Click here to load reader

PROJEKT BUDOWLANY A PROJEKT WYKONAWCZY

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT BUDOWLANY A PROJEKT WYKONAWCZY

 • PL ISSN 1732-3428

  M I E S I C Z N I K P O L S K I E J I Z B Y I N Y N I E R W B U D O W N I C T W A

  NR 10 (88) | PA D Z I E R N I K

  102011

  Uprawnienia elektryczne Bdy w doborze deskowa

  Klim

  atyz

  acja

  i wen

  tylac

  ja

  z odz

  yskie

  m cie

  pa

  Doda

  tek s

  pecja

  lny

  Doda

  tek s

  pecja

  lny

  PROJEKT PROJEKT BUDOWLANYBUDOWLANYA PROJEKT A PROJEKT WYKONAWCZYWYKONAWCZY

 • ...wszdzie tam, gdzie dzieje si

  co wanego

  Twoja wizja, nasza

  technologia...

  TITAN POLSKA sp. z o.o.

  30-349 Krakwul. Mikowskiego 3/702

  [email protected] 12 636 61 62fax. 12 267 05 25

  Mikropale kotwiceMikropale kotwiceObwodnica Bytomia

  Skocznia narciarska K-95, Szczyrk

  PGE Arena Gdask (Baltic Arena)

  Opera Lena, Sopot

  Mikropale Gwodzie gruntoweTunel Emilia, Laliki

  www.titan.com.pl

 • SPIS TRECI

  4INYNIER BUDOWNICTWA

  Spis treci 102011Krajowa Rada obradowaa

  Urszula Kieller-Zawisza 9

  Kiedy uprawnienia bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi przez inynierw bez tytuu magistra?

  Joanna Smar

  10

  Interpretacja GUNB ws. sieci przesyowych 10

  Uprawnienia elektryczne jednoznacznie wyjanione 11

  Ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnejMaria Tomaszewska-Pestka 12

  Realizuj cudze marzenia Z Martyn Podsdkowsk-Olczyk

  rozmawia Renata Wostowska16

  Projekt budowlany a projekt wykonawczy cz. I

  Aleksander Krupa20

  Przyczyny zagroe, awarii i katastrofLeonard Runkiewicz 24

  Prawa autorskie a prawa wasnoci przemysowej

  Rafa Golat 30

  Szkody bobroweMarian Bdkowski 32

  Listy do redakcji Odpowiada Anna Maciska 34

  Odra a zagroenie powodzioweJanusz Zaleski 36

  DODATEK SPECJALNY: Klimatyzacja i wentylacja z odzyskiem ciepa 43

  Bezpieczne instalacje klimatyzacji i wentylacjiAndrzej Wolski, Krzysztof Kaiser 57

  KalendariumAneta Malan-Wijata 62

  Artyku sponsorowanyBIM po polsku 64

  Norma PN-EN 13791 pytania Sawomir Kara 66

  Artyku sponsorowanyCo warto wiedzie o styropianie? 69

  Artyku sponsorowanyoyska konstrukcyjne GUMBA 70

  Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji cz. II

  Ewa Szeliga71

  Normalizacja i normyJanusz Opika 75

  na dobry pocztek...

  Kontrola wodomierzy i ciepomierzy cz. IIJerzy Brennejzen 77

  Artyku sponsorowanySprzedaj i nie zapomnij 80

  Deskowania, najczstsze bdy Piotr Ignatowski 82

  How to protect your home Magdalena Marcinkowska 87

  Artyku sponsorowanyULMA w Konkursie Rusztowanie Roku 90

  Sufi ty podwieszane Oeksij Kopyow 91

  MikropalePiotr Rychlewski 96

 • 9 Krajowa Rada obradowaaAndrzej R. Dobrucki omwi realizacj postulatw Krajowego Zjazdu,

  ktre dotyczyy: bezpatnego dostpu do norm oraz uprawnie budowlanych elektrykw.

  W odniesieniu do bezpatnego dostpu do norm przywoanych prezes PIIB wystpi ze

  stosownymi pismami do rzdu i obecnie oczekujemy na odpowied. W zwizku z zakre-

  sem uprawnie elektrykw, po pimie A. R. Dobruckiego do R. Dziwiskiego, otrzymali-

  my waciw interpretacj, ktra zostaa skierowana do okrgowych rad.

  Urszula Kieller-Zawisza

  Odra w kontekcie zagroenia powodziowego i awarii budowlanych

  Katastrofalna powd na Odrze miaa miejsce w 1997 r. W odpowiedzi na jej wystpienie

  zosta przygotowany i funkcjonuje jako podstawowy dokument strategiczny dla dorzecza

  Program dla Odry 2006 [13] wieloletni program rzdowy ustanowiony przez rzd

  i przyjty przez Sejm ustaw o ustanowieniu Programu dla Odry 2006 z dnia 6 lipca

  2001 r., zakadajcy realizacj celw programu w latach 20022016.

  Janusz Zaleski

  36

  Termin: 1517.11.2011

  Miejsce: Warszawa

  Kontakt: tel. 22 529 39 00/50

  www.infrastruktura.info

  Targi Infrastruktura 2011

  Termin: 1012.10.2011

  Miejsce: Spaa

  Kontakt: tel. 22 628 00 63

  22 622 13 46

  http://www.wacetob.com.pl/

  XXI Konferencja SpalskaBudowa i utrzymanie domw mieszkalnych

  Termin: 912.10.2011

  Miejsce: Augustw

  Kontakt: tel. 85 742 04 81

  [email protected]

  Konferencja Naukowo-Techniczna Inynieria przedsiwzi budowlanychoraz 13th German Lithuanian Polish Colloquium

  Termin: 2628.10.2011

  Miejsce: Warszawa

  Kontakt: tel. 22 266 02 16

  http://www.renexpo-warsaw.com/

  Midzynarodowe Targi EkologiczneRENEXPO Poland

  Termin: 78.12.2011

  Miejsce: migrd

  Kontakt: tel. 71 385 31 00

  603 974 417

  [email protected]

  www. infra-kom.eu

  XI witeczna Drogowo-Mostowa migrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i przejcia dla zwierzt w infrastrukturze komunikacyjnej

  ZAREZERWUJ TERMIN

  DODATEK SPECJALNY Klimatyzacja i wentylacja z odzyskiem ciepa

  Odzysk ciepa w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Bartomiej Adamski

  Systemy kontroli wentylacji Odzysk chodu Odpowiedzi ekspertw: Krzysztofa

  wika, Cypriana Estemberga, Bartomieja Adamskiego

  43

  Bezpieczne instalacje klimatyzacji i wentylacjiInstalacje wentylacji i klimatyzacji, a zwaszcza zainstalowane w nich fi l-

  try, w czasie eksploatacji ulegaj stopniowemu zanieczyszczeniu. Zanieczyszczenia

  w instalacjach wentylacyjnych skadaj si na og z warstw suchego pyu, ktre sto-

  sunkowo atwo mona oczyci przez szczotkowanie i odkurzanie. W obszarach za-

  wilgoconych lub zatuszczonych zanieczyszczenia tworz trwa, trudn do usunicia

  struktur, bdc siedliskiem wielu mikroorganizmw.

  Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser

  57

  Deskowania, najczstsze bdy przy ich doborze Deskowania do wysokiej klasy betonu licowego s wykonywane indy-

  widualnie jako sprefabrykowane jednostki deskowania dwigarowego o poszyciu ze

  sklejki wysokiej jakoci. Ma to zupenie inne przeoenie cenowe w porwnaniu z ty-

  powym deskowaniem ramowym, czsto standardowo przyjmowanym do wyceny.

  W wikszoci budw z elementami z betonu licowego ta kwestia staje si koci

  niezgody midzy wykonawc i zamawiajcym.

  Piotr Ignatowski

  82

 • 6INYNIER BUDOWNICTWA

  samorzd zawodowy

  padziernik 11 [88]

  Okadka: Ray i Maria Stata Center, kompleks akademicki w Massachusetts Institute of Technology (USA) zaprojektowany przez znanego architekta Franka Gehry'ego (ktrego rodzina wywodzi si z Polski); konstrukcje tego architekta charakteryzuj silnie przechylone ciany i pofalowane paszczyzny; budynek zosta oddany do uytku w 2004 r.

  Fot.: jStock (FOTOLIA)

  Nastpny numer ukae si: 02.11.2011 r.

  Publikowane w IB artykuy prezentuj stanowiska, opinie i pogldy ich Autorw. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstw i zmiany tytuw. Przedruki i wykorzystanie opublikowanych materiaw moe odbywa si za zgod redakcji. Materiaw niezamwionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczanych reklam.

  Nakad: 119 100 egz.

  Wydawca

  Wydawnictwo Polskiej Izby Inynierw Budownictwa sp. z o.o.00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, lok. 110tel.: 22 551 56 00, faks: 22 551 56 01www.inzynierbudownictwa.pl, [email protected] zarzdu: Jaromir Kumider

  Redakcja

  Redaktor naczelna: Barbara Mikulicz-Traczyk [email protected] prowadzca: Krystyna Winiewska [email protected]: Magdalena Bednarczyk [email protected] grafi czne: Formacja, www.formacja.plSkad i amanie: Jolanta Bigus-Koczak

  Grzegorz Zazulak

  Biuro reklamy

  Szef biura reklamy: Marzena Sarniewicz tel. 22 551 56 06 [email protected]

  Zesp:Dorota Baszkiewicz-Przedpeska tel. 22 551 56 27 [email protected] Olga Kacprowicz tel. 22 551 56 08 [email protected] Pudo tel. 22 551 56 14 [email protected] Roszczyk-Hauszczak tel. 22 551 56 11 [email protected] Zielak tel. 22 551 56 23 [email protected] Zysiak tel. 22 551 56 20 [email protected]

  Druk

  Eurodruk-Pozna Sp. z o.o.62-080 Tarnowo Podgrne, ul. Wierzbowa 17/19www.eurodruk.com.pl

  Rada Programowa

  Przewodniczcy: Stefan CzarnieckiZastpca przewodniczcego: Andrzej OrczykowskiCzonkowie:Leszek Ganowicz Polski Zwizek Inynierw i Technikw BudownictwaTadeusz Malinowski Stowarzyszenie Elektrykw PolskichBogdan Mizieliski Polskie Zrzeszenie Inynierw i Technikw SanitarnychKsawery Krassowski Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Komunikacji RPPiotr Rychlewski Zwizek Mostowcw RPTadeusz Sieradz Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Wodnych i MelioracyjnychWodzimierz Cichy Polski Komitet GeotechnikiStanisaw Szafran Stowarzyszenie Naukowo--Techniczne Inynierw i Technikw Przemysu Naftowego i GazowniczegoJerzy Gumiski Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Przemysu Materiaw Budowlanych

  P O L S K A

  I Z B A

  I N Y N I E R W

  BUDOWNICTWA

  Barbara Mikulicz-Traczykredaktor naczelna

  OD REDAKCJI

  Awarie budowlane to jedna z najlepszych, najbardziej

  obleganych przez inynierw konferencji w kraju. Wane i trudne

  tematy poruszane w kontekcie praktycznym zawsze budz

  zainteresowanie. Dobrze jest dowiedzie si, dlaczego nastpi bd

  i jak ewentualnie go unikn. Dlatego z przekonaniem polecam

  Pastwu cykl artykuw, ktry rozpoczynamy w biecym numerze

  materiaem przygotowanym przez prof. Leonadra Runkiewicza:

  Przyczyny techniczne wystpowania zagroe, awarii i katastrof

  budowlanych.

 • samorzd zawodowy

  7padziernik 11 [88]

 • 8INYNIER BUDOWNICTWA

  samorzd zawodowy

  Kolejny raz obcho

Search related