Click here to load reader

Puerperalna pareza

  • View
    30

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Puerperalna pareza

Text of Puerperalna pareza

Puerperalna pareza

Puerperalna pareza

Puerperalna pareza je oboljenje krava koje se najee javlja 72 asa nakon poroaja, retko pre i za vreme poroaja, a takoe se retko javlja nekoliko nedelja ili meseci nakon poroaja.To je metabolika bolest.Bolest se manifestuje smanjenjem koncetracije kalcijuma u krvi, optom parezom odn. miinom slabou, gubitkom svesti, komom i cirkulatornim kolapsom. Ukoliko se ne preduzme leenje kod teih sluajeva ivotinja ugine za nekoliko sati.Bolest se najee javlja kod visokomlenih krava u bilo kom uzrastu ali najee kod krava koje su dostigle maksimalni period mlenosti (stare 5 do 10 god.). Krave kod kojih se oboljenje ve javljalo imaju vei rizik da ponovo obole. Rasna predispozicija postoji kod goveda rase Derzej.

Etiopatogeneza

Etiopatogeneza bolesti do danas nije u potpunosti razjanjena i postoji vie hipoteza o nainu nastanka bolesti. Hipoteza koja je zasnovana na najvie materijalnih injenica je ta koja kae da je uzrok ovog oboljenja hipokalcemija. Postoje i druge hipoteze koje kau da bolest nastaje usled smanjenog luenja parathormona, usled negativnog bilansa vitamina D, zatim smanjenog kolinika kalcijuma i fosfora u hrani, nemogunosti resorpcije kalcijuma iz hrane, nemogunosti mobilizacije kalcijuma iz kostiju, hipofosforemije i hipomagnezijemije.Veliki gubici kalcijuma u organizmu krave nastaju tokom graviditeta zbog razvoja skeleta i usled proizvodnje kolostruma. Iz tog razloga oboljenje se najee i javlja u prvim danima nakon poroaja. U krvi obolelih ivotinja nalazi se smanjena koncetracija kalcijuma za 30 do 60% i fosfora dok je koncetracija magnezijuma poveana. Normalna koncetracija kalcijuma u serumu je 2.2-2.9 mmol/L, a kod kliniki vidljive hipokalcemije iznosi

Search related