of 14 /14
Projekt Badania Interfejsu do sterowania urządzeniami w sali ZBWi autor: Karolina Wilk, rok II, sem IV, rok akademicki 2012/2013 pracownia: Zakład Badań Wizualnych i Interakcji prowadzący: prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więcowska

Projekt badania interfejsu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karolina Wilk / 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Text of Projekt badania interfejsu

 • Projekt Badania Interfejsu do sterowania urzdzeniami w sali ZBWi

  autor: Karolina Wilk, rok II, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz, asyst. Marta Wicowska

 • autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Funkcje interfejsu badanie paper prototypingbadanie card sorting badanie prototypu 1 badanie prototypu 2

  13:05 poniedziaek

  moliwo manipulowania obiektami interakcji w fizycznej i wirtualnej przestrzeni: 1. Manipulowanie aluzjami okiennymi ( podnoszenie i opuszczanie aluzji )2. Sterowanie owietleniem w pomieszczeniu 3. Sterowanie projektorem ( wczanie, wyczanie )4. manipulowanie ekranem ( chowanie, wysuwanie)

  menuowietlenie

  a b

  c

  menurolety

  1

  menu

  w dekran:

  projektor :

  projekcja menu

  godz.

  :

  :

  godz.

  ustaw zegar:

  ustaw alarm:

  dzie tyg.

  alarmu powtarzanie

  min.

  min.

  13

  00

  05

  05

  poniedziaek

  menu

  ustaw temperatur:

  temperatura

  od

  od

  do

  do

  godz.

  godz. godz.

  godz.

  temperatura

  temperatura

  00

  00

  20.5

  20.0

  00

  00

 • autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Funkcje interfejsu badanie paper prototypingbadanie card sorting badanie prototypu 1 badanie prototypu 2

  2. Opis badania:

  do przprowadzenia badania zosta uyty program dostpny pod linkiem: http://www.optimalworkshop.com

  w badaniu wzieo udzia 20 osb kadej z osb zosta podany link do programu pozwalajcego wykona badanie badanie card sorting byo podzielone na 2 czci: otwart i zamknit:1. badanie otwarte polegao na podzieleniu elementw na grupy oraz na nadaniu

  im nazw.2. badanie zamknite polegao na dopasowaniu elementw do grupy z nadn ju nazw

  1. cel badania:

  badanie ma na celu wykazanie czy nazwy elementw architektury informacji s zrozumiae dla potencjanlych uytkownikw interfejsu

  3. stworzone karty ( na podstawie elementw architektury informacji): ekran stop, klimatyzacja, lampa B, lampy grupa, lampy grupa A, lampy wszystkie, ogrzewanie, podnoszenie rolety, roleta stop, spuszczanie ekranu, spuszczanie role-ty ustawianie temperatury, ustawienie godziny, usypianie komputera, wyczenie alarmu, wycznie lampy C1, wycznie rzutnika , waczanie rzutnika, wczanie komputera

  przykad grup z dopasowanymi kartami

  badanie wykazao e uytkownik moe nie domyli sie e pod kategori zegarznajduje si opcja alarmu

  wikszo badanych przypasowywaa elementy z kategorii ekran oraz kategorii rzutnik do jednej grupy ( projekcja )

  kategorie AI przed badaniem 7 grup:

  lampyroletykomputerekranrzutniktemperaturazegar

  kategorie aI po badaniu6 grup:

  lampyroletykomputerprojekcja

  temperaturazegar/ alarm

  4. Wnioski

 • autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Funkcje interfejsu badanie paper prototypingbadanie card sorting badanie prototypu 1 badanie prototypu 2

  1. Cel badaniaWeryfikacja wstpnego projektu interfejsu, wprowadzenia korekty na podstawie przprowadzonego badania

  2. Opis badania: Badanie zostao przeprowadzone na 6 osoba w wieku od 22 lat do 55 Zadaniem badanych byo wykona polecenia przy uyciu papierowegmodelu, ktry mieli traktowa ja dotykowe elekroniczne urzdzenie. W zalenoci od tego na co kliknli badani, strony modelu byy zmieniane tak by odpowiaday kolejnemu stanu inetrfejsu

  3. Polecenia: wcz komputer, wcz wszystkie lampy wycz lampy wcz grupe lamp B i A wycz obie grupy lamp wcz lampe A1, B1, C1 wycz lampy spu wszystkie rolety podnie wszystkie rolety spu rolete 1 i 2 spu Ekran wcz rzutnik wycz rzutnik zwi ekran ustaw zegar na 9:55 dodaj alarm na 20:00 zwiksz temperature upij urzdzenia wycz urzdzenie

  wniosek 5

  komputer owietlenie

  rolety wszystkie

  roleta n

  1

  2

  3

  rolety projekcja zegar/alarm temperatura

  4. papierowy prototyp przykaady stron

  1. Badani intuicujnie wiedzieli ze aby zapali lub wyczy lampy naley klikn na czarny/ ty pasek lub grupe paskw. Napis wcz / wycz nie pomaga, a nawet wprowadza niejasnoci. Jedynie w zakadce gdzie wcza sie wszystkie lampy jednoczenie napisy byy pomocne.

  3. Badani ignorowali zakadke komputer, po otrzymaniu poleceniawycz komputer badani klikali na guzik wczanie, ktry zosta rwnie zinterpretowany jako wycznik.

  4. Badani nie zrozumieli komendy upij,

  5. Strzaka w prawym dolny rogu nie zostaa zrozumiana jakopowrt do strony startowej

  6. Cz badanych miaa problem z wykonaniem polecenia- wcz lampe A1, B1, C1. Badani zasugerowali aby nazwe:lampa n zmieni na lampy osobno

  7. Osoby badane zwrciy uwage na cz graficzn interfejsu.wedug nich pole interfejsu byo znacznie za due w stosunku doiloci i wielkoci elementw interfejsu.

  5. Wnioski

  wniosek 3

  wniosek 1

  wniosek 7,1,3,5

  wniosek 5

 • autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Funkcje interfejsu badanie paper prototypingbadanie card sorting badanie prototypu 1 badanie prototypu 2

  2.Opis badania: Badanie zostao przeprowadzone na 3 osoba w wieku od 22 lat do 55 Zadaniem badanych byo wykona polecenia przy uyciu prototypy interaktywnego interfejsu, wywietlanego na ekranie komputera. Ruch kursora i kliknicie myszk miay by traktowane jak ruch doni i dotknicie palcem ekranu W zalenoci od tego na co kliknli badani, strony inter-fesju zmieniay si tak by odpowiaday kolejnemu stanu inetr-fejsu Osoby biorce udzia w badaniu zostay poproszone abyna gos komentowa wykonywane czynnoci Badanie opierao si gwnie na obserwacji zachowa uytkownika, w jaki sposb porusza si po stronach nterfejsu, na co zwraca uwag, co sprawia mu problem Osoba badana nie miaa ograniczenia czasowego, podczas wykonywanych zada oraz nie miaa moliwoci zapoznania si z inetrfejsem przed badaniem

  1. cele badaniaPrzed uytkownikiem postawione byy konkretne zadania, ktrych celem byo sprawdzenie poprawnosci dziaania interfesju, jego czytelnoci, pynnoci nawigacji. Badanie miao na celu wskazanie bdw w funkcjonowaniu inetrfejsu Polecenie:Chcesz przygotowa sal na wykad. 1. Spu rolete 1; 2; 32. wcz wszytkie lampy w sali3. wcz jedynie jedn grupe lamp4 wycz lampy 5. chcesz aby w sali panowa pmrok, wcz tylko jedn lampe 6 wcz rzutnik8. ustaw alarm ktry zasygnalizuje koniec zajc ( 14:00 )9. zwiksz temperature w saliWykad si skoczy11. wycz projektor i zwi ekran10. Odso dwa okna, trzeci rolete podnie do poowy

  menu

  lampy wszystkie

  owietlenie owietlenie

  lampy wszystkie

  menuowietlenie

  wnioski:aby zapali wszystkie lampy nalezy klikn w ikone lampy wszystkie a nastpnie klikn w prostokt z wcznikiem, wszyscy badani po klikniciu w ikone lampy wszytkie uznawali e lampy zostay ju wczone

  proponowana zmiana: po klikniciu w ikone z napisem : lampy wszystkie lampy zapalaj si automatycznie

 • autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Funkcje interfejsu badanie paper prototypingbadanie card sorting badanie prototypu 1 badanie prototypu 2

  Po wprowadzeniu poprawek, badanie zostao powtrzone na 4 innych osobach. badanie wykazao nowe bdy w funkjonowaniu interfejsu. bdy ktre nie zostay zauwaone podczas pierwszego badania.

  13:15

  1. Badani mylili zegar interfejsu z przyciskiem. Chcc ustawi godzine klikali na zegar a nie na przyciski odsyajcy do ustawiezegara.wniosek: naley usun ramke ktra otacza zegar inetrfejsu, zmieni ksztat pola zegara tak by nie przypomina przycisku

  13:05 poniedziaek

  2. Zmiana po pierwszym badaniu:po klikniciu na przycisk z napisem lampy wszystkie lampy zapalaj si automatycznie. Kliknity klawisz zostaje podwietlolony na niebiesko, przestaje by aktywny. Aby wyczy lampy naley klikn na niebieski prostokt z symbolem jednak po wprowadzonej zmianie badani chcc wyczy lampy klikali na nieaktywny ju przycisk.

  Po drugim badaniu zostaa wprowadzona zmiana:zmiana:

  menu

  lampy wszystkie

  owietlenie

  po klikniciu na przycisk lampy zapalaj sie automatycznie a napis na guziku zmienia si na , przycisk pozostaje aktywny. Aby wyczy lampy nalezy na niegoklikn

  menuowietlenie

  3. badanym trudno byo zorientowa sie jak opuci rolety, mylcy by dla nich kierunek strzaki:

  wszyscy badani radzili aby przycisk zastpi:

  menu

  w d

  w gr

  rolety menurolety

 • autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Projekt interfejsu Projekt interakcji prezentacja dziaania interfejsu

  ukad + grId:

  13:05 poniedziaek

  menuowietlenie

  a b

  c

  menurolety

  1

  menu

  w dekran:

  projektor :

  projekcja menu

  godz.

  :

  :

  godz.

  ustaw zegar:

  ustaw alarm:

  dzie tyg.

  alarmu powtarzanie

  min.

  min.

  13

  00

  05

  05

  poniedziaek

  menu

  ustaw temperatur:

  temperatura

  od

  od

  do

  do

  godz.

  godz. godz.

  godz.

  temperatura

  temperatura

  00

  00

  20.5

  20.0

  00

  00

  C

  C

  menu glowne owietlenie rolety prokekcja zegar/alarm temperatura

 • autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Projekt interfejsu Projekt interakcji prezentacja dziaania interfejsu

  owietlenie zegar/alarmrolety

  podstrony

  menu gwnekOLOrYSTYka TYPOgraFIa

  LINIa

  projekcja

  projekcja

  temperatura

  temperatura

  projekcja

  temperaturazegar/alarm

  rolety

  owietlenie

  13:05 poniedziaek

  projekcja

  temperaturazegar/alarm

  rolety

  owietlenie

  13:05 poniedziaek

  projekcja

  temperaturazegar/alarm

  rolety

  owietlenie

  13:05 poniedziaek

  projekcja

  temperaturazegar/alarm

  rolety

  owietlenie

  13:05 poniedziaek

  projekcja

  temperaturazegar/alarm

  rolety

  owietlenie

  13:05 poniedziaek

  projekcja

  zegar/alarm

  rolety

  owietlenie

  13:05 poniedziaek

  projekcja

  temperaturazegar/alarm

  rolety

  owietlenie

  13:05 poniedziaek

  AAAAA

  AA

  AAAAA

  A

  A

  A

  AAAA

  A

  AAAA

  A

  a

  a

  a

  a

  a

  a

  a

  nazwa krj pt

  pt pt

  kolor

  kolor kolor

  kontrast

  kontrast kontrast

  titillum medium

  titillum medium

  titillum medium

  titillum medium

  titillum medium

  titillum medium

  titillum medium

  bezszeryfowy 3412

  12

  12

  12

  12

  12

  18

  zegar/alarm

  rolety

  owietlenie

  menu gwne

  menu gwne projekcjamenu gwne

  owietlenie zegar/alarm

  rolety temperatura

  2 2

  2 2

  22

  1 1

  1 1

  11

  1 1

  1 1

  11

  eFekTYdrop shadows: oppacity 30%; distance 0,2 mm; angle 90; offset x 0mm; offset y 0,2 mm; size 1mm

  bevel and embross: size 2mm; soften 0,0 mm; depth100%; shading: angle -86 ; altitude 36 hightlight oppacity 100%shadow oppacity 13%

  bevel and embross: size 0, 2mm; soften 0,0 mm; depth 0%; shading: angle 120; altitude 28 hightlight oppacity 100%shadow oppacity 20%

  inner glow oppacity 75%size 2mm; choke 78%source : center

  bevel and embross: size 0,4mm; soften 0,0 mm; depth100%; shading: angle 120 ; altitude 30 ;hightlight oppacity 100%shadow oppacity 100%

  te same efekty z elementami:

  inner shadow:distance 1,75 mm; opacity 50%; angle 120x offset 0,9 mm; y offset 1,5 mm; size 3mm

 • autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Projekt interfejsu Projekt interakcji prezentacja dziaania interfejsu

  a b

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  22

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  1 2a b

  element aktywny

  element nieaktywny

  otwarcie nowego oknapo klikniciu w powizany element:

  animacja- zatrzymanie

  animacja- elementporusza sie w gre

  animacja- elementporusza sie w d

  pojwienie sie grupynowych elementw

  element zmienia kolor

  cyfry zmieniaja sie

  napisy zmieniaja sie zmiana koloru po najechaniu palcemzmiana koloru w trakcie klikniecia

  zmiana koloru po kliniciu

 • elementelement najechaniezmiana koloru

  najechaniezmiana koloru

  klikzmiana koloru

  klikzmiana koloru

  zmiana kolorupo klikniciu

  lampy wszyst. lampy wszyst lampy wszyst.

  lampy grupa lampy grupa lampy grupa

  lampy osobno lampy osobno lampy osobno

  wycz lampy wycz lampy wycz lampy

  autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Projekt interfejsu Projekt interakcji prezentacja dziaania interfejsu

 • element najechaniezmiana koloru

  klikzmiana koloru

  po kliknieciuzmiana koloru

  po kliknieciu w powiazanyelement : zmiana napisu

  lampy wszyst.

  lampy grupa

  stop stop stop

  w gr w gr w gr

  w d w d

  WT WT

  animacja- po klikniciu w powizany element, element animacji porusza si w :

  w d w d w grstop stop

  13 14

  poniedziaek wtorek

  20.0 20.5 C C

  WT

  autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Projekt interfejsu Projekt interakcji prezentacja dziaania interfejsu

 • proces dziaania:

  projekcja projekcja projekcja

  temperatura temperatura temperaturazegar/alarm zegar/alarm

  rolety rolety

  owietlenie owietlenie owietlenie

  13:05 13:05 13:05 poniedziaek

  poniedziaek

  poniedziaek

  menu

  menu menu

  lampy wszyst. lampy wszyst

  lampy grupa lampy grupa

  lampy osobno lampy osobno

  owietlenie

  owietlenie owietlenie menu menu menuowietlenie owietlenie owietlenie

  lampy osobno lampy osobno lampy osobno

  lampy grupa lampy grupa lampy grupa

  wycz lampy wycz lampy wycz lampy

  menuowietlenie

  stany, elementy zaprezentowanew procesie dziaania interfejsu

  najechanie na element

  najechanie na element najechanie na element

  kliknicie w element

  kliknicie w element kliknicie w elementzmiana stanu elementw interfesju w eyniku kliknicia

  otwarcie nowego okna

  otwarcie nowego okna

  autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Projekt interfejsu Projekt interakcji prezentacja dziaania interfejsu

 • proces dziaania:stany, elementy zaprezentowanew procesie dziaania interfejsu

  najechanie na element

  najechanie na elementnajechanie na elementpojeawienie sie

  nowych elementw

  kliknicie w element

  kliknicie w element kliknicie w elementzmiana stanupo kliknicia

  otwarcie nowego okna

  menu

  menu menu

  rolety

  rolety rolety

  1

  1 1

  2

  2 1

  3

  3 3

  13:05 13:05 13:05

  menu menu menu menurolety rolety rolety rolety

  w d w dw d

  w gr w gr w gr w gr

  stop stop stop stop

  2 2 2 21 1 1 13 3 3 3

  animacja- elementporusza sie w d

  autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Projekt interfejsu Projekt interakcji prezentacja dziaania interfejsu

 • a b

  proces dziaania:stany, elementy zaprezentowanew procesie dziaania interfejsu

  najechanie na element

  najechanie na element

  kliknicie w element

  kliknicie w element kliknicie w elementzmiana stanu po kliknicia

  otwarcie nowego okna

  13:05 13:05 13:05

  animacja- elementporusza sie w d

  menu

  menu menumenumenu

  godz.

  godz. godz.godz.godz.

  :

  : :::

  :

  : :::

  godz.

  godz. godz.godz.godz.

  ustaw zegar:

  ustaw zegar: ustaw zegar:ustaw zegar:ustaw zegar:

  ustaw alarm:

  ustaw alarm: ustaw alarm:ustaw alarm:ustaw alarm:

  dzie tyg.

  dzie tyg. dzie tyg. dzie tyg. dzie tyg.

  alarmu

  alarmu alarmu alarmu alarmu

  powtarzanie

  powtarzanie powtarzanie powtarzanie powtarzanie

  min.

  min. min.min.min.

  min.

  min. min.min.min.

  13

  13 131413

  00

  00 000000

  05

  05 050505

  00

  00 000000

  poniedziaek

  poniedziaek poniedziaekponiedziaekponiedziaek

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  autor: Karolina Wilk, sem IV, rok akademicki 2012/2013pracownia: Zakad Bada Wizualnych i Interakcjiprowadzcy: prof. ASP Wiesaw Gdowicz,asyst. Marta Wickowska

  Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

  Prototyp - badania z ytkownikiem.

  Projekt interfejsu Projekt interakcji prezentacja dziaania interfejsu

  Button 2013: Button 400: Button 401: Button 1021: Button 1022: Button 3015: Button 3036: Button 5011: Button 5012: Button 5013: Button 421: Button 422: Button 423: Button 424: Button 425: Button 426: Button 427: Button 428: Button 1509: Button 15012: Button 429: Button 430: Button 431: Button 432: Button 433: Button 434: Button 2014: Button 2015: Button 2016: Button 2055: Button 435: Button 436: Button 437: Button 1603: Button 438: Button 2030: Button 809: Button 8072: Button 8073: Button 8074: Button 8075: Button 8076: Button 8077: Button 8078: Button 8079: Button 16099: Button 160100: Button 160101: Button 160103: Button 160105: Button 160107: Button 160109: Button 160111: Button 160113: Button 2036: Button 8080: Button 8081: Button 8082: Button 8083: Button 8084: Button 8085: Button 8086: Button 8087: Button 8088: Button 8089: Button 160115: Button 160116: Button 160117: Button 160118: Button 496: Button 497: Button 498: Button 499: Button 500: Button 501: Button 502: Button 503: Button 504: Button 505: Button 506: Button 507: Button 510: Button 511: Button 512: Button 513: Button 514: Button 515: Button 516: Button 517: Button 518: Button 519: Button 520: Button 521: Button 522: Button 523: Button 524: Button 525: Button 526: Button 527: Button 528: Button 529: Button 530: Button 531: Button 532: Button 533: Button 534: Button 535: Button 536: Button 2017: Button 568: Button 569: Button 1023: Button 1024: Button 2018: Button 570: Button 571: Button 1025: Button 1026: Button 572: Button 573: Button 574: Button 575: Button 576: Button 577: Button 578: Button 579: Button 580: Button 581: Button 582: Button 583: Button 584: Button 585: Button 586: Button 587: Button 588: Button 589: Button 590: Button 1027: Button 1028: Button 1030: Button 1029: Button 591: Button 592: Button 593: Button 594: Button 595: Button 596: Button 597: Button 598: Button 1031: Button 1032: Button 1033: Button 599: Button 600: Button 601: Button 602: Button 603: Button 604: Button 605: Button 20100: Button 20101: Button 20102: Button 606: Button 607: Button 608: Button 609: Button 610: Button 20103: Button 20104: Button 20105: Button 2011: Button 379: Button 380: Button 1019: Button 1020: Button 381: Button 3014: Button 3035: Button 508: Button 509: Button 5010: Button 382: Button 383: Button 384: Button 385: Button 386: Button 387: Button 388: Button 389: Button 1508: Button 15011: Button 390: Button 391: Button 392: Button 393: Button 394: Button 395: Button 202: Button 2026: Button 2027: Button 2028: Button 203: Button 2012: Button 2054: Button 396: Button 397: Button 398: Button 1602: Button 399: Button 2029: Button 808: Button 8023: Button 8025: Button 8051: Button 8053: Button 8055: Button 8057: Button 8059: Button 8061: Button 16023: Button 16024: Button 16069: Button 16072: Button 16075: Button 16079: Button 16083: Button 16087: Button 16091: Button 2035: Button 8062: Button 8063: Button 8064: Button 8065: Button 8066: Button 8067: Button 8068: Button 8069: Button 8070: Button 8071: Button 16095: Button 16096: Button 16097: Button 16098: Button 328: Button 20106: Button 20107: Button 20108: Button 20109: Button 330: Button 331: Button 332: Button 333: Button 334: Button 335: Button 336: Button 337: Button 338: Button 103: Button 104: Button 105: Button 106: Button 8013: Button 8015: Button 8016: Button 8019: Button 8020: Button 8021: Button 8026: Button 8027: Button 8028: Button 8029: Button 8030: Button 8031: Button 16026: Button 185: Button 107: Button 186: Button 187: Button 188: Button 189: Button 250: Button 251: Button 252: Button 253: Button 254: Button 15010: Button 255: Button 256: Button 204: Button 206: Button 207: Button 280: Button 282: Button 284: Button 281: Button 283: Button 285: Button 109: Button 1010: Button 1012: Button 102: Button 1011: Button 1013: Button 208: Button 209: Button 2010: Button 321: Button 322: Button 323: Button 324: Button 325: Button 326: Button 1014: Button 1015: Button 1016: Button 108: Button 1017: Button 1018: Button 2021: Button 2022: Button 2025: Button 2024: Button 2023: Button 803: Button 804: Button 807: Button 806: Button 805: Button 8012: Button 8032: Button 8050: Button 8044: Button 8038: Button 8017: Button 8033: Button 8052: Button 8045: Button 8039: Button 8014: Button 8034: Button 8054: Button 8046: Button 8040: Button 8018: Button 8035: Button 8056: Button 8047: Button 8041: Button 8022: Button 8036: Button 8058: Button 8048: Button 8042: Button 8024: Button 8037: Button 8060: Button 8049: Button 8043: Button 1609: Button 16025: Button 16068: Button 16054: Button 16040: Button 16011: Button 16027: Button 16070: Button 16055: Button 16041: Button 1607: Button 16028: Button 16056: Button 16042: Button 16012: Button 16030: Button 16076: Button 16058: Button 16044: Button 16015: Button 16032: Button 16080: Button 16060: Button 16046: Button 16017: Button 16034: Button 16084: Button 16062: Button 16048: Button 16019: Button 16036: Button 16088: Button 16064: Button 16050: Button 16021: Button 16038: Button 16092: Button 16066: Button 16052: Button 16073: