22
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Unitatea principală de învățare: Împărțirea numerelor naturale (II) Unitatea secundară de învățare: Prpprietăți. Împărțirea unui număr de două și trei cifre la un număr de o cifră. Împărțirea cu rest diferit de 0 (zero) (II) Nr. de ore alocat: 8 Perioada: săptămânile XV-XVI Nr. crt . Detalieri de conținut O.R . Activități de învățare Resurse Nr. ore Data Săpt . Evaluare Observaț ii 1. Împărtirea unui număr natural de două cifre la un număr de o cifră 1.6 2.4 2.5 2.6 exerciții de împărțire utilizând terminologia specifică și aplicând algoritmul de calcul al împărțirii; recunoașterea unor situații practice în care se aplică împărțirea prin cuprindere; efectuarea de împărțiri folosind legătura cu înmulțirea; utilizarea împărțirii prin cuprindere în efectuarea împărțirii cu rest; rezolvare de probleme care solicită cazurile de împărțire învățate; conversația, explicația, problematizarea, exercițiul culegeri, fișe de lucru activitate frontală 2 14.0 1 15.0 1 S15 observare a sistematică temă de lucru în clasă 2. Împărtirea cu rest diferit de 0 (zero) 1.6 2.5 exerciții de efectuare a împărțirilor cu rest diferit de 0 (zero) pe baza proprietăților împărțirii; exerciții de rezolvare a situațiilor-problemă care conversația, explicația, problematizarea, exercițiul culegeri, fișe de lucru 2 16.0 1 17.0 1 S15 observare a sistematică temă de lucru în clasă

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚAREUnitatea principală de învățare: Împărțirea numerelor naturale (II)Unitatea secundară de învățare: Prpprietăți. Împărțirea unui număr de două și trei cifre la un număr de o cifră. Împărțirea cu rest diferit de 0 (zero) (II)Nr. de ore alocat: 8Perioada: săptămânile XV-XVINr. crt.

Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Împărtirea unui număr natural de două cifre la un număr de o cifră

1.62.42.52.6

exerciții de împărțire utilizând terminologia specifică și aplicând algoritmul de calcul al împărțirii;

recunoașterea unor situații practice în care se aplică împărțirea prin cuprindere;

efectuarea de împărțiri folosind legătura cu înmulțirea;

utilizarea împărțirii prin cuprindere în efectuarea împărțirii cu rest;

rezolvare de probleme care solicită cazurile de împărțire învățate;

conversația, explicația, problematizarea, exercițiul culegeri, fișe de lucru activitate frontală

214.0115.01S15

observarea sistematică temă de lucru în clasă

2. Împărtirea cu rest diferit de 0 (zero)

1.62.5

exerciții de efectuare a împărțirilor cu rest diferit de 0 (zero) pe baza proprietăților împărțirii;

exerciții de rezolvare a situațiilor-problemă care necesită operația de împărțire;

exerciții de descompunere a deîmpărțitului într-o sumă convenabilă;

conversația, explicația, problematizarea, exercițiul culegeri, fișe de lucru activitate frontală

216.0117.01S15

observarea sistematică temă de lucru în clasă

3. Împărţirea unui număr natural de trei cifre la un număr de o cifră (împărţirea exactă)

1.62.42.52.6

exerciții de împărțire a unui număr format numai din sute la un număr de o cifră;

stabilirea algoritmulu de calcul și aplicarea corectă în rezolvarea împărțirilor;

exerciții de împărțire și de verificare a corectitudinii câtului și restului prin efectuarea probei împărțirii;

rezolvare de probleme;

conversația, algoritmizarea, exercițiul fișe de lucru activitate frontală, individuală

221.0122.01S16

observarea sistematică temă de lucru în clasă

4. Împărţirea unui număr natural de trei cifre la un număr de o cifră (împărţirea cu rest diferit de zero)

1.62.42.52.6

efectuarea împărțirii prin aplicarea algoritmului de calcul în scris al împărțirii;

exercitii de împărțire prin descompunerea deîmpărțitului ca o sumă, căutând să se obțină

conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele

223.0124.01S16

observarea sistematică

Page 2: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

numai numere care se împart exact la împărțitor;

exerciții de completare a unor tabele;rezolvare de probleme;

activitate frontală, independentă

Unitatea principală de învățare: Împărțirea numerelor naturale (II)Unitatea secundară de învățare: Proba înmulțirii și a împărțirii. Ordinea efectuării operațiilorNr. de ore alocat: 7Perioada: săptămânile XVII-XVIII (3 ore)Nr. crt.

Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Legătura dintre înmulţire și împărţire

1.62.42.5

înțelegerea legăturii dintre înmulțire și împărțire;

efectuarea de împărțiri folosind legătura dintre înmulțire și împărțire;

exerciții de utilizare a terminologiei specifice împărțirii;

identificarea și aplicarea unor reguli și scheme pentru efectuarea împărțirii cu rest;

relația dintre deîmpărțit, împărțitor, cât și rest;înțelegerea condiției restului la împărțirea

numerelor naturale;observarea legăturilor dintre înmulțire și

împărțirea exactă a numerelor naturale;verificarea corectitudinii câtului prin efectuarea

probei împărțirii, conștientizând condiția restului (r˂Î);

conversașia, explicația, algoritmizarea, demonstrația, exercițiul culegere, planșă, desene activitate frontală, independentă

328.0129.0130.01S17

observarea sistematică temă de lucru în clasă

2. Ordinea efectuării operaţiilor

1.11.54.1

identificarea tipurilor de operații (de ordinul I și de ordinul II);

exerciții cu operații de ordinul I și II;identificarea pașilor care trebuie urmați în

rezolvarea acestui tip de exerciții, cu/fără

conversația, explicația, problematizarea culegere, planșă activitate frontală, independentă

201.0204.02S17-18

observarea sistematică probă orală

Page 3: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

paranteze;compunerea și rezolvarea de probleme care

presupun ordinea efectuării operațiilor;3. Recapitulare 1.6

2.42.51.11.54.1

exerciții de calcul al împărțirii prin scădere repetată, apoi aplicând algoritmul împărțirii;

rezolvare de probleme care impun operația de împărțire;

exercițiul, explicația caiete didactice activitate individuală

105.02S18

observarea sistematică temă de lucru în clasă

4. Evaluare compunere de probleme după un model dat;exerciții de calcul al înmulțirii prin asocierea

convenabilă a factorilor;exerciții de aplicare a procedeelor de

aproximare.

activitate individuală 106.02S18

probă scrisă

Unitatea principală de învățare: FracțiiUnitatea secundară de învățare: Noțiuni introductive, fracții egale, comparareNr. de ore alocat: 6Perioada: săptămânile XVIII (1 oră)-XX (1 oră)Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Noţiunea de fracţie

1.3 exerciții practice de obținere a unor fracții când întregul este un obiect sau desen, prin pliere, decupare, hașurare, colorare;

identificarea fracțiilor corespunzătoare unor reprezentări grafice;

reprezentarea unor subdiviziuni din întreg corspunzătoare unor fracții;

înțelegerea noțiunii de fracție;

conversația, explicația, demonstrația, descoperirea inductivă, problematizarea măr, pâine, coli de hârtie, figuri geometrice, fișe de lucru, creioane colorate, planșe cu reprezentări grafice, foarfece, tabele activitate frontală, independentă

207.0211.02S18-19

observarea sistematică temă de lucru în clasă probă practică

2. Fracţii egale

1.3 exerciții de împărțire a doi întregi identici în mod diferit și de colorare a aceleiași suprafețe;

conversația, explicația, demonstrația, exercițiul

212.02

observarea sistematică

Page 4: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

exerciții de identificare a fracțiilor egale cu ajutorul reprezentărilor sau prin multiplicare (ex.: ½=2/4, deoarece 1x2=2 și 2x2=4);

scrierea întregului sub forma unor fracții echivalente;

exerciții de comparare a fracțiilor echiunitare (fără terminologie);

activitate frontală, independentă 13.02S19

temă de lucru în clasă

3. Compararea fracţiilor

1.3 exerciții de folosire a terminologiei: numărător, numitor, linie de fracție;

exerciții de împărțire a aceluiași întreg, pe rând, în părți la fel de mari;

compararea părților aceluiași întreg folosind metode diverse: numărare, măsurare, grupare;

scrierea întregului sub forma unor fracții echivalente;

exerciții practice de obținere a unor fracții echivalente cu fracții date și scrierea șirului de egalități; se va realiza corelarea cu activitățile de la educație tehnologică;

compararea și ordonarea fracțiilor, utilizând cât mai multe metode;

probleme care solicită compararea fracțiilor;

conversația, explicația, descoperirea inductivă fișe de lucru, material intuitiv concret, figuri geometrice, reprezentări grafice activitate frontală. independentă

214.0218.02S19-20

observarea sistematică temă de lucru în clasă

Unitatea principală de învățare: FracțiiUnitatea secundară de învățare: Adunare și scădere. Aflarea unei fracții dintr-un număr

Page 5: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. de ore alocat: 7Perioada: săptămânile XX (3 ore)-XXINr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Adunarea fracţiilor

1.4 înțelegerea operațiilor cu numere fracționare;exerciții de calculare a sumei a două fracții cu

același numitor apelând la diferite suporturi intuitive;

calcularea sumei a două fracții cu acelașu numitor;

scrierea unei fracții ca sumă de două fracții cu același numitor;

probleme care solicită adunarea fracțiilor cu același numitor;

explicația, algoritmizarea, exercițiul material intuitiv concret, figuri geometrice, fișe de lucru activitate frontală, în perechi

219.0220.02S20

observarea sistematică temă de lucru în clasă

2. Scăderea fracţiilor

1.4 înțelegerea operațiilor cu numere fracționare;exerciții de calculare a diferenței a două fracții cu

același numitor apelând la diferite suporturi intuitive;

exerciții de scriere a unei fracții ca o diferență de fracții care au același numitor;

probleme care solicită scăderea fracțiilor cu același numitor;

explicația, algoritmizarea, exercițiul material intuitiv concret, figuri geometrice, fișe de lucru activitate frontală

221.0225.02S20-21

observarea sistematică temă de lucru în clasă

3. Aflarea unei fractii dintr-un număr

1.34.3

exerciții practice de aflare a unor fracții din întregi reprezentați prin grupe de obiecte;

exerciții de aflare a unei fracții dintr-un întreg reprezentat printr-un număr, aplicând regula;

exerciții de scriere a întregului sub forma unor fracții echivalente;

descoperirea inductivă, exercițiul, jocul didactic bețișoare, figuri geometrice, desene, fișe de lucru activitate frontală

226.0227.02S21

observarea sistematică temă de lucru în clasă

4. Evaluare 1.31.4

fracții (exerciții și probleme); activitate independentă 128.02S21

probă scrisă

Unitatea principală de învățare: Probleme (I)Unitatea secundară de învățare: Probleme care se rezolvă prin cel mult/mai mult de trei operații de ordine diferite. Metoda figurativă

Page 6: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. de ore alocat: 8Perioada: săptămânile XXII-XXIIINr. crt.

Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii de ordine diferite

2.63.1

analiza problemelor de tipul menționat:a) descoperim:

datele si relaţiile dintre ele (condiţiile);

b) scriem problema pe scurt;

c) reprezentăm într-un desen (schemă) datele, relaţiile dintre ele si cerinţa;

d) exprimăm judecata, întocmim si scriem planul de rezolvare;

e) scriem rezolvarea într-un exercitiu;

f) verificăm rezultatele obtinute;

rezolvarea unor probleme de tipul menționat;

conversația, investigația, problematizarea culegeri activitate frontală, independentă

204.0305.03S22

observarea sistematică temă de lucru în clasă

2. 1. Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii de ordine diferite

206.0307.03S22

3. Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.64.3

analiza orală a problemei și stabilirea tipului de problemă;

reprezentarea datelor și a relațiilor dintre ele (grafic);

identificarea etapelor de rezolvare a problemei;

efectuarea calculelor;verificarea soluțiilor găsite;rezolvare de probleme de sumă și diferență;

conversația, explicația, algoritmizarea, exercițiul, elemente de creativitate, problematizarea manualul, planșe, culegere, fișe de lucru activitate frontală, individuală

411.0312.0313.0314.03S23

observarea sistematică temă de lucru în clasă

Page 7: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

compunere și rezolvare de probleme după reprezentări figurative date;

Unitatea principală de învățare: Probleme (II)Unitatea secundară de învățare: Rezolvare prin încercări, estimări, logică și probabilități, organizarea datelor în tabeleNr. de ore alocat: 9Perioada: săptămânile XXIV-XXVII (1 oră)Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Probleme care se rezolvă prin încercări

2.6 analiza orală a problemei și stabilirea tipului de problemă;

reprezentarea datelor prin litere și figuri desenate;identificarea modalităților și variantelor de rezolvare;verificarea soluțiilor găsite;

conversația, explicația, algoritmizarea, exercițiul, elemente de creativitate, problematizarea manualul, planșe, culegere, fișe de lucru activitate frontală, individuală

118.03S24

observarea sistematică temă de lucru în clasă

2. Probleme de estimare

2.62.3

exerciții-joc de rotunjire a unor numere ce reprezintă prețuri ale unor obiecte pentru a estima ce se poate cumpăra cu anumite sume; verificarea prin efectuarea calculelor;

rezolvarea de probleme de estimare și verificarea rezultatelor obținute;

estimarea rezultatului operațiilor utilizând aproximarea convenabilă a numerelor cu care se operează și tehnicile de calcul mintal;

conversația, exercițiul planșe cu imagini ale unor obiecte cu prețul afișat activitate frontală

119.03S24

observarea sistematică probă orală

3. Probleme de logică si probabilităţi

2.92.10

identificare și utilizarea operatorilor logici „adevărat/fals”, „și/sau/nu”, „dacă …, atunci …”, „sigur/(foarte) posibil/imposibil” și implicația logică;

exerciții de identificare a unor imagini sau numere care sunt „și …, și …”, „sau …, sau …”, „nu sunt …”;

rezolvarea de probleme simple de logică;exerciții de completare a unor enunțuri lacunare;

conversația, explicația, observația, problematizarea culegere, fișe de lucru activitate frontală, independentă

320.0321.0325.03S24-25

observarea sistematică temă de lucru în clasă

Page 8: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

estimarea și justificarea probabilității producerii unui eveniment;

4. Probleme de organizare a datelor în tabele

2.92.6

exerciții de înscriere a unor date în tabele valorice;dezvoltare de probleme cu ajutorul datelor colectate

din tabele, grafice și diagrame;utilizarea operațiilor învățate pentru rezolvarea

problemelor;

conversația, explicația, observația tabele, diagrame, grafice activitate frontală, independentă

326.0327.0328.03S25

observarea sistematică temă de lucru în clasă

5. Evaluare rezolvare și compunere de probleme de tipul studiat; activitate independentă 115.04S27

probă scrisă

Unitatea principală de învățare: Elemente intuitive de geometrie (I)Unitatea secundară de învățare: Linii, puncte, unghiuri, figuri geometriceNr. de ore alocat: 10Perioada: săptămânile XXVII (3 ore)-XXIX (3 ore)Nr. crt.

Detalieri de conținutO.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Reactualizarea elementelor de geometrie

2.12.8

exerciții de identificare a formelor plane pe modele fizice, desene sugestive și din mediul înconjurător;

desenarea formelor geometrice cu instrumente (riglă, echer), prin modelare, prin conturare după șabloane și liber, având drept sprijin rețeaua de linii a caietului;

completarea și compunerea unor șiruri de figuri plane, după reguli date;

metoda intuitivă, observarea dirijată, atelier practic caietul special, trusa de geometrie activitate frontală, individuală

216.0417.04S27

observarea sistematică temă de lucru în clasă

2. Unghiul drept 2.1 exerciții de observare a „deschizăturilor” (unghiurilor) unor obiecte din mediul înconjurător;

exerciții de sesizare a diferențelor de deschidere a unghiurilor;

definirea unghiului drept;exerciții de construire a diferitelor tipuri de unghiuri:

drept, obtuz, ascuțit;

metoda intuitivă, observarea dirijată, atelier practic caiet special, trusă geometrie activitate frontală, individuală

118.04S27

observarea sistematică temă de lucru în clasă

Page 9: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținutO.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

activitate practică: construirea din bețișoare a unor linii frânte închise, figuri geometrice și unghiuri;

3. Drepte perpendiculare. Drepte paralele

2.12.8

exerciții de construire de drepte perpendiculare cu ajutorul echerului;

verificarea unghiurilor formate cu ajutorul echerului;trasarea de drepte perpendiculare în caiete folosind

colțul unui dreptunghi sau al unui pătrat;exerciții de recunoaștere și reprezentare prin desen a

dreptelor paralele;desenarea dreptelor perpendiculare și paralele în

diferite poziții;

conversația, explicația, învățarea prin descoperire, exercițiul trusa de geometrie, Logi I, caiet special activitate frontală

122.04S28

observarea sistematică

4. Figuri geometrice plane

2.12.83.14.32.9

identificarea, recunoașterea și numirea elementelor constructive ale figurilor studiate;

reprezentarea figurilor geometrice plane prin desen și notarea lor;

determinarea și reprezentarea prin desen a diferitelor axe de simetrie ale unor figuri geometrice plane;

calcularea perimetrului;întregirea formelor geometrice incomplete folosindu-

se axa de simetrie;construcții de figuri geometrice:a)din beţişoare si plastilină;b) pe o foaie de hârtie punctată;c) folosind rigla si echerul;d) prin decupare din alte figuri geometrice;construcții de șiruri utilizând diferite figuri

geometrice;aplicarea procedeului de obținere a unor figuri

geometrice plane prin translație și simetrie;indicarea caracteristicilor formelor plane

(proprietăți);exerciții de observare a unor poligoane cu numirea

laturilor paralele/congruente (fără terminologie)/ perpendiculare;

recunoașterea și indicarea caracteristicilor proprii

observarea dirijată, demonstrația, învățarea prin cooperare, problematizarea bețe de chibrit, plastilină, trusă de geometrie, figuri geometrice metru de tâmplărie, planșe, benzi de hârtie, ace cu gămălie activitate frontală, individuală

623.0424.0525.0429.0430.0402.05S28-29

observarea sistematică temă de lucru în clasă

Page 10: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținutO.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

rombului și paralelogramului;verificarea caracteristicilor folosind rigla, echerul,

compasul;recunoașterea și indicarea caracteristicilor pentru

trapez;completarea unui tabel cu caracteristici ale figurilor

plane studiate (pe baza unor desene realizate);

Unitatea principală de învățare: Elemente intuitive de geometrie (II)Unitatea secundară de învățare: Corpuri geometriceNr. de ore alocat: 4Perioada: săptămânile XXX-XXXI (1 oră)Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Corpuri geometrice

2.14.3

exerciții de identificare și numire a corpurilor geometrice (cub, paralelogram, piramidă, cilindru, con, sferă) pe modele fizice, desene sugestive și în mediul înconjurător;

exerciții de identificare și numire a elementelor constructive ale corpurilor geometrice (fețe, muchii, vârfuri);

înțelegerea noțiunii de corp geometric;exerciții practice de desfășurare și asamblare a cubului și a

cuboidului;

observarea dirijată, conversația, explicația, exercițiul carton, trusa cu corpuri geometrice, planșe, foarfece, fișe activitate frontală, independentă

207.0508.05S30

observarea sistematică temă de lucru în clasă probă practică

2. Recapitulare 2.12.9

recunoașterea poligoanelor dintr-un șir de figuri geometrice plane date;

recunoașterea unor figuri geometrice plane în funcție de caracteristicile date;

exerciții de construire a unor figuri geometrice cu ajutorul bețișoarelor;

„citirea” datelor dintr-un tabel;crearea unui șir de figuri geometrice;identificarea desfășurării unor figuri geometrice;

conversația, explicația, exercițiul fișe de lucru, bețișoare, Logi II activitate frontală, individuală

109.05S30

observarea sistematică temă de lucru în clasă

3. Evaluare 2.12.8

recunoașterea și indicarea caracteristicilor figurilor și corpurilor geometrice;

activitate independentă 113.05

probă scrisă

Page 11: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

4.3 reprezentarea lor prin desen;probleme – calcularea perimetrului;

S31

Unitatea principală de învățare: Unități de măsură (I)Unitatea secundară de învățare: Lungime, capacitate, masăNr. de ore alocat: 9Perioada: săptămânile XXXI (3 ore)-XXXIII (2 ore)Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Unităţi de măsură pentru lungimi

2.82.92.104.3

exerciții de utilizare a unor expresii care se referă la mărimea numită lungime;

completarea unui tabel folosind expresiile: lung/scurt; subțire/gros; lat/îngust; scund/înalt; mare/mic(-ă); adânc(-ă);

exerciții de estimare a unor lungimi și verificarea prin măsurare;

prezentarea metrului ca unitate principală de măsurat lungimea;

prezentarea submultiplilor și a multiplilor metrului;

exerciții de transformare a unităților de măsură din unități mari în unități mici (prin înmulțire);

exerciții de transformare a unităților de măsură din unități mici în unități mari (prin

conversația, explicația, demonstrația, problematizarea, exercițiul manual, culegeri, fișe de lucru, planșe cu multiplii și submultiplii metrului, instrumente de măsurat lungimea activitate frontală, individuală

314.0515.0516.05S31

observarea sistematică temă de lucru în clasă

Page 12: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

împărțire);exerciții și probleme cu unități de măsurat

cu lungimea;joc: apreciați „din ochi” (estimați), apoi

măsurați;2. Unităţi de măsură

pentru capacitate2.82.9

exerciții practice de măsurare a capacității unor vase;

prezentarea litrului ca unitate principală de măsurat capacitatea vaselor;

prezentarea multiplilor și submultiplilor litrului;

exerciții de transformare a unităților de măsurat capacitatea din unități mari în unități mici și invers;

completarea unor tabele cu transformări ale unor unități de măsură date în unități mai mici/mai mari;

exerciții și probleme cu unități de măsurat capacitatea;

compunere de probleme pe baza unor date din tabele;

rezolvarea problemelor compuse;

conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea vase diferite, planșă cu multiplii și submultiplii litrului, manual, caiet special, fișă de lucru, tabel activitate frontală, individuală

320.0521.0522.05S32

observarea sistematică temă de lucru în clasă

3. Unităţi de măsură pentru masa corpurilor

2.8 exerciții de estimare și notarea estimărilor făcute; cântărirea obiectelor și notarea rezultatelor exacte;

compararea rezultatelor estimării cu rezultatele măsurării;

prezentarea kilogramului ca unitate de măsură pentru masa corpurilor;

prezentarea multiplilor și submultiplilor kilogramului;

înțelegerea relațiilor dintre unitățile de măsură pentru masă;

efectuarea unor transformări date;efectuarea unor exerciții de adunare și

conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea cântar, balanță, planșă cu multiplii și submultiplii activitate frontală, individuală

323.0527.0528.05S32-33

observare sistematică probă practică probă orală

Page 13: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

scădere cu multiplii și submultiplii kilogramului;

probleme;

Unitatea principală de învățare: Unități de măsură (II)Unitatea secundară de învățare: Timp, valoareNr. de ore alocat: 6Perioada: săptămânile XXXIII (2 ore)-XXXIVNr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

1. Unităţi de măsură pentru timp

2.82.93.1

plasarea în timp a unor evenimente;unități de măsură pentru timp, relația de mărime

dintre acestea, instrumente de măsură;prezentarea unităților de măsură pentru timp și a

relațiilor dintre ele;exerciții de citire a ceasului, reprezentarea pe un

ceas model a diverse ore;exerciții de transformare a unităților de timp;probleme care conțin unități de măsură pentru

timp;exerciții de transcriere și completare a unor tabele;

conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea ceas, calendare, ilustrații, culegeri, tabele activitate frontală, individuală

229.0530.05S33

observarea sistematică probă practică probă orală temă de lucru în clasă

2. Unităti de măsură 2.8 înțelegerea conceptului de valoare; conversația, explicația, 2 observarea

Page 14: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate

Nr. crt.

Detalieri de conținut

O.R. Activități de învățare Resurse Nr. ore

DataSăpt.

Evaluare Observații

pentru valoare exerciții de recunoaștere a monedelor și a bancnotelor existente în circulație;

schimbarea unui grup de monede cu altul având aceeași valoare;

implicarea copiilor în experiențe în care să decidă singuri dacă pot cumpăra sau nu un obiect cu suma de bani pe care o au;

identificarea monedelor și a bancnotelor necesare pentru cumpărarea unui obiect;

exerciții de comparare a diferite sume de bani;

exercițiul, observarea dirijată diferite monede și bancnote activitate frontală, individuală

03.0604.06S34

sistematică temă de lucru în clasă

3. Recapitulare exerciții și probleme cu unitățile de măsură învățate.

activitate frontală, independentă

105.06S34

probă orală probă scrisă

4. Evaluare 106.06S34

Unitatea de învățare: Recapitulare finalăNr. de ore alocat: 8Perioada: săptămânile XXXV-XXXVI

Nr. crt. Detalieri de conținut O.R. Activități de învățare Resurse Nr. oreDataSăpt.

Evaluare Observații

1. Recapitulare si evaluare finală 810.0611.0612.0613.0617.0618.0619.0620.06

S35-36

Page 15: PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE - Școala ... · Web viewrezolvare de probleme; conversația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, exercițiul tabele activitate