Przyspieszenie procesu projektowania - Przyspieszenie procesu projektowania Efektywna wsp£³¥â€praca z

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Przyspieszenie procesu projektowania - Przyspieszenie procesu projektowania Efektywna...

 • Przyspieszenie procesu projektowania Efektywna współpraca z oprogramowaniem branżowym

  Transfer danych między Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional i Revit® Structure Systemy Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional oraz Revit® Structure zostały wyposażone w narzędzie pozwalające na obustronną wymianę danych o projektowanej konstrukcji. Model obiektu może być przekazywany między aplikacjami z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonywanych z poziomu obu tych programów. Dzięki temu Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional jest doskonałym komponentem systemu wymiany informacji o konstrukcji (BIM).

  Analiza konstrukcji w Robot Structural AnalysisModelowanie w Revit Structure

  Rozszerzenie systemu Modelowania Informacji o Budynku (BIM) o analizę i projektowanie konstrukcji

  Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012 jest uniwersalnym i szybkim systemem obliczeniowym. Wyjątkowo efektywne narzędzia siatkowania, możliwość wykorzystania analizy nieliniowej oraz szeroka baza narodowych norm wymiarujących pozwalają na uzyskanie rezultatów obliczeń w bardzo krótkim czasie. Wszystko to wraz z interfejsem API do tworzenia własnych aplikacji Użytkownika powoduje, że Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012 jest parametryzowalnym, dostosowanym do potrzeb projektantów w poszczególnych krajach, środowiskiem pracy, umożliwiającym wykonanie kompleksowych obliczeń dla różnego typu konstrukcji takich jak: budynki, mosty oraz inne niekonwencjonalne obiekty inżynierskie.

  Nowości Ogólne 1. Możliwość generacji odrębnych kombinacji SGU (wg założeń Eurokodu), dla każdego z typów czasu ich trwania:

  charakterystyczna (CHR)• częsta (FRE)• quasi-stała (QPR)•

  2. Wprowadzenie dodatkowych opcji do wykonywania zrzutów ekranu:

  kontrola rozdzielczości wykonywanych • zrzutów kopiowanie zrzutów ekranu do schowka • systemu operacyjnego

  3. Usprawnienie narzędzia do tworzenia dokumentacji („Kompozycja wydruku”). 4. Pojawienie się nowych regulaminów kombinacji normowych:

  Greece ΕΛΟΤ EN 1990/A1 • Romania SR EN 1990:2004/A1:2006/• AC:2009 Belgium NBN EN 1990 ANB : 2007 • Portugal NP EN 1990:2009•

  Projektowanie stali Pojawienie się możliwości wymuszenia 1. weryfikacji przekrojów w stanie sprężystym (klasa 3), zgodnie z wymaganiami Eurokodu 3 (m.in. dla PN-EN 1993-1:2006). Wprowadzenie dodatkowych opcji w narzędziu 2. do wykrywania stężeń pośrednich:

  wykrywanie dochodzących prętów w dwóch • prostopadłych kierunkach automatyczne obliczanie współczynników • wyboczeniowych dla poszczególnych segmentów pręta ze stężeniami.

  Możliwość weryfikacji połączenia stopy słupa 3. stalowego nie tylko w węzłach podporowych, ale również w miejscach łączenia się elementów stalowych i żelbetowych (np. słup stojący na belce żelbetowej). Zmiana sposobu automatycznego 4. przekazywania sił do weryfikowania połączenia stopy słupa (dotychczas wyłącznie siły przekrojowe słupa, obecnie również z prętów dochodzących do rozpatrywanego węzła).

  Wprowadzenie większej swobody 5. w konstruowaniu połączeń stóp utwierdzonych (nierównomierne rozstawy śrub).

  Projektowanie żelbetu

  Możliwość eksportowania elementów 1. modelu konstrukcji do modułów projektowania żelbetu bez wskazywania konkretnego modułu. Program automatycznie rozpoznaje i klasyfikuje każdy z uprzednio wyselekcjonowanych obiektów. Wprowadzenie dodatkowych opcji 2. w narzędziu do tworzenia zbrojenia parametrycznego: belki: sterowanie podziałem i zakładami • prętów słupy: możliwość definiowania strzemion na • prętach łącznikowych

  Stopa zamocowana Automatyczne wykrywanie stężeń pośrednich Zbrojenie belki i słupa

 • Tworzenie modelu i analiza budynków o konstrukcji żelbetowej Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional pozwala na analizę konstrukcji inżynierskich różnego typu. Interfejs graficzny modułu ‘Projektowanie budynku’ umożliwia bardzo szybka analizę obiektów typu wielopiętrowe budynki żelbetowe. Idea tworzenia modelu oparta jest na płaskich rzutach poszczególnych kondygnacji i opcjach pozwalających w prosty sposób wstawiać kontury płyt i otworów, a także belki oraz podpierające stropy słupy i ściany.

  Zaawansowane metody siatkowania i modelowania konstrukcji Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional jest przyjazną Użytkownikowi aplikacją obliczeniową, wyposażoną w intuicyjny interfejs graficzny, pozwalający na niezwykle

  łatwe tworzenie nawet najbardziej złożonych modeli konstrukcji inżynierskich. Zaawansowany mechanizm tworzenia siatek elementów skończonych umożliwia zarówno w pełni automatyczne prowadzenie procesu siatkowania obiektów powierzchniowych i bryłowych jak również ręczne sterowanie parametrami siatek. Procedury automatycznego dogęszczania, wykrywania otworów czy definicji emiterów dają możliwość szybkiego tworzenia takiego modelu obliczeniowego, w którym jakość siatki gwarantuje uzyskanie niezwykle dokładnych rezultatów analizy.

  Szeroki zakres możliwości analitycznych Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional oferuje Użytkownikowi szeroki zakres możliwości obliczeniowych. Oprócz analizy statycznej, będącej podstawowym (i często jedynym) typem analizy w większości programów obliczeniowych

  dostępnych obecnie na rynku, Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional jest wyposażony w szereg narzędzi analitycznych pozwalających zbadać bardziej złożone sposoby zachowania się konstrukcji. Analiza statyczna może zostać poszerzona o analizę efektów drugiego rzędu (duże przemieszczenia) z uwzględnieniem wpływu na zachowanie się konstrukcji takich nieliniowych elementów jak: cięgna, kable, nieliniowe podpory czy też nieliniowe przeguby. Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional posiada również zdolność prowadzenia analizy dynamicznej badanych konstrukcji. Wyznaczanie częstości drgań własnych, analiza wymuszeń sejsmicznych czy też analiza czasowa, to tylko niektóre z zadań które Użytkownik może rozwiązać przy użyciu tego pakietu.

  Zaawansowane metody siatkowania i modelowania konstrukcji

  Szeroki zakres możliwości analitycznych Nowoczesne i szybkie algorytmy obliczeniowe

  Przyjazny interfejs graficzny wyposażony w efektywny generator siatek elementow skończonych

  Modelowanie i obliczenia złożonych konstrukcji

  Rysunki warsztatowe wykonane przy pomocy AutoCAD Structural Detailing

  Analiza konstrukcji w Robot Structural Analysis

  Od modelu analitycznego do rysunków warsztatowych Użytkownicy systemu Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional mogą wykorzystać mechanizm automatycznego przekazywania rezultatów uzyskanych w trakcie analizy konstrukcji do pakietu AutoCAD® Structural Detailing 2012, będącym częścią pakietu AutoCAD® Revit® Structure Suite. Przekazywane mogą być geometria i profile elementów stalowych, parametry analizowanych połączeń jak również informacje o wymaganym zbrojeniu obiektów żelbetowych. Uzyskane tą drogą informacje umożliwiają szybkie przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

  Robot Extensions dla Autodesk® RobotTM

  Structural Analysis Professional (dawny ESOP) - dostępny wyłącznie dla posiadaczy subskrypcji System Robot Extensions to aplikacja obliczeniowa rozszerzająca możliwości analityczne programu Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional. W otwartym środowisku Robot Extensions znajdują się gotowe programy pozwalające na analizę prostych zagadnień inżynierskich dla konstrukcji stalowych, żelbetowych czy drewnianych. Robot Extensions to również kompletne rozwiązania złożonych parametryzowanych obiektów takich jak: więźby dachowe, różne rodzaje schodów żelbetowych oraz analiza zbrojenia krótkich wsporników. Wśród gotowych aplikacji Użytkownik znajdzie też zagadnienia dotyczące konstrukcji murowych, geotechniki oraz przepływu ciepła.

 • Wszechstronny program obliczeniowy z dostępem do API pozwalającym użytkownikowi na tworzenie własnych procedur rozszerzających możliwości obliczeniowe systemu

  Projektowanie konstrukcji w oparciu o szeroki wybór norm narodowych

  Zintegrowane moduły wymiarowania elementów stalowych i żelbetowych Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional zawiera moduły służące do wymiarowania konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz drewnianych. Przekazywanie danych o analizowanych elementach z przeliczonego modelu konstrukcji do modułów wymiarujących odbywa się automatycznie. Użytkownik ma dzięki temu możliwość prowadzenia kompleksowego procesu projektowania obiektu w całkowicie zintegrowanym środowisku zarówno na poziomie analizy statycznej czy dynamicznej jak i na poziomie normowej weryfikacji poszczególnych elementów konstrukcji.

  Szeroki wybór norm projektowych Autodesk® RobotTM Structural Analysis Professional to nie tylko zintegrowane środowisko pozwalające na kompleksową analizę konstrukcji. Jest to przede wszystkim środowisko niezwykle uniwersalne. Wśród dostępnych w pakiecie konstrukcyjnych norm narodowych znajduje się ponad 60 norm stalowych i ponad 40 norm żelbetowych różnych krajów (z Europy obu Ameryk i Azji). Dodatkowo Użytkownik ma do dyspozycji ponad 60 baz danych z profilami konstrukcyjnymi oraz materiałami spec