of 15/15
25.12.2015 1 PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Aydın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler I Sorun Analizi Paydaş Analizi Grup Çalışması Proje Kurgusu için Analizler II Hedef Analizi Strateji Analizi Grup Çalışması PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE ......25.12.2015 1 PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Aydın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE ......25.12.2015 1 PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL...

 • 25.12.2015

  1

  PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  Aydın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık

  Müdürlüğü

  Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler I Sorun Analizi Paydaş Analizi Grup Çalışması Proje Kurgusu için Analizler II Hedef Analizi Strateji Analizi Grup Çalışması

  PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 • 25.12.2015

  2

  Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler I Sorun Analizi Paydaş Analizi Grup Çalışması Proje Kurgusu için Analizler II Hedef Analizi Strateji Analizi Grup Çalışması

  PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  Proje Döngüsü Eğitimi

  Hayallerinizi gerçekleştirmek isteyen sizlere gerçekleştirebilmeniz için bir yöntem önerisi

  sunacaktır.

  TEMEL KAVRAMLAR PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 • 25.12.2015

  3

  Fikirleri somut faaliyetlere dönüştürmek için bütün dünyada yaygın olarak kullanılan

  mantıksal çerçeve yaklaşımını özet olarak sunan bu eğitim fikirlerin projelendirilmesine

  katkı sağlar.

  TEMEL KAVRAMLAR PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  TEMEL KAVRAMLAR

  PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  Proje nedir?

 • 25.12.2015

  4

  Proje Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına

  sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur.

  TEMEL KAVRAMLAR PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  Proje; belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla teknik, finansal ve insani kaynaklarla zamanın kullanımını planlayan faaliyetler dizisidir.

  •Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir. •Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlar. •İzleme ve değerlendirmeye olanak sağlar. •Kaynak bulmaya yardımcı olur. •Hedeflere ulaşmanın önündeki risklere-engellere ilişkin bilgi ve önlem almaya olanak sağlar. • Sonuçların sürdürülebilirliğini arttırır.

  TEMEL KAVRAMLAR PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 • 25.12.2015

  5

  P R O J E

  Bir ihtiyaçtan doğmalı ve bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemeli

  Problemler

  Hedefler

  Faaliyetler

  TEMEL KAVRAMLAR PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  Çevremizde sorun olarak gördüğümüz ve çözmeyi düşündüğümüz olgular bizi proje hazırlamaya götürür.

  Çalışma konumuzla ilgili veya çevremizde sorun olarak gördüğümüz konuları sıralamakla başlayabilirsiniz. Sizi en çok hangi sorun rahatsız ediyor? Hangi sorunu çözmek için çalışmak ve proje geliştirmek

  istiyorsunuz? Proje yapmak istediğiniz konuda kurumunuzun veya

  çevrenizin yaklaşımı nedir?

  TEMEL KAVRAMLAR PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 • 25.12.2015

  6

  Projenin en temel unsuru odaklı ve doğru düşünce sistemi geliştirmekle başlar.

  Neden? Çünkü başarılı bir projenin en önemli unsuru temelinin doğru tanımlanması ve buna bağlı olarak projenin doğru kurgulanmasıyla ilgilidir.

  TEMEL KAVRAMLAR PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  Değerlendirme

  Uygulama Planlama

  Tanımlama

  Takip Hakkı Çamur, 2009

  PROJE AŞAMALARI PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 • 25.12.2015

  7

  Başlama

  süreci

  Kontrol

  süreci

  Uygulama

  süreci

  Kapama

  süreci

  Planlama

  süreci

  Başlama süreci

  Kontrol süreci

  Uygulama süreci

  Kapama süreci

  Planlama süreci

  PCM MODELİ PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  PROJE DÖNGÜSÜ NEDİR?

  Proje Döngüsü;

  Projelerin planlaması ve yürütülmesi için birbirini takip eden 6 aşamada

  gerçekleştirilen bir zincirdir.

 • 25.12.2015

  8

  Hakkı Çamur, 2009

  Proje Döngüsü Yönetimi PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

  Analiz

  Planlama (mantıksal çerçeve-

  başvuru yazımı)

  Finansman

  Uygulama

  Proje fikrini belirleme

  Değerlendirme

  Hakkı Çamur, 2009

  Proje Sürecinin Aşamaları

  Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandığı ilk hareket noktası

  Proje fikrinin analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlandığı aşama

  Planlama: Tasarımı tamamlanmış projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal, çevre açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği ve proje önerisinin yazıldığı aşama

  Finansman: Finansman teklifinin ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirildiği ve finansmanın sağlandığı aşama

  Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması

  Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması

 • 25.12.2015

  9

  PROJE DÖNGÜSÜ

  Bir projenin hedeflerine zamanında öngörülen

  maliyet, kalite ve performansta ulaşmasını

  sağlamak amacıyla;

  Projenin tüm boyutlarının planlanması izlenmesi

  kontrol edilmesi ve tüm çalışanların

  motivasyonunun sağlanmasıdır.

  NELER PROJE OLABİLİR?

  Kaynak :ua.gov.tr, G.Akçaer ve S. Körezlioğlu

 • 25.12.2015

  10

  BİR BEYGİR GÜCÜNDE BİR ARAÇ

  BİR OKUL SERVİS PROJESİ

 • 25.12.2015

  11

  PEDALLI TREN PROJESİ

  * İnşaat, bakım ve onarım * Yeni bir bilişim teknolojileri sisteminin kurulması * Bir kurumda yeni prosedürlerin uygulanması * Kurumsal gelişim * Yeni ürün teknolojisi * İş geliştirme ve istihdam * Yeni bir öğretim programı * Sosyal içerikli girişimler

  Neler Proje Olabilir ?

  Ancak, Projeler ayrıca özel hayatlarımızda da her zaman vardılar: * Bahçe etrafına yeni bir çit yapılması * Kek pişirmek için yeni bir tarifin denenmesi

  Hakkı Çamur, 2009

  Kaynak : Mesleki Eğitim Projesi- Modül 4, www.metem.gov.tr

 • 25.12.2015

  12

  DÜNYA PROJE ORGANİZASYONLARI

  Paris’teki Eyfel Kulesi -1887-1889 yılları arasında yapılmıştır

  -İnşası esnasında can kaybı olmamıştır.

  -7.739.401 frank inşaat masrafı vardır.

  -Tahminlerden 1 milyon frank fazlasına mal olmuştur.

  -İki yılda tamamlanarak Fransız devrimi yüzüncü yıl dönümüne yetiştirilmiştir.

  -Açılış tarihinden önce 1,9 milyon kişi ziyaret edince, yıl sonuna kadar toplam masrafının ¾’ünü çıkarmıştır.

  -Halen yılda 6 milyon turist

  -2002 yılına kadar toplam ziyaretçi Sayısı 200 milyonu aşmıştır.

  DÜNYA PROJE ORGANİZASYONLARI

  Çin’deki pirinç tarlaları

  -Çok geniş ve engebeli bir araziye sahip olan Çin’de tepe eteklerini teraslayarak buralarda pirinç yetiştirme tekniğini geliştirdiler.

  -Bu sayede dünya pirinç üretiminin 1/4 ’ünü Çin sağlamaktadır.

 • 25.12.2015

  13

  Projelerin Başarısızlık Nedenleri;

  •Mevcut durumun yetersiz analizi

  •Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması

  •Doğru stratejilerin belirlenememesi

  •Risklerin yeterince dikkate alınmaması

  •Kısa vadeli bakış açısı

  •Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması

  •Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama

  •Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları

  •Yetersiz proje dokümanları

  •Bütçenin faaliyetlerle orantılı hazırlanmamış olması

  DÜNYA PROJE ORGANİZASYONLARI

  TİTANİK GEMİSİ -Mart 1909’ da üretimine başlanmıştır, mayıs 1911’de denize indirilmiştir.

  -Yapımında sert ve kaliteli çelik kullanılmıştı.

  -Kapasitesine göre filika ve can yeleği tasarlanmamıştı.

  -14 nisan 1912 gecesi buz dağına çarptığında gövdesindeki sert çeliğin esnememesinden dolayı derin yara aldı.

  -Battığında yeterli filika olmadığı için 1500 kişiye yakın yolcu boğularak öldü.

 • 25.12.2015

  14

  DÜNYA PROJE ORGANİZASYONLARI

  Panama Kanalı

  - Fransızlar 1881 yılında başladı.

  -800 milyon frank sermayeleri vardı ve yedi yılda bitirmeyi ön görüyorlardı.

  -Sekiz yılda 1,5 milyar frank harcadılar.

  -İnşaat ortamının bataklık olması sebebiyle sivrisineklerin yaydığı Sarı humma hastalığından 25.700 işçi öldü.

  - Okyanusla göl arasındaki 30 m kod farkının bir aşamada aşılacağını hesaplamışlardı.

  -Başaramadılar ve iflas ettiler.

  DÜNYA PROJE ORGANİZASYONLARI

  Panama Kanalı

  -Daha sonra kanalın yapımını 1904 yılında Amerikalılar üstlendiler.

  -İşe bataklıklardaki sivri sinekleri yok etmekle başladılar.

  -Kod farkının da üç aşamada geçilebileceğini hesapladılar.

  - 375 milyon dolar harcadılar.

  - 1914 yılında geçişi tamamladılar, karşılığında da kanalın 85 yıl boyunca işletim hakkını aldılar.

  -Panama hükümetine de cüzi bir vergi ödediler.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Panama_Canal_Gatun_Locks.jpg

 • 25.12.2015

  15

  Profesyonel Gelişim

  Kişisel Gelişim

  Kuru

  msa

  l Gel

  işim

  İşbirliği Geliştirm

  e

  Projeler, gelişmeler elde etmek için avantaj sağlar:

  Bir proje fikrimiz var Bundan sonra ne yapacağız