Click here to load reader

Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1

 • View
  75

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja. Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej. Beata Nowak, II rok IŚ Wojciech Grodny, II rok IŚ Dr inż. Leszek Książek. Kraków, kwiecień 2005r. Spis treści. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1

 • Przepyw przez przelewy

  materia dydaktyczny wersja 1Akademia Rolnicza Im. Hugona KotajaKrakw, kwiecie 2005r.Wydzia Inynierii rodowiska i Geodezji Katedra Inynierii WodnejBeata Nowak, II rok IWojciech Grodny, II rok IDr in. Leszek Ksiek

 • Spis treciWstp (przelew i jego podziay),Przelew niezatopiony,Przelew zatopiony, Charakterystyka przelewu,Literatura.

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPrzelew Przelewem nazywamy t cz budowli przegradzajcej koryto rzeczne, nad ktr moe przepywa woda. Najoglniej mona je podzieli ze wzgldu na ich ksztat i warunki hydrauliczne w jakich pracuj.

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przeleww Ze wzgldu na ich ksztat1) ksztat cianki pitrzcej,2) ksztat wycicia,3) widok z gry.

  Ze wzgldu na hydrauliczne warunki pracy1) zatopienie przelewu,2) dawienie przepywu,3) ustawienie przelewu w korycie.

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przeleww1.1. Ze wzgldu na relacje miedzy gruboci cianki przelewu w a wysokoci warstwy przelewajcej si wody H rozrnia si trzy typy przeleww:

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwprzelewy o ostrej krawdzi,w ktrych grubo cianki nie wpywa na ksztat przelewajcego si strumienia, speniajce warunek

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwprzelewy o ksztatach praktycznych, ktrych ksztat powierzchni zlewowej jest tak zaprojektowany, e zapewnia przyleganie strumienia do budowli, i speniajcej warunek

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwprzelewy o szerokiej koronie, w ktrych nad progiem wytwarza si ruch o strugach rwnolegych, speniajce warunek

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwa) prostoktne,c) trjktne,

  b) trapezowe, d) pokrge.1.2. Ze wzgldu na ksztat wycicia w ciance przelewowej (dotyczy praktycznie tylko przeleww o ostrej krawdzi) wyrnia si nastpujce przelewy:

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przeleww1.3. Ze wzgldu na ksztat budowli w planie (widok z gry) rozrnia si przelewy:

  proste ustawione prostopadle do cian bocznych koryta najczciej stosowane w praktyce

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwamane, ustawione zbienie w kierunku dopywu wody

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewww ksztacie uku, zwrcone stron wypuk w kierunku wody grnej, odznaczajce si korzystnym rozkadem si parcia wody i umoliwiajce ekonomiczne zaprojektowanie przekroju poprzecznego

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwwieowe, stosowane najczciej jako urzdzenia do samoczynnej regulacji poziomw zwierciada cieczy w zbiornikach naturalnych bd sztucznych

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przeleww2.1. Ze wzgldu na warunki hydrauliczne, w jakich pracuj przelewy wprowadza si podzia zwizany z pooeniem zwierciada wody dolnej w stosunku do krawdzi przelewowej (zatopienie). Rozrnia si:

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwprzelewy niezatopione, ktrych zwierciado wody dolnej znajduje si w takim pooeniu, e nie wpywa na wysoko warstwy strumienia przelewajcego si przez przelew.

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwprzelewy zatopione, ktrych zwierciado wody dolnej wpywa na wysoko warstwy przelewajcego si strumieniaZwierciado wody dolnej znajduje si powyej grnej krawdzi przelewu

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przeleww2.2. Ze wzgldu na dugo krawdzi przelewowej w stosunku do szerokoci koryta dopywowego (dawienie przepywu) przelewy dzieli si na:

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwprzelewy bez dawienia bocznego, w ktrych dugo krawdzi przelewowej (wiato przelewu) jest rwna szerokoci koryta doprowadzajcego wod.

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwprzelewy z dawieniem bocznym, ktrych wiato przelewu ma mniejsz dugo ni szeroko koryta; mog wystpi tutaj zaburzenia przepywu: na jednym z brzegw (przelewy z jednostronym dawieniem bocznym) lub na obu brzegach przelewu (przelewy z obustronnym dawieniem bocznym)

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przeleww2.3. Ze wzgldu na ustawienie krawdzi przelewu w stosunku do gwnego kierunku przepywu. Najczciej wyrnia si:

  przelewy czoowe, ustawione prostopadle do kierunku przepywu,

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • WstpPodzia przelewwprzelewy ukone,przelewy boczne, usytuowane rwnolegle do kierunku przepywu.

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Przelew niezatopiony (o ostrej krawdzi)H grubo warstwy na przelewie,V02/2g wysoko prdkoci,H0 = H+ V02/2g grubo warstwy na przelewie uwzgldniajca prdko dopywajcej wody v0,

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Przelew zatopiony (o ostrej krawdzi)V0 prdko dopywajcej wody,H0 = H+ V02/2g grubo warstwy na przelewie uwzgldniajca prdko dopywajcej wody v0,

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Wykonanie charakterystyki przelewu, obliczenie przepywu

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • DaneRzdna korony przelewu 34.2

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Charakterystyka przelewu

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

  Wykres1

  13

  12.2

  10.5

  9.1

  7

  5

  3

  1.7

  0.3

  Q [m3/s]

  H [cm]

  Arkusz1

  0.048613

  0.042512.2

  0.036910.5

  0.02899.1

  0.02037

  0.01345

  0.00723

  0.00341.7

  0.00220.3

  Arkusz1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Q [m3/s]

  H [m]

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Obliczenie przepywuPrzelew niezatopiony prostoktny bez dawienia bocznego o ostrej krawdzi wspczynnik wydatku;
 • Obliczenie przepywuWyniki pomiarw

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Obliczenie przepywuPrzelew zatopiony prostoktny bez dawienia bocznego o ostrej krawdzi wspczynnik zatopienia, b szeroko przelewu,H0 grubo warstwy na przelewie uwzgldniajca prdko dopywajcej wody v0.

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Obliczenie przepywuWzr na wspczynnik zatopieniapd wysoko przelewu zatopionego,H - wysoko zwierciada wody grnej od krawdzi przelewu,z - rnica wysokoci,a - wzniesienie wody dolnej ponad krawd przelewu.

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Obliczenie przepywuWyniki pomiaruQ=0.010 m3/s

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Przebieg pomiarw

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Przebieg pomiarw

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Przebieg pomiarw

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • Przebieg pomiarw

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

 • LiteraturaKubrak E.,Kubrak J., 2004, Hydraulika techniczna, SGGW, Warszawa,

  Troskolaski A.T., 1967, Hydromechanika, WNT, Warszawa

  Akademia Rolnicza Im. Hugona Kotaja

Search related