Click here to load reader

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW · PDF file 2011-04-05 · 02 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, to pań-stwo w Europie Środkowej, graniczące na zacho-dzie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW · PDF file 2011-04-05 · 02 UNIWERSYTET...

 • International Students Office Sekcja Studentów Zagranicznych w Biurze Współpracy z Zagranicą

  [email protected] www.iso.uni.lodz.pl

  tel. +48 42 635 47 90 fax +48 42 635 47 89

  Dlaczego Polska? Spotkajmy się w Łodzi!

  Uniwersytet Łódzki Co studiować?

  Przydatne informacje Jak dojechać do Łodzi?

  01 02 03 04 05 06

  SPIS TREŚCI

  www.uni.lodz.pl

  PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

 • UNIWERSYTET ŁÓDZKI02

   Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, to pań- stwo w Europie Środkowej, graniczące na zacho- dzie z Niemcami, z Czechami i Słowacją na połu- dniu oraz z Ukrainą, Białorusią, Litwą i Obwodem Kaliningradzkim na wschodzie. Północną granicę Polski wyznacza 528-kilometrowy pas wybrzeża Morza Bałtyckiego.

   Historia Polski, licząca ponad tysiąc lat, to wzniosłe i złożone dzieje naznaczone obecnością wybitnych ludzi, kreujących zarówno wielką historię Polski jak i świata; wśród nich znajdują się Mikołaj Kopernik, który „zatrzymał Słońce i ruszył Ziemię”, Król Jan III Sobieski, który obronił Wiedeń przed Turkami, Maria Curie-Skłodowska, która odkryła rad i polon, wiel- ki kompozytor Fryderyk Chopin, Prezydent Lech Wałęsa, Andrzej Wajda, Andrzej Kieślowski, Artur Rubinstein, Czesław Miłosz, Papież Jan Paweł II oraz wielu, wielu innych.

   Na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNE- SCO zostało umieszczonych trzynaście obiektów z Polski.

  Polskie miasta, wsie oraz małe miasteczka, ze swą tysiącletnią historią, zapraszają odwiedzających gości na spotkanie z bogatą kulturą oraz oferują azyl od zgiełku współczesnego życia. Największą atrakcją Polski jest jednak natura: dzika, nietknięta i o wiele bardziej zróżnicowana niż w większości krajów Europy czy świata. Można tu znaleźć nie- mal wszystko: alpejskie góry, szerokie plaże, czy- ste jeziora, głębokie lasy, światowej klasy zabytki, a na Południu Polski nawet pustynię.

  Wszystko to, jak również przyjaźnie nastawieni lu- dzie, czynią ten kraj atrakcyjnym dla zagranicznych turystów.

   Polska jest członkiem NATO; od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej; w dniu 21 grudnia 2007 r. Polska wstąpiła do Strefy Schengen. Polacy są również jednym z najmłodszych społe- czeństw Europy – połowa obywateli ma mniej niż 35 lat. Obecnie z prawie 39 milionów Polaków prawie 2 miliony stanowią studenci uniwersyteccy.

   Polskie tradycje akademickie sięgają XIV w.; w Pol- sce znajdują się jedne z najstarszych uniwersytetów w Europie. Współcześnie polskie uczelnie słyną na całym świecie z wysokiego poziomu kształcenia.

  01 Dlaczego Polska?

 • UNIWERSYTET ŁÓDZKI03

   POLSKA W SKRÓCIE Oficjalna nazwa: Rzeczpospolita Polska; w skrócie: Polska

  •  Położenie: Europa Środkowa •  Język: Polski •  Stolica: Warszawa •  Główne miasta: Łódź, Kraków, Wrocław,

  Poznań, Gdańsk •  Liczba mieszkańców: 38 116 000

  (grudzień 2009) •  Wspólnoty religijne w Polsce: kościół rzymsko-

  katolicki 33,5 mln wiernych, kościół prawosławny 506 tyś wiernych, kościół ewangelicki i inni

  •  Waluta: Złoty (PLN) •   Klimat: umiarkowany z elementami klimatu mor-

  skiego i kontynentalnego (średnia temperatura zimą: -2°C, średnia temperatura w lecie: 22°C)

  Wymiana studentów w Polsce odbywa się już od wie- lu lat, jednakże znaczący jej wzrost nastąpił po przy- stąpieniu Polski do UE. Od tej chwili polskie uczelnie wyższe stały się częścią Europejskiego Obszaru Szkol- nictwa Wyższego, co oznacza ujednolicenie i inten- syfikację kontaktów z uczelniami zagranicznymi na różnych poziomach. Uniwersytety uzyskały przede wszystkim możliwość swobodnej wymiany studentów w ramach krajów Unii Europejskiej, a także otworzyły się na resztę świa- ta. Łódź będąc jednym z największych miast w Pol- sce (prawie 800 tysięcy mieszkańców), jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich z ponad 120 tysiącami studentów!

  Uczelnie wyższe oferują swoim studentom szeroki zakres nauczania począwszy od nauk humanistycz- nych, poprzez nauki ścisłe, nauki techniczne i me- dycynę po nauki z zakresu sztuk pięknych, muzyki, filmu i reżyserii.

 • UNIWERSYTET ŁÓDZKI05

  02 Spotkajmy się w Łodzi!

   MIASTO ŁÓDŹ – MIASTO CZTERECH KULTUR

  Na początku XIX wieku, Łódź uległa przekształceniu z małego miasteczka w przemysłową metropolię – Ziemię Obiecaną. Do miasta masowo napłynęli pracownicy głównie z Królestwa Polskiego i Euro- py Zachodniej przynosząc ze sobą tradycje polskie, niemieckie, rosyjskie i żydowskie. Ta fascynująca mieszanka kultur i religii stała się inspiracją do po- wołania Festiwalu Łódź Czterech Kultur, organizo- wanego od 2002 roku.

   MIASTO FESTIWALI

  Każdego roku w Łodzi odbywają się dziesiątki im- prez kulturalnych. Koncerty, filmy, festiwale mu- zyczne i teatralne przyciągają wybitnych gości i turystów. Warto wspomnieć tu o: •   Łódź Czterech Kultur

  (www.4kultury.pl)

  •   Festiwalu Gór – Explorers Festival (www.festiwalgor.pl)

  •   Łódź Biennale (www.biennalelodz.pl) •   Fotofestival (www.fotofestiwal.com) •   Międzynarodowym Festiwalu Komiksu

  (www.komiksfestiwal.com) •   Festiwalu Muzyki Filmowej

  (www.kinomuzeum.pl) •   Międzynarodowym Triennale Tkanin

  (www.muzeumwlokiennictwa.pl) •   Se-ma-for – Film Festival

  (http://www.se.ma.for.org)

   HOLLYŁÓDŹ

  Łódź słynie ze swoich filmowych tradycji. Państwo- wa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera jest bez wątpienia jedną z najlep- szych szkół filmowych w Europie. Wśród jej znanych absolwentów są m.in.: Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, Krzysztof Zanussi, Jerzy Skolimowski i An- drzej Wajda. Podobnie jak na Hollywood Boulevard, na ul. Piotrkowskiej w Łodzi znajduje się Aleja Sław. Ponadto, tylko tu można poznać historię polskiej kinematografii w jedynym w Polsce i niepowtarzal- nym Muzeum Kinematografii.

   CLUBBING CENTRE 

  Życie kulturalno-rozrywkowe koncentruje się głów- nie w centrum miasta – wzdłuż ulicy Piotrkowskiej. Znajdują się tu markowe sklepy, swoje miejsce ma ponad 100 pubów, restauracji, klubów, dyskotek

 • UNIWERSYTET ŁÓDZKI06

  i kawiarni. Do najbardziej popularnych miejsc nale- żą: Łódź Kaliska (miejsce spotkań studentów Akade- mii Sztuk Pięknych), Lizard King (dla fanów rocka), Klub Jazzga (z koncertami jazzowymi i imprezami klubowymi), Peron 6 (oferujący ponad 160 rodzajów piwa), Irish Pub, Klub Siódemki, Dublin Pub, Bagdad Cafe i Rolling Stone. Miłośników nocnych rytmów zapraszamy na całonocne imprezy do klubów i dys- kotek: Cabaret, Cube, Nexus, Port West i Paradox. Średnie ceny przedstawiają się następująco: piwo: ok. 2 €, kolacja dla 2 osób: 15-20 €. Wystarczy odwiedzić Łódź, a noc zamieni się w wy- jątkowe przeżycie!

   UNIKALNA ARCHITEKTURA

  Kamienice i wielkie rezydencje w Łodzi odzysku- ją obecnie swoją świetność. Odnowione obiekty przekształcone zostały na lofty, kompleksy handlo- wo-rozrywkowe oraz centra sztuki. Współcześnie zespoły budynków składające się z XIX-wiecznej architektury przemysłowej stano- wią wyjątkowe kompleksy na skalę europejską. Dwa z nich, wzniesione zostały przez słynnego przemysłowca Karola Scheiblera na obszarze zwa- nym Księży Młyn. Kolejnym jest kompleks należący do konkurenta Scheiblera – Izraela Poznańskiego, w którym obecnie znajduje się centrum handlowo- rozrywkowo-kulturalne o nazwie Manufaktura. Wiele starych i historycznych budynków, jak pałace czy wil- le magnatów przemysłowych, jest obecnie odbudo- wywanych i zaadoptowanych na potrzeby uczelni.

  Miasto Łódź – Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ ul. Piotrkowska 87 90-423 Łódź tel. +48 42 638 44 76 fax +48 42 638 40 87 [email protected] www.cityoflodz.pl

  Centrum Informacji Turystycznej ul. Piotrkowska 87 90-423 Łódź tel./fax +48 42 638 59 55 tel. +48 42 638 59 56 [email protected]

  Przydatne adresy www.cityoflodz.pl www.lodz.pl www.aktivist.pl/lodz

 • UNIWERSYTET ŁÓDZKI08

  03 Uniwersytet Łódzki

  03.1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI

  Uniwersytet Łódzki został powołany do życia w dniu 24 maja 1945 roku i obecnie jest jedną z największych uczelni w Polsce – obejmuje 12 Wydziałów, Filię w Tomaszowie Mazowieckim i Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w Bełchato- wie, Kaliszu, Kutnie, Ostrołęce, Sieradzu, Skiernie- wicach i Zduńskiej Woli.

  Uniwersytet Łódzki oferuje studia na 38 kierunkach w zakresie 160 specjalności. Ponadto, oferuje studia doktoranckie, ponad 90 propozycji studiów pody- plomowych (w tym studia MBA oraz studia finanso- wane przez EFS), jak również studia w języku angiel- skim i francuskim.

  Uniwersytet zatrudnia ponad 3983 osób, wśród których 2355 stanowią pracownicy naukowi, w tym 560 profesorowie.

  Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad 43000 studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, doktorantów i post-doktorantów.

  03.2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

  Współpraca międzynarodowa UŁ jest widoczna w bardzo wielu dziedzinach. Obecnie, w ramach umów o bezpośredniej współpracy Uniwersytet

Search related