PROSPECT DE EMISIUNE AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII Manager al Departamentului Foreign Exchange,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROSPECT DE EMISIUNE AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII Manager al Departamentului Foreign Exchange,

 • Prospect de Emisiune FDI OTP Global Mix

  1

  PROSPECT DE EMISIUNE

  AL

  FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII

  OTP Global Mix Prospect de emisiune autorizat de ASF prin Autorizatia nr. 230 din data de 29.10.2015 Autorizatie ASF de autorizare modificare document nr. 140 din data de 05.07.2017 Autorizatie ASF de autorizare modificare document nr. 199 din data de 13.07.2018 Autorizatie ASF de autorizare modificare document nr. 283 din data de 21.12.2018

  Investiţiile în fonduri deschise de investitii nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acţionar al unei societăţi de administrare a investiţiilor, nu oferă nici o garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite. Aprobarea initierii si derularii ofertei publice continue de unitati de fond de catre ASFnu implica in nici un fel aprobarea sau evaluarea de catre ASFa calitatii plasamentului in respectivele unitati de fond, ci evidentiaza respectarea de catre ofertant a prevederilor OUG 32/2012 si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia. Fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul. Regulile fondului si Documentul privind Informatiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI)fac parte integranta si sunt anexate prezentului Prospect de emisiune. Informatii complete despre fond (Prospectul de emisiune, Regulile fondului, DICI, Rapoarte periodice) sunt disponibile pe pagina de internet a OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. (www.otpfonduri.ro), precum si la orice punct de distributie.

 • Prospect de Emisiune FDI OTP Global Mix

  2

  PROSPECT DE EMISIUNE Fondul deschis de investitii OTP Global Mix

  administrat de OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. Prezentul document, este elaborat in conformitate cu dispozitiile OUG 32/2012, Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si ale reglementarilor in vigoare emise de ASF, si contine toate informatiile necesare pentru ca potentialul investitor sa poata evalua investitia sa si sa ajunga la o decizie rationala privind oferta noastra. I. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE 1.1 Dispozitii Generale Initiatoarea constituirii Fondului deschis de investitii OTP Global Mix este societatea de administrare a investitiilor OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., denumita in continuare si „Societatea”, autorizata de ASF prin Decizia nr. 2620/ 18.12.2007, nr. de inregistrare in Registrul ASF: PJR05SAIR/400023, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15502/15.08.2007, cod unic de inregistrare 222 64 941 cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sect. 2, Romania, telefon:+4031 308 55 50, fax:+40 31 308 55 55, email: office@otpfonduri.ro, pagina de internet: www.otpfonduri.ro, avand o durata nelimitata de functionare. La data intocmirii prezentului document, societatea de administrare nu are sedii secundare. Societatea are un capital social subscris si varsat de 5.795.323,00.00 Lei si este constituita in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Codului Civil Roman si Codului Comercial, precum si cu dispozitiile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarilor ASF in vigoare, dispozitii care reglementeaza activitatea de administrare a investitiilor. Alaturi de administrarea fondurilor deschise de investitii in obiectul de activitate al societatii se afla si activitati de administrare ale altor organisme de plasament colectiv. Societatea admistreaza urmatoarele organisme de plasament colectiv:

   Fondul deschis de investitii OTP AvantisRO  Fondul deschis de investitii OTP Obligatiuni  Fondul deschis de investitii OTP ComodisRO  Fondul deschis de investitii OTP Euro Bond  Fondul deschis de investitii OTP Dollar Bond  Fondul deschis de investitii OTP Global Mix  Fondul deschis de investitii OTP Euro Premium Return  Fondul deschis de investitii OTP Premium Return  Fondul deschis de investitii OTP Expert  Fondul deschis de investitii OTP Real Estate & Construction

  Societatea de administrare a investitiilor OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. este parte a grupului OTP si beneficiaza de experienta in domeniu acumulata de societatile din cadrul grupului in Ungaria, precum si in alte tari din Europa Centrala si de Est. Societatea recunoaste importanta FATCA si aplica cerintele impuse de aceasta. In acest sens, Societatea de administrare s-a inregistrat pe site-ul Internal Revenue Service(IRS) – S.U.A. cu Statusul FATCA reporting Model 1 FFI si a primit Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) UH5299.00016.ME.642, pentru fondurile de investiții administrate - Sponsored Entity, fiind înregistrată ca Sponsoring Entity. Fondul deschis de investitii OTP Global Mix – Sponsored Fund a primit Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) Z1JAJ9.00007 1.2. Conducerea societatii de administrare

 • Prospect de Emisiune FDI OTP Global Mix

  3

  Societatea de administrare OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. este constituita pe sistem dualist de administrare, avand o conducere structurata pe doua nivele: Consiliul de Supraveghere si Directoratul societatii. Consiliul de Supraveghere este alcatuit din trei persoane: dl. Simon Péter János - Presedinte, dl. Szabó Tamás Viktor si dl. Ljubičić Gábor István – membri ai Consiliului de Supraveghere.

  Directoratul societatii are urmatoarea componenta: dl. Gáti László György, Presedinte Directorat, dl. Dan – Marius Popovici – Director General si membru Directorat si dl. Dragos-Gabriel Manolescu – Director General Adjunct si membru Directorat. Dl. Simon Péter János, Presedintele Consiliului de Supraveghere Supraveghere este specializat în domeniul administrării portofoliilor colective de investiți. Dl. Simon are cunoștințe aprofundate și abilități superioare dobândite în urma unor programe avansate de specializare în domeniul financiar: CFA (Charter of Financial Analists) Program, EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies) Program și este broker autorizat pe piața la vedere și la termen a Bursei de Valori din Budapesta. Dl. Szabó Tamás Viktor, membru al Consiliului de Supraveghere, are o experienta de peste 17 ani în domeniul administrării fondurilor de investiţii. Dl. Tamas Viktor Szabo in prezent este Director al Departamentului de Servicii Private Banking si Managementul Retelei in cadrul OTP Bank Ungaria. Experienta d-lui. Ljubičić Gábor Istvánacopera sectorul bancar, dl. Ljubičić acumuland o experienta vasta in cadrul OTP Bank incepand cu anul 1993. Dl Ljubičić a detinut numeroase functii cheie in sectorul bancar: Manager al Departamentului Foreign Exchange, Deputy Director si Director al Retelei de vanzari OTP, Deputy Managing Director pe Regiunea de Nord a Ungariei. In prezent, dl. Ljubičić este Vice-presedinte al OTP Bank in Romania si coordoneaza departamentul retail in vederea dezvoltarii regionale a grupului. Dl. Gáti László György ocupa functia de Preşedinte al Directoratului Societăţii si are o experienta vasta in domeniul financiar bancar de peste 20 ani, acesta ocupand functii de conducere in grupuri bancare renumite la nivel international. Dl. Gáti activeaza de peste 14 ani in domeniul investitiilor, in prezent este membru al Consiliului de Administratie al OTP Fund Management. Dl. Gáti este membru activ in Asociatia Fondurilor de Investitii si a Societatilor de Administrare din Ungaria. Dl. Dan - Marius Popovici ocupa functia de Director General si este membru al Directoratului Societatii. Dl. Popovici a absolvit Universitatea Politehnica Bucuresti, specializarea “Inginerie Economica” si studiile postuniversitare de Master in “Management Financiar si Piete de Capital” organizate de Academia de Studii Economice Bucuresti. Dl. Popovici are o experienta de peste 19 ani in domeniul pietei de capital din Romania, fiind implicat in numeroase proiecte privind ofertele publice de valori mobiliare (actiuni, obligatiuni corporative si municipale, etc). Dl. Dragos-Gabriel Manolescu ocupa functia de Director General Adjunct si este membru al Directoratului Societatii. Dnul. Dragoș Manolescu are cunoștințe aprofundate și abilități superioare dobândite în urma unor programe avansate de specializare în domeniul financiar: CFA (Charter of Financial Analists) Program; studii postuniversitare de Master in Management Proiectelor Internationale organizate de Academia de Studii Economice Bucuresti. Domnul Manolescu aduce valoarea sa adăugată pentru echipa, avand in spate peste 12 ani de experienta in departamentele de trezorerie ale unor grupuri bancare și echipe de asset management, unde a fost implicat activ în rebranding de fonduri și reechilibrari de portofolii. Aria sa de expertiză vizează cu precădere portofoliile de instrumente cu venit fix.

  Directorul General si Directorul General Adjunct sunt imputerniciti cu conducerea efectiva a Societatii de Administrare. Inlocuitorii directorilor sunt dl. Alexandri Ilisie si dl. Filon-Daniel Anghel - Grigore.

  1.3 Politica de remuner