of 32 /32
1 PRORAČUN GRADA BJELOVARA OPĆI DIO POSEBNI DIO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se...

Page 1: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

1 PRORAČUN GRADA BJELOVARAOPĆI DIO POSEBNI DIO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Page 2: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

PRORAČUN GRADA BJELOVARA

za 2017. godinu

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Page 3: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

PRORAČUN GRADA BJELOVARA

za 2017. godinu

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Page 4: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

u želji da unaprijedimo informiranje građana, poštujući načelo javnos� i transparentnos� rada Gradske uprave, pripremili smo Vodič za građane za 2017. godinu, koji u kratkim crtama, jednostavno i slikovito objašnjava planove i ak�vnos� Grada Bjelovara u vezi korištenja gradskog novca.

Krizi unatoč, Proračun za 2017. godinu iznosi 177.428.297,00 kuna. Prilagođen je potrebama građana, a smatramo da je realan, stabilan, razvojan, te socijalno osjetljiv. Veći je od proračuna za 2016. godinu, budući da su u proračun 2017. godine uključeni i vlas�� i ostali prihodi te rashodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 15.468.920,89 kuna.

Na osnovu planiranih prihoda Grada Bjelovara za 2017. godinu, osnovni ciljevi su: • omogući� daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja zaposlenos� i porasta životnog standarda građana, • osigura� izgradnju komunalne infrastrukture i uređenja prigradskih naselja radi stvaranja uvjeta za po�canje gospodarstva i podizanje kvalitete života svih stanovnika s područja Grada Bjelovara • i dalje osigurava� uvjete za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu, sport, vatrogastvo i civilnu zaš�tu te socijalnu skrb.

Transparentnost Proračuna omogućuje građanima dobivanje potpunih, točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračunskim sredstvima. Time značajno povećavamo našu odgovornost prema građanima i uklanjamo svaku mogućnost korupcije.

Stavljajući pred Vas saže� prikaz Proračuna, zajedno sa svojim suradnicima, želio bih da svake godine ak�vno sudjelujete u samom procesu pripreme i donošenja Proračuna. Stojimo Vam na raspolaganju. Svoje primjedbe možete upu�� nadležnim �jelima Grada te ih iznije� na našim internetskim stranicama www.bjelovar.hr.

S poštovanjem,

Vaš gradonačelnikAntun Korušec, dipl. politolog

Izdavač:Grad Bjelovar

Urednik:Grad Bjelovar

Grafičko oblikovanje:Končars dizajn

Tisak:Kerschoffset Zagreb

Naklada:1500 primjeraka

siječanj, 2017.

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE2 3

Page 5: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

u želji da unaprijedimo informiranje građana, poštujući načelo javnos� i transparentnos� rada Gradske uprave, pripremili smo Vodič za građane za 2017. godinu, koji u kratkim crtama, jednostavno i slikovito objašnjava planove i ak�vnos� Grada Bjelovara u vezi korištenja gradskog novca.

Krizi unatoč, Proračun za 2017. godinu iznosi 177.428.297,00 kuna. Prilagođen je potrebama građana, a smatramo da je realan, stabilan, razvojan, te socijalno osjetljiv. Veći je od proračuna za 2016. godinu, budući da su u proračun 2017. godine uključeni i vlas�� i ostali prihodi te rashodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 15.468.920,89 kuna.

Na osnovu planiranih prihoda Grada Bjelovara za 2017. godinu, osnovni ciljevi su: • omogući� daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja zaposlenos� i porasta životnog standarda građana, • osigura� izgradnju komunalne infrastrukture i uređenja prigradskih naselja radi stvaranja uvjeta za po�canje gospodarstva i podizanje kvalitete života svih stanovnika s područja Grada Bjelovara • i dalje osigurava� uvjete za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu, sport, vatrogastvo i civilnu zaš�tu te socijalnu skrb.

Transparentnost Proračuna omogućuje građanima dobivanje potpunih, točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračunskim sredstvima. Time značajno povećavamo našu odgovornost prema građanima i uklanjamo svaku mogućnost korupcije.

Stavljajući pred Vas saže� prikaz Proračuna, zajedno sa svojim suradnicima, želio bih da svake godine ak�vno sudjelujete u samom procesu pripreme i donošenja Proračuna. Stojimo Vam na raspolaganju. Svoje primjedbe možete upu�� nadležnim �jelima Grada te ih iznije� na našim internetskim stranicama www.bjelovar.hr.

S poštovanjem,

Vaš gradonačelnikAntun Korušec, dipl. politolog

Izdavač:Grad Bjelovar

Urednik:Grad Bjelovar

Grafičko oblikovanje:Končars dizajn

Tisak:Kerschoffset Zagreb

Naklada:1500 primjeraka

siječanj, 2017.

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE2 3

Page 6: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Broj članova Gradskog vijeća:................. 26

Predsjednica Gradskog vijeća: Vanja Posavac

Zamjenici predsjednice: Željko Paun i Marijan Javurek

Članovi Gradskog vijeća: Marina Balen, Mirjana Horva�ć, Marijan Coner, Bojan Crnojević, Zdenka Henc, Dario Hrebak, Ruža Hrga, Radoslav Jambrušić, Ivan Jurčević, Nedeljko Kuštović, Željko Male�ć, Nenad Mar�novski, Simon Ma�ć, Nenad Nekvapil, Marija Švub, Niko Pinjuh, Dragu�n Sudar, Ana Široki, Ante Topalović, Ana Urbanek, Dragica Valen�ć, Dunja Vasić, Valen�na Ingula.

Gradonačelnik: Antun Korušec

Zamjenica gradonačelnika: Jasna Višnjević

Zamjenica gradonačelnika: Lidija Novosel

TajništvoTajnica Gradskog vijeća: Verica Burulic

Upravni odjel za društvene djelatnos�Pročelnik: Milan Mateković

Upravni odjel za financije i javne prihodePročelnica: Mirela Bašić

Upravni odjel za gospodarstvoPročelnica: Sonja Novak

Upravni odjel za komunalne djelatnos� i uređenje prostoraPročelnik: Ivica Markovinović

Jedinica za unutarnju revizijuVoditeljica: Nikolina Raknić‐Ris�ć

Broj zaposlenih u upravnim odjelima:.......................... 83

OSNOVNI I KONTAKT PODACI

Geografska dužina:...................................... 45,54 °

Geografska širina:........................................ 16,51 °

Godišnja razina padalina:............................ 900 mm

Ljetni prosjek temperature:......................... 20°C

Zimski prosjek temperature:........................ 4°C

Prosječna god. temperatura:..………..……...... 13°C

Nadmorska visina:…….................................. 135 m

Udaljenost od Zagreba:................................ 80 km

OSTALE INFORMACIJE

Broj stanovnika …………………......................... 40.276

Površina ……….............................................. .187,78 km

Broj naselja:................................................... 31

Broj mjesnih odbora:………………………….......... 38

2

Grad BjelovarTrg Eugena Kvaternika 243000 Bjelovar

OIB: 18970641692IBAN: HR4324020061802400001

Telefon: 043/622‐000Fax: 043/244‐615

E‐mail: [email protected]: www.bjelovar.hr

INFO ured: 043/622‐070

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

PREDSTAVNIČKO TIJELO

GRADSKO VIJEĆE GRADSKA UPRAVAOrganizacijsko i stručno �jelo lokalne samouprave

4 5

OPĆE INFORMACIJE O GRADU BJELOVARU

REGIONALNO SJEDIŠTE BJELOVARSKO‐BILOGORSKE ŽUPANIJE

i

Page 7: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Broj članova Gradskog vijeća:................. 26

Predsjednica Gradskog vijeća: Vanja Posavac

Zamjenici predsjednice: Željko Paun i Marijan Javurek

Članovi Gradskog vijeća: Marina Balen, Mirjana Horva�ć, Marijan Coner, Bojan Crnojević, Zdenka Henc, Dario Hrebak, Ruža Hrga, Radoslav Jambrušić, Ivan Jurčević, Nedeljko Kuštović, Željko Male�ć, Nenad Mar�novski, Simon Ma�ć, Nenad Nekvapil, Marija Švub, Niko Pinjuh, Dragu�n Sudar, Ana Široki, Ante Topalović, Ana Urbanek, Dragica Valen�ć, Dunja Vasić, Valen�na Ingula.

Gradonačelnik: Antun Korušec

Zamjenica gradonačelnika: Jasna Višnjević

Zamjenica gradonačelnika: Lidija Novosel

TajništvoTajnica Gradskog vijeća: Verica Burulic

Upravni odjel za društvene djelatnos�Pročelnik: Milan Mateković

Upravni odjel za financije i javne prihodePročelnica: Mirela Bašić

Upravni odjel za gospodarstvoPročelnica: Sonja Novak

Upravni odjel za komunalne djelatnos� i uređenje prostoraPročelnik: Ivica Markovinović

Jedinica za unutarnju revizijuVoditeljica: Nikolina Raknić‐Ris�ć

Broj zaposlenih u upravnim odjelima:.......................... 83

OSNOVNI I KONTAKT PODACI

Geografska dužina:...................................... 45,54 °

Geografska širina:........................................ 16,51 °

Godišnja razina padalina:............................ 900 mm

Ljetni prosjek temperature:......................... 20°C

Zimski prosjek temperature:........................ 4°C

Prosječna god. temperatura:..………..……...... 13°C

Nadmorska visina:…….................................. 135 m

Udaljenost od Zagreba:................................ 80 km

OSTALE INFORMACIJE

Broj stanovnika …………………......................... 40.276

Površina ……….............................................. .187,78 km

Broj naselja:................................................... 31

Broj mjesnih odbora:………………………….......... 38

2

Grad BjelovarTrg Eugena Kvaternika 243000 Bjelovar

OIB: 18970641692IBAN: HR4324020061802400001

Telefon: 043/622‐000Fax: 043/244‐615

E‐mail: [email protected]: www.bjelovar.hr

INFO ured: 043/622‐070

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

PREDSTAVNIČKO TIJELO

GRADSKO VIJEĆE GRADSKA UPRAVAOrganizacijsko i stručno �jelo lokalne samouprave

4 5

OPĆE INFORMACIJE O GRADU BJELOVARU

REGIONALNO SJEDIŠTE BJELOVARSKO‐BILOGORSKE ŽUPANIJE

i

Page 8: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

ŠTO JE PRORAČUN?Proračun je temeljni financijski akt jedinice lokalne samouprave, akt kojim se planiraju prihodi i primici te rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu.

Osnovni zakonodavni akt koji regulira Proračun je Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

KAKO SE DONOSI PRORAČUN?Proračun donosi predstavničko �jelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće Grada Bjelovara.

Sukladno odredbama Zakona, proračun se mora usvoji� najkasnije do kraja tekuće za narednu godinu i to prema prijedlogu čelnika jedinice lokalne samouprave. Proračunsko planiranje provodi Upravni odjel za financije i javne prihode uz sudjelovanje svih ostalih upravnih odjela Grada. U slučaju nedonošenja proračuna do kraja tekuće godine za narednu donosi se Odluka o privremenom financiranju.

Proračun nije sta�čan akt već se sukladno Zakonu može i mijenja� �jekom proračunske godine ‐ rebalans.

Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr.

SADRŽAJ PRORAČUNA Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja, odnosno struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po razdjelima na razini upravnih odjela. Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projek� i ak�vnos� koji se planiraju financira� iz područja nadležnos� svakog pojedinog upravnog odjela uključujući i planove proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa je skraćeni prikaz planiranih rashoda vezanih uz kapitalne inves�cije, kapitalne pomoći i donacije.

Obrazloženje proračuna – opisno obrazloženje pojedinih programa po proračunskim razdjelima na razini upravnih odjela.

1. PRIHODI OD POSLOVANJA

a) Prihodi od poreza (porez i prirez na dohodak, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju)

b) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće potpore iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava)

c) Prihodi od imovine (kamate, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine)

d) Prihodi od upravnih i administra�vnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe, prihodi od vodoprivrede, doprinos za šume, ostali nespomenu� prihodi, komunalni doprinos, komunalne naknade, naknade za priključak)

e) Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (prihodi od prodaje proizvoda i robe, prihodi od pruženih usluga)

f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (ostale kazne, ostali prihodi).

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEa) prihodi od prodaje neproizvedene imovine (zemljišta, stambeni objek�).

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAa) primljeni povra� glavnica danih zajmova i depozita (povrat zajmova),b) primici od zaduživanja (primljeni kredi�).

VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODANAMJENSKI PRIHODI ‐ prihodi od prodaje imovine ‐ isključivo za kapitalna ulaganja i inves�cije, ‐ prihod od komunalnog doprinosa ‐ gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture, ‐ prihod od komunalne naknade ‐ održavanje komunalne infrastrukture, ‐ spomenička renta ‐ zaš�ta i očuvanje kulturnih dobara NENAMJENSKI PRIHODI (porez, zakup, ostali prihodi) koriste se za podmirenje javnih potreba i svih ostalih rashoda. VRSTE PRORAČUNSKIH RASHODAZADANI RASHODI (otplate kredita, predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, održavanje, izgradnja, vatrogastvo, izrada prostornih planova, plaće i materijalni rashodi upravnih odjela i korisnika proračuna Grada Bjelovara) OSTALI RASHODI (kultura, sport, socijalni programi, srednjoškolsko i visoko obrazovanje, potpore, po�caji i subvencije)

KNPRIHODI PRORAČUNA GRADA BJELOVARA

6 7

Page 9: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

ŠTO JE PRORAČUN?Proračun je temeljni financijski akt jedinice lokalne samouprave, akt kojim se planiraju prihodi i primici te rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu.

Osnovni zakonodavni akt koji regulira Proračun je Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

KAKO SE DONOSI PRORAČUN?Proračun donosi predstavničko �jelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće Grada Bjelovara.

Sukladno odredbama Zakona, proračun se mora usvoji� najkasnije do kraja tekuće za narednu godinu i to prema prijedlogu čelnika jedinice lokalne samouprave. Proračunsko planiranje provodi Upravni odjel za financije i javne prihode uz sudjelovanje svih ostalih upravnih odjela Grada. U slučaju nedonošenja proračuna do kraja tekuće godine za narednu donosi se Odluka o privremenom financiranju.

Proračun nije sta�čan akt već se sukladno Zakonu može i mijenja� �jekom proračunske godine ‐ rebalans.

Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr.

SADRŽAJ PRORAČUNA Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja, odnosno struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po razdjelima na razini upravnih odjela. Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projek� i ak�vnos� koji se planiraju financira� iz područja nadležnos� svakog pojedinog upravnog odjela uključujući i planove proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa je skraćeni prikaz planiranih rashoda vezanih uz kapitalne inves�cije, kapitalne pomoći i donacije.

Obrazloženje proračuna – opisno obrazloženje pojedinih programa po proračunskim razdjelima na razini upravnih odjela.

1. PRIHODI OD POSLOVANJA

a) Prihodi od poreza (porez i prirez na dohodak, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju)

b) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće potpore iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava)

c) Prihodi od imovine (kamate, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine)

d) Prihodi od upravnih i administra�vnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe, prihodi od vodoprivrede, doprinos za šume, ostali nespomenu� prihodi, komunalni doprinos, komunalne naknade, naknade za priključak)

e) Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (prihodi od prodaje proizvoda i robe, prihodi od pruženih usluga)

f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (ostale kazne, ostali prihodi).

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEa) prihodi od prodaje neproizvedene imovine (zemljišta, stambeni objek�).

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAa) primljeni povra� glavnica danih zajmova i depozita (povrat zajmova),b) primici od zaduživanja (primljeni kredi�).

VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODANAMJENSKI PRIHODI ‐ prihodi od prodaje imovine ‐ isključivo za kapitalna ulaganja i inves�cije, ‐ prihod od komunalnog doprinosa ‐ gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture, ‐ prihod od komunalne naknade ‐ održavanje komunalne infrastrukture, ‐ spomenička renta ‐ zaš�ta i očuvanje kulturnih dobara NENAMJENSKI PRIHODI (porez, zakup, ostali prihodi) koriste se za podmirenje javnih potreba i svih ostalih rashoda. VRSTE PRORAČUNSKIH RASHODAZADANI RASHODI (otplate kredita, predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, održavanje, izgradnja, vatrogastvo, izrada prostornih planova, plaće i materijalni rashodi upravnih odjela i korisnika proračuna Grada Bjelovara) OSTALI RASHODI (kultura, sport, socijalni programi, srednjoškolsko i visoko obrazovanje, potpore, po�caji i subvencije)

KNPRIHODI PRORAČUNA GRADA BJELOVARA

6 7

Page 10: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Prihodi od poreza ………………………………………………………………...…................ 72.900.000,00 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna…………….…... 23.327.318,00 Prihodi od imovine …………………………………….………………………….…............... 4.977.000,00Prihodi od upravnih i administra�vnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ……………………….……………...... 25.954.700,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ………………………………………….……..………………............. 11.117.280,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi …………………………….………………......... 2.242.872,60Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ……….……………..…………….…...... 10.371.849,40Primici od financijske imovine i zaduživanja ……………………………………........ 23.000.000,00Višak prihoda iz prethodnih godina ……………………………………………….........

Odakle novac dolazi u Proračun? Kamo novac odlazi iz Proračuna?

Rashodi proračuna raspoređeni su unutar sljedećih razdjela: Predstavnička i izvršna �jela, Opće javne službe, Društvene djelatnos�, Gospodarstvo i Komunalne djelatnos� i uređenje prostora, čije detaljnije pojašnjenje donosimo u nastavku.

Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Prihodi od imovine

Prihodi od upravnih i administra�vnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Višak prihoda iz prethodnih godina

Predstavnička i izvršna �jela Opće javne službe Društvenedjelatnos� Gospodarstvo

Komunalnedjelatnos� iuređenje prostora

UKUPNO

.. 3.537.277,00

177.428.297,00

Predstavnička i izvršna �jela……………………………………...……..................... 4.340.000,00Opće javne službe………..………………………………………………........................ 18.441.000,00Društvene djelatnos�……………………………………………………....................... 77.631.047,00Gospodarstvo ………………………………………………………………........................ 35.565.750,00Komunalne djelatnos� i uređenje prostora………………………...……............ 41.450.500,00

UKUPNO 177.428.297,00

8 9

4.340.000,00

3% 18.441.000,00

10%

77.631.047,00

44%

35.565.750,00

20%

41.450.500,00

23%72.900.000,0041%

23.327.318,0013%

4.977.000,00

3%

25.954.700,0015%

11.117.280,006%

2.242.872,601%

10.371.849,40

6%

23.000.000,0013%

3.537.277,002%

Page 11: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Prihodi od poreza ………………………………………………………………...…................ 72.900.000,00 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna…………….…... 23.327.318,00 Prihodi od imovine …………………………………….………………………….…............... 4.977.000,00Prihodi od upravnih i administra�vnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ……………………….……………...... 25.954.700,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ………………………………………….……..………………............. 11.117.280,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi …………………………….………………......... 2.242.872,60Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ……….……………..…………….…...... 10.371.849,40Primici od financijske imovine i zaduživanja ……………………………………........ 23.000.000,00Višak prihoda iz prethodnih godina ……………………………………………….........

Odakle novac dolazi u Proračun? Kamo novac odlazi iz Proračuna?

Rashodi proračuna raspoređeni su unutar sljedećih razdjela: Predstavnička i izvršna �jela, Opće javne službe, Društvene djelatnos�, Gospodarstvo i Komunalne djelatnos� i uređenje prostora, čije detaljnije pojašnjenje donosimo u nastavku.

Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Prihodi od imovine

Prihodi od upravnih i administra�vnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Višak prihoda iz prethodnih godina

Predstavnička i izvršna �jela Opće javne službe Društvenedjelatnos� Gospodarstvo

Komunalnedjelatnos� iuređenje prostora

UKUPNO

.. 3.537.277,00

177.428.297,00

Predstavnička i izvršna �jela……………………………………...……..................... 4.340.000,00Opće javne službe………..………………………………………………........................ 18.441.000,00Društvene djelatnos�……………………………………………………....................... 77.631.047,00Gospodarstvo ………………………………………………………………........................ 35.565.750,00Komunalne djelatnos� i uređenje prostora………………………...……............ 41.450.500,00

UKUPNO 177.428.297,00

8 9

4.340.000,00

3% 18.441.000,00

10%

77.631.047,00

44%

35.565.750,00

20%

41.450.500,00

23%72.900.000,0041%

23.327.318,0013%

4.977.000,00

3%

25.954.700,0015%

11.117.280,006%

2.242.872,601%

10.371.849,40

6%

23.000.000,0013%

3.537.277,002%

Page 12: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Predstavnička i izvršna �jela Grada

Izvršno�jelo Grada Gradsko vijeće Nacionalnezajednice i manjine

Gradonačelnik Grada Bjelovara, u okviru svojih nadležnos� propisanih Zakonom i Statutom Grada Bjelovara, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih �jela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, nadzire njihov rad, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, kao i prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Bjelovara i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Izvršno �jelo Grada………………………………….....……………….………………………….3.756.000,00Gradsko vijeće………..………………………………………………………........……………..……364.000,00Nacionalne zajednice i manjine………………………………………….…………………..…..220.000,00

UKUPNO 4.340.000,00

Ukupni rashodiPredstavničkihi izvršnih �jela

10 11

86,54%

8,39%

5,07%

Izvršno�jelo Grada Gradsko vijeće Nacionalnezajednice i manjine

Ostali proračunskirashodi

Udio troškova Predstavničkihi izvršnih �jela u ukupnom proračunu

2,12%

0,21%

0,12%

97,55%

Page 13: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Predstavnička i izvršna �jela Grada

Izvršno�jelo Grada Gradsko vijeće Nacionalnezajednice i manjine

Gradonačelnik Grada Bjelovara, u okviru svojih nadležnos� propisanih Zakonom i Statutom Grada Bjelovara, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih �jela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, nadzire njihov rad, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, kao i prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Bjelovara i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Izvršno �jelo Grada………………………………….....……………….………………………….3.756.000,00Gradsko vijeće………..………………………………………………………........……………..……364.000,00Nacionalne zajednice i manjine………………………………………….…………………..…..220.000,00

UKUPNO 4.340.000,00

Ukupni rashodiPredstavničkihi izvršnih �jela

10 11

86,54%

8,39%

5,07%

Izvršno�jelo Grada Gradsko vijeće Nacionalnezajednice i manjine

Ostali proračunskirashodi

Udio troškova Predstavničkihi izvršnih �jela u ukupnom proračunu

2,12%

0,21%

0,12%

97,55%

Page 14: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Opće javne službe ‐ Gradska uprava

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

U ovom razdjelu eviden�raju se izdaci za zaposlenike Gradske uprave, materijalni rashodi i kapitalna ulaganja u opremu i objekt Gradske uprave.

Djelokrug i zadaci Tajništva: obavljanje stručnih i administra�vnih poslova za potrebe Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih �jela (odbori i komisije), priprema nacrta i akata iz svoje nadležnos�, vođenje evidencije iz oblas� rada i radnih odnosa upravnih odjela Grada, informa�čki poslovi vezani uz rad zaposlenika, Gradskog vijeća i njegovih radnih �jela, poslovi ekonomata, pošte, arhive i održavanja prostorija.Djelokrug rada Upravnog odjela za financije i javne prihode: poslovi vezani uz izradu, praćenje i izvršenje Proračuna, obavljanje poslova računovodstvene evidencije i financijskog izvještavanja, obavljanje poslova vezanih uz praćenje obveza i financiranje korisnika proračuna.

Rashodi za zaposlene ……………………………………………….…….….……………........... 12.865.000,00Rashodi za djelatnike na stručnom osposobljavanju..…………….……………....…. 200.000,00Materijal, energija i ostali rashodi za redovan rad…………..……………….…….…. 4.756.000,00Kapitalna ulaganja ‐ ulaganja u uredsku opremu…..……………...............................….…………....…… 300.000,00‐ ulaganja u računalnu opremu i programe……..…………...…............................ 270.000,00‐ ulaganja u objekt Gradske uprave…………………….….……................................ 50.000,00

UKUPNO 18.441.000,00

12 13

Rashodi zazaposlene Rashodi zadjelatnikena stručnomosposobljavanju Materijal, energijai ostali rashodi zaredovan rad

Ulaganje uuredsku opremu

Ulaganja računalnuopremu i programe

Ulaganja u objektGradske uprave

Ukupni rashodiopćih javnihslužbi

69,76%

1,08%

25,79%

1,63%

1,46%0,27%

Rashodi za zaposlene Djelatnicina stručnomosposobljavanju Materijal, energijai ostali rashodi zaredovan rad

Kapitalna ulaganja

Ostali proračunskirashodi

Udio rashoda općih javnih službi uukupnom proračunu

7,25%0,11%

2,68%0,35%

89,61%

Page 15: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Opće javne službe ‐ Gradska uprava

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

U ovom razdjelu eviden�raju se izdaci za zaposlenike Gradske uprave, materijalni rashodi i kapitalna ulaganja u opremu i objekt Gradske uprave.

Djelokrug i zadaci Tajništva: obavljanje stručnih i administra�vnih poslova za potrebe Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih �jela (odbori i komisije), priprema nacrta i akata iz svoje nadležnos�, vođenje evidencije iz oblas� rada i radnih odnosa upravnih odjela Grada, informa�čki poslovi vezani uz rad zaposlenika, Gradskog vijeća i njegovih radnih �jela, poslovi ekonomata, pošte, arhive i održavanja prostorija.Djelokrug rada Upravnog odjela za financije i javne prihode: poslovi vezani uz izradu, praćenje i izvršenje Proračuna, obavljanje poslova računovodstvene evidencije i financijskog izvještavanja, obavljanje poslova vezanih uz praćenje obveza i financiranje korisnika proračuna.

Rashodi za zaposlene ……………………………………………….…….….……………........... 12.865.000,00Rashodi za djelatnike na stručnom osposobljavanju..…………….……………....…. 200.000,00Materijal, energija i ostali rashodi za redovan rad…………..……………….…….…. 4.756.000,00Kapitalna ulaganja ‐ ulaganja u uredsku opremu…..……………...............................….…………....…… 300.000,00‐ ulaganja u računalnu opremu i programe……..…………...…............................ 270.000,00‐ ulaganja u objekt Gradske uprave…………………….….……................................ 50.000,00

UKUPNO 18.441.000,00

12 13

Rashodi zazaposlene Rashodi zadjelatnikena stručnomosposobljavanju Materijal, energijai ostali rashodi zaredovan rad

Ulaganje uuredsku opremu

Ulaganja računalnuopremu i programe

Ulaganja u objektGradske uprave

Ukupni rashodiopćih javnihslužbi

69,76%

1,08%

25,79%

1,63%

1,46%0,27%

Rashodi za zaposlene Djelatnicina stručnomosposobljavanju Materijal, energijai ostali rashodi zaredovan rad

Kapitalna ulaganja

Ostali proračunskirashodi

Udio rashoda općih javnih službi uukupnom proračunu

7,25%0,11%

2,68%0,35%

89,61%

Page 16: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Društvene djelatnos�

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Predškolski odgoj……………….…………………………………………………….………….…........…Osnovnoškolsko obrazovanje…………………..…………………………………….....................Srednjoškolsko obrazovanje……………………..…………………………………….…………………Visokoškolsko obrazovanje……………………...………………………………………..................Dječje odmaralište – Hostel Bjelovar………..……………………………………………………..…Organizacija za mladež…………………………….……………………….……………..…………..……Program udruga i ustanova u kulturi……………………………..……………………….………....Kulturne manifestacije……………………………………………….………………………..…………...Tehnička kultura……………………………………………………….….………………………….…….....Kulturno ‐ povijesni spomenici…………………………..………………..……….…………………….Športska zajednica, sportske udruge i sportski objek� ……...………………….……...…...Vatrogastvo i civilna zaš�ta…………………………………………………………..…………………....Socijalna skrb……………………………………………………..…………………..………..……….........Zajednice i udruge .…………………………………….……………………………..……..…..….......…

UKUPNO 77.631.047,00

21.327.508,4013.248.605,00

250.000,008.949.900,38

568.700,00123.000,00

10.866.493,001.480.000,00

140.000,0082.000,00

6.299.500,009.468.866,004.121.474,22

705.000,00

Predškolski odgoj Osnovnoškolskoobrazovanje Srednješkolskoobrazovanje

Visokoškolskoobrazovanje

Dječje odmarališteHostel Bjelovar

Organizacija za mladež Program udrugai ustanova u kulturi Kulturne manifestacije

Tehnička kultura

Kulturno povijesnispomenici

Športska zajednica Grada,sportske udruge i sportskiobjek� Vatrogastvoi civilna zaš�ta Socijalna skrb

Zajednice i udruge

Programi koje Gradsufinancira u razdjeludruštvenih djelatnos�

14 15

27,47%

17,07%

0,32%

11,53%0,73%

0,16%

14,00%

1,91%

0,18% 0,11%

8,11%

12,20%

5,31%

0,91%

Visokoškolsko obrazovanje

11,53%Predškolski odgoj

27,47%

Page 17: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Društvene djelatnos�

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Predškolski odgoj……………….…………………………………………………….………….…........…Osnovnoškolsko obrazovanje…………………..…………………………………….....................Srednjoškolsko obrazovanje……………………..…………………………………….…………………Visokoškolsko obrazovanje……………………...………………………………………..................Dječje odmaralište – Hostel Bjelovar………..……………………………………………………..…Organizacija za mladež…………………………….……………………….……………..…………..……Program udruga i ustanova u kulturi……………………………..……………………….………....Kulturne manifestacije……………………………………………….………………………..…………...Tehnička kultura……………………………………………………….….………………………….…….....Kulturno ‐ povijesni spomenici…………………………..………………..……….…………………….Športska zajednica, sportske udruge i sportski objek� ……...………………….……...…...Vatrogastvo i civilna zaš�ta…………………………………………………………..…………………....Socijalna skrb……………………………………………………..…………………..………..……….........Zajednice i udruge .…………………………………….……………………………..……..…..….......…

UKUPNO 77.631.047,00

21.327.508,4013.248.605,00

250.000,008.949.900,38

568.700,00123.000,00

10.866.493,001.480.000,00

140.000,0082.000,00

6.299.500,009.468.866,004.121.474,22

705.000,00

Predškolski odgoj Osnovnoškolskoobrazovanje Srednješkolskoobrazovanje

Visokoškolskoobrazovanje

Dječje odmarališteHostel Bjelovar

Organizacija za mladež Program udrugai ustanova u kulturi Kulturne manifestacije

Tehnička kultura

Kulturno povijesnispomenici

Športska zajednica Grada,sportske udruge i sportskiobjek� Vatrogastvoi civilna zaš�ta Socijalna skrb

Zajednice i udruge

Programi koje Gradsufinancira u razdjeludruštvenih djelatnos�

14 15

27,47%

17,07%

0,32%

11,53%0,73%

0,16%

14,00%

1,91%

0,18% 0,11%

8,11%

12,20%

5,31%

0,91%

Visokoškolsko obrazovanje

11,53%Predškolski odgoj

27,47%

Page 18: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

PREDŠKOLSKI ODGOJGradski dječji vr�ć Bjelovar …………..………………................................................... 12.119.415,40 Rekonstrukcija objekta DV Bjelovar, Ul. A. Stepinca……........................................ 3.608.093,00Privatni dječji vr�ći ………………………………….……..................................................... 5.600.000,00

Grad sufinancira smještaj djece u vr�ćima i to za 470 djece smještene u gradskom vr�ću, 490 djece smještene u privatnim vr�ćima i 30 djece u obr�ma za dadilje.

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJETekuće i inves�cijsko održavanje, kapitalna ulaganja……....................................... 1.925.104,00

Rashodi koji su financirani u okviru osnovnoškolskog obrazovanja po korisnicima, uključujući vlas�te i ostale prihode:I. osnovna škola Bjelovar (749 učenika, 44 razreda).............................................. 3.054.365,00II. osnovna škola Bjelovar (741 učenik, 33 razreda)…….......................................... 2.567.551,00III. osnovna škola Bjelovar (782 učenika, 37 razreda)….......................................... 2.384.519,00IV. osnovna škola Bjelovar (775 učenika, 34 razreda).…......................................... 2.349.407,00V. osnovna škola Bjelovar (60 učenika, 9 razreda)….…............................................ 967.659,00 Programi – projek� u okviru osnovnoškolskog obrazovanja: ‐ produženi boravak 508.249,00 kn, ‐ pomoćnici u nastavi „Sinergijom do uspješnije zajednice“ 1.848.463,52 kn, ‐ projekt „Dje�njstvo bez gladi“ 637.101,00 kn. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJERashodi ovog programa odnose se na udio Grada Bjelovara u izgradnji i opremanju zgrade učeničkog doma (250.000,00)

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJERashodi ovog programa odnose se na financiranje Visoke tehničke škole u Bjelovaru, stručnih studija mehatronike i sestrinstva, uključujući vlas�te i ostale prihode VTŠ (8.194.900,00), kao i program s�pendiranja i kredi�ranja studenata (755.000,38).

DJEČJE ODMARALIŠTE – Hostel BjelovarRashodi ovog programa odnose se na troškove koje financira Grad Bjelovar (komunalna naknada, porez na kuće za odmor, vodna naknada, spomenička renta, i dr. 568.700,00), nakon što je Dječje odmaralište u Novom Vinodolskom dano u zakup Gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objek�ma te je kategorizirano kao Hostel Bjelovar.

ORGANIZACIJA ZA MLADEŽU okviru ovog programa financiraju se različite ak�vnos� za mlade kao što su prevencija u prometu učenika 1. razreda, školska i učiteljska nakladnička djelatnost, školska natjecanja, projekt Grad ‐ prijatelj djece, te ostali programi odgojno‐obrazovnih ak�vnos� (123.000,00).

UDRUGE I USTANOVE U KULTURINarodna knjižnica „Petar .Preradović“ ……………….............................................……Gradski muzej Bjelovar .……………………………....................................................…..…Pučko otvoreno učilište Bjelovar….……………………................................................… Zavod za znanstveno istraživački rad HAZU‐a…...………..........................................Kulturni i mul�medijski centar Bjelovar……………............................................……. Višegodišnji programi, Zajednice i udruge u kulturi……..….......................................

KULTURNE MANIFESTACIJENova godina………..…………….…..……………………........................................................ Dan maturanata …………….…..……………………………................................................... Dan grada …………….…..……………………….…….........................................................… Međunarodni tjedan udaraljkaša..………….…..................................................……… Bok fest…………………….. …………….…..……………........................................................ Terezijana…………………………………………..…………...................................................... Božić u Bjelovaru…………………………………........................................................……… Bjelovarsko kulturno ljeto……………………………………................................................ Ostali programi/ak�vnos� u kulturi………………………...............................................

TEHNIČKA KULTURAAk�vnos� Zajednice tehničke kulture …….…..……………..........................................

KULTURNO POVIJESNI SPOMENICITroškovi obnove i uređenja kulturno ‐ povij. spomenika …......................................

SPORTSKA ZAJEDNICA, SPORTSKE UDRUGE I SPORTSKI OBJEKTI GRADA Rad Sportske zajednice Grada Bjelovara Opći rashodi Sportske zajednice i sportskih klubova.…............................................S�pendiranje sportaša…………………...………………..................................................... Sportska natjecanja ……….......................................................…………….…..………….. Bjelovarski sportski savez osoba s invaliditetom………............................................. Rashodi sportskih objekata …………….…..…………..................................................…Navedena sredstva doznačuju se Sportskoj zajednici Grada Bjelovara, sukladno planu i programu rada, a za podmirenje vlas��h troškova i troškova rada sportskih klubova.

Sportske udruge……………………………………….........................................................…Iz navedene stavke podmiruju se rashodi tekućeg održavanja sportskih objekata, kapitalne donacije sportskim društvima za nabavu opreme te rashodi kredita za kupnju autobusa. Sportski objek�……………………………………….......................................................……..Iz navedene stavke podmiruju se troškovi kredita za rekonstrukciju školsko‐sportske dvorane i subvencija ulaznica za gradski bazen.

3.963.358,00 4.182.940,00

180.000,00 100.000,00

1.535.195,00 860.000,00

120.000,00 20.000,00

110.000,00 70.000,00

250.000,00 220.000,00

70.000,00 40.000,00

420.000,00

140.000,00

82.000,00

1.336.500,00 25.000,00

1.832.000,00 194.000,00

1.440.000,00

161.000,00

1.311.000,00

16 17

Page 19: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

PREDŠKOLSKI ODGOJGradski dječji vr�ć Bjelovar …………..………………................................................... 12.119.415,40 Rekonstrukcija objekta DV Bjelovar, Ul. A. Stepinca……........................................ 3.608.093,00Privatni dječji vr�ći ………………………………….……..................................................... 5.600.000,00

Grad sufinancira smještaj djece u vr�ćima i to za 470 djece smještene u gradskom vr�ću, 490 djece smještene u privatnim vr�ćima i 30 djece u obr�ma za dadilje.

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJETekuće i inves�cijsko održavanje, kapitalna ulaganja……....................................... 1.925.104,00

Rashodi koji su financirani u okviru osnovnoškolskog obrazovanja po korisnicima, uključujući vlas�te i ostale prihode:I. osnovna škola Bjelovar (749 učenika, 44 razreda).............................................. 3.054.365,00II. osnovna škola Bjelovar (741 učenik, 33 razreda)…….......................................... 2.567.551,00III. osnovna škola Bjelovar (782 učenika, 37 razreda)….......................................... 2.384.519,00IV. osnovna škola Bjelovar (775 učenika, 34 razreda).…......................................... 2.349.407,00V. osnovna škola Bjelovar (60 učenika, 9 razreda)….…............................................ 967.659,00 Programi – projek� u okviru osnovnoškolskog obrazovanja: ‐ produženi boravak 508.249,00 kn, ‐ pomoćnici u nastavi „Sinergijom do uspješnije zajednice“ 1.848.463,52 kn, ‐ projekt „Dje�njstvo bez gladi“ 637.101,00 kn. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJERashodi ovog programa odnose se na udio Grada Bjelovara u izgradnji i opremanju zgrade učeničkog doma (250.000,00)

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJERashodi ovog programa odnose se na financiranje Visoke tehničke škole u Bjelovaru, stručnih studija mehatronike i sestrinstva, uključujući vlas�te i ostale prihode VTŠ (8.194.900,00), kao i program s�pendiranja i kredi�ranja studenata (755.000,38).

DJEČJE ODMARALIŠTE – Hostel BjelovarRashodi ovog programa odnose se na troškove koje financira Grad Bjelovar (komunalna naknada, porez na kuće za odmor, vodna naknada, spomenička renta, i dr. 568.700,00), nakon što je Dječje odmaralište u Novom Vinodolskom dano u zakup Gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objek�ma te je kategorizirano kao Hostel Bjelovar.

ORGANIZACIJA ZA MLADEŽU okviru ovog programa financiraju se različite ak�vnos� za mlade kao što su prevencija u prometu učenika 1. razreda, školska i učiteljska nakladnička djelatnost, školska natjecanja, projekt Grad ‐ prijatelj djece, te ostali programi odgojno‐obrazovnih ak�vnos� (123.000,00).

UDRUGE I USTANOVE U KULTURINarodna knjižnica „Petar .Preradović“ ……………….............................................……Gradski muzej Bjelovar .……………………………....................................................…..…Pučko otvoreno učilište Bjelovar….……………………................................................… Zavod za znanstveno istraživački rad HAZU‐a…...………..........................................Kulturni i mul�medijski centar Bjelovar……………............................................……. Višegodišnji programi, Zajednice i udruge u kulturi……..….......................................

KULTURNE MANIFESTACIJENova godina………..…………….…..……………………........................................................ Dan maturanata …………….…..……………………………................................................... Dan grada …………….…..……………………….…….........................................................… Međunarodni tjedan udaraljkaša..………….…..................................................……… Bok fest…………………….. …………….…..……………........................................................ Terezijana…………………………………………..…………...................................................... Božić u Bjelovaru…………………………………........................................................……… Bjelovarsko kulturno ljeto……………………………………................................................ Ostali programi/ak�vnos� u kulturi………………………...............................................

TEHNIČKA KULTURAAk�vnos� Zajednice tehničke kulture …….…..……………..........................................

KULTURNO POVIJESNI SPOMENICITroškovi obnove i uređenja kulturno ‐ povij. spomenika …......................................

SPORTSKA ZAJEDNICA, SPORTSKE UDRUGE I SPORTSKI OBJEKTI GRADA Rad Sportske zajednice Grada Bjelovara Opći rashodi Sportske zajednice i sportskih klubova.…............................................S�pendiranje sportaša…………………...………………..................................................... Sportska natjecanja ……….......................................................…………….…..………….. Bjelovarski sportski savez osoba s invaliditetom………............................................. Rashodi sportskih objekata …………….…..…………..................................................…Navedena sredstva doznačuju se Sportskoj zajednici Grada Bjelovara, sukladno planu i programu rada, a za podmirenje vlas��h troškova i troškova rada sportskih klubova.

Sportske udruge……………………………………….........................................................…Iz navedene stavke podmiruju se rashodi tekućeg održavanja sportskih objekata, kapitalne donacije sportskim društvima za nabavu opreme te rashodi kredita za kupnju autobusa. Sportski objek�……………………………………….......................................................……..Iz navedene stavke podmiruju se troškovi kredita za rekonstrukciju školsko‐sportske dvorane i subvencija ulaznica za gradski bazen.

3.963.358,00 4.182.940,00

180.000,00 100.000,00

1.535.195,00 860.000,00

120.000,00 20.000,00

110.000,00 70.000,00

250.000,00 220.000,00

70.000,00 40.000,00

420.000,00

140.000,00

82.000,00

1.336.500,00 25.000,00

1.832.000,00 194.000,00

1.440.000,00

161.000,00

1.311.000,00

16 17

Page 20: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITAOrganiziranje i provođenje zaš�te i spašavanja……..….............................................Rashodi ovog programa obuhvaćaju održavanje skloništa i sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja

Javna vatrogasna postrojba Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, kapitalna ulaganja i sredstva DUZSS……………………............................................................………......….. Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara…………..................................................…..…

SOCIJALNA SKRBPomoći u novcu Troškovi stanovanja …………………...….…..……………................................................... 800.000,00 Novčane pomoći………………..………….…..………….............................................…...…. 450.000,00 Pomoći obiteljima i kućanstvima ……….…..………..........................……..…................. 255.000,00 Pomoći za ogrjev…………….…..………………………..............................................…........ 400.000,00 Javni radovi. ..…………………………….…..……………...................................................….. 500.000,00 Donacija – Grad Vukovar………………………………………............................................... 30.000,00

Pomoći u naravi Pučka kuhinja………..……..…………….…..…………….............................................…....... 250.000,00 Darivanje djece i naknade za novorođenu djecu…………......................................... 500.000,00 Darivanje umirovljenika …..…..………….…..…………..…...........................................…. 50.000,00 Ortopedska pomagala i didak�ka………………………….....................................…........ 15.000,00

Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama Udruge civilnog društva koje se bave humanit. radom….....................................… 270.000,00

Crveni križ Rad Hrvatskog crvenog križa Bjelovar…….…………….….........................................…. 511.474,22 Pomoći zdravstvenim ustanovama…………………………...........................................… 30.000,00

Sigurna kuća Rad skloništa za žene .…………………………….……..….............................................…... 60.000,00

ZAJEDNICE I UDRUGETuris�čka zajednica…………………….….…..……………...............................................….. 160.000,00 Vjerske zajednice………………………………………………................................................... 320.000,00 Po�canje rada udruga civilnog društva …………….…..….........................................… 225.000,00

100.000,00

8.518.866,00 850.000,00

Predškolski odgoj Osnovnoškolskoobrazovanje Srednješkolskoobrazovanje

Visokoškolskoobrazovanje

Dječje odmarališteHostel Bjelovar

Organizacija za mladež Program udrugai ustanova u kulturi Kulturne manifestacije

Tehnička kultura

Kulturno povijesnispomenici

Športska zajednica Grada,sportske udruge i sportskiobjek� Vatrogastvoi civilna zaš�ta Socijalna skrb

Zajednice i udruge

Ostali rashodiproračuna

Udio rashoda društvenih djelatnos�u ukupnom proračunu

18 19

12,02%

7,47%

0,14%

5,04%

0,32%

0,07%

6,12%0,83%

0,08%

0,05%

3,55%

5,34%

2,32%0,40%

56,25%

Page 21: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITAOrganiziranje i provođenje zaš�te i spašavanja……..….............................................Rashodi ovog programa obuhvaćaju održavanje skloništa i sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja

Javna vatrogasna postrojba Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, kapitalna ulaganja i sredstva DUZSS……………………............................................................………......….. Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara…………..................................................…..…

SOCIJALNA SKRBPomoći u novcu Troškovi stanovanja …………………...….…..……………................................................... 800.000,00 Novčane pomoći………………..………….…..………….............................................…...…. 450.000,00 Pomoći obiteljima i kućanstvima ……….…..………..........................……..…................. 255.000,00 Pomoći za ogrjev…………….…..………………………..............................................…........ 400.000,00 Javni radovi. ..…………………………….…..……………...................................................….. 500.000,00 Donacija – Grad Vukovar………………………………………............................................... 30.000,00

Pomoći u naravi Pučka kuhinja………..……..…………….…..…………….............................................…....... 250.000,00 Darivanje djece i naknade za novorođenu djecu…………......................................... 500.000,00 Darivanje umirovljenika …..…..………….…..…………..…...........................................…. 50.000,00 Ortopedska pomagala i didak�ka………………………….....................................…........ 15.000,00

Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama Udruge civilnog društva koje se bave humanit. radom….....................................… 270.000,00

Crveni križ Rad Hrvatskog crvenog križa Bjelovar…….…………….….........................................…. 511.474,22 Pomoći zdravstvenim ustanovama…………………………...........................................… 30.000,00

Sigurna kuća Rad skloništa za žene .…………………………….……..….............................................…... 60.000,00

ZAJEDNICE I UDRUGETuris�čka zajednica…………………….….…..……………...............................................….. 160.000,00 Vjerske zajednice………………………………………………................................................... 320.000,00 Po�canje rada udruga civilnog društva …………….…..….........................................… 225.000,00

100.000,00

8.518.866,00 850.000,00

Predškolski odgoj Osnovnoškolskoobrazovanje Srednješkolskoobrazovanje

Visokoškolskoobrazovanje

Dječje odmarališteHostel Bjelovar

Organizacija za mladež Program udrugai ustanova u kulturi Kulturne manifestacije

Tehnička kultura

Kulturno povijesnispomenici

Športska zajednica Grada,sportske udruge i sportskiobjek� Vatrogastvoi civilna zaš�ta Socijalna skrb

Zajednice i udruge

Ostali rashodiproračuna

Udio rashoda društvenih djelatnos�u ukupnom proračunu

18 19

12,02%

7,47%

0,14%

5,04%

0,32%

0,07%

6,12%0,83%

0,08%

0,05%

3,55%

5,34%

2,32%0,40%

56,25%

Page 22: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Gospodarstvo

888.000,00400.000,00450.000,00150.000,00

2.867.000,00305.000,00134.000,00

3.336.750,0021.460.000,00

1.100.000,002.500.000,00

17.000.000,00860.000,00

5.575.000,00

Opći i financijski rashodi…………………………..…….……….………………………….…......... Poduzetničke potporne ins�tucije ….……….………....…………………………………......… Nacionalni i EU fondovi………………………..………………………………………..….….......... Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH………………...…..…..... Upravljanje poslovnim prostorima…………………………………………………….……........ Upravljanje stambenim prostorima…………………………………………………….……....... Upravljanje gradskim zemljiš�ma………………………………………………………….…....... Subvencije, potpore, naknade i donacije………………………………………….………….... Kapitalna ulaganja………………………………………………………………………….................. ‐ ulaganja u stanove za socijalne skupine građana……………………......…………....... ‐ ulaganja u zemljišta………………………………………………………………................…...... ‐ gradski stadion………………………………………...……………………………................…..... ‐ ostalo…………………………………………………………………………………......................…... Održavanje i ulaganje u objekte MO.……………………………………………………....…....

UKUPNO 35.565.750,00

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Opći i financijskirashodi Poduzetničke potporne ins�tucije

Nacionalnii EU fondovi

Raspolaganje poljoprivrednomzemljištem u vlasništvu RH

Upravljanjeposlovnim prostorima

Upravljanjestambenim prostorima

Upravljanje gradskimzemljiš�ma

Subvencije, potpore,naknade i donacije

Kapitalna ulaganja

Održavanje i ulaganjeu objekte MO

Rashodiza gospodarstvo

20

2,50%

1,12%

1,27%

0,42%

8,06%

0,86%

0,38%

9,38%

60,34%

15,68%

Subvencije, potpore,naknade i donacije

9,38%

21

Kapitalna ulaganja‐ ulaganje u stanove za socijalne skupine građana‐ ulaganja u zemljišta‐ gradski stadion

60,34%

Održavanje i ulaganjeu objekte MO

15,68%

Page 23: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Gospodarstvo

888.000,00400.000,00450.000,00150.000,00

2.867.000,00305.000,00134.000,00

3.336.750,0021.460.000,00

1.100.000,002.500.000,00

17.000.000,00860.000,00

5.575.000,00

Opći i financijski rashodi…………………………..…….……….………………………….…......... Poduzetničke potporne ins�tucije ….……….………....…………………………………......… Nacionalni i EU fondovi………………………..………………………………………..….….......... Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH………………...…..…..... Upravljanje poslovnim prostorima…………………………………………………….……........ Upravljanje stambenim prostorima…………………………………………………….……....... Upravljanje gradskim zemljiš�ma………………………………………………………….…....... Subvencije, potpore, naknade i donacije………………………………………….………….... Kapitalna ulaganja………………………………………………………………………….................. ‐ ulaganja u stanove za socijalne skupine građana……………………......…………....... ‐ ulaganja u zemljišta………………………………………………………………................…...... ‐ gradski stadion………………………………………...……………………………................…..... ‐ ostalo…………………………………………………………………………………......................…... Održavanje i ulaganje u objekte MO.……………………………………………………....…....

UKUPNO 35.565.750,00

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

Opći i financijskirashodi Poduzetničke potporne ins�tucije

Nacionalnii EU fondovi

Raspolaganje poljoprivrednomzemljištem u vlasništvu RH

Upravljanjeposlovnim prostorima

Upravljanjestambenim prostorima

Upravljanje gradskimzemljiš�ma

Subvencije, potpore,naknade i donacije

Kapitalna ulaganja

Održavanje i ulaganjeu objekte MO

Rashodiza gospodarstvo

20

2,50%

1,12%

1,27%

0,42%

8,06%

0,86%

0,38%

9,38%

60,34%

15,68%

Subvencije, potpore,naknade i donacije

9,38%

21

Kapitalna ulaganja‐ ulaganje u stanove za socijalne skupine građana‐ ulaganja u zemljišta‐ gradski stadion

60,34%

Održavanje i ulaganjeu objekte MO

15,68%

Page 24: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

OPĆI I FINANCIJSKI RASHODIOpći i financijski rashodi (Strategija razvoja Grada Bjelovara, Strateška studija utjecaja na okoliš, naknade za izvlaštenja zemljišta, i dr.)………… 888.000,00

PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE Rad Tehnološkog parka…………………………………....................................................... 400.000,00

NACIONALNI I EU FONDOVIOpći rashodi ………….………………............……............................................……………… 300.000,00 Partnerstvo u projek�ma………………………….........................................................… 150.000,00

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RHOpći rashodi ………………………………………….........................................................…… 150.000,00

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMARashodi za režijske troškove i održavanje…..……...…............................................... 1.171.000,00 Rashodi za otplatu kredita i kamate za uređenje zgrade na Trgu E. Kvaternika 7a i izgradnju kino dvorane…..….......................................... 1.696.000,00

UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMARashodi za režijske troškove i održavanje ..…………….............................................. 305.000,00

UPRAVLJANJE GRADSKIM ZEMLJIŠTIMAOpći rashodi……………………………………………..........................................................… 134.000,00

SUBVENCIJE, POTPORE, NAKNADE I DONACIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I UDRUGAMASubvencije (kamate, umjetno osjemenjivanje, inovatori, simentalac, konji gidrani i dr.)……………………..…………………..................... 1.955.000,00 Donacije obrtnicima, udrugama, natjecanja poljoprivrednika (orači, izbor uzorite seoske žene i ostalo)…………………..…...................................... 273.000,00 Stručno usavršavanje poljoprivrednika……………………............................................ 115.000,00 Sudjelovanje na Proljetnom i Jesenskom sajmu u Gudovcu, božićnom i ostalim sajmovima u RH i inozemstvu....……....................................... 200.000,00 Projekt „Primjena biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška“……………..… 10.000,00 Projekt „Priznavanje i zaš�ta hrvatskog velikog opaljenog kunića“……………......… 80.000,00 Projekt „Cer�ficiranje poljoprivrednih proizvođača“………..................................... 10.000,00 Donacija za otplatu kredita‐Bjelovarski sajam ….…................................................ 593.750,00 Donacija za obnovu fasada u zaš�ćenoj jezgri ..….............................................….. 100.000,00

KAPITALNA ULAGANJAKapitalna ulaganja u stanove za socijalne skupine građana………………………….....................................................…… 1.100.000,00 Kapitalna ulaganja u zemljišta……………………….....................................................… 2.500.000,00 Generalni remont Gradskog bazena……………….................................................…... 300.000,00 Kapitalna ulaganja u registar nekretnina…………..................................................… 60.000,00

Opći i financijskirashodi Poduzetničke potporne ins�tucije

Nacionalnii EU fondovi

Raspolaganje poljoprivrednomzemljištem u vlasništvu RH

Upravljanjeposlovnim prostorima

Upravljanjestambenim prostorima

Upravljanje gradskimzemljiš�ma

Subvencije, potpore,naknade i donacije

Udio rashoda za gospodarstvou ukupnom proračunu

Kapitalna ulaganja

Održavanje i ulaganjeu objekte MO

Ostali rashodiproračuna

Sanacija zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 15………........................................ 500.000,00 Gradski stadion…………………………………….……..................................................... 17.000.000,00 MJESNI ODBORI – ODRŽAVANJE I ULAGANJERashodi za režijske troškove i održavanje…………............................................... 1.530.000,00 Kapitalna ulaganja u opremu i namještaj……..…..............................................… 60.000,00 Kapitalna ulaganja u objekte .…………………………................................................. 3.985.000,00

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE22 23

0,50%0,23%0,25%

0,08% 1,62%

0,17%

0,08%

1,88%

12,10%

3,14%

79,95%

Page 25: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

OPĆI I FINANCIJSKI RASHODIOpći i financijski rashodi (Strategija razvoja Grada Bjelovara, Strateška studija utjecaja na okoliš, naknade za izvlaštenja zemljišta, i dr.)………… 888.000,00

PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE Rad Tehnološkog parka…………………………………....................................................... 400.000,00

NACIONALNI I EU FONDOVIOpći rashodi ………….………………............……............................................……………… 300.000,00 Partnerstvo u projek�ma………………………….........................................................… 150.000,00

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RHOpći rashodi ………………………………………….........................................................…… 150.000,00

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMARashodi za režijske troškove i održavanje…..……...…............................................... 1.171.000,00 Rashodi za otplatu kredita i kamate za uređenje zgrade na Trgu E. Kvaternika 7a i izgradnju kino dvorane…..….......................................... 1.696.000,00

UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMARashodi za režijske troškove i održavanje ..…………….............................................. 305.000,00

UPRAVLJANJE GRADSKIM ZEMLJIŠTIMAOpći rashodi……………………………………………..........................................................… 134.000,00

SUBVENCIJE, POTPORE, NAKNADE I DONACIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I UDRUGAMASubvencije (kamate, umjetno osjemenjivanje, inovatori, simentalac, konji gidrani i dr.)……………………..…………………..................... 1.955.000,00 Donacije obrtnicima, udrugama, natjecanja poljoprivrednika (orači, izbor uzorite seoske žene i ostalo)…………………..…...................................... 273.000,00 Stručno usavršavanje poljoprivrednika……………………............................................ 115.000,00 Sudjelovanje na Proljetnom i Jesenskom sajmu u Gudovcu, božićnom i ostalim sajmovima u RH i inozemstvu....……....................................... 200.000,00 Projekt „Primjena biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška“……………..… 10.000,00 Projekt „Priznavanje i zaš�ta hrvatskog velikog opaljenog kunića“……………......… 80.000,00 Projekt „Cer�ficiranje poljoprivrednih proizvođača“………..................................... 10.000,00 Donacija za otplatu kredita‐Bjelovarski sajam ….…................................................ 593.750,00 Donacija za obnovu fasada u zaš�ćenoj jezgri ..….............................................….. 100.000,00

KAPITALNA ULAGANJAKapitalna ulaganja u stanove za socijalne skupine građana………………………….....................................................…… 1.100.000,00 Kapitalna ulaganja u zemljišta……………………….....................................................… 2.500.000,00 Generalni remont Gradskog bazena……………….................................................…... 300.000,00 Kapitalna ulaganja u registar nekretnina…………..................................................… 60.000,00

Opći i financijskirashodi Poduzetničke potporne ins�tucije

Nacionalnii EU fondovi

Raspolaganje poljoprivrednomzemljištem u vlasništvu RH

Upravljanjeposlovnim prostorima

Upravljanjestambenim prostorima

Upravljanje gradskimzemljiš�ma

Subvencije, potpore,naknade i donacije

Udio rashoda za gospodarstvou ukupnom proračunu

Kapitalna ulaganja

Održavanje i ulaganjeu objekte MO

Ostali rashodiproračuna

Sanacija zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 15………........................................ 500.000,00 Gradski stadion…………………………………….……..................................................... 17.000.000,00 MJESNI ODBORI – ODRŽAVANJE I ULAGANJERashodi za režijske troškove i održavanje…………............................................... 1.530.000,00 Kapitalna ulaganja u opremu i namještaj……..…..............................................… 60.000,00 Kapitalna ulaganja u objekte .…………………………................................................. 3.985.000,00

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE22 23

0,50%0,23%0,25%

0,08% 1,62%

0,17%

0,08%

1,88%

12,10%

3,14%

79,95%

Page 26: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Opći rashodi ………………………………………………….………………………...……............…. 3.805.500,00Održavanje komunalne infrastrukture………………….………..………….……………..….. 19.500.000,00Izgradnja komunalne infrastrukture…………………….………..………….……………....…. 12.770.000,00Prostorno planiranje i zaš�ta okoliša…………………...……………………….……….….….. 900.000,00Zaš�ta spomenika kulture…………………………….…………………………..……….……....... 250.000,00Izgradnja i opremanje poslovnih zona………………………………………………....….……. 600.000,00Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije..………………….……………..….… 3.625.000,00

Komunalne djelatnos� i uređenje prostora

Opći rashodi Održavanje komunalneinfrastrukture

Izgradnja komunalneinfrastrukture

Prostorno planiranjei zaš�ta okoliša

Zaš�ta spomenikakulture

Izgradnja i opremanjeposlovnih zona

Energetska učinkovitosti obnovljivi izvori energije

Rashodi za komunalne djelatnos�i uređenje prostora

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

UKUPNO 41.450.500,00

24

9,18%

47,04%

30,81%

2,17%

0,60%

1,45%

8,75%

Izgradnja i opremanjeposlovnih zona

1,45%25

Održavanje komunalneinfrastrukture

47,04%Zaš�ta spomenikakulture

0,60%

Page 27: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Opći rashodi ………………………………………………….………………………...……............…. 3.805.500,00Održavanje komunalne infrastrukture………………….………..………….……………..….. 19.500.000,00Izgradnja komunalne infrastrukture…………………….………..………….……………....…. 12.770.000,00Prostorno planiranje i zaš�ta okoliša…………………...……………………….……….….….. 900.000,00Zaš�ta spomenika kulture…………………………….…………………………..……….……....... 250.000,00Izgradnja i opremanje poslovnih zona………………………………………………....….……. 600.000,00Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije..………………….……………..….… 3.625.000,00

Komunalne djelatnos� i uređenje prostora

Opći rashodi Održavanje komunalneinfrastrukture

Izgradnja komunalneinfrastrukture

Prostorno planiranjei zaš�ta okoliša

Zaš�ta spomenikakulture

Izgradnja i opremanjeposlovnih zona

Energetska učinkovitosti obnovljivi izvori energije

Rashodi za komunalne djelatnos�i uređenje prostora

2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE2017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

UKUPNO 41.450.500,00

24

9,18%

47,04%

30,81%

2,17%

0,60%

1,45%

8,75%

Izgradnja i opremanjeposlovnih zona

1,45%25

Održavanje komunalneinfrastrukture

47,04%Zaš�ta spomenikakulture

0,60%

Page 28: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

OPĆI RASHODI Materijalni rashodi……..………..…….…..……………................................................….... 415.500,00 Rashodi održavanja geograf. inf. sustava………..….…..........................................…... 82.000,00 Rashodi za udjele u izgradnji vodoopskrbe…..…………............................................. 590.000,00 Kamata na kredit za uređenje infrastruktureRadničko naselje……………………………………………....................................................... 178.000,00 Razvoj širokopojasnog interneta….................................................………………….….. 50.000,00Rashodi otplate kredita za podzemnu garažu.……...........................................…..... 1.200.000,00 Otplata kredita za uređenje infrastrukture Radničko naselje………………..………………...…………….........................................……… 1.290.000,00

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREOdržavanje sustava odvodnje oborinskih voda…………........................................... 400.000,00 Održavanje čistoće javnih površina…..…………...............................................………. 1.400.000,00 Održavanje zelenih površina……….…..……………….................................................... 3.700.000,00 Održavanje nerazvrstanih cesta……..……….….….................................................…… 10.300.000,00 Održavanje groblja i krematorija…………………...............................................……….. 200.000,00 Održavanje javne rasvjete.………………………………..................................................… 3.500.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Izgradnja i opremanje dječjih igrališta…….…………..........................................….…. Projektna dokumentacija…………………………………..............................................…… 550.000,00

600.000,00

Vodni doprinos – komunalna izgradnja…………..………….......................................… 50.000,00 Otkup čes�ca za formiranje cesta …………….……………............................................. 180.000,00 Uređenje infrastrukture – Radničko naselje ‐ dio………........................................… 2.500.000,00 Rekonstrukcija Ulice don Frane Bulića……………..…..............................................… 1.000.000,00 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Starim Plavnicama….................................... 300.000,00 Rekonstrukcija izlaza ‐ zona “Jug“ ‐ Južna obilaznica……......................................... 1.500.000,00 Rekonstrukcija Ulice Ivana Cankara……………..…..…..........................................……. 500.000,00 Rekonstrukcija Ulice Vidikovac – dio…………..…………............................................... 1.500.000,00 Rekonstrukcija Zagorske ulice i dio Ulice F. Livadića............................................... 1.200.000,00 Izgradnja ceste i infrastrukture „Jugozapad“…………..........................................….. 1.500.000,00 Opremanje Gradskog bazena i priprema za zatvorene…....................................…. 500.000,00 Projektna dokumentacija – odvodnja – EU fondovi………....................................… 140.000,00 Izgradnja javne rasvjete – Trg S. Radića – SRC Mladost…....................................... 600.000,00 Uređenje groblja…………………………………………................................................…...... 150.000,00

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠAProstorni planovi i projektna dokumentacija ………….........................................….. 700.000,00 Zaš�ta okoliša ‐ otpad………………….…………..................................................………... 200.000,00

ZAŠTITA SPOMENIKA KULTUREProjektna dokumentacija ‐ Stari zatvor………..…….............................................…… 250.000,00

POSLOVNE ZONEPoslovna zona „Jug“…..…..……….…………………..................................................…….. 600.000,00

ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJEEnergetska cer�fikacija zgrada u vl. Grada Bjelovara..........................................…. 100.000,00 Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada – promocija i izvještavanje…...… 25.000,00 Izgradnja kotlovnice i ostale infrastrukture ‐ Poljana dr. Franje Tuđmana…........... 3.500.000,00

26 272017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

2,14%

10,9%

7,20%

0,51%

0,14%

0,34%

2,04%

76,64%

Udio rashoda za komunalne djelatnos�i uređenje prostora u ukupnom proračunu

Opći rashodi Održavanje komunalneinfrastrukture

Izgradnja komunalneinfrastrukture

Prostorno planiranjei zaš�ta okoliša

Zaš�ta spomenikakulture

Izgradnja i opremanjeposlovnih zona

Energetska učinkovitosti obnovljivi izvori energije

Ostali rashodiproračuna

Page 29: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

OPĆI RASHODI Materijalni rashodi……..………..…….…..……………................................................….... 415.500,00 Rashodi održavanja geograf. inf. sustava………..….…..........................................…... 82.000,00 Rashodi za udjele u izgradnji vodoopskrbe…..…………............................................. 590.000,00 Kamata na kredit za uređenje infrastruktureRadničko naselje……………………………………………....................................................... 178.000,00 Razvoj širokopojasnog interneta….................................................………………….….. 50.000,00Rashodi otplate kredita za podzemnu garažu.……...........................................…..... 1.200.000,00 Otplata kredita za uređenje infrastrukture Radničko naselje………………..………………...…………….........................................……… 1.290.000,00

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREOdržavanje sustava odvodnje oborinskih voda…………........................................... 400.000,00 Održavanje čistoće javnih površina…..…………...............................................………. 1.400.000,00 Održavanje zelenih površina……….…..……………….................................................... 3.700.000,00 Održavanje nerazvrstanih cesta……..……….….….................................................…… 10.300.000,00 Održavanje groblja i krematorija…………………...............................................……….. 200.000,00 Održavanje javne rasvjete.………………………………..................................................… 3.500.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Izgradnja i opremanje dječjih igrališta…….…………..........................................….…. Projektna dokumentacija…………………………………..............................................…… 550.000,00

600.000,00

Vodni doprinos – komunalna izgradnja…………..………….......................................… 50.000,00 Otkup čes�ca za formiranje cesta …………….……………............................................. 180.000,00 Uređenje infrastrukture – Radničko naselje ‐ dio………........................................… 2.500.000,00 Rekonstrukcija Ulice don Frane Bulića……………..…..............................................… 1.000.000,00 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Starim Plavnicama….................................... 300.000,00 Rekonstrukcija izlaza ‐ zona “Jug“ ‐ Južna obilaznica……......................................... 1.500.000,00 Rekonstrukcija Ulice Ivana Cankara……………..…..…..........................................……. 500.000,00 Rekonstrukcija Ulice Vidikovac – dio…………..…………............................................... 1.500.000,00 Rekonstrukcija Zagorske ulice i dio Ulice F. Livadića............................................... 1.200.000,00 Izgradnja ceste i infrastrukture „Jugozapad“…………..........................................….. 1.500.000,00 Opremanje Gradskog bazena i priprema za zatvorene…....................................…. 500.000,00 Projektna dokumentacija – odvodnja – EU fondovi………....................................… 140.000,00 Izgradnja javne rasvjete – Trg S. Radića – SRC Mladost…....................................... 600.000,00 Uređenje groblja…………………………………………................................................…...... 150.000,00

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠAProstorni planovi i projektna dokumentacija ………….........................................….. 700.000,00 Zaš�ta okoliša ‐ otpad………………….…………..................................................………... 200.000,00

ZAŠTITA SPOMENIKA KULTUREProjektna dokumentacija ‐ Stari zatvor………..…….............................................…… 250.000,00

POSLOVNE ZONEPoslovna zona „Jug“…..…..……….…………………..................................................…….. 600.000,00

ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJEEnergetska cer�fikacija zgrada u vl. Grada Bjelovara..........................................…. 100.000,00 Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada – promocija i izvještavanje…...… 25.000,00 Izgradnja kotlovnice i ostale infrastrukture ‐ Poljana dr. Franje Tuđmana…........... 3.500.000,00

26 272017.PRORAČUN GRADA BJELOVARA VODIČ ZA GRAĐANE

2,14%

10,9%

7,20%

0,51%

0,14%

0,34%

2,04%

76,64%

Udio rashoda za komunalne djelatnos�i uređenje prostora u ukupnom proračunu

Opći rashodi Održavanje komunalneinfrastrukture

Izgradnja komunalneinfrastrukture

Prostorno planiranjei zaš�ta okoliša

Zaš�ta spomenikakulture

Izgradnja i opremanjeposlovnih zona

Energetska učinkovitosti obnovljivi izvori energije

Ostali rashodiproračuna

Page 30: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

29

Page 31: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

29

Page 32: PRORAČUN GRADA BJELOVARA - Naslovnica · Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na internetskoj stranici Grada Bjelovara

Grad BjelovarTrg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar

+385 (0) 43 622 000www.bjelovar.hr

PRORAČUN GRADA BJELOVARA

za 2017. godinu