Projektovanje cjevovoda - MFS - 2013_SS - 01.pdf

 • View
  63

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Projektovanje cjevovoda - MFS - 2013_SS - 01.pdf

 • Projektovanje cjevovoda1

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  EPO-07

  Projektovanje cjevovoda

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak

  Masinski fakultet Sarajevo

  ljetni semestar 2013

  1. dio

 • Uvod

  Uvodni dio predavanja preuzet iz predmeta

  Transport cijevima

  zimski semestar 2012.

  Projektovanje cjevovoda2

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

 • Projektovanje cjevovoda3

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Cijevi

  Cijevi su cilindricne povrsine od cvrstog materijala, zatvorene u obimnom pravcu, cija je jedna gabaritna dimenzija duza od ostalih dviju; sa strana mogu biti otvorene ili zatvorene.

 • Projektovanje cjevovoda4

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Cijevi

  U vecini slucajeva, poprecni presjek cijevi je ogranicen glatkom krivuljom (obicno kruzni poprecni presjek).

  U slucaju drugih poprecnih presjeka (npr. kvadratni, pravougaoni, otvoreni itd.) govorimo o kanalima, koritima ili zljebovima.

 • Projektovanje cjevovoda5

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Cijevi

  Unutrasnjost cijevi se koristi za: pohranjivanje/skladistenje materijala i/ili transport materijala na srazmjerno veliku

  udaljenost.

  Zidovi (stijenke) cijevi imaju visestruku ulogu: noseca uloga (oslonci), usmjeravanje u transportu (npr. u krivinama), ocuvanje kolicine materijala, odnosno zapremine

  (vazno kod transporta gasovitih materijala), zastita materijala od dejstva vanjskih faktora i

  obrnuto (vazno npr. kod kanalizacije i otpadnih voda),

  izolacija (npr. toplotna) itd.

 • Projektovanje cjevovoda6

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Cijevi

  Zidovi (stijenka) cijevi mogu biti perforirani da bi omogucili razmjenu materijala sa okolinom,

  npr. u SAGD (steam assisted gravity drainage) procesu za dobivanje nafte iz naftnog (uljnog) pijeska.

 • Projektovanje cjevovoda7

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Cijevni sistemi

  Osim cijevi, cijevni sistemi ukljucuju i znatan broj drugih uredjaja, komponenti odn. dijelova, npr.:

  pumpe, ventilatori, kompresori,

  ventili,

  filteri,

  odvajaci materijala,

  spremnici /rezervoari,

  mjerni uredjaji i senzori,

  itd.

 • Projektovanje cjevovoda8

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Projektovanje cjevovoda

  Projektovanje cjevovoda je kontuirani, zatvoreni transport materijala na relativno veliku udaljenost.

  Projektovanje cjevovoda moze biti:

  nadzemni,

  podzemni ili

  podvodni.

  Bazira se na procesu tecenja nekog materijala kroz cijev. Zahtijeva neki fluid kao radni medij, tj. koji djeluje kao posrednik u prenosu snage, odn. energije.

 • Projektovanje cjevovoda9

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Projektovanje cjevovoda

  Transportovani materijal mora zadovoljavati odredjene zahtjeve. Moze biti u jednoj od sljedecih formi:

  fluid (tecnosti i gasovi) ili mjesavina fluida,

  cvrsti materijal ali u sipkoj formi (npr. granulat, prasak, prah itd.) ili

  mjesavina fluida i sipkog cvrstog materijala.

  Uloga transporta cijevima je prenos mase.

  Uloga hidraulike i pneumatike je prenos snage/sile ili prenos signala / informacija.

 • Projektovanje cjevovoda10

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Primjeri transporta cijevima

  transport hrane

  transport hrane, O2, CO2 , H2O

  transport O2, CO2, H2O

 • Projektovanje cjevovoda11

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Primjeri transporta cijevima

  aquaduct

  ovdje se zapravo

  radi o kanalima,

  a ne cijevima

 • Projektovanje cjevovoda12

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Primjeri transporta cijevima

  procesna tehnika i hemijska industrija

 • Projektovanje cjevovoda13

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Primjeri transporta cijevima

  vodovod i kanalizacija

 • Projektovanje cjevovoda14

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Primjeri transporta cijevima

  transport cvrstog materijala

 • Projektovanje cjevovoda15

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Projektovanje cjevovoda

  Ukljucuje razmatranje i analizu u vise razlicitih inzinjerskih disciplina:

  mehanika fluida, mehanika zrnatih materijala

  (diskretnih tijela), elasticnost/plasticnost

  (npr. analiza naprezanja i deformacija cijevi), prenos mase i toplote, termodinamika, tehnika mjerenja, tehnika spajanja (npr. zavarivanje), automatizacija i regulacije i dr.

 • Opte o predmetu

  Sedmino

  2 sata predavanjautorak, 14h-16h

  2 sata vjebisrijeda, 11h-13h , mr. Nijaz Delali

  Projektovanje cjevovoda16

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

 • Projektovanje cjevovoda17

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Metod ispitivanja / ocjenjivanja

  Aktivnost koja se zahtijeva od kandidata:predavanja, vjebe;

  Metod ispitivanja:

  kolokvij, parcijalni ispit, zavrni ispit, zadae;

  - kolokvij na poetku semestra ELIMINACIONI !!!

  - dio zadace u vidu seminarskog rada uslovi za izlazak na ispit:

  minimalno 70% prisutnosti i uredno ocjenjena zadaca;

  Metod ocjenjivanja:kolokvij 10 bodova parcijalni ispit 20 bodovazavrsni ispit 40 bodovazadaca i seminarski rad 30 bodova (10+20)

 • Projektovanje cjevovoda18

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  1. dio Osnove mehanike fluida

 • Projektovanje cjevovoda19

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Fluidi

  fluidi

  materija koja se kontinuirano deformise usljed dejstva smicuceg napona

  poprimaju oblik sistema (npr. neke posude) koji ih sadrzi, dakle imaju nestabilan oblik

  tecnosti stabilna zapremina u otvorenim sistemima

  gasovi nestabilna zapremina u otvorenim sistemima (tendencija sirenja)

 • Projektovanje cjevovoda20

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Fizicke osobine fluida

  fizicke osobine (svojstva) fluida: gustina, stisljivost, viskoznost, specificni toplotni kapacitet, termicka provodljivost, vlaznost (kod gasova), i dr.

  bitno pri proracunu i analizi: vrijednosti fizickih osobina fluida medjusobne relacije i trendovi promjene fizickih

  osobina fluida njihove ovisnosti o drugim fizickim velicinama,

  odnosno uticaj na druge fizicke velicine

 • Projektovanje cjevovoda21

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Referentni uslovi fizickih osobina

  (neke) fizicke osobine fluida variraju zavisno od vanjskih uslova

  referentni uslovi za ustaljeno izrazavanje vrijednosti fizickih osobina:

  normalni uslovi: p=101325 Pa, T0=273 K

  standardni uslovi: p=101325 Pa, T0=293 K

  normalni atmosferski uslovi:

  p=101325 Pa, Tn=288 K

  standardni tehnicki uslovi:

  p=98066.5 Pa, T0=293 K

 • Projektovanje cjevovoda22

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Gustina

  gustina

  kolicina fluida, izrazena njegovom masom, u nekom normiranom (jedinicnom) dijelu prostora:

  r = m / V

  [ kg / m3 ]

  gustina znacajno ovisi o koncentraciji dodatnih materija u nekoj tecnosti ili gasu

  npr. morska voda je znatno gusca nego obicna (izvorska) voda, sto zavisi od stope slanosti (saliniteta)

 • Projektovanje cjevovoda23

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Gustina

  gustina tecnosti: mijenja se sa temperaturom(u iznimnim slucajevima i sa pritiskom)

  gustina gasova: mijenja se sa temperaturom i pritiskom

  za uobicajene pritiske, ovisnost gustine tecnosti o temperaturi:

  rt=r293 / (1 + b (T 293))b koeficijent zapreminskog termalnog sirenja

  gustina realnog gasa (niske temperature, visoki pritisci):

  pabs = r RT Z(p,T) r(podvuceno predstavlja jednacinu stanja idealnog gasa)

  R = Runiv / M specificna gasna konstanta; za suhi zrak: 286.9 J/kgK

 • Projektovanje cjevovoda24

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Gustina

  Z (p,T) faktor kompresibilnosti gasa

  Z = 1 za idealan gas

  Z ne ovisi o vrsti gasa (da li je etan, butan i sl.)

  Tc , pc svojstva u kriticnoj tacci nema medjufaznih granica

  pr = p / pc

  Tr = T / Tc

  idealan gas

 • Projektovanje cjevovoda25

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Gustina

  Ovisno od uslova, realni gas moze imati znatno vecu gustinu od idealnog gasa.

  Npr. u kriticnoj tacci:

  za Tr = T / Tc= 1 i pr = p / pc= 1 Z 0.2

  rrealni gas = ridealni gas / Z

  rrealni gas 5 ridealni gas

 • Projektovanje cjevovoda26

  doc. Dr.-Ing. Muris Torlak2013, SS

  Masinski fakultet Sarajevo

  Stisljivost

  stisljivost

  promjena gustine fluida usljed dejstva pritiska (i/ili temperature)

  gasovi: stisljivi za otvoreni tok i Ma>0.3