36
Ministerul Educaţiei Republii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţie Catedra Securitatea Activităţii Vitale Lucrare individuală Disciplina: “Asigurarea tehnico- materială a forţelor P.C.” Tema: “Structura organizaţională a forţelor P.C. din raionul Briceni” A efectuat: st. gr. IAPC-1207 Zaharco Igor

Protectia Civila

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Protectia Civila din r.Briceni

Citation preview

Page 1: Protectia Civila

Ministerul Educaţiei Republii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţie

Catedra Securitatea Activităţii Vitale

Lucrare individuală

Disciplina: “Asigurarea tehnico-materială a forţelor P.C.”

Tema: “Structura organizaţională a forţelor P.C. din raionul Briceni”

A efectuat: st. gr. IAPC-1207 Zaharco Igor

A verificat: lec. universitar Cerececea Mihail

Page 2: Protectia Civila

Chişinău 2015Cuprins:

Introducere.......................................................................................................................................3

Descriere..........................................................................................................................................4

Capitolul I........................................................................................................................................5

Capitolul II...............................................................................................................................6 - 14

Capitolul III...........................................................................................................................15 - 20

Capitolul IV..................................................................................................................................21

Concluzie......................................................................................................................................22

Bibliografie...................................................................................................................................23

2

Page 3: Protectia Civila

Introducere

Protecţia civilă a Republicii Moldova reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse

pe scara întregului stat pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării protecţiei populaţiei,

proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastarofelor,

epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor, precum şi în cazul aplicării mijloacelor de nimicire

mederne (denumite în continuare în condiţiile situaţiilor excepţionale). În caz de apariţie a

situaţiei excepţionale, autorităţile publice elaborează şi aprobă măsuri şi acţiuni adecvate,

reflectate în planurile speciale şi în programele protecţiei civile. Protecţia civilă include organele

de conducere, de administrare, Reţeaua Naţională de Observare şi Control de Laborator

(R.N.O.C.L.) asupra stării mediului înconjurător şi obiectelor potenţial periculoase, forţele şi

mijloacele de lichidare a efectelor situaţiilor excepţionale, sistemul de instruire pentru protecţia

civilă. Protecţia civilă se organizează conform principiului teritorial de producţie în corespundere

cu organizarea administrativ-teritorială a republicii, cuprinzînd toate ramurile economiei

naţioanle. Organizarea protecţiei civile poartă un caracter obligatoriu. Răspunderea de pregătirea

organelor Protecţiei Civile pentru a desfăşura acţiuni în condiţiile situaţilor execpţionale este

pusă peseama Guvernului, conducătorilor ministerilor, altor autorităţi administrative centrale,

administraţiei publice locale, unităţilor economice. Activitatea ministerelor, altor autorităţi

administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, unităţilor economice în

domeniul protecţiei civile este coordonată de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor

Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, creat pe lîngă Guvern. Serviciul Protecţiei Civile

şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne este organul central de specialitate

al administraţiei publice în domeniul protecţiei civile. Organele lui principale sînt Aparatul

Serviciului, Direcţia Protecţiei Civile, Direcţia salvatori şi pompieri şi Direcţia operativă.

3

Page 4: Protectia Civila

Descriere

Raionul Briceni este un raion în Republica Moldova. Capitala sa este Briceni. Raionul Briceni

este cel mai de nord-vest raion al Republicii Moldova și are hotare cu Ucraina la Nord și

cu România la Vest. Populaţia raionului este de 73900 de locuitori, conform statisticii anului

2014, dintre care: populaţia urbană – 13,8 mii, populaţia rurală – 63,5 mii, densitatea – 95

locuitori pe km².. Raionul Briceni are 39 localități: 2 orașe, 26 comune și 11 sate. Teritoriul

raionului are o suprafață de 81,4 mii ha, inclusiv:

Terenuri arabile - 57,7 mii ha

Păduri - 8,2 mii ha

Terenuri ocupate cu apă - 2,1 mii ha

Imașuri - 6,9 mii ha

Altele - 13,5 mii ha.

fig. 1 Harta Raionului Briceni

4

Page 5: Protectia Civila

Capitolul I

§Forţele militarizate (SPC)

1. Inspectoratul de poliție Briceni

Detalii de contactAdresa: str. Independenței nr.46 or. BriceniCod poștal: MD-4701Telefon cancelarie: (247) 20-212Telefon serviciul de gardă:

(022) 255-783                 mob: 068605702

(247) 22-980                   (247) 22-302e-mail: [email protected]Şef al inspectoratului COJOCARI OLEGGradul: locotenent-colonel de polițieAudienţe: fiecare zi de luni, între orele 08:00- 13:00

fiecare zi de sîmbătă, între orele 08:00-13:00Tel: (247) 20-200Ofițer de presăOfițer de poliție BULGARI ALIONAMobil: (247) 22-762

5

Page 6: Protectia Civila

069654646

2. Secţia situaţii excepţionale r.Briceni

Gheorghe Bordei Şef SSE Briceni, colonel s/s

Dragomir Dumitraş Şef Protecţie Civilă r.Briceni

Victor Rusnac Specialist în probleme protecţia civilă şi serviciu de alternativă

Capitolul II

§Forţele Civile

Conform situației din 01.01.2004 în raion activează 19.527 agenți economici, inclusiv:

întreprinderi industriale -1.069

gospodării țărănești - 17.989

societăți pe acțiuni -27

societăți cu răspundere limitată - 184

cooperative - 32

întreprinderi de comerț -19

întreprinderi de stat -20

asociații de asigurare - 19

asociații de gospodării țărănești -2

organizații bugetare, obștești -166.

6

Page 7: Protectia Civila

Economia:

Lista întreprinderilor mari raionul Briceni

- SRL “LapMol”

- SRL “Rai-Plai-Aviacola”

- SRL “Calcar”

- IM “CMC Knauf”

- Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

- Biroul de Statistică

- B.C. „BANCA DE ECONOMII" S.A.

- B.C. “MOBIAS BANCA” S.A.

- B.C. „ENERGBANK” S. A.

- B.C. „MOLDINCONBANK” S. A.

- B.C. “MOLDOVAAGROINDBANK”

- B.C. “FINCOMBANK” S. A.

- Centrul de Medicină Preventivă

- Serviciul Pompieri şi Salvatori

- Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

- Serviciul Ecologic Teritorial

Educaţia: 

În raion funcţionează 74 instituţii de învăţămînt, inclusiv: şcoli primare, gimnazii, şcoli medii,

licee – 34, instituţii preşcolare – 33, instituţii extraşcolare – 4.

tabelul 2.1.Grădiniţe de copii

Localitatea (adresa) Denumirea obiectivului Numărul maxim de copii Numărul cadrelor didactice

Apartenenţa

or.Briceni Grădiniţă de copii nr.1Grădiniţă de copii nr.2Grădiniţă de copii nr.3

146140128

151516

APL

s.Beleavinţi Grădiniţă de copii 75 8 APLs.Caracuşenii-Vechi Grădiniţă de copii 105 7 APL

s.Colicăuţi Grădiniţă de copii 86 11 APLs.Corjeuţi Grădiniţă de copii 103 13 APLs.Cotiujeni Grădiniţă de copii 100 9 APLs.Drepcăuţi Grădiniţă de copii 60 5 APL

s.Grimăncăuţi Grădiniţă de copii 121 10 APLc.Larga Grădiniţă de copii nr.1

Grădiniţă de copii nr.2Grădiniţă de copii nr.3

525242

768

APL

7

Page 8: Protectia Civila

or.Lipcani Grădiniţă de copii 127 15 APLs.Tabani Grădiniţă de copii 69 8 APLs.Teţcani Grădiniţă de copii 98 15 APL

s.Trebisăuţi Grădiniţă de copii 29 6 APLs.Caracuşenii Noi Grădiniţă de copii 18 3 APL

s.Balasineşti Grădiniţă de copii 60 7 APLc.Berlinţi Grădiniţă de copii 35 4 APL

c.Bogdăneşti Grădiniţă de copii 70 9 APLs.Coteala Grădiniţă de copii 65 8 APLs.Criva Grădiniţă de copii 35 3 APL

c.Halahora de Sus Grădiniţă de copii 52 6 APLs.Hlina Grădiniţă de copii 45 7 APL

c.Mărcăuţi Grădiniţă de copii 38 5 APLc.Medveja Grădiniţă de copii 39 4 APLs.Pererita Grădiniţă de copii 70 9 APLs.Şireuţi Grădiniţă de copii 63 5 APL

s.Slobozia-Şireuţi Grădiniţă de copii 26 7 APLs.Bulboaca Grădiniţă de copii 15 3 APLs.Grizniţa Grădiniţă de copii 17 3 APL

Total 32 2181 257

tabelul 2.2. Instituţii de învăţămînt (şcoli generale, licee, colegii, instituţii de învăţămînt superior, etc.)

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Numărul maxim de elevi Numărul cadrelor didactice

Apartenenţa

or.Briceni LT nr.1LT „Grigore Vieru”Şcoala profesională

511430130

333814

Direcţia ÎTS

Ministerul Educaţieis.Beleavinţi LT 178 28 Direcţia ÎTS

s.Caracuşenii-Vechi LT 394 41 Direcţia ÎTSs.Colicăuţi LT 192 29 Direcţia ÎTSs.Corjeuţi LT

Gimnaziu419392

4228

Direcţia ÎTS

s.Cotiujeni LT 297 36 Direcţia ÎTSs.Drepcăuţi LT 201 23 Direcţia ÎTS

s.Grimăncăuţi LT 373 40 Direcţia ÎTSc.Larga LT

Gimnaziu223157

3329

Direcţia ÎTS

or.Lipcani LTGimnaziuColegiu pedagogic „Gh. Asachi”

251162314

202134

Direcţia ÎTS

Ministerul Educaţiei

s.Tabani LT 291 24 Direcţia ÎTSs.Teţcani Gimnaziu 246 29 Direcţia ÎTS

s.Trebisăuţi LT 228 27 Direcţia ÎTSs.Bălcăuţi Şcoala profesională -

grădiniţă18 6 Direcţia ÎTS

s.Balasineşti Gimnaziu 172 20 Direcţia ÎTSc.Berlinţi Gimnaziu 93 16 Direcţia ÎTS

c.Bogdăneşti Gimnaziu 135 20 Direcţia ÎTSs.Bulboaca Şcoală profesională 24 3 Direcţia ÎTSs.Coteala Gimnaziu 159 17 Direcţia ÎTSc.Criva Gimnaziu 106 14 Direcţia ÎTS

s.Halahora de Sus Gimnaziu 217 21 Direcţia ÎTSs.Hlina Gimnaziu 97 14 Direcţia ÎTS

c.Mărcăuţi Gimnaziu 109 13 Direcţia ÎTSc.Medveja Gimnaziu 68 17 Direcţia ÎTSs.Pererita Gimnaziu 119 17 Direcţia ÎTS

s.Slobozia-Şireuţi Gimnaziu 101 21 Direcţia ÎTS

8

Page 9: Protectia Civila

s.Şireuţi Gimnaziu 182 22 Direcţia ÎTSs.Trestieni Şcoală profesională-

grădiniţă13 7 Direcţia ÎTS

Total 34 6992 802

tabelul 2.3. Tabere de odihnă pentru copiiNr.crt.

Localitatea (adresa)

Denumirea obiectivului

Numărul maxim de copii

Numărul cadrelor didactice

Apartenenţa Notă

s.Balasineşti ”Speranţa” 100 12 Societatea „Misiunea Baptistă

Euroasiatică”Total 1 100 12

Sănătate:

În raionul Briceni funcţionează: 1 spital cu fondul general de 210 paturi, 15 oficii ale 

medicilor de familie, 11 centre de sănătate. În domeniul ocrotirii sănătăţii îşi desfăşoară

activitatea: 82 medici, 186 personal mediu asistenţei medicale, 173 personal sanitar şi auxiliar.

tabelul 2.4. Instituţii medicale

Nr.crt.

Localitatea (adresa)

Denumirea obiectului

Numărul maxim de paturi (pentru

spitale)

Numărul de medici Apartenenţa Notă

1 or.Briceni, str.Mihai Eminescu nr.48

IMSPSR 165 Consiliul Raional Briceni

2 or.Briceni, str.Mihai Eminescu nr.48 A

IMSPCS:OMF TrebisauţiOMF BulboacaOMF MărcăuţiOMF Halahora de SusOMF Caracuşenii VechiOMF BeleavineţOMF BerlinţiOMF TabaniOMF TeţcaniOMF BogdăneştiOMF ColicăuţiOS BălcăuţiOS Grizniţa

Consiliul Raional Briceni

9

Page 10: Protectia Civila

OS MihaileniOS Halahora de JosOS Caracuşeni NoiOS BezedaOS GrimeştiOS Trestieni

3 or.Briceni, str.Mihai Eminescu nr.56

CSP Briceni Ministerul Sănătăţii

4 c.Larga CS Autonom Larga:OMF MedvejaOMF Coteala

Consiliul Raional Briceni

5 or.Lipcani CS Autonom:OMF Slobozia ŞireuţiOMF ŞireuţiOMF DrepcăuţiOMF CrivaOMF HlinaOMF Pererita

Consiliul Raional Briceni

6 s.Corjeuţi CS Autonom:OMF Balasineşti

Consiliul Raional Briceni

7 s.Grimăncăuţi CS Autonom Consiliul Raional Briceni

Total

Tabelul 2.5. Instituţii sociale (aziluri de bătrîni, internate, etc.)

Nr.crt.

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Numărul maxim de

paturi

Numărul personalului

Apartenenţa Notă

1 or.Lipcani, str.Independenţei nr.1

Azilul pentru persoane cu dizabilităţi „Casa noastră”

20 12 Consiliul Raional Briceni

2 or.Briceni, str.Ştefan cel Mare nr.18

Centrul comunitar multifuncţional de asistenţă socială

Capacitatea centrului maxim de 25 beneficiari zilnic

11 Primăria or.Briceni

3 s.Drepcăuţi Centrul comunitar multifuncţional

Capacitatea centrului maxim de 55 beneficiari zilnic

11 Primăria s.Drepcăuţi

10

Page 11: Protectia Civila

4 s.Caracuşenii Vechi Centrul comunitar multifuncţional de servicii sociale integrate

Capacitatea centrului maxim de 50 beneficiari zilnic

10 Primăria s.Caracuşenii Vechi

5 c.Larga Centrul multifuncţional de servicii sociale integrate

Capacitatea centrului maxim de 51 beneficiari zilnic

7 Primăria c.Larga

6 c.Larga Centrul de plasament temporar pentru copii în situaţii de risc „Amic”

10 6 Primăria c.Larga

Total 6 57

Cultura: 

În raionul Briceni funcţionează: case şi cămine de cultură- 64, formaţii care deţin titlul de

formaţie „model”- 42, biblioteci publice – 32.

tabelul 2.6. Instituţii de cultură (case de cultură, biblioteci publice, teatre, muzee, cinematografe, etc.)

Nr.crt.

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Numărul maxim de locuri

Numărul persoanului Apartenenţa

1 s.Balasineşti Casă de cultură 402 2 APL2 c.Bălcăuţi Casă de cultură 369 2 APL3 c.Berlinţi Casă de cultură 400 2 APL4 c.Bogdăneşti Cămin de cultură 250 1 APL5 or.Briceni Casă de cultură 450 2 APL6 s.Bulboaca Cămin de cultură 300 2 APL7 s.Caracuşenii Vechi Casă de cultură 400 2 APL8 s.Colicăuţi Casă de cultură 700 2 APL9 s.Corjeuţi Casă de cultură 300 2 APL10 s.Coteala Casă de cultură 373 2 APL11 s.Cotiujeni Casă de cultură 400 2 APL12 s.Criva Casă de cultură 400 2 APL13 s.Drepcăuţi Casă de cultură 300 2 APL14 s.Beleavinţi Casă de cultură 600 1 APL15 s.Grimăncăuţi Casă de cultură 465 2 APL16 s.Grozniţa Cămin de cultură 100 1 APL17 s.Halahora de Jos Casă de cultură 50 1 APL18 c.Halahora de Sus Cămin de cultură 300 1 APL19 s.Hlina Cămin de cultură 180 2 APL20 or.Lipcani Casă de cultură 300 1 APL21 c.Larga Casă de cultură 500 2 APL22 c.Mărcăuţi Casă de cultură 400 2 APL23 c.Medveja Cămin de cultură 300 2 APL24 c.Mihăileni Casă de cultură 200 2 APL25 s.Pererita Casă de cultură 400 2 APL26 s.Slobozia-Şireuţi Casă de cultură 350 2 APL

11

Page 12: Protectia Civila

27 s.Şireuţi Casă de cultură 600 2 APL28 s.Tabani Casă de cultură 300 2 APL29 s.Teţcani Cămin de cultură 290 2 APL30 s.Trebisăuţi Cămin de cultură 200 2 APL31 s.Trestieni Cămin de cultură 80 1 APLTotal: 31 31 10659 55 2832 or.Briceni Biblioteca publică

raională100 28 Consiliul Raional

Briceni

33 or.Lipcani Biblioteca publică pentru maturi

4 2 APL

34 or.Lipcani Biblioteca publică pentru copii

4 2 APL

35 c.Bălcăuţi Bibliotecă publică 20 1 APL36 s.Balasineşti Bibliotecă publică 14 1 APL37 s.Beleavinţi Bibliotecă publică 14 1 APL38 s.Berlinţi Bibliotecă publică 18 1 APL39 c.Bogdăneşti Bibliotecă publică 6 1 APL40 s.Bulboaca Bibliotecă publică 3 1 APL41 c.Halahora de Sus Bibliotecă publică 0 1 APL42 s.Hlina Bibliotecă publică 4 1 APL43 s.Drepcăuţi Bibliotecă publică 4 1 APL44 s.Colicăuţi Bibliotecă publică 4 1 APL45 s.Trestieni Bibliotecă publică 2 1 APL46 s.Corjeuţi Bibliotecă publică 1 6 APL47 s.Coteala Bibliotecă publică 12 1 APL48 s.Cotiujeni Bibliotecă publică 6 1 APL49 s.Criva Bibliotecă publică 8 1 APL50 c.Larga Bibliotecă publică

pentru maturi12 1 APL

51 c.Larga Bibliotecă publică pentru copii

6 1 APL

52 c.Mărcăuţi Bibliotecă publică 18 1 APL53 c.Medveja Bibliotecă publică 3 1 APL54 c.Mihăileni Bibliotecă publică 2 1 APL55 s.Pererita Bibliotecă publică 12 1 APL56 s.Slobozia-Şireuţi Bibliotecă publică 6 1 APL57 s.Caracuşenii Vechi Bibliotecă publică 6 1 APL58 s.Tabani Bibliotecă publică 4 1 APL59 s.Teţcani Bibliotecă publică 12 1 APL60 s.Trebisăuţi Bibliotecă publică 4 1 APL61 s.Grimăncăuţi Bibliotecă publică 12 1 APL62 s.Caracuşenii Noi Bibliotecă publică 0 1 APL63 s.Şireuţi Bibliotecă publică 10 1 APLTotal: 32 32 341 66 31

tabelul 2.7. Monumente istorice de valoare naţionalăNr.crt.

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului

1 or.Briceni Bustul lui Ştefan cel Mare

2 s.Balasineşti Bustul lui Ştefan cel Mare

3 s.Caracuşenii-Vechi Monumenrul „Constantin Stamati-Ciurea”

12

Page 13: Protectia Civila

4 În fiecare localitate a raionului este cîte un monument istoric în cinstea eroilor căzuţi în războiul din 1941-1945

Total 39 42

tabelul 2.7. Terenuri de fotbal, complexe sportiveNr.crt.

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului

Suprafaţă, numărul maxim de locuri

Numărul personalului

Apartenenţa

1 or.Briceni StadionTeren de fotbalTeren de fotbal

3 ha/5001 ha1 ha

4 Direcţia ÎTS

2 s.Beleavinţi Teren de fotbal 0,9 ha APL

3 s.Caracuşenii-Vechi Teren de fotbal 0,9 ha APL

4 s.Colicăuţi Teren de fotbal 0,9 ha APL

5 s.Corjeuţi Stadion 1,5 ha/200 APL

6 s.Cotiujeni Teren de fotbal 0,8 ha APL

7 s.Drepcăuţi Stadion 1,3 ha/300 APL

8 s.Grimăncăuţi Teren sportivŞcoala de box

1 ha APL

9 c.Larga Complex sportivStadion

Teren de fotbal

1,6 ha1,5 ha/500

1 ha

APL

10 or.Lipcani Teren de fotbal 1 ha APL

11 s.Tabani Teren de fotbal 1 ha APL

12 s.Teţcani Stadion 1,2 ha/200 APL

13 s.Trebisăuţi Teren de fotbal 1 ha APL

14 c.Bălcăuţi Teren de fotbal 0,8 ha APL

15 s.Balasineşti Teren de fotbal 1 ha APL

16 c.Berlinţi Teren de fotbal 1 ha APL

17 c.Bogdăneşti Teren de fotbal 0,8 ha APL

18 s.Bulboaca Teren de fotbal 0,8 ha APL

13

Page 14: Protectia Civila

19 s.Coteala

20 s.Criva Teren de fotbal 1 ha APL

21 c.Halahora de Sus Teren de fotbal 0,8 ha APL

22 s.Hlina Teren de fotbal 1 ha APL

23 c.Mărcăuţi Teren de fotbal 0,7 ha APL

24 c.Medveja Teren de fotbal 0,6 ha APL

25 c.Mihăileni

26 s.Pererita Teren de fotbal 0,6 ha APL

27 s.Slobozia-Şireuţi Teren de fotbal 0,6 ha APL

28 s.Şireuţi Teren de fotbal 0,8 ha APL

Total 26 31,1

Edificiile de protecţie ale raionului Briceni:

Nr.

d/oDenumirea

Posibilitatea adăpostirii în

adăposturi (mii pers.)

Numărul şi capacitatea

adăposturilor avute (buc / mii pers.)

corespund normelor M.I.T. P.C.

Numărul şi capacitatea adăposturilor

antiradiative avute (buc / mii pers.) corespund normelor M.I.T. P.C.

Numărul şi capacitatea altor

încăperi adîncite, care pot fi utilizate pentru adăpostirea populaţiei

(buc / mii pers.)1 2 3 4 5 6

TOTAL raionul Briceni 109,9 166/18,6 55/10,7 16199/80,19Inclusiv:

1 or.Briceni 10,0 40/3,2 19/3,68 129/1,092 or. Lipcani 8,0 15/1,8 9/2,06 450/4,5

Pentru localităţile săteşti:1 Criva 2,5 6/0,5 1/0,06 637/1,82 Drepcauti 6.9 3/3,8 1/0,05 868/3,13 Sireuti 4,0 4/0,4 2/1,0 890/3,04 Pererita 2,6 3/0,55 1/0,05 783/2,15 Tetcani 2,4 4/0,2 2/0,2 724/2,06 Corjeuti 7.8 6/0,4 2/0,2 1237/6,77 Caracusenii-Vechi 5,1 5/0,4 1/0,05 1107/4,78 Tabani 4,2 3/0,8 1/0,06 540/3,39 Bogdanesti 4,7 5/1,2 2/0,05 779/2,9

10 Beleavinet 4,0 8/0,8 - 597/3,211 Berlinet 3,4 6/0,6 1/0,05 424/2,812 Coteala 3,65 4/0,1 2/0,15 687/3,013 Medveja 2,5 4/0,8 - 320/1,714 Larga 5,9 8/0,4 1/0,05 1433/5,315 Cotiujeni 5,0 3/0,6 1/0,4 630/4,016 Grimancauti 5,2 6/0,4 1/0,3 708/4,517 Trebisauti 4,1 4/0,6 1/0,05 610/3,5

14

Page 15: Protectia Civila

18 Colicauti 4,6 5/0,2 3/0,6 470/3,719 Marcauti 1,6 3/0,3 1/1,1 264/1,320 Halahora de Sus 2,04 3/0,06 2/0,4 340/2,021 Bulboaca 1,2 3/0,05 - 290/1,222 Balcauti 1,5 5/0,3 1/0,13 150/1,223 Mihaileni 1,1 - - 141/1,124 Bogdanesti 1,7 6/0,1 - 418/1,625 Slobozia Sireuti 2,16 2/0,06 - 293/2,126 Hlina 2,06 2/0,06 - 280/2,8

Capitolul III

§Plan de acţiune a P.C. în caz de S.E.

MĂSURI GENERALE În caz de pericol al apariţiei situaţiilor excepţionale

Înştiinţarea

a) serviciul operativ al Departamentului SE înştiinţează serviciului operativ al Secţiei SE:

- despre declanşarea avariilor şi catastrofelor de proporţii la obiectivele aflate peste hotarele

raionului şi republicii, care pot cauza contaminarea chimică şi radioactivă, precum şi inundaţia

catastrofală,

- despre pericolul declanşării uraganelor, viiturilor pe râuri, ploilor torenţiale, grindinii,

înzăpezirilor excesive şi poleiului;

- despre pericolul declanşării epidemiilor, epizootiilor şi epifitotiilor;

b) serviciul operativ al Secţiei SE înştiinţează:

- conducătorii primăriilor, oraşelor, satelor (comunelor);

- conducătorii serviciilor PC şi comandanţii formaţiunilor PC teritoriale;

c) primarii, oraşelor, satelor (comunelor) înştiinţează:

15

Page 16: Protectia Civila

- conducătorii OEN (agenţii economici) şi comandanţii formaţiunilor PC;

- populaţia - despre eventualul pericol, măsurile de securitate şi regulile de comportare în situaţia

dată.

Adunarea şi aducerea organelor de conducere în stare de pregătire:

- Comisia pentru Situaţii Excepţionale, Secţia SE, grupele operative ale serviciilor PC şi

efectivele Punctelor de dirijare (grupelor de lucru): adunarea - 1 oră 30 min., pregătirea câtre

lucru – 2 ore.

- 1 oră 30 min. Comisiile pentru Situaţii Excepţionale a primăriilor orăşăneşti, săteşti (din

comune). adunarea, pregătirea către lucru - 3 ore;

- formaţiunile PC, ( de la obiectivele economice) cu numărul necesar pentru îndeplinirea

măsurilor de prevenire, se aduc în stare de pregătire potrivit deciziilor CSE în termen ziua - 10-

15 min. în schimbul de lucru, 4-6 ore - peste orele de program.

Organizarea cercetării

Sarcinile generale ale cercetării:

- organizarea controlului permanent asupra caracterului contaminării radioactive (sporirea

fonului radioactiv) pe teritoriul raionului;

- organizarea observării asupra ridicării nivelului de apă şi stării construcţiilor hidraulice,

barajelor, digurilor de protecţie, conductelor de scurgere şi captare a apei,

- analiza datelor despre caracterul răspândirii posibilelor epidemii, epizootii şi epifitotii.

Cercetarea se efectuează:

a) de către instituţiile Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator (RNOCL) - date

despre locul răspîndirii şi caracterul posibilei contaminării chimice şi radioactive, precum şi

epidemii, epizootii şi epifitotii,

b) potrivit dispoziţiei CSE a raionului echipele de cercetare şi observare, staţiile de dezactivare a

tehnicii (SDT), adunate în punctele de control şi trecere, în caz de avarii nucleare sau radiative se

deplasează în punctele de destinaţie pentru efectuarea controlului contaminării radioactive,

controlului dozimetric al persoanelor şi mijloacelor de transport care sosesc, precum şi

efectuarea prelucrării speciale a lor.

c) odată cu apariţia pericolului inundării localităţilor în urma revărsării rîului Prut sau în urma

ruperii barajelor bazinelor, potrivit dispoziţiei CSE a raionului pentru efectuarea observărilor

16

Page 17: Protectia Civila

asupra schimbării regimului acvatic al râului şi nivelului apei în bazine se pun posturi de

observare;

d) toate celelalte forţe de cercetare pe parcurs de 4 ore se aduc în stare de pregătire completă în

locurile de dislocare permanentă.

În caz de declanşare a situaţiilor excepţionale

1. Înştiinţarea

a) Preşedintelui CSE, şefului şi serviciului operativ al Secţiei SE:

- despre apariţia avariilor şi catastrofelor de proporţii la obiectivele chimice, incendiar-

periculoase şi explozibile şi m transport, contaminarea chimică a rîului şi contaminarea

radioactivă a terenului, cutremurului de pămînt, alunecărilor de teren periculoase pe teritoriul

raionului - preşedinţii CSE ai primăriilor satelor (comunelor). oraşelor, - imediat;

- despre inundarea teritoriului, apariţia uraganului, înzăpezirilor excesive, poleiului şi grindinii -

de câtre preşedinţii CSE ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, - imediat;

- despre izbucnirea epidemiei - de câtre conducătorul serviciului medical al raionului - pînă la 1

oră;

- despre izbucnirea epizootiilor, epifitotiilor - de câtre conducătorul Complexului agroindustrial

al raionului - pînă la 1 oră;

b) şefilor serviciilor PC:

- despre avarii şi catastrofe la OEN - de câtre conducătorii OEN - până la 30 minute;

- despre calamităţile naturale, contaminare radioactivă şi chimică - de câtre serviciului operativ al

direcţiei SE - până la 1 oră;

c) Preşedinţilor CSE ale primărilor satelor (comunelor), oraşelor:

- despre avarii şi catastrofe la OEN - de câtre conducătorii OEN - pînă la 20 minute;

- despre calamităţile naturale, contaminarea radioactivă şi chimică - de câtre serviciului operativ

al direcţiei SE - până la 1 oră,

d) obiectivelor economiei naţionale, primăriilor satelor (comunelor) - de câtre serviciul

operativ al direcţiei (SE, preşedinţii CSE ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor - pînă la 2

ore,

e) formaţiunilor PC - de către conducătorii OEN ~ pînă la 2 ore 30 minute;

f) populaţiei:

- despre avarie la obiectivul periculos amplasat în apropiere - de câtre conducătorul obiectivului

imediat,

17

Page 18: Protectia Civila

- despre calamităţi naturale, contaminare radioactivă şi chimică - de către serviciul operativ al

raionului, preşedinţii CSE ai primăriilor satelor (comunelor), oraşelor - pînă la 1 oră

2. Întrunirea si aducerea în stare de pregătire a organelor de conducere

În caz de apariţie bruscâ a avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale:

- CSE, Secţia SE. grupele operative ale serviciilor PC raionale şi efectivele Punctelor de dirijare

ale lor (grupele de lucru): adunarea — 1 oră 30 minute, pregătirea pentru lucru - pînâ la 2 ore

- CSE ale oraşelor şi efectivele Punctelor de dirijare ale lor: adunare a - 1 oră 30 minute,

pregătirea pentru lucru - pînă la 2 ore;

- CSE ale primăriilor satelor (comunelor), OEN şi grupele de lucru ale lor: adunare - 3 ore 30

minute, pregătirea pentru lucru - pînă la 4 ore.

3. Organizarea cercetării

Sarcinile generale de cercetare:

- determinarea caracterului şi volumului avariei, catastrofei, calamităţii naturale, dezvoltarea lor

ulterioare, precum şi pericolul pentru cei din jur,

- căutarea sinistraţilor şi persoanelor izolate în focarele de contaminare

- determinarea gradului de contaminare, stării periculoase a edificiilor;

- analiza aproximativă a consecinţelor şi daunelor,

- determinarea posibilităţii folosirii în continuare a obiectelor afectate (reparaţia, restabilirea,

demolarea);

- propuneri privind acţiunile în continuare în raionul calamităţii.

Pentru elucidarea cauzelor apariţiei avariilor şi catastrofelor de proporţii, prin decizia CSE a

raionului se stabileşte cercetare specială.

Cercetarea se efectuează:

a) în caz de avarii şi catastrofe de producţie de proporţii la obiectele chimice, incendiar -

periculoase şi explozibile: de către conducătorii obiectivelor - imediat, de câtre grupele de

cercetare generală de la primăriile satelor (comunelor), oraşelor - peste 3 ore;

b) în caz de cutremure de pămînt, alunecări de teren: de câtre grupele de cercetare generală de la

primările satelor (comunelor), oraşelor - peste 3 ore, de către formaţiunele serviciilor PC - peste

4 ore,

18

Page 19: Protectia Civila

c) în caz de inundaţii pe râul Prut, contaminarea chimică a lui, uragane, înzăpezire excesive,

polei, ploi torenţiale şi grindină - de câtre echipele de cercetare şi observare, grupele de cercetare

generală de la obiective, primăriile satelor (comunelor), oraşelor - peste 3 ore,

d) în caz de contaminare radioactivă: de câtre echipele de cercetare şi observare de la obiective,

primăriile satelor (comunelor), oraşelor - peste 3 ore, de câtre instituţiile RNOCL ale raionului -

peste 4 ore, despre gradul de contaminare a apei, produselor alimentare şi furajelor,

e) în caz de epidemii, epizootii, epifitotii: de câtre instituţiile RNOCL ale raionului - peste 4 ore;

de câtre echipele de cercetare veterinară şi fitotică, staţiile de protecţie a plantelor - peste 4 ore.

În total pentru efectuarea cercetării în caz de declanşare a calamităţilor pe teritoriul raionului pot

fi antrenate formaţiuni raionale de cercetare ale serviciilor PC, ale primăriilor săteşti (din

comune) orăşeneşti.

Organizarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări de urgenţă

Lichidarea situaţiilor excepţionale se efectuază cu forţele şi mijloacele întreprinderilor,

instituţiilor, organizaţiilor raionului sub conducerea CSE corespunzătoare, pe teritoriul cărora s-

au produs.

În acest scop CSE de toate nivelurile în prealabil potrivit fiecărui tip de avarii, catastrofe şi

calamităţi naturale elaborează scenarii (planuri de acţiunii) în situaţii excepţionale, care se

păstrează alăturat cu Planurile PC.

Lichidarea situaţiei excepţionale la obiectiv (consecinţele nu depăşesc hotarele

obiectivului) se efectuează cu forţele şi mijloacele obiectivului (întreprinderi, instituţii,

organizaţii).

Lichidarea situaţiei excepţionale locale de pe teren (consecinţele nu depăşesc teritoriul

satului (comunei) se efectuează cu forţele şi mijloacele organelor administraţiei publice locale a

oraşului, satului (comunei).

Lichidarea situaţiei excepţionale teritoriale (consecinţele nu depăşesc hotarele teritoriului

oraşului) se efectuează cu forţele şi mijloacele organelor administraţiei publice locale a raionului.

În caz de pericol sau declanşare a SE , CSE a raionului se conduce de planul PC a

raionului în SE;

În cazul în care nu sunt suficiente forţe şi mijloace pentru lichidarea consecinţilor situaţiilor

excepţionale la nivelul său, conducătorul CSE poate să se adreseze pentru acordarea de ajutor

către Comisia pentru Situaţii Excepţionale superioare.

19

Page 20: Protectia Civila

Pentru lichidarea consecinţelor unor avarii, catastrofe, calamităţi naturale de proporţii, pot fi

antrenate detaşamentele de salvare din cadrul Departamentului SE, precum şi unităţile şi

subdiviziunile ale MA şi MAI, conform planului de interacţiune.

Organizarea asigurării măsurilor şi acţiunilor forţelor PC

Tipurile de bază ale asigurării măsurilor şi acţiunilor forţelor PC ale raionului sunt:

cercetarea, chimică şi radioactivă, medicală, antiincendiară, cu transport, materială.

Organizatorul tuturor tipurilor de asigurare a măsurilor şi acţiunilor forţelor PC este Secţia SE a

raionului. Soluţionarea sarcinilor de asigurare medicală, de geniu, materială şi a acţiunilor

forţelor PC se pune în seama serviciilor PC respective şi organelor de conducere ale raionului.

Serviciile PC elaborează Planurile de asigurare a măsurilor şi acţiunilor forţelor PC ale raionului

în care detaliat se reflectă sarcinile de bază, forţele şi mijloacele antrenate, precum şi procedeele

de acţiune în diverse situaţii excepţionale.

Organizarea cooperării cu comandamentul MA, MAI

Cooperarea cu comandamentul MA, MAI se organizează de direcţia SE a raionului în

conformitate cu extrasul din Planul de interacţiune al Departamentului SE şi se efectuează de

şeful Direcţiei SE prin şefii de garnizoane şi comandanţii unităţilor militare, nominalizaţi în plan.

Înştiinţarea şefilor de garnizoane, a comandanţilor unităţilor militare şi subdiviziunilor, şefilor,

comisariatelor militare despre pericolul şi declanşarea situaţiilor excepţionale se efectuează de

câtre serviciul operativ al Direcţiei SE, precum şi prin convorbirea personală a preşedintelui CSE

şi şefului Secţiei SE

Pentru acordarea ajutorului îndeplinirii măsurilor PC, lichidarea consecinţelor situaţiilor

excepţionale pe teritoriul raionului se deleghează din partea:

- M.A. Comisariatul militar

- M.A.I. Inspectoratul de poliţie

- Departamentul Poliţiei de Frontieră Pichetul de graniceri

Conducerea:

Conducerea protecţiei civile în caz de pericol şi declanşare a avariilor de producţie,

catastrofelor şi calamităţilor naturale de proporţii, precum şi controlul asupra îndeplinirii

măsurilor PC este organizată şi efectuată de câtre Comisia pentru Situaţii Excepţionale a

raionului.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului conduce activitatea tuturor organelor de

conducere ale PC prin Comisiile pentru Situaţii Excepţionale ale oraşelor, satelor (comunelor).

20

Page 21: Protectia Civila

Organul principal de lucru al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului este efectivul

Punctului de dirijare, format din efectivul Secţiei SE şi colaboratorii aparatului Preşedintelui

raionului.

În caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale Comisia pentru Situaţii

Excepţionale a raionului se conduce de Planul protecţiei civile a raionului în situaţii

excepţionale.

Locul de lucru al CSE şi Secţiei SE (efectivului Punctului de dirijare) a raionului este amplasat

în clădirea Consiliului Raional Briceni

Legătura CSE a raionului cu CSE ale oraşelor, satelor (comunelor) se efectuează pe

canalele reţelei de stat de comunicaţii.

Pentru efectuarea conducerii în timpul lichidării consecinţelor avariilor de producţie,

catastrofelor şi calamităţilor naturale de proporţii, pe teren, la locuri, din componenţa CSE şi

Secţiei SE se deleghează un grup operativ, care la necesitate se trimite în raionul calamităţii.

Înştiinţarea şi informarea despre situaţie, ordinea acţiunilor, reguli de comportament şi

măsurile de securitate în focarele, regiunile de contaminare (calamitate raioanele) se efectuază:

- prin reţelele de înştiinţare existente, semnalizarea acustică, sistemul de înştiinţare local al

obiectivelor periculoase şi prin semnalizarea din interiorul obiectivului - organele de conducere,

salariaţii şi formaţiunile PC;

- populaţia - prin reţelele de radiodifuzare locală, aparatajul staţionar şi mobil cu difuzor,

precum şi prin sistemul local de înştiinţare a obiectului şi prin presa locală - (în cazul unei

perioade îndelungate a situaţiei extremale).

Capitolul IV

Componenţa Comisiei Situaţiilor Excepţionale (C.S.E.)

Mihail Gnatiuc - Preşedintele CSE a raionului Briceni

Gheorghe Bordei - Şef SSE Briceni colonel s/s

Anatolie Caduc - Vicepreşedinte al raionului

Ivan Toderico - Secretarul Consiliului raional

Alla Leaşoc - Contabil-şef

Victor Statnîi - Specialist principal în probleme juridice

Elena Rusnac - Specialist principal în probleme resurse umane

Liubov Guţu - Specialist principal relaţii cu publicul

Vadim Saracuţa - Şeful Secţiei administraţie publică

21

Page 22: Protectia Civila

Gleb Chirniţchii - Specialist în problemele administraţiei publice

Victor Rusnac - Specialist în probleme protecţia civilă şi serviciu de alternativă

Ludmila Rusnac - Specialist principal problemele privatizării fondului locativ

Zinaida Cerevatîi - Şef Serviciul Arhivă

Raisa Cojocari - Specialist superior, Serviciul Arhivă

Diana Odajiu - Secretar dactilograf, Contabil-casier

Ghenadie Pleşca - Şef Serviciu Relaţii Funciare, Cadastru şi Arhitectură

Constantin Angheluş - Arhitect-şef

Anastasia Docuciaev - Şef Serviciu de Proiectare şi Asistenţă Investiţională

Anatol Ţurcanu - Şef Secţie Economie

Alina Berezova - Specialist superior, Secţia Economie

Mihai Munteanu - Şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

Valeriu Dodu - Şef Secţie Agricultură şi Alimentaţie

Iulia Jeleznîi - Specialist principal Secţia Agricultură şi Alimentaţie

Valerii Lupu - Specialist Secţia Agricultură şi Alimentaţie

Concluzie În concluzie pot spune că raionul Briceni este unul dintre cele mai dezvolatate raioane

din republica noastră. Însă ce priveşte protecţia civilă, mai este nevoie dea a aduce la un nivel

mai ridicat dotarea cu tehnică în secţia situaţii excepţionale, înlocuind-o pe cea veche de tip

sovietic. În caz de o situaţie excepţională raionul este dotat cu destule locuri pentru

adăposturi şi instituţii medicale ce permite salvarea şi îngrijirea sinistraţilor. Cel mai mare

pericol pentru raionul Briceni prezintă inundaţiile pentru faptul că la hotarul cu România se

mărgineşte cu rîul Prut, iar la hotarul cu Ucraina se margineşte cu rîul Nistru. Pentru a evita

inundaţiile va fi bine sa ţinem cont de:

• creşterea riscului la inundatii datorită modului de utilizare a terenurilor şi a

schimbărilor climatice deja manifeste trebuie recunoscute şi întelese pe deplin şi luate

în considerare în schemele de management al riscului şi în deciziile de planificare;22

Page 23: Protectia Civila

• necesitatea adoptării unei abordări strategice privind managementul riscului la inundaţii

având ca obiectiv orientarea resurselor către acele zone unde riscul la inundaţii poate fi

efectiv redus;

• necesitatea adoptării unor măsuri de protecţie a mediului, în principal a vieţilor umane

şi a bunurilor de valoare prin intermediul unui minim de măsuri structurale şi

adoptarea cu preponderenţă a măsurilor nestructurale, preventive;

• necesitatea abordării holistice a fenomenului de inundaţii la nivel de bazin hidrografic

prin promovarea unei dezvoltări coordonate şi un management integrat al activităţilor

privind apa, terenurile şi resursele adiacente: transporturile, dezvoltarea urbană şi

conservarea naturii;

• riscul la inundaţii asupra vietii şi activităţilor umane poate fi minimizat şi printr-o

dezvoltare controlată a zonelor de inundabilitate cum ar fi: delimitarea zonelor

inundabile, reglementarea utilizării terenurilor, planuri de amenajare a

teritoriului, prezervarea unor spaţii de mobilitate a cursurilor de apă;

• necesitatea ca toti cei care ar putea avea de suferit de pe urma inundaţiilor să-şi asume

responsabilitatea de a nu se expune fără măsuri de precautie la riscul de inundaţii si de

a nu contribui la agravarea acestui risc.

Bibliografie1. http://www.igp.gov.md/ro/profile-departments/inspectoratul-de-politie-briceni

2. http://www.briceni.md/president-office.html

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Briceni

4. Informaţii primite de la şeful P.C. a raionului Briceni, Dumitraş Dragomir

23