Click here to load reader

PROJEKTIRANJE ZGRADA Vježbe 2 Izvedbeni projekt

 • View
  259

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of PROJEKTIRANJE ZGRADA Vježbe 2 Izvedbeni projekt

 • GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U RIJECI ZAVOD ZA PROMETNICE, ORGANIZACIJU I

  TEHNOLOGIJU GRAENJA I ARHITEKTURU

  PROJEKTIRANJE ZGRADA

  Vjebe 2

  Izvedbeni projekt

  Arhitektonsko graevinski tlocrt 1

 • Sadraj programa:

  1. Tehniki opis

  2. Izvedbeni projekt:

  2.1. Tlocrt temelja MJ 1:50

  2.2. Arhitektonsko graevinski tlocrt zadane etae MJ 1:50

  2.3. Plan oplate zadane etae MJ 1:50

  2.4. Tlocrt krovne plohe MJ 1:50

  2.5. Karakteristini presjek MJ 1:50

  2.6. Karakteristini detalj(i) MJ 1:5

  Na osnovi zadanog idejnog projekta potrebno je izraditi dio izvedbenog

  projekta zadanog dijela graevine.

  Program izraditi: u olovci, na paus papiru u tuu ili na raunalu.

  Dimenzija listova: A3 (cca), formatirano i uvezano na A4.

  Programski zadatak

 • Grupa 1:

  Zid: Blok opeka + toplinska

  izolacija + buka (Demit)

  Strop: Fert polumontani

  Krov: ravan prohodan +

  kamene ploe

  Stubite: AB na srednjoj gredi

  Grupa 4:

  Zid: Blok opeka + toplinska

  izolacija + fasadna opeka

  Strop: monolitna AB

  Krov: kosi, pokrov

  Mediteran crijep

  Stubite: AB s

  prefabriciranim stubama

  Grupa 3:

  Zid: Ytong + toplinska

  izolacija + ventilirani kamen

  Strop: monolitna AB

  Krov: kosi, pokrov

  Mediteran crijep

  Stubite: AB naborano

  Grupa 5:

  Zid: AB + topl.izol. +

  ventilirana fasadna opeka

  Strop: Fert polumontani

  Krov: ravan neprohodan +

  ljunak

  Stubite: AB monolitno

  Grupa 2:

  Zid: Ytong + toplinska izolacija

  + ventilirani kamen

  Strop: Ytong bijeli strop

  Krov: ravan prohodan +

  keramike ploe

  Stubite: AB monolitno

  Grupa 6:

  Zid: Blok opeka + toplinska

  izolacija + buka (Demit)

  Strop: Ytong bijeli strop

  Krov: ravan neprohodan +

  ljunak

  Stubite: AB naborano

  Grupa 7:

  Zid: AB + topl.izol. +

  ventilirana fasadna opeka

  Strop: Ytong bijeli strop

  Krov: kosi, pokrov Mediteran

  crijep

  Stubite: AB na srednjoj

  gredi

  ZADANO

 • Zadatak 1:

  - izrada podloge za tlocrte linearno precrtavanje zadanog tlocrta u Idejnom

  projektu

  Promjene u odnosu na Idejni projekt:

  - poveati mjerilo: iz 1:100 u 1:50

  - odrediti irinu zadanog vanjskog zida (zbroj irina pojedinih slojeva)

  - poveati debljine vanjskih zidova (prema van) prema tako odreenoj irini

  - ucrtati:

  - zidove (nosive, pregradne)

  - otvore

  - stubite

  - fiksni namjetaj (ne i pokretni)

 • DEMIT

  Blok opeka 29 cm

  stiropor 6 cm

  Silikatna buka 1 cm

  ________________

  Ukupno 36 cm

  VANJSKI NOSIVI ZIDOVI - dimenzije

 • Ytong 30 cm

  toplinska izolacija 5 cm

  zrani prostor 4 cm

  ventilirani kamen 3 cm

  _______________________

  Ukupno 42 cm

 • armirani beton 16 cm

  toplinska izolacija 6 cm

  zrani prostor 4 cm

  opeka 12 cm

  _______________________

  ukupno 38 cm

 • Blok opeka 29 cm

  toplinska izolacija 5 cm

  fasadna opeka 12 cm

  ___________________________

  Ukupno 46 cm

 • - Zidovi i konstruktivni dijelovi crtaju se u stvarnoj debljini.

  Odvojeno se prikazuju svi slojevi vei od 4-5cm, manji

  slojevi prikazuju se zbirno.

  - Pregrade se crtaju u stvarnoj debljini. Nie pregrade

  crtaju se s dvije tanke linije.

  Prostorije u tlocrtu

  Tlocrt se prikazuje

  bez namjetaja.

  Jedino se prikazuje

  fiksni namjetaj i

  oprema kuhinje,

  kupaonice i ostalih

  prostora s mokrim

  vorovima. U kuhinji

  se ucrtavaju sudoper,

  tednjak, hladnjak a

  ostali elementi

  povezuju linijom.

 • Tlocrt stubita podrum

  prizemlje

  Stubita se crtaju kao i u idejnom

  projektu ali detaljnije. Osim linije ruba

  nagazne plohe stube crtkano se ucrtava

  i linija ela stube.

  Na osi stubinog kraka upisuje se

  podaci o broju irina i broju visina

  stepenica.

 • Vrata

  Nadsvjetlo Prozor i vrata

  Vrata se crtaju linearno, kao etvrtina

  krunice.

  Izmeu zidova ucrtavaju se pune ili

  crtkane linije ovisno o postojanju praga /

  promjene poda / nadvoja:

  Oznaava se os vrata i krunica s brojem

  sheme stolarije.

 • irine vrata: S M P Z

  stolarska modularna proizvodna zidarska

  Ulaz 91 100 99 101

  Dnevni boravak 81 90 89 91

  Spavaonice

  Blagovaonice

  Kuhinja

  Kupaonica 71 80 79 81

  Gospodarstvo

  WC 61 70 69 71

  Izba

  Garderoba

  Visine vrata: M: 200, 205, 210, 215, 220

  Z: 201, 206, 211, 216, 221

  S: 196, 201, 206, 211, 216

  P: 199, 204, 209, 214, 219

 • Prozori

 • STABILITET ZIDANIH KONSTRUKCIJA

  - Izvedba zidova ukrute

  - Izvedba AB serklaa koji povezuju sve konstruktivne zidove

  - Izvedba krutih stropnih konstrukcija

  - Izvedba armiranih zidova

 • Zidane zgrade s horizontalnim i vertikalnim AB serklaima i krutim

  stropnim konstrukcijama (omeeno zie)

 • Armirane zidane zgrade s horizontalnim i vertikalnim AB serklaima i

  krutim stropnim konstrukcijama (armirano zie)

 • Horizontalni serkla

  Nearmirano zie

  Omeeno zie

 • Vertikalni serklai

  a s izmicanim elementima

  b ravna veza zia i serklaa

  c potresni blokovi

  min. dim. 19x19cm

  armatura: 414

 • Armirano zie

  Armiranje zidova vertikalnom armaturom

 • Zid: opeka + topl.izol. + ventilirana opeka

 • Ytong + topl. izol.

  + ventilirani kamen

 • Ytong + topl. izol.

  + ventilirani kamen

 • AB + topl. izol.

  + ventilirana opeka

  + ventilirani kamen

  AB MONOLITNE STIJENE

 • Vertikalni serklai se

  postavljaju u nosivim

  zidovima:

  - na svim vanjskim i

  unutarnjim uglovima

  - na svim krianjima

  - na slobodnim krajevima

  - na zidovima duljim od 6m

  EC 8:

  - min. debljina zida: 24cm

  - min. razmak vertikalnih

  serklaa: 4m

  - otvori plotine > 1,5m2

  trebaju imati ab serklae na

  bonim rubovima otvora

 • Kua A

 • Kua B

 • NEDEFINIRANO - SLOBODNO:

  Vanjski zid: baza

  Strop: slojevi nad konstrukcijom

  Krov: nosiva konstrukcija i slojevi nad njom, detalji

  Stubite: podtip (gazita)

  Pregradni zidovi

  Stolarija (prozori, unutarnja i vanjska vrata oblik, dimenzije, sheme)

  Bravarija (ograde stubita, ograde balkona i terasa, protuprovalne

  reetke.)

 • PREGRADNI ZIDOVI

  Porotherm

  Dimenzije:

  l/d/h

  50/11,5/23,8

 • Dimenzije l/d/h

  50/10/23,8 cm

  50/8/23,8 cm

 • Ytong zidne ploe

  Dimenzije

  l = 625 mm

  d/h

  100/250 mm

  100/500 mm

  125/250 mm

  150/250 mm

 • Akustino izolacijske

  pregrade

  KNAUF, RI GIPS

 • KNAUF PREGRADE S

  AL

  POTKONSTRUKCIJOM

  U i C profili

  W115: 155, 205, 255 mm

  Dimenzije d (ukupna

  irina zida):

  W111: 80, 105, 130

  W112: 100, 125, 150 mm

 • NAIN CRTANJA

  MJ 1:50

 • Zadatak 2:

  - Crtanje svih elemenata arhitektonsko-graevinskog tlocrta zadane etae.

  - Ucrtati slojeve zadanog vanjskog zida (vee od 4-5cm)

  - ucrtati:

  - zidove (nosive, pregradne) sa svim vidljivim slojevima

  - otvore, oznake za vrata i prozore, nadvoje, razlike poda

  - stubite sa svim elementima (rub stuba, rub ela, ograda, smjer

  penjanja)

  - vertikalne serklae

  - fiksni namjetaj kuhinje i kupaonice

 • LITERATURA:

  1. Vrkljan, Zvonimir: Oprema graevnih nacrta, Zagreb, 1965.

  2. Vrkljan, Zvonimir, Kordi, Ivo: Oprema graevnih nacrta,

  Izvedbeni nacrti, Zagreb, 1986.

  3. tulhofer, Ariana, Veri, Zoran: Crtanje arhitektonskih nacrta,

  Zagreb, 1997.