of 48 /48
SVEUČILIŠTE U SPLITU GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET Alen Harapin, Domagoj Matešan, Danijela Brzović, Marija Smilović, Nikola Grgić RADNI MATERIJALI ZA POMOĆ PRI IZRADI PROGRAMSKOG ZADATKA IZ PREDMETA: OSNOVE BETONSKIH KONSTRUKCIJA Split, 2008.

proračun NO.1 (split)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

građevina

Text of proračun NO.1 (split)

Page 1: proračun NO.1 (split)

SVEUČILIŠTE U SPLITU GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET

Alen Harapin, Domagoj Matešan, Danijela Brzović, Marija Smilović, Nikola Grgić

RADNI MATERIJALI ZA POMOĆ PRI IZRADI PROGRAMSKOG ZADATKA IZ PREDMETA:

OSNOVE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Split, 2008.

Page 2: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 2

NAPOMENA Ovi radni materijali izrađeni su kao vodilja studentima pri rješavanju programa iz predmeta „Osnove betonskih

konstrukcija“ na Sveučilišnom studiju Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Splitu. Programski zadatak je dimenzionirati jednu relativno jednostavnu armiranobetonsku građevinu. Ovi radni

materijali rađeni su s namjerom da budu vodič u izradi programa, ali i uzorni primjerak kako konačni projekt treba izgledati.

Autori

Page 3: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 3

SADRŽAJ 1. Tehnički opis....................................................................................................................................................6 2. ANALIZA OPTEREĆENJA ..............................................................................................................................7

2.7 Pozicije 100 – Etaže...............................................................................................................................7 2.8 Pozicije 200 – Krov ................................................................................................................................8 2.9 Stubište ..................................................................................................................................................9

3. PRORAČUN PLOČA pozicija 200 .................................................................................................................10 3.1 Proračun pozicije 201...........................................................................................................................11 3.2 Dimenzioniranje pozicije 201................................................................................................................14 3.3 Kontrola pukotina ploče pozicije 201....................................................................................................15

4. PRORAČUN PLOČA pozicija 100 .................................................................................................................18 4.7 Proračun pozicije 101...........................................................................................................................19 4.8 Proračun pozicije 102...........................................................................................................................20 4.9 Proračun pozicije 103...........................................................................................................................21 4.10 Proračun pozicije 104...........................................................................................................................22 4.11 Proračun pozicije 106 – Stubište..........................................................................................................23 4.12 Proračun pozicije 105 – Ploča uz stubište............................................................................................23 4.13 Prikaz dobivenih rezultata na pločama pozicija 100 .............................................................................24 4.14 Dimenzioniranje ploča pozicija 100 ......................................................................................................25

5. PRORAČUN KONTINUIRANOG NOSAČA pozicija 200 ...............................................................................29 5.1 Skica sustava.......................................................................................................................................29 5.2 Analiza opterećenja..............................................................................................................................30 5.3 Proračun nosača ..................................................................................................................................31 5.4 Dimenzioniranje nosača na moment savijanja .....................................................................................32 5.5 Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu............................................................................................34

6. PRORAČUN KONTINUIRANOG NOSAČA pozicija 100 ...............................................................................36 6.1 Skica sustava.......................................................................................................................................36 6.2 Analiza opterećenja..............................................................................................................................37 6.3 Proračun nosača ..................................................................................................................................38 6.4 Dimenzioniranje nosača na moment savijanja .....................................................................................41 6.5 Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu............................................................................................43 6.6 Kontrola pukotina u 1. polju..................................................................................................................45 6.7 Kontrola progiba za 1. polje..................................................................................................................47

Page 4: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 4

ZADATAK

Na priloženim skicama dana je shema nosivih armirano betonskih konstrukcija jednog objekta. Potrebno je izraditi planove pozicija, proračun i planove armature nosivih armirano betonskih konstrukcija.

U tablici su dane zadane veličine.

Oznaka Veličina Jedinica Opis

L1 7.0 (m) 'raster' u uzdužnom smijeru

L2 6.4 (m) 'raster' u poprečnom smijeru

H 3.6 (m) visina etaža

p 4.0 (kN/m2) pokretno opterećenje

σtla,dop 0.50 (MN/m2) dopušteno naprezanje u tlu

Zv 3 zona vjetra

Zp 8 zona potresa

S B 500B armatura

C C 30/37 klasa betona

(i) Presjek

HH

x1 x2 x3 x4

L L L3 x L

1 1 1

1

Page 5: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 5

(ii) Međuetaže

L L L3 x L

LL

L3 x

L

y4

y3

y2

y1

x1 x2 x3 x4

11 x 3312 x 15

11 x 3312 x 15

1 1 1

1

22

2

2

(iii) Krovna konstrukcija

y4

y3

y2

y1

x1 x2 x3 x4

L L L3 x L

LL

L3 x

L

1 1 1

1

22

2

2

Page 6: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 6

1. TEHNIČKI OPIS

Predmet ovog projekta su proračun međukatnih i krovnih konstrukcija jedne armiranobetonske građevine. Predmetna građevina sastoji se od prizemlja i kata, a namjena građevine je poslovna. Završna ploča kata je

ujedno i ravni krov građevine. Sve međukatne konstrukcije su AB ploče debljine d=16.0 cm. Za vertikalnu komunikaciju između katova predviđene je armiranobetonsko stepenište debljine nosive ploče

d=16.0 cm. Za predmetnu građevinu su izvršeni geotehnički istražni radovi. Na osnovi tih istraživanja određeno je dozvoljeno

naprezanje u tlu, koje na dubini temeljenja se iznosi σdop = 0.44 MPa. Prema važećim propisima za proračun utjecaja vjetra na građevinu, građevina se gradi se u III vjetrovnoj zoni. Građevina se gradi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u VIII seizmičku zonu, tj. u kojoj se za

povratni period od 500 god, uz vjerojatnost pojave 66.6% očekuje pojava potresa VIII° MCS skale.

Page 7: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 7

2. ANALIZA OPTEREĆENJA

2.7 Pozicije 100 – Etaže

a) stalno opterećenje

AB ploca

Toplinska izolacija

AB estrih

Završna obrada podaParket u ljepilu

Parna brana16.0 cm

4.0 cm

5.0 cm

2.0 cm

0.5 cm

PE folija --- cm

d (m) γ (kN/m3) d × γ

Pregrade 1.00

Završna obrada poda – parket 0.02 12.0 0.24

AB estrih 0.05 25.0 1.25

Toplinska izolacija 0.04 5.0 0.20

Hidroizolacija 0.005 20.0 0.10

AB. ploča 0.16 25.0 4.00

Ukupno stalno opterećenje: g100 = 6.80 (kN/m2)

b) pokretno opterećenje Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN 1991-2-1. U našem slučaju, zadano je zadatkom. q100 = 4.0 kN/m2

Page 8: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 8

2.8 Pozicije 200 – Krov

a) stalno opterećenje

AB ploca

Toplinska izolacijaVišeslojna hidro izolacija

Betonske ploce naplasticnim podlošcima

Parna branaBeton za pad

16.0 cm

8.0 cm0.5 cm

5.0 cm

0.5 cm8.0 cm

d (m) γ (kN/m3) d × γ

Betonske ploče na plastičnim podlošcima 0.05 25.0 1.25

Hidroizolacija + parna brana 0.01 20.0 0.20

Toplinska izolacija 0.08 5.0 0.40

Beton za pad 0.08 24.0 1.92

AB. ploča 0.16 25.0 4.00

Ukupno stalno opterećenje: g200 = 7.80 (kN/m2)

b) pokretno opterećenje Za pokretno opterećenje uzima se opterećenje snijegom i vjetrom. Opterećenje snijegom za ravne

krovove, u područjima gdje je snijeg rijedak (prema pravilniku) iznosi 0.50 kN/m2, pa se za pokretno opterećenje neprohodnih ravnih krovova može uzeti zamjenjujuća vrijednost:

q200 = s + w ≈ 1.0 kN/m2

Page 9: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 9

2.9 Stubište

a) stalno opterećenje

1633

15

Gazište ... 2 cmCem. mort ... 1 cmStepenikBet. ploca ... 16 cmα

17.6

cm6.17

4.24cos16

coshh

4.24;455.03315

švtg

st

st

==α

=′

°=α===α

d (m) γ (kN/m3) d × γ

Završna obrada gazišta – kamena ploča 0.02 28.0 0.56

Cementni namaz (max. 1.0 cm) 0.01 20.0 0.20

Stuba 0.075 24.0 1.80

AB. ploča (h'=17.6 cm) 0.176 25.0 4.40

Ukupno stalno opterećenje: gst = 6.96 (kN/m2)

b) pokretno opterećenje

Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN 1991-2-1. U našem slučaju, uzet ćemo ga jednako kao na pločama. qst = 4.0 kN/m2

Page 10: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 10

3. PRORAČUN PLOČA POZICIJA 200

y4

y3

y2

y1

x1 x2 x3 x4

L L L3 x L

LL

L3 x

L

1 1 1

1

22

2

2

201

Page 11: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 11

3.1 Proračun pozicije 201

L = 6.40 m

g, q

Mp1

L = 6.40 m L = 6.40 m

Ml Ml

Mp2Mp1

2 2 2

Polje 1

mkNm5.393.350.16.2535.1MMMmkNm3.34.600.1080.0LqkM

mkNm6.254.680.7080.0LgkM

qqggsd

222q

222g

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

Polje 2

mkNm3.120.150.10.835.1MMMmkNm0.14.600.1025.0LqkM

mkNm0.84.680.7025.0LgkM

qqggsd

222q

222g

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

Ležaj

mkNm2.491.450.19.3135.1MMMmkNm1.44.600.1100.0LqkM

mkNm9.314.680.7100.0LgkM

qqggsd

222q

222g

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅⋅−=⋅⋅=

U nastavku je, samo kao orijentacija, prikazan proračun numeričkim modelom. Napravljena su dva modela:

(i) Model sa slobodnim oslanjanjem na sve strane (ii) Model sa slobodnim oslanjanjem samo u smjeru y osi.

Vidljivo je dobro slaganje „ručno“ i „računalno“ proračunatih veličina. Također je vidljivo da momenti u smjeru x (Mx), koje smo zanemarili ipak postoje.

Page 12: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 12

Prikaz rezultata na numeričkom modelu (i): Model sa slobodnim oslanjanjem na sve strane

Mx (kNm/m)

My (kNm/m)

6.386.38

6.455.95

6.276.05

5.996.05

6.275.95

6.456.38

6.386.25

5.98

4.26 0.64 -3.28-6.19

-7.14-4.96

-0.033.75 -0.58-5.23

-8.48-9.32

-6.72

-1.28

5.623.48

1.581.58

3.485.62

5.993.75

-0.58-5.23

-8.48-9.32

-6.72-1.28

5.95 -1.49-6.04-8.22

-8.22-6.04

-1.49

-2.94-8.85-12.21

-13.11-11.52

-7.39

-1.51

-2.94

-8.85-12.21

-13.11-11.52-7.39-1.51

5.95-8.22

6.386.38

6.255.98

5.75

6.255.98

5.75

-0.302.74

4.884.53

1.43

-3.73

-8.22-4.36

-0.10

-0.10

-4.36

-3.731.434.53

4.882.74

-0.30

5.986.25

6.386.38

6.45

6.056.27

6.276.05

6.45

5.75

-13.11-12.21

-8.85

-2.94

-11.52-1.51-7.39

-1.49-6.04

-6.04-1.49

-2.94-8.85-12.21-13.11

-11.52-7.39

-1.51

5.75

XY

Z

48.06

48.06

48.06

48.06

35.86

16.267.59

7.59

35.86

7.59

7.59

-35.44-37.21

-19.69

7.93

-25.09-6.82

15.80

-3.50-10.52

-3.5015.80

7.93-19.69-35.44

-37.21-25.09

-6.82

11.31

-11.23-18.33

-11.2311.31

4.71-24.75-39.03

-39.89-27.52

-6.11

4.71

-24.75-39.03

-39.89-27.52-6.11

-39.03-24.75

4.71

11.31-11.23-18.33

-11.23

11.31

4.71-24.75-39.03

-39.89-27.52

-6.11

-39.89-27.52-6.11-37.75

-33.70-28.82

-23.51-17.72

-11.61

-39.79-38.35

-37.21

-38.35-39.79

-37.75-33.70

-28.82-23.51

-17.72-11.61

-7.25

-17.04-13.46

-9.54-6.44

-3.99-1.93

-1.07

-16.65-13.18

-10.52

-13.18-16.65

-17.04-13.46

-9.54-6.44

-3.99-1.93

-1.07

XY

Z

Page 13: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 13

Prikaz rezultata na numeričkom modelu (ii): Model sa slobodnim oslanjanjem samo u smjeru y osi

Mx (kNm/m)

My (kNm/m)

4.87

2.88

-0.89

-5.20-2.000.671.57

0.67

-2.00

-5.20-0.892.884.87

5.04

3.40

4.874.81

4.634.22

3.42 1.94 0.051.61

1.661.68

1.631.44

0.86-0.20

1.541.52

1.511.51

1.521.54

1.571.61

1.661.68

1.631.44

0.86-0.20

-5.20-5.19

-5.19-5.19

-5.19-5.19

-5.19

-5.21-5.23

-5.26-5.32

-5.25-5.53

-2.19

-5.21-5.23

-5.26-5.32

-5.25-5.53-2.19

-5.20

-5.192.88

4.875.04

3.400.87

5.043.400.87

0.873.374.99

4.82

2.86

-0.90

-5.19-2.020.63

0.63

-2.02

-0.902.864.82

4.99

3.37

0.87

3.40

5.044.87

2.88-0.89

0.67

-2.00

-2.000.67

-0.89

0.87

-5.32-5.26

-5.23-5.21

-5.25-2.19-5.53

-5.19-5.19

-5.19-5.19

-5.21-5.23

-5.26-5.32

-5.25-5.53

-2.19

0.87

XY

Z

40.11

40.11

40.11

40.11

40.02

39.5837.52

37.52

40.02

37.52

37.52

-36.75-38.11

-21.68

7.10

-25.75-6.65

15.41

-5.08-11.91

-5.0815.41

7.10-21.68-36.75

-38.11

-25.75

-6.65

15.48

-5.06-11.91

-5.0615.48

7.10-21.78-36.92

-38.27

-25.86

-6.67

7.10

-21.78

-36.92-38.27

-25.86-6.67

-36.92

-21.78

7.10

15.48-5.06-11.91

-5.06

15.48

7.10-21.78-36.92

-38.27

-25.86

-6.67

-38.27-25.86-6.67-38.39

-38.53-38.63

-38.59-38.15

-36.75

-38.19-38.13

-38.11

-38.13-38.19

-38.39-38.53

-38.63-38.59

-38.15-36.75

-34.52

-11.94-12.01

-12.10-12.20

-12.25-11.93

-10.85

-11.90-11.91

-11.91

-11.91-11.90

-11.94-12.01

-12.10-12.20

-12.25-11.93

-10.85

Page 14: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 14

3.2 Dimenzioniranje pozicije 201

Beton: C 30/37; fck=30.0 MPa MPa0.205.10.30ff

c

ckcd ==

γ=

Armatura: B 500B; fyk=500.0 MPa MPa8.43415.1

0.500ff

s

ykyd ==

γ=

Polje 1:

16

100

133

As1

117.00.213100

3950fdb

MkNm5.39M

2cd

2eff

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.9200.203‰5.2‰0.10 2c1s =ζ=ξ=ε=ε

2

yd

sd1s cm59.7

5.4313920.03950

fdMA =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Polje 2:

16

100

133

As1

036.00.213100

1230fdb

MkNm3.12M

2cd

2eff

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.9650.099‰1.1‰0.10 2c1s =ζ=ξ=ε=ε

2

yd

sd1s cm25.2

5.4313965.01230

fdMA =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Page 15: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 15

Ležaj:

16

100

133

As1

146.00.213100

4920fdb

MkNm2.49M

2cd

2eff

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.9020.241‰2.3‰0.10 2c1s =ζ=ξ=ε=ε

2

yd

sd1s cm65.9

5.4313902.04920

fdMA =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

3.3 Kontrola pukotina ploče pozicije 201

Mjerodavni momenti u ploči računaju se za radnu kombinaciju opterećenja ( p0.1g0.1q ⋅+⋅= ).

Polje 1

mkNm9.283.30.16.250.1MMMmkNm3.34.600.1080.0LqkM

mkNm6.254.680.7080.0LgkM

qqggsd

222q

222g

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

Granična vrijednost širine pukotine: mm 3.0wg = (EC-2 – uobičajena sredina) Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2): smrmk sw ε⋅⋅β= Armatura ploče donja zona: R-785 (As1=7.85 cm2/m). Skica armature u polju:

16

100

133

As1=R-785

Prognozna širina pukotine:

smrmk sw ε⋅⋅β=

β=1.7 - odnos računske i srednje širine pukotina Proračun srednje deformacije armature:

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛σσ

⋅β⋅β−⋅σ

=ζ⋅σ

=ε2

s

sr21

s

s

s

ssm 1

EE

As1 = R-785 = 7.85 cm2/m’

MPa0.00032GPa0.32Ecm == - modul elastičnosti betona

MPa0.000200GPa0.200Es == - modul elastičnosti armature

Page 16: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 16

25.632

200EE

cm

seI ===α

cm11.385.725.613100211

10085.725.6

Adb211

bAx

1SeI

1SeI =⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⋅⋅⋅

++−⋅⋅

=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⋅α⋅⋅

++−⋅⋅α

=

MPa7.307cmkN77.30

85.7311.313

2890

A3xd

MAz

M2

s

sd

s

sds ==

⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

=⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

≈⋅

( )

( ) ( )

MPa8.131cmkN18.13

85.7311.313

1238

A3xd

MAz

M

kNm38.12kNcm7.123761610029.0M

MPa9.20.303.0f3.0f

MPa0.30f;f3.0f;6hbfM;

AzM

2

s

cr

s

crsr

2

cr

3232ckm,ct

ck32

ckm,ct

2

m,ctcrs

crsr

==⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

=⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

≈⋅

==⋅

⋅=

=⋅=⋅=

=⋅≈⋅

⋅=⋅

0.11 =β - Rebrasta armatura

5.02 =β - Dugotrajno opterećenje

322

s

sr21

s

ssm 1039.1908.0

0.2000007.307

7.3078.1315.00.11

0.2000007.3071

E−⋅=⋅=

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛⋅⋅−⋅=

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛σσ

⋅β⋅β−⋅σ

Proračun srednjeg razmaka pukotina:

[ ]mmkk25.050sr

21rm ρφ

⋅⋅⋅+=

mm10=φ - Promjer najdeblje šipke (R-785 Ø10/10)

8.0k1 = - Rebrasta armatura

5.0k2 = - Savijanje

( ) 0105.035.2100

85.7AA

eff,c

sr =

⋅⋅==ρ - Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom

16

100

1337.5

mm2.1450105.0105.08.025.050kk25.050s

r21rm =⋅⋅⋅+=ρφ

⋅⋅⋅+=

Prognozna širina pukotine:

mm3.0wm343.02.14500139.07.1sw gsmrmk =>=⋅⋅=ε⋅⋅β=

Page 17: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 17

Pukotine ne zadovoljavaju, potrebno je povećati armaturu! Armatura ploče donja zona: Q-785, s preklopom ≥ 50 cm

2

m

mm1s1s cm63.9

2205022085.7

špšAA =

+⋅=

+⋅=′

cm40.363.925.613100211

10063.925.6

Adb211

bAx

1SeI

1SeI =⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⋅⋅⋅

++−⋅⋅

=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⋅α⋅⋅

++−⋅⋅α

=

MPa0.253cmkN30.25

63.9340.313

2890

A3xd

MAz

M2

s

sd

s

sds ==

⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

=⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

≈⋅

322

s

sr21

s

ssm 1009.1864.0

0.2000000.253

0.2538.1315.00.11

0.2000000.2531

E−⋅=⋅=

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛⋅⋅−⋅=

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛σσ

⋅β⋅β−⋅σ

Proračun srednjeg razmaka pukotina:

[ ]mmkk25.050sr

21rm ρφ

⋅⋅⋅+=

mm10=φ - Promjer najdeblje šipke (R-785 Ø10/10)

8.0k1 = - Rebrasta armatura

5.0k2 = - Savijanje

( ) 0128.035.2100

63.9AA

eff,c

sr =

⋅⋅==ρ - Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom

16

100

1337.5

mm1.1280128.0105.08.025.050kk25.050s

r21rm =⋅⋅⋅+=ρφ

⋅⋅⋅+=

Prognozna širina pukotine:

mm3.0wm237.01.12800109.07.1sw gsmrmk =<=⋅⋅=ε⋅⋅β= Pukotine zadovoljavaju!

Page 18: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 18

4. PRORAČUN PLOČA POZICIJA 100

30 670 30 670 30 670 30700 700 700

2100

3061

030

610

3061

030

640

640

640

1920

101 101

101 101

103103

102

102

105

106

106

169 363 168

y4

y3

y2

y1

11 x 3312 x 15

11 x 3312 x 15

Page 19: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 19

4.7 Proračun pozicije 101

M

y

L = 7.0

g, q

M

2

1

L =

6.4

x

101-104M

101-102M

M

y,4

g, q/2

M

x,4

101-104M

101-102M=M

y,1

q/2

M

x,1+_

Shema 1Shema 4

⎪⎩

⎪⎨⎧

=

==

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

−=

−=

=

=

=⇒≈==0507.0k0344.0k

1Shema

0798.0k0598.0k

0324.0k0217.0k

4Shema90.091.00.74.6

ll

1y

1x

by

ax

4y

4x

x

y

( ) ( )( ) ( ) mkNm8.74.31.250.12.735.1MMMM

mkNm0.184.31.250.12.735.1MMMM

mkNm4.30.7200.40344.0L2qkM

mkNm1.20.7200.40217.0L2qkM

mkNm2.70.780.60217.0LgkM

1,x2q

4,x2qq

4,xgg

xmin,sd

1,x2q

4,x2qq

4,xgg

xmax,sd

221

1x

1,x2q

221

4x

4,x2q

221

4x

4,xg

=−⋅+⋅=−⋅γ+⋅γ=

=+⋅+⋅=+⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

( ) ( )

y,4 4 2 2g y 2

y,4 4 2 2q 2 y 2

y,1 1 2 2q 2 x 2

y y,4 y,4 y,1sd,max g g q q 2 q 2

ysd,min

M k g L 0.0324 6.80 6.4 9.0 kNm m

M k q 2 L 0.0324 4.00 2 6.4 2.7 kNm m

M k q 2 L 0.0507 4.00 2 6.4 4.2 kNm m

M M M M 1.35 9.0 1.50 2.7 4.2 22.5 kNm m

M

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= γ ⋅ + γ ⋅ + = ⋅ + ⋅ + =

= ( ) ( )y,4 y,4 y,1g g q q 2 q 2M M M 1.35 9.0 1.50 2.7 4.2 9.9 kNm mγ ⋅ + γ ⋅ − = ⋅ + ⋅ − =

( ) ( ) mkNm4.447.1150.19.1935.1MMM

mkNm7.110.700.40598.0LqkM

mkNm9.190.780.60598.0LgkM

102101qq

102101gg

102101sd

221

ax

102101q

221

ax

102101g

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−−−

( ) ( ) mkNm6.491.1350.12.2235.1MMM

mkNm1.134.600.40798.0LqkM

mkNm2.224.680.60798.0LgkM

104101qq

104101gg

104101sd

222

by

104101q

222

by

104101g

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−−−

Page 20: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 20

4.8 Proračun pozicije 102

M

y

L = 7.0

g, q

M

2

1

L =

6.4

x

102-101M

M

y,3

g, q/2

M

x,3

101-102M

= M

y,1

q/2

M

x,1+_102-101M102-101M

Shema 3 Shema 1

⎪⎩

⎪⎨⎧

=

==

⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

−=

=

=

=⇒≈==0507.0k0344.0k

1Shema

0644.0k

0270.0k0274.0k

3Shema90.091.00.74.6

ll

1y

1x

ax

3y

3x

x

y

( ) ( )( ) ( ) mkNm2.114.37.250.11.935.1MMMM

mkNm4.214.37.250.11.935.1MMMM

mkNm4.30.7200.40344.0L2qkM

mkNm7.20.7200.40274.0L2qkM

mkNm1.90.780.60274.0LgkM

1,x2q

3,x2qq

3,xgg

xmin,sd

1,x2q

3,x2qq

3,xgg

xmax,sd

221

1x

1,x2q

221

3x

3,x2q

221

3x

3,xg

=−⋅+⋅=−⋅γ+⋅γ=

=+⋅+⋅=+⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

( ) ( )

y,3 3 2 2g y 2

y,3 3 2 2q 2 y 2

y,1 1 2 2q 2 x 2

y y,3 y,3 y,1sd,max g g q q 2 q 2

ysd,min

M k g L 0.0270 6.80 6.4 7.5 kNm m

M k q 2 L 0.0270 4.00 2 6.4 2.2 kNm m

M k q 2 L 0.0507 4.00 2 6.4 4.2 kNm m

M M M M 1.35 7.5 1.50 2.2 4.2 19.7 kNm m

M

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= γ ⋅ + γ ⋅ + = ⋅ + ⋅ + =

= ( ) ( )y,3 y,3 y,1g g q q 2 q 2M M M 1.35 7.5 1.50 2.2 4.2 7.1 kNm mγ ⋅ + γ ⋅ − = ⋅ + ⋅ − =

( ) ( ) mkNm9.476.1250.15.2135.1MMM

mkNm6.120.700.40644.0LqkM

mkNm5.210.780.60644.0LgkM

101102qq

101102gg

101102sd

221

ax

101102q

221

ax

101102g

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−−−

Page 21: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 21

4.9 Proračun pozicije 103

M

y

L = 7.0

g, q

M

2

1

L =

6.4

x

103-101M

M

y,3

g, q/2

M

x,3= M

y,1

q/2

M

x,1+_

103-101M

103-101M

103-101M

k y,3

x,3kk y,1

x,1k

Shema 3 Shema 1

⎪⎩

⎪⎨⎧

=

==

⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

−=

=

=

=⇒≈==0353.0k0500.0k

1Shema

0741.0k

0151.0k0335.0k

3Shema10.10941.14.60.7

ll

1y

1x

ax

3y

3x

x

y

( ) ( )( ) ( ) mkNm8.35.35.150.10.535.1MMMM

mkNm3.145.35.150.10.535.1MMMM

mkNm5.30.7200.40353.0L2qkM

mkNm5.10.7200.40151.0L2qkM

mkNm0.50.780.60151.0LgkM

1,x2q

3,x2qq

3,xgg

xmin,sd

1,x2q

3,x2qq

3,xgg

xmax,sd

221

1y

1,x2q

221

3y

3,x2q

221

3y

3,xg

=−⋅+⋅=−⋅γ+⋅γ=

=+⋅+⋅=+⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

( ) ( )

y,3 3 2 2g x 2

y,3 3 2 2q 2 x 2

y,1 1 2 2q 2 x 2

y y,3 y,3 y,1sd,max g g q q 2 q 2

ysd,min

M k g L 0.0335 6.80 6.4 9.3 kNm m

M k q 2 L 0.0335 4.00 2 6.4 2.7 kNm m

M k q 2 L 0.0500 4.00 2 6.4 4.2 kNm m

M M M M 1.35 9.3 1.50 2.7 4.1 22.8 kNm m

M

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= γ ⋅ + γ ⋅ + = ⋅ + ⋅ + =

= ( ) ( )y,3 y,3 y,1g g q q 2 q 2M M M 1.35 9.3 1.50 2.7 4.1 10.5 kNm mγ ⋅ + γ ⋅ − = ⋅ + ⋅ − =

( ) ( ) mkNm0.461.1250.16.2035.1MMM

mkNm1.124.600.40741.0LqkM

mkNm6.204.680.60741.0LgkM

101102qq

101102gg

101102sd

222

ax

101102q

222

ax

101102g

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−−−

Page 22: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 22

4.10 Proračun pozicije 104

M

y

L = 7.0

g, q

M

2

1

L =

6.4

x

104-101M

M

y,3

g, q/2

M

x,3

=M

y,1

q/2

M

x,1

+_

104-101M

104-101M

104-101M

k y,3

x,3kk y,1

x,1k104-105M104-105M

Shema 5 Shema 1

⎪⎩

⎪⎨⎧

=

==

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

−=

−=

=

=

=⇒≈==0353.0k0500.0k

1Shema

0467.0k0676.0k

0158.0k0287.0k

5Shema10.10941.14.60.7

ll

1y

1x

by

ax

3y

3x

x

y

( ) ( )( ) ( ) mkNm2.45.35.150.13.535.1MMMM

mkNm7.145.35.150.13.535.1MMMM

mkNm5.30.7200.40353.0L2qkM

mkNm5.10.7200.40158.0L2qkM

mkNm3.50.780.60158.0LgkM

1,x2q

3,x2qq

3,xgg

xmin,sd

1,x2q

3,x2qq

3,xgg

xmax,sd

221

1y

1,x2q

221

3y

3,x2q

221

3y

3,xg

=−⋅+⋅=−⋅γ+⋅γ=

=+⋅+⋅=+⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

( ) ( )

y,3 3 2 2g x 2

y,3 3 2 2q 2 x 2

y,1 1 2 2q 2 x 2

y y,3 y,3 y,1sd,max g g q q 2 q 2

ysd,min

M k g L 0.0287 6.80 6.4 8.0 kNm m

M k q 2 L 0.0287 4.00 2 6.4 2.4 kNm m

M k q 2 L 0.0500 4.00 2 6.4 4.2 kNm m

M M M M 1.35 8.0 1.50 2.4 4.1 20.6 kNm m

M

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= γ ⋅ + γ ⋅ + = ⋅ + ⋅ + =

= ( ) ( )y,3 y,3 y,1g g q q 2 q 2M M M 1.35 8.0 1.50 2.4 4.1 8.3 kNm mγ ⋅ + γ ⋅ − = ⋅ + ⋅ − =

( ) ( ) mkNm0.421.1150.18.1835.1MMM

mkNm1.114.600.40598.0LqkM

mkNm8.184.680.60676.0LgkM

101104qq

101104gg

101104sd

222

ax

101104q

222

ax

101104g

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−−−

( ) ( ) mkNm9.342.950.16.1535.1MMM

mkNm2.90.700.40467.0LqkM

mkNm6.150.780.60467.0LgkM

105104qq

105104gg

104101sd

221

by

105104q

221

by

105104g

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−−−

Page 23: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 23

4.11 Proračun pozicije 106 – Stubište

30 670 30700

169 363 168531

Lst =5.31 m

g, q

M l

M p

mkN00.4qmkN96.6g

==

mkNm1.311.850.10.1435.1MMM

mkNm1.814

31.50.414LqM

mkNm0.1414

31.596.614LgM

p,qqp,ggp,sd

22st

p,q

22st

p,g

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅

=⋅

=

=⋅

=⋅

=

mkNm2.541.1450.15.2435.1MMM

mkNm1.148

31.50.48LqM

mkNm5.248

31.596.68LgM

l,qql,ggl,sd

22st

l,q

22st

l,g

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅

=⋅

=

=⋅

=⋅

=

4.12 Proračun pozicije 105 – Ploča uz stubište

Ploča je vrlo kratka. Na njoj se realizira moment upetosti s obje strane. Proračun nije potreban. Armirati u kontinuitetu s pločama 104 i stubištem 106.

Page 24: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 24

4.13 Prikaz dobivenih rezultata na pločama pozicija 100

Konačne momente na ležajevima dobivamo na način da uprosječimo momente s lijeve i desne strane.

( ) mkNm2.462

9.474.44=

+ … itd.

18.0

22.5

44.4

49.6

21.4

19.7

47.9 44.447.918.0

22.5

49.6

14.3

22.8

42.0 46.0

18.0

22.5

44.4

49.6

21.4

19.7

47.9 44.447.918.0

22.5

49.6

42.0 46.0

14.7

20.6 34.9 54.2

34.9

31.1

31.1

46.2 46.2

47.845.8

47.845.8

46.2 46.2

Page 25: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 25

4.14 Dimenzioniranje ploča pozicija 100

Beton: C 30/37; fck=30.0 MPa MPa0.205.10.30ff

c

ckcd ==

γ=

Armatura: B 500B; fyk=500.0 MPa MPa8.43415.1

0.500ff

s

ykyd ==

γ=

Ploča 101 – polje

16

100

133

As1

067.00.213100

2250fdb

MmkNm5.22M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.949‰6.1‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm19.45.4313949.0

2250fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Ploča 102 – polje

16

100

133

As1

063.00.213100

2140fdb

MmkNm40.21M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.949‰6.1‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm98.35.4313949.0

2140fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Page 26: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 26

Ploča 103 – polje

16

100

133

As1

067.00.213100

2280fdb

MmkNm80.22M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.950‰6.1‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm24.45.4313950.0

2280fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Ploča 104 – polje

16

100

133

As1

061.00.213100

2060fdb

MmkNm60.20M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.953‰5.1‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm82.35.4313953.0

2060fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Ležaj 101 – 102

16

100

133

As1

136.00.213100

4620fdb

MmkNm20.46M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.907‰0.3‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm01.95.4313907.0

4620fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Page 27: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 27

Ležaj 101 – 103

16

100

133

As1

141.00.213100

4780fdb

MmkNm80.47M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.904‰1.3‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm35.95.4313904.0

4780fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Ležaj 101 – 104

16

100

133

As1

136.00.213100

4580fdb

MmkNm80.45M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.910‰9.2‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm90.85.4313910.0

4580fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

4.15 Dimenzioniranje stubišta

Polje

16

100

133

As1

092.00.213100

3110fdb

MmkNm1.31M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.934‰1.2‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm88.55.4313934.0

3110fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Page 28: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 28

Ležaj stubište – 105

16

100

133

As1

160.00.213100

5420fdb

MmkNm20.54M

2cd

2sd

sd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.892‰5.3‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

mcm75.105.4313892.0

5420fd

MA 2

yd

sd1s =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

Iskaz potrebne armature po pozicijama:

4.19 cm2/m

49.6

4.19 cm2/m

4.19 cm2/m 4.19 cm2/m

3.98 cm2/m

3.98 cm2/m

4.24 cm2/m3.82 cm2/m

9.01 cm2/m 9.01 cm2/m

9.01 cm2/m9.01 cm2/m

9.35 cm2/m8.90 cm2/m

9.35 cm2/m8.90 cm2/m

5.88 cm2/m

5.88 cm2/m

10.75 cm2/m

Tablica stvarne površine mreže R/Q-785 za različite širine preklopa:

Površina As

[cm2/m']R/Q- 785 30 8.92R/Q- 785 40 9.28R/Q- 785 50 9.63R/Q- 785 60 9.99R/Q- 785 70 10.35

Mreža Preklop(cm)

Page 29: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 29

5. PRORAČUN KONTINUIRANOG NOSAČA POZICIJA 200

5.1 Skica sustava

30 670 30 670 30 670 30700 700 700

210030

610

3061

030

610

3064

064

064

019

20

y4

y3

y2

y1

x1 x2 x3 x4

L = 7.00 m

g , q

M

L = 7.00 m L = 7.00 m1

n,200 n,200

1 1

0 1 1 0

p1 M p1Mp2

M l1 M l1

V 0-d

V1-l

V1-d

V1-d

V1-l

V 0-l

Page 30: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 30

5.2 Analiza opterećenja

Stalno opterećenje:

Opterećenje od ploče: pl,200 200 2g g L 7.80 6.40 49.92 kN m'= ⋅ = ⋅ =

Opterećenje od grede: gr,200 gr sv abg b h 0.30 0.44 25.0 3.30 kN m'= ⋅ ⋅ γ = ⋅ ⋅ =

3044

1660

Ukupno opterećenje na nosaču: n,200 pl,200 gr,200g g g 49.92 3.30 53.22 kN m'= + = + =

Korisno opterećenje:

Opterećenje od ploče: pl,200 200 2q q L 1.00 6.40 6.40 kN m'= ⋅ = ⋅ =

Ukupno opterećenje na nosaču: n,200 pl,200q q 6.4 kN m'= =

Page 31: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 31

5.3 Proračun nosača

Momenti:

( ) ( ) kNm2.3994.3150.18.26035.1MMMkNm4.310.740.6100.0LqkM

kNm8.2600.722.53100.0LgkM

kNm0.1009.750.12.6535.1MMMkNm9.70.740.6025.0LqkM

kNm2.650.722.53025.0LgkM

kNm3.3191.2550.16.20835.1MMMkNm1.250.740.6080.0LqkM

kNm6.2080.722.53080.0LgkM

l,qql,ggl,sd

221ll,q

221ll,g

2p,qq2p,gg1p,sd

2212p2p,q

2212p2p,g

1p,qq1p,gg1p,sd

2211p1p,q

2211p1p,g

=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

Poprečne sile:

g,0 d 0 d 1

q,0 d 0 d 1

sd,0 d g g,0 d q q,0 d

g,1 l 1 l 1

q,1 l 1 l 1

V k g L 0.400 53.22 7.0 149.0 kN

V k q L 0.400 6.40 7.0 17.9 kN

V V V 1.35 149.0 1.50 17.9 228.0 kN

V k g L 0.600 53.22 7.0 223.5 kN

V k q L 0.600

− −

− −

− − −

− −

− −

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= γ ⋅ + γ ⋅ = ⋅ + ⋅ =

= ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ = −

= ⋅ ⋅ = − ⋅

( ) ( )sd,1 l g g,1 l q q,1 l

g,1 d 1 d 1

q,1 d 1 d 1

sd,1 d g g,1 d q q,1 d

6.40 7.0 26.9 kN

V V V 1.35 223.5 1.50 26.9 342.1 kN

V k g L 0.500 53.22 7.0 186.3 kN

V k q L 0.500 6.40 7.0 22.4 kN

V V V 1.35 186.3 1.50 22.

− − −

− −

− −

− − −

⋅ = −

= γ ⋅ + γ ⋅ = ⋅ − + ⋅ − = −

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

= γ ⋅ + γ ⋅ = ⋅ + ⋅ 4 285.1 kN=

Page 32: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 32

5.4 Dimenzioniranje nosača na moment savijanja

Beton: C 30/37; fck=30.0 MPa MPa0.205.10.30ff

c

ckcd ==

γ=

Armatura: B 500B; fyk=500.0 MPa MPa8.43415.1

0.500ff

s

ykyd ==

γ=

Polje p1:

Utjecajna širina: cm640cm1495

70085.030be5lbb eff0

0eff <=⋅

+=⇒≤+=

4416

60

30

149

035.00.255149

31930fdb

MkNm3.319M

2cd

2eff

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.9650.099‰1.1‰0.10 2c1s =ζ=ξ=ε=ε

2

yd

sd1s

pl

cm83.135.4355965.0

31930fd

MA

hcm4.555099.0dx

=⋅⋅

=⋅⋅ζ

=

<=⋅=⋅ξ=

Odabrano 4Ø22 (As=15.21 cm2)

Polje p2:

Utjecajna širina: cm640cm1285

70070.030be5lbb eff0

0eff <=⋅

+=⇒≤+=

4416

60

30

149

013.00.255128

10000fdb

MkNm0.100M

2cd

2eff

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.9810.057‰6.0‰0.10 2c1s =ζ=ξ=ε=ε

2

yd

sd1s

pl

cm26.45.4355981.0

10000fd

MA

hcm1.355057.0dx

=⋅⋅

=⋅⋅ζ

=

<=⋅=⋅ξ=

Page 33: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 33

Odabrano 2Ø22 (As=7.60 cm2)

Ležaj 1:

4416

60

30

220.00.25530

39920fdb

MkNm2.399M

2cd

2w

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.1590.892‰5.3‰0.10 lim,sdlim2c1s =µ=ζ=ε=ε

kNm6.2880.25530159.0fdbM 2cd

2wlim,sdlim,Rd =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅µ=

sdlim,Rd MM < - dvostruko armiranje

( )( )

( )( )

2

yd2

lim,Rdsd

ydlim

lim,Rd1s cm61.1809.552.13

5.435552886039920

5.4355892.028860

fddMM

fdM

A =+=⋅−

−+

⋅⋅=

⋅−−

+⋅⋅ζ

=

Odabrano 5Ø22 (As=19.01 cm2)

( )( )

( )( )

2

yd2

lim,Rdsd2s cm09.5

5.435552886039920

fddMM

A =⋅−

−=

⋅−−

=

Odabrano 2Ø22 (As=7.60 cm2)

Page 34: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 34

5.5 Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu

Ležaj 0

C 30/37 τRd=0.34 MPa d1=5 cm Vsd =228.0 kN Nsd=0.0 kN

4416

60

30

( )

( )

Rd1 Rd l cp w

w

sl

c

sdcp

c

Rd1

Rd1 sd

V k 1.2 40 0.15 b d

b 30 cm ; d 55 cmk 1.6 d 1.6 0.55 1.05

A 4 22 2 22 22.81 0.013 1.3%A 30 60 1800N

0.0A

V 0.034 1.05 1.2 40 0.013 0.15 0.0 30 55

V 101.32 kN V

0.7

⎡ ⎤= τ ⋅ ⋅ + ⋅ ρ + ⋅ σ ⋅ ⋅ =⎣ ⎦= =

= − = − =

φ + φρ = = = = =

σ = =

⎡ ⎤= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦= <

ν = − ck

Rd2 cd w sd

f 300.7 0.55 0.5200 200

V 0.5 f b z 0.5 0.55 2.0 30 0.9 55 816.8 kN V

= − = ≥

= ⋅ ν ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = >

Potrebna računska poprečna armatura!

2wwminmin,sw

wmax,w

2Rd

sd

cm495.02

30300011.0m

bsA

cm30s;cm30

cm33556.0d6.0s

42.08.8161.342

VV

=⋅⋅

=⋅⋅ρ

=

=⎩⎨⎧ =⋅=⋅

=≈

Odabrane minimalne spone: Ø10/30 (Asw=0.79 cm2)

( )

kN7.2144.1133.101VVV

kN4.11330

559.05.4379.02s

zfAmV

1RdwdRd

w

d,ywswwd

=+=+=

=⋅⋅⋅⋅

=⋅⋅⋅

=

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

( )( )

( ) cm85.263.1010.228

559.05.4379.02VV

zfAms

1Rdwd

d,ywsww =

−⋅⋅⋅⋅

=−

⋅⋅⋅≤

Postaviti spone Ø10/25 (Asw=0.79 cm2)

Page 35: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 35

Ležaj 1

C 30/37 τRd=0.34 MPa Vsd =342.1 kN Nsd=0.0 kN

4416

60

30

( )

( )

Rd1 Rd l cp w

w

sl

c

sdcp

c

Rd1

Rd1 sd

V k 1.2 40 0.15 b d

b 30 cm ; d 55 cmk 1.6 d 1.6 0.55 1.05

A 2 22 5 22 26.61 0.015 1.5%A 30 60 1800N

0.0A

V 0.034 1.05 1.2 40 0.015 0.15 0.0 30 55

V 106.03 kN V

0.7

⎡ ⎤= τ ⋅ ⋅ + ⋅ ρ + ⋅ σ ⋅ ⋅ =⎣ ⎦= =

= − = − =

φ + φρ = = = = =

σ = =

⎡ ⎤= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦= <

ν = − ck

Rd2 cd w sd

f 300.7 0.55 0.5200 200

V 0.5 f b z 0.5 0.55 2.0 30 0.9 55 816.8 kN V

= − = ≥

= ⋅ ν ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = >

Potrebna računska poprečna armatura!

2wwminmin,sw

wmax,w

2Rd

sd

cm495.02

30300011.0m

bsA

cm30s;cm30

cm33556.0d6.0s

42.08.8161.342

VV

=⋅⋅

=⋅⋅ρ

=

=⎩⎨⎧ =⋅=⋅

=≈

Odabrane minimalne spone: Ø10/30 (Asw=0.79 cm2),

kN4.2194.1130.106VVV 1RdwdRd =+=+=

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

( )( )

( ) cm41.1403.1061.342

559.05.4379.02VV

zfAms

1Rdwd

d,ywsww =

−⋅⋅⋅⋅

=−

⋅⋅⋅≤

Postaviti spone Ø10/12.5 (Asw=0.79 cm2)

Tablica nosivosti na poprečne sile za različite razmake postavljanja spona:

Površina AswNosivost betona

VRd1

Nosivost spona Vwd

Ukupna nosivostVRd3 = VRd1 + Vwd

[cm2] [kN] [kN] [kN]Ø 10 / 30 0.79 101.30 112.74 214.04Ø 10 / 20 0.79 101.30 169.12 270.42Ø 10 / 15 0.79 101.30 225.49 326.79Ø 10 / 12.5 0.79 101.30 270.59 371.89

Spone

Page 36: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 36

6. PRORAČUN KONTINUIRANOG NOSAČA POZICIJA 100

6.1 Skica sustava

L = 7.00 m

g , q

M

L = 7.00 m L = 7.00 m1

n,100 n,100

1 1

0 1 1 0

p1 M p1Mp2

M l1 M l1

V 0-d

V1-l

V1-d

V1-d

V1-l

V 0-l

30 670 30 670 30 670 30700 700 700

2100

3061

030

610

3061

030

640

640

640

1920

y4

y3

y2

y1

x1 x2 x3 x4

169 363 168

Page 37: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 37

6.2 Analiza opterećenja

Stalno opterećenje:

Opterećenje od ploče: 2pl,100,max 100

L 6.40g g 6.80 21.76 kN m'2 2

= ⋅ = ⋅ =

Zamjenjujuće opterećenje od ploče: ( ) ( )2 3 2 3

pl,100,zam pl,100,max

320 0.46; k 1 2 1 2 0.46 0.46 0.674700

g k g 0.674 21.76 14.67 kN m'

α = = = − ⋅α + α = − ⋅ + =

= ⋅ = ⋅ =

Opterećenje od zida prema stubišta: zid,100 z z zidg d h 0.20 3.6 18.0 12.96 kN m'= ⋅ ⋅ γ ≈ ⋅ ⋅ =

y3

g pl,20

0,max

g pl,20

0,zam

320

700

Opterećenje od grede: 'mkN30.30.2544.030.0hbg absvgr100,gr =⋅⋅=γ⋅⋅=

30

4416

60

Ukupno opterećenje na nosaču 1. polje: n,100,1 pl,100,zam gr,100g 2 g g 2 14.67 3.30 32.64 kN m'= ⋅ + = ⋅ + =

Ukupno opterećenje na nosaču 2. polje: n,100,2 pl,100,zam zid,100 gr,100g 1 g g g 1 14.67 12.96 3.30 30.93 kN m'= ⋅ + + = ⋅ + + =

Korisno opterećenje:

Opterećenje od ploče: 'mkN80.12240.600.4

2Lqq 2

100max,100,pl =⋅=⋅=

Zamjenjujuće opterećenje od ploče: 'mkN63.880.12674.0qkq674.0k

max,100,plzam,100,pl =⋅=⋅==

Ukupno opterećenje na nosaču 1. polje: 'mkN26.1763.82q2q zam,100,pl1,100,n =⋅=⋅=

Ukupno opterećenje na nosaču 2. polje: 'mkN63.863.81q1q zam,100,pl2,100,n =⋅=⋅=

NAPOMENA: Vidljivo je da je opterećenje na nosaču srednjeg polja nešto manje. Da bi pojednostavnili proračun, usvojit ćemo isto opterećenje u svim poljima.

Page 38: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 38

6.3 Proračun nosača

L = 7.00 m

g

M

L = 7.00 m L = 7.00 m1

n,100

1 1

0 1 1 0

g,p1 M g,p1Mg,p2

M g,l1 M g,l1

V g,0-d

V g,1-l

V g,1-d

V g,1-d

V g,1-l

V g,0-l

q

M

n,100

0 1 1 0

q,p1,max M q,p1,maxV q,0-d,max

V q,1-l,max

qn,100

0 1 1 0

M q,p2,max

qn,100

0 1 1 0

V q,1-d,max

V q,1-d,max

qn,100

M q,l1,min

M q,p2,min

M q,p1,min M q,p1,min

Page 39: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 39

Momenti:

( )

( )

( )( ) ( ) kNm4.3640.9950.19.15935.1MMM

kNm3.1944.1450.19.15935.1MMMkNm0.990.726.17117.0LqkM

kNm4.140.726.17017.0LqkM

kNm9.1590.764.32100.0LgkM

kNm5.93.4250.10.4035.1MMMkNm1.1494.6350.10.4035.1MMM

kNm3.420.726.17050.0LqkM

kNm4.630.726.17075.0LqkM

kNm0.400.764.32025.0LgkM

kNm0.1411.2150.19.12735.1MMMkNm8.3004.8550.19.12735.1MMM

kNm1.210.726.17025.0LqkM

kNm4.850.726.17101.0LqkM

kNm9.1270.764.32080.0LgkM

min,l,qql,ggmin,l,sd

max,l,qql,ggmax,l,sd

221lmin,l,q

221lmax,l,q

221ll,g

min,2p,qq2p,ggmin,2p,sd

max,2p,qq2p,ggmax,2p,sd

221max,2pmin,2p,q

221max,2pmax,2p,q

2212p2p,g

min,1p,qq1p,ggmin,1p,sd

max,1p,qq1p,ggmax,1p,sd

221min,1pmin,1p,q

221max,1pmax,1p,q

2211p1p,g

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=−⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=−⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

Poprečne sile:

( )

( )( ) ( )

( ) kN2.1390.1050.12.11435.1VVVkN8.2594.7050.12.11435.1VVV

kN0.100.726.17083.0LqkVkN4.700.726.17583.0LqkV

kN2.1140.764.32500.0LgkVkN8.2965.7450.11.13735.1VVV

kN9.1811.250.11.13735.1VVVkN5.740.726.17617.0LqkV

kN1.20.726.17017.0LqkVkN1.1370.764.32600.0LgkV

kN4.1140.650.14.9135.1VVVkN0.2054.5450.14.9135.1VVV

kN0.60.726.17050.0LqkVkN4.540.726.17450.0LqkV

kN4.910.764.32400.0LgkV

min,d1,qqd1,ggmin,d1,sd

max,d1,qqd1,ggmax,d1,sd

1min,d1min,d1,q

1max,d1max,d1,q

1d1d1,g

l1,qql1,ggmin,l1,sd

l1,qql1,ggmax,l1,sd

1min,l1min,l1,q

1max,l1max,l1,q

1l1l1,g

min,d0,qqd0,ggmin,d0,sd

max,d0,qqd0,ggmax,d0,sd

1min,d0min,d0,q

1max,d0max,d0,q

1d0d0,g

=−⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=−⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

−−−

−−−

−−

−−

−−

−−−

−−−

−−

−−

−−

−−−

−−−

−−

−−

−−

Page 40: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 40

Anvelopa momenata i poprečnih sila na nosaču:

L = 7.00 m

g q

L = 7.00 m L = 7.00 m1

n,100

1 1

0 1 1 0

300.8

M [kNm]sd

141.0 149.1

-9.5

-194.3

-363.4

300.8

141.0

-194.3

-363.4

205.0

114.4

-181.9

-296.8

259.8

139.2

-259.8

-139.2

181.9

296.8

-205.0

-114.4

V [kN]sd

n,100

x = 0.45 L1 x = 0.45 L1

Page 41: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 41

6.4 Dimenzioniranje nosača na moment savijanja

Beton: C 30/37; fck=30.0 MPa MPa0.205.10.30ff

c

ckcd ==

γ=

Armatura: B 500B; fyk=500.0 MPa MPa8.43415.1

0.500ff

s

ykyd ==

γ=

Polje p1:

Utjecajna širina: cm640cm1495

70085.030be5lbb eff0

0eff <=⋅

+=⇒≤+=

4416

60

30

149

033.00.255149

30080fdb

MkNm8.300M

2cd

2eff

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.9680.091‰0.1‰0.10 2c1s =ζ=ξ=ε=ε

2

yd

sd1s

pl

cm99.125.4355968.0

30080fd

MA

hcm0.555091.0dx

=⋅⋅

=⋅⋅ζ

=

<=⋅=⋅ξ=

Odabrano 4Ø22 (As=15.21 cm2)

Polje p2 – pozitivni moment:

Utjecajna širina: cm640cm1285

70070.030be5lbb eff0

0eff <=⋅

+=⇒≤+=

4416

60

30

149

019.00.255128

14910fdb

MkNm1.149M

2cd

2eff

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.9770.065‰7.0‰0.10 2c1s =ζ=ξ=ε=ε

2

yd

sd1s

pl

cm38.65.4355977.0

14910fd

MA

hcm6.355065.0dx

=⋅⋅

=⋅⋅ζ

=

<=⋅=⋅ξ=

Odabrano 2Ø22 (As=7.60 cm2)

Page 42: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 42

Polje p2 – negativni moment:

4416

60

30

005.00.25530

950fdb

MkNm5.9M

2cd

2w

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

−=

Očitano: 0.988‰4.0‰0.10 2c1s =ζ=ε=ε

2

yd

sd1s cm40.0

5.4355988.0950

fdMA =

⋅⋅=

⋅⋅ζ=

2cmin,1s cm80.16030

1001.0A%1.0A =⋅⋅=⋅=

Odabrano 2Ø22 (As=7.60 cm2)

Ležaj 1:

220.00.25530

36340fdb

MkNm4.363M

2cd

2w

sdsd

sd

=⋅⋅

=⋅⋅

=

Očitano: 0.1590.892‰5.3‰0.10 lim,sdlim2c1s =µ=ζ=ε=ε

kNm6.2880.25530159.0fdbM 2cd

2wlim,sdlim,Rd =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅µ=

sdlim,Rd MM < - dvostruko armiranje

( )( )

( )( )

2

yd2

lim,Rdsd

ydlim

lim,Rd1s cm96.1644.352.13

5.435552886036340

5.4355892.028860

fddMM

fdM

A =+=⋅−

−+

⋅⋅=

⋅−−

+⋅⋅ζ

=

Odabrano 5Ø22 (As=19.01 cm2)

( )( )

( )( )

2

yd2

lim,Rdsd2s cm44.3

5.435552886036340

fddMM

A =⋅−

−=

⋅−−

=

Odabrano 2Ø22 (As=7.60 cm2)

Page 43: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 43

6.5 Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu

Ležaj 0

C 30/37 τRd=0.34 MPa Vsd =205.0 kN Nsd=0.0 kN

4416

60

30

( )

( )

Rd1 Rd l cp w

w

sl

c

sdcp

c

Rd1

Rd1 sd

V k 1.2 40 0.15 b d

b 30 cm ; d 55 cmk 1.6 d 1.6 0.55 1.05

A 4 22 2 22 22.81 0.013 1.3%A 30 60 1800N

0.0A

V 0.034 1.05 1.2 40 0.013 0.15 0.0 30 55

V 101.3 kN Vf

0.7

⎡ ⎤= τ ⋅ ⋅ + ⋅ ρ + ⋅ σ ⋅ ⋅ =⎣ ⎦= =

= − = − =

φ + φρ = = = = =

σ = =

⎡ ⎤= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦= <

ν = − ck

Rd2 cd w sd

300.7 0.55 0.5200 200

V 0.5 f b z 0.5 0.55 2.0 30 0.9 55 816.8 kN V

= − = ≥

= ⋅ ν ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = >

Potrebna računska poprečna armatura!

2wwminmin,sw

wmax,w

2Rd

sd

cm495.02

30300011.0m

bsA

cm30s;cm30

cm36606.0d6.0s

28.08.8160.228

VV

=⋅⋅

=⋅⋅ρ

=

=⎩⎨⎧ =⋅=⋅

=≈

Odabrane minimalne spone: Ø10/30 (Asw=0.79 cm2)

( )

sdRd

1RdwdRd

w

d,ywswwd

VVkN7.2143.1014.113VVV

kN4.11330

559.05.4379.02s

zfAmV

≥=+=+=

=⋅⋅⋅⋅

=⋅⋅⋅

=

Page 44: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 44

Ležaj 1

C 30/37 τRd=0.34 MPa Vsd =296.8 kN Nsd=0.0 kN

4416

60

30

( )

( )

Rd1 Rd l cp w

w

sl

c

sdcp

c

Rd1

Rd1 sd

V k 1.2 40 0.15 b d

b 30 cm ; d 55 cmk 1.6 d 1.6 0.55 1.05

A 2 22 5 22 26.61 0.0015 0.15%A 30 60 1800N

0.0A

V 0.034 1.05 1.2 40 0.015 0.15 0.0 30 55

V 106.03 kN V

0.

⎡ ⎤= τ ⋅ ⋅ + ⋅ ρ + ⋅ σ ⋅ ⋅ =⎣ ⎦= =

= − = − =

φ + φρ = = = = =

σ = =

⎡ ⎤= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦= <

ν = ck

Rd2 cd w sd

f 307 0.7 0.55 0.5200 200

V 0.5 f b z 0.5 0.55 2.0 30 0.9 55 816.8 kN V

− = − = ≥

= ⋅ ν ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = >

Potrebna računska poprečna armatura!

2wwminmin,sw

wmax,w

2Rd

sd

cm495.02

30300011.0m

bsA

cm30s;cm30

cm36606.0d6.0s

42.08.8161.342

VV

=⋅⋅

=⋅⋅ρ

=

=⎩⎨⎧ =⋅=⋅

=≈

Odabrane minimalne spone: Ø10/30 (Asw=0.79 cm2), kN07.219VRd =

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

( )( )

( ) cm83.1703.1068.296

559.05.4379.02VV

zfAms

1Rdwd

d,ywsww =

−⋅⋅⋅⋅

=−

⋅⋅⋅≤

Postaviti spone Ø10/15 (Asw=0.79 cm2)

Tablica nosivosti na poprečne sile za različite razmake postavljanja spona:

Površina AswNosivost betona

VRd1

Nosivost spona Vwd

Ukupna nosivostVRd3 = VRd1 + Vwd

[cm2] [kN] [kN] [kN]Ø 10 / 30 0.79 101.30 112.74 214.04Ø 10 / 25 0.79 101.30 135.29 236.59Ø 10 / 20 0.79 101.30 169.12 270.42Ø 10 / 15 0.79 101.30 225.49 326.79

Spone

Page 45: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 45

6.6 Kontrola pukotina u 1. polju

Širinu pukotina kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja.

L = 7.00 m L = 7.00 m L = 7.00 m11 1

300.8

M [kNm]sd

141.0 149.1

-9.5

-194.3

-363.4

300.8

141.0

-194.3

-363.4

Ø22

Ø22

Ø22

Ø22

A B C

Ø22

Ø22

Ø22

Ø22

Ø2244

1660

30

Presjek A-A

4Ø22

2Ø14

2Ø22

Ø10

4416

60

30

Presjek B-B

2Ø22

2Ø14

5Ø22

Ø10

4416

60

30

Presjek C-C

2Ø22

2Ø14

2Ø22

Ø10

kNm3.2134.850.19.1270.1MMMkNm4.850.726.17101.0LqkM

kNm9.1270.764.32080.0LgkM

max,1p,qq1p,ggmax,1p,sd

221max,1pmax,1p,q

2211p1p,g

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

Prognozna širina pukotine:

smrmk sw ε⋅⋅β=

β=1.7 - odnos računske i srednje širine pukotina Proračun srednje deformacije armature:

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛σσ

⋅β⋅β−⋅σ

=ζ⋅σ

=ε2

s

sr21

s

s

s

ssm 1

EE

As1 = 4Ø22 = 15.21 cm2

MPa0.00032GPa0.32Ecm == - modul elastičnosti betona

MPa0.000200GPa0.200Es == - modul elastičnosti armature

25.632

200EE

cm

seI ===α

Page 46: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 46

cm8.1521.1525.6

553021130

21.1525.6A

db211bAx

1SeI

1SeI =⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⋅⋅⋅

++−⋅⋅

=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⋅α⋅⋅

++−⋅⋅α

=

MPa0.282cmkN20.28

21.153

8.1555

21330

A3xd

MAz

M2

s

sd

s

sds ==

⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

=⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

≈⋅

( )

( ) ( )

MPa0.69cmkN90.6

21.153

8.1555

5220

A3xd

MAz

M

kNm20.52kNcm0.52206603029.0M

MPa9.20.303.0f3.0f

MPa0.30f;f3.0f;6hbfM;

AzM

2

s

cr

s

crsr

2

cr

3232ckm,ct

ck32

ckm,ct

2

m,ctcrs

crsr

==⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

=⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −

≈⋅

==⋅

⋅=

=⋅=⋅=

=⋅≈⋅

⋅=⋅

0.11 =β - Rebrasta armatura

5.02 =β - Dugotrajno opterećenje

00137.00.282

0.695.00.110.200000

0.2821E

22

s

sr21

s

ssm =

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛⋅⋅−⋅=

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛σσ

⋅β⋅β−⋅σ

Proračun srednjeg razmaka pukotina:

[ ]mmkk25.050sr

21rm ρφ

⋅⋅⋅+=

mm22=φ - Promjer najdeblje šipke

8.0k1 = - Rebrasta armatura

5.0k2 = - Savijanje

( ) 0406.055.230

21.15AA

eff,c

sr =

⋅⋅==ρ - Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom

4416

60

304Ø22

2Ø14

2Ø22

5

mm2.1040406.0225.08.025.050kk25.050s

r21rm =⋅⋅⋅+=ρφ

⋅⋅⋅+=

Prognozna širina pukotine:

mm3.0wmm242.02.10400137.07.1sw gsmrmk =<=⋅⋅=ε⋅⋅β=

Page 47: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 47

6.7 Kontrola progiba za 1. polje

Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja.

( ) ( ) kNm9.2580.990.19.1590.1MMMkNm0.990.726.17117.0LqkM

kNm9.1590.764.32100.0LgkM

kNm3.2134.850.19.1270.1MMMkNm4.850.726.17101.0LqkM

kNm9.1270.764.32080.0LgkM

min,l,qql,ggmin,l,sd

221lmin,l,q

221ll,g

max,1p,qq1p,ggmax,1p,sd

221max,1pmax,1p,q

2211p1p,g

−=−⋅+−⋅=⋅γ+⋅γ=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

−=⋅⋅−=⋅⋅=

=⋅+⋅=⋅γ+⋅γ=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

Progib homogenog presjeka:

4416

60

304Ø22

2Ø14

2Ø22

5

As1 = 4∅22 = 15.21 cm2

As2 = 2∅22 = 7.60 cm2

4

223

2

12s

2

21seI

3

I

cm0.1006290.100890.000540

52

6060.7526021.1525.6

126030

d2hAd

2hA

12bhI

=+=

=⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −⋅+⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ −⋅⋅+

⋅=

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −⋅+⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ −⋅⋅α+=

cm10000106.0

100629320021330

IEM

r1

cmkN0.3200mGN0.32EE

Ieff,c

Sd

I

22cmeff,c

=⋅

=⋅

=

===

L = 7.00 m L = 7.00 m11

0 1

213.3

M [kNm]sd

-258.9x = 0.45 L1

Granični progib:

cm 80.2250700

250L

lim ===ν

Beton: C 30/37; fck=30.0 MPa

( ) ( ) MPa9.20.303.0f3.0f

MPa00032E3232

ckm,ct

cm

=⋅=⋅=

=

Čelik: B500B; Es=200.0 GPa

25.60.320.200

EE

cm

seI ===α

tot

2tot r

1Lk ⋅⋅=ν

( ) ( ) 091.021.11.01104.01.01485k

21.13.2139.2580.0MMM FBA

=⋅−⋅=β⋅−⋅=

=+=+=β

Page 48: proračun NO.1 (split)

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Katedra za betonske konstrukcije i mostove

Osnove betonskih konstrukcija – Interna skripta str. 48

Progib potpuno raspucanog presjeka:

cm8.15x =

( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )[ ]4

2223

222s

21seI

23

II

cm0.0001910.6001510.40039

580.1560.780.155521.1525.6280.1580.1530

1280.1530

dxAxdA2xbx

12bxI

=+=

−⋅+−⋅⋅+⎟⎠⎞

⎜⎝⎛⋅⋅+

⋅=

−⋅+−⋅⋅α+⎟⎠⎞

⎜⎝⎛⋅+=

cm10000349.0

191000320021330

IEM

r1

IIeff,c

Sd

II=

⋅=

⋅=

Ukupni progib

MPa0.282s =σ

MPa0.69sr =σ

0.11 =β - Rebrasta armatura

5.02 =β - Dugotrajno opterećenje

97.00.282

0.695.00.11122

s

sr21 =⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛⋅⋅−=⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛σσ

⋅β⋅β−=ζ

( ) ( )cm10000342.00000349.097.00000106.097.01

r1

r11

r1

cm10000349.0

r1

cm10000106.0

r1

IIIm

II

I

=⋅+⋅−=⋅ζ+⋅ζ−=

=

=

cm 80.2cm52.10000342.00.700091.0r1Lk

cm0.700L091.0k

lim2

tot

20t,tot =ν<=⋅⋅=⋅⋅=ν

==

=