Projektni zadataksdgsdg

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Projektni zadataksdgsdg

 • 8/17/2019 Projektni zadataksdgsdg

  1/31

  Mašinski fakultet Sarajevo

  Izbor materijala i analiza havarija

  Ple an Medina

  Sejdinovi Zijada

  Bodova:

  od max 60

  Datum kolokvija i prezentacije: 18.06.2015.

  Predmetni nastavnik, Predmetni asistent: Doc. dr. Ismar Hajro, v. asist. Petar Tasić

  Datum izdavanja Mart 2015

  Naziv projektnog zadatka N LIZ H V RIJE UREDSKE STOLICE

  Mašinski fakultet Sarajevo | Katedra za mašinski proizvodni inženjering | Izbor materijala i analiza hava

  Projektni zadatak

 • 8/17/2019 Projektni zadataksdgsdg

  2/31

  Podaci o pregledima i predaji rada:

  Datum izdavanja Datum prvog pregleda Datum predaje konačne verzije Predat štampan i uvezan

  PDF doc/docx literatura (elektronski)

  Postignuti bodovi:

  Stavka bodova od max

  P i s a n

  i d i o

  Kvalitet Slike 5 Tabele 5 Tekst 5

  Pristup izradi 5 Literatura 5 Forma 5

  P r e z e n

  t a c

  i j a Kvalitet prezentacije 6 Čita pri prezentovanju DA/NE 2

  Prekoračenje vremena prezentovanja (max 15min)

  2

  K o

  l o k v

  i j

  Opšti dojam 20

  Ukupno 60

  Napomene:

  P o z

  i t i v n o

  N e g a

  t i v n o

 • 8/17/2019 Projektni zadataksdgsdg

  3/31

  1/31

  Sadržaj

  1 Uvod ................................................................................................................................................... 3

  2 Komponente i karakteristike analizirane uredske stolice .................................................................... 5 3 Osobine materijala analizirane uredske stolice .................................................................................. 8

  3.1 Akrilnitril-butadien-stiren ............................................................................................................... 8

  3.2 Polietilen ....................................................................................................................................... 9

  3.3 Polipropilen .................................................................................................................................. 9

  3.4 Poliuretan ................................................................................................................................... 10

  4 Opis loma dijelova uredske stolice ................................................................................................... 11 4.1 Nalaz nakon havarije .................................................................................................................. 12

  4.2 Snimak stanja ............................................................................................................................. 12

  4.3 Nehavarisana stolica .................................................................................................................. 18

  4.4 Hipoteza havarije ....................................................................................................................... 21

  4.5 Pojedinačna ispitivanja ............................................................................................................... 21

  4.6 Ocjena rezultata ispitivanja ........................................................................................................ 26

  5 Zaključak ........................................................................................................................................... 27 6 Literatura ........................................................................................................................................... 29

 • 8/17/2019 Projektni zadataksdgsdg

  4/31

  2/31

  Sažetak

  U okviru ovog projektnog zadatka je prikazana analiza uzroka loma (havarije) nosača naslona uredske stolice. U uvodnom dijelu ovog rada je dat kratki osvrt na razvoj uredskih stolica i podjelu prema potrebama korisnika. Nakon toga je su detaljno opisane komponente analizirane uredske stolice i njene tehničke karakteristike, kao i funkcije pojedinih dijelova. Opisani su i razlozi izbora određenih materijala za različite dijelove stolice. U okviru analize loma nosača naslona su opisani eksploatacioni uslovi u kojima je došlo do loma. Postavljena je hipoteza o uslovima i toku havarije, koja je kasnije bila predmetom dokazivanja ili osporavanja. Pri tome su u obzir uzeti eksploatacioni uslovi u momentu loma, analiza stanja i izgled oštećenih dijelova nosača naslona i mehaničke osobine korištenih materijala. Izvršen je analitički proračun napona u kritičnim presjecima i vrijednosti upoređene sa vrijednostima dobijenim ispitivanjem materijala. Dodatno, izvršeno je poređenje stanja havarisane stolice sa identičnom stolicom koja je trenutno u eksploataciji, kako bi se upotpunila slika o razlozima loma nosača naslona. Bazirano na svemu što je urađeno, izloženi su razlozi nastanka loma i sam tok loma nosača naslona uredske stolice.

  Ključne riječi : uredska stolica, naslon stolice, sjedalo stolice, lom, havarija, osobine materijala

 • 8/17/2019 Projektni zadataksdgsdg

  5/31

  3/31

  1 Uvod

  Stolica je komad namještaja za sjedenje napravljen sa sjedalom, naslonom za leđa, i određenim brojem nogu, koje omogućavaju stabilnost i kretanje. Prema nekim izvorima, jedan od najranijih izumitelja uredske stolice je biolog Charles Darwin, koji je montirao točkiće na svoju stolicu kako bi mogao da brže pristupi uzorcima. U XX vijeku javila se potreba modernog čovjeka, bilo u uredu, bilo u neformalnim situacijama, za udobnom stolicom koja je dovela do razvoja industrijskog dizajna. [1] Smatra se da je Herman Miller napravio revoluciju u dizajnu uredskih stolica, sa svojom tzv. Aeron stolicom iz 1994. Slika 1.1 prikazuje izgled ove stolice. U njenoj je učestvovala ekipa stručnjaka, koja je uključivala dizajnere i ortopede, a učestvovalo je i preko dvije stotine ljudi prema čijem položaju tijela je stolica pravljena. Aeron stolica je kao redovni eksponat izložena u muzeju modernih umjetnosti.

  Slika 1.1: Aeron uredska stolica, dizajnirana 1994. godine [1]

  Herman Miller uredske stolice se i danas proizvode i prodaju, a Slika 1.2 prikazuje neke od tih stolica.

  Slika 1.2: Herman Miller uredske stolice [1]

  Uredska stolica je stolica dizajnirana tako da omogući što udobnije sjedenje u uredu, odnosno za računarom. Odlikuje se pokretnim naslonom i mogućnošću okretanja za 360°. Uredske stolice su prilagođene uredskom okruženju sa mogućnošću kretanja korisnika i udobnosti, bitne zbog dugotrajnog

  sjedenja na radnom mjestu. Da bi se postigla ova svrha, uredske stolice treba da imaju podesiv naslonza ruke i leđa, kao i sjedalo. Najjednostavnija podjela uredskih stolica bila bi na direktorske, administracijske uredske stolice i uredske stolice za širu upotrebu (slika 1.3).

 • 8/17/2019 Projektni zadataksdgsdg

  6/31

  4/31

  Slika 1.3: Direktorska (lijevo), administracijska stolica (sredina) i uredska stolica za širu upotrebu (desno) [1]

  Povezane aktivnosti, koje podrazumijevaju analizu i istraživanje, kao i brojne dužnosti, privatne sastanke, korištenje računara i mnoge psihološke probleme na radnim mjestima zahtijevaju i poboljšane fizičke i mentalne uslove kod rukovodioca tih firmi. Jedan od tih uslova je i namještaj koji se koristi, a primjer je direktorska stolica (Slika 1.3 lijevo). Manje kreativnih i raznovrsnih aktivnosti, što bi značilo i manje potrebnog komfora odnosi se na administrativne poslove pa se to odražava i na uslove rada. Stolice koje se koriste u tim prilikama su administrativne (Slika 1.3 u sredini). Stolice koje se koriste u uredima osoba koje obavljaju poslove sa kupcima „licem u lice“ ili poslove koji zahtijevaju samo telefonske razgovore su ujedno i stolice za širu upotrebu (Slika 1.3 desno). [1] Prije više od 15 godina je počela standardizacija uredskih stolica, a jedan od prvih standarda koji definiše uredske stolice bio je BS EN 1335. Dio standarda BS EN 1335-1 odnosi se na stolice opremljene mehanizmom za sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta, i sastavljen je iz tri dijela. Prvi dio definiše dimenzije uredskih stolica (potrebne za osiguranje dimenzione stabilnosti), drugi sigurnosne zahtjeve, dok treći definiše metode ispitivanja sigurnosti uredskih stolica. Ovaj standard stolice koje su obuhvaćene njegovim prvim dijelom dijeli na tri tipa - tip A, B i C:

  Nagib naslona stolica tipa A se moguće je podešavati u iznosu od najmanje 6°. Visina sjedala stolica ovog tipa je minimalno 400 mm, a obim podesivosti 120 mm. Širina sjedala također mora biti podesiva. Za ovaj tip stolice naslon je nezavisan od sjedala.

  Tip B stolice može imati naslon nezavisan od sjedišta ali to nije obavezno. Dimenzije su slične tipu stolice A, s tim da je visina sjedala kod stolica ovog tipa minimalno 420 mm. Obim podesivosti je također 120 mm.

  Tip C uredskih stolica ima povezan naslon i sjedište. Nema podesivog kretanja naslona i smanjen je obim podesivosti sjedala (iznosi 80-100 mm). Ima veću dubinu sjedala u odnosu na ostale tipove. Stolice ovog tipa koje mogu biti glomaznije od prethodnih i imaju presvlake preko cijele stolice, izuzevši mehanizam za podešavanje sjedišta. [2]

  Iz opisa stolica, možemo zaključiti da tip A približno odgovara uredskim stolicama za ši

Search related