of 12/12
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail [email protected] www.pbpkonin.pl __________________________________________________________________________ PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło 2011

Przemoc w rodzinie na str. - cdnkonin.plcdnkonin.pl/pbp/files/przemoc_w_rodzinie_kolo.pdf · 30. INTERWENCJA w sytuacjach kryzysowych / Anna Kłos // Praca Socjalna. - 2008, nr 2,

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Przemoc w rodzinie na str. - cdnkonin.plcdnkonin.pl/pbp/files/przemoc_w_rodzinie_kolo.pdf · 30....

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

FILIA W KOLE

62-600 Koo, ul. Toruska 60

tel. (0-63) 2721261

e-mail [email protected] www.pbpkonin.pl

__________________________________________________________________________

PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Opracowanie: Krystyna Kowalczyk

Koo 2011

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. CZOWIEK w obliczu prawa / red. Beata Pastwa-Wojciechowska.- Krakw ; Sopot : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, 2008. Sygnatura: 36059

2. DAR strachu: jak wykorzystywa sygnay o zagroeniu, ktre ostrzegaj nas przed przemoc i zapewniaj przeycie/ Gavin de Becker. Pozna: Media Rodzina of Pozna, 1998 Sygnatura: 30830

3. DZIECI krzywdzone i wykorzystywane seksualnie: poradnik dla nauczycieli, pedagogw i pracownikw socjalnych / Izabela Kaka. Sosnowiec: Wydawnictwo Projekt-Kom, 2007 Sygnatura: 35659

4. DZIECKO ofiara przemocy / Irena Jundzi. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 Sygnatura: 28836, 28837

5. DZIECKO jako ofiara przemocy / red. Boena Gulla, Magorzata Wysocka-Pleczyk.-

Krakw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, 2009. Sygnatura: 36405

6. KATO-TATA : nie-pamitnik / Halszka Opfer.- Warszawa : Wydawnictwo Jacek

Santorski i CO, 2009. Sygnatura: 36504

7. KAZIRODZTWO : rodzice w roli sprawcw / Maria Beisert.- Wyd. 2.- Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Sygnatura: 35746

8. MIDZY swobod a przemoc w wychowaniu / Jadwiga Biczycka.- Wyd. 2.-

Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999. Sygnatura: 31301, 31198

9. MOG wybaczy, jeli tylko chc / Kitty Chappell. - Warszawa : Oficyna

Wydawnicza "Vocatio", 2008. Sygnatura: 36000

10. NIEBIESKIE Karty : przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w

rodzinie / Hanna Dorota Sasal.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. Sygnatura: 34504

11. POKOLENIE zmian : czego boj si doroli ? / Hanna Rylke.- Warszawa :

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. (Literatura Pedagogiczna) Sygnatura: 31285

12. POLICJA a przemoc: przeciwdziaanie przemocy wobec dziecka/ pod red. Agaty Tyburskiej, Janusza Fiebiga, Grayny Kdzierskiej. Szczytno: Wydawnictwo Wyszej Szkoy Policji, 2004 Sygnatura: 34024

13. PROBLEMY profilaktyki oraz interwencji spoecznej i prawnej wobec zjawisk para

przestpczych i przestpczych / red. nauk. Jan M Stanik.- Warszawa : Wydawnictwo Wyszej Szkoy Pedagogicznej TWP, 2007. Sygnatura: 35703

14. PROFILAKTYKA uzalenie i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje

rozwiza systemowych w rodowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarzbek, Andrzej Drapaa.- Kielce : Wydawnictwo "Stachurski", 2005. Sygnatura: 35187

15. PRZEMOC: uraz psychiczny i powrt do rwnowagi/ Judith Lewis Herman. Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998 Sygnatura: 30266

16. PRZEMOC domowa : perspektywa psychologii spoecznej / Sharon D. Herzberger.-

Warszawa : Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemw Alkoholowych, 2002. Sygnatura: 34510

17. PRZEMOC seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne /

Krystyna Marzec-Holka.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyszej Szkoy Pedagogicznej, 1999. (Resocjalizacja) Sygnatura: 31286

18. PRZEMOC w rodzinie / Donald G Dutton.- Warszawa : Grupa Wydawnicza

Bertelsmann Media, 2001. Sygnatura: 32644

19. PRZEMOC w rodzinie / Irena Pospiszyl.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne, [2002]. (Psychologia, Pedagogika) Sygnatura: 32601

20. PRZEMOC w rodzinie / Irena Pospiszyl.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i

Pedagogiczne, 1994. (Psychologia, Pedagogika) Sygnatura: 28878, 28879

21. PRZEMOC w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-

Madej, Agnieszka Dobrzyska-Mesterhazy.- Krakw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, 2000. Sygnatura: 31960

22. PRZEMOC w rodzinie : psychoterapia sprawcw i ofiar / Clo Madanes.- Wyd. 2.-

Gdask : Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

(Na Ratunek) Sygnatura: 32860

23. PRZEMOC w rodzinie : teoria i rzeczywisto / Jadwiga Mazur.- Warszawa :

Wydawnictwo Akademickie "ak", 2002. Sygnatura: 33032

24. PRZEMOC w rodzinie i w szkole : materiay z sesji naukowej Toru 5 kwietnia 2001

r. / red. Violetta Kwiatkowska-Dural.- Toru : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, 2001. Sygnatura: 32577

25. PRZEMOC w rodzinie wobec dziecka jako czynnik spoeczno-pedagogicznego

nieprzystosowania uczniw. T. 1. Teoretyczne i empiryczne aspekty bada przemocy wobec dziecka w rodzinie / Zofia Braka.- Krakw : Oficyna Wydawnicza "Text", 2006. Sygnatura: 35705

26. PRZEMOC w rodzinie wobec dziecka jako czynnik spoeczno-pedagogicznego

nieprzystosowania uczniw. T. 2. Wpyw przemocy w rodzinie wobec dziecka na spoeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniw / Zofia Braka.- Krakw : Oficyna Wydawnicza "Text", 2006. Sygnatura: 35706

27. PRZEMOC w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Makowicz.- Krakw : Oficyna

Wydawnicza "Impuls", 2009. Sygnatura: 36383

28. PRZEMOC wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziaanie / Elbieta Lisowska.-

Kielce : Wydawnictwo Akademii witokrzyskiej, 2005. Sygnatura: 35189

29. PRZEMOC wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym/ Rita Grochociska. Gdask: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, 2000 Sygnatura: 32520

30. PRZEMOC wobec kobiet w Polsce : aspekty prawno kryminologiczne / Beata

Gruszczyska.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. (Monografie) Sygnatura: 35856

31. PRZEMOC wobec osb starszych / red. Beata Tobiasz-Adamczyk. Krakw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, 2009 Sygnatura: 36384

32. PRZESTPSTWA przeciwko rodzinie / Andrzej Dobrzyski. Warszawa: Ksika i Wiedza, 1974 Sygnatura: 13007

33. RAZEM przeciw przemocy / Irena Pospiszyl.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "ak", 1999. Sygnatura: 31201

34. SOCJOLOGICZNE i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. d: Wydawnictwo Wyszej Szkoy Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007 Sygnatura: 35771

35. ZANIM bdzie za pno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J Ackerman, Susan

E Pickering.- Gdask : Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. (Na Ratunek) Sygnatura: 32859

36. ZAPOBIEGANIE przemocy w rodzinie / Kevin Browne, Martin Herbert.- Warszawa :

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. (Literatura Pedagogiczna) Sygnatura: 31284, 31547

37. ZESP dziecka maltretowanego : diagnostyka medyczna / Alina Margolis.-

Warszawa : Fundacja "Dzieci Niczyje", 1998. Sygnatura: 31980

38. ZJAWISKO przemocy we wspczesnym wiecie : wybrane aspekty / pod. red.

Justyny Maciaszek.- Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II. Wydzia Zamiejscowy Nauk o Spoeczestwie KUL w Stalowej Woli, 2010. Sygnatura: 36920

39. ZNIEWOLONE dziecistwo : ukryte rda tyranii / Alice Miller.- Pozna : Media

Rodzina, 1999. Sygnatura: 31016

WYDAWNICTWA CIGE

1. "NA BLU i rozpaczy nie poprzestalimy" : inicjatywy spoeczne na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym / Waldemar Dzwolak, Joanna Osytek, Anna Mazepa-Sobiak // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 166-175

2. "NIEDOKOCZONY" dom / Krystyna Majka // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 20-21 3. "WYCHOWANIE bez granic" we wspczesnej rodzinie / Magorzata Nowotka //

Nowa Szkoa. - 2007, nr 9, s. 7-12 4. AGRESJA i przemoc - co w zamian? Ku kulturze dialogu / Micha Jzef Kawecki //

Edukacja i Dialog. - 2007, nr 11, s. 22-23 5. AKTUALNE ujcie problemu krzywdzenia dziecka - perspektywa wiatowa / Ewa

Jarosz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 7-29 6. ALKOHOL i przemoc wobec kobiet komentarz socjologa o wzajemnych zwizkach

/ Danuta Duch-Krzystoszek // Alkoholizm i Narkomania. 2009, nr 1, s. 21-28 7. BEZ znieczulenia. Europejski Trybuna Praw Czowieka w sprawie przemocy w

rodzinie / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s. 21-24

8. BICIE dzieci. Postawy i dowiadczenia dorosych Polakw / Monika Sajkowska, Jolanta Zmarzlik // Dziecko Krzywdzone. 2009, nr 3, s. 87-102

9. BRAK dowodw? : rodki dowodowe w postpowaniu karnym w zakresie art. 207 kodeksu karnego / Grzegorz Wrona // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 28-30

10. CZAS mczyzn / Monika Patek // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s. 6-8 11. CZY mona w Polsce bi dzieci? / Mirosaw Kaczmarek // Remedium. 2009, nr 1, s.

18-19 12. DIAGNOZA przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karyk // Szkoa Specjalna. -

2005, nr 4, s. 270-284 13. DLACZEGO rodzice bij? / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 8-10 14. DOM rodzinny : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Beata Loch //

Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 29 15. DRUGI etap kampanii spoecznej "Dziecistwo bez przemocy" (2009 r.) / Marta

Skierkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 121-126 16. DZIAANIA na rzecz praw dzieci i doskonalenia umiejtnoci wychowawczych

rodzicw niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Nowej Edukacji (ANE) / oprac. Hilde Hellbernd // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 195-200

17. DZIECI - ofiary przemocy : skala i charakter zjawiska : potrzeba interwencji / Monika Sajkowska, Jolanta Szymaczak // Polityka Spoeczna. - 2009, nr 9, s. 29-34

18. DZIECI bij rodzicw - cz. I / Oprac. Magda Wjcik // Remedium. - 2010, nr 5, dod. Pomaraczowe Forum, s. 20

19. DZIECI bij rodzicw - cz. II / Oprac. Magda Wjcik // Remedium. - 2010, nr 5, dod. Pomaraczowe Forum, s. 20

20. DZIECI, ludzie i ustawa / Jakub piewak // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 30-34 21. DZIECKO krzywdzone : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elbieta Trojan //

Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 29 22. DZIECKO krzywdzone z perspektywy dorosej ofiary przemocy domowej / Justyna

Rzytki-Sroka // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 18-20 23. GENDER w pracy z kobiet dowiadczajc przemocy / Irena Sosnowska // Praca

Socjalna. - 2010, nr 6, s. 118-125 24. GIMNAZJALICI o przemocy / Katarzyna Przyborowska // Niebieska Linia. - 2010,

nr 1, s. 11-16 25. GLOBALNE standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem / Ewa Jarosz // Dziecko

Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 6-27 26. GPS a zapobieganie przemocy domowej / Maria Stoek // Niebieska Linia. - 2010, nr

3, s. 28-29 27. INSTRUMENTY rzadko uywane : analiza dziaa wymiaru sprawiedliwoci w 2009

roku / Micha Lewoc // Niebieska Linia. - 2010, nr 4, s. 21-24 28. INTERDYSCYPLINARNE podejcie do problemu przemocy w rodzinie - cz. II /

Mirosaw Kaczmarek // Remedium. - 2010, nr 11, dod. Pomaraczowe Forum, s. 18-19

29. INTERDYSCYPLINARNO w Przasnyszu / Katarzyna Przybysz // Niebieska Linia. - 2010, nr 6, s. 12-15

30. INTERWENCJA w sytuacjach kryzysowych / Anna Kos // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 57-75

31. INTERWENCJE zapobiegajce zjawisku krzywdzenia maych dzieci / Deborah Daro // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 147-165

32. IZOLACJA sprawcy przemocy od ofiary a kodeks postpowania karnego / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. - 2009, nr 6, s. 17-18

33. JAK budowa lokalny system profilaktyki krzywdzenia maych dzieci? : dowiadczenia Fundacji Dzieci Niczyje z realizacji programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" / Agnieszka Izdebska, Karolina Lewandowska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 12-47

34. JAK pracownicy szkoy opisuj krzywdzenie dzieci? / Monika Czyewska // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 22-25

35. JAK przeciwdziaa przemocy i jak postpowa z ofiarami przemocy w rodzinie / Kornelia Hbscher // Wychowanie na co Dzie. - 2009, nr 3, s. 23-25

36. JEST taka potrzeba : standardy i procedury w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie / Jerzy Mellibruda ; Renata Durda // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 3-4

37. JESTEM nikim. Dowiadczenia przemocy domowej wychowankw domw dziecka / Katarzyna Kiwer // Niebieska Linia. 2009, nr 2, s. 19-21

38. JU wszystko w porzdku? Psychosocjalna stabilizacja klientki po rozwodzie z mem - sprawc przemocy domowej. Profesjonalna pomoc do samopomocy : cz I - zapobieganie kolejnym aktom przemocy ze strony byego ma / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wsplne Tematy. - 2010, nr 5, s. 3-15

39. JU wszystko w porzdku? Psychosocjalna stabilizacja klientki po rozwodzie z mem - sprawc przemocy domowej. Profesjonalna pomoc do samopomocy : cz II - korygowanie obrazu wasnej osoby i swojego maestwa. Relacje z dziemi / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wsplne Tematy. - 2010, nr 6, s. 12-18

40. JU wszystko w porzdku? Psychosocjalna stabilizacja klientki po rozwodzie z mem - sprawc przemocy domowej. Profesjonalna pomoc do samopomocy : cz III - Skazana na samotno w tumie? / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wsplne Tematy. - 2010, nr 7/8, s. 61-67

41. JU wszystko w porzdku? Psychosocjalna stabilizacja klientki po rozwodzie z mem - sprawc przemocy domowej. Profesjonalna pomoc do samopomocy : cz IV - Nowy pocztek? / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wsplne Tematy. - 2010, nr 9, s. 34-39

42. KAMPANIA "Dziecistwo bez przemocy" (2001 r.) / ukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 117-120

43. KAMPANIA "Dziecistwo bez przemocy" w Europie rodkowo-Wschodniej (2006-2007 r.) / Dorota Gajewska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 127-129

44. KAMPANIA Spoeczna "Dobry Rodzic - Dobry Start" / oprac. Renata Szeredziska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 62-64

45. KAMPANIA spoeczna realizowana w ramach programu Dziecistwo bez krzywdzenia w krajach Europy rodkowo-Wschodniej / Gabriela Roszkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 126-133

46. KAMPANIE spoeczne brytyjskiej organizacji NSPCC na rzecz ochrony dzieci przed przemoc i wykorzystywaniem / oprac. Natalia apiska // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 201-206

47. KAMPANIE spoeczne przeciwko karaniu fizycznemu dzieci / ukasz Wojtasik, Dorota Gajewska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 130-142

48. KAMPANIE spoeczne realizowane w ramach programu "Dziecistwo bez krzywdzenia" w krajach Europy rodkowo-Wschodniej / Gabriela Roszkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 126-133

49. KARCENIE dzieci w polskim ustawodawstwie / Agnieszka Olszewska. Niebieska Linia. 2009, nr 1, s. 23-26

50. KARY fizyczne w wychowaniu dzieci uwarunkowania i konsekwencje / Karolina Halemba // Dziecko Krzywdzone. 2009, nr 3, s. 6-31

51. KIEDY dziecko jest krzywdzone : o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie / Ewa Sokoowska // Gos Pedagogiczny. - 2010, listopad, s. 36-41

52. KILKA sw o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 89-95

53. KLAPS po nowelizacji ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 32-33

54. KOALICJA na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Maych Dzieci / Mirela Hejno-Myliwiec // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 58-60

55. KOCHAJ. Nie krzywd. Pom : wywiad z Ew Sowisk, Rzecznikiem Praw Dziecka / Ewa Sowiska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 22-23

56. KONIEC zmowy milczenia / Monika Patek // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 25-27 57. KRAJOWY Program Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie // Niebieska Linia. -

2007, nr 1, s. 20-24 58. KROKI w stron systemu. Tarnowski program korekcyjno-edukacyjny dla sprawcw

przemocy / Jerzy Szczepaniec // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s. 18-20 59. KRZYWDZENIE dzieci w rodzinie na Wgrzech / Maria Herczog // Dziecko

Krzywdzone. - 2006, nr 15, s. 71-85 60. KRZYWDZENIE i zaniedbywanie dzieci a funkcjonowanie mzgu - przegld bada /

Danya Glaser // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 6-48 61. LEKARZE wobec krzywdzenia dzieci / Joanna Cielecka-Kuszyk // Niebieska Linia. -

2007, nr 1, s. 12-14 62. MAE kroki - duy sukces? / Izabela Kaka // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 5-7 63. MEDIACJA w sprawach przemocy domowej / Joanna Cichla // Praca Socjalna. -

2007, nr 6, s. 32-39 64. MIDZY kobiet i mczyzn / Marta Makara-Studziska, Justyna Morylowska //

Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s. 27-30 65. MIDZYNARODOWE regulacje dotyczce stosowania kar fizycznych wobec dzieci /

Katarzyna Zygmunt-Hernandez // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 40-60 66. MIT niekrzywdzcego rodzica / Jadwiga Jakrzewska // Niebieska Linia. - 2008, nr 3,

s. 3-5 67. MWIMY: nie! / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 10, s.

48-50 68. NADUYWANIE alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz //

Wychowanie na co Dzie. - 2005, nr 10/11, s. 11-14 69. NAUCZYCIELE wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : (komunikat z

bada) / Jolanta Makowicz // Nowa Szkoa. - 2005, nr 8, s. 10-13 70. NIE zbliaj si! / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 23-24 71. NIEBIESKIE Karty dawniej i dzi / Dorota Sasal // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 9-

11 72. NIEBIESKIE Karty oczyma policji / Iwona Szulc // Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s.

17-19 73. NIEBIESKIE Karty w liczbach // Niebieska Linia. - 2009, nr 6, s. 22-24 74. O (NIEWIELKIEJ) uytecznoci prawa dla ochrony uczu / Marek Andrzejewski //

Problemy Opiekuczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 3-10 75. O AGRESJI w rodzinie / Wiesawa Walc // Wychowanie na co Dzie. - 2006, nr 9, s.

29-31 76. O MODELU polityki wobec rodziny w wietle zmian ustawy o przeciwdziaaniu

przemocy w rodzinie / Mirosaw Kaczmarek // Problemy Opiekuczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 8-18

77. O PRAWIE, przemocy i godnoci / Pawe Jaros ; rozm. przepr. Rafa Osiski // Problemy Opiekuczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 14-15

78. O PROGRAMIE dla sprawcw przemocy w rodzinie / Marek Prejzner // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 28

79. O PRZESTPSTWACH, ktrych nie ma / Magorzata ojkowska // Niebieska Linia. - 2010, nr 4, s. 14-18

80. OBDUKCJA / Jarosaw Polanowski // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 29-30 81. ODRZUCENIE w rodzinie / Joanna Chrzanowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s.

13-18 82. OGRANICZANIE zjawiska krzywdzenia dziecka w rodzinie - idee dziaa

midzysektorowych / Ewa Jarosz // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 108-118 83. OKIEM suby penitencjarnej / Irena Dybalska // Niebieska Linia. 2009, nr 2, s. 3-6 84. OSOBY chore psychicznie a przemoc domowa / Agata Lenicka // Niebieska Linia. -

2008, nr 3, s. 12-14 85. PO pierwsze : dziecko / Alina Prusinowska-Marek // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s.

14-16 86. POLACY wobec czynw przeciwko rodzinie / Aleksandra Szymanowska // Niebieska

Linia. - 2009, nr 3, s. 23-26 87. POLICYJNE "Niebieskie Karty" / Edyta Naja-Pasek // Niebieska Linia. - 2007, nr 1,

s. 7-9 88. POTGA mioci i przemocy w rodzinie / Krystyna Marczwska // Dyrektor Szkoy. -

2005, nr 2, s. 54-57 89. POWSTRZYMA przemoc wobec dzieci - procedura "Niebieskiej Karty" /

Mirosawa Skawiska // Nauczanie Pocztkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 28-32 90. POZNAWCZO-behawioralna terapia sprawcw przemocy w rodzinie / Justyna

Siemionow // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 28-29 91. PRASKA Sie Pomocy Dziecku - interdyscyplinarny zesp przeciwdziaania

krzywdzeniu dzieci w dzielnicy Praga Poudnie m.st. Warszawy / Beata Kita // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 152-158

92. PRAWNO karny aspekt ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukua // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 24-39

93. PRAWNY zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci - regulacje krajw europejskich i stan prawny obowizujcy w Polsce / Violetta Konarska-Wrzosek // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 38-47

94. PRAWNY zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci - regulacje krajw europejskich i stan prawny obowizujcy w Polsce / Violetta Konarska-Wrzosek // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 61-70

95. PROBLEM krzywdzenia dzieci : postawy i dowiadczenia pracownikw szk / Monika Czyewska // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 75-99

96. PROFILAKTYKA krzywdzenia maych dzieci - programy zagraniczne / Agnieszka Izdebska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 65-72

97. PROGRAM "Dobry Rodzic - Dobry Start" : wczesna profilaktyka krzywdzenia dzieci / Irena Kornatowska, Karolina Lewandowska // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 138-142

98. PROGRAM "Dobry Rodzic - Dobry Start" w Warszawie : dowiadczenia i refleksje instytucji partnerskich / Izabela Konca-Wysocka, Magorzata agowska, Marzenna Romaska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 52-57

99. PROGRAM "Dziecistwo bez krzywdzenia - ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej" / Maria Kukoowicz // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 15, s. 86-96

100. PROJEKTOWANA zmiana ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie - zaoenia / Olga Kudanowska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 71-76

101. PRZEJAWY psychicznego zncania si w rodzinie / Kornelia Hbscher // Wychowanie na co Dzie. - 2008, nr 6, s. 31-32

102. PRZEMOC na Podlasiu / Magorzata Halicka // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 9-13

103. PRZEMOC w bliskich zwizkach w perspektywie teorii przywizania / Liliana Krzywicka // Niebieska Linia. 2009, nr 2, s. 14-16

104. PRZEMOC w rodzinie / Jzefa Kielak // ycie Szkoy. 2010, nr 1, s. 12-15 105. PRZEMOC w rodzinie - prba podsumowania / Krystyna Wyrwicka // Praca

Socjalna. - 2008. nr 2, s. 3-23 106. PRZEMOC w rodzinie : jak pomc krzywdzonemu dziecku / Agnieszka

Rozenkranc // Gos Pedagogiczny. - 2010, czerwiec, s. 54-55 107. PRZEMOC w rodzinie w wietle statystyki policyjnej z lat 1999-2005 / Mariola

Kordas-Surowiec // Polityka Spoeczna. - 2006, nr 10, s. 14-18 108. PRZEMOC wobec dzieci jako problem zdrowia publicznego / Jolanta Makowska

// Problemy Opiekuczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 54-57 109. PRZEMOC wobec dzieci w rodzinie / Kornelia Hbscher // Problemy

Opiekuczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 41-43 110. PRZEMOC wobec dziecka : profilaktyka i terapia / Julia Garstecka // ycie

Szkoy. - 2004, nr 9, s. 57-58 111. PRZEMOC wobec rodzicw - prawda czy mit? / Renata-Magorzata Ilnicka //

Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 76-88 112. PRZEMOC znaczy przemoc : o przemocy w rodzinie oczyma uczestnikw Forum

"Niebieskiej Linii" / Kazimierz Walijewski // Niebieska Linia. - 2010, nr 3, s. 30-32 113. PRZEMOC, kary cielesne i krzywdzenie dzieci / Anna Piekarska // Polityka

Spoeczna. - 2004, nr 9, s. 59-62 114. PRZYKAD ze Szwecji / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s.

27-29 115. PUAPKA prawdziwej mskoci / Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Ostrouch //

Niebieska Linia. 2009, nr 5, s. 8-11 116. RODZINA jako system : cz. I / Marta Wodarczyk // Remedium. - 2010, nr 6, s.

24-25 117. ROLA biegego psychologa w przeciwdziaaniu przemocy emocjonalnej wobec

dzieci w rodzinach rozbitych // Magorzata Kowanetz, Agnieszka Ha // Dziecko Krzywdzone. 2007, nr 4, s. 39-47

118. ROLA lekarza w zapobieganiu krzywdzenia maego dziecka - aspekt psychiatryczny / Irena Kornatowska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 111-116

119. ROLA lekarzy w rozpoznawaniu i profilaktyce krzywdzenia maych dzieci / Aneta Nitsch-Osuch // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 117-125

120. ROLA wczesnego rozwoju spoeczno-emocjonalnego w genezie indywidualnej odpornoci na zranienie / Magdalena Czub // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 92-110

121. ROLA zespow interdyscyplinarnych w przeciwdziaaniu przemocy domowej / Patryk Zawadzki // Praca Socjalna. 2010, nr 6, s. 113-117

122. ROLE maeskie a przemoc / Grayna Mikoajczyk-Lerman // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s. 11-13

123. ROZMOWA z rodzicami dziecka krzywdzonego / Grayna Rymaszewska, Ewa Olewicz // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 143-152

124. ROZMOWY intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna L. Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172

125. RNICA midzy przemoc a agresj / Maria Stoek // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 24-26

126. SDY i kuratorska suba sdowa w ochronie osb pokrzywdzonych / Alina Prusinowska-Marek // Niebieska Linia. - 2010, nr 4, s. 28-30

127. SCHRONISKA dla ofiar przemocy w Irlandii / Anna Ulatowska // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 32-34

128. SCHRONISKO w systemie przeciwdziaania przemocy w rodzinie / Anna Ulatowska // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 27-29

129. SPOECZNE postrzeganie przemocy w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Makowicz // Niebieska Linia, 2010, nr 1, s. 7-11

130. SPOSOBY na oddzielenie ofiary od sprawcy / Jarosaw Polanowski // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 25-27

131. SPRAWCY przemocy wobec bliskich. Prba charakterystyki / Ewa Chmurska // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 12-14

132. STAN i kierunki bada nad zwizkami midzy krzywdzeniem dzieci a niepenosprawnoci / Ewa Jarosz // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 7-22

133. STANDARDY i procedury w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie / Jerzy Mellibruda, Renata Durda // Niebieska Linia. 2007, nr1, s. 3-4

134. SUPERWIZJA w pracy nad przemoc domow / Renata Kaucka, Piotr Antoniak // Niebieska Linia. - 2010, nr 6, s. 6-9

135. SZKOLNA procedura postpowania w przypadku uzyskania informacji, e ucze jest ofiar przemocy lub przestpstwa // Gos Pedagogiczny. - 2010, listopad, s. 45

136. RODKI zabezpieczajce i moliwoci izolowania sprawcw przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukua // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 61-79

137. RODOWISKA szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie / Agnieszka Ciesika // Nowa Szkoa. - 2007, nr 10, s. 40-44

138. TU i teraz - interwencja i co dalej? (Dotyczy gdaskiego programu interwencyjnego "Tu i teraz") / Mariusz Wilk // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s. 3-5

139. UWAGI na temat ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie / Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 13-16

140. WAKACYJNA szkoa profilaktyki : cz. I / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2010, nr 4, s. 18-19 (Dotyczy bada uczestnikw zaj z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie w ramach dziaalnoci Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej)

141. WAKACYJNA szkoa profilaktyki : cz. II / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2010, nr 6 dod. Pomaraczowe Forum, s. 18-19 (Dotyczy bada uczestnikw zaj z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie w ramach dziaalnoci Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej)

142. WARSZAWSKI Program Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie / Renata Durda // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 138-151

143. WIKTYMIZACJA dzieci: perspektywa rozwojowa / David Finkelhor // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 3, s. 6-29

144. WNIOSKI z bada nad przemoc domow wobec kobiet / Bronisawa Dudziak // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 79-91

145. WOK preambuy ustawy przemocowej / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. - 2010, nr 4, s. 24-26

146. WOANIE o pomoc : rozmowa z komisarz Wand Mende o diagnozie rodowiska rodzinnego ucznia, nowelizacji ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie oraz

wspczesnych zagroeniach / Wanda Mende ; rozm. przepr. Kamila Sekuowicz // Gos Pedagogiczny. - 2010, padziernik, s. 8-11

147. WSPCZESNE rodzicielstwo / Magorzata Nowotka // Wychowanie na co Dzie. - 2008, nr 6, s. 22-25

148. WYGRA z dzieckiem / Kornelia Hubscher // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 11-12

149. WYJAZD terapeutyczno-edukacyjny jako jedna z form pracy z rodzin : z pamitnika Fundacji Dzieci Niczyje / Magdalena Kosicka // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 48-51

150. WYJ poza koo przemocy / Marcin Koczyk // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27-35

151. WZR zawiadomienia o przestpstwie // Gos Pedagogiczny. - 2010, listopad, s. 45

152. Z OJCA na syna czyli o roli ojca w genezie zachowa przestpczych synw / Magorzata Sitarczyk // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 5-7

153. ZABURZENIA nastroju u ofiar przemocy / Joanna Krzyanowska-Zbucka // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 8-9

154. ZABURZENIA stresowe pourazowe u kobiet jako wynik przemocy ze strony partnera / Magorzata Dbkowska. Alkohol i przemoc wobec kobiet - komentarz socjologa o wzajemnych zwizkach / Danuta Duch-Krzystoszek // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 11-28

155. ZADANIA wojewody w przeciwdziaaniu przemocy domowej / Mirosaw Przewonik, Ewa Kloc // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 63-82

156. ZAGROENIE dziecka w rodzinie wieloproblemowej z perspektywy pracy socjalnej : cz II - Dziecko jako ofiara przemocy domowej / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wsplne Tematy. - 2009, nr 3, s. 3-13

157. ZAPOBIEGANIE wykorzystywaniu seksualnemu w rodzinie / Kevin Browne // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 48-74

158. ZATRZYMAJ przemoc : psychoterapia grupowa kobiet z dowiadczeniem przemocy w rodzinie / Barbara Ba-Kapusta // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 7-9

159. ZJAWISKO krzywdzenia dzieci w populacji "dzieci lat dziewidziesitych" - czynniki ryzyka zwizane z dzieckiem / Peter Sidebotham, Jon Heron // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 73-91

160. ZNACZENIE profilaktyki krzywdzenia maych dzieci / Agnieszka Izdebska, Karolina Lewandowska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 6-11

161. ZNAJOMO symptomw dziecka maltretowanego / Kornelia Hbscher // Wychowanie na co Dzie. - 2008, nr 1/2, dod. Wkadka Metodyczna nr 1/2, s. VI-VIII

162. ZNIEWOLENIE i kontrola. Przemoc domowa jako amanie praw czowieka / Bogna Szymkiewicz // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s. 14-17

163. YCIE zamarych aniow / Piotr Antoniak // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 3-4