Projeto AFRFB 2010 v1

  • View
    24

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Projeto AFRFB 2010 v1

Horrio de Estudo Fase II AFRF 2007

SEGUNDA05:30 - 06:00 06:00 - 06:30 06:30 - 07:00 07:00 - 07:30 07:30 - 08:00 08:00 - 08:30 08:30 - 09:00 09:00 - 09:30 09:30 - 10:00 10:00 - 10:30 10:30 - 11:00 11:00 - 11:30 11:30 - 12:00 12:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 14:30 14:30 - 15:00 15:00 - 15:30 15:30 - 16:00 16:00 - 16:30 16:30 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 18:30 - 19:00 19:00 - 19:30 19:30 - 20:00 20:00 - 20:30 20:30 - 21:00 21:00 - 21:30 21:30 - 22:00 22:00 - 22:30 22:30 - 23:00 23:00 - 23:30 23:30 - 24:00

TERA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

DC1/1/2010 1/2/2010 1/3/2010 1/4/2010 1/5/2010 1/6/2010 1/7/2010 1/8/2010 1/9/2010 1/10/2010 1/11/2010 1/12/2010 1/13/2010 1/14/2010 1/15/2010 1/16/2010 1/17/2010 1/18/2010 1/19/2010 1/20/2010 1/21/2010 1/22/2010 1/23/2010 1/24/2010 1/25/2010 1/26/2010 1/27/2010 1/28/2010 1/29/2010 1/30/2010 1/31/2010 TOTAL

DA

DT

C

LT

MF

Est

AU

EcMa

FP

0:00

0:00

Total Ms

0:00

0:00 0:00 Mdia/dia 0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DCiv

Dpe

DCom

RL

AP

AG

CC

AFO

CI

DP

EcMi

CP

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DI

P

I

Inf

O0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Dia Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Disciplina prevista e no estudada Disciplina no prevista e estudada Estudo no programado Disciplina prevista Disciplina no prevista * tempos em horas

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

O Inf I P DI CP EcMi DP CI AFO CC AG AP RL DCom Dpe DCiv FP EcMa AU Est MF LT C DT DA DC 0 0 0

Disciplinas

plina prevista e no estudada plina no prevista e estudada

ANLISE ESTATSTICA

0

0

1

1

1

1

1

Tempo Mensal Lquido de Estudo por Disciplina

1

DC2/1/2010 2/2/2010 2/3/2010 2/4/2010 2/5/2010 2/6/2010 2/7/2010 2/8/2010 2/9/2010 2/10/2010 2/11/2010 2/12/2010 2/13/2010 2/14/2010 2/15/2010 2/16/2010 2/17/2010 2/18/2010 2/19/2010 2/20/2010 2/21/2010 2/22/2010 2/23/2010 2/24/2010 2/25/2010 2/26/2010 2/27/2010 2/28/2010 TOTAL

DA

DT

C

LT

MF

Est

AU

EcMa

FP

0:00

0:00

Total Ms

0:00

0:00 0:00 Mdia/dia 0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DCiv

Dpe

DCom

RL

AP

AG

CC

AFO

CI

DP

EcMi

CP

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DI

P

I

Inf

O0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Dia Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Disciplina prevista e no estudada Disciplina no prevista e estudada Estudo no programado Disciplina prevista Disciplina no prevista * tempos em horas

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

O Inf I P DI CP EcMi DP CI AFO CC AG AP RL DCom Dpe DCiv FP EcMa AU Est MF LT C DT DA DC 0 0 0

Disciplinas

plina prevista e no estudada plina no prevista e estudada

ANLISE ESTATSTICA

0

0

1

1

1

1

Tempo Mensal Lquido de Estudo por Disciplina

1

1

DC3/1/2010 3/2/2010 3/3/2010 3/4/2010 3/5/2010 3/6/2010 3/7/2010 3/8/2010 3/9/2010 3/10/2010 3/11/2010 3/12/2010 3/13/2010 3/14/2010 3/15/2010 3/16/2010 3/17/2010 3/18/2010 3/19/2010 3/20/2010 3/21/2010 3/22/2010 3/23/2010 3/24/2010 3/25/2010 3/26/2010 3/27/2010 3/28/2010 3/29/2010 3/30/2010 3/31/2010 TOTAL

DA

DT

C

LT

MF

Est

AU

EcMa

FP

0:00

0:00

Total Ms

0:00

0:00 0:00 Mdia/dia 0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DCiv

Dpe

DCom

RL

AP

AG

CC

AFO

CI

DP

EcMi

CP

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DI

P

I

Inf

O0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Dia Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed

Disciplina prevista e no estudada Disciplina no prevista e estudada Estudo no programado Disciplina prevista Disciplina no prevista * tempos em horas

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

O Inf I P DI CP EcMi DP CI AFO CC AG AP RL DCom Dpe DCiv FP EcMa AU Est MF LT C DT DA DC 0 0 0

Disciplinas

plina prevista e no estudada plina no prevista e estudada

ANLISE ESTATSTICA

0

1

1

1

1

1

Tempo Mensal Lquido de Estudo por Disciplina

1

0

DC4/1/2010 4/2/2010 4/3/2010 4/4/2010 4/5/2010 4/6/2010 4/7/2010 4/8/2010 4/9/2010 4/10/2010 4/11/2010 4/12/2010 4/13/2010 4/14/2010 4/15/2010 4/16/2010 4/17/2010 4/18/2010 4/19/2010 4/20/2010 4/21/2010 4/22/2010 4/23/2010 4/24/2010 4/25/2010 4/26/2010 4/27/2010 4/28/2010 4/29/2010 4/30/2010 TOTAL

DA

DT

C

LT

MF

Est

AU

EcMa

FP

0:00

0:00

Total Ms

0:00

0:00 0:00 Mdia/dia 0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DCiv

Dpe

DCom

RL

AP

AG

CC

AFO

CI

DP

EcMi

CP

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DI

P

I

Inf

O0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Dia Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Disciplina prevista e no estudada Disciplina no prevista e estudada Estudo no programado Disciplina prevista Disciplina no prevista * tempos em horas

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

O Inf I P DI CP EcMi DP CI AFO CC AG AP RL DCom Dpe DCiv FP EcMa AU Est MF LT C DT DA DC 0 00

Disciplinas

plina prevista e no estudada plina no prevista e estudada

ANLISE ESTATSTICA

0

1

1

1

1

1

Tempo Mensal Lquido de Estudo por Disciplina

1

0

DC5/1/2010 5/2/2010 5/3/2010 5/4/2010 5/5/2010 5/6/2010 5/7/2010 5/8/2010 5/9/2010 5/10/2010 5/11/2010 5/12/2010 5/13/2010 5/14/2010 5/15/2010 5/16/2010 5/17/2010 5/18/2010 5/19/2010 5/20/2010 5/21/2010 5/22/2010 5/23/2010 5/24/2010 5/25/2010 5/26/2010 5/27/2010 5/28/2010 5/29/2010 5/30/2010 5/31/2010 TOTAL

DA

DT

C

LT

MF

Est

AU

EcMa

FP

0:00

0:00

Total Ms

0:00

0:00 0:00 Mdia/dia 0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DCiv

Dpe

DCom

RL

AP

AG

CC

AFO

CI

DP

EcMi

CP

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

DI

P

I

Inf

O0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Dia Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon

Disciplina prevista e no estudada Disciplina no prevista e estudada Estudo no programado Disciplina prevista Disciplina no prevista * tempos em horas

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

O Inf I P DI CP EcMi DP CI AFO CC AG AP RL DCom Dpe DCiv FP EcMa AU Est MF LT C DT DA DC 0 0 0

Disciplinas

plina prevista e no estudada plina no prevista e estudada

ANLISE ESTATSTICA

0

1

1

1

1

1

Tempo Mensal Lquido de Estudo por Disciplina

1

0

DC6/1/2010 6/2/2010 6/3/2010 6/4/2010 6/5/2010 6/6/2010 6/7/2010 6/8/2010 6/9/2010 6/10/2010 6/11/2010 6/12/2010 6/13/2010 6/14/2010 6/15/2010 6/16/2010 6/17/2010 6/18/2010 6/19/2010 6/20/2010 6/21/2010 6/22/2010 6/23/2010 6/24/2010 6/25/2010 6/26/2010 6/27/2010 6/28/2010 6/29/2010 6/30/2010 TOTAL

DA

DT

C

LT

MF

Est

AU

EcMa

FP

0:00

0:00

Total Ms

0:00

0:00 0: