of 31 /31
Protecția, Protecția, conservarea și conservarea și ocrotirea mediului ocrotirea mediului

Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Date despre cum trebuie sa protejam mediul

Text of Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Page 1: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Protecția, conservarea și Protecția, conservarea și ocrotirea mediuluiocrotirea mediului

Page 2: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

PROTECȚIA MEDIULUIPROTECȚIA MEDIULUI = =

CONSERVARE + OCROTIRECONSERVARE + OCROTIRE

Page 3: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Protecția mediuluiProtecția mediului – ansamblu de măsuri – ansamblu de măsuri tehnicetehnice, , organizatoriceorganizatorice și și juridicejuridice cu scopul de a cu scopul de a conservaconserva și și ocrotiocroti mediul contra efectelor mediul contra efectelor nefaste ale activităților umane.nefaste ale activităților umane.

Conservarea mediuluiConservarea mediului – măsurile pentru – măsurile pentru menținereamenținerea și și restaurarearestaurarea acestuia. acestuia.

Ocrotirea mediuluiOcrotirea mediului – – legilegi și și măsurimăsuri impuse de impuse de stat sau alte instituții pentru stat sau alte instituții pentru scoatereascoaterea unor unor locuri, peisaje, elemente rare de sub orice fel de locuri, peisaje, elemente rare de sub orice fel de utilizare economicăutilizare economică (despăduriri, desecare, (despăduriri, desecare, vânătoare, extinderea terenurilor agricole etc.)vânătoare, extinderea terenurilor agricole etc.)

Page 4: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Multe elemente ale mediului înconjurător Multe elemente ale mediului înconjurător au suferit schimbări cauzate de intervenția au suferit schimbări cauzate de intervenția omului, astfel încât diferă mult față de omului, astfel încât diferă mult față de condițiile inițiale.condițiile inițiale.

Barajul Vidraru

Page 5: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Mediul este un sistem Mediul este un sistem StructuratStructurat IerarhizatIerarhizat OrganizatOrganizat

și orice schimbare suferită de un element al și orice schimbare suferită de un element al său declanșează o reacție în lanț - său declanșează o reacție în lanț - influențează mediul în ansamblul său.influențează mediul în ansamblul său.

Page 6: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2
Page 7: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Cauzele degradării mediului pot fi:Cauzele degradării mediului pot fi:

Cauze naturaleCauze naturale

Cauze antropiceCauze antropice

Cauze naturale influențate antropicCauze naturale influențate antropic

Page 8: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Explozia vulcanului Pinatubo- Filipine

Page 9: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Poluarea apelor cu hidrocarburi

Page 10: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Curgeri noroioase

Page 11: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Elementul principal legat de protectia Elementul principal legat de protectia mediului înconjurător îl reprezintă mediului înconjurător îl reprezintă păstrarea calitățiipăstrarea calității acestuia. acestuia.

Calitatea mediului înconjurătorCalitatea mediului înconjurător se referă se referă la starea acestuia la un moment dat, la starea acestuia la un moment dat, atunci când este capabil să asigure o atunci când este capabil să asigure o ambianță satisfăcătoare și condiții ambianță satisfăcătoare și condiții adecvate de viață pentru oameni.adecvate de viață pentru oameni.

Page 12: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Stockholm 1972Stockholm 1972

un singur Pământ- prima conferință a U.N.un singur Pământ- prima conferință a U.N.

5 iunie – ziua mondiala pt protectia 5 iunie – ziua mondiala pt protectia mediuluimediului

Declaratia pt mediul înconjurător -Declaratia pt mediul înconjurător -principiile de baza ale cooperarii principiile de baza ale cooperarii internationale in acest sensinternationale in acest sens

Page 13: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

NairobiNairobi Kenya Kenya august 1981 august 1981

Această conferință a încercat să focalizeze Această conferință a încercat să focalizeze atenția ,în special a țărilor mai puțin dezvoltate atenția ,în special a țărilor mai puțin dezvoltate care sufereau din pricina creșterii prețului care sufereau din pricina creșterii prețului petrolului , asupra petrolului , asupra surselor de energie surselor de energie regenerabilăregenerabilăÎn timpul conferinței s-a stabilit un plan de În timpul conferinței s-a stabilit un plan de acțiune dar nu s-a ajuns la o înțelegere privind acțiune dar nu s-a ajuns la o înțelegere privind finanțarea acestuia în ciuda faptului că proiectul finanțarea acestuia în ciuda faptului că proiectul era susținut de Comunitatea Europeană, era susținut de Comunitatea Europeană, Canada și țările lumii a treia ,din pricina opoziției Canada și țările lumii a treia ,din pricina opoziției SUA . SUA .

Page 14: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Rio de Janeiro 1992Rio de Janeiro 1992

Dezvoltare durabilaDezvoltare durabila

Agenda 21 – document sintetic ce Agenda 21 – document sintetic ce surprinde intentiile participantilor pt surprinde intentiile participantilor pt protectia calitatii mediuluiprotectia calitatii mediului

Page 15: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Kyoto Japonia decembrie 1997Kyoto Japonia decembrie 1997

Acest summit a avut ca temă încălzirea Acest summit a avut ca temă încălzirea globalăglobală

Reprezentanți ai SUA, UE și a multor țări Reprezentanți ai SUA, UE și a multor țări dezvoltate au ajuns la un acord de dezvoltate au ajuns la un acord de reducere a emisiilor de gazereducere a emisiilor de gaze

Page 16: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Domeniile principale de degradare Domeniile principale de degradare și de protecție a mediuluiși de protecție a mediului

Atmosfera (Atmosfera (degradare – măsuri de protecțiedegradare – măsuri de protecție))Degradarea apeiDegradarea apeiDegradarea soluluiDegradarea soluluiCovorul vegetal și faunaCovorul vegetal și faunaProtecția subsolului- exploatarea rațională a Protecția subsolului- exploatarea rațională a unor combustibili neregenarabiliunor combustibili neregenarabiliProtecția mediului urban- parcuri, perdele de Protecția mediului urban- parcuri, perdele de pădure, orientarea strazilor spre anumite vânturi pădure, orientarea strazilor spre anumite vânturi spre a fi aerate, reglementarea circulației, spre a fi aerate, reglementarea circulației, înălțarea coșurilor de fumînălțarea coșurilor de fum

Page 17: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Forme de ocrotire și conservare a Forme de ocrotire și conservare a unor medii sau peisaje unicatunor medii sau peisaje unicat

Parcuri naționaleParcuri naționale (spații extinse, protejează peisaje, specii de animale și (spații extinse, protejează peisaje, specii de animale și plante)plante)

Parcuri naturaleParcuri naturale (mai restrâns, menține peisajul nealterat dar și folosințele sale (mai restrâns, menține peisajul nealterat dar și folosințele sale tradiționale)tradiționale)

RezervațiileRezervațiile (au un element major protejat în funcție de care se numesc (au un element major protejat în funcție de care se numesc geomorfologice, geologice, speologice, botanice, zoologice)geomorfologice, geologice, speologice, botanice, zoologice)

Rezervațiile științificeRezervațiile științifice (scop exclusiv pt.cercetare științifică)(scop exclusiv pt.cercetare științifică)

Rezervațiile peisagisticeRezervațiile peisagistice (forme de relief și peisaje naturale de (forme de relief și peisaje naturale de mare mare valoare estetică)valoare estetică)

Monumentele naturiiMonumentele naturii (locuri, arii. Obiective naturale ce se (locuri, arii. Obiective naturale ce se impun a fi ocrotite din cauza importanței științifice, istorice, estetice – impun a fi ocrotite din cauza importanței științifice, istorice, estetice – Teiul Teiul lui Eminescului Eminescu))

Refugiile Refugiile (areale protejate temporar pentru ocrotirea animalelor)(areale protejate temporar pentru ocrotirea animalelor)

Page 18: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Parcul Național YellowstoneEste cel mai vechi parc național din lume 1872

Page 19: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Parcul Național Yosemite SUA- California

Este unul din cele mai vechi parcuri naturale din lume, înființat în 1890.

Page 20: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Bow Lake and Flowers Banff National Park Alberta Canada

Page 21: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Kruger National Park , Africa de Sud- este unul din cele mai întinse parcuri din lume.

Page 22: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Parcul Național Retezat

Page 23: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Parcul Natural Bucegi

Page 24: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Parcul natural Apuseni

Page 25: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Rezervație speologică Peștera Urșilor

Page 26: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Rezervație geologică Pietrele Doamnei Rarău

Râpa Roșie

Page 27: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Rezervație geologică Vulcanii Noroioși

Page 28: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Rezervatie stiintifica Pietrosu Mare

Page 29: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Refugii pentru animale

Page 30: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Floare de colț Leontopodium alpinum

Page 31: Protectia Conservarea Si Ocrotirea Mediului 2

Parcul Copou , Iasi Teiul Lui Eminescu Monument al naturii