of 42 /42
FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila Teorija kretanja drumskih vozila Seminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade Tema seminarskog rada je proračun vučno-brzinskih karakteristika motornog vozila. Za izrađen seminarski rad može se osvojiti do 20 poena. Za izradu vučnog proračuna preporučuje se korišćenje programa MS Excel ili sličnog programa za tabelarne kalkulacije. Prema želji mogući su i drugačiji postupci. Za izradu vučnog proračuna korišćenjem softvera za numeričke kalkulacije i programiranje (Matlab, Octave, Scilab...) student dobija između 10 i 20 dodatnih poena. Predaja rada vrši se slanjem proračuna u elektronskoj formi putem e-maila na adresu: [email protected] Student izrađuje zadatak samostalno, na osnovu znanja stečenih na predavanjima, vežbama i konsultacijama, u skladu sa definisanim rokovima. Rok za slanje rada je 08.6.2018. godine. Predat i odbranjen rad predstavlja uslov za mogućnost izlaska na ispit. Veličine u okviru proračuna moraju biti jasno označene. Ose dijagrama moraju biti označene podatkom o fizičkoj veličini koju prikazuju i dimenzijama u kojima je iskazana. Ukoliko na jednom dijagramu postoji više krivih, mora postojati legenda. Potrebni materijali nalaze se na sajtu Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo.

Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Propozicije i postupak...

Page 1: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Seminarski rad

Propozicije i postupak izrade

• Tema seminarskog rada je proračun vučno-brzinskih karakteristika motornog vozila.• Za izrađen seminarski rad može se osvojiti do 20 poena.• Za izradu vučnog proračuna preporučuje se korišćenje programa MS Excel ili sličnog

programa za tabelarne kalkulacije. Prema želji mogući su i drugačiji postupci.• Za izradu vučnog proračuna korišćenjem softvera za numeričke kalkulacije i programiranje

(Matlab, Octave, Scilab...) student dobija između 10 i 20 dodatnih poena.• Predaja rada vrši se slanjem proračuna u elektronskoj formi putem e-maila na adresu:

[email protected]• Student izrađuje zadatak samostalno, na osnovu znanja stečenih na predavanjima,

vežbama i konsultacijama, u skladu sa definisanim rokovima.• Rok za slanje rada je 08.6.2018. godine.

• Predat i odbranjen rad predstavlja uslov za mogućnost izlaska na ispit.• Veličine u okviru proračuna moraju biti jasno označene. Ose dijagrama moraju biti

označene podatkom o fizičkoj veličini koju prikazuju i dimenzijama u kojima je iskazana. Ukoliko na jednom dijagramu postoji više krivih, mora postojati legenda.

• Potrebni materijali nalaze se na sajtu Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo.

Page 2: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

IZVOR: WWW.CARTODAY.COM

Page 3: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

•Masa / težina vozila

•Koncepcija transmisije (⇒ stepen korisnosti)

•Osovinska opterećenja / položaj težišta

Raspodela težine napred / nazad

•Dimenzije pneumatika (⇒ dinamički radijus)

•Čeona površina

•Koeficijent otpora vazduha

•Stepen korisnosti transmisije

•Prenosni odnosi menjačkog i glavnog prenosnika

•Brzinska karakteristika motora

Page 4: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Veličina Oznaka Vrednost Fiz. dimenzija

Proračunska težina G = 17500 N iGP = 4.1Procenat težine:

napred 49.6 (%)

Parametri transmisije

Prenosni odnosi menjača:

Prenosni odnos glavnog prenosnika:

Suzuki Grand Vitara 2.0i

Marka i tip vozila:

Parametri vozila

napred 49.6 (%)nazad 50.4 (%)

Osovinska opter. iI = 4.55

napred GP = 8680 N iII = 2.36

nazad GZ = 8820 N iIII = 1.7

Koef. otp. vazduha cW = 0.41 (-) iIV = 1.24

Čeona površina A = 2.5 m2 iV = 1

Dinamički radijus rD = 0.35 m

ηTR = 0.87Napomena:

rD - iz kataloga; GP, GZ - izračunavaju se; stepen korisnosti - prema preporuci za datu konfiguraciju transmisije

Stepen korisnosti transmisije:

Prenosni odnosi menjača:

Pneumatik: 225/65 R 17

Page 5: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Težina vozila i osovinska opterećenja

T

G

G (N) G (N) ––težina vozilatežina vozila

lP lZ

hT

GP GZ

G

GP = 0,546⋅GGZ = 0,454⋅G

Primer: raspodela težine prednja osovina / zadnja osovina = 54,6 % / 45,4 %

G = GP + GZ↔

Page 6: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Dinamički radijus

Vrednost dinamičkog radijusa se očitava iz kataloga pneumatika, na osnovu dimenzijadimenzija pneumatika.

Označavanje pneumatika Označavanje pneumatika -- podsetnikpodsetnik

SERIES

RIM DIAMETER

Page 7: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Dinamički radijus

Primer: 225/55 R 16 ⇒ Dinamički radijus: rD = 0,318m

IZ KATALOGA PNEUMATIKAIZ KATALOGA PNEUMATIKA

π2O

D =r

OBIM KOTRLJANJA

π2

SLUČAJ: OBIM KOTRLJANJA ZADAT KAO REVS PER MILEREVS PER MILE

ILEREVS_PER_M1602

O = OBIM KOTRLJANJA [m]

Page 8: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Katalog pneumatika – primer IZVOR: WWW.CONTI-ONLINE.COM

Page 9: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Čeona površina

A=_____(m2)

Koeficijent otpora vazduha

cW=_____(-)

Page 10: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

M

m+GP

M

m

M

m

RGP

POGON POGON NAZAD

1. Ulazni podaci

Stepen korisnosti transmisije - ηηηηTR

GP GP

KPKP

1. ηTR = ηm ηGP 2. ηTR = ηm ηGP ηKP

3. ηTR = ηm ηGP2 ηR ηKP

~ 0,93 ~ 0,9 ~ 0,87

NAPREDNAZAD

4X4

Page 11: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Prenosni odnosi u transmisiji – im, iGP

M - motorm - menjač

Mm ,nmM,n

GP – glavni prenosnik

MGP,nGP

iGPim

- 1. stepen prenosa: im = iI- 2. stepen prenosa: im = iII- 3. stepen prenosa: im = iIII- 4. stepen prenosa: im = iIV- 5. stepen prenosa: im = iV

LOW GEAR

TOP GEAR

PRIMER: MENJAČ SA 5 STEPENI PRENOSA

iGP = ... FINAL DRIVE

Page 12: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Page 13: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Brzinska karakteristika motora

PMAXMMAX

nMIN nMmax nPmax nMAX

Page 14: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Očitavanje brzinske karakteristike motora SUS sa dijagrama

KARAKTERISTIČNE TAČKE:

•minimalni broj obrtaja motora nMIN

1. Ulazni podaci

Brzinska karakteristika motora

DIMENZIJE:nMIN

•broj obrtaja motora pri maks. obrtnom momentu nMmax

•maksimalni obrtni moment MMAX

•broj obrtaja motora pri maksimalnoj snazi nPmax

•maksimalna snaga PMAX

•maksimalni broj obrtaja motora nMAX

n (o/min)

M (Nm)

P (kW)

DIMENZIJE:

Page 15: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Brzinska karakteristika motora

Očitavanje brzinske karakteristike motora SUS sa dijagrama

n (o/min) 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000M (Nm) 210 255 260 255 245 230 212 191.1 165 127P (kW) 22.0 40.0 47.6 53.4 64.1 72.2 77.7 80.0 77.7 66.5

P(n) = M(n)⋅n / 9554 (kW)

Tabela mora da sadrži tačke Tabela mora da sadrži tačke PPMAXMAX i Mi MMAXMAX!!

Tip: za PTip: za PMAXMAX izračunati Mizračunati MPmaxPmax = 9554= 9554⋅⋅PPMAXMAX/n/nPmaxPmax

Page 16: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Brzinska karakteristika motora

Grafički prikaz i poređenje sa izvorom (provera tačnosti)

210

240

270

300

70

80

90

100

0

30

60

90

120

150

180

210

1000 2000 3000 4000 5000

n (o/min)

M (

Nm

)0

10

20

30

40

50

60

70

P (

kW

)

M (Nm)

P (kW)

Page 17: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1. Ulazni podaci

Page 18: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

2. Otpori kretanja

Konstantna brzina ⇒⇒⇒⇒ FIN = 0

Ff = f⋅G⋅cosα

f (v) = f +C ⋅v+C ⋅v4 , v (km/h)

Za uobičajene uglove uzdužnog nagiba je: cosα ≈ 1

Ff = f⋅G → Otpor kotrljanja

f (v) = f0+C1⋅v+C2⋅v4 , v (km/h)

FW = 0,0473 CW A v2 , v (km/h)

f0 = 0,01

C1 = 5,42⋅10-6

C2 = 1,05⋅10-11

Fα = G⋅sinα

→ Otpor vazduha

→ Otpor uspona

SNAGE OTPORA:Pf = Ff⋅v / 3600PW = FW⋅v / 3600Pα = Fα⋅v / 3600

Page 19: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

2. Otpori kretanja

Page 20: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

2. Otpori kretanja

Page 21: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

2. Otpori kretanja

Page 22: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

2. Otpori kretanja

Page 23: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

2. Otpori kretanja

Page 24: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

2. Otpori kretanja

Page 25: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Idealna hiperbola vuče

3. Vučno-brzinska karakteristika

vP3600

F TRMAXOid

η⋅⋅=

FOid(v)

v

Stvarne krive vuče u pojedinim stepenima prenosa:

M(n)FO(v)

n v

im = const

D

TRGPmO r

iiMF

η⋅⋅⋅=

GPm

D

iinr0,377

v⋅

⋅⋅=

FOM

Page 26: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

3. Vučno-brzinska karakteristika

Page 27: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

3. Vučno-brzinska karakteristika

Page 28: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

3. Vučno-brzinska karakteristika

Page 29: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

3. Vučno-brzinska karakteristika

Page 30: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

4. Ubrzanje i parametri ubrzanja

Izračunavanje dinamičke karakteristike i ubrzanja

GFF

D WO −= – dinamička karakteristika

gfD

a ⋅−

– ubrzanje (m/s2)

FW = 0,0473⋅cW⋅A⋅v2

f = 0,01+5,4⋅10-6⋅v+10-11⋅v4

δ

δδ = 1.03 + 0.0018 = 1.03 + 0.0018 ⋅⋅ iiTRTR22

δI = 1.03 + 0.0018 ⋅ (iGP·iI)2

δII = 1.03 + 0.0018 ⋅ (iGP·iII)2

.... itd.

Page 31: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

4. Ubrzanje i parametri ubrzanja

ITD.

Page 32: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Izračunavanje ubrzanja vozila

Ubrzanje

2.00

2.50

3.00

aI

0.00

0.50

1.00

1.50

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

v (km/h)

a(m

/s^

2)

aI

aII

aIII

aIV

aV

Page 33: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Vreme zaleta

IV

V1/a

(s /m)2

dtdv

a =adv

dt = ∫ ⋅=v

0

dva1

t

V

1/a

(s /m)2

I

II

III

v(km/h)

I

II

III

IV

v(km/h)

vv

v vv

vv

vv

vvv

vvv

1

1

2

2

3

3

4

4

10

10

11

12

13

14

14

1511 13

127

7

6

6

5

5

9

9

8

8AA A A A A A A A A A

AA

A

Page 34: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Grafička integracija

1/a (s2/m)

- vreme zaleta od v1 do v2A

tZ =

v (km/h)

A

v1

v2

- vreme zaleta od v1 do v23,6tZ =

Pošto je brzina izražena u km/h, veličina površine se mora podeliti sa 3,6da bi se dobilo vreme zaleta!

Page 35: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Praktično određivanje vremena zaleta

1/a (s2/m)

1/ai-11/ai

v (km/h)

vi-1 vi

Ai

3.6

a1

a1

21

)v(v

3.6a1

∆v

3.6A

t 1ii1ii

SRii

+⋅⋅−

=

=≈∆ −

POVRŠINA TRAPEZA

Korekcija zbog v u [km/h]

VREME ZALETA OD vVREME ZALETA OD vii--11 DO vDO vii

Page 36: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1/a (s2/m)

tZ = Σ∆ti – UKUPNO VREME ZALETA

Praktično određivanje vremena zaleta

v (km/h)

1. FAZA: ubrzavanje sa klizanjem spojnice pri MMAX

3.6a1

v∆t 1

1

1

v1

PROMENA STEPENA PRENOSA

(nije uzet u obzir prekid toka snage)

Page 37: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

1/a (s2/m)

Praktično određivanje vremena zaleta

v (km/h)

Page 38: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Proračun vremena i puta zaleta

Napomena: prva vrednost brzine za koju se računa tZ je v1 –brzina pri maksimalnom momentu u prvom stepenu prenosa (završetak klizanja spojnice)!

Page 39: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Određivanje puta zaleta

t (s) dtds

v = dtvds ⋅= ∫ ⋅=t

0

dtvs

v (km/h)

sZ = Σ∆Σ∆Σ∆Σ∆si – UKUPAN PUT ZALETA

3.6

)v(v21

)t(ts

1ii1ii

i

−− +⋅⋅−=∆

ti

ti-1

vi vi-1

Page 40: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Vreme i put zaleta

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

t (s

)

1000

1500

2000

s (

m) vreme zaleta

put zaleta

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

v (km/h)

t (s

)

0

500

1000

s (

m)

put zaleta

Page 41: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Zavisnost između vremena i puta zaleta

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

t (s

)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0 200 400 600 800 1000 1200

s (m)

t (s

)

Page 42: Propozicije i postupak izrademehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/SEMINARSKI-2018.pdfSeminarski rad Seminarski rad Propozicije i postupak izrade • Tema seminarskog

FTN Novi Sad

Katedra za motore i vozila

Teorija kretanja drumskih vozila

Seminarski rad

Postupak pri određivanju parametara ubrzanja - rezime

a) Odrediti faze ubrzanja:1. Faza ubrzavanja sa klizanjem spojnice od v=0 do v=v1

2. Faza ubrzavanja u prvom stepenu prenosa(odrediti odgovarajući interval brzina)

3. Faza ubrzavanja u drugom stepenu prenosa(odrediti odgovarajući interval brzina)

Itd.Itd.

(Ograničiti najveću brzinu koja se uzima u obzir! → npr. ≈ 160 km/h)

b) Proračun parcijalnih vremena zaleta između dve susedne vrednosti brzine

c) Sumiranje parcijalnih vremena zaleta

d) Proračun parcijalnih puteva zaleta između dve susedne vrednosti brzine

e) Sumiranje parcijalnih puteva zaleta

f) Crtanje dijagrama:

1. tZ, sZ = f(v)

2. tZ = f(sZ)