17
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 Investește în oameni! 1 Fii proactiv! Fii PRACTIS! Titlu proiect: „O carieră de succes prin practică, consiliere şi orientare profesională a tinerilor’’ Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/137130 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila ROLUL PROIECTULUI DE CARIERĂ ÎN LUAREA DECIZIEI, DE CĂTRE BENEFICIARI, PRIVIND CONTINUAREA STUDIILOR SAU DOBÂNDIREA UNUI LOC DE MUNCĂ Proiectul PRACTIS – ”O carieră de succes prin practică, consiliere şi orientare profesională a tinerilor”, a urmărit îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii ale elevilor din învăţământul preuniversitar prin: optimizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională; creşterea performanţei stagiilor de practică; utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exerciţiu”; acordarea de sprijin specializat pentru o orientare realistă în carieră pe termen lung, care să contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunoştintele dobândite la şcoală şi nevoile concrete de pe piaţa muncii, sporind astfel şansele realizării unei tranziţii mai facile de la şcoală la viaţa activă. În vederea luării unei decizii de carieră de către beneficiari, fie referitor la continuarea studiilor, fie pentru dobândirea unui loc de muncă au fost utilizate o serie de instrumente de lucru privind autocunoaşterea, paşii necesari în luarea unei decizii de carieră, identificarea şi evaluarea alternativelor posibile pentru stabilirea unui Proiect de carieră, care să conducă la punerea în practică a Deciziei de carieră. Astfel, pe baza calităţilor şi a competenţelor personale elevii au fost sprijiniţi pentru stabilirea unor obiective pe termen scurt/mediu/lung, pentru anticiparea eventualelor obstacole care pot apărea, dar şi a posibilităţilor de depăşire a acestora şi etapizarea acţiunilor necesare luării deciziei de carieră. Din grupul ţintă au făcut parte 477 de elevi din municipiul şi judeţul Brăila, din clasa a XI-a, de la următoarele instituţii de învăţământ: o Liceul Teoretic ”Panait Cerna” Brăila; o Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila;

Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  • Upload
    others

  • View
    64

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

1  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Titlu proiect: „O carieră de succes prin practică, consiliere şi orientare profesională a tinerilor’’

Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/137130

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

ROLUL PROIECTULUI DE CARIERĂ ÎN LUAREA DECIZIEI, DE CĂTRE BENEFICIARI, PRIVIND CONTINUAREA STUDIILOR SAU DOBÂNDIREA UNUI LOC DE MUNCĂ

Proiectul PRACTIS – ”O carieră de succes prin practică, consiliere şi orientare

profesională a tinerilor”, a urmărit îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii ale

elevilor din învăţământul preuniversitar prin:

optimizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională;

creşterea performanţei stagiilor de practică;

utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exerciţiu”;

acordarea de sprijin specializat pentru o orientare realistă în carieră pe termen

lung, care să contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunoştintele dobândite la

şcoală şi nevoile concrete de pe piaţa muncii, sporind astfel şansele realizării unei tranziţii mai

facile de la şcoală la viaţa activă.

În vederea luării unei decizii de carieră de către beneficiari, fie referitor la continuarea

studiilor, fie pentru dobândirea unui loc de muncă au fost utilizate o serie de instrumente de lucru

privind autocunoaşterea, paşii necesari în luarea unei decizii de carieră, identificarea şi evaluarea

alternativelor posibile pentru stabilirea unui Proiect de carieră, care să conducă la punerea în

practică a Deciziei de carieră.

Astfel, pe baza calităţilor şi a competenţelor personale elevii au fost sprijiniţi pentru

stabilirea unor obiective pe termen scurt/mediu/lung, pentru anticiparea eventualelor obstacole

care pot apărea, dar şi a posibilităţilor de depăşire a acestora şi etapizarea acţiunilor necesare

luării deciziei de carieră.

Din grupul ţintă au făcut parte 477 de elevi din municipiul şi judeţul Brăila, din clasa a XI-a,

de la următoarele instituţii de învăţământ:

o Liceul Teoretic ”Panait Cerna” Brăila; o Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila;

Page 2: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

2  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

o Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Brăila; o Liceul Tehnologic ”Anghel Salygni” Brăila; o Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Brăila;

o Colegiul Tehnic ”C. D. Neniţescu” Brăila; o Colegiul Tehnic ”Panait Istrati” Brăila; o Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Brăila; o Liceul Tehnologic ”Ghe. K. Constantinescu” Brăila; o Liceul Tehnologic ”Nicolae Oncescu” Ianca; o Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” Însurăţei; o Liceul Teoretic ”George Vâlsan” Făurei.

Primul item al "Proiectului de carieră" - "Activităţile preferate de mine sunt..." - a

urmărit preferinţele elevilor pentru anumite activităţi.

Din prelucrarea răspunsurilor au rezultat următoarele date:

Nr. crt.

Activităţile preferate Răspunsuri respondenţi

1. Activităţi sportive, de mişcare 263

2. Activităţi de practică/voluntariat în profesia aleasă 189

3. Activităţi artistice 156

4. Activităţi IT/TV 131

5. Activităţi de relaxare 123

6. Activităţi de socializare, implicare în proiecte, concursuri 114

7. Activităţi în aer liber 104

8. Activităţi de învăţare, studiu 86

9. Activităţi de informare/lectură 67

TOTAL RĂSPUNSURI 1313

Tabel nr.1 cu privire la activităţile preferate de elevi

Page 3: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

3  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Raportarea s-a făcut la numărul total de răspunsuri deoarece elevii au avut posibilitatea să

menţioneze unul sau două răspunsuri.

Din răspunsurile participanţilor la proiect a reieşit că activităţile sportive, de mişcare sunt

primele în topul preferinţelor (20,03%). Acestea sunt urmate de activităţile ce presupun practică,

voluntariat în profesia aleasă (14,39%). Foarte aproape ca număr sunt preferate şi activităţile

artistice (11,88%). Pe ultimul loc în activităţile preferate de elevi sunt cele de informare şi lectură

(5,1%).

Al doilea item - "Profesia pe care mi-o doresc pentru viitor este..." a solicitat elevii să

menţioneze profesia pe care doresc să o practice în viitor.

Nr. crt.

Domenii profesionale Răspunsuri respondenţi

Procent %

1. Servicii 148 31,02

2. Economic 58 12,16

3. Auto 57 11,95

4. Tehnic/IT 46 9,64

5. Medical 40 8,39

6. Social 28 5,88

7. Poliţie 22 4,61

8. Şcolar 22 4,61

9. Artistic 16 3,35

10. Educaţie fizică şi sport 16 3,35

11. Armată 13 2,73

12. Drept 11 2,31

TOTAL RĂSPUNSURI 477 100

Tabel nr.2 cu privire la profesia dorită pentru viitor

Page 4: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

4  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Domeniul profesional preferat de elevi este cel al serviciilor (31,02%) urmat de domeniul

economic (12,16%) şi auto (11,95%).

Graficul nr. 1 cu privire la profesia dorită pe viitor

Al treilea item, "Pentru această profesie mă recomandă următoarele calităţi..." a

relevat resursele personale ale fiecărui elev participant la proiect, care-l recomandă pentru profesia

aleasă.

Nr. crt.

Calităţi care îl recomandă pe elev pentru profesia dorită Răspunsuri respondenţi

1. Calităţi transferabile 511

2. Calităţi privind relaţionarea interpersonală 236

3. Calităţi privind abilitatea generală de învăţare 206

4. Calităţi verbale 90

5. Calităţi specifice meseriei 68

6. Calităţi privind abilitatea de a conduce 60

7. Calităţi privind creativitatea 57

8. Calităţi artistice 53

9. Calităţi numerice 47

TOTAL RĂSPUNSURI 1328

Tabel nr.3 cu privire la calităţile care îi recomandă pe

elevi pentru profesia dorită

Page 5: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

5  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Cele mai importante calităţi care îi recomandă pe elevi pentru profesia aleasă, în

concordanţă cu alegerile acestora, sunt: calităţile transferabile (38,5%), calităţile privind

relaţionarea interpersonală (17,77%) şi cele privind abilitatea generală de învăţare (15,5%).

Itemul nr.4 - "În profesia aleasă de mine îmi sunt necesare următoarele competenţe..." evidenţiază competenţele elevilor din grupul ţintă necesare în profesia aleasă.

Nr. crt.

Competenţe necesare în profesia aleasă de elev Răspunsuri respondenţi

1. Competenţe de relaţionare interpersonală 275

2. Competenţe verbale, lingvistice 220

3. Competenţe privind abilitatea generală de învăţare 197

4. Competenţe tehnice/IT 122

5. Competenţe sportive 120

6. Competenţe care implică lucrul cu unelte, obiecte, maşinării

62

7. Competenţe manageriale 53

8. Competenţe artistice 52

9. Competenţe numerice de calcul 44

10. Competenţe investigative 38

11. Competenţe spaţiale 26

TOTAL RĂSPUNSURI 1209

Tabel nr.4 cu privire la competenţele necesare în profesia aleasă de elevi

Page 6: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

6  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Se remarcă faptul că pe primele trei locuri în autocaracterizările elevilor se află

competenţele privind relaţionarea interpersonală (22,7%), competenţele verbale/lingvistive

(18,2%) şi competenţele privind abilitatea generală de învăţare (16,3%).

Diagrama nr. 1 cu privire la competenţele necesare în profesia aleasă de elevi

La itemul nr.5 - "Mi-am stabilit următoarele obiective de carieră, pe terrmen scurt/mediu/lung" elevii au avut de menţionat aspiraţiile personale privind cariera. Pe termen scurt aceştia au identificat următoarele obiective, evidenţiate în tabelul de mai

jos:

Nr. crt.

Obiective de carieră - pe termen scurt Răspunsuri respondenţi

1. Să finalizez studiile liceale 390

2. Să învăţ 123

3. Să acumulez experienţă practică/ să particip la cursuri de

formare

104

4. Să mă angajez 53

5. Să fiu admis la facultate 41

TOTAL RĂSPUNSURI 711

Tabel nr.5 cu privire la obiective de carieră ale elevilor, pe termen scurt

Page 7: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

7  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Referitor la obiectivele de carieră pe termen mediu, alegerile elevilor au vizat următoarele

aspecte, prezentate în tabelul nr. 6:

Nr. crt.

Obiective de carieră- pe termen mediu Răspunsuri respondenţi

1. Să mă angajez 126

2. Să fiu admis la facultate 97

3. Să absolv facultatea 92

4. Să absolv o şcoală profesională 84

5. Să acumulez experienţă practică/ să particip la cursuri de

formare

83

6. Să finalizez studiile liceale 77

7. Să învăţ 73

8. Să iniţiez propria afacere 3

TOTAL RĂSPUNSURI 635

Tabel nr.6 cu privire la obiective de carieră ale elevilor, pe termen mediu

După cum se poate observa, scorurile cele mai mari au fost obţinute la categoriile:

angajare în câmpul muncii şi admiterea/absolvirea facultăţii.

Page 8: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

8  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

În topul celor mai vizate obiective de carieră pe termen lung ale elevilor se află angajarea,

acumularea de experienţă/participarea la cursuri de formare, absolvirea liceului şi promovarea

examenului de bacalaureat. Rezultatele sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.

Obiective de carieră- pe termen lung Răspunsuri respondenţi

1. Să mă angajez 249

2. Să acumulez experienţă practică/ să particip la cursuri de

formare

181

3. Să absolv liceul şi să promovez examenul de bacalaureat 74

4. Să iniţiez propria facere 50

5. Să absolv o facultate 37

6. Să fiu admis la facultate 28

TOTAL RĂSPUNSURI 619

Tabel nr.7 cu privire la obiective de carieră ale elevilor, pe termen lung

Itemul nr. 6 - "Persoanele pe care mă pot baza în alegerea şi dezvoltarea carierei sunt..." a solicitat elevilor să precizeze care sunt persoanele care le pot oferi suport în alegerea şi

dezvoltarea carierei, iar rezultatele pot fi observate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Persoane pe care elevul se poate baza în alegerea şi dezvoltarea carierei

Răspunsuri respondenţi

1. Familia 444

2. Prietenii 137

3. Profesorii 108

4. Psihologi, consultanţi, specialişti în domeniu 66

5. Colegi 6

TOTAL RĂSPUNSURI 477

Tabel nr. 8 cu privire la persoanele pe care elevii se pot baza în alegerea şi dezvoltarea

carierei

Page 9: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

9  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Deci, persoanele-suport care orbitează în jurul elevului la această vârstă sunt reprezentate în diagrama numărul 2, în care se observă că primul loc este ocupat de către celula fundamentală a societăţii – familia.

Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii se pot baza în alegerea şi dezvoltarea

carierei

Prin intermediul itemului nr.7 - "Cei cinci paşi importanţi pentru cariera mea sunt..." s-a urmărit identificarea de către elevi a principalelor etape pe care le vor parcurge în desăvârşirea

carierei profesionale. Astfel, rezultatele înregistrate sunt următoarele:

Nr. Crt

Cei cinci paşi importanţi pentru cariera mea Răspunsuri respondenţi

1. Absolvirea liceului 477

2. Angajare 476

3. Acumulare de experienţă, cursuri de formare, voluntariat 447

4. Autocunoaştere şi informare în carieră 403

5. Absolvirea facultăţii 314

6. Întemeierea unei familii (ocupaţii legate de statutul de

persoană căsătorită)

180

7. Iniţierea unei afaceri 88

TOTAL RĂSPUNSURI 2385

Tabel nr. 9 cu privire la paşii importanţi pentru alegerea şi dezvoltarea carierei

Page 10: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

10  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Se observă că structura clasică care cuprindea cei cinci paşi importanţi pentru alegerea şi

dezvoltarea carierei se modifică prin apariţia a încă două etape noi (întemeierea unei familii şi

iniţierea unei afaceri) ce modifică semnificativ percepţia elevilor în construirea carierei

profesionale:

Grafic nr. 2 cu privire la paşii importanţi pentru alegerea şi dezvoltarea carierei

Vom prezenta în continuare rezultatele obţinute privind DECIZIA DE CARIERĂ:

Itemul nr. 1 - "Definirea problemei. Răspunde la următoarea întrebare: Ce problemă vrei să rezolvi?" a presupus identificarea de către elevi a dificultăţilor privind alegerea carierei

profesionale. La acest item, unii elevi au menţionat mai mult de o problemă, ca urmare rezultatele

obţinute sunt următoarele:

Page 11: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

11  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Nr. crt.

Definirea problemei Răspunsuri respondenţi

1. Absolvirea liceului/promovarea examenului de bacalaureat 255

2. Dificultăţi privind autocunoaşterea şi dezvoltarea personală 219

3. Absolvirea facultăţii 84

4. Dificultăţi financiare 71

5. Managementul învăţării (dificultăţi de învăţare) 61

6. Managementul defectuos al timpului 54

7. Probleme de sănătate 16

8. Dificultăţi de relaţionare/comunicare cu cei din jur 8

9. Dificultăţi privind deschiderea unei afaceri 2

TOTAL RĂSPUNSURI 770

Tabel nr.10 cu privire la definirea problemei

La Itemul nr.2 - "Identificarea oportunităílor. În această etapă, răspunde la următoarea întrebare: Ce posibilităţi ai pentru rezolvarea problemei?", elevii au avut de

specificat modalităţi eficiente pentru rezolvarea problemei identificate la itemul nr. 1, iar rezultatele

sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.

Oportunităţi/posibilităţi de rezolvare a problemei Răspunsuri respondenţi

1. Managementul învăţării (metode eficiente de învăţare) 274

2. Căutarea unui loc de muncă 94

3. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 93

4. Informare privind cariera 78

5. Managementul timpului 70

6. Situaţia financiară 59

7. Absolvirea liceului 33

8. Nevoia de formare/perfecţionare 19

9. Voluntariat 18

10. Relaţionare/comunicare cu cei din jur 13

TOTAL RĂSPUNSURI 751

Tabel nr.11 cu privire la oportunităţile/posibilităţile de rezolvare a problemei

Page 12: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

12  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Rezultatele itemului nr. 3 - ,,Strângerea informaţiilor pentru fiecare posibilitate. Răspunde la următoarea întrebare: Ce informaţii relevante deţii pentru fiecare alternativă ?” sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Informaţii relevante deţinute pentru fiecare alternativă Răspunsuri respondenţi

1. Informaţii privind cariera 329

2. Managementul timpului 129

3. Managementul învăţării 71

4. Stil de viaţă sănătos 31

5. Voluntariat 17

6. Dezvoltare personală 13

7. Căutarea unui loc de muncă 12

8. Relaţionare/comunicare 4

9. Nevoia de formare /perfecţionare 1

TOTAL ELEVI RESPONDENŢI 607

Tabel nr.12 cu privire la informaţiile relevante deţinute pentru fiecare alternativă

La itemul nr. 4 - ,,Analiza urmărilor fiecărei posibilităţi. Răspunde la următoarele întrebări:

a. Ce avantaje am? b. Ce dezavantaje am?”

elevii au avut de enunţat avantaje/dezavantaje privind alegerile făcute. Prezentăm în tabelul

nr. 13 o analiză comparativă privind rezultatele obţinute:

Page 13: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

13  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Nr. crt.

Avantaje ale posibilităţilor identificate

Răspunsuri respondenţi

Dezavantaje ale posibilităţilor identificate

Răspunsuri respondenţi

1. Vocaţie pentru meserie 245 Carenţe privind dezvoltarea

personală

174

2. Dezvoltare personală 134 Situaţie financiară deficitară 121

3. Situaţie financiară 76 Lacune în învăţare 92

4. Rezultate bune la

învăţătură

48 Managementul deficitar al

timpului

79

5. Informaţii de specialitate

primite de la profesionişti

42 Nu există dificultăţi 72

6. Managementul timpului 42 Concurenţa de pe piaţa

muncii

33

7. Acumularea de

experienţă

33 Probleme de sănătate 32

8. Susţinerea familiei 27 Program de muncă

prelungit

23

9. Stil de viaţă sănătos 14 Depărtarea de familie 10

10. Oportunităţi de angajare 7 Lipsa de susţinere a

familiei

7

11. Lipsa informaţiilor de

specialitate de la

profesionişti

1

TOTAL ELEVI RESPONDENŢI 638 644

Tabel nr.13 cu privire la avantajele de rezolvare a

problemelor

Itemul nr.5 - ,,Luarea deciziei finale” a presupus o proiecţie în viitor care să îi conducă pe

elevi spre identificarea domeniului în care îşi vor desfăşura activitatea după finalizarea studiilor.

Page 14: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

14  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Nr. crt.

Decizia finală Răspunsuri respondenţi

1. Servicii 122

2. Economic 72

3. Auto 60

4. Medical 32

5. Social 25

6. Tehnic/IT 20

7. Armată 20

8. Învăţământ 18

9. Artistic 14

10. Educaţie fizică şi sport 10

11. Juridic 6

12. Poliţie 1

TOTAL ELEVI RESPONDENŢI 400

Tabel nr.14 cu privire la domeniile vizate de elevi pentru cariera profesională

La acest item s-a înregistrat un număr de 80 de respondenţi indecişi privind decizia de

carieră, ca urmare, aceştia au oferit următoarele răspunsuri prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. Crt

Decizie de carieră Răspunsuri respondenţi

1. Practicarea profesiei dorite pentru care au optat 40

2. Admiterea la facultatea dorită 15

3. Managementul eficient al învăţării 10

4. Nehotărâţi privind alegerea facultăţii 9

5. Dezvoltare personală 4

6. Promovarea examenului de bacalaureat 2

TOTAL ELEVI RESPONDENŢI 80

Tabel nr.15 cu privire la decizia de carieră

Page 15: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

15  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

CONCLUZII FINALE În urma aplicării Proiectului de carieră care a urmărit: autocunoaşterea, identificarea

profesiei dorite, a calităţilor şi competenţelor cerute în meseria aleasă, precum şi stabilirea

obiectivelor de carieră, elevii au reuşit să surprindă dificultăţile privind alegerea carierei, dar, în

acelaşi timp, au putut să găsească oportunităţi de rezolvare a acestora pentru ca, în final, să poată

lua o decizie realist cu privire la viitorul traseu profesional. Activitateaa de consiliere şi orientare

profesională în carieră, care a avut drept scop orientarea elevilor pentru continuarea studiilor sau

dobândirea unui loc de muncă a pus bazele construirii, dezvoltării şi conştientizării unei imagini

realiste despre sine, favorizând astfel implicarea activă a elevului în luarea deciziei de carieră.

Astfel, se constată că, itemul nr. 2 din Proiectul de carieră corelează cu itemul nr. 5 din

Decizia finală, în sensul că, în topul preferinţelor elevilor privind domeniile profesionale alese de

către elevi se regăsesc acele arii în care aceştia intenţionează să-şi desfăşoare activitateaa în

viitor. Pentru evidenţierea corelaţiilor existente între domeniile profesionale preferate în Proiectul

de carieră şi cele alese în Decizia de carieră, prezentăm următorul grafic:

Grafic nr. 3 – Analiză comparativă Proiect de carieră/Decizie de carieră

Page 16: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

16  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Un alt item al Proiectului de carieră, unde datele corelează cu cele ale Deciziei de carieră

este itemul nr. 5, care a solicitat elevilor stabilirea obiectivelor de carieră pe termen

scurt/mediu/lung. După cum se poate observa în graficul de mai jos, principalele obiective vizate

de elevi pentru viitor, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu sau lung urmăresc fie

absolvirea liceului, fie dobândirea unui loc de muncă şi acumularea experienţei prin practică sau cursuri de formare profesională, fie admiterea la un nivel superior de învăţământ. Toate aceste obiective ale elevilor (pe termen scurt/mediu/lung) corelează cu itemul nr. 5 al

Deciziei de carieră, referitor la alegerea profesiei dorite. În primul rând, alegerile în ceea ce

priveşte profesia vizează domeniile: servicii, economic, auto, domenii ce presupun, implicit, ca

obiective, finalizarea studiilor liceale şi ocuparea unui loc de muncă.

Alte alegeri din Decizia de carieră se regăsesc în sfera domeniilor: medical, social, învăţământ, armată, tehnic/IT, artistic, educaţie fizică şi sport, juridic şi polliţie, domenii care

presupun, ca obiectiv, continuarea studiilor/admiterea la facultate.

Analiza comparativă relevă, de asemenea, faptul că obiectivele pe termen scurt sunt mai

mult orientate spre continuarea studiilor sau acumularea de experienţă prin practică sau cursuri de

formare profesională, comparativ cu obiectivele pe termen lung, care vizează, în special,

angajarea.

Grafic nr. 4 – Analiză comparativă privind obiectivele pe termen scurt/mediu/lung

Page 17: Proiectul PRACTIS ă ş ăăţ ţ ăţă ¾ ş ă ş ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ţ ... proiectului...a societăţii – familia. Diagrama nr. 2 cu privire la persoanele pe care elevii

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

Investește în oameni!  

17  Fii proactiv! Fii PRACTIS! 

Menţionăm că, la itemul nr. 5 al Deciziei de carieră, s-au înregistrat răspunsuri care au

coincis cu obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, elevii optând, cu precădere, pentru

următoarele decizii de carieră:

Practicarea profesiei dorite pentru care au optat; Admiterea la facultateaa dorită; Managementul eficient al învăţării.

Un punct important al Proiectului de carieră a fost faptul că elevii, în cadrul activităţilor de

consiliere vocaţională desfăşurate, au identificat calităţi, resurse şi competenţe personale care îi

definesc în acest moment şi le sunt necesare pentru practicarea la un nivel înalt a profesiei dorite.

Printre răspunsurile elevilor s-au evidenţiat, mai cu seamă, calităţile transferabile, calităţile privind relaţionarea interpersonală şi cele necesare pentru activitatea de învăţare.

Deci, prin intermediul activităţilor de consiliere şi orientare vocaţională, proiectul a reuşit şă

identifice, să dezvolte şi să consolideze baza abilităţilor sociale şi de relaţionare necesare în

evoluţia profesională a elevilor.

Astfel de proiecte care vizează consilierea şi orientarea profesională şi vocaţională a tinerei

generaţii, constituie adevărate rampe de lansare în evolutia individuală şi profesională, cu impact

major asupra dezvoltării societăţii luată în ansamblul ei.