Click here to load reader

Proiect pilot al Sistemului Informațional Automatizat

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Proiect pilot al Sistemului Informațional Automatizat

dispozitive electronice constituite din programe
i/sau aplicaii software fr imprimante fiscale”
Chiinu 2019
1.2 Referine i aspecte legale pentru elaborarea sistemului informatic ............................................... 12
1.3 Nume sistem ..................................................................................................................................... 14
1.4 Definiie sistem ................................................................................................................................. 14
1.6 Scopul i obiectivele .......................................................................................................................... 15
1.7 Principiile de baz ale sistemului informatic ..................................................................................... 15
2 Structura organizatoric a sistemului ....................................................................................................... 17
2.1 Structura general a sistemului ........................................................................................................ 17
2.2 Arhitectura sistemului informatic ..................................................................................................... 17
3 Prile implicate i roluri ale sistemului informatic................................................................................... 21
3.2 Posesorul sistemului informatic ........................................................................................................ 22
3.3 Deintorul sistemului informatic ..................................................................................................... 22
3.4 Administratorul sistemului informatic .............................................................................................. 22
3.5 Totalitatea utilizatorilor i rolul acestora în cadrul sistemului informatic ........................................ 23
4 Obiectele informaionale ale sistemului ................................................................................................... 26
4.1 Obiecte informaionale de baz ........................................................................................................ 26
4.2 Nomenclatoare .................................................................................................................................. 28
4.2.2 Nomenclator tip de plat .......................................................................................................... 30
4.2.3 Nomenclator bancar.................................................................................................................. 31
4.2.7 Nomenclator servicii ................................................................................................................. 34
4.2.9 Nomenclator tip tarif ................................................................................................................. 35
4.2.10 Nomenclator tip atribut document fiscal .................................................................................. 36
4.2.11 Nomenclatorul atributelor documentului fiscal........................................................................ 38
3
4.3 Obiecte informaionale ECC .............................................................................................................. 43
4.3.1 Registrul Unic ECC ..................................................................................................................... 45
4.3.2 Profilul ECC pre-personalizat ..................................................................................................... 51
4.3.3 Profilul ECC instalat ................................................................................................................... 52
4.4 Obiectele informaionale ale furnizorului ECC .................................................................................. 55
4.4.1 Date generale Furnizor ECC ....................................................................................................... 57
4.4.2 Datele persoanei responsabile din partea Furnizorului ECC (subiect) ...................................... 58
4.4.3 Cerere de includere a ECC în Registrul Unic .............................................................................. 59
4.4.4 Lista ECC .................................................................................................................................... 60
4.5.2 Puncte de deservire ................................................................................................................... 64
4.5.3 Lista ECC .................................................................................................................................... 65
4.5.4 Cererea de adugare a modelului ECC la contractul de instalare ............................................. 65
4.5.5 Contract de instalare ECC .......................................................................................................... 66
4.5.6 Rapoarte de deconectare ECC ................................................................................................... 68
4.6 Date fiscale ........................................................................................................................................ 68
4.6.2 Elementele generale a bonului de cas/documentului fiscal pentru toate domeniile de
activitate 70
4.6.3 Elemente specifice a bonului de cas/documentului fiscal se determin în funcie de
domeniul de activitate: ............................................................................................................................. 71
5 Procesele-business ale sistemului ............................................................................................................. 75
5.1 Procesele-business de baz ............................................................................................................... 75
5.2 Procesul de gestionare a nomenclatoarelor i a altor obiecte informaionale ................................ 77
5.2.1 Funcii-business de gestionare a unui nomenclator sau a altui obiect informational .............. 77
5.2.2 Funcia-business pentru adugarea unui obiect informaional ................................................ 78
5.2.3 Funcia-business pentru a gsi i a vizualiza date ..................................................................... 79
5.2.4 Funcie-business modificarea datelor ....................................................................................... 81
5.2.5 Funcie-business Modificarea statutului datelor ...................................................................... 83
5.3 Procesul-business de gestionare a subiecilor sistemului ................................................................. 85
5.3.1 Funciile-business de baz ale activitii procesului-business de gestionare a subiectului în
cadrul sistemului ....................................................................................................................................... 85
5.3.4 Funcia-business de gestionare a datelor subiectului ............................................................... 87
5.4 Procesul-business al managementului utilizatorilor ECC .................................................................. 87
5.4.1 Funciile-business de baz ale procesului de management al Utilizatorului ECC ..................... 87
5.4.2 Funcie-business de gestionare a contractului de instalare a ECC ............................................ 88
5.4.3 Funcia-business de gestionare a punctului de deservire a Utilizatorului ECC ......................... 89
5.5 Procesele-business de gestionare a Registrului Unic ECC ................................................................. 91
5.5.1 Funciile-business de baz ale procesului de gestionare a Registrului Unic ECC ...................... 91
5.5.2 Funcia-business a cererii de includere a ECC în Registrul Unic ................................................ 92
5.5.3 Funcia-business pentru a include modelul ECC în Registrul Unic ............................................ 93
5.5.4 Funcia-business pentru a exclude modelul ECC din Registrul Unic ......................................... 94
5.5.5 Funcia-business de management a datelor ECC în Registrul Unic ........................................... 95
5.6 Procesul-business de management a ECC ......................................................................................... 96
5.6.1 Funciile-business de baz ale procesului-business de management al ECC ............................ 96
5.6.2 Funcia-business configurarea datelor fiscale ECC .................................................................... 96
5.6.3 Funcia-business înregistrare ECC în sistem .............................................................................. 99
5.6.4 Funcia-business Instalarea (înregistrare) ECC la punctul de deservire .................................. 101
5.7 Gestionarea datelor fiscale - procese-business legate de documentele fiscale ............................. 103
5.7.1 Funciile-business de baz ale procesului-business de gestionare a datelor fiscale............... 103
5.7.2 Funcia-business de cutare i vizualizare a datelor fiscale .................................................... 103
5.7.3 Funcia-business de acces la datele fiscale ale SIAC Fiscalizarea on-line ............................... 105
5.7.4 Funcia-business de acces a Utilizatorului ECC la datele fiscale ............................................. 107
6 Cerine fa de funciile sistemului ......................................................................................................... 109
6.1 Cerine generale .............................................................................................................................. 109
6.2.1 Cerine de securitate web ....................................................................................................... 109
6.2.2 Arhitectura de asigurare a securitii informaionale ............................................................. 112
5
Introducere
eliminarea cazurilor De evaziune fiscal.
Sistemul informaional automatizat cloud „Fiscalizarea on-line pentru ECC fr
dispozitive electronice constituite din programe i/sau aplicaii software fr
imprimante fiscale" (denumit în continuare SIAC Fiscalizarea on-line ) este un sistem
automatizat de informaii constând dintr-un set de tehnologii i resurse informaionale,
mijloace tehnice în relaiile lor, care vizeaz integrarea soluiilor ECC existente pe pia
cu sistemul informaional de management financiar al SFS, precum i orientat spre
soluionarea problemelor tehnice i organizatorice în domeniul echipamentelor de cas
i control i a serverelor fiscale.
Prezentul caiet de sarcni definete scopul, sarcinile, arhitectura, funciile modulului
sistemului informaional automatizat "Fiscalizarea on-line pentru ECC fr dispozitive
electronice constituite din programe i/sau aplicaii software fr imprimante fiscale"
(denumit în continuare SIAC Fiscalizarea on-line ) Agregator al datelor fiscale, precum
i problemele de construire a arhitecturii i asigurarea securitii informaiei.
În conformitate cu reglementrile tehnice actuale, caietul de sarcini descrie baza
normativ, spaiul funcional, informaional i tehnologic al modulului, clasificarea
documentelor de sistem, a proceselor, a modulului analitic, cerine pentru cavbinetele
web i exemplele lor, suport tehnologic, precum i msurile necesare pentru a asigura
securitatea informaiei. Caietul de sarcini definete profilurile i procedurile de control
al echipamentului de cas i control, al profilurilor i al procedurilor furnizorilor i
utilizatorilor ECC, precum i al documentelor fiscale agregate.
Sistemul va fi integrat ultirior cu servicii publice, cum ar fi MConnect, MSign, MPass,
În perspectiv MPay i va fi gzduit pe platforma de guvern MCloud în centrul de date
STISC (aceasta integrarea nu este înclus în prezentul caiet de sarcini i nu necesit
realizarea în cadrul Proiectului pilot).
Punerea în aplicare a modulului Agregator al datelor fiscale va asigura colectarea
impozitelor i a altor pli obligatorii la buget, care vor fi direcionate ulterior spre
dezvoltarea statului, promovarea asistenei sociale i a proteciei sociale a populaiei.
Punerea în aplicare a sistemului va simplifica i automatiza procedurile de înregistrare,
gestionare i monitorizare a vânzrilor, va oferi acumularea centralizat i analiza
datelor fiscale, precum i va soluiona probleme tehnice i organizatorice în
managementul echipamentului de cas i control (denumit în continuare ECC) i alte
echipamente fiscale specializate.
6
Agregatorul de date fiscale va oferi controlul on-line a vânzrilor prin implementarea
unui mecanism de verificare a integritii datelor, create de Echipamentele de Cas i
control la punctele de vânzare i care vor fi primite Agregatorul datelor fiscale.
Sistemul va servi drept punct central de coordonare i schimb de informaii între
ageniile guvernamentale, furnizorii de date fiscale i alte pri interesate implicate în
procese.
Acesta este un sistem informaional din domeniile de e-guvernare G2C, G2B i G2G.
G2C - cetenii vor putea s verifice autenticitatea tranzaciilor lor i s fac aciuni
juridice având acces la cecul electronic
G2B-servicii pentru antreprenori, vor acoperi toate aspectele organizatorice,
funcionale i tehnice în domeniul înregistrrii i monitorizrii vânzrilor în Republica
Moldova.
G2G- servicii informaionale i analitice ctre autoritile publice din sfera financiar
i economic.
Totalitatea acronimelor i abrevierilor utilizate în prezentul document sunt delimitate
în tabelul 1.1.
Nr. Abreviere/Acronim Descriere
2. MCC Main de cas i control
3. BD Baz de Date
4. SIAC Fiscalizarea
software fr imprimante fiscale
6. PKI Infrastructura cheii publice
7
8.
detectarea serviciilor furnizate de serviciile WEB
9. WSDL (Web
mesajelor între componentele sistemului
funcioneaz pe partea de sus a TCP/IP i este axat
pe schimb de mesaje între dispozitive bazate pe
principiul Publisher – abonat
12. OLAP (online
inclusiv compilarea i publicarea dinamic
(vizualizare) a reprezentrilor prin procesarea
rapid a interogrilor complexe la sursele de date
primare
delimitate i explicate în tabelul 1.2.
Tabelul 1.2. Totalitatea definiiilor noiunilor utilizate în document
Nr. Definiie/noiune Descriere
Ansamblu de date organizate conform structurii
conceptuale care descrie caracteristicele de baz i
relaia dintre entiti
subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese,
8
permite notificarea, comentarea i procesarea lor
3. Document electronic
prelucrat, pstrat, transmis cu ajutorul
computerului, altor dispozitive electronice sau
mijloacelor software i hardware, semnat cu
semntur digital
a) autoritate public, autoritate central, autoritate
public central de specialitate, autoritate public
local, precum i structura organizaional de pe
lâng sau din sfera de competen a acestora;
b) autoritate, instituie, organ, organizaie, oficiu sau
agenie de stat, autonom, independent, de
autoadministrare i/sau de reglementare;
aciuni
evenimente. În cadrul sistemelor informaionale
înregistrrile despre evenimente includ detalii despre
data i ora, utilizatorul, aciunea întreprins
6. Obiect informaional Reprezentare virtual al entitilor materiale i
nemateriale existente
7. Sistem
informaia
control (MCC)
cas, pstrarea, imprimarea informaiei gestionare
financiare i care asigur protecia algoritmilor de
lucru i datelor înregistrate de modificarea
nesancionat
9
mainile de cas i de control cu memorie fiscal, alte
sisteme informatice, cu sau fr dispozitive
electronice (de tip terminal de plat, terminal cash-in,
aparat de schimb valutar, precum i altele ce dispun de
un program de aplicaie dedicat i identificabil) cu
funcii de maini de cas i de control, destinate pentru
înregistrarea operaiunilor de cas (în numerar i/sau
prin alt instrument de plat), pstrarea, imprimarea,
criptarea i transmiterea la serverul SIAC Fiscalizarea
on-line a informaiei financiare gestionate, care
asigur protecia algoritmelor de lucru i a datelor
înregistrate de modificarea nesancionat
cadrul sistemului informatic pentru înregistrarea
operaiunilor în numerar i/sau prin alt instrument de
plat i îndeplinete funcia de maina de cas i de
control
12. Document fiscal sau
Bon de cas (bon
emis de echipamentul de cas i de control pe suport
de hârtie la efectuarea decontrilor bneti în numerar
i /sau prin alt instrument de plat, care atest
operaiunea economic i achitarea plii - eliberat
obligatoriu pltitorului sau vizualizat - în cazul
înregistrrii în sistem sau pe platforma electronic de
management, accesând adresa web recepionat de
ctre pltitor în cadrul sistemului sau platformei
electronice de management, sau transmis în form
electronic la numrul de telefon sau adresa
electronic - în cazul prezentrii pân la momentul
achitrii de ctre pltitor a datelor privind numrul de
telefon sau adresa electronica
economice care, potrivit legislaiei fiscale, are
obligaia s efectueze decontrile bneti în numerar
i/sau prin alt instrument de plat folosind
echipamentul de cas i de control
10
economice în cadrul decontrilor bneti care poate
avea i calitatea de consumator, beneficiar,
cumprtor, client, creditor/împrumuttor etc.
unui model concret de echipament de cas i de
control
cumprtorilor/clienilor.
17.
ordinea cronologic de apariie a datelor fiscale din
rapoartele de închidere zilnic stocate în memoria
fiscal a mainii de cas i de control respective,
perfectat în mod nomenclator i/sau electronic
18. Numrul de
înregistrare a ECC
Un numr creat în mod automat de sistem în timpul
înregistrrii sau reînregistrrii ECC
20. Instalarea
datelor fiscale, formarea i atribuirea un numr de
înregistrare a ECC în format XX YY NNNNNN în
conformitate cu adresa de înregistrare, confirmarea
disponibilitii de a transfera în sistemul datele fiscale
din punct de deservire
21. Conectare ECC Procesul de autorizare i autentificare a subiectului
(EEC) în sistem
22. Proces business
funcionale, care aduce un rezultat specific al
prelucrrii documentelor
23. Funcie-business
consecvent care asigur executarea unei activiti
specifice de procesare a documentelor (de exemplu,
înregistrarea documentelor)
sistemului în conformitate cu funciile sale oficiale
(operaionale) în structura obiectului automatizat
(proces)
Language (HTML) sau variantele sale. Fiecare site
web i fiecare pagin Web are un URL pe care îl
putem utiliza pentru a accesa informaii
26. Web-server (Server-
sau mai multe gazde care corespund unui singur nume
de domeniu URL-ul în World Wide Web
27. URL
(World Wide Web consoriu) pentru specificarea unei
singure resurse Internet (o singur pagin)
28. WWW World Wide Web, Spaiu de servicii informatice
dezvoltate prin intermediul Internet
rezult din transformarea criptografic a unui
document electronic care utilizeaz o cheie privat i
care urmrete s confirme autenticitatea unui
document electronic
30. Utilizator Utilizator-consumator de servicii
31. Infrastructur Un set de mijloace software i tehnice, care asigur
funcionarea Sistemului
electronice semnate digital
pentru vizualizarea site-uri web, destinat pentru
solicitarea pagininilor web de pe Internet, pentru
procesarea lor, vizualizare i realizarea tranziiei de la
o pagin la alta
Din aceast categorie de acte normative pot fi menionate urmtoarele:
a) Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24aprilie 1997;
b) Hotrârea Guvernului Nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea
mainilor de cas i control cu memorie fiscal pentru efectuarea decontrilor în
numerar;
c) Decizia Comisiei Interdepartamentale pentru Mainile de Cas i Control Nr. 2407
din 24.07.1998 Regulamentul cu privire la modul de exploatare a Mainilor de
Cas i Control cu memorie fiscal.
d) Cerine tehnice fa de mainile de cas i control aprobate prin decizia Comisiei
interdepartamentale pentru mainile de cas i control Nr. 1707 din 17.07.1998;
e) Ordinul Nr.146 din 23.10.2014 Ministerului Finanelor privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de înregistrare i exercitare a controlului asupra
utilizrii Mainilor de Cas i Control;
f) Ordinul Nr.475 din 20.03.2017 Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea
Ghidului practic pentru contribuabili privind utilizarea mainilor de cas i de
control cu memorie fiscal la efectuarea decontrilor în numerar;
g) Ordinul Nr.481 din 01.12.2017 Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea
Regulamentului privind autorizarea centrelor de asisten tehnic pentru mainile
de cas i de control cu memorie fiscal.
Partea informaional (Actele normative de baz în domeniul informatizrii):
a) Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaie;
b) Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatic;
c) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare i la resursele
informaionale de stat;
d) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
e) Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecia datelor cu caracter personal;
f) Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semntura electronic i documentul
electronic;
g) Legea nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaiilor electronice;
h) Hotrârea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea
echipamentelor de cas i de control la efectuarea decontrilor
i) Hotrîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea
Cerinelor fa de asigurarea securitii datelor cu caracter personal la prelucrarea
acestora în cadrul sistemelor informaionale de date cu caracter personal”;
j) Hotrârea Guvernului nr. 546 din 20 iulie 2011 „Privind aprobarea
Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaii
al autoritilor administraiei publice i operarea modificrilor în unele hotrâri ale
Guvernului”;
13
k) Hotrîrea Guvernului nr.656 din 05 septembrie 2012 cu privire la aprobarea
Programului privind Cadrul de Interoperabilitate;
l) Hotrîrea Guvernului nr.857 din 31 octombrie 2013 „Cu privire la Strategia
naional de dezvoltare a societii informaionale „Moldova Digital 2020”;
m) Hotrârea Guvernului nr.1090 din 31.12.2013 privind serviciul electronic
guvernamental de autentificare i control al accesului (MPass);
n) Hotrârea Guvernului nr. 280 din 24.04.2013 cu privire la unele aciuni de
implementare a Serviciului Guvernamental de Pli Electronice (MPay);
o) Hotrîrea Guvernului nr.404 din 02 iunie 2014 cu privire la pilotarea platformei
de interoperabilitate;
p) Hotrîrea Guvernului nr.405 din 02 iunie 2014 privind serviciul electronic
guvernamental integrat de semntur electronica (MSign);
q) Hotrârea Guvernului nr. 708 din 28 august 2014 „Privind serviciul electronic
guvernamental de jurnalizare (MLog)”;
r) Hotrîrea Guvernului nr. 87 din 24 ianuarie 2018 pentru aprobarea proiectului de
lege cu privire la schimbul de date i interoperabilitate;
s) Reglementarea tehnic RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de via al
software-ului”, aprobat prin ordinul Ministerului Tehnologiei Informaiei i
Comunicaiilor nr.78 din 1 iunie 2006;
t) Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288: 2009, „Ingineria sistemelor
i software-ului. Procesele ciclului de via al sistemului”;
u) SM ISO/CEI 12207 „Ingineria sistemelor i software-ului. Procesele ciclului de via al
software-ului”;
v) SM ISO/CEI 27002 „Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Cod de bun
practic pentru managementul securitii informaiei”;
w) SM ISO/CEI 15408-1 „Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Criterii de
evaluare pentru securitatea tehnologiei informaiei. Partea 1: Introducere i model
general”;
x) SM ISO/CEI 15408-2 „Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Criterii de
evaluare pentru securitatea tehnologiei informaiei. Partea 2: Cerine funcionale
de securitate”;
y) SM ISO/CEI 15408-3 „Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Criterii de
evaluare pentru securitatea tehnologiei informaiei. Partea 3: Cerine de asigurare
a securitii”;
z) Standardul Republicii Moldova SM ISO/IEC 17025: 2017, „Cerine generale
pentru competena Laboratoarelor de încercri i etalonri”.
ISO/IEC 9594/8 Directory Services (.509 v3);
RFC 3029 Data Validation and Certification Server Protocols;
RFC 5280 Algorithms and Identifiers for Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and CRL Profile;
14
RFC 2585 HTTP/FTP Operations;
RFC 2510 Certificate Request Protocol;
RFC 2510 Certificate Management Protocols (CMP);
RFC 3280 (fostul RFC 2459) Certificate and Certificate Revocation List (CRL)
Profile;
RFC 3161 Time-Stamp Protocol (TSP);
PKCS#10/7, PKCS#12;
RFC 2587 LDAP v2.
Sistem de operare Linux - server, client
Server web - NGINX, Apache
Limbaje de programare: JavaScrypt, C ++, Python etc.
Broker de mesaje: RabbitMQ, Kafka, Redis
Standardele: XML / XSL, HTML, JSON, SOAP, X.509, PKCS # 11;
Protocoalele: TCP / IP, SSL / TLS, HTTPS, AMQP, MQTT
1.4 Nume sistem
Numele complet al
imprimante fiscale”
1.5 Definiie sistem
Agregatorul datelor fiscale este un spaiu informativ unic pentru obinerea de informaii
despre operaiunile agenilor economici prin CC i/sau maini specializate de
impozitare, optimizarea i automatizarea proceselor de înregistrare ECC, inclusiv
15
înregistrarea în regim on-line ECC. De asemenea el inclue în sine i modulul pentru
monitorizare i analiz.
1.6 Locul sistemului în spaiul informaional unic
Agregatorul datelor fiscale este modulul de baz SIAC Fiscalizarea on-line , care, la
rândul su, este parte component a resuselor informaionale ale controlului de stat i
se încadreaz în segmentul „Evidena automatizat a resurselor monetare i financiare”.
SIAC Fiscalizarea on-line , fiind parte component a Guvernului electronic, va crea un
mecanism eficient de monitorizare a vânzrilor, sporire a eficienei colectrii
impozitelor i combatere a evaziunilor fiscale.
1.7 Scopul i obiectivele
si monitorizare a vanzarilor cu utilizarea tehnologiilor moderne, corespunzand
normelor si standardelor de securitate informaional.
Pentru realizarea scopului menionat, este necesar atingerea urmtoarelor obiective:
1) Modernizarea cadrului regulatoriu i optimizarea proceselor de eviden,
administrare i monitorizare a vânzrilor;
2) Asigurarea reînnoirii parcului MCC la generaia nou;
3) Crearea în cadrul CTIF a unui sistem modular, multifunctional, sigur i eficient,
care va asigura acumularea i analiza datelor fiscale.
1.8 Principiile de baz ale sistemului informatic
Întru asigurarea obiectivelor înaintate soluiei informatice, la proiectarea, realizarea i
implementarea SIAC Fiscalizarea on-line trebuie s se in cont de urmtoarele
principii generale:
Principiul legalitii: care presupune crearea i exploatarea sistemului
informatic în conformitate cu legislaia naional în vigoare i a normelor i
standardelor internaionale recunoscute în domeniu;
Principiul divizrii arhitecturii pe nivele: const în proiectarea independent
a subsistemelor SIAC Fiscalizarea on-line în conformitate cu standardele de
interfa dintre nivele;
tehnice i a cerinelor care vizeaz asigurarea respectrii legislaiei fiscale;
Principiul datelor sigure: stipuleaz introdu cerea datelor în sistem doar prin
canalele autorizate i autentificate;
pierderi, alterri, deteriorri i de acces nesancionat.
Principiul accesibilitii informaiei cu caracter public: care presupune
implementarea procedurilor de asigurare a accesului solicitanilor la informaia
cu caracter public furnizat de soluia informatic.
Principiul transparenei: presupune proiectarea i realizarea conform
principiului modular, cu utilizarea standardelor transparente în domeniul
tehnologiilor informatice i de telecomunicaii;
Principiul expansibilitii: stipuleaz posibilitatea extinderii i completrii
sistemului informatic cu noi funcii sau îmbuntirea celor existente;
Principiul de prioritate a primei persoane / a centrului unic: presupune
existena unei persoane responsabile de rang înalt, cu drepturi suficiente pentru
luarea deciziilor i coordonarea activitilor în vederea crerii i exploatrii
sistemului informatic;
Principiul scalabilitii: presupune asigurarea unei performane constante a
soluiei informatice la creterea volumului de date i a solicitrii sistemului
informatic;
realizarea tuturor aplicaiilor, mijloacelor tehnice i de program accesibile
utilizatorilor Sistemului, bazate pe principii exclusiv vizuale, ergonomice i
logice de concepie.
urmtoarelor principii primordiale:
implementarea unei soluii client-server WEB based cu acces autorizat la
interfa i date;
asigurarea unei securiti adecvate a sistemului informatic pentru a proteja
informaia i subsistemele componente împotriva utilizrii lor neautorizate
sau a divulgrii informaiei cu accesibilitate limitat;
recunoaterea informaiei ca patrimoniu i gestionarea ei adecvat;
dezvoltarea i implementarea sistemului informatic oferind posibilitatea în
perspectiva asigurrii posibilitii de dezvoltare de noi funcionaliti;
asigurarea unei…