of 25 /25
Proizvodnja doma Proizvodnja doma ć ć ih sun ih sun č č evih toplinskih evih toplinskih sustava sustava Robert Pašičko, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb; Mladen Perkov, Pro Integris; Petar Jelinčić, Pro Intregris; UDRUGA ZA RAZVOJ HRVATSKE 'Toplifikacija naselja na obnovljive izvore energije' Sisak, 27.28.11.2008.

Proizvodnja domaćih sunčevih toplinskih

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Proizvodnja domaćih sunčevih toplinskih

Slide 1Robert Pašiko, Fakultet elektrotehnike i raunarstva, Zagreb; Mladen Perkov, Pro Integris;
Petar Jelini, Pro Intregris;
UDRUGA ZA RAZVOJ HRVATSKE
Sisak, 27.28.11.2008.
površineInstalirani sustavi veinom se sastoje od ravnih ploastih kolektora sa staklenom površinom (88.5% trišta) te kolektora s vakuumskim cijevima (8.3%).
Instalirani kapaciteti -
Instalirani kapaciteti -
prihoda •
prihoda, 75%
prihoda
prihoda •

European Solar Thermal Industry
Federation je predstavila Akcijski plan za solarne toplinske sustave za 2020. godinu: –
Minimalni cilj:
Ambiciozni cilj:
320 GWth
Broj stvorenih novih radnih mjesta (NRM) u sektoru solarnih toplinskih sustava
Instalirani kapaciteti -


Hrvatska uvozi preko 50% primarne energije. •
Kuanstva u Hrvatskoj zauzimaju najvei dio (32%) u ukupnoj energetskoj potrošnji (od ega se 55% troši na niskotemperaturnu toplinsku energiju za zagrijavanje sanitarne vode i prostora)
Hrvatska -
stanje
Lokacija Godišnji prosjek dnevne dozraene energije (kWh/m2d)
Hrvatska, juni dio obale 5,0-5,2 Hrvatska, sjeverni dio obale 4,2 Hrvatska, kontinentalni dio 3,4-4,2 Srednja Europa 3,2-3,2 Sjeverna Europa 2,8-3,0 Juna Europa 4,4-5,6
Hrvatska ima odlian potencijal za korištenje energije sunca –
posebice juni dio obale (2500 -
2700
sunanih sati), po dozraenoj energiji ne zaostaje za Grkom ni za Španjolskoj
Primjena tople vode u turizmu
Poklapanje popunjenosti turistiPoklapanje popunjenosti turistikih kapaciteta u sezoni sa kolikih kapaciteta u sezoni sa koliinom inom dozradozraene energije iz sunca (za Hrvatsku, ene energije iz sunca (za Hrvatsku, ŠŠpanjolsku i Grpanjolsku i Grku)ku)
Energetska strategija   2010  2020  2030 
Suneva energija – PTV [PJ]  0,5  4,96  12,21 
Stanovnika  koji  koriste  solarnu  PTV  (1,5 m2 kolektora / stanovnik) 
67.691  660.000  1.653.017 
 

u 2030.
3,300,000 m2

Kad bi svaki Hrvat koristio kolektore za grijanje vode (1,5 m2/capita)–
6,750,000 m2


Dakle, koja je veliina trišta?
Potencijali –
Trište –
dosad nerazvijeno (nerealno visoke mare i cijene sustava, uvoz uglavnom iz Austrije i Njemake)
Nedovoljno educiranih instalatera –
Stanje u Hrvatskoj -


Trišna prilika!
Trišna prilika -
Trišna prilika -
je prošlo •
Proizvod koji se nudi je cjelokupni sunevi toplinski sustav (dakle sve od kolektora do bojlera i cijevi za protok vode) po principu „klju
u ruke“, dakle zajedno sa
instalacijom opreme •
software-a s podacima za nekoliko
lokacija u Hrvatskoj

ulaganje u odrivu budunost
u ruke”
prilikom donošenja odluke o nabavi tehnologije
SWOT analiza -Nedovoljna svijest ljudi o prednostima tehnologije •

od 4 do 10 godina
SWOT analiza -
Najava uvoenja poticaja


Povezanost instaliranja opreme i prodaje certificiranjem instalatera

Povezivanje sunevog toplinskog sustava s upotrebom plina kao dodatnog energenta
SWOT analiza -
Strani dobavljai jaaju svoj poloaj u Hrvatskoj i rade na „tihoj invaziji“
SWOT analiza -

Prekasni ulazak na trište, nakon što e ostali proizvoai (uvoz) napraviti trišnu invaziju, predstavlja opasnost da doe do inflacije informacija na trištu, i da ostale prednosti proizvoda ne budu dovoljno naglašene (domai proizvod, instalacija po principu „klju
u ruke“,


Kljune prijetnjePruanje garancije za rad sustava (u suradnji s instalaterima) •


Potrebno je osigurati pozitivnu reakciju domaih instalatera, jer „loša rije“
o proizvodu koji predstavlja relativno novu tehnologiju i
domai proizvod mogla bi biti kobna
Kljuni faktori uspjeha
Hvala na panji!
Sadraj
Potencijali u Europi
Instalirani kapaciteti - EU
Instalirani kapaciteti - EU
Broj stvorenih novih radnih mjesta (NRM) u sektoru solarnih toplinskih sustava
Instalirani kapaciteti - EU
Energetska strategija
Stanje u Hrvatskoj - saetak
SWOT analiza - snage
SWOT analiza - slabosti
SWOT analiza - mogunosti
SWOT analiza - prijetnje