Proiect Pensiunea Roua.doc

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  1/29

  Universitatea Valahia Targoviste

  Facultatea de Stiinte Economice

  Proiect Pensiunea ROUA

  Specializare!"O"T"S

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  2/29

  Studenti

  Targoviste

  #$%%

  &UPR'(S

  A")iagnosticarea organizatiei

  %"Scurt istoric

  #"!isiune

  *"Viziune

  +"Valori

  ,"O-iectivele organizatiei

  ."Analiza strategica

  a/PESTE0

  -/S1OT

  c/PORTER 2cele cinci 3orte ale lui Porter/

  4"'n3ormatii strategice suplimentare

  5")emersul structural

  %"6arta proceselor

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  3/29

  #"Procese operationale 2lantul valorii lui Porter/7 de spri8in7

  manageriale si de masurare

  *"Procese cheie" Su-procese" Activitati

  +"5enchmar9ing

  ,"Porto3oliile de a3aceri: servicii 2reprezentarea in matricea

  !c;inse

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  4/29

  nucleul in jurul caruia s%a desfasurat intreaga noastra acti"itate.&rientarea

  permanenta spre client, calitatea si promptitudinea ser"irii "or face diferenta.

  *"Viziunea

  !eciziile unui manager sunt concretizate in ' directii#

  (. e)pansiunea

  2. renta*ilitatea

  '. autonomia

  ensiunea +oua pune accentul in primul rand pe renta*ilitate si pe

  autonomie. ntrucat o*iectul de acti"itate al societatii noastre se refera larealizarea ser"iciilor de turism in cadrul pensiunii incluzand# acti"itati de

  cazare , ser"icii de restaurant, precum si e)traser"icii# *illiard, tenis de masa,

  e)cursii etc. nsa ceea ce "a genera profit cu ade"arat profit "a fi calitatea

  ser"iciilor, de"otamentul nostru fata de clienti si confortul oferit adica tocmai ce

  diferentiaza un intreprinzator de succes

  +" Valori

  Care este conditia ca un client sa apeleze la produsele noastre turistice?

  (. Cazare

  2. -ransportul

  '. Informare

  ensiunea +oua se diferentiaza de celelalte pensiuni concurente tocmai

  prin ser"iciile de calitate si cazare la preturi foarte ajantajoase, economice.!e

  altfel personalul, prin calitatile sale# ama*ilitate, politete, discretie,

  disponi*ilitate face ca pensiunea +oua sa de"ina un loc unde oaspetii se "or

  simti ca la ei acasa.

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  5/29

  ensiunea +oua dispune de un mijloc de transport ce poate fi pus la

  dispozitia clientilor.Astfel, pentru a nu se ratacii si pentru a ajunge mai usor la

  pensiune,aceasta isi preia clientii direct de la punctul de sosire.

  !e asemenea pensiunea ofera clientilor pliante in care se "or regasi

  informatii cu pri"ire la orarul si preturile *iletelor pentru intrarea in manastirile

  si *isericile *uco"inene, muzee si case memoriale,precum si informatii pri"ind

  treseele montane si atractiile turistice din zona.

  ,"O-iectivele organizatiei

  O-iective pe termen scurt

  realizarea unui site pe internet in care sa prezinte pensiunea si ser"iciile

  oferite, totodata cu toate informatiile necesare potentialilor clienti, $arti, imagini

  cu camerele si pensiunea, informatii despre zona si caile de acces, preturi

  practicate si numere de telefon de contact

  realizarea unui curs de specialitate de lim*a engleza si franceza alpersonalului receptionist pentru a facilita o mai *una comunicare cu turistii

  straini

  cola*orarea cu agentii de specialitate pentru promo"area pensiunii

  O-iective pe termen lung

  infiintarea unui magazin cu specific traditional unde se "or comercializa

  articole de port national, co"oare, ceramica, costume populare, cojoace, cergi,

  icoane pe sticla, masti populare, "ase de olarit, oua incondeiate, scoarte, si alte

  o*iecte specifice zonei.

  ."Analiza strategica

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  6/29

  a/Analiza PESTE0

  Factorul politic si legislativ

  ensiunea se supune legilor in "igoare pri"ind dotarile si prestarea ser"iciilor si

  practica o concurenta loiala.

  Cadrul general al desfasurarii acti"itatii de turism#

  % &.G. nr. 58/(8 pri"ind organizarea si desfasurarea acti"itatii de turism in

  +omania

  % 1egea nr. 55/200( pentru ap*o*area &.G. nr. 58/(8 pri"ind organizarea sidesfasurarea acti"itatii de turism in +omania

  % 3.G. nr. ('28/200( pri"ind clasificarea structurilor de primire turistice

  % &rdinul ministerului turismului nr. 5(0/2002 in temeiul 3.G. ('28/200(

  pri"ind clasificarea unitatilor de turism

  % 3.G. nr. '05/200( pri"ind atestarea si utilizarea g$izilor de turism 4atestati de

  catre institutii de stat sau pri"ate autorizate conform legii si atestate potri"it

  calificarii

  % 3.G. nr. '(/(6 pentru apro*area metodologiei de a"izare a documentatiilor

  de ur*anism pri"ind zone si statiuni turistice si a documentatiilor te$nice pri"ind

  constructiile in domeniul turismului

  % 1egea nr. (8/(8 pentru apro*area &.G. nr. 6'/( pri"ind sta*ilirea unor

  facilitati pentru dez"oltarea turismului rural

  +eglementari pri"ind protectia turistilor#

  1egea nr. 6'(/200( pentru apro*area &.G. nr (0/( pri"ind acti"itatea de

  comercializare a ser"iciilor turistice.

  Factori economici

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  7/29

  7udetul ra$o"a prezinta caracteristicile unei regiuni cu dez"oltare mare,

  cu o pondere ridicata a locuitorilor care traiesc i acti"eaza in mediul rural, cu

  un grad scazut de dotare infrastructurala si ur*anistica, cu structura economiei

  *azata pe te$nologii mai "ec$i, cu o sla*a dez"oltare a ser"iciilor.

  Aezarea fizica, conditiile geopolitice i economice conditioneaz9 posi*ilitatile

  de dez"oltare ale judetului ra$o"a. rofilul economic al judetului prezinta

  elementele unei puternice dependente de sil"icultura si prelucrarea lemnului,

  agricultura si industrie alimentara, industria usoara, ramuri industriale intensi"

  utilizatoare ale fortei de munca fizice dar si turism. 1ipsesc sau sunt sla*

  dez"oltate ramurile *azate pe cunoastere i ni"el ridicat de perfectionare a fortei

  de munca, care ar permite acti"itati economice cu aport ridicat de "aloare

  adaugata.ornind de la resursele materiale si umane e)istente, economia

  judetului ra$o"a prezinta un inalt grad de "arietate si comple)itate, cu reale

  posi*ilitati de dez"oltare. rin promo"area si definiti"area unor programe de

  reforma economia judetului da garantia dez"oltarii i consolidarii structurilor

  economiei de piata.Cresterea mai accentuata a pre:urilor de consum in raport cu

  cea a salariilor si pensiilor, care constituie cea mai mare parte a "eniturilor

  populatiei, a determinat pe de o parte reducerea cererii sol"a*ile, pe de alta parte

  modificarea prioritatilor in structura de c$eltuieli a *ugetelor de familie,

  crescand c$eltuielile pentru procurarea alimentelor.;er"iciile detin o pondere

  putin semnificati"a in c$eltuielile de consum ale populatiei, aceasta tendinta de

  reducere manifestandu%se constant din anul (0, reflectand influenta costurilorsociale ale tranzitiei. Concomitent, creste ponderea ser"iciilor din sectorul

  pri"at, care dispune de resurse relati" insuficiente care s9 asigure ser"icii de

  calitate, in concordanta cu cerintele turistilor si mai ales cu pretentiile in crestere

  ale "izitatorilor straini.

  -urismul, una din ramurile de perspecti"a ale economiei jude:ului

  ra$o"a desi dispune de un potential natural si amenajat foarte "aloros, din

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  8/29

  cauza infrastructurii de transport nesatisfacatoare, precum si a calitatii ser"iciilor

  turistice si a confortului asigurat, nu isi "alorifica intregul potential e)istent.

  Factori socio>culturali si naturali

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  9/29

  1ungimea total9 a retelei de drumuri din judetul ra$o"a 4e)ceptand

  drumurile forestiere, "icinale si strazile din localitati este de (6@6,'2 m.

  Conform &rdinului nr. @'/( pri"ind regimul drumurilor, drumurile

  judetene asigura leg9tura Bntre#

  % resedinta de judet cu municipiile, orasele, cu resedintele de comune, cu

  statiunile *alneoclimaterice si turistice, etc.

  % orase si municipii

  % resedinte de comune

  !rumurile de interes local apartin proprietatii pu*lice a unitatii

  administrati"e pe teritoriul careia se afla si cuprind drumurile comunale, care

  asigura legaturile#

  % intre resedinta de comuna cu satele componente sau cu alte sate

  % intre orasul cu satele care ii apartin, precum i cu alte sate

  % intre sate.

  Caile de acces catre zona sunt pe cale rutiera si fero"iara. Aceste drumuri

  se incadreaza in reteaua nationala de drumuri in categoria celor

  judetene,europene fiind drum asfaltat si modernizat.

  ;ingurul sistem de telecomunicatie este cel prin telefonie mo*ila.

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  10/29

  Tabel 1. Matricea evaluarii factorilor din mediul intern

  Factorii mediului intern ; i ( 2%>+/ S cp

  uncte forte# preturi con"ena*ile si

  competiti"e pe piata

  oferta larga de

  mancaruri si *auturi

  ecologice si traditionale

  practicarea tuturorformelor de turism, in

  orice anotimp# turismul

  cultural, turismul

  cinegetic,drumetia

  montana, turismul de

  odi$na si recreere,turismul de agreement

  apro"izionare cu

  alimente din gradina

  proprie

  0,5

  0,(

  0,2

  0,(

  @

  '

  @

  '

  2

  0,'

  0,8

  0,'

  Su-total 0,6 % 2,2@

  2. uncte sla*e# piata cu o concurenta

  destul de mare in zona

  pensiunea tre*uie sa isi

  atraga si sa isi fidelizeze

  clientii

  0,2

  0,2

  2

  (

  0,@

  0,2

  Su-total 0,@ % 0,8Total % % *7$+

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  11/29

  Matricea evaluarii factorilor din mediul extern

  Factorii mediului e?tern ; i ( 2%>+/ S cp

  &portunitati#

  Este situate intr%o zona

  frec"ent "izitata de

  turisti

  &rganizarea de drumetii

  in imprejurimi pentru

  admirarea frumusetilor

  peisajelor

  locuri amenajate in aer

  li*er pentru odi$na si

  rela)are, precum si

  pentru joaca copiilor in

  natura.

  In acti"itate "a fi

  deser"it de mem*rii

  familiei, realizand

  economii in ceea ce

  pri"este salariile

  acordate Acti"itatea "a *eneficia

  de scutirea de impozit

  pe profit pentru o

  perioada de (0 ani de la

  inceperea acti"itatii

  Are cunostinte in

  0,2

  0,(

  0,05

  0,(

  0,02

  0,2

  @

  '

  '

  '

  @

  @

  0,8

  0,'

  0,(5

  0,'

  0,08

  0,8

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  12/29

  domeniu lucrand in

  comert de 20 aniSu-total 0,6 % 2,@'2. Amenintari#

  u detine un capital mai

  mare pentru a face unele

  modernizari ala cladirii

  infrasctructura.

  0,2

  0,('

  2

  (

  0,@

  0,('

  Su-total 0,'' % 0,@'Total % % #7@.

  c/ PORTER 2cele cinci 3orte ale lui Porter/

  ( Analiza concurentilor din cadrul sectorului de acti"itate

  % turismul rural este la Bnceputul dez"oltarii

  % piata Bn crestere, sla* acoperita

  ensiunea dispune de sectorul de cazare, restaurant, locuri de joaca pentru

  copii, parcare

  2 Analiza concurentilor potentiali

  Concurenti potentiali pot fi pensiunile nou infiintate. Managmentul societatii

  "a fi permanent preocupat de studiul pietei si amenintarea noilor "eniti. !atorita

  *arierelor de intrare pe piata 4costuri de intrare ridicate, noii "eniti nu reprezinta

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  13/29

  o amenintare imediata, dar tre*uie luati Bn considerare si monitorizati

  Bndeaproape.

  ' Analiza gradului de amenintare a unor produse/ser"icii de su*stitutie

  Amenintarea produselor de su*stitutie D acestea sunt reprezentate de alte

  tipuri de cazare# cort, camping. !eoarece se adreseaza unor segmente diferite ca

  si mod de "iata, capacitate financiara, "rsta, produsele de su*stitutie nu

  reprezinta o amenintare pentru firma.

  @ Analiza capacitatii de negociere a clientilor

  Clientul are dreptul de a alege ser"iciile care ii satisfac cel mai *ine

  ne"oile. ;er"iciile de turism isi datoreaza e)istenta turistilor si este logic ca

  furnizorul de ser"icii sa incerce satisfacerea in totalitate a ne"oilor si celor mai

  e)igenti turisti.

  ;egmente de clienti#

  % persoane fizice

  % societati comerciale D clienti unici sau periodici

  % societati comerciale D distri*uitori ai ser"iciilor de turism oferite de pensiune,

  si anume agentiile de turism.

  Clientii au raport de forta relati" Bn relatie cu societatea. Cea mai mare

  forta Bn negocierea pretului si al termenelor de plata o are cel de%al treilea

  segment. Acesta "a putea o*tine comisioane si termene de plata preferentiale,

  datorita relatiei lungi si profita*ile pentru am*ele parti.

  5 Analiza capacitatii de negociere a furnizorilor

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  14/29

  Fn domeniu nu este atracti" daca furnizorii au posi*ilitatea de a creste

  preturile resurselor oferite si de a reduce cantitatea li"rata. entru a%si asigura

  cola*orarea furnizorilor, pensiunea a sta*ilit relatii de lunga durata reciproc

  a"antajoase cu acestia.

  4/ 'n3ormatii strategice suplimentare

  ' O-iective strategice

  &*iecti"ul principal

  Il reprezinta recuperarea in"estitiei de (00000 de euro in termen de doi

  ani. !upa aceasta perioada in care in"estitia initiala "a fi amortizata, se "a trece

  pe profit. entru realizarea acestui o*iecti" este necesar un "enit zilnic de minim

  @50 +&, pro"enind din ser"iciul de cazare, la care se adauga si "eniturile din

  ser"iciile de alimentatie de agrement.!aca acest "enit minim nu se realizeazazilnic, se reporteaza incasarile saptamanale, in conditiile in care in ee%end%uri

  se estimeaza o ocupare a locurilor de cazare de (00 H.

  !in "eniturile o*tinute din alimentatie si agrement se "or acoperi

  c$eltuielile curente 4c$eltuieli de menaj si intretinere.

  &*iecti"e particulare#

  % cresterea notorietatii in randul consumatorilor potentiali intr%un an% cresterea gradului de ocupare permanenta a pensiunii la un ni"el de 0 H

  % cresterea ni"elului de ocupare permanenta la 0H in urmatorii ' ani

  % amenajarea unui *azin de inot in termen de 2 ani

  % amenajarea unui teren pentru sport 4fot*al, tenis in termen de ( an

  % ac$izitionarea a doua A-=%uri in termen de ( an

  % crearea unui ser"iciu de imprumutare a ec$ipamentelor de sport 4iarna si "arain termen de 6 luni

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  15/29

  % fidelizarea clientilor intr%o proportie de '0H in termen de 2 ani

  Cresterea notorietatii in randul consumatorilor potentiali intr%un an se "a

  face prin aparitii in presa locala, lansarea pe internet, impartirea de pliante,

  promo"area prin agentii. -ratarea clientilor in mod corespunzator "a ajuta la

  promo"area pensiunii prin reclama din gura in gura si recomandari.

  ''/ Structura si capacitatea

  ensiunea +oua a fost conceputa ca un loc de odi$na si rela)are pentru

  toate categoriile de clienti a"and o capacitate totala de 20 de locuri, (0 camere,

  salon traditional cu o capacitate de '0 persoane cu semineu si dotari audio%

  "ideo, salon pentru recreere si un loc de parcare de locuri. Astfel pensiunea sta

  la dispozitia clientilor cu @ camere du*le cu 2 *ai pe $ol ce se afla amplasate la

  parterul pensiunii, @ camere du*le cu *ai proprii amplasate la etaj si 2 camere

  du*le cu *ai pe $ol localizate in mansarda. Camerele sunt complet mo*ilate cu

  pat du*lu, *aie proprie sau pe $ol, t" ca*lu, incalzire centrala, apa calda si rece.

  '''/ Resurse umane

  ersonalul pensiunii +oua este structurat in ta*elul urmator asfel#

  Tabel 4. Personal

  Personal Se? Varsta Studii

  ( *ucatar masculin @5 1iceu, calificat( ospatar feminin 2@ 1iceu, calificat

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  16/29

  ( ospatar feminin 22 1iceu, calificat( ospatar sef masculin '2 1iceu,calificat( ingrijitor feminin @2 1iceu, necalificat( ingrijitor feminin 50 rofesionala,

  necalificat( receptionist feminin '2 ;tudii

  superioare,calificat( director masculin 52 ;tudii superioare(umar Total 4 % % %

  'V/ 5'0A(T &O(TA5'0mii lei

  r. !enumire cont de acti"/ !enumire cont ;olduri finale!e*it Credit

  (. Ca ital social "9rsat '.000.000

  5. urnizori 50.000

  . +ezer"e (00.000

  (0. !is . la *9nci Bn lei '50.000((. Casa Bn lei (00.000(2. -&-A1 @.050.000 @.050.000

  V/ &'FRA )E AFA&ER' #$$@>#$%$

  A 2008 200 20(0

  VALOARE 12300 RON 14300 RON 13780 RON

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  17/29

  Procese operaBionale

  5")emersul structural%"6ARTA PRO&ESE0OR

  17

  Procese de management general

  Analiza efectuat9de management

  lanificare*ugetului de

  "enituri i c$eltuieli

  ;ta*ilireaorganigramei i

  responsa*ilit9:ilor

  ;ta*ilire politicilor decalitate i o*iecti"elor

  lanificarein"esti:ii

  Procese demanagement

  al calitCBii

  Procese demonitorizare7

  mCsurare7 analizCDi m-unCtCBire

  Implementarea ;istemului

  deManagement

  Integrat

  Frm9rireaderul9riiin"esti:iilorBn aparatur9

  Analiza datelor

  +eactualizareainforma:iilor

  turistice pentruser"iciile dinportofoliu

  Audit e)tern

  Audit intern

  m*un9t9:irecontinu9

  Ac:iunipre"enti"e

  Procese suportE"aluareperforman:ecola*oratori

  Informatic9Acti"it9:i financiar%conta*ileApro"izionare

  lanificarea

  !ez"oltarea"iziunii si a

  strategiei

  roiecte decercetare

  ;electareaser"iciilor

  oferite

  Ela*orare proiectepri"ind protec:ia

  mediului

  Modernizarea spa:iilor decazare

  1i"rare ser"icii

  acturare ser"icii client

  CE+IJE

  C1IE-

  ;A-I;ACE+E

  C1IE

  -

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  18/29

  #"Procese operationale 2lantul valorii lui Porter/7 de spri8in7 managerialesi de masurare

  Procese de management general

  lanificare *ugetului de "enituri i c$eltuieli

  ;ta*ilirea organigramei i responsa*ilit9:ilor

  ;ta*ilire politicilor de calitate i o*iecti"elor

  lanificare in"esti:ii

  Procese operationale

  Ela*orare proiecte pri"ind protec:ia mediului

  !ez"oltarea "iziunii si a strategiei

  ;electarea ser"iciilor oferite

  lanificarea ser"iciilor

  1i"rare ser"icii

  18

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  19/29

  acturare ser"icii client

  Modernizarea spa:iilor de cazare

  roiecte de cercetare

  Procese de monitorizare7 mCsurare7 analizC Di m-unCtCBire

  Analiza datelor

  Im*unatatire continua

  Actiuni pre"enti"e

  Audit intern

  Audit e)tern

  +eactualizarea informa:iilor turistice pentru ser"iciile din portofoliu

  Procese de management al calitCBii

  Implementarea ;istemului de Management Integrat

  Frm9rirea derul9rii in"esti:iilor Bn aparatur9

  Procese suport

  E"aluare performan:e cola*oratori

  Apro"izionare

  Informatica

  Acti"itati financiar conta*ile

  *" Procese cheie" Su-procese" Activitati

  19

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  20/29

  Procesele cheie Su-procese Activitati

  (.Analiza asteptarii clientilor cupri"ire la ser"icii

  (.(.Monitorizareaasteptarilor clientilor

  (.(.(. !eterminareadeficientelor ser"iciilor

  (.(.2.Monitorizareaofertelor competiti"e

  2.;electarea ser"iciilor oferite deorganizatie

  2.(.Ftilizarea sondajelor inrandul clientilor pentrusta*ilirea necesitatiloracestora

  2.2.;electarea de noiser"icii care "or fi oferiteclientilor

  2.'.-estarea eficacitatiiser"iciilor noi

  2.2.(.-ransformareane"oilor clientilor in ser"icii

  '.lanificarea ser"iciilor '.(. lanificarea siac$izitionarea resurselornecesare

  '.2. Cola*orarea cu clientiipentru a determina

  necesitatile acestora

  '.'.Asigurarea calitatiiser"iciilor

  '.(.(.;electarea furnizorilor'.(.2.Ac$izitionare amaterialelor'.(.'.Administrareacontractelor de ser"icii

  @.1i"rarea de ser"icii@.(.1i"rare ser"icii catreclienti

  @.(.(. ;ta*ilirea conditiilorde li"rare a ser"iciului@.(.2. ;ta*ilirea tipului deser"iciu care "a fi li"rat

  pacientului@.(.'.Confirmarea unorcerinte specifice aleser"iciilor pentru clienti@.([email protected] siprogramarea resurselorpentru a satisface cerintele

  20

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  21/29

  @.2.&ferirea de raspunsuri laintre*arile clientilor

  @.'. E"aluarea ser"iciiloroferite

  ser"[email protected].(.&ferirea de raspunsurila solicitarile de [email protected] clientilor

  @.'.(. =erificarea calitatiiser"iciilor oferite5.acturare ser"icii pentru clienti 5.(.acturarea ser"iciilor 5.(.(.!ez"oltarea,

  e)ecutarea si mentinereasistemului de facturare5.(.2.&ferirea de raspunsurila intre*arile clientilorlegate de facturare

  21

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  22/29

  22

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  23/29

  KEC3MA+LIG E;IFE

  Criterii/Grupe decaracteristici

  Caracteristici i"el deimportan:9

  alcaracteristi

  cilor Bncriteriu

  Ierar$izarea

  caracteristicilor de

  prim ni"el

  Caracteristici

  analitice

  Ierar$izareanalitica acaracteristi

  cilor

  ;C&+ECA+! ;C&+ECA+!&!E+A-

  ;u*criterii/su*grupe

  4ta*ela de maturitate

  ( 2 ' @ 5 6 8 (0

  ensiunea

  +oua

  4o

  ensiunea

  Maria

  4

  '"Personal

  *$$

  %7$$$ *$$ % *$$"$$ N N N N N N N N N N#%.$"$

  $#*4$"$

  $

  -

  profesionalism(00 '0.00

  '0.00 o

  [email protected] [email protected]

  - experienta (00 '0.00 '0.00 o 2(0.00 [email protected]

  -

  promptitudine(00 '0.00 '0.00

  o

  [email protected] [email protected]

  - grad de

  adaptare la

  clienti

  (00 '0.00 '0.00 o

  [email protected] [email protected]

  - grad de

  receptivitate(00 '0.00 '0.00

  o

  [email protected] [email protected]

  - motivare (00 '0.00 '0.00 o 2(0.00 [email protected]

  - seriozitate (00 '0.00 '0.00 o 20.00 [email protected]

  - amabilitate (00 '0.00 '0.00 o 20.00 [email protected]

  -

  disponibilitate(00 '0.00 '0.00

  o

  [email protected] [email protected]

  - aspect fizic (00 '0.00 '0.00 o [email protected] 2(0.00

  ''"&onditiio3erite

  *$$ %7$$$

  *$$

  % *$$"$$ N N N N N N N N N N #+*4",$

  #7,$,"$$

  23

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  24/29

  % mo*ilier decalitate

  (00 '0.00

  '0.00 o

  20.00 20.00

  % acces *aie (00 '0.00 '0.00 o

  '00.00 '00.00

  % incalzirecentrala

  (00 '0.00 '0.00 o [email protected] 20.00

  % aerconditionat

  (00 '0.00 '0.00 o [email protected] 20.00

  % stareainstalatiilor 5 22.50 22.50 o 202.50 202.50

  % curatenie incamere si $ol

  (00 '0.00 '0.00 o '00.00 20.00

  % salonfumatori

  50 (5.00 (5.00 o (5.00 (50.00

  % acces lainternet,telefon,ca*lu

  50 (5.00 (5.00 o

  (05.00 (05.00

  % mini*ar 25 .50 .50

  o 5.00 .50

  % grad desecurizare alcamerelor

  50 (5.00 (5.00 o (05.00 ('5.00

  - designulcamerei

  (00 '0.00 '0.00 o 2(0.00 20.00

  - cromatica

  camerelor 50 (5.00 (5.00

  o

  (20.00 (20.00% aranjamenteflorale

  50 (5.00 (5.00

  o (50.00 (5.00

  - suprafatacamerelor

  50 (5.00 (5.00 o (05.00 (20.00

  '''"Am-ientul

  #$$ %7$$$ #$$ % #$$"$$ N N N N N N N N N N

  %.,$"$$

  %74$$"$$

  - luminozitate 250 50.00

  50.00 o @00.00 @50.00

  - caldura 250 50.00 50.00 o

  @50.00 @50.00

  24

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  25/29

  - conditii de

  igiena250 50.00 50.00 o 500.00 @50.00

  - calitatea

  dotarilor

  tehnice

  250 50.00 50.00 o '00.00 '50.00

  'V"Strategii de

  mar9eting

  #$$

  %7$$$ #$$ % #$$"$$ N N N N N N N N N N%.$$"$

  $%7@$$"$

  $

  - pret 600 OOOOO

  (20.00 o 60.00(,080.0

  0

  - promovare @00 80.00 80.00 o [email protected] 20.00

  TOTA0 %7$$$ > %7$$$ > %7$$$ N N N N N N N N N N47@+4"

  ,@7*4,

  25

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  26/29

  ," Porto3oliile de a3aceri: servicii 2reprezentarea in matricea !c;inse

 • 8/14/2019 Proiect Pensiunea Roua.doc

  27/29

  Ino"atie CP! 0,( 2 0,2 0,( 2 0,2 0,05 2 0,(

  (ota 3orteicompetitive

  % *7, % *7* % *7$,

  !atricea !c;inse