Click here to load reader

Proje Konusunun Kisa Tamtlml, Proje Yönetimi, projenin amaç ve hedefleri, yöntem (Projede uygulanacak yöntem ve teknikleri (veri toplama araçlarl ve analiz yöntemleri dahil)

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)