PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U media. PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U DRESURNOM

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U media. PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U...

 • PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U DRESURNOM JAHANJU -2018.

  KONJIČKI SAVEZ VOJVODINE

  Mesto održavanja Novi Sad, KK Graničar

  Datum održavanja 04. avgust 2018.godine

  Organizator KK Graničar

  Predsednik Organizacionog odbora Predsednik KSV

  Sudijski kolegijum Koga odredi odbor za dresurno jahanje

  Stjuardi Koga odredi odbor za dresurno jahanje

  Zapisničari Obezbeđuje klub domaćin

  Dežurna medicinska ekipa Služba hitne medicinske pomoći Novi Sad

  Dežurni veterinar Branislav Gagić

  Dežurni potkivač Slavko Miodragović

  Veterinarska inspekcija Neophodni su validni veterinarski papiri za transport konja

  Smeštaj konja U boksu

  Preliminarni rok za prijavu takmičara 25 juli 2018. godine

  Definitivni rok za prijavu takmičara 01. avgust 2018. godine do 22.00 časa

  Posle definitnog roka, naknadne prijave neće biti prihvaćene

  Način prijavljivanja za takmičenje

  E- mail: konjickisavvojvodine@gmail.com

  Počasne nagrade Pehari, medalje

  Tehnička konferencija 04. avgust u 08:30 časova, prostorije KK Graničar

  Ceremonija dodele nagrada Dodela nagrada za utakmice neposredno po završetku utakmice, za prvenstvo posle II završene utakmice u svim kategorijama.

  Protokol i satnica takmičenja

  Biće dostavljena nakon definitivnog roka prijave

  Termin dostave Propozicija na overu. Propozicije su poslate na overu 10.04.2018.

  Termin odobrenja i overe Propozicija Propozicije su OVERENE

 • PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U DRESURNOM JAHANJU -2018.

  KONJIČKI SAVEZ VOJVODINE

  I – Opšte odredbe

  1. Takmičenje se održava u skladu sa „Pravilnikom o organizaciji i izvođenju takmičenja u dresurnom jahanju“ ,opštim aktima Saveza koji su sastavni deo propozicija i moraju se čitati i tumačiti zajedno.

  2. Otvoreno prvenstvo Vojvodine (u daljem tekstu O.P.) održava se kao jednodnevno takmičenje kroz dve utakmice u individualnoj i jedne utakmice u ekipnoj konkurenciji u svim uzrastnim kategorijama.

  3. Da bi se održalo takmičenje u individualnoj konkurenciji za kategoriju na O.P. Vojvodine mora da startuje najmanje 3 takmičar u kategoriji, u protivnom za tu godinu O.P. se neće održati za tu kategoriju jahača.

  4. Da bi se na O.P. održalo takmičenje u ekipnoj konkurenciji za kategoriju moraju da startuju najmanje 3 domaće klupske ekipe za datu kategoriju jahača, u protivnom za tu godinu O.P. u ekipnoj konkurenciji, se neće održati za tu kategoriju jahača.

  II – Dobrobit konja

  1. Sva lica uključena u OP Vojvodine dužna su da poštuju dobrobit konja i da postupaju u skladu sa opštim aktima Saveza i Zakonom o dobrobiti životinja;

  2. Sudijski kolegijum ima pravo eliminisati bilo kojeg konja tokom takmičenja ako po njihovom mišljenju nije spreman za nastavak takmičenja. Žalba na ovu sudijsku odluku nije moguća;

  3. Ovlašćeni predstavnik Antidoping agencije Republike Srbije (ADAS) može za sve vreme takmičenja obaviti doping kontrolu takmičara i takmičarskih konja a da ne remeti tok takmičenja;

  III – Pravo učešća

  1. Pravo učešćana O.P. Vojvodine imaju svi klubovi, takmičari i takmičarski konji koji su registrovani za takmičenje za 2018. godinu od strane Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline konjičkog sporta (SKSS-OFD u daljem tekstu Savez) u svojoj uzrastnoj kategoriji.

 • PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U DRESURNOM JAHANJU -2018.

  KONJIČKI SAVEZ VOJVODINE

  2. Pravo učešća imaju takmičari kojima je utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o sportu koji je donet 04.februara 2016.godine

  3. O.P. Vojvodine je otvoreno takmičenje gde takmičar i takmičarski konj moraju biti registrovani za isti klub. Samo za utakmicu takmičar i takmičarski konj ne moraju da budu registrovani za isti klub.

  4. U konkurenciji za titulu za OP Vojvodine boduju se samo domaći takmičari koji startuju za O.P.Vojvodine

  5. U konkurenciji za titulu za OP Vojvodine boduju se samo domaći takmičari koji u Prvenstvu mogu nastupati samo sa jednim konjem u jednoj uzrastnoj kategoriji, pri čemu takmičar i konj moraju biti registrovani za isti klub.Takmičar iz kategorije juniora ima pravo da se takmiči u kategoriji seniora i tada nastupa i boduje se kao senior. Jahač iz kategorije juniora može nastupati i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji za Prvenstvo, ali sa različitim konjima.Takmičar iz kategorije deca ima pravo da se takmiči u kategoriji juniora i tada nastupa i boduje se kao junior. Jahač iz kategorije deca može nastupati i u dečijoj i u juniorskoj konkurenciji za Prvenstvo, ali sa različitim konjima.

  6. Dozvoljen je nastup u konkurenciji za O.P. i u utakmici. 7. Konji koji nastupaju samo za utakmicu u bilo kojoj utakmici ne

  mogu ni pod kojim uslovom da startuju u konkurenciji za plasman u Prvenstvu, ukoliko prvo jašu utakmicu koja se ne boduje za O.P., pa tek onda utakmicu koja je u konkurenciji za Prvenstvo.

  8. Sa konjem sa kojim takmičar nastupa u konkurenciji za Prvenstvo, mora prvo startovati u utakmici.

  9. Nastup van konkurencije je dozvoljen.

  IV – Obaveze Organizatora

  Organizator obezbeđuje i snosi troškove za: 1. Tročlani Sudijski kolegijum (lica sa liste sudija SKSS-OFD ili

  inostrane sudije) 2. Stjuarde

 • PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U DRESURNOM JAHANJU -2018.

  KONJIČKI SAVEZ VOJVODINE

  3. Medicinsku dežurnu ekipu sa ambulantnim kolima za sve vreme odvijanja takmičenja.

  4. Dežurnog veterinara 5. Dežurnog potkivača 6. Zapisničare (za svakog sudiju) 7. Lice nadležno za primanje prijava 8. Da skup prijavi MUP 9. Minimalno 2 lica koja će da postave i rasklone arenu 10. Lice koje će da otvara i zatvara arenu i skuplja sudijske liste 11. Komplet za postavljanje arene 12. Ograđen prostor: za izvođenje takmičenja i za zagrevanje 13. Prostor za prihvat konja pod krovom, bokseve sa prostirkom

  koja će učesnicima biti na raspolaganju tokom celog takmičenja 14. Prostor za održavanje tehničke konferencije 15. Nagrade za plasirane na takmičenju 16. Ozvučenje 17. Konferesijea 18. Da svim sudijama, dežurnom veterinaru, klubovima

  registrovanim za takmičenje za tekuću godinu dostavi Propozicije, protokol i satnicu takmičenja

  19. Sudijske liste i bodovne liste (koje potražuje od ODJ). 20. Pravljenje startne listesa tačnim vremenom nastupa svakog

  takmičara (koja mora biti objavljenja najmanje 1 sat pre početka takmičenja).

  21. Po završetku takmičenja obavezno bodovne liste sa konačnim rezultatima (ime takmičara, konja, klub, kategorija, broj osvojenih poena, procenat i plasman) dostavitiSavezu i Odboru za dresurno jahanje.

  V – Obaveze učesnika

  1. Svi učesnici takmičenja (u daljem tekstu učesnici) su u obavezi da se prijave i upišu na takmičenje na način i u rokovima predviđenim Propozicijama.

  2. Učesnici su u obavezi da predaju Sudijskom kolegijumu/Glavnom Stjuardu pre početka takmičenja

 • PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U DRESURNOM JAHANJU -2018.

  KONJIČKI SAVEZ VOJVODINE

  takmičarske lisanse takmičara i takmičarske knjižice- pasoše takmičarskih konja.

  3. Učesnici su u obavezi da za učešće na takmičenju izvrše uplatu kotizacije za takmičenje pre početka takmičenja, a najkasnije na Tehničkoj konferenciji.

  4. Učesnici su u obavezi da imaju kompletnu veterinarsku dokumentaciju za konja. Svako ne posedovanje iste ide na rizik i štetu kluba i vlasnika konja.

  5. Učesnici su u obavezi da imaju kompletno popunjenu takmičarsku knjižicu – pasoš konja.

  6. Učesnici su u obavezi da se pridržavaju Protokola takmičenja pod pretnjom ne uručivanja nagrade.

  7. Da je takmičarski konj vakcinisan u skladu sa Veterinarskim propisima R.Srbije i Pravilnikom o organizaciji i izvođenju takmičenja pod pretnjom zabarane učestvovanja i udaljavanja sa mesta takmičenja.

  8. Da poseduje laboratorijsku analizu za konja na I.A.K. sa negativnim rezultatom na I.A.K. a u skladu sa Veterinarskim propisima R.Srbije i Veterinarskim pravilnikom Saveza pod pretnjom zabrane učestvovanja i udaljavanja sa mesta takmičenja.

  9. Da takmičarska knjižica – pasoš konja bude popunjen u potpunosti (upisana vakcinacija, upisan rezultat laboratorijske analize, popunjen identifikacioni karton i poglavlje sa podacima) pod pretnjom zabrane učestvovanja.

  10. Sva službena lica klubova učesnika, vlasnici konja koji se takmiče, takmičari i tehnička lica klubova učesnika takmičenja u obavezi su da se ponašaju u sportskom duhu, da svojim ponašanjem doprinesu boljem odvijanju takmičenja i da se pridržavaju Pravilnika i propozicija Prvenstva.

  11. Prijava za takmičenje: Prijavu takmičara za takmičenje dostaviti u naznačenom roku. Posle naznačenog roka prijave se neće uzimati u razmatranje.