21
Школа Ученик Одељење Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV 4 II Графички рад Једностепени редуктор са цилиндричним зупчаницима 1.Пречник подеоне кружнице малог зупчаника, где је: - обртни момент, - угаона брзина; , за побољшане челике. С обзиром на то да је мали угао бочне линије и број зубаца , усваја се ; Динамичка издржљивост бокова зубаца од према табели 4.5 МЕ II, Снага на погонском вратилу Број обртаја електромотора Преносни однос зупчаника Врста погона Време укључивања електромотора Врста радне машине Број зубаца мањег зупчаника Угао нагиба бочне линије зубаца Материјал мањег зупчаника за подмазане површине, Коефицијент померања профила Материјал вратила Растојање између лежаја Квалитет израде зупчаника Лежај куглични Кућиште редуктора ливено, ČL

Proracun jednostepenog reduktora

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kompetan proracun radjen kao graficki rad

Citation preview

Page 1: Proracun jednostepenog reduktora

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

II Графички рад

Једностепени редуктор са цилиндричним зупчаницима

1. Пречник подеоне кружнице малог зупчаника,

где је:

- обртни момент,

- угаона брзина;

, за побољшане челике. С обзиром на то да је мали угао бочне

линије и број зубаца , усваја се ;

Динамичка издржљивост бокова зубаца од према табели 4.5 МЕ II,

.

Датум Професор Оцена

Снага на погонском вратилу

Број обртаја електромотора

Преносни однос зупчаника

Врста погона

Време укључивања електромотора

Врста радне машине

Број зубаца мањег зупчаника

Угао нагиба бочне линије зубаца

Материјал мањег зупчаника за подмазане површине,

Коефицијент померања профила

Материјал вратила

Растојање између лежаја

Квалитет израде зупчаника

Лежај куглични

Кућиште редуктора ливено, ČL

Page 2: Proracun jednostepenog reduktora

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Степен сигурности против разарања бокова зубаца . Усваја се

па је дозвољни напон .

- задата вредност преносног односа;

- задата вредност фактора спољних динамичких сила.

За претпоставлени пречник подеоне кружнице мањег зупчаника и

угаону брзину , брзина зупчаника на подеоној кружници

. Значајка па за квалитет израде

зупчаника према дијаграму на слици 4.47 МЕ II фактор унутрашњих динамичких

сила .

За и оба зупчаника симетрично постављена између лежаја према табели

4.4 фактор расподеле оптерећења .

Према томе:

Утицај еластичности материјала за оба зупчаника од челика , па

за цилиндричне зупчанике са косим зупцима са ,

Модул зупчаника у нормалној равни на бок зубаца:

Усваја се стандардна вредност модула (МЕ II, табела 4.2).

Чеони модул .

2. Степен сигурности против лома зубаца:

где је:

за модуле ;

Page 3: Proracun jednostepenog reduktora

за (табела 4.5).

Напон у подножју зубаца цилиндричних зупчаника:

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Page 4: Proracun jednostepenog reduktora

- фактор облика зубаца за и коефицијент поме-

рања (МЕ II, табела 4.8);

- фактор концентрације напона;

- фактор положаја, где је степен спрезања

профила;

- утицај облика косозубих зупчаника, - степен

спрезања бочних линија;

- фактор спољних динамичких сила;

- фактор унутрашњих динамичких сила;

- фактор расподеле оптерепења. Усвојена је по препоруци нешто

мања вредност у односу на фактор (табела 4.4).

3. Геометријске мере, кинематски односи и толеранције зупчаника

3.1 Угао стандардног профила (према )

3.2 Угао нагиба профила у главном пресеку одређује се из једначине:

, па је .

3.3 Број зубаца гоњеног зупчаника .

3.4 Кинематски преносни ооднос .

3.5 Чеони модул

3.6 Пречници подеоних и кинематских кружница:( - коефицијент померања профила)

3.7 Пречници основних кружница

Page 5: Proracun jednostepenog reduktora

3.8 Осно растојање зупчаника

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Page 6: Proracun jednostepenog reduktora

3.9 Пречници подеоних кружница

3.10 Пречници темених кружница

Усваја се: ,

,

3.11 Подеони кораци

3.12 Ширина зупчаника

Усваја се: ,

3.13 Активна дужина додирнице

3.14 Степен спрезања профила

3.15 Степен спрезања бочних линија

3.16 Укупан степен спрезања

3.17 Мерни број зубаца за коефицијенте померања износи:

Усваја се , .

Датум Професор Оцена

Page 7: Proracun jednostepenog reduktora

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

3.18 Мера преко 3 зубаца:

Мера преко 5 зубаца:

3.19 Толеранције зубаца зупчаника:

За задати квалитет толеранцијска поља мере преко зубаца за стандардни

профил и преносни однос , према одступања мера преко

зубаца и бочни зазор износе:

, ; ,

Одступаньа осног растојања према износе:

,

Дозвољено одступање бочних линија зубаца према и износи:

4. Прорачун вратила редуктора

4.1 Силе и шема оптерећења вратила:

Обимне силе:

Радијалне силе:

Аксијалне силе:

Page 8: Proracun jednostepenog reduktora

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Шема оптерећења вратила I и II:

4.2 Отпори ослонаца, моменти и димензиоиисање вратила I

H – раван

Page 9: Proracun jednostepenog reduktora

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Моменти савијања:

V – раван

Моменти савијања:

Page 10: Proracun jednostepenog reduktora

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Укупан моменти савијања:

Момент увјања:

Идеални моменти савијања:

За , , и

Дозвољени напон савијања:

Пречници вратила:

Идеалне пречнике повећавамо до 20% или за дубину жлеба за клин и стан-дардизујемо. При томе водимо рачуна о могућностима монтаже.

Усвојено: и .

4.3 Отпори ослонаца, моменти и димензиоиисање вратила II

H – раван

Page 11: Proracun jednostepenog reduktora

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Моменти савијања:

V – раван

Моменти савијања:

Укупан моменти савијања:

Page 12: Proracun jednostepenog reduktora

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Момент увјања:

Идеални моменти савијања:

За , , и

Дозвољени напон савијања:

Пречници вратила:

Идеалне пречнике повећавамо до 20% или за дубину жлеба за клин и стан-дардизујемо. При томе водимо рачуна о могућностима монтаже.

Усвојено: , и .

5. Избор и провера лежа ј а на вратилу I и II

Лежај на вратилу I оптерећен је са и , број обртаја

, пречник рукавца , радна температура .

Page 13: Proracun jednostepenog reduktora

На основу наведених података бира се лежаj серије 60 са носивошћу и

, , , и за ослонце A и B.

; , , па је , .

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Page 14: Proracun jednostepenog reduktora

, ,

Век лежаја

Лежај на вратилу II оптерећен је са и , број обртаја

, пречник рукавца , радна температура .

На основу наведених података бира се лежаj серије 60 са носивошћу и

, , , и за ослонце C и D.

6. Провера вратила и клина испод зупчаника 1

Подаци , , , , , ,

Геометријски фактор концентрациjе напона:

Фактор обраде и фактор величине , .

Отпорни момент пресека:

Напон савиjања:

Напон увијања:

Степен сигурности:

Степен сигурности пресека вратила .

За пречник вратила мере клина износе . Како је

дубина жлеба у вратилу , то је дубина жлеба у главчини

. Корисна дужина клина .

Обимна сила на клину износи:

Page 15: Proracun jednostepenog reduktora

Површински притисак , површински притисак

задовољава.

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

7. Провера вратила и клина испод зупчаника 2

Подаци , , , , , ,

Геометријски фактор концентрациjе напона:

Фактор обраде и фактор величине , .

Отпорни момент пресека:

Напон савиjања:

Напон увијања:

Степен сигурности:

Степен сигурности пресека вратила .

За пречник вратила мере клина износе . Како је

дубина жлеба у вратилу , то је дубина жлеба у главчини

. Корисна дужина клина .

Обимна сила на клину износи:

Површински притисак , површински притисак не

Page 16: Proracun jednostepenog reduktora

задовољава. Зато су предвиђена два клина која се постављају један према другом под углом од .

8. Губици у редуктору, загревање и подмазивање

Потребна снага слектромотора при укључивању

Обртни момент на погонском вратилу редуктора за задату снагу (која је

потребна за радну машину узимајући у обзир и момент инерције ротационих маса радне машине, спојнице и вратила II са зупчаником 2 редуктора; као и губитке

снаге од радне машине до погонског вратила I а то су: на спојници , у лежајима на

вратилу II редуктора и на зупчаном пару), при износи:

(раније израчуната вредност).

Датум Професор Оцена

Школа Ученик Одељење

Маш.-електротехничка Андрејић Александар IV4

Page 17: Proracun jednostepenog reduktora

Обртни момент потребан за убрзање масе спојнице износи:

где је: - момент инерције спојнице с еластичним венцем величине

предвиђене за обртни момент при трајном оптерећењу и

највећи обртни момент при краткотрајном оптерепећењу (табела 3.4

МЕII).

Обртни момент потребан за убрзање масе зупчаника 1:

где је: - тежина зупчаника 1, при чему су

пречник кинематске кружнице и ширина зупчаника у :

- пречник момента инерције.

Обртни момент потребан за убрзање вратила I може се, као релативно мали, занемарити.

Укупан обртни момент електромотора потребан за укључивање износи:

где су усвојени степен искоришпења еластичне спојнице: и пара

котрљајућих лежаја на вратилу I, .

Потребна снага електромотора при уључивању:

Бира се електромотор који при укључивању уз максимално преоптерећење од

у времену од 1 минута предаје потребну снагу. Према томе, одабранн

електромотор треба да има називну (номиналну) снагу:

Усваја се кавезни эатворенн електромотор са , излазни

(приључни) пречник вратила електромтора , , улазни пречник

вратила I .

Усвојена спојница с еластичним венцем омогућује завршно брушење

отвора .

Према томе, треба прописати завршно бушење на , односно .

Датум Професор Оцена

Page 18: Proracun jednostepenog reduktora