35
GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI ZAVOD ZA PROMETNICE, ORGANIZACIJU I TEHNOLOGIJU GRAĐENJA I ARHITEKTURU PROJEKTIRANJE ZGRADA Vježbe 2 Izvedbeni projekt Arhitektonsko građevinski tlocrt 1

PROJEKTIRANJE ZGRADA Vježbe 2 Izvedbeni projekt

Embed Size (px)

Citation preview

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI ZAVOD ZA PROMETNICE, ORGANIZACIJU I

TEHNOLOGIJU GRAĐENJA I ARHITEKTURU

PROJEKTIRANJE ZGRADA

Vježbe 2

Izvedbeni projekt

Arhitektonsko građevinski tlocrt 1

Sadržaj programa:

1. Tehnički opis

2. Izvedbeni projekt:

2.1. Tlocrt temelja MJ 1:50

2.2. Arhitektonsko građevinski tlocrt zadane etaže MJ 1:50

2.3. Plan oplate zadane etaže MJ 1:50

2.4. Tlocrt krovne plohe MJ 1:50

2.5. Karakteristični presjek MJ 1:50

2.6. Karakteristični detalj(i) MJ 1:5

Na osnovi zadanog idejnog projekta potrebno je izraditi dio izvedbenog

projekta zadanog dijela građevine.

Program izraditi: u olovci, na paus papiru u tušu ili na računalu.

Dimenzija listova: A3 (cca), formatirano i uvezano na A4.

Programski zadatak

Grupa 1:

Zid: Blok opeka + toplinska

izolacija + žbuka (Demit)

Strop: Fert polumontažni

Krov: ravan prohodan +

kamene ploče

Stubište: AB na srednjoj gredi

Grupa 4:

Zid: Blok opeka + toplinska

izolacija + fasadna opeka

Strop: monolitna AB

Krov: kosi, pokrov

Mediteran crijep

Stubište: AB s

prefabriciranim stubama

Grupa 3:

Zid: Ytong + toplinska

izolacija + ventilirani kamen

Strop: monolitna AB

Krov: kosi, pokrov

Mediteran crijep

Stubište: AB naborano

Grupa 5:

Zid: AB + topl.izol. +

ventilirana fasadna opeka

Strop: Fert polumontažni

Krov: ravan neprohodan +

šljunak

Stubište: AB monolitno

Grupa 2:

Zid: Ytong + toplinska izolacija

+ ventilirani kamen

Strop: Ytong bijeli strop

Krov: ravan prohodan +

keramičke ploče

Stubište: AB monolitno

Grupa 6:

Zid: Blok opeka + toplinska

izolacija + žbuka (Demit)

Strop: Ytong bijeli strop

Krov: ravan neprohodan +

šljunak

Stubište: AB naborano

Grupa 7:

Zid: AB + topl.izol. +

ventilirana fasadna opeka

Strop: Ytong bijeli strop

Krov: kosi, pokrov Mediteran

crijep

Stubište: AB na srednjoj

gredi

ZADANO

Zadatak 1:

- izrada podloge za tlocrte – linearno precrtavanje zadanog tlocrta u Idejnom

projektu

Promjene u odnosu na Idejni projekt:

- povećati mjerilo: iz 1:100 u 1:50

- odrediti širinu zadanog vanjskog zida (zbroj širina pojedinih slojeva)

- povećati debljine vanjskih zidova (prema van) prema tako određenoj širini

- ucrtati:

- zidove (nosive, pregradne)

- otvore

- stubište

- fiksni namještaj (ne i pokretni)

DEMIT

Blok opeka 29 cm

stiropor 6 cm

Silikatna žbuka 1 cm

________________

Ukupno 36 cm

VANJSKI NOSIVI ZIDOVI - dimenzije

Ytong 30 cm

toplinska izolacija 5 cm

zračni prostor 4 cm

ventilirani kamen 3 cm

_______________________

Ukupno 42 cm

armirani beton 16 cm

toplinska izolacija 6 cm

zračni prostor 4 cm

opeka 12 cm

_______________________

ukupno 38 cm

Blok opeka 29 cm

toplinska izolacija 5 cm

fasadna opeka 12 cm

___________________________

Ukupno 46 cm

- Zidovi i konstruktivni dijelovi crtaju se u stvarnoj debljini.

Odvojeno se prikazuju svi slojevi veći od 4-5cm, manji

slojevi prikazuju se zbirno.

- Pregrade se crtaju u stvarnoj debljini. Niže pregrade

crtaju se s dvije tanke linije.

Prostorije u tlocrtu

Tlocrt se prikazuje

bez namještaja.

Jedino se prikazuje

fiksni namještaj i

oprema kuhinje,

kupaonice i ostalih

prostora s mokrim

čvorovima. U kuhinji

se ucrtavaju sudoper,

štednjak, hladnjak a

ostali elementi

povezuju linijom.

Tlocrt stubišta podrum

prizemlje

Stubišta se crtaju kao i u idejnom

projektu ali detaljnije. Osim linije ruba

nagazne plohe stube crtkano se ucrtava

i linija čela stube.

Na osi stubišnog kraka upisuje se

podaci o broju širina i broju visina

stepenica.

Vrata

Nadsvjetlo Prozor i vrata

Vrata se crtaju linearno, kao četvrtina

kružnice.

Između zidova ucrtavaju se pune ili

crtkane linije ovisno o postojanju praga /

promjene poda / nadvoja:

Označava se os vrata i kružnica s brojem

sheme stolarije.

Širine vrata: S M P Z

stolarska modularna proizvodna zidarska

Ulaz 91 100 99 101

Dnevni boravak 81 90 89 91

Spavaonice

Blagovaonice

Kuhinja

Kupaonica 71 80 79 81

Gospodarstvo

WC 61 70 69 71

Izba

Garderoba

Visine vrata: M: 200, 205, 210, 215, 220

Z: 201, 206, 211, 216, 221

S: 196, 201, 206, 211, 216

P: 199, 204, 209, 214, 219

Prozori

STABILITET ZIDANIH KONSTRUKCIJA

- Izvedba zidova ukrute

- Izvedba AB serklaža koji povezuju sve konstruktivne zidove

- Izvedba krutih stropnih konstrukcija

- Izvedba armiranih zidova

Zidane zgrade s horizontalnim i vertikalnim AB serklažima i krutim

stropnim konstrukcijama (omeđeno ziđe)

Armirane zidane zgrade s horizontalnim i vertikalnim AB serklažima i

krutim stropnim konstrukcijama (armirano ziđe)

Horizontalni serklaž

Nearmirano ziđe

Omeđeno ziđe

Vertikalni serklaži

a – s izmicanim elementima

b – ravna veza ziđa i serklaža

c – potresni blokovi

min. dim. 19x19cm

armatura: 4ø14

Armirano ziđe

Armiranje zidova vertikalnom armaturom

Zid: opeka + topl.izol. + ventilirana opeka

Ytong + topl. izol.

+ ventilirani kamen

Ytong + topl. izol.

+ ventilirani kamen

AB + topl. izol.

+ ventilirana opeka

+ ventilirani kamen

AB MONOLITNE STIJENE

Vertikalni serklaži se

postavljaju u nosivim

zidovima:

- na svim vanjskim i

unutarnjim uglovima

- na svim križanjima

- na slobodnim krajevima

- na zidovima duljim od 6m

EC 8:

- min. debljina zida: 24cm

- min. razmak vertikalnih

serklaža: 4m

- otvori ploštine > 1,5m2

trebaju imati ab serklaže na

bočnim rubovima otvora

Kuća A

Kuća B

NEDEFINIRANO - SLOBODNO:

Vanjski zid: baza

Strop: slojevi nad konstrukcijom

Krov: nosiva konstrukcija i slojevi nad njom, detalji

Stubište: podtip (gazišta)

Pregradni zidovi

Stolarija (prozori, unutarnja i vanjska vrata – oblik, dimenzije, sheme)

Bravarija (ograde stubišta, ograde balkona i terasa, protuprovalne

rešetke….)

PREGRADNI ZIDOVI

Porotherm

Dimenzije:

l/d/h

50/11,5/23,8

Dimenzije l/d/h

50/10/23,8 cm

50/8/23,8 cm

Ytong zidne ploče

Dimenzije

l = 625 mm

d/h

100/250 mm

100/500 mm

125/250 mm

150/250 mm

Akustično – izolacijske

pregrade

KNAUF, RI GIPS

KNAUF PREGRADE S

AL

POTKONSTRUKCIJOM

U i C profili

W115: 155, 205, 255 mm

Dimenzije – d (ukupna

širina zida):

W111: 80, 105, 130

W112: 100, 125, 150 mm

NAČIN CRTANJA

MJ 1:50

Zadatak 2:

- Crtanje svih elemenata arhitektonsko-građevinskog tlocrta zadane etaže.

- Ucrtati slojeve zadanog vanjskog zida (veće od 4-5cm)

- ucrtati:

- zidove (nosive, pregradne) sa svim vidljivim slojevima

- otvore, oznake za vrata i prozore, nadvoje, razlike poda

- stubište sa svim elementima (rub stuba, rub čela, ograda, smjer

penjanja)

- vertikalne serklaže

- fiksni namještaj kuhinje i kupaonice

LITERATURA:

1. Vrkljan, Zvonimir: Oprema građevnih nacrta, Zagreb, 1965.

2. Vrkljan, Zvonimir, Kordiš, Ivo: Oprema građevnih nacrta,

Izvedbeni nacrti, Zagreb, 1986.

3. Štulhofer, Ariana, Veršić, Zoran: Crtanje arhitektonskih nacrta,

Zagreb, 1997.