of 13 /13
1 Protokoły z zebrań rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 września 2015...................................................................... 2 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 23 września 2015...................................................................... 4 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 28 października 2015................................................................ 6 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 3 grudnia 2015 ......................................................................... 7 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 18 stycznia 2016 ....................................................................... 8 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 22 lutego 2016.......................................................................... 9 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 kwietnia 2016 .................................................................... 10 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 maja 2016 .......................................................................... 11 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 18 maja 2016 .......................................................................... 12 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 13 czerwca 2016 ..................................................................... 13

Protokoły z zebrań rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016€¦ · Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 22 lutego 2016..... 9 Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Protokoły z zebrań rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016€¦ · Protokół z zebrania Rady...

 • 1

  Protokoły z zebrań rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 września 2015 ...................................................................... 2

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 23 września 2015 ...................................................................... 4

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 28 października 2015 ................................................................ 6

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 3 grudnia 2015 ......................................................................... 7

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 18 stycznia 2016 ....................................................................... 8

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 22 lutego 2016 .......................................................................... 9

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 kwietnia 2016 .................................................................... 10

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 maja 2016 .......................................................................... 11

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 18 maja 2016 .......................................................................... 12

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 13 czerwca 2016 ..................................................................... 13

 • 2

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 września 2015

  1. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez dyrektora szkoły – panią Magdalenę Grabską

  2. Przedstawienie Programów wychowawczych dla SP oraz Gimnazjum – pani Magdalena Grabska.

  3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Macieja Sobieskiego – Sprawozdanie z

  działalności Rady Rodziców wraz z rozliczeniem funduszu RR i funduszu socjalnego RR w roku

  szkolnym 2014/2015 – załącznik 1.

  4. Wybór członków Komisji skrutacyjnej – Mariusz Wichniewicz, Magdalena Zielska, Agnieszka

  Gidzińska.

  5. Głosowanie w trybie niejawnym nad Uchwałą nr 1 z 14 września 2015 o udzielanie absolutorium

  dla RR działającej w szkole w roku szkolnym 2014/2015.

  a. Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 głosów

  b. Liczba osób obecnych, uprawnionych do głosowania - 25 głosów

  c. Liczba osób za udzieleniem absolutorium – 24 głosów

  d. Liczba osób przeciw udzieleniu absolutorium – 0 głosów

  e. Liczba osób wstrzymujących się od głosu – 1 głosów

  6. Zebranie kandydatur do Prezydium RR na rok 2015/2016. Zgłoszono następujące kandydatury:

  Maciej Sobieski

  Mariusz Wichniewicz

  Katarzyna Zawisza

  Katarzyna Wiśniewska-Sokołowska

  Edyta Olczak

  Tomasz Pawluk

  Magdalena Frankiewicz

  Monika Paradowska

  Radosław Borowski

  Monika Kołodziejczyk

  Oliwia Płocharska

  7. Głosowanie w trybie niejawnym. Oddano następujące ilości głosów:

  Maciej Sobieski – 25 głosów, wybór na przewodniczącego

  Mariusz Wichniewicz – 22 głosy, Członek Prezydium RR

  Katarzyna Zawisza – 14 głosów , Skarbnik RR

  Katarzyna Wiśniewska-Sokołowska – 6 głosów – Komisja Rewizyjna

  Edyta Olczak – 14 głosów, Sekretarz RR

  Tomasz Pawluk -12 głosów, członek Prezydium RR

  Magdalena Frankiewicz – 6 głosów – Komisja Rewizyjna

  Monika Paradowska – 23 głosy, Wiceprzewodnicząca RR

  Radosław Borowski – 5 głosów – Komisja rewizyjna

  Monika Kołodziejczyk – 10 głosów – Komisja rewizyjna

  Oliwia Płocharska – 16 głosów – Członek Prezydium RR

  8. Wolne wnioski/pytania :

 • 3

  a. Informacja o złożeniu wniosku na grant na monitoring w szkole -opinia RR została

  przygotowana 8 września 2015.

  b. Projekt Motywator – dla klas gimnazjalnych, poznawanie metod motywowania dzieci do

  nauki.

  c. Informacja o uzyskaniu tablicy interaktywnej ze zbiórki Elektrośmieci.

  d. Termin kolejnego spotkania RR – 23 września 2015, godzina 19:00.

  Załączniki:

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

  2. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 14 września 2015

  3. Uchwała nr 1 o udzieleniu absolutorium RR z roku szkolnego 2014/2015.

  4. Uchwała nr 2 o powołaniu władz RR w roku szkolnym 2015/2016.

 • 4

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 23 września 2015

  9. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Przewodniczącego – Macieja Sobieskiego.

  10. Omówienie przez Skarbnika RR Katarzynę Zawiszę wykonania przez RR budżetu 2014/2015 oraz

  przedstawienie i omówienie propozycji nowego budżetu na rok szkolny 2015/2016 .

  Propozycja budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016

  Wydatki:

  Uroczystości szkolne - 6 000 PLN

  Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego (zwroty dla klas za wpłaty

  na RR) - 6 000 PLN

  Nagrody w konkursach - 6 000 PLN

  Samorząd Szkolny - 500 PLN

  Administracja - 250 PLN

  Akcje RR - 6 000 PLN

  Fundusz Rezerwowy - 5 000 PLN

  Pomoc Socjalna z wpłat na Radę Rodziców - 1 000 PLN

  Pomoc Socjalna z funduszu Socjalnego - 4 000 PLN

  Wpływy:

  Zakładane wpływy na Radę Rodziców - 35 000 PLN

  11. Głosowanie nad Uchwałą nr 3 z 23 września 2015 – Budżet Rady Rodziców w roku szkolnym

  2015/2016.

  a. Liczba osób uprawnionych do głosowania – 36 głosów

  b. Liczba osób obecnych, uprawnionych do głosowania - 23 głosów

  c. Liczba osób głosujących za – 23 głosów

  d. Liczba osób głosujących przeciw – 0 głosów

  e. Liczba osób wstrzymujących się od głosu – 0 głosów

  12. Dyskusja nad tematami wymagającymi podjęcia działań przez RR i stworzenie grup roboczych na

  rok 2015/2016 :

  a. Grupa naprawczo-kontrolna (zadania: uruchomienie monitoringu, udrożnienie

  komunikacji w szkole) – R.Krysiński, M.Sobieski, M.Wichniewicz, M.Agajew (architekt),

  R.Bobrowski, T.Pawluk

  b. Przygotowanie Wyprzedaży garażowej – H. Widomski, E.Olczak

  c. Koncert Jesienno-Mikołajkowy wraz z licytacją prac dzieci – O.Płocharska,

  M.Kołodziejczyk, M.Paradowska, J.Pilarska, M.Sobieski, M.Wichniewicz

  d. Dodatkowe „Poidełko” na terenie szkoły – R.Krysiński, R.Bobrowski

  e. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar RR – M.Wichniewicz, M.Sobieski

  f. Grupa „Kiermaszowa” – K.Wiśniewska-Sokołowska, E.Hoć, M.Sobieski

  g. Przygotowanie Karnawałowego Balu Przebierańców dla Rodziców – M.Sobieski, A.Mazur,

  M.Kołodziejczyk, M.Paradowska, K.Stańczuk

  h. Ogranizacja Sali gimnastycznej i zajęć sportowych dla rodziców –M.Sobieski,

  M.Wichniewicz

 • 5

  i. Spektakl teatralny rodziców podczas Dnia Rodziny – A.Mazur, E.Hoć, M.Martin, M.Sobieski

  j. Wspieranie poziomu nauczania – A.Mazur, E.Olczak, K.Zawisza, J.Pilarska

  k. Organizacja Kursów Zastępowania Agresji – M.Wichniewicz, M.Paradowska

  l. Podjęcie tematu porannych lekcji (07:10) – K.Wiśniewska- Sokołowska

  Załączniki:

  5. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 23 września 2015

  6. Uchwała nr 3 – Budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016.

 • 6

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 28 października 2015

  1. Powitanie uczestników Prezydium i rodziców z Rad Klasowych przez Przewodniczącego Rady

  Rodziców –Macieja Sobieskiego.

  2. Omówienie spraw związanych z Koncertem Jesiennym

  a. Omówienie koncertu z I. Łabędzką i A. Janus

  b. Termin Koncertu Jesiennego – 19 listopada 2015; czwartek, godzina 17:30

  c. Repertuar – polska piosenka w wykonaniu dzieci, nauczycieli i rodziców

  d. Prowadzenie aukcji – Rada Rodziców

  e. Rozwieszenie plakatów – dwa zespoły -Maciej Sobieski i Mariusz Wichniewicz; Tomasz

  Pawluk i Palimonka Grzegorz

  f. Przygotowanie śpiewników papierowych – max. 10 piosenek , rzutnik multimedialny,

  g. Przygotowanie prezentacji prac na aukcje na FB – Mariusz Wichniewicz

  h. Przygotowanie sali do koncertu – od 16:00. Osoby – Maciej Sobieski, Monika

  Paradowska

  i. Zaangażowanie dzieci z klas 1-3 do Koncertu Jesiennego - wybór 1-2 wspólnych

  piosenek – Oliwia Płocharska

  j. Przygotowanie ciasta – Maciej Sobieski, Katarzyna Goździewska, Oliwia Płocharska,

  Mubariz Agajew

  k. Czajniki – Mariusz Wichniewicz, Monika Paradowska, Mubariz Agajew

  l. Komunikat o przygotowaniu ciast dla rodziców – E.Olczak, 29-10-2015

  m. Osoby do stoiska z ciastem i kawą - 3 osoby , po 19:00 – Edyta Olczak

  n. Rozdawanie ulotek – po wpłacie „cegiełki” na konto Rady Rodziców, Monika Paradowska

  o. Wybór piosenki śpiewanej przez RR – piosenka biesiadna. Próba – 4 listopada 2015,

  godzina 19:00

  3. Omówienie postulatu rodziców z klas gimnazjalnych dotyczącego możliwości wyboru języka

  obcego w klasach gimnazjalnych.

  4. Głosowanie nad wnioskami o dofinansowanie:

  a. Wniosek na dofinansowanie na zakup krzyży i książeczek harcerskich na kwotę 200 zł.

  Rada Rodziców prosi o uzupełnienie szczegółów wniosku na dofinansowanie.

  b. Wniosek na dofinansowanie wycieczki do studia SEMAFOR w Łodzi dla ucznia klasy 2C w

  wysokości 90 zł. Rada Rodziców głosowała nad przyznaniem dofinansowania w

  wysokości 90 zł. Liczba osób uprawnionych - 11, głosujących ZA –11 , głosujących

  PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

  c. Dwa wnioski na dofinansowanie konkursu „Mój wymarzony zawód” w wysokości 700

  zł. Rada Rodziców poprosiła o wyjaśnienie jakie rodzaje nagród i w jakiej ilości nagród

  zostały zaplanowane oraz głosowała nad przyznaniem dofinansowania w wysokości 350

  zł. Liczba osób uprawnionych - 11, głosujących ZA –11 , głosujących PRZECIW – 0,

  wstrzymało się od głosu – 0.

  ZAŁĄCZNIKI:

  1. Lista obecności członków Prezydium na zebraniu w dniu 28 października 2015.

 • 7

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 3 grudnia 2015

  13. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Przewodniczącego RR – pana Macieja

  Sobieskiego

  14. Przedstawienie Planu Finansowego Zespołu Szkół na rok 2016 – pani Magdalena Grabska.

  15. Dyskusja o monitoringu w szkole, wydatki na ksero z panią Magdaleną Grabską.

  16. Przekazanie podziękowań na ręce pani dyrektor – Magdaleny Grabskiej dla nauczycieli

  współpracujących przy organizacji Koncertu Jesiennego. Na prośbę RR podziękowania mają być

  dołączone do akt osobowych wyróżnionych nauczycieli: Anity Janos, Izabeli Łabędzkiej,

  Agnieszki Grzesik, Anny Pakos, Magdaleny Sobolewska oraz Grażyny Sapierzyńskiej-

  Świątkiewicz.

  17. Głosowanie nad wnioskami o dofinansowanie:

  a. Wniosek o sfinansowanie OC dla nauczycieli na kwotę 150 pln - 15 osób uprawnionych,

  głosujących ZA – 15, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0

  b. Wniosek Samorządu Szkolnego na nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie Tygodnia

  Języków na kwotę 400 pln - 15 osób uprawnionych, głosujących ZA – 14, głosujących

  PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 1

  c. Wniosek na zakup pomocy naukowych na potrzeby zajęć rewalidacyjnych na kwotę 300

  pln - 15 osób uprawnionych, głosujących ZA – 15, głosujących PRZECIW – 0 ,

  wstrzymało się od głosu – 0

  d. Wniosek na dofinansowanie Konkursu Dzielnicowego Czytelnictwa „Z baśnią przez

  świat” na kwotę 700 pln. Liczba osób - 15 osób uprawnionych, głosujących ZA –15 ,

  głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

  e. Wniosek na sfinansowanie dyskoteki Andrzejkowej na kwotę 500 pln. Głosowano o

  przyznanie dofinansowania na 400 zł - 15 osób uprawnionych, głosujących ZA –15 ,

  głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

  18. Organizacja Mikołajek w szkole. Przegłosowano wypożyczenie sfinansowanie stroju renifera w

  kwocie 60 zł.

  19. Kiermasz świąteczny - organizacja bufetu i kawiarenki.

  20. Podjęcie uchwały o rozpatrywaniu wniosków o dofinansowania z funduszu konkursowego oraz

  funduszu socjalnego Rady Rodziców. 15 osób uprawnionych, głosujących ZA –15 , głosujących

  PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

  21. Zaprezentowanie przez R.Krysińskiego wyników weryfikacji stanu technicznego szkoły oraz

  przygotowanie planu kolejnych działań związanych z tematem.

  Załączniki:

  7. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 3 grudnia 2015

  8. Uchwała nr 4 w sprawie zasad składania wniosków o dofinansowanie z funduszów RR.

 • 8

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 18 stycznia 2016

  1. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Przewodniczącego RR – Macieja Sobieskiego.

  2. Głosowanie nad wnioskami o dofinansowanie:

  a. Wniosek o sfinansowanie DJ-a na dyskotekę dla klas 4-6 na kwotę 500 pln - 17 osób

  uprawnionych, głosujących ZA – 17, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu –

  0

  b. Wniosek na zakup talerza ze statywem do szkolnej perkusji na kwotę 200 pln - 18 osób

  uprawnionych, głosujących ZA – 18, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu –

  0

  c. Wnioski z funduszu socjalnego:

  i. Dofinansowanie dla dwóch osób z klas 3 gimnazjalnych po 150 pln dla każdej z

  osób na Bal Gimnazjalny; Razem kwota 300 pln - 18 osób uprawnionych,

  głosujących ZA – 18, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0

  ii. Dofinansowanie dla osoby z klasy 3B na wyjazd na „Zieloną szkołę” na kwotę 560

  pln; Głosowano za przyznaniem dofinansowania w wysokości 50%, czyli 280 pln

  –18 osób uprawnionych, głosujących ZA – 18, głosujących PRZECIW – 0,

  wstrzymało się od głosu – 0

  iii. Dofinansowanie dla osoby z klasy 3D na wyjazd na „Zieloną szkołę” na kwotę

  560 pln; Głosowano za przyznaniem dofinansowania w wysokości 50%, czyli 280

  pln - 18 osób uprawnionych, głosujących ZA – 18, głosujących PRZECIW – 0,

  wstrzymało się od głosu – 0

  3. Na kolejne zebranie RR zostanie zaproszony pan Sebastian Porzeziński (aktywności muzyczne),

  aby porozmawiać o tym, w jaki sposób RR może wspomóc rozwój muzyki w szkole.

  4. Przygotowanie instrukcji dotyczącej wytycznych dla nauczycieli do wypełniania wniosków o

  dofinansowanie.

  5. Dyżury na balu karnawałowym w najbliższą środę – 20 stycznia 2016 oraz dyżury podczas Zebrań

  Rady Rodziców – wtorek 19 stycznia, środa 20 stycznia 2016.

  6. Przygotowanie banneru do wykorzystania podczas dyżurów Rady Rodzicóworaz innych akcji, aby

  umożliwić identyfikację RR.

  7. Informacja o przekazaniu przez P. Roberta Krysińskiego podstemplowanej datownikiem

  kopii raportu dot. stanu technicznego szkoły i omówienie stanu faktycznego po rozmowach z

  dyrekcją. Pani Dyrektor ma pojawić się na jednym z kolejnych zebrań wraz z propozycją

  budżetowania tych napraw i harmonogramem napraw .

  8. Informacja o złożeniu wniosku do budżetu partycypacyjnego Warszawy 2017 o sfinansowanie

  przebudowy skrzyżowania : Listopadowej, Bony, Orłów Piastowskich, Rakuszanki. Przy

  pozytywnej weryfikacji wniosku – RR zorganizuje akcję propmocyjną wspierającą oddawanie

  głosów na w/w wniosek.

  Załączniki:

  9. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 18 stycznia 2016

 • 9

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 22 lutego 2016

  1. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Przewodniczącego RR – Macieja Sobieskiego.

  2. Ustalenie terminu spotkania grupy roboczej „Technicznej” na środę 2 marca 2016, godzina

  19:00. Odpowiedzialny za zaproszenie P. Dyrektor – Robert Krysiński.

  3. Organizacja Wyprzedaży Garażowej – ustalenie terminu podczas spotkania z P Dyrektor.

  Odpowiedzialny za organizację Wyprzedaży Garażowej – Monika Paradowska.

  4. Uzyskanie zgody na wykorzystanie logo szkoły w materiałach RR. (np. materiały reklamowe) od

  Dyrekcji.

  5. Organizacja zdjęć klasowych: proponowany termin 29 lutego – 4 marca 2016.

  6. Przygotowanie informacji o udostępnianiu sprawdzonych prac dla rodziców i wysyłka Librusem.

  7. Głosowanie nad wnioskami o dofinansowanie:

  a. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 400 pln na rzecz konkursów z j. rosyjskiego – 12

  osób uprawnionych, głosujących ZA – 10, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od

  głosu – 2

  b. Wnioski z funduszu socjalnego:

  i. Dofinansowanie dla ucznia kl. 3A na dofinansowanie w kwocie 150 pln na

  wyjazd na Zieloną Szkołę ; Razem kwota 150 pln - 12 osób uprawnionych,

  głosujących ZA – 12, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0

  ii. Dofinansowanie dla ucznia kl. 3A na dofinansowanie w kwocie do 400 pln na

  wyjazd na Zieloną Szkołę ; Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w

  wysokości 235 pln - 12 osób uprawnionych, głosujących ZA – 12, głosujących

  PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu

  iii. Dofinansowanie dla ucznia kl. 3A na dofinansowanie w kwocie do 400 pln na

  wyjazd na Zieloną Szkołę ; Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w

  wysokości 235 pln - 12 osób uprawnionych, głosujących ZA – 12, głosujących

  PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0

  8. Przedstawienie wyników ankiety badania korzystania z obiadów w szkole. Skierowanie prośby o

  udostępnienie ewentualnej umowy z firmą cateringową do szkoły.

  Załączniki:

  10. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 22 lutego 2016

 • 10

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 kwietnia 2016

  1. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Zastępcę Przewodniczącego RR – Monikę

  Paradowską.

  2. Głosowanie nad wnioskami o dofinansowanie:

  a. Wniosek o dofinansowanie zakupu znaczków z logo szkoły – Brak informacji o ilości i

  wartości dofinansowania. Wniosek nie zostal rozpatrzony. Sekretarz poinformuje

  wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia wniosku – P. Magdalena Grzejszczyk.

  b. Wniosek o dofinansowanie konkursu ekologicznego w wysokości 200 zł. Liczba osób

  uprawnionych -10, głosujących ZA – 10, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od

  głosu – 0

  c. Wniosek o wypłacenie 400 zł z Funduszu Rady Rodziców wpłaty celowej na rzecz

  Konkursu dzielnicowego „Z baśnią przez świat” dokonanej przez Akademię Malucha

  Myszka Miki. Liczba osób uprawnionych -11, głosujących ZA – 11, głosujących PRZECIW

  – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

  3. Wnioski z funduszu socjalnego:

  a. Dofinansowanie dla ucznia kl. 2E w kwocie 136 zł na wyjazd na wycieczkę do Torunia;

  Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w wysokości 70 zł. Lczba osób

  uprawnionych -10, głosujących ZA – 10, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od

  głosu – 0

  b. Dofinansowanie dla ucznia kl. 3A na wyjazd na wycieczkę w kwocie do 470 zł;

  Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w wysokości 235 zł - 11 osób

  uprawnionych, głosujących ZA – 11, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu

  4. Dyskusja na temat poparcia Rady Rodziców wniosku kierowanego do Gminy o wybudowanie

  chodnika na osiedlu przy ulicy Czerwona Droga 3,5 od strony południowej. Wnioesk został

  zaopiniowany pozytywnie.

  5. Dyskusja o bezpieczeństwie na terenie szkoły. Przygotowanie oficjalnego pisma w sprawie

  poprawy bezpieczeństwa – monitoring.

  6. Dyskusja o akcji „Czysta toaleta” - warsztaty, informacja w toalecie, przewieszenie rolek do kabin

  dla najmłodszych uczniów.

  7. Termin wyprzedaży – 14 maja 2016

  Załączniki:

  11. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 11 kwietnia 2016

 • 11

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 maja 2016

  1. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Przewodniczącego RR – Macieja Sobieskiego.

  2. Głosowanie nad wnioskami o dofinansowanie:

  a. Wniosek o dofinansowanie nagród dla uczestników Konkursu Ortograficznego i

  Konkursu Technik Czytania na kwotę 700 pln. Wniosek został złożony po

  przeprowadzeniu kokursu. Liczba osób uprawnionych - 9, głosujących ZA – 0,

  głosujących PRZECIW – 9, wstrzymało się od głosu – 0

  b. Wniosek o dofinansowanie nagród dla uczestników w Konkursie „Dzień nie do poznania”

  organizowanym przez samorząd Ucznioski na kwotę 250 pln. Liczba osób uprawnionych -

  9, głosujących ZA – 0, głosujących PRZECIW – 9, wstrzymało się od głosu – 0

  c.

  3. Wnioski z funduszu socjalnego:

  a. Dofinansowanie dla ucznia kl. 2B w kwocie 95 zł na wyjazd na wycieczkę do

  Gospodarstwa Agro-turystycznego; Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w

  wysokości 50 zł. Lczba osób uprawnionych -9, głosujących ZA – 9, głosujących PRZECIW

  – 0, wstrzymało się od głosu – 0

  b. Dofinansowanie dla ucznia kl. 4B na wyjazd na wycieczkę w kwocie 235 zł – całkowity

  koszt wyjazdu 650 pln ; Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w wysokości 235

  zł - 9 osób uprawnionych, głosujących ZA – 9, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się

  od głosu

  c. Dofinansowanie dla ucznia kl. 5B na wyjazd na wycieczkę w kwocie 470 zł – całkowity

  koszt wyjazdu 470 pln ; Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w wysokości 250

  zł - 9 osób uprawnionych, głosujących ZA – 9, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się

  od głosu

  d. Dofinansowanie dla ucznia kl. 4C na wyjazd na wycieczkę w kwocie 300 zł – całkowity

  koszt wyjazdu 650 pln ; Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w wysokości 300

  zł - 9 osób uprawnionych, głosujących ZA – 9, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się

  od głosu

  e. Dofinansowanie dla ucznia kl. 4C na wyjazd na wycieczkę w kwocie 250 zł – całkowity

  koszt wyjazdu 650 pln ; Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w wysokości 250

  zł - 9 osób uprawnionych, głosujących ZA – 9, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się

  od głosu

  f. Dofinansowanie dla ucznia kl. 4C na wyjazd na wycieczkę w kwocie 200 zł – całkowity

  koszt wyjazdu 650 pln ; Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w wysokości 200

  zł - 9 osób uprawnionych, głosujących ZA – 9, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się

  od głosu

  Załączniki:

  1. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 14 maja 2016

 • 12

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 18 maja 2016

  4. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Zastępcę Przewodniczącego RR – Monikę

  Paradowską.

  5. Przekazanie karty do bankomatu rady Rodziców przez Monikę Paradowską Skarbnikowi -

  Katarzynie Zawiszy.

  6. Głosowanie nad wnioskami o dofinansowanie:

  a. Wniosek o dofinansowanie nagród dla uczestników Konkursu Ortograficznego i

  Konkursu Technik Czytania na kwotę 700 pln. Wniosek został złożony po

  przeprowadzeniu kokursu. Liczba osób uprawnionych - 11, głosujących ZA – 10,

  głosujących PRZECIW – 1, wstrzymało się od głosu – 0

  b. Wniosek o dofinansowanie nagród dla uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek oraz

  zawniesioną pracę społeczną na rzecz biblioteki na kwotę 500 pln. Liczba osób

  uprawnionych - 11, głosujących ZA – 11, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od

  głosu – 0.

  c. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu - szkoła językowa dla uzdolnionej uczennicy kl. II

  gimnazjum w wysokości 1.000 pln z uzasadnieniem od nauczyciela j.angielskiego.

  Głosowano za przyznaniem dofinansowania w wysokości 500 pln. Liczba osób

  uprawnionych - 11, głosujących ZA – 7, głosujących PRZECIW – 3, wstrzymało się od

  głosu – 1.

  7. Przegląd ofert firm cateringowych. Oferty zostaną wysłane do zapoznania się na adres mailowy

  Rady Rodziców.

  8. Omówienie tematów zwrotów z funduszu RR dla klas. Do wypłaty zwrotów niezbędne jest

  podjęcie uchwały przez Radę Rodzicow, co oznacza potrzębę zebrania co najmniej 18 głosów. Ze

  względu na brak wymaganej ilości głosujących uchwala o treści analogicznej do zeszłorocznej

  zostanie skierowana do głosowania za pośrednictwem Librusa.

  Załączniki:

  2. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 18 maja 2016

 • 13

  Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 13 czerwca 2016

  9. Powitanie przedstawicieli Rad Klasowych przez Przewodniczącego RR – Macieja Sobieskiego.

  10. Omówienie ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2016/2017. Osoba odpowiedzialna za

  skoordynowanie działań związanych z ubezpieczeniem – Justyna Maksymiuk.

  11. Głosowanie nad wnioskami o dofinansowanie:

  a. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na szkolny spływ kajakowy dla dwóch uczniów

  gimnazjum na łączną kwotę 400 pln. Calkowity koszt dla 1 osoby 640 zł. Liczba osób

  uprawnionych - 13, głosujących ZA – 13, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od

  głosu – 0.

  b. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego

  dla ucznia klasy 2B na łączną kwotę 95 pln. Liczba osób uprawnionych - 13, głosujących

  ZA – 13, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

  c. Wniosek o dofinansowanie zakupu pomocy i gier dydaktycznych do zajęć

  rewalidacyjnych na łączną kwotę 500 pln. Liczba osób uprawnionych - 13, głosujących

  ZA – 13, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

  d. Wniosek o dofinansowanie dyskoteki dla klas 6 na łączną kwotę 350 pln. Liczba osób

  uprawnionych - 13, głosujących ZA – 13, głosujących PRZECIW – 0, wstrzymało się od

  głosu – 0.

  e. Wniosek o dofinansowanie nagród dla uczestników konkursu „Rowerowa wiosna” na

  kwotę 120 pln. Liczba osób uprawnionych - 13, głosujących ZA – 13, głosujących

  PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0

  f. Wniosek o dofinansowanie zakupu książeczek i dypolmów uczestnictwa w zerówce na

  kwotę 180 pln. Liczba osób uprawnionych - 13, głosujących ZA – 0, głosujących

  PRZECIW – 13, wstrzymało się od głosu – 0.

  g. Wniosek o dofinansowanie nagród dla lauretaów i uczestników konkursów j.

  angielskiego na kwotę 2 000 pln. Głosowano nad przyznaniem dofinansowania w

  wysokości 1.500 pln. Liczba osób uprawnionych – 14, głosujących ZA – 14, głosujących

  PRZECIW – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

  12. Przedstawienie propozycji pisma skierowanego do dyrekcji szkoły – tematy związane z rokiem

  szkolnym 2016/2017.

  13. Przedstawienie ofert cateringowych na rok szkolny 2016/2017.

  14. Budżet partycypacyjny – Bezpieczne orły.

  Załączniki:

  3. Lista obecności na zebraniu rady Rodziców w dniu 13 czerwca 2016.

  4. Propozycja pisma kierowanego do Dyrekcji szkoły – sugestie dotyczące współpracy z Radą

  Rodziców w roku szkolnym 2016/2017.