of 43 /43
PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI

PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija...

Page 1: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI

Page 2: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

samo...Click®

Korisni MikrobiRast biljaka podpomognutRizobakterijama Organski sastav

Starter efekat Biostimulativni efekat Antistres i hranjivo dejstvo

Page 3: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Šta je Click®?

CLICK® je kompresovan biostimulans u formi tablete.

Ona je rezultat znanja u tri oblasti u kojima je ITALPOLLINA vodeća na svetu:

- visokokvalitetne organske materije- reprodukcija korisnih mikroorganizama in vivo- biljni ekstrakti sa biostimulativnim dejstvom.

Page 4: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Šta je Click®?

CLICK® je sinteza različitih pristupa đubrenju useva (hortikultura i uzgoj voća).

Page 5: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

What is it ClickWhat is it Click®? ?

CLICK® deluje u oblasti rizosfere i stvara najpovoljnije okruženje za razvoj korena i razvoj nove biljke zahvaljujući:Visokoj higroskopnosti organskog supstrata koje deluje kao ovojnica tablete;Prisustvo PGPR bakteria (Rast biljke podpomognut rizobakterijama), mycorhizzae i Trichoderma spp. sa pozitivnim efektom na usvajanje fosfora fiksiranog u zemljištu (Starter efekat);Prirodni sastojci koji stimulišu rast korenja (peptidi biljnog porekla).

Page 6: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Farmaceutska tehnologija

Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva

Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili biostimulans u obliku tablete, u potpunosti zasnovan na farmaceutskim standardima.

Page 7: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Farmaceutska tehnologija

Page 8: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

R&D istraživanja

Direktan kontakt sa korenom daje nam vrlo povoljnu mogućnost snabdevanja hranivima.

ALI je to takođe vrlo problematično područje jer je vrlo osetljivo.

Zbog toga, niko nije stvorio bilo kakav visoko koncentrovani proizvod koji može biti u direktnom kontaktu sa korenom.

Page 9: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Biološki sastav

Mikrobe su veoma korisne biljkama: mogu igrati bitnu ulogu kao bio-đubriva ibio-kontroleri.

Indirektni mehanizmiMetaboliti proizvedeni od strane PGPR bakterija mogu imati antagonističku biokontrolu, uključujući razne aspekte. One sprečavaju ili usporavaju razvojpatogenih mikroorganizama, proizvodeći siderofore i antibiotike i zahvaljujući litičkom enzimskom dejstvu (glukanaza, hitinaza) ili indukcija otpora biljaka.

Direktni mehanizmiMetaboliti stvoreni od različitih sojeva rizobakterija se koriste kao regulatori rasta ili prekursori od strane biljke.Kombinacija oba mehanizma pospešuje rast biljke. Postoji starter efekat nakon presađivanja i razvoj korenovog sistema. Konačno, imamo veće prinose i biljka je odpornija.

Page 10: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Biološki sastav

Bakteria PGPR (Rast biljke podpomognut rizobakterijama)

Mikorize: Glomus Intraradices 250 spora/tableta

Trichoderma atroviride: 108 spora/tableta

Page 11: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

PAKOVANJE

CLICK®

1500 tableta (4,5 g/tab)CLICK®

500 tableta (4,5 g/tab)

CLICK® je dostupan u 2 različita pakovanja:

Page 12: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Iskopaj rupu

Stavi tabletu Stavi biljku!

Jednostavna primena

Page 13: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Absorbuje za 1 minut 3 puta svoju težinu u vodi.

Page 14: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Korisna dejstva

Aktivacija zemljišnih mikroorganizama

Aktivacija korenovog sistema stimulišući meristemsko područje i mucigel sekreciju.

Poboljšava usvajanje hraniva (bolja efikasnost đubrenja).

Poboljšava razvoj biljke na uravnotežen način

Veća odpornost na abiotske stresove (dehidratacija usled visokih temperatura, štete od izmrzavanja i niskih temperatura...).

Page 15: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Korisna dejstva

Veći rod

Poboljšanje kvaliteta

Bolji ukus ploda

Povećana konzistentnos i odpornost na transport.

Page 16: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Zvanični ogledi

Toskana Univerzitet: 2012-2013Test na biljkama uzgajanim u saksijama da bi se procenio efekat, 21 dana, od primene (starter efekat).

Page 17: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Zelena salata

TretiranjeMikorizacija korena (%) Visina biljaka

(cm/biljaka)

Hlorofila na lišću (SPAD

índex)

Lišće(n./biljaka)

Težina svežeg lišća

(g/biljka)

Težinasuvog lišća

(g/biljka)

Težina suvog korena

(g/biljka)

Ne 0 19.8 24.0 24.8 52.3 5.0 3.9

CLICK 30 23.3 (+17%)

25.9 (+8%)

33.4 (+34%)

141.8 (+171%)

9.4 (+89%)

7.3 (+84%)

Značaj *** *** *** *** *** *** **

Page 18: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

2 dana nakon presađivaja

CLICKCLICK KONTROLA

Page 19: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

21 dan nakon presađivanja

CLICKCLICK KONTROLA

Page 20: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Zelena salata

CLICKCLICK KONTROLA

Page 21: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

PARADAJZ

TretmanMikorizacija

korena(%)

Visina biljke

(cm/biljka)

Broj lišća(broj/biljaka)

Broj plodova

(broj/biljak

Težina suve biljke

(g/biljka)Težina suvog

korena(g/biljaka)

Ne 0 58.1 11.5 0.6 6.3 1.6

CLICK 5581.9

(+41%)13.8

(+19%)1.4

(+142%)13.8

(+118%)3.8

(+141%)

Značaj *** *** *** * *** ***

Page 22: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

2 dana nakon presađivanja

CLICKCLICK KONTROLA

Page 23: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

21 dan nakon presađivanja

CLICK KONTROLA

Page 24: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

DINJA

TretmanMikorizacija korena (%) Visina biljke

(cm/biljaka)Broj listova(broj/biljka)

Suva težina nadzemnih

delova)(g/biljka)

Suva težina korena (g/

biljka)

Ne 0 35.0 10.2 7.5 1.3

CLICK 42 54.8 (+57%) 14.2 (+39%) 11.7 (+56%) 1.6 (+26%)

Značaj *** ** *** ** **

Page 25: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

2 dana nakon presađivanja

CLICKCLICK KONTROLA

Page 26: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

21 dan nakon presađivanja

CLICKCLICK KONTROLA

Page 27: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Paprika

Tretman Mikorizacija korena (%)

Visina biljke (cm/biljka)

Broj listova(broj/biljka)

Težina suvih nadzemnih

delova(g/biljka)

No 0 49.0 14,5 2,7

CLICK 4165,7

(+34%)20,8

(+43%)5,8

(+114%)

Značaj *** ** *** ***

Page 28: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

5 dana nakon presađivanja

CLICKCLICKKONTROLA

Page 29: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

20 dana nakon presađivanja

CLICKCLICKKONTROLA

Page 30: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Tikvice

TretmanMikorizacija korena (%) Visina biljke

(cm/biljka)Broj listova

(broj/biljka)

Suva težina nadzemnog

dela(g/biljka)

Suva težina korena (g/

biljka)

Ne 0 32 9 4,5 0,7

CLICK 37 53 (+56%) 10 (+11%) 7,1 (+57%) 1.0 (+48%)

Značaj *** ** * *** **

Page 31: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

20 dana nakon presađivanja

CLICKCLICKKONTROLA

Page 32: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Ogledi u polju

Test učinjen u Almerii (Španija) Godina: 2012-2013 Rezultati:1. Povećan prinos2. Bolji kvalitet3. Boje zdravlje biljke4. Bolja odpornost na klimatske stresove

Page 33: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Ogledi u polju

Test učinjen u Almerii u sezoni

4.000 m2

2012-2013Fotografija paprike 30

dana nakon primene CLICK-a

CLICKCLICK KONTROLA 4.000 m2

Page 34: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Plavi patlidžan

CONTROLCONTROL KONTROLA

Page 35: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Plavi patlidžan

CLICKCLICK KONTROLA

Page 36: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Zvanični ogledi - Otvoreno polje

Toskana Univerzitet: 2012-2013Ogledi na hortikulturnim biljkama uzgajani na otvorenom polju da bi se procenio efekat formulacije na biljku.

Page 37: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Ogled tikvica

CLICKCLICK

Tretman: sa ili bez primene CLICK-aNeizmeničan blok dizajn sa 4 ponavljanjaBiljka cv. ʻGreziniʼGustina sadnje 1.5 biljke/m2

Đubrenje pre sadnje: 36 kg/ha N; 92 P2O5 Đubrenje: 80 kg/ha N, 100 kg/ha K2O

Page 38: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Ogled tikvica

CLICKCLICK

Rano cvetanje

Tretman Rani prinosi(kg/biljka)

Kontrola 0.338CLICK 0.542 (+ 43%)Značaj ** (Prve tri berbe plodova)

KONTROLA

Page 39: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Ukupan prinos

Tretman Prinos (kg/biljka) Broj plodova(broj/biljka)

Prosečna težina ploda (g/biljka)

Kontrola 2.57 15.6 165.1

CLICK 2.96 (+15%) 17.2 172.1

Značaj ** ** *

Page 40: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Zelena salata na otvorenom polju

Tretman: sa i bez CLICK-a

Slučajan blok dizajn sa četri ponavljanja

Biljka ʻBionda degli ortolaniʼ

Gustina sadnje: 11 biljaka/m2

Đubrenje pre sadnje: 18 kg/ha N; 46 P2O5

Đubrenje: 80 kg/ha N, 100 kg/ha K2O

Page 41: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Zelena salata u otvorenom polju

CLICKCLICK

Starter efekat

KONTROLA

Page 42: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

Zelena salata u otvorenom polju

CLICKCLICK Tretman Prinos(g/biljaka)

369

628 (+ 70%)

KontrolaCLICKZnačaj ***

KONTROLA

Page 43: PRVI BIOSTIMULANS U TABLETI - HOYA VSFarmaceutska tehnologija Po prvi put, farmaceutska tehnologija je primenjena na biljna hraniva Stvorili smo novi način proizvodnje da bi stvorili

samo...

da bi dobili veći prinos i kvalitet