of 23 /23
PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica, 29. rujna 2009. Pripremila: mr. Sanja Prelogović, savjetnica OŠ »Đuro Ester«, Koprivnica

PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT...

Page 1: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

PROJEKT GRAĐANIN

Koprivničko-kriţevačka ţupanija

Ţupanijsko stručno vijeće

Koprivnica, 29. rujna 2009.

Pripremila: mr. Sanja Prelogović, savjetnica

OŠ »Đuro Ester«, Koprivnica

Page 2: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Šk. god. 2008./2009.

Prvi stručni skup

• Gimnazija

»Fran Galović«,

Koprivnica

• 28. 10. 2008.

• Prisutni odgojitelji,

učitelji, profesori,

ravnatelji, stručni

suradnici, njih 51

Page 3: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Teme i predavači prvog skupa

• 1. tema: Metodička

osnova integriranja

interdisciplinarnih

sadrţaja odgoja i

obrazovanja u školski

kurikulum

• Predavač: Nevenka

Lončarić jelačić, viša

savjetnica iz Agencije

za odgoj i obrazovanje

Page 4: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

• 2. tema: Kompetencije

nastavnika

• Predavač: Ana

Kneţević-Hesky, prof.

Page 5: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Predstavljanje Projekta

• Psi lutalice-opasnost

za djecu, učenici OŠ

»Đuro Ester«,

Koprivniva, učesnici

Drţavne smotre

projekata

Page 6: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Radionica Projekt graĎanin

• Voditelji:

Ana Kneţević

Hesky,prof.

Renata Čandrlić, prof.

Jasna Kraljić-Cmrk,

prof.

Sanja Prelogović,

dipl.uč.

Page 7: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,
Page 8: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Drugi stručni skup

• Gimnazija

»Fran Galović,

Koprivnica

• 28. 1. 2009.

• Prisutni odgojitelji,

učitelji, profesori,

ravnatelji, stručni

suradnici, njih 76

Page 9: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Teme i predavači drugog skupa

• Tema: Humane

vrednote

• Predavač: Ljerka

Čačić, prof.

Page 10: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

• Tema: Prevencija

trgovanja ljudima,

Nives Vudrić, prof.

Page 11: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

ZAPOČELI SMO RAD NA

MODULU

HUMANE VREDNOTE

Page 12: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Kroz modul Humane vrednote i humanitarno pravo njegovali

smo ideju meĎusobnog pomaganja, razvijali svijest kod djece

da je cijeloj zajednici dobro ako jedni drugima pomaţemo,

razvijali kod djece osjećaj humanosti, tolerancije, suosjećanja

i odgovornosti za sebe i svoju zajednicu, razvijali svijest o

potrebi pruţanja pomoći svakom čovjeku, educirali ih o

potrebama osoba s invaliditetom. Sve navedeno realizirali

smo kroz:

Tjedan lijepe riječi

Biranjem tajnog prijatelja

Pozivanjem u goste Mariju Mraz – predsjednicu udruge

osoba s invaliditetom Bolje sutra Grada Koprivnice

Modul smo predstavili u lokalnim novinama i na ţupanijskom

radiju

Page 13: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,
Page 14: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

RADILI SMO MODUL

ZAKON U RAZREDU

Page 15: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

U okviru modula Zakon u razredu učenici 4. c razreda radili

su na pripremama posjeti Ţupanijskom sudu, kao glavnom

cilju modula. Kroz modul provodili smo zadatke:

Upoznavanje osnovnih obiljeţja pravosuĎa

Uloga suda u društvenom ţivotu zajednice

Upoznavanje sa suĎenjem (primjereno dobi učenika)

Suradnja s lokalnim pravosudnim organima

Posjet Ţupanijskom sudu uz suradnju ravnatelja škole,

Ivana Petrasa i ţupanijskog suca Ivana Dekovića

Upoznavanje sa sudom, sudska savjetnica Nina Bezerić

Razgovor sa sucem Krešimirom Kraljicom

Literarno i likovno izraţavanje na temu

Sudjelovanje na ţupanijskom radiju Koprivnica

Predstavljanje modula u lokalnim novinama

Prezentacija rada roditeljima na roditeljskom sastanku

Page 16: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,
Page 17: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Posjet Županijskom sudu u Koprivnici

U četvrtom razredu posjetili smo Ţupanijski sud u Koprivnici. Jedva sam

čekao da upoznam suca. Obratila nam se Nina Bezerić i sudac Krešimir

Kraljic.

Naučio nas je da postoje drţavni, ţupanijski i općinski sud. Na sudu rade

suci, branitelji, odvjetnici i zapisničari. Onaj tko ţeli biti sudac mora

završiti pravni fakultet. Naučili smo ako netko napravi nekakav zločin i

prizna svoju krivicu dobiva opomenu i pruţa mu se nova prilika. Sudac

nas je učio da umjesto alkohola i droge bolje se je baviti sportom, čitanjem

knjiga i druţiti se s prijateljima. TakoĎer smo shvatili da moramo biti

iskreni roditeljima i učiteljima ako nam se nešto sumnjivo dogodi. Kada

nas netko nepoznat nazove na mobitel ili telefon, traţi naše brojeve, nudi

bombone moramo odmah obavijestiti roditelje i učitelje.

Posjet sudu kod mene je izazvao strah i poštovanje jer sam saznao da je

ţivot ozbiljna stvar te da se prema ljudima treba odnositi s poštovanjem i

odgovornošću. Svidio mi se je nastup suca jer je rekao da mu je teško dati

kaznu mladim ljudima, osjetio sam da ima dobro srce i da traţi kod ljudi

načina da ih nauči da se ne bave zlim stvarima u ţivotu. Sve što sam

naučio i doţivio na Ţupanijskom sudu u Koprivnici pamtiti ću cijeli ţivot.

Filip Triplat, 4. r

Page 18: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Snimanje radio emisije

Page 19: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Pratile su nas lokalne novine

Page 20: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,
Page 21: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Županijska smotra projekata

• Igrom i kretanjem do zdravlja - OŠ »Đuro Ester«, Koprivnica

• »Bu!!! – Baci upaljač!!!« - OŠ »Antun Nemčić Gostovinski« Koprivnica

• Zanemarimo razlike - OŠ »Đuro Ester«, Koprivnica

• Zaštita okoliša u gradu Đurđevcu -Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac

• Miroljubivo rješavanje sukoba u školi (medijacija)- OŠ »Đuro Ester«, Koprivnica

Page 22: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Zahvaljujem na paţnji.

Ugodan nastavak rada!

Page 23: PROJEKT GRAĐANIN - Naslovnicaos-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro... · PROJEKT GRAĐANIN Koprivničko-kriţevačka ţupanija Ţupanijsko stručno vijeće Koprivnica,

Zahvaljujem na paţnji.

Ugodan nastavak rada!