PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

 • Upload
  dmegah

 • View
  332

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  1/22

  PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  TINGKATAN LIMA 2013

  INDEKS NOMBOR DALAM HARGA BARANGAN

  TEMPATAN

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  2/22

  Assalamualikum dan salam sejahtera . Di halaman ini , saya ingin

  meramkan setinggi-tinggi terima kasih kepada guru matematik

  tambahan saya iatu , Pn.Madonna Ripin yang banyak memberi

  tunjuk ajar kepada saya ketika saya menyiapkan tugasan ini .

  Seterusnya saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya

  iatu Encik Harifin dan Pn.Siti Aisha kerana banyak menyokong dan

  turut membantu dari segi kewangan ketika saya menyiapkan

  tugasan ini dan tidak lupa juga semua ahli keluarga yang turut

  Akhir sekali kepada rakan seperjuangan saya yang turut terlibat

  secara langsung ketika proses mencari data untuk projek ini . Mereka

  ialah , Dilla Moonira , Nurul Farhanah , Nur Atikah , Nur Atilia

  Adrianna , Khairunnisa , Rosmiati , Mohd Ashraf , Mohd Fadzrul ,

  Mohd Zulkarnian dan Mahathir Moamar . Tanpa bantuan mereka ,

  saya tidak akan mampu menyiapkan tugasan ini .

  Akhir kata , hanya Allah SWT yang dapat membalas jasa baik kamu

  semua . Sekian terima kasih .

  Yang benar,

  NUR IZZATI

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  3/22

  Objektif bagi kajian ini ialah :

  Para pelajar dapat mengaplikasikan kegunaan matematik

  tambahan dalam kehidupan seharian dan dapat

  memahami peranan matematik dalam kehidupan

  seharian.

  Dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan dapat

  menyebarkan cara efektif dalam komunikasi matematik .Mendorong pelajar untuk bersikap positif.

  Dapat memahami topic ini dengam mendalam kerana

  cara pembelajaran yang berkesan dan efektif .

  Harga barangan yang dijual di kedai berbeza dari satu kedai ke

  satu kedai yang lain . pembeli cenderung untuk membeli barangan

  daripada kedai yang bukan hanya menawarkan harga yangberpatutan tetapi turut memberi nilai tambah kepada barangan

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  4/22

  tersebut . Anda dikehendaki melaksanakan satu kajian tinjauan

  terhadap empat item yang berlainan berdasarkan kategori tersebut :

  makanan , detergen dan alat tulis . Kajian ini perlu melibatkan tiga

  kedai yang berlainan .

  a) Kumpul gambar , keratin akhhbar atau foto bagi item yangtelah anda pilih daripada kedai . Reka satu kolaj untuk

  mempamerkan barangan yang telah dipilih .

  b) Senaraikan item dan harganya secara sistematik sepertijadual 1 .

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  5/22

  KATEGORI ITEM HARGA(RM)

  HARGA(RM)

  HARGA(RM)

  Utama Jaya DOne Mart MonegainMakanan 1.Tepung

  naik sendiri 4.40 4.60 4.50

  2.Gula2.60 2.60 2.50

  3.Mentega 4.20 4.00 4.10

  4.Telur gred(A) 5.20 6.40 5.50

  JumlahHarga 16.40 17.60 16.40

  Detergen 1.Pencucikain 9.50 9.50 9.00

  2.PencuciPinggan 2.90 2.75 2.70

  3.Pembersih

  Lantai 7.10 7.10 7.10

  4.Pelembutkain

  JumlahHarga

  5.80 6.80 5.60

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  6/22

  JumlahHarga 25.30 26.15 24.40

  Alat Tulis 1.pen1.00 0.60 0.70

  2.Pemadam1.00 1.20 1.20

  3.Pensil13.90 15.30 14.70

  4.Pembaris0.80 1.00 0.70

  Jumlah16.70 18.10 4.10

  Jumlahkeseluruhan 58.40 61.85 57.90

  ..

  .............

  c) Bina sekurang-kurangnya dua perwa.kilan graf (pengunaanICT digalakkan) yang sesuai untuk membandingkan

  perbezaan harga item yang dipilih

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  7/22

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Makanan Detergen Alat tulis

  Utama Jaya

  D'one Mart

  Monegain

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  8/22

  D) Berdasarkan perwakilan graf yang telah anda bina

  dalam bahagian 1(c) tafsir , bincang dan buat kesimpulan . Seterusnyatuliskan komen tentang dapatan anda

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Makanan Detergen Alat tulis

  Utama Jaya

  D'one Mart

  Monegain

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  9/22

  Berdasarkan perwakilan graf yang telah saya bina dalam

  bahagian 1(c) , saya telah mendapati bahawa terdapat perbezaan

  yang sangat tinggi dalam kategori makanan . Dimana telur Gred A

  telah dijual dengan harga RM 6.40 di kedai Done Mart , sementara

  kedai Utama Jaya hanya menjual dengan harga 5.20 sahaja . Kedai

  yang mempunyai jumlah yang paling tinggi dalam jumlah

  keseluruhan kategori makanan ialah kedai DOne Mart. Sementara

  kedai yang mempunyai jumlah terendah ialah kedai Utama Jaya .

  Seterusnya ialah kategori Detergen . Dalam kategori

  barangan yang mempunyai jumlah perbezaan yang terbesar ialah

  pelembut kain di Kedai DOne Mart yang dijual dengan harga

  RM6.80 sementara di kedai Monegain hanya dijual dengan harga

  RM 5.60. Kedai yang mempunyai jumlah keseluruhan yang tinggi

  dalam kategori ini ialah , kedai Done Mart iatu RM 26.15

  Akhir sekali ialah kategori alat tulis . Di dalam kategori

  ini tiada barangan yang mempunyai .jumlah perbezaan yang tinggi .

  Jumlah keseluruhan yang tertinggi ialah di kedaiDOne Mart iatu

  RM18.10 . Konklusinya , kedai DOne Mart mempunyai jumlah yang

  paling tinggi di antara 3 Kedai yang telah saya kaji

  e)Kenal pasti satu item yang mempunyai perbezaan harga

  yang paling ketara antara kedai yang dipilih . Hitung nilai min dan

  sisihan piawai untuk item yang dikenal pasti . Seterusnya cadangkan

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  10/22

  dan bincangkan factor-faktor yang mungkin menyumbang kepada

  perbezaan harga tersebut ,

  i) Nilai Min :

  ii) Sisihan piawai :

  Setiap tahun sekolah anda akan , SMK permai akan

  menganjurkan carnival jualan bagi mengumpul dana untuk sekolah .pada tahun ini , sekolah merancang untuk memasang penyaman

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  11/22

  udara untuk pusat sumber sekolah . Disebabkan permintaan yang

  tinggi terhadap kek mentega , kelas anda bercadang untuk

  menjalankan projek yang sama pada tahun ini .

  a) Cadangkan sebuah kedai daripada bahagian 1 yang manaanda akan .membeli bahan untuk membuat kek mentega

  tersebut . Nyatakan dan bincangkan sebab mengapa kedai

  tersebut dipilih

  Saya akan memilih kedai Utama Jaya kerana kedai tersebutmempunyai jumlah keseluruhan yang paling rendah dalam

  kategori makanan . Oleh itu , saya dapat mengurangkan kos

  untuk membeli barangan untuk membuat kek mentega untuk

  carnival akan dattang .

  b) Lengkapkan jadual 2 dengan harga barangan kedai yangtelah anda pilih

  Bahan-bahan Kuantiti/ kek Harga padatahun 2012(RM)

  Harga padatahun 2013(RM)

  Tepung naiksendiri

  250 g 1.00

  Gula 200 g 0.48Mentega 210 g 3.70Telur (gred A) 5 biji (300 g) 2.25

  (i) Hitung indeks harga bagi setiap bahan dalam jadual 2 padatahun 2013 berasaskan tahun 2012

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  12/22

  Barangan Indeks harga pada tahun 2013berasaskan tahun 2012

  Tepung naik sendiri

  Gula

  Mentega

  Telur (Gred A)

  (ii) Hitung indeks gubahan bagi membuat sebiji kek mentegapada tahun 2013 berasakan tahun 2012. Terangkan

  bagaimana anda memperoleh jawapan tersebut

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  13/22

  (iii) Pada tahun 2012 , kek mentega telah dijual dengan hargaRM20.00 sebiji. Cadangkan harga jualan yang sesuai bagi kek

  mentega pada tahun 2013 . Berikan sebab bagi jawapan anda

  C (i) Dari sumber yang boleh dipercayai , dapatkan maklumat

  tentang bagaimana menentukan kapasiti penyaman udara yang

  perlu dipasang berdasarkan isipadu / saiz suatu ruang bilik

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  14/22

  Sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa carnival , anda

  dikehendaki menyediakan anggaran bajet bagi menganjurkan

  carnival pada tahun ini . Anda perlu mengambil kira kos

  perbelanjaan yang meningkat berbanding pada tahun sebelumnya

  disebabkan inflasi . Harga bagi makanan , pengangkutan , dan

  khemah telah meningkat sebanyak 12% . Kos untuk permainan ,

  hadiah dan hiasan kekal seperti tahun lepas , manakala kos bagi

  barangan lain telah meningkat sebanyak 28 %

  a) Lengkapkan jadual 3 berdasarkan maklumat yang diberi diatas

  Perbelanjaan Amaun pada2012(RM)

  Amaun pada2013(RM)

  Makanan 1200.00 1344.00Permainan 500.00 500.00Pengangkutan 300.00 336.00Perhiasan 200.00 200.00

  Hadiah 600.00 600.00Khemah 800.00 896.00Barangan lain 400.00 512.00

  Jadual 3

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  15/22

  b) Kira indeks gubahan bagi angggaran bajet carnival pada tahun2013 berasaskan tahun 2012. Beri komen tentang jawapan anda

  Amaun pada2012(RM)

  Amaun pada2013(RM)

  Indeks Harga

  1200.00 1344.00 112 112500.00 500.00 100 5300.00 336.00 112 3200.00 200.00 100 2600.00 600.00 100 6

  800.00 896.00 112 8400.00 512.00 128 4

  (c) perubahan indeks gubahan bagi anggaran bajet carnival daripada

  tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sama dengan perubahan daripada

  tahun 2013 ke tahun 2014 . Tentukan indeks gubahan bajet

  Nombor indeks serinng digunakan dalam pelabagai situasiharian , seperti inndeks kualiti udara , indeks bursa saham ,indeks

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  16/22

  emas dan inndeks hartanah. Dapatkan maklumat daripada internet

  atau sumber lain yang boleh dipercayai tentang kepentingan dua

  jenis nombor indeks yang anda pilih . Huraikan kegunaan dan

  kepentingan kedua-dua nombor indeks tersebut dalam kehidupan

  seharian

  Indeks Pencemaran Udara

  pencemaran udara adalah pengenalan bahan kimia, jirim zarahan

  atau bahan biologi bahaya thatcause atau ketidakselesaan kepada

  manusia atau organisma hidup lain, atau kerosakan

  naturalenvironment ke atmosfera atmosphere.The adalah dinamik

  sistem kompleks semula jadi gas yang penting untuk menyokong

  kehidupan di planet Bumi. Pengurangan ozon stratosfera akibatpencemaran udara telah lama diiktiraf sebagai athreat kepada

  kesihatan manusia serta ecosystems.The Bumi

  Indeks Kualiti Air(AQI) (Juga dikenali sebagaiIndeks Pencemaran

  Udara(API) atauIndeks PollutantStandard(PSI) Adalah nombor yang

  digunakan oleh agensi-agensi kerajaan untuk mencirikan kualiti

  udara di lokasi yang diberikan. Dengan peningkatan AQI, peratusan

  yang semakin besar penduduk mungkin mengalami kesan kesihatanyang semakin teruk yang buruk. Untuk mengira AQIrequires

  kepekatan pencemar udara dari monitor atau model. Fungsi

  digunakan untuk convertfrom pencemar udara tumpuan kepada AQI

  berbeza mengikut pencemar, dan berbeza dalam countries.Air

  berbeza nilai indeks kualiti dibahagikan kepada julat, dan setiap

  rangkaian diberikan sebuah huraian dan kod acolor. Standard

  nasihat kesihatan awam yang berkaitan dengan setiap pelbagai AQI.

  Agencymight juga menggalakkan orang ramai untuk mengambil

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  17/22

  pengangkutan awam atau kerja dari homewhen AQI tahap yang

  tinggi ..........

  Pasaran Saham IndexA perbandingan dari tiga indeks saham utama

  AS: theNASDAQ Komposit, Dow Jones IndustrialAverage, ands & P500. Ketiga-tiga mempunyai ketinggian yang sama pada Mac 2007.

  Notis besar dot-com kenaikan di NASDAQ, hasil daripada bilangan

  besar tinggi. syarikat pada yang index.A

  indeks pasaran saham

  adalah satu kaedah untuk mengukur sebahagian daripada pasaran

  saham. Ramai indeks arecited oleh berita atau firma perkhidmatan

  kewangan dan digunakan sebagai penanda aras untuk mengukurprestasi portfolio seperti funds.Types bersama indeks pasaran

  indicesStock boleh dikelaskan dalam pelbagai cara. 'Dunia' A atau

  indexincludes pasaran saham 'global' (biasanya besar) syarikat-

  syarikat tanpa mengambil kira di mana mereka bermastautin atau

  didagangkan. Twoexamples adalah MSCI World dan S & P Global

  100.A

  kebangsaan

  indeks mewakili prestasi pasaran saham negara yang diberikan dan

  melalui proksi, mencerminkan sentimen pelabur mengenai keadaan

  ekonomi. The marketindices paling kerap disebut harga adalah indeks

  negara terdiri daripada saham-saham syarikat-syarikat besar yang

  tersenarai di bursa largeststock sesebuah negara, seperti Amerika S &

  P 500, Nikkei Jepun 225, dan konsep FTSE100.The British boleh

  dilanjutkan juga di luar bursa. The Dow Jones Jumlah MarketIndex

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  18/22

  Saham, seperti namanya, mewakili stok hampir setiap syarikat awam

  yang didagangkan

  ........................................................................

  di Amerika Syarikat, termasuk semua saham-saham AS yang

  didagangkan di Bursa Saham New York (butnot ADRs) dan yang

  paling diniagakan di NASDAQ dan Bursa Saham Amerika.

  Russell InvestmentGroup ditambah kepada keluarga indeks dengan

  melancarkan

  Russell Global Index.More indeks khusus wujud menjejaki prestasisektor-sektor tertentu yang pasarannya Morgan Stanley Indeks

  Biotech, misalnya, terdiri daripada 36 firma Amerika inthe industri

  bioteknologi. Indeks lain boleh mengesan syarikat-syarikat saiz

  tertentu, jenis tertentu pengurusan, atau kriteria yang lebih khusus

  satu indeks yang diterbitkan oleh Linux News Weekly menjejaki

  saham syarikat-syarikat yang menjual produk-produk dan

  perkhidmatan berdasarkan Linux operatingenvirnment.Index indeks

  versionsSome, seperti 500 S & P, mempunyai pelbagai versi

  [1]

  Versi ini boleh berbeza onhow berdasarkan komponen indeks

  berwajaran dan bagaimana dividen diambilkira. Sebagai contoh,

  terdapat tiga versi daripada 500 indeks S & P: pulangan harga, yang

  hanya menganggap harga thecomponents, jumlah pulangan, yang

  menyumbang pelaburan semula dividen dan jumlah pulangan bersih,

  whichaccounts untuk pelaburan semula dividen selepas ditolak cukai

  pegangan. Sebagai contoh yang lain, Wilshire 4500 Wilshire 5000 dan

  indeks mempunyai lima versi setiap satu: totalreturn permodalan

  penuh, harga permodalan penuh, jumlah pulangan terlaras apungan,

  harga terlaras apungan, dan perbezaan weight.The sama antara

  permodalan penuh, terapung-diselaraskan, dan versi yang sama berat

  adalah komponen indeks inhow adalah weighted.Uses dan

  kepentingan indeks pencemaran udara dan indexAs pasaran saham

  semua orang boleh melihat, indeks pencemaran udara digunakan oleh

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  19/22

  kerajaan untuk mengukur indeks kualiti udara dan untuk mengesan

  sebarang pencemaran di negara kita s air.This adalah untuk

  memastikan udara cleanand selamat untuk kita inhale.Besides itu,

  satu amaran awal boleh diberikan kepada kita jika pencemaran

  udara tohigh untuk kita keluar dari rumah kita. Amaran ini diberi

  berdasarkan bacaan andinterpretations daripada index.As

  pencemaran udara bagi indeks pasaran saham, ia adalah

  terutamanya untuk usahawan perniagaan. Ini jenis indeks isused

  untuk menentukan hasil daripada pasaran saham dan juga

  kesimpulan daripada pasaran saham. Indeks pasaran Thestock

  adalah penting kerana negara s keadaan ekonomi kadang-kadang

  bergantung kepada i

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  20/22

  Nombor indeks

  : Nombor Indeks adalah kaedah statistik yang direka untuk

  menunjukkan perubahan-perubahan yang berubah-ubah atau groupof

  pembolehubah yang berkaitan berkenaan dengan masa, lokasi

  geografi atau ciri-ciri lain seperti asincome, profesion, dan lain-lain

  koleksi nombor indeks bagi tahun yang berbeza, lokasi, dan lain-lain,

  issometimes dipanggil siri indeks.

  Bilangan Indeks Mudah: Satu nombor indeks yang mudah adalah nombor yang mengukur

  perubahan relatif dalam menghormati tunggal variablewith kepada

  asas.

  Bilangan Indeks Komposit

  : A Nombor indeks gubahan adalah nombor yang mengukur satu

  perubahan purata relatif dalam agroup pembolehubah relatif

  berkenaan dengan asas...........

  Nombor indeks adalah bertujuan untuk mengkaji perubahan dalam

  kesan-kesan faktor-faktor yang tidak boleh bemeasured langsung.

  Menurut Bowley, nombor Indeks digunakan untuk mengukur

  perubahan somequantity yang kita tidak boleh melihat secara

  langsung. Sebagai contoh, perubahan dalam aktiviti perniagaan di

  countryare yang tidak boleh diukur secara langsung tetapi ia adalah

  mungkin untuk mengkaji perubahan relatif dalam aktiviti

  perniagaan dengan mengkaji perubahan dalam nilai-nilai beberapa

  faktor-faktor yang memberi kesan kepada aktiviti perniagaan, fungsi

  tersebut mampu measurement.Index langsung nombor yang biasa

  digunakan alat statistik untuk mengukur combinedfluctuations

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  21/22

  dalam pembolehubah yang berkaitan dengan kumpulan. Jika kita

  ingin membandingkan tahap harga itemstoday pengguna dengan

  yang lazim sepuluh tahun yang lalu, kita tidak berminat untuk

  membandingkan harga hanya oneitem, tetapi dalam membandingkan

  beberapa jenis tahap harga purata. Kita mungkin ingin

  membandingkan pengeluaran presentagricultural atau pengeluaran

  perindustrian pada masa kemerdekaan. Di sini sekali lagi, kita perlu

  mengambil kira semua perkara yang pengeluaran dan setiap perkara

  yang telah menjalani fractionalincrease yang berbeza (atau

  penurunan). Bagaimana kita mendapatkan ukuran komposit?

  Langkah komposit disediakan dengan nombor indeks yang boleh

  ditakrifkan sebagai alat untuk menggabungkan variasi yang

  havecome dalam kumpulan pembolehubah yang berkaitan dengan

  tempoh masa, dengan tujuan untuk mendapatkan angka yang

  thatrepresentsnet yang hasil daripada perubahan dalam

  membentuk nombor variables.Index boleh diklasifikasikan dari segi

  pembolehubah yang mereka adalah bertujuan untuk mengukur.

  Dalam perniagaan, kumpulan yang berbeza daripada pembolehubah

  dalam ukuran yang teknik nombor indeks arecommonly yang

  digunakan ialah (i) harga (ii) kuantiti, (iii) nilai dan (iv) aktiviti

  perniagaan. Oleh itu, kita haveindex harga borong, indeks harga

  pengguna, indeks pengeluaran perindustrian, indeks nilai eksport dan

  indeks aktiviti perniagaan, dan lain-lain Di sini kita akan berminat

  terutamanya dalam indeks numbersof harga menunjukkan

  perubahan terhadap masa, walaupun kaedah dinyatakan boleh

  digunakan kes toother. Secara umum, tahap semasa harga

  dibandingkan dengan tahap harga dalam tempoh masa past.The

  dipanggil tempoh semasa dan tempoh beberapa pada masa laludipanggil asas perio

 • 7/29/2019 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

  22/22