Publicerarens ABC - Falun expert p£¥ att t£¤nka m£¥lgrupp och skriva f£¶r webben. S£¥ kontrollera texten,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Publicerarens ABC - Falun expert p£¥ att t£¤nka m£¥lgrupp och...

 • falun.se/

  Publicerarens ABC

  Handledning, tips och råd för att arbeta med falun.se

 • Innehållsförteckning 1 Vilka är vi som jobbar med webben 4

  Webborganisation 4

  Supportprocess 4

  2 Publicerarens roll 5

  3 Att tänka på gällande falun se 6

  Målgrupp och budskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Värdering och granskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Tillgänglighet och användbarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Sidstruktur 8

  Lyckas i sökmotorer- sökmotoroptimering � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

  Bilder 9

  Bildriktlinjer 10

  4 Att skriva för webben 12

  Skrivtips för webbtexter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  5 SiteVision - Användarmanual 14

  Komma igång med SiteVision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Redigeringsläget i SiteVision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Komma igång med några vanliga uppgifter � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16

  Lägg till en länk (dokument, extern eller intern webbsida, e-postadress) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16

  Lägg till en bild � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17

 • 4 | REDAKTÖRENS ABC

  1 Vilka är vi som jobbar med webben Webborganisation Vi i webborganisationen jobbar intensivt för att ha en levande webb som är till nytta för faluborna. Du också är en av oss och det är därför bra att veta hur organisationen ser ut.

  Organisationen består bland annat av en central webborganisation som har regelbundna möten där frågor om organisation och webbstruktur diskuteras.

  Supportprocess Supportvägarna är likadana för både redaktionella och tekniska frågor och delas in i tre olika steg. Det är viktigt att rutinerna och kontaktvägarna kommuniceras på ett tydligt sätt till alla som berörs.

  Central webborganisation

  Redaktör

  Besökare till webbplatsen

  Webbförvaltare

  Teknisk förvaltning

  3rd line support2nd line support1st line support

  Helpdesk IT

  Behov

  Webbsamordnare

  Huvudredaktör

  Komm.strateg

  Ämnesansvarig

  Publicerare kommunikationskontoret@falun.se

  FAQ, guidelines, lathundar etc

  Digitalt råd

  Ämnesredaktion

  Förvaltningsorganisation (centrala webborg.)

  Webbsamordnare

  Huvudredaktör Komm.strategWebbförvaltare

  Teknisk förvaltare (Limepark)

  IT-arkitekt (samordning IT)

  Ämnesansvarig Ämnesansvarig

  Ämnesansvarig Ämnesansvarig

  Ämnesansvarig Redaktör

  Redaktör Redaktör

  Redaktör RedaktörRedaktörer + Publicerare

  Systemägare (och styrgrupp)

  Ämnesansvarig Ämnesansvarig

 • REDAKTÖRENS ABC | 5

  2 Publicerarens roll

  Det här bör du veta, kunna och göra:

  • Grundläggande kommunikationskunskap

  • Vara sidansvarig för vissa sidor

  • Värdera info, vad och var

  • Uppdatera/underhålla så info är korrekt och aktuell

  • Skriva, redigera texter och enklare bildhantering

  • I samråd med redaktör uppdatera nyheter/texter på sin skolas första sida.

  • Kunna arbeta med tillgänglighet på webben

  • Se samband sociala medier och webben

  • Definiera sökord

  • Fånga upp synpunkter från organisation och målgrupper och vidareförmedla till redaktörer

  • Nära samarbete med din redaktör och deltar i regelbundna webbmöten

  Så blir falun se ”Till nytta för faluborna”: • Sätt besökarna i fokus!

  • Underlätta för besökarna att hitta information

  • Öka insynen i den kommunala organisationen

  • Underlätta medborgardialog

  • Effektivare arbetsplats

  • Budskap: Enkla att samarbeta med, ”Alltid liv och rörelse”

  Att komma ihåg! Oavsett din bakgrund, kunskaper och förmågor, är det alltid bra att veta vilka strate-gier, policys och liknande vi följer när vi skriver just för Falu kommun.

  Du har en superviktig roll i att hjälpa besökaren med sitt ärende och att besökaren hittar önskad information på webb- platsen Din uppgift är att hitta bästa lösningen och lämplig plats för informationen tillsammans med de andra inom organisationen, snarare än att passivt informera om din avdelning eller vad ni gör

 • 6 | REDAKTÖRENS ABC

  3 Att tänka på gällande falun.se Målgrupp och budskap Du skriver aldrig för “alla”. Falun.se ska visserligen i sin helhet vara intressant för många människor. Men varje enskild sida har en tydligare målgrupp, där läsarna har gemensamma förutsättningar och intressen.

  Vilka är våra målgrupper? Exempel på målgrupper: Falubor, äldre, unga, elever (nu- varande, blivande), föräldrar, inflyttare, journalister, företag och föreningar, kommuner och myndigheter.

  Vilka är dina målgrupper? Rikta dig till rätt målgrupp.

  • Hur tänker de?

  • Vad söker de?

  • Vad har de för behov?

  • Vad är de ute efter?

  • Vad behöver de för att slutföra sina handlingar?

  Att komma ihåg! Informationen på webben är inte främst för verksamheten, för intern information finns andra system.

  Vilket är budskapet? Hur når jag fram? 1. Tänk alltid till en extra gång, när du jobbar med informa tion som någon sagt ska läggas ut på webben:

  Ska den det? Varför? Vad vill vår målgrupp veta? (inte vad vill vi berätta…)

  2. Nivå och struktur på informationen – Anpassa budskapet efter målgruppen:

  • Genom text (kort och koncist, stycken, mellanrubriker, det viktigaste först), du-tilltal, vem skriver jag för? Vilken kunskap har de, förkunskaper?

  • Genom bild – bilden kan påverka det jag vill säga, hur uppfattas bilden av målgruppen?

  • Genom innehåll, strukturen på sidan kan hjälpa mot- tagaren.

  Kort kan man säga:

  • Var och hur hittar besökaren det hon/han behöver veta?

  • Ge svar på vanliga frågor, enkelt och tydligt!

  • Vem ska besökaren vända sig till för att få veta mer?

  • Svarar din text på frågorna: Vad? Vem? När? Hur? Var? Varför?

  Värdering och granskning Du får input från någon om att ny information behövs på web- ben.

  Hur gör du? • Gör informationsvärdering utifrån målgruppens behov.

  Fråga dig: Är det efterfrågad information? Är info korrekt, aktuell och relevant?

  • Val av kanal Ska det ut på webben eller i någon annan kanal?

  • Passar informationen/texten in på någon redan befintlig sida någonstans på webben? Eller behövs det en ny sida?

  • Lägg in texten efter att du bearbetat den.

  • Obs! Fakta kommer från ”expert” på området – men du blir expert på att tänka målgrupp och skriva för webben. Så kontrollera texten, vad kan tas bort eller förenklas. Skriv om för att passa målgruppen. Skriv det viktigaste först.

  • Behövs länkar? Dokument? Eller ska det vara text istället? Om dokument är det en pdf och är den uppdaterad?

  • Med enhetligt utseende på kommunens webbsidor blir det lättare att hitta för webbesökaren. När du behöver lägga ut banners, blanketter, e-tjänster, kalender,