of 14 /14
Projektna naloga iz predmeta Računalništvo – Divje mačke 1 Projektna naloga iz predmeta Računalništvo Julija Brunčič Učitelj Dani Sajtl OŠ Voličina Voličina 2010

Projektna naloga iz predmeta Računalništvo - OŠ Voličina · Projektna naloga iz predmeta Računalništvo – Divje mačke 1 Projektna naloga iz predmeta Računalništvo Julija

 • Author
  buidat

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Projektna naloga iz predmeta Računalništvo - OŠ Voličina · Projektna naloga iz predmeta...

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  1

  Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo

  Julija Bruni

  Uitelj Dani Sajtl

  O Voliina

  Voliina 2010

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  2

  Kazalo 1 Uvod ................................................................................................................................................ 4

  2 Telesne znailnosti .......................................................................................................................... 4

  3 ivljenjsko okolje ............................................................................................................................. 4

  4 Tiger ................................................................................................................................................. 5

  4.1 Opis .......................................................................................................................................... 6

  4.2 Hrana ....................................................................................................................................... 6

  4.3 ivljenjski prostor .................................................................................................................... 7

  4.4 Razmnoevanje ........................................................................................................................ 7

  4.5 Nain lova ................................................................................................................................ 7

  4.6 Zanimivosti: ............................................................................................................................. 9

  5 Ris .................................................................................................................................................. 10

  5.1 Opis ........................................................................................................................................ 10

  5.2 Hrana ..................................................................................................................................... 10

  5.3 ivljenjski prostor .................................................................................................................. 10

  5.4 Razmnoevanje ...................................................................................................................... 10

  6 Jaguar ............................................................................................................................................ 11

  6.1 Opis ........................................................................................................................................ 12

  6.2 ivljenjski prostor .................................................................................................................. 12

  6.3 Razmnoevanje ...................................................................................................................... 12

  6.4 Hrana ..................................................................................................................................... 13

  7 Viri ................................................................................................................................................. 13

  7.1 Knjige ..................................................................................................................................... 13

  7.2 Internet .................................................................................................................................. 13

  7.3 Slike ....................................................................................................................................... 13

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  3

  Kazalo slik

  Slika 1: Odrasel tiger ................................................................................................................................ 5

  Slika 2: Parjenje tigra ............................................................................................................................... 7

  Slika 3: Nain lova 1 ................................................................................................................................. 8

  Slika 4: Nain lova 2 ................................................................................................................................. 8

  Slika 5: Nain lova 3 ................................................................................................................................. 9

  Slika 6: Nain lova 4 ................................................................................................................................. 9

  Slika 7: Ris .............................................................................................................................................. 10

  Slika 8: Mladi risa ................................................................................................................................. 11

  Slika 9: Jaguar ........................................................................................................................................ 11

  Slika 10: Mladi jaguarja ........................................................................................................................ 12

  Kazalo tabel Tabela 1: Primerjava hrane in ivljenjskega prostora med razlinimi makami ................................... 13

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  4

  1 Uvod Make so druina iz redu zveri. So najbolj mesojeda druina. Druino delimo na dve poddruini:

  Pantherinae (kamor med drugim spadajo lev, tiger in leopard), in Felinae (kamor med drugim spadajo

  puma, gepard, ris in domaa maka).Najbolj znan predstavnik je domaa maka, ki jo je lovek

  udomail pred 10.000 leti. A druina vsebuje tudi vse ostale divje make, vkljuno z velikimi makami.

  2 Telesne znailnosti Povpreno odrasli samci tehtajo 4-5 kg, izjemoma tudi 7 kg. Samice pa so laje in tehtajo povpreno

  2,7-4 kg. V dolino merijo od 50 do 75 cm, rep pa je dolg od 21 do 35 cm. Po navadi so sivo-rjave

  barve s koatim repom in s rnimi progami po celotnem telesu. Njihova dlaka je kratka in mehka.

  Evropske divje make imajo dolgo zimsko dlako, zato so vasih videti veje od ostalih divjih mak.

  Azijske divje make so bolj rdee-rumene barve s temnimi lisami in vasih progami. Afrike divje

  make je teko razlikovati od domaih mak. Imajo svetlejo in krajo dlako od evropskih in njihov

  rep je precej manj koat. Po barvi se precej razlikujejo od podvrste do podvrste, v glavnem pa so sive

  do rjave s temnimi lisami in progami. Imajo znailno rdeo liso za uesi. Make imajo pet prstov na

  vsaki nogi, od katerih pa je en prst obrnjen nazaj in dvignjen, tako da se ne dotika tal. Znailnost

  veine mak je da lahko svoje kremplje potegnejo in jih s tem ohranjajo ostre. Imajo visoko razvito

  zobovje, ki je prilagojeno hranjenju z mesom. Podoniki1, ki so pri vseh zvereh zelo dolgi, so odlini za

  ubijanje in dranje plena.

  3 ivljenjsko okolje Evropske divje make ivijo predvsem v listnatih gozdovih, lahko pa jih najdemo tudi v iglastih

  gozdovih. Ne prenesejo preve mrzlega podnebja in snega, zato jih visoko v gorah ne bomo videli.

  loveka se izogibajo in so pogosteje v obmojih, kjer je gostota prebivalstva nizka. Afrike divje

  make ivijo v zelo razlinih okoljih, ni jih samo v deevnih gozdovih. V puavah se zadrujejo v gorah

  in ob vodi. V gorah grejo tudi do viine 3000m. Azijske divje make ivijo predvsem v polpuavah, a

  jih najdemo tudi drugod, npr. visoko v gorah.

  1 Vsak od dveh zob med zadnjim sekalcem in prvim linikom

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  5

  4 Tiger

  Slika 1: Odrasel tiger

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  6

  Slika 2: Tiger

  4.1 Opis Kot pri vseh drugih velikih makah tudi tigrova zunanjost kae niz prilagoditev za lov in ubijanje

  velikega plena. Zadnje noge so dalje od prednjih, kar je prilagoditev na skakanje. Vendar so prednje

  okonine s plei veliko bolj miiaste od zadnjih. Na prednjih apah so dolgi, ostri in vpotegljivi

  kremplji, s katerimi tiger zgrabi in obdri plen. Obrazni del lobanje je kratek, kar e povea mo

  eljusti. Z dolgimi in nekoliko sploenimi ekani tiger lahko zada bliskovit smrtonosni udarec.Tiger je

  najveji in verjetno tudi najnapadalneji lan maje druine. Na voljo more imeti irno obmoje, da

  nalovi dovolj hrane za preivetje. Zaradi tega pogosto prihaja v stik z ljudmi. Danes ivi v divjini manj

  kot 5000 tigrov. Tigri ivijo v teko prehodnih gozdovih Azije, kjer so po navadi dobro skriti. Za razliko

  od veine drugih mak imajo radi vodo in veliko plavajo ali pa se v vodi samo hladijo. Lov na tigre ima

  dolgo zgodovino. Vasih so za to uporabljali slone , ker je bil lovec na njem sorazmerno varen, pa e

  dober razgled je imel. Poznamo osem podvrst tigrov in prav vsem grozi izumrtje. Med seboj se

  razlikujejo po velikosti in barvi kouha. Najredkeja je bela barva kouha. V ivalskih vrtovih so zredili

  ve kot 100 belih tigrov. Neko so opazili celo tigra brez prog. Najveji in najredkeji je sibirski tiger, ki

  tehta do 385 kg. Skoi lahko 12 metrov dale, kar je tirikrat dlje, kot meri njegov trup.

  4.2 Hrana Tiger lahko poje 40 kg mesa na no. Ker med dvema obrokoma veliko prehodijo, morajo biti obroki

  velik. Tigrov plen so divji praii, jelenjad, losi, risi, medvedje in zajci. Tigri jedo tudi ribe, e ne

  najdejo druge hrane. Po obrokih se tiger napije vode in gre poivat.

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  7

  4.3 ivljenjski prostor Tigri ivijo v teko prehodnih gozdovih Azije

  4.4 Razmnoevanje Tigri so spolno zreli v starosti 3-4 let .V bogatem okolju tigri vzredijo ve mladiev, kot pa jih morejo

  sprejeti. Samica se goni le nekaj dni. S samcem ostaneta skupaj priblino 2 dneva, -v tem asu pa se

  lahko zvrsti do 100 zaskokov. Samci ne sodelujejo pri vzreji mladiev. Mladii so ob rojstvu slepi in

  nebogljeni, tehtajo pa 1 -kg. V leglu so trije do tirje, vzreja pa jih samo mati. V prvih dneh se redno

  vraa k brlogu, da jih nahrani. Ko mladii dopolnijo 8 tednov, ji -e lahko sledijo. V prehrani so odvisni

  od matere vse do 18. meseca, na njenem obmoju aktivnosti pa ivijo, dokler niso stari 2-2,5 leta. Po

  tem -se razkropijo in si poiejo lastno obmoje domovanja.

  Slika 3: Parjenje tigra

  4.5 Nain lova Tiger je samotarski lovec. V nonem lovskem pohodu prehodi 10-20 km. Do plena ne pride zlahka, saj

  je uspeen le eden od desetih ali dvajsetih poskusov. Ko tiger plen enkrat zazna, se mu poskua

  imbolj pribliati. Pri tem se zanaa na vid. Med zalezovanjem izkoristi vsako mono kritje. Ves as

  skrit se plazi proti rtvi. Pribliati se ji mora na kakih 20 metrov ali manj, sicer konni napad ni

  uspeen. Med zalezovanjem je izredno previden; kar najbolj oprezno premika noge. Od asa do asa

  postane, da oceni stanje. Ves as je prihuljen k tlom, glavo pa dri nekoliko vije. Ko konno oceni

  razdaljo in poloaj plena, skri telo in se bliskovito poene naprej. Razdaljo, ki ga loi od plena,

  premaga v nekaj skokih. Ko rtev dosee, jo lahko e s samo silo naleta podre na tla. e plen bei, ga z

  udarcem s apo vre iz ravnoteja. tiger navadno napade s strani ali od zadaj. Ne poene se v zrak niti

  ne skoi od dale na rtev. S kremplji zgrabi plen za plea, hrbet ali vrat, pri tem pa ima zadnje noge

  na tleh. rtev podre na tla. Plenu se zagrize v tilnik takoj, ko ga dosee, ali pa ko ga ima enkrat pod

  seboj. Kadar je plen teji od polovine mase tigra, ga le-ta zgrabi za vrat in zadavi. Veinoma rtev dri

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  8

  e nekaj minut potem, ko je e mrtva. Nato jo ponese ali odvlee v gosto podrast. Ni nenavadnega

  ni, e v eni noi pospravi 20-35 kg mesa. V povpreju porabi hrane veliko manj, namre od 15-18 kg

  na dan. Tiger se zadri ob plenu, dokler ne preostanejo le e koa in kosti. Manjo ival, npr.

  muntjaka, poje naenkrat. Toliken plen, kot so Zambar, los ali bivol, pa mu zadostuje za ve dni.

  Drugae je, e se plena loti ve tigrov; navadno je to mati z mladii. Samica, ki ima mladie, mora

  pogosteje hoditi na lov. Mati, ki skrbi za 2 mladia, gre na lov vsakih 5-6 dni, tako da upleni 60-70

  ivali.

  Slika 4: Nain lova 1

  Slika 5: Nain lova 2

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  9

  Slika 6: Nain lova 3

  Slika 7: Nain lova 4

  4.6 Zanimivosti: -Tigri lahko odvleejo teek plen sami, mi pa bi zanj potrebovali pet monih mo.

  -Sibirski tiger potrebuje na dan devet ali deset kilogramov mesa, da se nasiti in da lahko v tej

  hladni klimi preivi.

  -Poreen tiger lahko letno ulovi do trideset bivolov.

  -Odrasli tiger zmore v eni noi poreti tudi enaintrideset kilogramov mesa.

  -Za razliko od ostalih mak, tigri pogosto rejo tudi napol zdrobljeno hrano.

  -Ve kot polovica vseh mladiev pogine, predenj doseejo spolno zrelost.

  -Ko tiger svoj plen ujame, zane pojedino vedno pri zadnjih delih ivali.

  -Najveja masa sibirskega tigra, ki so jo zapisali, je znaala 384 kg

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  10

  5 Ris

  Slika 8: Ris

  5.1 Opis Ris je najveja Evropska maka. Ima rdekasto siv hrbet z rjavimi pegami. Na koncu repa2 je rn,

  trebuh pa ima belkast. Na licih je njihova dlaka zalo velika. Samci so veji in moneji od samic,

  tehtajo pa do 50 kg. Ris ima kratko iroko glavo ,uhlje s opki ,visoke noge ,kratek rep in gost kouh z

  fino dlako.

  5.2 Hrana Hrani se z ivalmi kot so glodavci, vretenarji, sesalci in ptice.

  Ris zgrabi ival, ki jo je napadel, z monimi prednjimi apami z dolgimi ostrimi kremplji, ki delujejo kot

  noi, ugrizne pa jo z obema gornjima prednjima podonika , s katerima jo usmrti kot z bodalom. Ris

  plena ne zane jesti takoj ,temve si ga odvlee na skrit kraj.

  5.3 ivljenjski prostor ivi v obirnih gozdovih najrazlinejih drevesnih vrst

  5.4 Razmnoevanje Paritveno obdobje traja od sredine februarja do konca marca. Samice se parijo preden doseejo dve

  leti.

  Brejost traja priblino 73 dni. Prostori kjer samice kotijo so zelo skriti. Samica skoti od 1-4 mladie,ki

  so porasli z dlako in so slepi. Pri materi sesajo mleko 5 mesecev , z njimi ostane samica do

  naslednjega paritvenega obdobja.

  2 Gibljiv, razlino oblikovan podaljek zadnjega dela trupa nekaterih ivali

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  11

  Samci se razmnoujejo ko so stari tri leta in za naklonjenost samic se pretepajo.

  Slika 9: Mladi risa

  6 Jaguar

  Slika 10: Jaguar

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  12

  6.1 Opis Jaguar je najveja maka v Juni in Srednji Ameriki. Ima kraji rep, okato telo in veje pege z dodatno

  notranjo liso. Velik je od 68 do 76 cm, dolg od 112 do 185 cm. Rep meri od 45 do 75 cm. Tehta lahko

  od 57 do 113 kg. Samice so v povpreju za 20% manje od samcev. Jaguar je edini med velikih mak,

  ki ne more rjoveti.3

  6.2 ivljenjski prostor ivi v razlinih ivljenjskih okoljih, od pragozda, grmiaste pokrajine, trstija pa vse do obalnih

  gozdov. Najdemo ga tudi v odprti pokrajini, v kolikor mu trava in skale nudijo dovolj zavetja pri lovu.

  6.3 Razmnoevanje Paritveno obdobje traja od sredine februarja do konca marca. Samci se za naklonjenost samic

  pretepajo. Odrasli jaguarji so, razen v asu parjenja, ko sta samec in samica kratek as skupaj,

  samotarji. Samica je breja od 93 do 110 dni. Mladii ostanejo praviloma prvi dve leti pri materi,

  potem si poiejo svoj teritorij in zato zapustijo druino.

  Slika 11: Mladi jaguarja

  3 Oglaati se z monim, nizkim, zateglim glasom

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  13

  6.4 Hrana Kot vse make je tudi jaguar mesojedec ,hrani se le z mesom. Je prilonostni lovec, kar pomeni, da

  lovi ko se mu pojavi prilonost za to. Najraje lovi velik plen, kot so jelen, tapir, pes in e druge.

  Tabela 1: Primerjava hrane in ivljenjskega prostora med razlinimi makami

  Ime divje make

  Hrana ivljenjski prostor

  Tiger Divji praii, jelenjad, losi, risi in medvedje.

  Teko prehodni gozdovi Azije.

  Ris Glodavci, vretenarji, sesalci in ptice.

  Gozdovi vseh drevesnih vrst.

  Jaguar Jelen, tapir, pes in druge.

  Razlina ivljenjska okolja.

  7 Viri

  7.1 Knjige Zveri, zaloba: Lovska zveza

  7.2 Internet http://www.s-gimorm.mb.edus.si/Projektne/2005/Tigri/splet/Znacilnosti.html

  http://sl.wikipedia.org/wiki/Jaguar

  http://sl.wikipedia.org/wiki/Ris

  http://sl.wikipedia.org/wiki/Sibirski_tiger#Prehrana

  http://sl.wikipedia.org/wiki/Divja_ma%C4%8Dka

  http://en.wikipedia.org/wiki/Wildcat

  7.3 Slike http://www.mop.gov.si/uploads/pics/ris5_01.jpg

  http://www.hollow-hill.com/sabina/images/new-lynx.jpg

  http://www.moggyblog.com/blogs/media/users/admin/LinhMieu-Lynx.jpg

  http://www.brandondufau.com/archives/Baby%20Jaguar.jpg

  http://pda.88000.org/18__Baby_Tiger.htm

  http://image.24ur.com/media/images/original/Sep2003/2030422.jpg

 • Projektna naloga iz predmeta Raunalnitvo Divje make

  14

  http://news.nationalgeographic.com/news/2009/06/images/090629-lynx-kittens-picture-

  ap_big.jpg

  http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.animaliacs.com/img/zoo/420/jaguar_4_42

  0.jpg&imgrefurl=http://www.animaliacs.com/zoo/animal/%3Fanimal_id%3D8&usg=__TCDJT

  OFEd6m9Dm1qvjZPl9hsM5c=&h=420&w=629&sz=216&hl=sl&start=14&itbs=1&tbnid=5WaV

  WzIJ5GanUM:&tbnh=91&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dreproduction%2Bof%2Bjaguar%

  26hl%3Dsl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1