of 13 /13
Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania AUTORZY: Hanna Gulińska, Janina Smolińska 1 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 18 Przedmiotowy system oceniania Dział 6. Wodorotlenki a zasady Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Uczeń: definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia dwie metody otrzymywania wodorotlenków; stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się ze stężonymi zasadami (ługami); wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków sodu, potasu, magnezu i wapnia; definiuje zasadę na podstawie dysocjacji elektrolitycznej. Uczeń: wymienia rodzaje wskaźników; podaje przykłady tlenków metali reagujących z wodą; pisze ogólny wzór wodorotlenku oraz wzory wodorotlenków wybranych metali; nazywa wodorotlenki na podstawie wzoru; pisze równania reakcji tlenków metali z wodą; pisze równania reakcji metali z wodą; podaje zasady bezpiecznego obchodzenia się z aktywnymi metalami i zachowuje ostrożność w pracy z nimi; opisuje właściwości wodorotlenków sodu, potasu, wapnia; tłumaczy dysocjację elektrolityczną zasad; definiuje elektrolity i nieelektrolity; tłumaczy, czym różni się wodorotlenek od zasady. Uczeń: sprawdza doświadczalnie działanie wody na tlenki metali; zna zabarwienie wskaźników w wodzie i zasadach; sprawdza doświadczalnie działanie wody na metale; bada właściwości wybranych wodorotlenków; interpretuje przewodzenie prądu elektrycznego przez zasady; pisze równania dysocjacji elektrolitycznej przykładowych zasad; pisze ogólne równanie dysocjacji elektrolitycznej zasad; na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków wskazuje wodorotlenki dobrze rozpuszczalne, słabo rozpuszczalne i trudno rozpuszczalne w wodzie. Uczeń: przedstawia za pomocą modeli przebieg reakcji tlenków metali z wodą; potrafi zidentyfikować produkty reakcji aktywnych metali z wodą; tłumaczy, w jakich postaciach można spotkać wodorotlenek wapnia i jakie ma on zastosowanie; przedstawia za pomocą modeli przebieg dysocjacji elektrolitycznej przykładowych zasad. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: zna kilka wskaźników służących do identyfikacji wodorotlenków; wie, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków metali wraz ze wzrostem liczby atomowej metalu; zna pojęcie alkaliów;

Przedmiotowy system oceniania - zsnr1.szkola.plzsnr1.szkola.pl/wp-content/uploads/2018/10/Przedmiotowy-system... · Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

Embed Size (px)

Text of Przedmiotowy system oceniania -...

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  1 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Przedmiotowy system oceniania

  Dzia 6. Wodorotlenki a zasady

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  Ucze:

  definiuje wskanik;

  wyjania pojcie:

  wodorotlenek;

  wskazuje metale aktywne

  i mniej aktywne;

  wymienia dwie metody

  otrzymywania wodorotlenkw;

  stosuje zasady bezpiecznego

  obchodzenia si ze stonymi

  zasadami (ugami);

  wymienia przykady

  zastosowania wodorotlenkw

  sodu, potasu, magnezu

  i wapnia;

  definiuje zasad na podstawie

  dysocjacji elektrolitycznej.

  Ucze:

  wymienia rodzaje wskanikw;

  podaje przykady tlenkw metali reagujcych

  z wod;

  pisze oglny wzr wodorotlenku oraz wzory

  wodorotlenkw wybranych metali;

  nazywa wodorotlenki na podstawie wzoru;

  pisze rwnania reakcji tlenkw metali z wod;

  pisze rwnania reakcji metali z wod;

  podaje zasady bezpiecznego obchodzenia

  si z aktywnymi metalami i zachowuje

  ostrono w pracy z nimi;

  opisuje waciwoci wodorotlenkw sodu,

  potasu, wapnia;

  tumaczy dysocjacj elektrolityczn zasad;

  definiuje elektrolity i nieelektrolity;

  tumaczy, czym rni si wodorotlenek od

  zasady.

  Ucze:

  sprawdza dowiadczalnie dziaanie wody na

  tlenki metali;

  zna zabarwienie wskanikw w wodzie

  i zasadach;

  sprawdza dowiadczalnie dziaanie wody na

  metale;

  bada waciwoci wybranych wodorotlenkw;

  interpretuje przewodzenie prdu elektrycznego

  przez zasady;

  pisze rwnania dysocjacji elektrolitycznej

  przykadowych zasad;

  pisze oglne rwnanie dysocjacji

  elektrolitycznej zasad;

  na podstawie tabeli rozpuszczalnoci

  wodorotlenkw wskazuje wodorotlenki dobrze

  rozpuszczalne, sabo rozpuszczalne i trudno

  rozpuszczalne w wodzie.

  Ucze:

  przedstawia za pomoc

  modeli przebieg reakcji

  tlenkw metali z wod;

  potrafi zidentyfikowa

  produkty reakcji

  aktywnych metali

  z wod;

  tumaczy, w jakich

  postaciach mona

  spotka wodorotlenek

  wapnia i jakie ma on

  zastosowanie;

  przedstawia za pomoc

  modeli przebieg

  dysocjacji

  elektrolitycznej

  przykadowych zasad.

  Przykady wymaga nadobowizkowych

  Ucze:

  zna kilka wskanikw sucych do identyfikacji wodorotlenkw;

  wie, jak zmienia si charakter chemiczny tlenkw metali wraz ze wzrostem liczby atomowej metalu;

  zna pojcie alkaliw;

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  2 2 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  rozwizuje zadania problemowe zwizane z tematyk wodorotlenkw i zasad.

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  3 3 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Dzia 7. Kwasy

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  Ucze:

  podaje przykady tlenkw

  niemetali reagujcych z wod;

  zna wzory sumaryczne trzech

  poznanych kwasw;

  podaje definicje kwasw jako

  zwizkw chemicznych

  zbudowanych z atomu (atomw)

  wodoru i reszty kwasowej;

  podaje przykady kwasw

  beztlenowych: chlorowodorowego

  i siarkowodorowego;

  zapisuje wzory sumaryczne

  poznanych kwasw beztlenowych;

  zna nazw zwyczajow kwasu

  chlorowodorowego;

  zna zagroenia wynikajce

  z waciwoci niektrych kwasw;

  wymienia waciwoci wybranych

  kwasw;

  podaje przykady zastosowa

  wybranych kwasw;

  wie, co to jest skala pH;

  rozumie pojcie: kwane opady;

  wymienia skutki kwanych

  opadw.

  Ucze:

  definiuje kwasy jako produkty

  reakcji tlenkw kwasowych

  z wod;

  nazywa kwasy tlenowe na

  podstawie ich wzoru;

  zapisuje rwnania reakcji

  otrzymywania dowolnych kwasw

  tlenowych w reakcji odpowiednich

  tlenkw kwasowych z wod;

  wskazuje we wzorze kwasu reszt

  kwasow oraz ustala jej

  wartociowo;

  zapisuje wzory strukturalne

  poznanych kwasw;

  zapisuje wzory sumaryczne

  i strukturalne kwasw

  beztlenowych oraz podaje nazwy

  tych kwasw;

  zapisuje rwnania otrzymywania

  kwasw beztlenowych;

  wymienia waciwoci wybranych

  kwasw;

  wyjania zasady bezpiecznej

  pracy z kwasami, zwaszcza

  stonymi;

  zachowuje ostrono w pracy

  Ucze:

  zapisuje rwnania reakcji otrzymywania

  kwasw (siarkowego(IV), siarkowego(VI),

  fosforowego(V), azotowego(V)

  i wglowego) w reakcji odpowiednich

  tlenkw kwasowych z wod;

  podaje, jakie barwy przyjmuj wskaniki

  w roztworach kwasw;

  rysuje modele czsteczek poznanych

  kwasw (lub wykonuje ich modele

  przestrzenne);

  ustala wzory kwasw (sumaryczne

  i strukturalne) na podstawie ich modeli;

  zna trujce waciwoci chlorowodoru,

  siarkowodoru i otrzymanych (w wyniku ich

  rozpuszczenia w wodzie) kwasw;

  sprawdza dowiadczalnie zachowanie si

  wskanikw w rozcieczonym roztworze

  kwasu solnego;

  zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy

  z kwasami: solnym i siarkowodorowym;

  bada pod kontrol nauczyciela niektre

  waciwoci wybranego kwasu;

  bada dziaanie kwasu solnego na elazo,

  cynk i magnez;

  bada przewodzenie prdu elektrycznego

  przez roztwory wybranych kwasw;

  Ucze:

  przeprowadza pod kontrol

  nauczyciela reakcje wody z tlenkami

  kwasowymi: tlenkiem siarki(IV),

  tlenkiem fosforu(V), tlenkiem

  wgla(IV);

  oblicza na podstawie wzoru

  sumarycznego kwasu wartociowo

  niemetalu, od ktrego kwas bierze

  nazw;

  tworzy modele kwasw

  beztlenowych;

  wyjania metody otrzymywania

  kwasw beztlenowych;

  ukada wzory kwasw z podanych

  jonw;

  przedstawia za pomoc modeli

  przebieg dysocjacji elektrolitycznej

  wybranego kwasu;

  opisuje wsplne waciwoci

  poznanych kwasw;

  rozumie podzia kwasw na kwasy

  nieorganiczne (mineralne) i kwasy

  organiczne;

  wyjania, co oznacza pojcie: odczyn

  roztworu;

  tumaczy sens i zastosowanie skali

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  4 4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  z kwasami;

  zapisuje rwnania dysocjacji

  elektroli-tycznej poznanych

  kwasw;

  definiuje kwas na podstawie

  dysocjacji elektrolitycznej;

  wskazuje kwasy obecne

  w produktach spoywczych

  i rodkach czystoci w swoim

  domu;

  wie, jakie wartoci pH oznaczaj,

  e rozwr ma odczyn kwasowy,

  obojtny lub zasadowy;

  wyjania pochodzenie kwanych

  opadw;

  wie, w jaki sposb mona

  zapobiega kwanym opadom;

  bada odczyn opadw w swojej

  okolicy.

  wymienia nazwy zwyczajowe kilku

  kwasw organicznych, ktre mona

  znale w kuchni i w domowej apteczce;

  bada zachowanie si wskanikw

  w roztworach kwasw ze swojego

  otoczenia;

  bada odczyn (lub okrela pH) rnych

  substancji stosowanych w yciu

  codziennym;

  omawia, czym rni si od siebie formy

  kwanych opadw: sucha i mokra;

  bada oddziaywanie kwanych opadw na

  roliny.

  pH;

  przygotowuje raport z bada odczynu

  opadw w swojej okolicy;

  proponuje dziaania zmierzajce do

  ograniczenia kwanych opadw.

  Przykady wymaga nadobowizkowych

  Ucze:

  zna kilka wskanikw sucych do identyfikacji kwasw;

  zna wzory i nazwy innych kwasw tlenowych i beztlenowych ni poznanych na lekcjach;

  wie, jakie s waciwoci tych kwasw;

  zna zastosowanie wikszoci kwasw mineralnych;

  przedstawia metody przemysowe otrzymywania poznanych kwasw;

  proponuje dowiadczenie majce na celu opracowanie wasnej skali odczynu roztworu;

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  5 5 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  stosuje zdobyte wiadomoci w sytuacjach problemowych.

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  6 6 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Dzia 8. Sole

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  Ucze:

  definiuje sl;

  podaje budow soli;

  wie, jak tworzy si nazwy soli;

  wie, co to jest reakcja zobojtniania;

  wie, e produktem reakcji kwasu

  z zasad jest sl;

  podaje definicj dysocjacji

  elektrolitycznej;

  wie, e istniej sole dobrze, sabo

  i trudno rozpuszczalne w wodzie;

  podaje przykady soli obecnych

  i przydatnych w codziennym yciu

  (w kuchni i azience);

  wie, w jakim celu stosuje si sole

  jako nawozy mineralne;

  zna gwny skadnik ska

  wapiennych.

  Ucze:

  przeprowadza pod nadzorem

  nauczyciela reakcj zobojtniania

  kwasu z zasad w obecnoci

  wskanika;

  pisze rwnania reakcji otrzymywania

  soli w reakcji kwasw z zasadami;

  podaje nazw soli, znajc jej wzr;

  pisze rwnania reakcji kwasu

  z metalem;

  pisze rwnania reakcji metalu

  z niemetalem;

  wie, jak przebiega dysocjacja

  elektrolityczna soli;

  podaje nazwy jonw powstaych w

  wyniku dysocjacji elektrolitycznej soli;

  pisze w formie czsteczkowej

  rwnania reakcji otrzymywania soli

  wybranymi metodami;

  sprawdza dowiadczalnie, czy sole

  s rozpuszczalne w wodzie;

  korzysta z tabeli rozpuszczalnoci

  soli i wskazuje sole dobrze, sabo

  i trudno rozpuszczalne w wodzie;

  pisze w formie czsteczkowej

  rwnania reakcji soli z kwasami oraz

  Ucze:

  pisze rwnania reakcji tlenkw

  zasadowych z kwasami;

  pisze rwnania reakcji tlenkw

  kwasowych z zasadami;

  pisze rwnania reakcji tlenkw

  kwasowych z tlenkami zasadowymi;

  ustala wzr soli na podstawie nazwy

  i odwrotnie;

  przeprowadza w obecnoci

  nauczyciela reakcje tlenkw

  zasadowych z kwasami, tlenkw

  kwasowych z zasadami oraz tlenkw

  kwasowych z tlenkami zasadowymi;

  przeprowadza w obecnoci

  nauczyciela reakcje metali

  z kwasami;

  bada, czy wodne roztwory soli

  przewodz prd elektryczny;

  pisze rwnania dysocjacji

  elektrolitycznej soli;

  pisze w sposb jonowy i jonowy

  skrcony oraz odczytuje rwnania

  reakcji otrzymywania soli wybranymi

  metodami;

  ustala na podstawie tabeli

  Ucze:

  planuje dowiadczalne otrzymywanie

  soli z wybranych substratw;

  przewiduje wynik dowiadczenia;

  zapisuje oglny wzr soli;

  przewiduje wyniki dowiadcze

  (reakcje tlenku zasadowego

  z kwasem, tlenku kwasowego

  z zasad, tlenku kwasowego

  z tlenkiem zasadowym);

  weryfikuje zaoone hipotezy

  otrzymania soli wybran metod;

  interpretuje rwnania dysocjacji

  elektrolitycznej soli;

  interpretuje rwnania reakcji

  otrzymywania soli wybranymi

  metodami zapisane w formie

  czsteczkowej, jonowej i jonowej

  w sposb skrcony;

  omawia przebieg reakcji strcania;

  dowiadczalnie strca sl z roztworu

  wodnego, dobierajc odpowiednie

  substraty;

  wyjania, w jakich warunkach

  zachodzi reakcja soli z zasadami

  i soli z kwasami;

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  7 7 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  soli z zasadami;

  podaje nazwy soli obecnych w

  organizmie czowieka;

  podaje wzory i nazwy soli obecnych

  i przydatnych w yciu codziennym;

  rozumie pojcia: gips i gips palony.

  rozpuszczalnoci wzory i nazwy soli

  dobrze, sabo i trudno

  rozpuszczalnych w wodzie;

  przeprowadza reakcj strcania;

  pisze rwnania reakcji strcania

  w formie czstkowej i jonowej;

  podaje wzory i waciwoci wapna

  palonego i gaszonego;

  podaje wzr i waciwoci gipsu

  i gipsu palonego;

  dowiadczalnie wykrywa wglany

  w produktach pochodzenia

  zwierzcego (muszlach i kociach);

  omawia rol soli w organizmach;

  podaje przykady zastosowania soli

  do wytwarzania produktw

  codziennego uytku.

  tumaczy, na czym polega reakcja

  kwasw z wglanami i identyfikuje

  produkt tej reakcji;

  tumaczy rol mikro-

  i makroelementw;

  wyjania rol nawozw mineralnych;

  wyjania rnic w procesie

  twardnienia zaprawy wapiennej

  i gipsowej;

  podaje skutki naduywania nawozw

  mineralnych.

  Przykady wymaga nadobowizkowych

  Ucze:

  korzysta z rnych rde informacji dotyczcych soli, nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela;

  stosuje zdobyte wiadomoci w sytuacjach problemowych.

  formuuje problemy i dokonuje analizy/syntezy nowych zjawisk dotyczcych soli;

  zna nazwy potoczne kilku soli;

  podaje waciwoci poznanych soli;

  zna pojcia: katoda i anoda; wie, na czym polega elektroliza oraz reakcje elektrodowe;

  rozumie, na czym polega powlekanie galwaniczne.

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  8 8 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Dzia 9. Wglowodory

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  Ucze:

  rozumie pojcia: chemia

  nieorganiczna, chemia organiczna;

  wie, w jakich postaciach wystpuje

  wgiel w przyrodzie;

  pisze wzory sumaryczne, zna

  nazwy czterech pocztkowych

  wglowodorw nasyconych;

  zna pojcie: szereg homologiczny;

  zna oglny wzr alkanw;

  wie, jakie niebezpieczestwo

  stwarza brak wystarczajcej iloci

  powietrza podczas spalania

  wglowodorw nasyconych;

  wskazuje rdo wystpowania

  etenu w przyrodzie;

  pisze wzr sumaryczny etenu;

  zna zastosowanie etenu;

  pisze oglny wzr alkenw i zna

  zasady ich nazewnictwa;

  podaje przykady przedmiotw

  wykonanych z polietylenu;

  pisze oglny wzr alkinw i zna

  zasady ich nazewnictwa;

  pisze wzr sumaryczny etynu

  (acetylenu);

  Ucze:

  wymienia odmiany pierwiastkowe

  wgla;

  wyjania, ktre zwizki chemiczne

  nazywa si zwizkami organicznymi;

  pisze wzory strukturalne

  i pstrukturalne dziesiciu

  pocztkowych wglowodorw

  nasyconych;

  wyjania pojcie: szereg

  homologiczny;

  tumaczy, jakie niebezpieczestwo

  stwarza brak wystarczajcej iloci

  powietrza podczas spalania

  wglowodorw nasyconych;

  opisuje waciwoci fizyczne etenu;

  podaje przykady przedmiotw

  wykonanych z tworzyw sztucznych;

  bada waciwoci chemiczne etenu;

  opisuje waciwoci fizyczne

  acetylenu;

  zna pochodzenie ropy naftowej

  i gazu ziemnego;

  wyjania zasady obchodzenia si

  z cieczami atwopalnymi;

  zna waciwoci i zastosowanie

  Ucze:

  podaje przykad dowiadczenia

  wykazujcego obecno wgla

  w zwizkach organicznych;

  pisze rwnania reakcji spalania

  wglowodorw nasyconych przy

  penym i ograniczonym dostpie

  tlenu;

  buduje model czsteczki i pisze wzr

  sumaryczny i strukturalny etenu;

  pisze rwnania reakcji spalania

  alkenw oraz reakcji przyczania

  wodoru i bromu;

  wyjania, na czym polega reakcja

  polimeryzacji;

  uzasadnia potrzeb

  zagospodarowania odpadw tworzyw

  sztucznych;

  buduje model czsteczki oraz pisze

  wzr sumaryczny i strukturalny etynu;

  opisuje metod otrzymywania

  acetylenu z karbidu;

  pisze rwnania reakcji spalania

  alkinw oraz reakcji przyczania

  wodoru i bromu;

  zna waciwoci gazu ziemnego

  Ucze:

  tumaczy, dlaczego wgiel tworzy

  duo zwizkw chemicznych;

  wyjania, w jaki sposb waciwoci

  fizyczne alkanw zale od liczby

  atomw wgla w ich czsteczkach;

  bada waciwoci chemiczne

  alkanw;

  uzasadnia nazw: wglowodory

  nasycone;

  podaje przykad dowiadczenia,

  w ktrym mona w warunkach

  laboratoryjnych otrzyma etylen;

  wykazuje rnice we waciwociach

  wglowodorw nasyconych

  i nienasyconych;

  zapisuje przebieg reakcji

  polimeryzacji na przykadzie

  tworzenia si polietylenu;

  omawia znaczenie tworzyw

  sztucznych dla gospodarki czowieka;

  bada waciwoci chemiczne etynu;

  wskazuje podobiestwa we

  waciwociach alkenw i alkinw;

  wyjania rol ropy naftowej i gazu

  ziemnego we wspczesnym wiecie;

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  9 9 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  zna zastosowanie acetylenu;

  wskazuje rda wystpowania

  wglowodorw w przyrodzie.

  przynajmniej trzech produktw

  przerobu ropy naftowej.

  i ropy naftowej;

  wyjania, na czym polega destylacja

  frakcjonowana ropy naftowej;

  opisuje waciwoci i zastosowanie

  produktw przerobu ropy naftowej.

  wyjania, na czym polega proces

  krakingu i uzasadnia jego celowo.

  Przykady wymaga nadobowizkowych

  Ucze:

  wie, co to oznacza, e atom wgla jest tetraedryczny;

  wie, co to s cykloalkany i wglowodory aromatyczne;

  rozumie i wyjania pojcie izomerii;

  zna inne polimery, np. polipropylen;

  zna wzory sumaryczne i nazwy alkanw o liczbie atomw wgla 1115;

  stosuje zdobyte wiadomoci w sytuacjach problemowych.

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  10 10 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Dzia 10. Pochodne wglowodorw

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  Ucze:

  definiuje alkohol i podaje oglny

  wzr alkoholi monohydroksylowych;

  wymienia waciwoci alkoholu

  metylowego i alkoholu etylowego;

  zapisuje wzr grupy karboksylowej;

  wymienia waciwoci kwasw

  tuszczowych;

  wie, e sole kwasw tuszczowych

  to myda;

  definiuje ester jako produkt reakcji

  kwasu z alkoholem;

  zna wzr grupy aminowej;

  wie, co to s aminy i aminokwasy.

  Ucze:

  pisze wzory sumaryczne

  i strukturalne alkoholi o krtkich

  acuchach;

  wyjania pojcia: grupa

  karboksylowa i kwas karboksylowy;

  pisze wzory, omawia waciwoci

  kwasu octowego i kwasu

  mrwkowego;

  podaje przykady nasyconych

  i nienasyconych kwasw

  tuszczowych oraz pisze ich wzory;

  prawidowo nazywa sole kwasw

  karboksylowych;

  wie, co to jest twardo wody;

  wie, jak grup funkcyjn maj estry;

  zna budow czsteczki aminy (na

  przykadzie metyloaminy);

  opisuje budow czsteczki

  aminokwasu.

  Ucze:

  wyjania pojcie: grupa funkcyjna;

  omawia waciwoci alkoholu

  metylowego i alkoholu etylowego;

  pisze rwnania reakcji spalania

  alkoholi;

  omawia dziaanie alkoholu

  metylowego i alkoholu etylowego;

  omawia waciwoci kwasu octowego

  i kwasu mrwkowego;

  pisze rwnania reakcji spalania

  i rwnania dysocjacji elektrolitycznej

  kwasw: mrwkowego i octowego;

  pisze rwnania reakcji spalania

  kwasw tuszczowych;

  wyjania, czym rni si tuszczowe

  kwasy nasycone od nienasyconych;

  pisze rwnania reakcji kwasu

  oleinowego z wodorem i z bromem;

  pisze rwnanie reakcji otrzymywania

  stearynianu sodu;

  omawia zastosowanie soli kwasw

  karboksylowych;

  wskazuje wystpowanie estrw;

  pisze wzory, rwnania reakcji

  otrzymywania i stosuje poprawne

  nazewnictwo estrw;

  Ucze:

  wyjania proces fermentacji

  alkoholowej;

  podaje przykady alkoholi

  polihydroksylowych glicerolu oraz

  glikolu etylenowego;

  pisze wzory sumaryczne

  i strukturalne alkoholi

  polihydroksylowych;

  omawia waciwoci fizyczne alkoholi

  polihydroksylowych i podaje

  przykady ich zastosowania;

  bada waciwoci rozcieczonego

  roztworu kwasu octowego;

  pisze w formie czsteczkowej

  rwnania reakcji kwasw

  karboksylowych (mrwkowego

  i octowego) z metalami, tlenkami

  metali i z zasadami;

  wyprowadza oglny wzr kwasw

  karboksylowych;

  bada waciwoci kwasw

  tuszczowych;

  omawia warunki reakcji kwasw

  tuszczowych z wodorotlenkami

  i pisze rwnania tych reakcji;

  omawia przyczyny i skutki twardoci

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  11 11 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  omawia waciwoci fizyczne estrw;

  wymienia przykady zastosowania

  estrw;

  opisuje waciwoci: metyloaminy

  i glicyny.

  wody;

  opisuje dowiadczenie otrzymywania

  estrw;

  pisze rwnania reakcji hydrolizy

  estrw;

  dowiadczalnie bada waciwoci

  glicyny;

  wyjania, w jaki sposb obecno

  grup funkcyjnych wpywa na

  waciwoci zwizkw;

  wyjania, na czym polega wizanie

  peptydowe.

  Przykady wymaga nadobowizkowych

  Ucze:

  zna wzory i nazwy wybranych fluorowcopochodnych;

  zna izomery alkoholi;

  zna wzory innych kwasw, np. wzr kwasu szczawiowego;

  pisze wzory i rwnania reakcji otrzymywania dowolnych estrw (w tym woskw i tuszczw);

  podaje przykady peptydw wystpujcych w przyrodzie;

  stosuje zdobyte wiadomoci w sytuacjach problemowych.

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  12 12 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Dzia 11. Substancje o znaczeniu biologicznym

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  Ucze:

  definiuje tuszcze;

  podaje przykady wystpowania

  tuszczw w przyrodzie;

  wie, e aminokwasy s

  podstawowymi jednostkami

  budulcowymi biaek;

  podaje skad pierwiastkowy biaek;

  wie, e biako mona wykry za

  pomoc reakcji

  charakterystycznych

  (rozpoznawczych);

  omawia pochodzenie wkien

  biakowych i ich zastosowanie;

  zna wzr glukozy;

  wyjania, z jakich surowcw

  rolinnych otrzymuje si sacharoz;

  zna wzr sumaryczny skrobi;

  zna wzr celulozy;

  wymienia waciwoci celulozy;

  wymienia roliny bdce rdem

  pozyskiwania wkien

  celulozowych;

  wskazuje zastosowania wkien

  celulozowych.

  Ucze:

  omawia pochodzenie tuszczw i ich

  waciwoci fizyczne;

  odrnia tuszcze rolinne od

  zwierzcych oraz stae od ciekych;

  wie, jak odrni tuszcz od oleju

  mineralnego;

  omawia rol biaek w budowaniu

  organizmw;

  omawia waciwoci fizyczne biaek;

  omawia reakcj ksantoproteinow

  i biuretow jako reakcje

  charakterystyczne dla biaek;

  omawia wady i zalety wkien

  biakowych;

  pisze rwnanie reakcji otrzymywania

  glukozy w procesie fotosyntezy;

  wyjania pojcia: cukier

  i wglowodany;

  pisze wzr sumaryczny sacharozy;

  omawia wystpowanie i rol skrobi

  w organizmach rolinnych;

  pisze wzr sumaryczny skrobi

  i celulozy;

  omawia rol celulozy w organizmach

  rolinnych;

  wyjania budow czsteczki celulozy;

  Ucze:

  pisze wzr czsteczki tuszczu

  i omawia jego budow;

  wyjania, na czym polega prba

  akroleinowa;

  tumaczy pojcie: reakcja

  charakterystyczna (rozpoznawcza);

  wyjania rol tuszczw w ywieniu;

  wyjania rol aminokwasw w

  budowaniu biaka;

  wyjania pojcia: koagulacja

  i denaturacja biaka;

  bada waciwoci glukozy;

  pisze rwnanie reakcji spalania

  glukozy i omawia znaczenie tego

  procesu w yciu organizmw;

  wyjania rnice midzy glukoz

  a fruktoz;

  bada waciwoci sacharozy;

  pisze rwnanie hydrolizy sacharozy

  i omawia znaczenie tej reakcji dla

  organizmw;

  omawia rol bonnika w odywianiu;

  wymienia zastosowania celulozy;

  tumaczy wady i zalety wkien na

  podstawie ich skadu chemicznego.

  Ucze:

  wykazuje dowiadczalnie

  nienasycony charakter oleju

  rolinnego;

  tumaczy proces utwardzania

  tuszczw;

  dowiadczalnie sprawdza skad

  pierwiastkowy biaek i wyjania

  przemiany, jakim ulega spoyte

  biako w organizmach;

  bada dziaanie temperatury i rnych

  substancji na biaka;

  wykrywa biako w produktach

  spoywczych, stosujc reakcje

  charakterystyczne;

  wykrywa glukoz w owocach

  i warzywach, stosujc reakcj

  charakterystyczn (rozpoznawcz)

  prb Trommera;

  bada waciwoci skrobi oraz

  przeprowadza reakcj

  charakterystyczn (rozpoznawcz)

  skrobi;

  proponuje dowiadczenie

  pozwalajce zbada waciwoci

  celulozy;

  porwnuje waciwoci skrobi

 • Chemia | Ciekawa chemia | Klasa 8 Przedmiotowy system oceniania

  AUTORZY: Hanna Guliska, Janina Smoliska

  13 13 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

  Wymagania na ocen

  dopuszczajc dostateczn dobr bardzo dobr

  omawia wady i zalety wkien

  celulozowych.

  i celulozy;

  identyfikuje wkna celulozowe

  i biakowe;

  wyjania potrzeb oszczdnego

  gospodarowania papierem.

  Przykady wymaga nadobowizkowych

  Ucze:

  zna inne reakcje charakterystyczne dla glukozy, np. prb Tollensa;

  potrafi wyjani, co to jest struktura pierwszorzdowa, drugorzdowa (trzeciorzdowa) biaek;

  zna przykady wkien sztucznych, wie, jak maj budow;

  wymienia sposoby konserwowania ywnoci i podaje przykady rodkw konserwujcych ywno;

  analizuje etykiety artykuw spoywczych i wskazuje zawarte w nich dodatki (np. barwniki, przeciwutleniacze, rodki, konserwujce i in.).