PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT BY THE ...essay. ... Project Stakeholder Management by the contractor:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT BY THE ...essay. ... Project Stakeholder Management by the...

 • PROJECT STAKEHOLDER

  MANAGEMENT BY THE CONTRACTOR:

  How to achieve satisfying Project Stakeholder

  Management by the contractor in a SCC context

 • Project Stakeholder Management by the contractor: how to achieve satisfying Project Stakeholder Management by the contractor in a SCC context

  Master thesis Public Management Jeroen Bal BSc August 2013 1

  Voorwoord Voor u ligt het document dat dient ter afsluiting van mijn tijd als studerend lid van deze samenleving.

  Wanneer we iets inzoomen op het laatste half jaar, dan zien we dat deze thesis ook het einde is van

  een half jaar toewerken naar het ultieme einddoel: een goed afstudeeronderzoek doen en dit vóór 1

  september 2013 afronden. Dat dit gelukt is, daar ben ik erg gelukkig mee en zeer dankbaar voor.

  Dankbaar, dit woord vormt tevens het begin van een dankwoord aan een aantal mensen zonder wie

  het schrijven van deze scriptie en het uitvoeren van dit onderzoek, nooit gelukt zou zijn. Ik zal

  proberen er geen Oscar-speech van te maken, maar voor de zekerheid: houd u vast.

  Allereerst wil ik Prof. Dr. Jan Telgen en Dr. Veronica Junjan hartelijk danken voor hun begeleiding in

  dit afstudeertraject. Ik heb dit proces als zeer prettig ervaren. Vaak hoorde ik van medestudenten dat

  afstudeerbegeleiders werden ervaren als een blok aan het been. Ik heb het geluk gehad te worden

  begeleid door twee begeleiders die me ondersteunden waar mogelijk, bijstuurden waar nodig en

  vooruithielpen als ik daarom vroeg. Ik heb onze samenwerking door uw ondersteuning en input als

  zeer prettig ervaren.

  Naast mijn begeleiders op de UT, heeft ook Tim mij in dit proces begeleid vanuit Iter Fidelis. Tim, je

  hebt vaak en veel geduld met me moeten hebben. Ik heb erg veel respect voor de wijze waarop jij

  met mij als afstudeerder bent omgegaan. Je input was altijd zeer waardevol en aan jou heeft het dan

  ook zeker niet gelegen. Bedankt voor je vertrouwen, ondersteuning en geduld.

  Niet alleen Tim, maar ook mijn teamleider Rob heeft een belangrijke rol gespeeld. Toen het proces

  stil kwam te liggen heb jij een belangrijke aanzet gegeven om het geheel weer vlot te trekken. "Stuur

  maar op wat je nu hebt" zei je… dat was even pijnlijk, maar het vormde wel het beginpunt voor een

  spurt naar afstuderen op 30 augustus 2013. Bedankt voor het geven van vertrouwen enerzijds en het

  zorgen voor bewustwording anderzijds.

  Tessa, dankzij jou ligt dit verslag er. Dankzij jouw motivatie, aansporing en steun heb ik doorgezet en

  ligt er nu een stuk waar ik oprecht trots op ben. Zonder jou, was ik er na mijn bachelor niet meer in

  geslaagd om mijn master af te ronden. Ik zie dit verslag dan ook als het eindpunt van een ultieme

  samenwerking tussen jou en mij. Je hebt veel geduld met me moeten hebben en me vaak terecht

  moeten wijzen als ik weer eens de kantjes eraf liep. Vele avonden heb jij je in je eentje moeten

  vermaken, als ik weer eens achter mijn laptop kroop om nog een paar uurtjes te typen. Dat je dit

  voor mij hebt willen doen, dat vind ik geweldig en ongelooflijk lief.

  Ook mijn lieve moeder wil ik bedanken. Mam, jij hebt me altijd de ruimte gegeven om te zijn wie ik

  was, zodat ik uiteindelijk heb kunnen worden wie ik ben. Ik heb erg genoten van die ruimte, soms

  wat te veel, maar ik mag me heel gelukkig prijzen met de manier waarop jij bent omgegaan met deze

  langstudent. Ik heb altijd de steun gevoeld en ben heel erg trots op zo'n moeder!!

  De laatste waar ik nog even aan wil denken in dit voorwoord is mijn vader. Helaas kan hij dit allemaal

  niet meer meemaken, maar de gedachte dat ik hem er heel erg trots mee gemaakt zou hebben door

  af te studeren, heeft me net dat extra zetje gegeven dat ik nodig had om deze strijd aan te gaan.

  Nu mag ik eindelijk zeggen: ik ben er klaar mee!

 • Project Stakeholder Management by the contractor: how to achieve satisfying Project Stakeholder Management by the contractor in a SCC context

  Master thesis Public Management Jeroen Bal BSc August 2013 2

  Table of contents

  Voorwoord .........................................................................................................................................1

  Summary ............................................................................................................................................5

  1 Introduction and problem description .........................................................................................7

  1.1 Research question ...............................................................................................................9

  1.1.1 Sub-research questions ................................................................................................9

  1.1.2 Scope of this research ................................................................................................ 10

  2 Conceptual framework .............................................................................................................. 11

  2.1 Definitions from the research question .............................................................................. 11

  2.1.1 What is Project Stakeholder Management? ............................................................... 11

  2.1.2 What is perceived quality and how can it be defined and measured? ......................... 14

  2.1.3 What Rijkswaterstaat projects are there and how are they characterized? ................ 15

  2.1.4 What is System-oriented contract control? ................................................................ 19

  2.2 The need for steering and control: Principal - Agent theory ............................................... 20

  2.2.1 Moral hazard ............................................................................................................. 21

  2.2.2 Adverse Selection ...................................................................................................... 22

  2.3 Mechanisms of steering and control .................................................................................. 22

  2.3.1 Steering and control mechanisms .............................................................................. 22

  2.3.2 What determines the effectiveness of coordination mechanisms ............................... 25

  3 Research Design & Methodology ............................................................................................... 29

  3.1 Research Methodology ...................................................................................................... 29

  3.1.1 Generalization, Validity and reliability ........................................................................ 32

  3.2 Interviews.......................................................................................................................... 34

  3.3 Case literature - written sources - ...................................................................................... 38

  3.4 Operationalization of the variables .................................................................................... 39

  4 Case descriptions ...................................................................................................................... 41

  4.1 DBFM project A15 Maasvlakte - Vaanplein ........................................................................ 41

  4.2 Design and Construct project A4 Steenbergen: .................................................................. 42

  4.3 Performance contract Maintenance wet area of RWS North-Brabant 2011-2014 ............... 44

  5 Analysis ..................................................................................................................................... 47

  5.1 Sub-research question 1 .................................................................................................... 47

  5.2 Sub-research question 2 .................................................................................................... 52

  5.3 Sub-research question 3 .................................................................................................... 59

  6 Conclusions ............................................................................................................................... 65

 • Project Stakeholder Management by the contractor: how to achieve satisfying Project Stakeholder Management by the contractor in a SCC context

  Master thesis Public Management Jeroen Bal BSc August 2013 3

  7 Recommendations .................................................................................................................... 71

  7.1 Recommendations for the actors in the examined field ..................................................... 71

  7.2 Recommendations for further research ............................................................................. 74

  7.3 Relevance of this research ................................................................................................. 75

  Bibliography...................................................................................................................................... 76

  Appendix