Projektovanje Namenskih Ra¤†unarskih Struktura 1 ... Odsek za ra¤†unarsku tehniku i ra¤†unarske komunikacije

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Projektovanje Namenskih Ra¤†unarskih Struktura 1 ... Odsek za...

 • Univerzitet u Novom Sadu

  Fakultet tehničkih nauka

  Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije

  Projektovanje Namenskih Računarskih Struktura 1

  Sistemi zasnovani na Androidu

  Objektno orijentisani elementi

  programiranja u programskom jeziku Java

 • Default vrednosti promenljivih

   primitivni tipovi kao atributi klase Primitivni tip Default boolean false char ‘\u0000’ byte (byte)0 short (short)0 int 0 long 0L float 0.0f double 0.0d

   reference kao atributi klase  null

   lokalne promenljive  nemaju default vrednost – upotreba pre

  inicijalizacije izaziva grešku kod kompajliranja!

  2019 PNRS1 2

 • Inicijalizacija objekata

   Ako želimo posebnu akciju prilikom kreiranja objekta neke klase, napravićemo konstruktor

   Konstruktor se automatski poziva prilikom kreiranja objekta

  Automobil a = new Automobil();

   Ako ne napravimo konstruktor, kompajler će sam napraviti default konstruktor, koji ništa ne radi

  2019 PNRS1 3

 • Method overloading

   U klasi može da postoji više metoda sa istim imenom

   Razlikuju se po parametrima

   Metode se nikada ne razlikuju po povratnoj vrednosti

  2019 PNRS1 4

 • Ključna reč final

  final atributi: konstante

  final int a = 5;

  2019 PNRS1 5

   Ono što je prirodno da bude final, deklarisati tako

   Doprinosi čitljivosti i performansama!

 • Ključna reč static

   Definiše statičke atribute i metode

   Statički atributi i metode postoje i bez kreiranje objekta  zato im se može pristupiti preko imena klase

  StaticTest.i++;

   Statički atributi imaju istu vrednost u svim objektima  ako se promeni statički atribut u jednom objektu, on će se

  promeniti i kod svih ostalih objekata

   Namena statičkih metoda:  pristup i rad sa statičkim atributima

   opšte metode za koje nije potrebno da se kreira objekat Math.sin(x)

  2019 PNRS1 6

 • Nasleđivanje

  class Avion {

  String oznaka;

  float tezina;

  Rezervoar rezervoar;

  Krilo levo, desno;

  Proizvodjac proizvodjac;

  void poleti() { ... }

  void sleti() { ... }

  }

  class BorbeniAvion extends Avion {

  Top top;

  Collection bombe;

  void sleti() { ... }

  int pucaj() { ... }

  }

   postoji samo jednostruko nasleđivanje 2019 PNRS1 7

 • Modifikatori pristupa

   public – vidljiv za sve klase

   protected – vidljiv samo za klase naslednice i klase iz

  istog paketa

   private – vidljiv samo unutar svoje klase

   nespecificiran (friendly) – vidljiv samo za klase iz istog paketa

  2019 PNRS1 8

 • Method overriding

   Pojava da u klasi naslednici postoji metoda istog imena i parametara kao i u baznoj klasi

   Primer:

  klasa A ima metodu metoda1()

  klasa B nasleđuje klasu A i takođe ima metodu metoda1()

  2019 PNRS1 9

 • Apstraktne klase

   Klase koje ne mogu imati svoje objekte obično sadrže jednu ili više apstraktnih metoda –

  metoda bez definicije (tela)

  abstract class A { int i; public void metoda1() { ... } public abstract void metoda2(); ...

  }

  class B extends A { public void metoda2() { ... }

  }

   Ako klasa ima makar jednu apstraktnu metodu, mora da se deklariše kao apstraktna.

  2019 PNRS1 10

 • Polimorfizam

   Koncept po kojem se za neku varijablu (ili parametar metode ili povratnu vrednost) definiše tip bazne klase, a da se zapravo koristi klasa naslednica

  2019 PNRS1 11

 • Polimorfizam abstract class Instrument {

  abstract void sviraj();

  }

  class Violina extends Instrument {

  void sviraj() { ... }

  }

  class Klarinet extends Instrument {

  void sviraj() { ... }

  }

  class Muzicar {

  Instrument i;

  Muzicar(Instrument i) {

  this.i = i;

  }

  sviraj() {

  i.sviraj();

  }

  }

  ...

  Muzicar m = new Muzicar(new Klarinet());

  m.sviraj(); 2019 PNRS1 12

 • Interfejsi

   Omogućavaju definisanje samo apstraktnih metoda, konstanti i

  statičkih atributa

   Interfejs nije klasa! On je spisak metoda i atributa koje klasa koja implementira interfejs mora da poseduje

   Sve metode su implicitno public, a svi atributi su implicitno public static final

   Interfejsi se ne nasleđuju, već implementiraju

   Da bi klasa implementirala interfejs, mora da redefiniše sve

  njegove metode

   Jedan interfejs može da nasledi drugog

   Jedna klasa može da implementira jedan ili više

  interfejsa

  2019 PNRS1 13

 • Interfejsi

  interface Instrument { int sviraj(Nota nota); int nastimaj(Nota nota);

  }

  class Klarinet implements Instrument { public int sviraj(Nota nota) { ... } public int nastimaj(Nota nota) { ... }

  }

  class Muzicar {

  Instrument instrument;

  int sviraj(Nota nota) {

  return instrument.sviraj(nota);

  }

  }

  2019 PNRS1 14

 • Izuzeci

   Mehanizam za prijavu greške

  da ne moramo da za to koristimo povratnu vrednost metode ili globalne promenljive

   Dve vrste izuzetaka:

  checked (Exception)

  moraju se obuhvatiti try-catch blokom

  unchecked (RuntimeException)

  ne moraju se obuhvatiti try-catch blokom, pošto se mogu programski sprečiti:  NullPointerException

   ArrayIndexOutOfBoundsException

   ArithmeticException

   ...

  2019 PNRS1 15

 • try {

  // kod koji može da izazove

  // izuzetak

  }

  catch (java.io.EOFException ex) {

  System.out.println("Kraj datoteke pre vremena!");

  }

  catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {

  System.out.println("Pristup van granica niza");

  }

  catch (Exception ex) {

  System.out.println("Svi ostali izuzeci");

  }

  finally {

  // kod koji se izvršava u svakom slučaju

  }

  Izuzeci

  2019 PNRS1 16

 • Izuzeci

   Programsko izazivanje izuzetka throw new Exception("Ovo je jedan izuzetak");

   Korisnički definisani izuzeci class MojException extends Exception {

  MojException(String s) {

  super(s);

  }

  }

  2019 PNRS1 17

 • Izuzeci

   Ključna reč throws

  void f(int i) throws MojException { ... }

   Propagacija izuzetaka

  ne moramo da obuhvatimo try-catch blokom, već da deklarišemo da i pozivajuća metoda takođe baca izuzetak

  tako možemo da prebacujemo odgovornost hvatanja izuzetka na gore

  2019 PNRS1 18

 • Rukovanje greškama: izuzeci vs. strukturnog

   Dva pristupa

  Vraćanje koda greške iz svake funkcije

  Može biti naporno

   Izuzetak

  Može biti fatalno

  Neobrađeni izuzetak (pogrešna sintaksa konfiguracionog fajla) je iz dubine koda srušio ceo server

   Dizajn odluka, u Java se koriste izuzeci

  2019 PNRS1 19

 • Paketi

   Način za hijerarhijsko organizovanje programa u module

  ekvivalent foldera

   tačka u nazivu paketa odgovara separatoru foldera u punoj putanji

   Implicitni paket – kada ne definišemo paket

   Upotreba

  import java.io.*;

  import java.util.Vector;

  2019 PNRS1 20

 • Paketi

   Kreiranje paketa package imePaketa;

  ...

  public class MojaKlasa { ... }

   Korišćenje paketa

  import imePaketa.MojaKlasa;

  ...

  MojaKlasa m = new MojaKlasa();

  ili

  imePaketa.MojaKlasa m = new imePaketa.MojaKlasa();

  2019 PNRS1 21

 • Paketi

  Folderi (direktorijumi)

  hijerarhija paketa se poklapa sa hijerarhijom foldera:

  moj.paket.Lib -> moj\paket\Lib.class

  2019 PNRS1 22

 • JAR arhive

   Klasičan ZIP format

   Sadrži i folder META-INF u kojem je najbitnija datoteka manifest.mf

   Sadržaj manifest.mf datoteke:

  Manifest-Version: 1.0

  Created-By: 1.4.2_02 (Sun Microsystems Inc.)

  Main-Class: moj.paket.Klasa

  Class-Path: biblioteka.jar druga_biblioteka.jar

  2019 PNRS1 23

 • Inner classes (unutrašnje klase)

  public class Spoljasnja {

  Spoljasnja() { ... }

  void metoda1() { ... }

  public class Unutrasnja {

  void metoda2() { ... }

  /* moze da pristupa spoljnoj klasi */

  }

  }

  2019 PNRS1 24

  Često se koristi u Android!

 • Lokalne klase (Local classes)

  public class LocalClassExample {

  public static void validatePhoneNumber(

  String phoneNumber1, String phoneNumber2) {

  final int numberLength = 10;

  class PhoneNumber {

  String formattedPhoneNumber = null;

  PhoneNumber(String phoneNumber) {

  }

  public String getNumber() {

  return formattedP

Related documents