Click here to load reader

Propozycje metodyczne dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Propozycje metodyczne dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i

 • Propozycje metodyczne dla nauczycieli szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do prowadzenia lekcji i zaj pozalekcyjnych

  Warszawa, wrzesie 2012

 • OD WYDAWCY

  Szanowni Pastwo, warto i naley wykorzystywa technologie informacyjne (TI) i nowe media w praktyce szkolnej. Tak uwaa take Anna Rwny, ktra dla potrzeb nauczycieli rnych przedmiotw, w gimnazjach i w szkoach ponadgimnazjalnych, przygotowaa propozycje metodyczne. Korzystajc z wiedzy i pasji autorki, ktra jest nie tylko konsultantk metodyczn oraz nauczycielk jzyka polskiego i WOK w I Liceum Oglnoksztaccym im. M. Kopernika w Radomiu, ale take autork wielu publikacji metodycznych i scenariuszy lekcji (z zakresu edukacji: polonistycznej, filmowej, medialnej i kulturowej), mog Pastwo wnie now jako w prowadzone przez siebie zajcia lekcyjne i pozaszkolne. Specjalnie dla kampanii spoecznej Legalna Kultura przygotowane propozycje metodyczne to merytoryczne wsparcie dla nauczycieli, ale jednoczenie rzetelna promocja legalnych rde kultury. Zachcam wic Pastwa do korzystania ze stale wzbogacanych zasobw rde legalnej kultury oraz do wsplnego ich tworzenia. Zapraszam te Pastwa uczniw po legalne emocje, ktrych dostarcza udzia w konkursach na www.legalnakultura.pl.

  Prezes Fundacji Legalna Kultura

  Kinga Jakubowska

 • Rafa Krlikowski (w Lecie z Radiem *):

  Ta idea [kampania Legalna Kultura] powstaa po to, aby mwi o zwizku internetu z legaln kultur, czyli twrcami. Kto powica miesice, a czasem lata swego ycia, pracujc nad filmem, powieci czy muzyk. Robi to z jakiego powodu, ma jak swoj idee fixe, jest to jego praca. Wypadaoby, eby dostawa za to pienidze.

  * RDO: PIOTR GRABKA, NIE JESTEM AKOMYM KSKIEM

  DLA PAPARAZZI, POLSKIE RADIO, JEDYNKA, 12.07.2012 R.

  Fot.: Andrzej Piasecki, Foksal Web Studio

 • SPIS TRECI

  Propozycje metodyczne ............................................................................. 3 Jzyk polski ........................................................................................................ 4 Jzyk obcy nowoytny ....................................................................................... 5 WOK .................................................................................................................. 5 Muzyka .............................................................................................................. 6 Historia muzyki ................................................................................................. 7 Plastyka ............................................................................................................. 7 Historia sztuki.................................................................................................... 8 Historia .............................................................................................................. 8 WOS .................................................................................................................. 9 Historia i spoeczestwo ................................................................................. 10 Edukacja filmowa w zasobach sieci................................................................. 11

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 3

  LEGALNE RDA KULTURY W SZKOLE

  PROPOZYCJE METODYCZNE

  Rozwaania o legalnych zasobach Internetu s dobrym pretekstem do uwiadomienia lub przypomnienia nauczycielom, dlaczego warto i naley wykorzystywa technologie informacyjne (TI) i nowe media w praktyce szkolnej.

  Technologie informacyjne i nowe media zajmuj znaczce miejsce w nowych podstawach programowych przedmiotw humanistycznych w gimnazjum i szkoach ponadgimnazjalnych. Nowa podstawa programowa ksztacenia oglnego dla gimnazjum i szk ponadgimnazjalnych podkrela, e wanym zadaniem szkoy na III (gimnazjum) i IV etapie edukacyjnym (szkoa ponadgimnazjalna) jest przygotowanie uczniw do ycia w spoeczestwie informacyjnym. Nakada na nauczycieli obowizek stworzenia uczniom warunkw do nabywania umiejtnoci, wyszukiwania, porzdkowania i wykorzystywania informacji z rnych rde, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajciach z rnych przedmiotw.

  Jedn z kluczowych umiejtnoci, zdobywanych przez ucznia w trakcie ksztacenia oglnego, jest umiejtno sprawnego posugiwania si nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

  Poniej zaakcentowane s treci z nowej podstawy programowej* przedmiotw humanistycznych zwizane z wykorzystaniem TI i Internetu i przedstawione s te adresy stron internetowych, na ktrych mona znale bezpatne i legalne rda materiaw dydaktycznych.

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 4

  Bogate zasoby linkw do legalnych rde kultury znajduj si na www.legalnakultura.pl. Zasoby te, zgromadzone i zaproponowane w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura, s wzbogacane przez samych internautw. Warto wic tam zaglda, jak rwnie zgasza wasne propozycje.

  JZYK POLSKI Gimnazjum Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 2. Samoksztacenie i docieranie do informacji. Ucze m.in.: samodzielnie dociera do informacji w ksikach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych; korzysta ze sownikw: jzyka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazw obcych, synonimw i antonimw oraz szkolnego sownika terminw literackich w formie ksikowej i elektronicznej. Pkt III. Tworzenie wypowiedzi ucze wiadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z elektronicznych rodkw przekazywania informacji, w tym z Internetu. Szkoa ponadgimnazjalna Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 2. Samoksztacenie i docieranie do informacji. Ucze m.in.: szuka literatury przydatnej do opracowania rnych zagadnie; selekcjonuje j wedug wskazanych kryteriw (w zasobach bibliotecznych korzysta zarwno z tradycyjnego ksigozbioru, jak i z zapisw multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu). Proponowane zasoby sieci:

  www.wolnelektury.pl Biblioteka Internetowa www.wolnipisarze-wolnepisarki.pl strona wspierajca projekt Wolne

  Lektury www.polona.pl Cyfrowa Biblioteka Narodowa www.sjp.pwn.pl Sownik Jzyka Polskiego PWN on-line www.so.pwn.pl Sownik Ortograficzny PWN on-line www.otworzksiazke.pl cyfrowa kolekcja ksiek naukowych

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 5

  JZYK OBCY NOWOYTNY Gimnazjum Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 5. Ucze tworzy bardzo krtkie, proste i zrozumiae wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrae i zda (np. wiadomo, e-mail, krtki opis).

  Szkoa ponadgimnazjalna Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 11. Ucze korzysta ze rde informacji w jzyku obcym (np. z encyklopedii, mediw, instrukcji obsugi) rwnie za pomoc technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zalecenia MEN: Zajcia z jzyka obcego nowoytnego powinny by prowadzone w odpowiednio wyposaonej sali. Wrd niezbdnych pomocy powinny znale si sowniki, pomoce wizualne, odtwarzacz pyt CD, komplet pyt do nauczania. Zalecany jest te dostp do komputerw z czem internetowym.

  Proponowane zasoby sieci:

  www.translate.google.pl Tumacz Google www.books.google.com bezpatny dostp do ksiek z caego wiata www.gutenberg.org darmowe e-ksiki (e-booki) www.europeana.eu zasoby cyfrowe europejskich muzew, bibliotek,

  archiww i kolekcji audiowizualnych w kilku jzykach europejskich

  WOK Szkoa ponadgimnazjalna Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 2. Tworzenie wypowiedzi. Ucze m. in. przygotowuje prezentacj lub inn form wypowiedzi multimedialnej blog, forum, strona WWW na tematy zwizane z kultur lokaln i regionu lub z szeroko pojtymi problemami kultury wspczesnej.

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 6

  Proponowane zasoby sieci: www.blogger.com oferta bezpatnego bloga Google www.blog.onet.pl oferta bezpatnego bloga Onet www.sxc.hu serwis fotograficzny, m. in. bezpatne zdjcia (np.

  do prezentacji multimedialnych) www.artmuseum.pl/filmoteka filmy artystw polskich; z zakresu sztuk

  wizualnych XX i XXI w. www.guggenheim.org cyfrowa kolekcja dzie nalecych do Muzeum

  Guggenheima www.moma.org dziea sztuki wspczesnej z kolekcji nowojorskiego

  Museum of Modern Art, dostpne w formacie cyfrowym (wraz z opisami i informacjami na temat twrcy)

  www.warhol.org cyfrowa kolekcja dzie z rnych etapw twrczoci A. Warhola

  MUZYKA Gimnazjum Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 1. Odbir wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Ucze m. in.: odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki; korzysta z programw komputerowych sucych do nagrywania i przetwarzania dwiku; wykorzystuje rda informacji o muzyce (sowniki i encyklopedie muzyczne, Internet). Proponowane zasoby sieci:

  www.muzykotekaszkolna.pl serwis edukacyjny, baza utworw audio, zapisy koncertw i wywiady z muzykami

  www.archive.org archiwum wiatowego Internetu, zasoby audio (muzyka i koncerty)

  www.vimeo.com/musicstore/enhancer funkcja serwisu Vimeo, ktra umoliwia zmiksowanie oryginalnego materiau dwikowego z filmu z muzyk dogrywan na serwerach Vimeo

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 7

  HISTORIA MUZYKI Szkoa ponadgimnazjalna Uwagi MEN: Zalecane jest prowadzenie zaj z historii muzyki w pracowni wyposaonej: 1) w sprzt audio, wideo; 2) w fonotek i wideotek (zbiory konieczne do realizacji przedmiotu); 3) w podrczn bibliotek (encyklopedie muzyczne, podrczniki, nuty); 4) w komputer z dostpem do Internetu. Proponowane zasoby sieci:

  www.muzykotekaszkolna.pl serwis edukacyjny, baza utworw audio (zapisy koncertw i wywiady z muzykami)

  www.nina.gov.pl/edukacja biblioteka multimedialna, m. in. pakiet siedmiu filmw na lekcje historii muzyki

  www.archive.org archiwum wiatowego Internetu, zasoby audio (muzyka i koncerty)

  PLASTYKA Gimnazjum Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 1. Odbir wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. Ucze m.in.: korzysta z przekazw medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej dziaalnoci (przestrzegajc podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczcych ochrony wasnoci intelektualnej). Pkt 2. Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez sztuk. Ucze m.in.: realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych, w tym suce przekazywaniu informacji dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej oraz uczestnictwu w kulturze spoecznoci szkolnej i lokalnej (stosujc take narzdzia i wytwory mediw rodowiska cyfrowego). Proponowane zasoby sieci:

  www.artmuseum.pl/filmoteka filmy artystw polskich, z zakresu sztuk wizualnych XX i XXI ww.

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 8

  HISTORIA SZTUKI Szkoa ponadgimnazjalna Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 1. Odbir wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Ucze: 1) samodzielnie dociera do rde informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w podrcznikach, encyklopediach i rnych mediach; 2) ledzi w mediach biece wydarzenia kulturalne zwizane ze sztuk dawn i wspczesn, orientujc si w aktualnych trendach artystycznych i wydarzeniach. Proponowane zasoby sieci:

  www.googleartproject.com wirtualne wycieczki po znanych muzeach na wiecie

  www.artmuseum.pl/filmoteka filmy artystw polskich, z zakresu sztuk wizualnych XX i XXI ww.

  www.guggenheim.org cyfrowa kolekcja dzie nalecych do Muzeum Guggenheima

  www.moma.org dziea sztuki wspczesnej z kolekcji nowojorskiego Museum of Modern Art, dostpne w formacie cyfrowym, wraz z opisami i informacjami o twrcach

  www.warhol.org cyfrowa kolekcja dzie z rnych etapw twrczoci A. Warhola

  HISTORIA Gimnazjum w treci rozporzdzenia nie ma odniesie do tematu. Szkoa ponadgimnazjalna Cele ksztacenia wymagania oglne pkt III. Tworzenie narracji historycznej. Ucze tworzy narracj historyczn w ujciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega problem i buduje argumentacj, uwzgldniajc rne aspekty procesu historycznego; dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z rnych rde wiedzy.

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 9

  Proponowane zasoby: www.archiwuminternetu.nac.gov.pl zapisy stron internetowych

  najwyszych wadz Polski oraz archiww pastwowych www.ipn.gov.pl/portal/pl/238/Teki_edukacyjne teki edukacyjne IPN

  o historii Polski XX w. (do pobrania w PDF) www.repozytorium.fn.org.pl przedwojenne kroniki Polskiej Agencji

  Telegraficznej (1924-1939) i Polskie Kroniki Filmowe z lat 1945-1950 www.polskieradio.pl/39,Historia archiwum tematyczne Polskiego

  Radia, materiay audio o wanych wydarzeniach historycznych XX w. www.xxwiek.pl serwis Fundacji Orodka KARTA, materiay wizualne

  dokumentujce wydarzenia historyczne XX w. www.dzieje.pl portal Muzeum Historii Polski i PAP; teksty o najnowszej

  historii Polski, archiwalne fotografie i dokumenty, filmy, nagrania dwikowe, multimedia, interaktywne mapy

  WOS Gimnazjum Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 6. rodki masowego przekazu. Ucze: 1) omawia funkcje i wyjania znaczenie rodkw masowego przekazu w yciu obywateli; 2) charakteryzuje pras, telewizj, radio, Internet jako rodki masowej komunikacji i omawia wybrany tytu, stacj czy portal ze wzgldu na specyfik przekazu i odbiorcw. Proponowane zasoby sieci:

  www.redakcja.mam.media.pl Modzieowa Akcja Multimedialna, projekt Fundacji Nowe Media, umoliwiajcy zaoenie profesjonalnej wirtualnej gazety

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 10

  Szkoa ponadgimnazjalna Poziom podstawowy Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 4. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej. Ucze m.in.: omawia oglne zasady podejmowania pracy i zakadania wasnych przedsibiorstw w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z Internetu); sporzdza Europass-CV. Proponowane zasoby sieci:

  www.europass.org.pl portal internetowy Europass, Inicjatywa Komisji Europejskiej, umoliwiajca mieszkacom Europy lepsz prezentacj kwalifikacji i umiejtnoci zawodowych

  Poziom rozszerzony Treci nauczania wymagania szczegowe pkt 14. rodki masowego przekazu. Ucze m.in.: ocenia zasoby Internetu z punktu widzenia rzetelnoci i wiarygodnoci informacyjnej; wiadomie i krytycznie odbiera zawarte w nich treci. Proponowane zasoby sieci:

  www.archiwuminternetu.nac.gov.pl zapisy stron internetowych najwyszych wadz Polski oraz archiww pastwowych

  www.redakcja.mam.media.pl Modzieowa Akcja Multimedialna, projekt Fundacji Nowe Media, umoliwiajcy zaoenie profesjonalnej wirtualnej gazety

  HISTORIA I SPOECZESTWO (od roku szkolnego 2013/2014 przedmiot uzupeniajcy w szkoach ponadgimnazjalnych, dla uczniw zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodoznawstwem)

  Blok tematyczny nr II. Jzyk, komunikacja i media. Ucze: analizuje obieg informacji w spoeczestwie XX-wiecznym; charakteryzuje znaczenie nowych form w komunikacji spoecznej, z uwzgldnieniem radia, telewizji, filmu i Internetu;

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 11

  analizuje, w jaki sposb dostpne czowiekowi formy przekazu wpywaj na tre przekazu.

  Zalecenie MEN: Zajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem bogatego spektrum tekstw kultury: pimiennictwa, nagra muzycznych, ikonografii, filmoteki, ze szczeglnym uwzgldnieniem dorobku kultury polskiej oraz wasnego regionu. Uwaga! Obowizkowo ma by realizowany wtek tematyczny Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

  Proponowane zasoby sieci:

  www.archiwuminternetu.nac.gov.pl zapisy stron internetowych najwyszych wadz Polski oraz archiww pastwowych

  www.ipn.gov.pl/portal/pl/238/Teki_edukacyjne teki edukacyjne IPN o historii Polski XX w. (do pobrania w PDF)

  www.repozytorium.fn.org.pl przedwojenne kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej (1924-1939) i Polskie Kroniki Filmowe z lat 1945-1950

  www.redakcja.mam.media.pl Modzieowa Akcja Multimedialna, projekt Fundacji Nowe Media, umoliwiajcy zaoenie profesjonalnej wirtualnej gazety

  www.dzieje.pl portal Muzeum Historii Polski oraz PAP; teksty o najnowszej historii Polski, archiwalne fotografie i dokumenty, filmy, nagrania dwikowe, multimedia, interaktywne mapy

  www.otwartezabytki.pl otwarty serwis o zabytkach, ktry mona uzupenia i wsptworzy

  EDUKACJA FILMOWA W ZASOBACH SIECI Dla nauczycieli, wczajcych edukacj filmow w programy nauczania swoich przedmiotw, niech przesaniem stan si sowa Petera Greenawaya:

  Kino przyszoci musi by interaktywne, musi sta si multimedialne.

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 12

  Proponowane zasoby sieci: www.nhef.pl projekt edukacji filmowej Stowarzyszenia Nowe

  Horyzonty; scenariusze lekcji z filmami, prezentacje multimedialne (do pobrania)

  www.filmotekaszkolna.edu.pl strona internetowa projektu edukacyjnego PISF i CEO; materiay filmoznawcze i metodyczne

  www.edukacjafilmowa.pl wortal Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej dla kinomanw i osb zainteresowanych edukacj filmow

  www.edukacjafilmowa.eu wortal kina studyjnego Charlie w odzi; materiay do edukacji filmowej

  www.nina.gov.pl/edukacja biblioteka multimedialna Narodowego Instytutu Audiowizualnego; filmy fabularne, dokumentalne i animowane

  www.archive.org archiwum wiatowego Internetu; filmy i zasoby audio (w domenie publicznej i na licencjach CC)

  www.freemusicarchive.org interaktywna biblioteka, przydatna w produkcji filmw amatorskich; wysokiej jakoci pliki muzyczne (do pobrania)

  www.jamendo.com bezpatna muzyka, serwis przydatny w produkcji filmw amatorskich

  www.europeana.eu obrazy, teksty, dwiki, filmy (w tym kroniki), audycje telewizyjne oraz obrazy filmowe z zasobw instytucji kulturalnych Europy

  fototeka.fn.org.pl wirtualny album historii filmu polskiego; zbiory fotograficzne Filmoteki Narodowej z lat 1908-1989

  www.filmpolski.pl Baza Filmu Polskiego, tworzona w Bibliotece i Orodku Informacji Filmowej Pastwowej Wyszej Szkoy Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w odzi

  www.repozytorium.fn.org.pl repozytorium cyfrowe Filmoteki Narodowej; przedwojenne polskie filmy fabularne oraz fragmenty polskich filmw powojennych

 • Projekt realizowany w ramach kampanii spoecznej Legalna Kultura

  Legalne rda kultury w szkole. Propozycje metodyczne. 13

  Naszych uczniw nie bez przyczyny nazywa si cyfrowymi tubylcami, poniewa dorastali, na co dzie korzystajc z najnowszych osigni technologicznych. Wspczesna edukacja na pewno musi wzi pod uwag zmiany percepcji u modego czowieka w XXI wieku i traktowa TI i nowe media jako jedno z gwnych narzdzi.

  Socjologowie edukacji podkrelaj, e mniejsze znaczenie maj dzi pojcia wiedzie, co i wiedzie, jak, ni: wiedzie, gdzie i wiedzie, dlaczego. Najwicej wolnego czasu modzie spdza przy komputerze i w sieci, dlatego warto wzi pod uwag moliwoci Internetu i pamita o edukacyjnych zasobach nowych mediw.

  Wejcie Polski do Unii Europejskiej zobowizuje do wyrwnania rnic w zakresie korzystania z Internetu i TI. Na to zapotrzebowanie odpowiadaj: MEN, orodki doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia i fundacje edukacyjne oraz organizacje pozarzdowe. Humanistyka 2.0 to wedug badaczy dwiki, obrazy i filmy w cyfrowej obudowie. * PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTACENIA OGLNEGO DLA GIMNAZJW I SZK PONADGIMNAZJALNYCH, KTRYCH

  UKOCZENIE UMOLIWIA UZYSKANIE WIADECTWA DOJRZAOCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO - ZACZNIK NR 4

  DO ROZPORZDZENIA Z 23 GRUDNIA 2008 ROKU.

  Anna Rwny nauczycielka jzyka polskiego i WOK,

  konsultantka metodyczna, edukatorka filmowa; autorka publikacji metodycznych i scenariuszy lekcji

 • Egzemplarz bezpatny

  Materiay przygotowane przez:

  Fundacja Legalna Kultura

  ul. Szarotki 10/15

  02-609 Warszawa

  [email protected]

  www.legalnakultura.pl

  broszura_a5_zeszyt1_WEBPropozycje metodyczneJzyk polskiJzyk obcy nowoytnyWOKMuzykaHistoria MuzykiPlastykaHistoria sztukiHistoriaWOSHistoria i spoeczestwoEdukacja filmowa w zasobach sieci