39
Investiţia: REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN ZONA CLUJULUI. CAPTAREA DIN TARNIŢA ŞI ADUCŢIUNEA PRINCIPALĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STAŢIA DE TRATARE A APEI GILĂUAmplasament : Lacul Tarniţa – Barajul Somesul Cald, Statia de tratare apa Gilău, jud. Cluj Beneficiar investiţie : S.C. Compania de Apa SOMES SA Finantator: Program ISPA – 2000/RO/16/P/PE/008 Valoare Contract: 10,124,551.00 Euro Antreprenor General: Consortium - STRABAG AG - S.C. - HIDROCONSTRUCŢIA - S.A. Proiectant Consultant Antreprenor: STRABAG AG Subproiectant de specialitate: Începuta sub firma S.C. RUXPRO S.R.L. Bucureşti si finalizat prin SC ECO AQUA DESIGN SRL 1 Generalitati Investiţia “ REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN ZONA CLUJULUI. CAPTAREA DIN TARNIŢA ŞI ADUCŢIUNEA PRINCIPALĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STAŢIA DE TRATARE A APEI GILĂU.” A fost realizată în Craiova în cadrul Programului ISPA – 2000/RO/16/P/PE/008. Municipiul Cluj, a cărui populaţie este estimată la cca. 340 000 locuitori, este alimentată cu apă în principal din râul Someşul Mic, prin intermediul rezervoarelor din Gilău şi a lacului Someşul Cald şi deasemeni din frontul de captare din puţuri de la Floreşti. Necesarul de apă estimat pentru Municipiul Cluj Napoca în anul 2015 este estimat la cca. 150000 mc/zi. Captarea se face în principal la ora actuală din lacul Gilău, iar amplasarea staţiei este la circa 300 m aval de baraj. Sursa de apă de la Someşul Cald a fost realizată în decembrie 2000 şi a intrat în operare în anul 2002. Apa brută de la Someşul Cald este transmisă la staţia de tratare Gilău printr-o conducta Dn 1200 mm. Ca o alternativă la ambele surse de apă de la Gilău şi de la lacul Someşul Cald, regia de apa a decis utilizarea lacului de la Tarniţa. De aici, apa brută va fi transmisă spre statia de tratare de la Gilău prin intermediul unei conducte de aducţiune de cca. 4,6 km cu o capacitate de 3 m 3 /sec, care va fi conectat ă la aducţ iunea existent ă Dn 1200 mm de la Someşul Cald. Contractul 2 a constat din două componente (obiecte) principale după cum urmează: Componenta 1 Sistemul de captare şi de transport a apei din lacul Tarniţa Componenta 2 Îmbunătăţirea procesului tehnologic în staţia de tratare a apei de la Gilău Componenta 1 este mai departe subdivizată după cum urmează: Obiect 1A Captarea din lacul Tarniţa Obiect 1B Aducţiunea principală de la Tarniţa

Proiect Hidrotehnic Complex Prezentare Ispa Tarnita Pif 2009 48491

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proiect Hidrotehnic

Citation preview

Investiia: REABILITAREA I MODERNIZAREA ALIMENTRII CU AP I CANALIZARE NZONACLUJULUI.CAPTAREADINTARNIAIADUCIUNEAPRINCIPALI MBUNTIREAPROCESULUITEHNOLOGICLASTAIADETRATAREAAPEI GILU Amplasament : Lacul Tarnia Barajul Somesul Cald, Statia de tratare apa Gilu, jud. Cluj Beneficiar investiie :S.C. Compania de Apa SOMES SA Finantator: Program ISPA 2000/RO/16/P/PE/008 Valoare Contract: 10,124,551.00 Euro Antreprenor General:Consortium - STRABAG AG - S.C. - HIDROCONSTRUCIA - S.A. Proiectant Consultant Antreprenor: STRABAG AG Subproiectant de specialitate: nceputasubfirmaS.C.RUXPROS.R.L.Bucuretisifinalizat prin SC ECO AQUA DESIGN SRL 1Generalitati InvestiiaREABILITAREAIMODERNIZAREAALIMENTRIICUAPICANALIZAREN ZONACLUJULUI.CAPTAREADINTARNIAIADUCIUNEAPRINCIPALI MBUNTIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC LA STAIA DE TRATARE A APEI GILU. A fost realizat n Craiova n cadrul Programului ISPA 2000/RO/16/P/PE/008.Municipiul Cluj, a crui populaie este estimat la cca. 340 000 locuitori, este alimentat cu ap n principal din rul Someul Mic, prin intermediul rezervoarelor din Gilu i a lacului Someul Cald i deasemeni din frontul de captare din puuri de la Floreti. NecesaruldeapestimatpentruMunicipiulClujNapocananul2015esteestimatlacca. 150000 mc/zi. CaptareasefacenprincipallaoraactualdinlaculGilu,iaramplasareastaieiestelacirca 300mavaldebaraj.SursadeapdelaSomeulCaldafostrealizatndecembrie2000ia intratnoperarenanul2002.ApabrutdelaSomeulCaldestetransmislastaiadetratare Gilu printr-o conducta Dn 1200 mm. CaoalternativlaambelesursedeapdelaGiluidelalaculSomeulCald,regiadeapaa decis utilizarea lacului de la Tarnia. De aici, apa brut va fi transmis spre statia de tratare de la Giluprinintermediuluneiconductedeaduciunedecca.4,6kmcuocapacitatede3m3/sec, care va fi conectat la aduciunea existent Dn 1200 mm de la Someul Cald. Contractul 2 a constat din dou componente (obiecte) principale dup cum urmeaz: Componenta 1Sistemul de captare i detransport a apei din lacul Tarnia Componenta 2mbuntirea procesului tehnologic n staia de tratare a apei de la Gilu Componenta 1 este mai departe subdivizat dup cum urmeaz: Obiect 1ACaptarea din lacul Tarnia Obiect 1BAduciunea principal de la Tarnia n cadrul prezentului Contract de lucrri, Componenta 1 are urmtoarele scopuri: Obiectul1A-ScopullucrariloresteconstruciauneicaptrinlaculTarniaialimentareacuapa bazinului de rupere de presiune / rezervor de capt de 1000 m3 poziionat n aval de baraj. Componentele sistemului de captare a apei din lacul Tarnia sunt urmtoarele: Turnul de captare din beton armat de pe versantul stng a lacului TarniaPodul de legtur cu turnul de captare Cldirea staiei de transformatoare Conducta de sifonare, cu diametru de 1100 i 1600 mmSistemul de aerisire / dezaerisire i control al presiunii pentru conducta de sifonare Bazin de rupere a presiunii / rezervor de capt Conductadepreaplinabazinuluiderupereapresiunii/rezervoruluidecapt,cu descrcare ctre talvegul vii. Obiectul1B-Scopullucrriloresteconstruciaconducteideaduciuneaapei,delabazinulde rupere a de presiune / rezervorul de capt (realizat n cadrul Obiectului 1A) la racordul cu priza de apa pentru staia de tratare a apei de la Gilu, priz existentla barajul Somesul Cald. Lucrrile pentru acest obiect acoper urmtoarele cerine: Obiectul 1B1 conducta de aduciune Tarnia, 1,200 mm diametrul conductei Obiectul 1B2 sistemul de recuperare a energiei Principalele lucrri componente ale acestui obiect sunt: Realizareaconducteiprincipaledeaduciune,cuundiametrude1200mmicuolungime total (ntre punctele 1F i 5A) de cca. 4.200 m, instalarea tuturor vanelor si fitingurilor de pe traseu si construcia structurilor aferente Construcia Sistemului de Recuperare a Energiei RealizareaSistemuluidecontrolladistan(RCS)ncameradecontrollastaiadetratare Giluprecumiinstalaiiledemsur,controlsiinstalaiielectriceaferentecaptriidelaTarnia i aduciunii Tarnia. Componenta 2 are urmtoarele scopuri: Obiect 2AInstalaii i echipamente noi n staia de tratare a apei de la Gilu Obiect 2BConstrucii noi n staia de tratare a apei de la Gilu Obiect 2CRealizareasistemuluiSCADApentrucaptareadinTarnia,aduciuneaprincipali pentrumbuntirea procesului tehnologic la staia de tratare a apei Gilu. 1.1Obiect 1A:Sistemul de captare Tarnia1.1.1Componentele sistemului de captare Componentele sistemului de captare a apei din lacul Tarnia sunt urmtoarele: Turnul de captare din beton armat de pe versantul stng a lacului TarniaPodul de legtur cu turnul de captare Cldirea staiei de transformatoare Conducta de sifonare, cu diametru de 1100 i 1600 mmSistemul de aerisire / dezaerisire i control al presiunii pentru conducta de sifonare Bazin de rupere a presiunii / rezervor de capt Conductadepreaplinabazinuluiderupereapresiunii/rezervoruluidecapt,cu descrcare ctre talvegul vii. 1.1.2Descrierea general a lucrrilor obiectului 1A Scopul lucrarilor pentru acest obiect este construcia unei captri n lacul Tarnia i alimentarea cu apabazinuluideruperedepresiune/rezervordecaptde1000m3poziionatnavaldebarajul Tarnia.Turnul de captare din beton armat este fundat i ancorat la cota 500,50 mdM pe o platform realizat in versantul stng al lacului Tarnia, pentru care o coborre a nivelului apei n lac a fost aranjat de ctre Beneficiar. Treiadmisii(prize)catreturnlaunnivelpredeterminat(impus),echipatcugratarepentru reinerea materialelor mari, grtare pentru materialele mici i vane de izolare. Echipament electro mecanic in turnul prizei coninnd trei pompe submersibile, fiecare de 1,5 m3/sec, care funcioneaz n sistemul dou n funciune i una de rezerv, fiecare legat laoconductaderefularesiechipatcuvanedecontrolivaneizolareiracordatela conducta de refulare de deasupra celui mai ridicat nivel al apei.Echipamentauxiliarelectromecanicnturnincluzndunsistemdeepuismentcalculat estimativla20m3/hiunsistemdemacaralepentruinstalareasideplasareapompelori ridicarea i coborrea gratarelor desei a vanelor.Poduldelegturntremalullaculuiiturnuldepriz,cuconductaderefularepozat dedesubt. Substaie electric complet pentru deservirea intregii cerine de putere a turnului de captare, adpostit intr-o construcie n apropierea podului de acces la turnul de captare. Conductadesifonarede1100mmdeaproximativ 25 m de la turnul de priz la camera de vacuumiconductade1600mmdiametrudeaprox.250mlungimedelacamerade vacuumlarezervoruldecapt,cusistemdeaerisire/dezaerisireisistemdecontrolal presiunilorcarespermitaconductelorsoperezecaunsifonpurncondiiadenivelul ridicat al apei din lacul Tarnia i s permit sistemului de pompe s beneficieze complet de efectul sifonrii cand pompele funcioneaz in condiia cand nivelul apei din lac este sczut Legturadelaconductadesifonarelarezervoruldecapt(distribuitorul)incluznd conductadedescrcare segmentat pe trei direcii, toate derivaiile fiind nzestratecu toate accesoriile necesare, comenzi electrice si piese specifice.Bazinulderupereapresiunii,ostructuradebetonarmatcareacioneazcaocamerde recepieaconducteidesifonaresicaocamerderupereapresiunii/rezervordecapt pentru obiectul 1B din aval (conducta de aduciune),cu o capacitate activa de compensare de 1,000 m3, cu o cldire care conine un sistem de ridicare pentru instalarea si transportarea vanelor, echipamentelor electrice i de exploatare. Conductadepreaplindelabazinulderupereapresiunii/rezervordecapt,caretransport gravitaional cu maximum de siguran apa provenit din rezervor ctre canalul de fug al barajului Tarnia, existent in vale, avnd o cdere de 78 m pe o distan orizontal de cca.118 m, incluznd subtraversareadrumuluideacceslacentralaTarniasiunsistemdedisiparealenergieipentrua asigura descrcarea apei n condiii de siguran i stabilitate pe termen lung. 1.1.2.1Caracteristici constructive turn de captare. Construcia are urmtoarele caracteristici: - Turnul are nlimea total de - 26,00 m - nlimea total interioar- 23,50 m - diametrul interior- 6,00 m - diametrul exterior turn- 7,00 m - diametrul exterior fundaie- 9,00 m - arie construit- 40,80 m2 - volum construit- 1063,0 m3 1.1.2.2Echipamentele turnului de captare Sistemul include urmtoarele uniti: -turnul captriioGrtare rare oGrtare deseoVane oPompele de captare oPompele de epuisment Echipament de pompare Total debit instalat: Qi = 3.00 m3/s Numr de pompe:2A+1R Debit nominal pe pomp:5400 m3/h 1500 l/s nlimea de pompare maxim:20.00 m Timp de umplere mediu a conductei de sifonare:200 s 3,3 min (600 mc) Timp mediu de umplere/golire a rezervorului de capt:333s-5,6min(1000 mc) Echipament de drenaj Un compartiment al turnului are un volum de ap estimativ de 175 mc. Total debit instalat: Qi = 3.00 m3/s Numr de pompe:1A+1R Debit nominal pe pomp:20 m3/h 5,6 l/s nlimea de pompare maxim:22.00 m Timp de golire mediu:8,75 h (4,38 h cu ambele pompe) 1.1.2.3Cldire staie TRAFO Cldirea staiei TRAFO este amplasat n interiorul zonei de protecie sanitar cu regim sever de la captare, la cca. 145 m amonte de barajul Tarnia, n dreptul podului de acces la turnul de captare. Osubstaie electricpentrudeservireacaptrii,conducteidesifonareiarezervoruluideruperea presiunii s-a realizat n interiorul incintei zonei de protecie sanitar cu regim sever. Echipamentul instalat va permite alimentarea cu energie electric de la 20kV, din racordul de 20kV LEA de lng rezervorulderupereapresiunii,lavoltajulnecesarpentrualimentareaechipamentelor hidromecanice i a echipamentelor de control i automatizare. Cldirea are faciliti pentru personalul operator. Echipamentul de operare permite operarea n mod automatsaumanualaoperaieidecaptareaapei(prinpomparesausifonare).Sistemuldecontrol conine un sistem de controlul clasic cu relee i PLC. Echipamentuldemonitorizarevaacionalocalpentrumonitorizareinacelatimpcu monitorizarealadistanprinRTU.Monitorizarealadistanvatransmitedateleesenialepentru controlulladistan,permindooperare fr personal permanent. Monitorizarea de la distan se va realiza din staia de tratare de la Gilu prin semnal radio. S-a prevzut un program software de monitorizare compatibil cu cel existent n staia de tratare. 1.1.3Conducta de sifonareDn1600 mm Obiectul 1A2 l reprezint conducta de sifonare dintre turnul de captare a apei i bazinul de rupere a presiunii. Conducta de sifonare este prevazuta la diametrulDn1100 mm pe o lungime total de aproximativ 25,50 m de la turnul de priz la camera de vacuum, conduct din oeli la diametrul Dn 1600 mm peo lungime de aprox. 253 m de la camera de vacuum la rezervorul de rupere a presiunii, din care 2,40 m este piesa de trecere din conduct de oel de la Dn 1100 la Dn 1600, 6,98 m este tronsonul de conduct din oel OL Dn 1600 mm i cca. 239 m este tronsonul de conduct din tuburi de font ductil Dn 1600.Conductadesifonareestedotatacuunsistemdeaerisire/dezaerisireisistemdecontrolal presiunilor.Acestesistemepermitconducteisoperezecaunsifonpurisistemuluidepompes beneficieze complet de efectul sifonrii cand pompele funcioneaz in condiia unui nivel sczut al apei din lac.Conducta de sifonare propriu zis este definit de trei tronsoane: Tronson I de aproximativ 25,50 m lungime, conducta OL Dn 1100 mm pe podul de acces de la turnul de captare la masivul de ancoraj M2-S, inclusiv tronsonul pentru debitmetrul ultrasonic n lungime de 1300 mm Tronsonul II de aproximativ 9.38 m lungime, reprezentat de conducta de racord (difuzorul) Dn1100/1600 mm i tronsonul de conducta OL Dn 1600 mm din camera de vacuum TronsonulIIIdeaprox.239,00mlungime,reprezentatdeconducteledinfontductilaDn 1600 mm, de la camera de vane la racordul cu conducta de distribuie Dn 1600 mm de la rezervorul de rupere a presiunii. Camera de vacuum este amplasat n punctul cel mai nalt de pe traseul conductei de sifonare i este oconstruciecudoucompartimenteicarecuprindemaimultearmturiiechipamentedepe conducta de sifonare: Compartimentul principal -Sistemprincipaldedezaerisirealconducteidesifonare,pedurataamorsrii(amorsarease realizeaz prin pompare), care const dintr-o van de aerisire Dn 150 mm, cu un Q evacuare cca. 7000 mc/h la o presiune de cca. 0,7 barri, van electric de control Dn 150 mm i van deizolareflutureDn150mm.Sistemulesteamplasatamontedepunctuldeschimbarede pant, pe generatoarea superioar a conductei. -Codevizitare,Dn800mm,etanatcuoflanoarb,pecares-aprevzutsistemul secundar de dezaerisire a conductei de sifonare, senzorul de umplere a conductei i stuul de racordalconducteidelapompadevacuum.Couldevizitareareroluldeapermite inspecia n interiorul conductei de sifonare. -Sistemulsecundardedezaerisirepermiteatingereacapacitiideevacuareaaeruluide 10500mc/h(3mc/s)necesarpedurataamorsriipompeiprecumidezaerisireapedurata finalaamorsriiconductei,cnddebituldeaerevacuatminimestede1000mc/hlao presiune minim de funcionare de 0,2 bar. Sistemul este alctuit dintr-o van de aerisire Dn 100 mm, clapet antiretur Dn 100 mm i van fluture de izolare Dn 100 mm. Sistemul a fost amplasat pe acest punct datorit faptului c este cel mai nalt punct de pe traseu, iar coul de acces reprezint un co de colectare a gazelor antrenate de curgerea apei. -Senzoruldeumplereaconducteiareroluldeatransmiteunsemnalpentrusistemul SCADA, semnal care s confirme umplerea conductei i pornirea sifonului.-Manometru digital de indicare a presiunilor din conduct (pozitive i vacuum). - Compartimentul pompelor de vacuum -Pompeledevacuumpermitextragereaaeruluiantrenatpeconduct,reprezentatde:aerul carenupoatefieliminatprinsistemuldedezaerisiredatoritpresiuniiminimede funcionareavanelordedezaerisireiaerul(gazele)caresedegajdinapacarecircul (datorit variaiei de temperatur i presiune, conducta de sifonare funcionnd cu presiune < presiuneaatmosferic).Sistemulestealctuitdindoupompedevacuum1A+1R,vasde separareafazelor,sistemdercireapompelor,alimentatcuapdinlaculTarniaprin intermediul unei pompe submersbile i a unei conducte de refulare, din HDPE. 1.1.4Bazinul de rupere a presiunii rezervor de capt 1.1.4.1Amplasament. Cldirea bazinului de rupere a presiunii rezervor de capt este amplasat n parcarea de pe DJ 107R din avalul barajului Tarnia, la cca. 110 m. 1.1.4.2Caracteristici constructive. Construcia are urmtoarele caracteristici: Rezervor lungime interioara 24,00 m limeinterioar 14,00 m nlime total interioar 5,00 m; arie utila 345,00 m2 ; arie construit 529,02 m2 ; volum construit 1666,3 m3. volum util 1206,5 m3. Hal tehnologic lungime interioara 12,50 m limeinterioar 5,00 m nlime total interioar 4,50 m; arie utila 62,50 m2 ; arie construit 67,83 m2 ; volum construit 325,63 m3. Bazinulderuperedepresiune,amplasatnavaldebarajulTarnia,estealimentatprinintermediul conducteidesifonare.Laintrareanrezervor,conductadesifonaresecontinucuundistribuitor careareintrareaDn1600mmitreiramuriDn600mmprincaresedescarcapanbazinulde descrcare a rezervorului. Fiecare ramur a distribuitorului este echipat cu o van fluture de izolare Dn 600 mm, cu o vana de controltipfluturecuacvatorelectriccucontroladeschiderii,cuuntronsonverticaliunconcu sectiunea orificiului de ieire amplasat sub nivelul minim de 517,00 al apei n bazinul de descrcare.Instalaialucreazcasifondelacotaminim519,36-520,36nlac,funciededebitulcaptat, controlatprinaparatedemsuradebituluiinstalatepeconductadesifonare.ncazdeavarie, debitul excesiv este descrcat peste deversorul de la cota 518,29 i conducta Dn 600 mm, spre ru. Controlul i reglarea instalaiei de sifonare/pompare se face n rezervorul de rupere a presiunii de 3 unitimontatepeceletreiramuriDn600mmaledistribuitorului.Pedouramurisuntprevzute vane electrice cu reglaj automat pas cu pas pentru controlul debitului i pe cealalt ramuro van electriccuoperareautomaton/offpentrucontrolulporniriisifonrii.Ramurilesuntechipatecu vanefluturedeizolareDn600,Pn10,compensatoaredemontajDn600,difuzorDn600/Dn1100. Sistemulestesustinutdecotulde900sprijinitdeplanseuldelacota519,49.Pentrusigurann exploatare, se mai pot prevede sprijiniri ale difuzorului Dn600/Dn1100 pe radierul rezervorului. Pentru controlul nivelului de ap n rezervor n scopul limitrii diferenelor de nivel dintre punctul maximalsifonuluiicotaapeinrezervor,precumipentrulimitareaefectuluivariaieiapein rezervorasupradebituluidesifonare,afostprevzutunperetedeversorlacameraderuperea presiunii. Peretele deversor are cota deversorului la 517,00, ceea ce asigur o diferen ntre punctul celmaianltalsifonului(526,80)inivelulminimalapeinrezervor(517,00)de9,80m. Deasemenea asigura o diferen de nivel de 4,5 m ntre cota apei n lacul Tarnia (NNR=521,50) i cota pragului n bazinul de rupere a presiunii. Cotaaleasapraguluideversor,517,00asigurcondiiiledesifonarepentrutoatecazurile (diferen de cot mai mare sau egal dect pierderile de sarcin pentru orice debit, fa de nivelele minime de sifonare n lacul Tarnia). Pentru perioadele de revizii sau reparaii, n peretele camerei de rupere a presiunii a fost prevzut o vandeperete300x300mm,cuacionaremanual,pentrugolireacamerei.Deasemeniafost prevzutoumetalic,carepermiteaccesulpersonaluluincompartimentulrezervorului. Etanarea uii i a stavilei de perete nu este critic, camera avnd doar rolul de a menine un nivel aproximativ de ap. Instalaiaderidicareestecompusdin dou palane de 15 kN Hr=5 m,L=4.0moperateelectric i prevzute cu cale de rulare. Pentrudescrcareasurplusuluideap(preaplin)afostprevzutundeversorcucreastalacota 518,29, cu un debit capabil max.Q = 3 m3/s care deverseaz n camera de ncrcare a conductei de preaplin.Pentrugolirearezervoruluiafostprevzutovandepereteactionataelectric300x300 mm n peretele camerei de ncrcare a preaplinului, care asigur golirea rezervorului n 6-8 ore.Preaplinulivanadegolirearezervoruluidescarcapancameradencrcareaconducteide golire. Conducta de golire, Dn 600 mm, transport apa la baza versantului, iar prin intermediul unui cmin de rupere a presiunii asigur deversarea apelor n canalul de fug de la Tarnia.Diametrul Dn 600 mm este calculat pentru descrcarea debitului de Q = 3 m/s. Rezervorulmaiesteprevzutcuocamerdencrcarepentruconductadeaduciuneprincipal. Cameradencrcarearelaparteainferioarplniaderacordcuaduciunea,pepereteledinspre rezervor are prevzut o van de perete actionata electric 1200x1400 mm pentru controlul accesului apei n conducta de aduciune, iar pe peretele comun cu camera de ncrcare a conductei de golire areprevzutundeversorpentrucazulsuprapresiunilorpeconductadeaduciune,suprapresiuni generatedefuncionareaSistemuluideRecuperareaEnergiei.Pentruevitareafenomenuluide vortex, n ambele camere de ncrcare au fost prevzui perei/diafragme antivortex. Toate echipamentele sunt proiectate pentru funcionare automat, supravegherea permanent uman nefiind necesar.Dimensionarea i verificarea hidraulic a sistemului s-a fcut pentru Q =1,5 - 3 m3/s. 1.1.4.2.1Rezervorul de ap Infrastructura rezervorului este alcatuita dintr-un radier de beton armat, pereti-diafragme din beton armat.Descrcareaconducteidesifonareserealizeazntr-uncompartimentdistinctalrezervorului,care esteprevzutcuunperetedeversant.Cotapereteluideversantafoststabilitla517,00,pentrua permitefuncionareaconducteidesifonarefrinfluenaniveluluiapeinrezervoritotodata asigura diferena de nivel cu nivelul apei n lacul Tarnia care s permit funcionarea sifonului. Pentruasigurareagoliriicompartimentului,cndsistemulnufuncioneaz,peperetelelateral peretelui deversant a fost prevzut un gol cu dimensiunile de 0,30x0,30 m. Golul a fost prevzut cu o stavil de perete, care se manevreaz de pe planeul de la cota 519,49. Accesul n compartiment se realizeaz pe scrile prevzute de la planeul de la cota 519,49. Accesul din compartimentul camerei de descrcare n cuva rezervorului se face printr-un gol de acces de 1,0 m lime i 2,0 m nlime practicat la baza peretelui deversor. Golul este acoperit de o u metalic careareroldebatardou(nuestenecesaretanareaperfectagolului,pentrucestenecesardoar asigurarea nivelului de ap pe durata funcionrii sistemului). Cuvarezervoruluiafostprevzutcupereiican,pentrudirijareacurgeriapei.Datorit ncrcrilormaridepeplaneulrezervorului,pereiiicanauiroldesprijinalplaneului(din aceast cauz au rezultat grosimi de 40 cm pentru aceti pereti). ndreptulcamerelordencrcareafostprevzutobacarepermiteasigurareacoteiceleimai coborte din rezervor. Peste radierul rezervorului a fost prevzut o ap de pant care s asigure o nclinare de 0,1% spre ba. Lamargineaplaneului,pereiiexterioriairezervoruluisuntprelungiicuunaticde1,30m nlime,pentrusprijinireaumpluturii peste rezervor. Pe zona liber a aticului (neingropata) a fost prevzut executarea unei balustrade metalice. Peplaneulrezervoruluisuntprevzute6gurideventilaieDn300mm,iarfiecarecamerde ncrcareareprevzutcteuncodeventilaiedeacelatip.Couriledeventilaiesuntprevzute cu cciuli i plas de protecie cu ochiuri mai mici de 1 mm. Infrastructuraestehidroizolatapentruapreveniinfiltratiiledeapainrezervoruldeapieste termoizolat pe pereii care nu sunt acoperii cu pmnt. 1.1.4.2.2Camera de ncrcare a conductei de aduciune Tarnia Dn 1200 mm Pentru realizarea ncrcrii conductei de aduciune, a fost prevzut o camer de ncrcare, anex la compartimentulrezervoruluicuadmisiaapeilanivelulradierului.Afostaleasaceastsoluie pentru ca ncrcarea conductei s nu depind de nivelul apei n rezervor. Accesulapeinconductsefacepelaparteadejosacamerei,printr-oplniecuprofilhidraulic, care s asigure pierderi de sarcin ct mai mici la intrarea apei n conduct. Pentruevitareafenomenuluidevortex,peplnieestedispustransversalunzidcaresmpiedice formarea vortexului. Accesulapeincameradencrcareserealizeazprintr-odeschidere1,20x1,40mnperetele rezervorului.Deschidereaesteprevzutcuovandeperete,pentrucontrolulaccesuluiapein conductadeaduciune.Manevrareavaneisefaceprincouldeaccesdepeplaneulrezervorului, acces ce permite i montarea/demontarea vanei pentru ntreinere. Camerade ncrcareareprevzutpe peretele comun cu camera de ncrcare a conductei de golire undeversorpentrudescrcareadebituluigeneratdecazulsuprapresiunilorpeconductade aduciune,suprapresiunigeneratedefuncionareaSistemuluideRecuperareaEnergiei.Cota deversoruluieste50cmpestecotadeversoruluidepreaplin,pentruanufideversatdelama deversant de preaplin. VentilaiacamereidencrcareesteasiguratdeuncodeventilaieDn300mmprevzutpe planeul camerei. Accesul n camer se face pe gura de vizitare prevzut cu capac i ram de font tip necarosabil i pe treptele nglobate n perete. 1.1.4.2.3Camera de ncrcare a conductei de preaplin i golire a rezervorului Dn 600 mm Pentru realizarea ncrcrii conductei de golire, a fost prevzut deasemeni o camer de ncrcare, anexlacompartimentulrezervorului.SoluiadedescrcareapreaplinuluicuoconductDn600 mmafostaleasnloculcanaluluiiniialprevzutpentruaseputeabeneficiademaimulte elemente favorabile, dintre care principalele ar fi urmtoarele: Fenomenuldepierderedesarcin localipelungimeaconducteimicoreazenergiacare trebuie disipat la debuarea n rul Someul Cald Conducta este pozat paralel cu conducta de aduciune Dn 1200 mm Tronson I Execuia este mai uoar ntreinerea este mai facil Nu afecteaz drumul de acces la centrala Tarnia. Accesulapeinconductsefacepelaparteadejosacamerei,printr-oplniecuprofilhidraulic, care s asigure pierderi de sarcin ct mai mici la intrarea apei n conduct. Pentruevitareafenomenuluidevortex,peplnieestedispustransversalunzidcaresmpiedice formarea vortexului. Pentrufunciadegolireaarezervorului,accesulapeincameradencrcareserealizeazprintr-o deschidere0,30x0,30mnperetelerezervorului.Deschidereaesteprevzutcuovandeperete, pentrucontrolulaccesuluiapeincameradencrcare.nacestmodsepoatecontroladebitulde golire,carepentruuntimpdegolirede8oreestedeQ=42l/s,launvolumdeapde1200mc. Manevrarea vanei se face prin planeul rezervorului. Pentru asigurarea unui nivel maxim n rezervor, pe peretele comun cu rezervorul a fost prevzut un deversor la cota 518,29. Deversorul asigur tranzitarea debitului maxim de 3,00 mc/s la o inlime a lamei deversante de 0,80 m. Peste aceast nlime mai exist un spaiu de gard de 25 cm pn la tavanul rezervorului. VentilaiacamereidencrcareesteasiguratdeuncodeventilaieDn300mmprevzutpe planeul camerei. Accesul n camer se face pe gura de vizitare prevzut cu capac i ram de font tip necarosabil i pe treptele nglobate n perete. 1.1.4.2.4Cldirea tehnologic. Pesterezervoresteamplasataoconstructie(haltehnologic)avandstructuraderezistentadin cadre de beton armat , inchideri exterioare din blocuri ceramice 38 cm. Planeul de la cota 519,49 are prevzute urmtoarele goluri tehnologice: Goluri de acces pentru conductele Dn 600 mm 3 buc cu diametrul de 1,20 m Golul de acces al scrii la planseul de la cota 514,29, cu dimensiunile 0,80x0,80m Accesullacota514,29sefaceprinscarimetalice.Podestulscariloresteprevazutcubalustrade metalice, inaltime balustrada= 90 cm. Planeul de la cota 523,04 are prevzute urmtoarele goluri tehnologice: Goluri de acces la vanele de reglaj 3 buc cu dimensiunile 1,00x0,80 m Golul de acces pentru montarea conductelor Dn 600 mm, cu dimensiunile 7,80x3,00 m Accesullacota519,49sefaceprinscarimetalicepoziionatnzonagoluluideaccespentru conductele Dn 600 mm. Acest gol de acces este prevazut cu balustrade metalice cu lan de protecie, inaltime balustrada= 90 cm. Golurile de acces la vanele de reglaj sunt acoperite cu capace metalice, dincareceldindreptulaccesuluiautoestecarosabil.Goluldeaccespentrumontareaconductelor este acoperit cu capace metalice din fii de panouri termoizolante tristrat, prevzute cu balamale. Pentruintretinereaechipamentelorsiexploatareaacestoraesteprevazutunpodrulantlainaltimea de 4,00 m fata de cota platformei auto. Acoperiulhaleitehnologiceestedetipterasanecirculabilacupantacuprinsaintre2si7%. Scurgerea apelor de pe terase se va realiza prin garguie metalice- teava cu diametrul de 100 mm. 1.1.4.2.5Masivul de ancoraj pentru pantalonul conductei de sifonare. La intrarea n rezervor, conducta de sifonare Dn 1600 mm se ramific n trei brae cu dn 600 mm. Pentru stabilitatea pantalonului, acesta a fost prevzut s fie nglobat ntr-un masiv de beton, care va fi adiacent cldirii. 1.2Obiectul 1B: AduciuneaTarnita1.2.1Descriere general a lucrrilor obiectului 1B Scopullucrrilorpentruacestobiectconstnconstruciaconducteideaduciuneaapei,dela bazinul de rupere a de presiune / rezervorul de capt (realizat n cadrul obiectului 1A) la racordul cu conducta existentla barajul Somesul Cald. Lucrrile pentru acest obiect acoper urmtoarele cerine: Obiectul 1B1 conducta de aduciune Tarnia, 1,200 mm diametrul conductei Obiectul 1B2 sistemul de recuperare a energiei Principalele lucrri componente ale acestui obiect sunt: Realizareaconducteiprincipaledeaduciune,cuundiametrude1200mmicuolungime total (ntre punctele 1F i 5A) de cca. 4.200 m, instalarea tuturor vanelor si fitingurilor de pe traseu si construcia structurilor aferente Construcia Sistemului de Recuperare a Energiei RealizareaSistemuluidecontrolladistan(RCS)ncameradecontrollastaiadetratare Giluprecumiinstalaiiledemsur,controlsiinstalaiielectriceaferentecaptriidelaTarnia i aduciunii Tarnia. 1.2.2Obiectul1B1: Conducta de AduciuneTarnia 1.2.2.1Descrierea lucrrilor Delabazinulderupereadepresiune/rezervordecaptvaficonstruitoconductdeaduciune Dn1200mmpentruatransportaapalapunctulderacordcuaduciuneaexistentdelabarajul SomeulCald.Lacca.400metriderezervoruldecaptvaficonstruitomicrohidrocentral electric pentru recuperarea energiei.Rolulprincipalalrezervoruluidecaptestedeafacilitasistemuldecontrolprincreereaunei capacitidestocaretamponntrepunctuldepompare/sifonaresipunctuldetransport gravitaionalalsistemuluideaduciune.Vafideasemenearedusdecalajuldevariaieadebitelor datorit pornirii/opririi pompelor de la captare. Scopulsistemuluiderecuperareaenergieiestesgenerezeelectricitatecaresevatransmiten reeuadenaltatensiune.Aceastreeaesteprevzutstransporteisdistribuieelectricitatea produsnSRElapuncteledeconsumaparinndregieideap.Transportulidistribuiasevor face prin facilitile Companiei Energiei Electrice de transport. Conducta de aduciune este definit de patru tronsoane: Tonson I, ntre punctele 1F i 1A, de la rezervorul de capt la masivul de ancoraj poziionat la intersecia cu drumul de acces la CHE Tarnia TronsonulII,ntrepunctele1Ai2A,delamasivuldeancorajpoziionatlainterseciacu drumul de acces la CHE Tarnia la intrarea n SRE. Tronsonul III, ntre punctele 3A i 4A, de la ieirea din SRE la punctul de racord cu punctul de racord la priza de ap a aduciunii existente spre Gilu. Tronsonul IV, ntre punctele 4A i 5A, de la masivul de ancoraj la punctul de intrare n priza de ap a aduciunii existente spre Gilu. 1.2.2.2Conducta de aduciune Tronson I i conducta de golire a rezervorului. 1.2.2.2.1Amplasament, alctuire i rol funcional al conductelorConducta de aduciune Tronson I (cuprins ntre punctele 1F i 1A)are lungimea de cca. 125 m i diametruldeDn1200mmiestepozatntraneedeschispetaluzulversantului,delacamerade ncrcare a bazinului de capt la intersecia cu drumul de acces la CHE Tarnia. Este parte a conductei de aduciune ctre Staia de Tratare a apei de la Gilu.Conducta de preaplin i golire a rezervorului de capt, Dn 600 mm este pozata in paralel cu conducta de aduciune, i are rolul de sistem de preaplin a rezervorului de rupere a presiunii. Conducta descarc ntr-un cmin de linitire (disipator de energie), de unde apa este deversat n rul Someul Cald, aval de centrala Tarnia. Conductade aduciune1219arerolul de a transporta apa intre bazinul de rupere a de presiune si punctul de racord cu aduciunea Tronson II, n condiii prestabilite de viteza i presiune. 1.2.2.2.2Tranea de pozare a conductelor pe versantAvndnvederenaturaterenuluiversantului(rocigrohoti),conductelesepozeazparialntraneea spat n roc, parial n traneea spat n deluviu, pe supori intermediari din beton. Conducta are o inclinarede cca. 40, are 10 m deschiderentre axele suporilor i 10 m deschidere liber.n seciune transversal, traneea are cca. 4,77 m lime iar taluzele realizate n deluviu au panta de 1:1,5. Taluzele n roc se vor realiza cu pant de 3:1. Conformdatelorgeologicedisponibile,sepresupuneacrocasevagsilacca.1,3-1,5mde suprafaaterenuluinzonasuperioaraconductelorilacca.5,0mlaparteainferioara conductelor (amonte de masivul de ancoraj M2). Acest lucru implic execuia radierului n roc pe primiicca.25,0mnzonasuperioaraconducteloriexecuiaradieruluiconducteindeluviu (grohoti)peurmtoriicca.105,0m.nrealitate,rocaafostprezentpetottraseulconductelor foarte aproape de suprafa, ceea ce a condus la execuia masivelor de ancoraj numai n roc. Taluzele excavaiei sunt majoritar n deluviu. 1.2.2.2.3Execuia proteciei traneii (radier i taluze) Traneapentrupozareaconducteloresteprotejatcontrascurgeriiapelordepeversani,apelor provenitedinlucrridereparaiilaconducteicontradeversriloraccidentaledelarezervorulde rupere a presiunii. Radierultraneiiafostprotejatntrereazemecuoplacdebetonde20cmgrosime,armatla partea superioar cu o plas tip Buzu OB37 6 mm cu ochiuri 100x100 mm. Radierul s-a turnat pe un beton de egalizare de 5 cm grosime. Pe radier au fost prevzute dou rigole de scurgere a apelor, una sub conducta de aduciune i una sub conducta de preaplin. Rigola de sub conducta de aduciune are o lime la baz de 20 cm i o adncime de 20 cm. Rigola de sub conducta de preaplin are o lime la baz de 10 cm i o adncime de 10 cm. Rigolelesuntprevzutelafiecare10mcuicanepentrucurgereaapei,pejumtatedinnlimea anului. Pe radier au fost prevzute ine CF ecartament ngust pentru montajul conductelor i pentru utilizare ulterioarlalucrridentreinere-reparaii.LiniaCFafostprevzutpefiecareparteatraneii, pentru fiecare din cele dou conducte.Pentru accesul pietonal au fost prevzute trepte pe toat lungimea traneii. Din cauza pantei, treptele au25cmlimeicca.19cmnlimeiaufostpoziionatentreinelelinieiCF.Pemarginea dinspre taluz a fost prevzut cte o balustrad tip mn curent. Taluzeleexcavaiei,nroccupantade3:1indeluviucupantade1:1,5,suntprotejateprin nierbare.Marginile proteciei taluzelor vor fi mai ridicate fa de terenul nconjurtor cu cca. 10-15 cm pentru a mpiedica pe ct posibil intrarea apelor de iroire de pe versani n tranee. Betonul utilizat este clasa C20/25. 1.2.2.2.4Reazeme de sprijin intermediare Pentrusprijinireaconducteiaufostprevzuisuporiintermediarilafiecare10m.Reazemele intermediaresuntsprijiniteperole,caretransmitncrcrilenterenprinintermediulunorblocuri de beton (supori intermediari). Avnd n vedere caracteristicile terenului (fundare n roc i n deluviu) au fost prevzute 2 tipuri de reazeme, pentru fiecare tip de fundare. n realitate, s-a utilizat numai primul tip, roca fiind gasit n permanen la nivelul radierului. Reazemele fundate pe roc au o form trapezoidal n seciune i sunt prevzute cu ancore din PC52 32 mm de legtur cu roca.Reazemele fundate pe deluviu au o form dreptunghiular n seciune i sunt deasemeni prevzute cu ancore din PC52 32 mm de legtur cu roca. Acest tip nu a mai fost utilizat. Ancoreledelafundaiileperocsuntforatecca.1,0-1,5mnrociarancorelepentrusprijinirile fundate pe deluviu sunt ancorate cca. 1,50 m n roc. nreazemesuntprevzutegoluridemontajpentrumontareaprinderiloraparatelordereazemale conductelor. Dup montarea acestora, golurile au fost betonate cu beton de montaj. Pentru legtura dintreceledoubetoaneaufostprevzutemustidelegturdinPC5228mmlagolurilede montaj pentru conducta de aduciune i musti de legtur din PC52 25 mm la golurile de montaj pentru conducta de preaplin. Betonul utilizat este clasa C20/25. 1.2.2.2.5Masivul de ancoraj M1 de la rezervorul de rupere a presiunii Pentruancorareaconducteipeversantsuntprevzutedoumasivedeancoraj:Masivuldeancoraj M1 de la captul superior al conductelor i masivul de ancoraj M2 de la baza taluzului. MasivuldeancorajM1estepoziionatsubcamereledencrcareaconducteideaduciuneia conductei de preaplin i are rolul de a prelua eforturile din zona coturilor generate de curgerea apei prin conducte. Masivul M1 conine plniile de acces a apei n conducte, cotul plan de la conducta de aduciune i coturile spaiale de la conducta de preaplin. Masivul M1 este fundat pe roc i are o lungime de cca. 7,03 m i o lime total de 7,70 m. A fost prevzut cu 15 cm mai mare pe fiecare latur dect camerele de ncrcare, pentru a asigura suportul termoizolaiei pentru rezervor. Este prevzut cu ancore din PC52 32 mm, 1,50 m legtura cu roca.Nuafostprevzutcurosturidelucrupentrumontajulconductei,datoritfaptuluicsuporiide montaj a conductelor vor fi prini n roc. Betonul utilizat este clasa C20/25. 1.2.2.2.6Masivul de ancoraj M2 de la baza versantului Masivul de ancoraj M2 este poziionat la baza taluzului i are rolul de a prelua eforturile din zona coturilor generate de curgerea apei prin conducte. Forma masivului M2 este dictat de necesarul de volum de beton rezultat din calcule i de topografia amplasamentului. MasivulM2conine icameraderupere a presiunii pentru conducta de preaplin a rezervorului de rupere a presiunii. Datorit adncimii mari la care se gsete roca de baz (cca. 7,0 m adncime) s-a prevzut fundarea masivului pe materialul deluviu i a fost prevzut cu ancore din PC52 32 mm pentru legtura cu roca de baz.DatoritnecesitiietapizriilucrrilorlaconstruciamasivuluiM2(pentruapermitemontarea suporilorconducteloridatoritobligativitiideaasigurapermanentacceslaCHETarnia), masivul M2afostprevzutcurosturi de lucru att pe vertical, pentru etapizarea lucrrilor, ct i pe orizontal, pentru a se asigura montajul conductelor. n zona rosturilor de lucru sunt prevzute musti de legtur din OB 37 32 mm. Betonul utilizat este clasa C20/25. 1.2.2.2.7Camerade rupereapresiunii pentru conducta de preaplin a rezervorului de rupere a presiunii. Cameraderupereapresiuniiestereprezentatdeungolprevzutnmasivuldeancoraj,care asigur disiparea energiei apei nainte de deversarea n rul Someul Cald. Camera are dimensiunile interioare de cca. 2,70x2,70 m i o nlime de cca. 2,65 m. n camer intr pe la partea superioar conducta de preaplin Dn 600 mm de la rezervorul de rupere a presiunii. Captul conductei se gsete la 0,85 m de radierul camerei. Cotul conductei este nglobat nbetonpentrupreluareaeforturilordatoritschimbriidedirecie.Pentruevitareaeroziunilor datorate jetului de ap, sub conducta vertical a fost prevzut o plac de metal de 1000x1000x10 mm, nglobat n beton ul radierului. PepereteledinsprerulSomeulCaldsuntprevzutedouconducteGRPDn1000mmcare traverseazpereteleiziduldesprijinaldrumuluiicarepermitdeversareaapelornru.Cota radierului conductelor este la cca. 1,0 m de radierul camerei, permindu-se realizarea unei perne de apdeminim1,0mpentrudisipareaenergiei.Pentrudrenajulapeidincamersuntprevzute3 conducte PEID Dn 110 mm la nivelul radierului camerei.Pentru a permite deplasrile relative ntre masivul de ancoraj i zidul de sprijin al drumului au fost prevzute piese de legtur GRP cu pereii din beton.Conducta GRP se leaga de masivul de ancoraj i de zidul de sprijin prin mufe GRP Dn 1000 mm, care permit deplasri datorit tasrilor. Trecerea conductelor GRP Dn 1000 mm prin peretele zidului de sprijin se realizeaz prin gurirea acestuia, pozarea mufei de intrare i a tronsonului de la muf la partea exterioar a zidului la muf dup care se injecteaz rostul dintre piesele noi i betonul vechi. Dup acelai sistem se vor realiza itrecerileconductelordedrenajdinPEID.Pentruetanaresevorutilizamortaredereparaie impermeabile. Accesulncamersefacepelaparteasuperioar,printr-uncodeaccesdreptunghiular,cu dimensiunileinterioare1,00x1,00miuncapacdebetonprevzutcuramicapacdefont carosabil. Coul de acces are grosimea pereilor de 25 cm iar placa de acoperire are deasemeni 25 cmgrosime.PezonaaccesuluisuntprevzutetreptedeaccesdinOB3720mmnglobaten beton pe toat nlimea. Betonul utilizat este clasa C20/25 iar armtura PC52 i OB37. 1.2.2.2.8Debuarea conductei de preaplin n rul Someul Cald Debuarea apei n rul Someul Cald s-a prevzut s se realizeze prin intermediul a dou conducte GRPDn1000mm,carepermittranzitareadebituluimaximde3-4mc/s.Conductelesunt poziionatecucotaradieruluilacca.1,50mdecotatalveguluirului.Pentruevitareaeroziunilor provocate de deversarea apei s-a prevzut iniial o protecie din saltele de gabioane de 0,50 grosime peolimede5,0m,olungimede5,0.Deoarecelabazaziduluidesprijins-agsitroc,iar deveresrile sunt accidentale, s-a renunat la soluia cu gabioane. 1.2.2.3Conducta de aduciune Tronson III. Conducta de aduciune pe acest tronson cuprins ntre punctele 3A i 4A are lungimea de cca. 3743m i diametrul de Dn 1200 mm din GRP i OL pe anumite segmente. TraseulconducteincepedelamasivuldeancorajdinavaldeSRE,punctul3Aisecontinupnn masivul de ancoraj de la barajul Someul Cald, respectiv punctul 4A.Pe acest traseu axul conductei a fost proiectat de aa natur nct s conin ct mai puine schimbri de direcieidepant.ngenerals-aurmritcaaxulconducteisurmreascparteadinspreversanta carosabilului, dar la o distan suficient de mare de acesta ca s nu fie afectat de cderi de material de pe taluze. Cnd a fost posibil, pentru pstrarea aliniamentului drept al conductei s-a prsit zona carosabilului, utilizndu-seterenurileadiacente,dacerauterenurinaturaleitraseulnutreceanzonededebleu.La traversarea podeelor relativ mici s-a aplicat soluia executrii a dou masive de ancoraj care s ncadreze podeul, iar ntre masive s-a prevzut pentru siguran conduct din OL. n unele cazuri, unul dintre aceste masive reprezint i masive de ancoraj la schimbare de direcie. Existena unui pod mai mare pe traseu a necesitat prsirea carosabilului i traversarea vii pe lng pod, pentrusiguranatraversrii.Supratraversareafiindscurt,cca.15mdeschidereliber,nuagenerat probleme deosebite, aceasta fiind realizat cu dou masive de ancoraj i supori n consol pentru reducerea lungimii de autoportan a conductei metalice. Prezentarea pe scurt a segmentelor de traseu: Dup ieirea din masivul de ancoraj de la SRE, traseul conductei ntlnete i traverseaz drumul de acceslacoloniaHIDROCONSTRUCIASATarnia,mergeparalelcurulcca.90m,traverseazalt drum de acces spre colonie i spre fosta baz de producie HIDROCONSTRUCIA SA, dup care intr pe aliniamentul vechiului drum de legtur cu drumul judeean, actualmente n zona chiuvetei lacului Someul Cald. Pe acest traseu, conducta de aduciune este ngropat n tranee i este prevzut cu dou masive de ancorajpentruschimbarededirecie.Totpeacesttraseuafostprevzutcminulderupereapresiunii, necesare funcionrii conductei de aduciune i a SRE. ncontinuare,pnlainterseciacufostuldrumjudeean,peodistandecca.700m,axul conductei este prevzut la marginea carosabilului drumului existent, pentru a permite i circulaia pe drum. Drumulexistentarecarosabilcusuprastructurdeasfalt.Conductaestepozatngropatpnla generatoarea superioar, adncimea traneii fiind variabil. Pe aceast zon s-au executat umpluturi peste conduct, pentru protecie termic i contra eroziunilor, terenul fiind n zona de variaie normal a cotelor apelor din lacul Someul Cald., ntre nivelul minim energetic (NME) i nivelul normal de retenie (NNR). Pe traseu sunt prevzute masive de ancoraj pentru schimbarea de direcie i sunt prevzute dou traversri a unor podee mici, de beton. Subtraversarea podului de pe drumul judeean se realizeaz la o distan de cca. 5 m de pila nr. 1. Delainterseciacudrumuljudeean, traseul axului conductei urmrete n principal aliniamentul drumului,fiindprevzutpeparteadreaptaipeparteastngaadrumului,nsensuldemerssprebarajul Someul Cald. Drumul are o suprastructur de asfalt, iar la cca. 350m de la punctul de racord cu drumul spre CHE Tarnia, conducta este situat sub nivelul minim de exploatare energetic (437,00) i din acest moment conducta devine semingropat pn la jumtatea diametrului. Pe traseu sunt prevzutemasive de ancorajlaschimbareadedirecie,traversareaa11podeei1podlaconfluenacuprulAgrbiciul,2 cmine de golire, dou cmine de aerisire i un punct de golire i un punct de aerisire n punctul de racord. Tronsonul final este reprezentat de conducta metalic care face racordul cu una din prizele de ap pentruconductadeaduciuneexistentncorpulbarajuluidelaSomeulCald.Peacesttronson,pentru susinerea conductei metalice la nivelul accesului n priz, a fost prevzut un suport, care const din dou tronsoane de turn pentru macaralele turn MTO 500, prinse pe o fundaie de beton. Terenuldefundareestemajoritaraluvionar(subcarosabiluldeasfaltsaupeterenurileadiacente),dari zone de roc pe unele poriuni. Avnd n vedere necesitatea golirii conductei n condiiile de lac plin, toate zonele prevzute iniial s nu fie acoperite au fost prevzute cu masive de ancoraj contra flotatiei i acoperite cu minim 1 m de umplutur peste conduct. 1.2.2.3.1Diametrul conductei conductei de aduciune Conductaprincipaldeaduciuneareundiametrunominalde1.200mmivatransportaundebit maxim de 3 m3/sec. 1.2.2.3.2Materialul conductei MaterialulpentruconductesteGRP,iarpentruzonadeconductforat,traversripodurii podee i zona de racord a fost utilizat conduct de oel. 1.2.2.3.3Legtura ntre tronsoane Avnd n vedere tronsonarea i execuiei n paralel a tronsoanelor conductei de aduciune, pentru a se putea realiza unirea tronsoanelor executate n paralel, a fost nevoie de procurarea unor piese de legturlacapeteletronsoanelor,caresfaclegturantreele,indiferentdedistanarezultat. Aceste piese sunt cuplajele Viking Johnson care asigura legarea tronsoanelor de aduciune executate n paralel. 1.2.2.3.4 Blocuri de ancoraj i traversri de podee Avndnvederenaturaconductei,respectivconductGRP,s-auprevzutblocurideancoraj (reazem) la toate coturile conductei cu o deviere mai mare de 11/4o , att n plan orizontal ct i n plan vertical (schimbri de direcie i schimbri de pant) . Masiveledeancorajdepetraseulconducteipozatenlac,avndnvederemoduldepozarea conductei de aduciune, sunt prevzute cu o fundaie adnc, care s preia forele de mpingere. Avnd n vedere forele de mpingere i momentul care apare n peretele masivului, s-a prevzut armarea masivului pe peretele de sprijin. nafardeacestepuncte,soluiiledetraversareapodeeloraplicrealizareaadoumasivede ancoraj(desusinere)ntrecaresuntcuprinseculeelepodeelor,iarntremasivesepozeazo conduct din OL, pentru siguran, pe traseul vii, n perioada de lac plin, fiind posibile antrenri de material semiflotabil sau trt. MasiveledeancorajseexecutdinbetonarmatturnatmonolitclasaC20/25,avndgrosimea pereilor de sprijin de minim 50cmi armare cu bare de oel beton OB 37 pe zona lacului Someul Cald. Acoperirea armturilor cu beton este de minim 5 cm. Masivele de ancoraj au adncimi de fundare variabile n funcie de amplasamentul masivului pe traseu. 1.2.2.3.5Camine de golire Armturile de golire s-au prevzut n punctele joase ale aduciunii, n cmine de protecie. Diametrul robinetelor de golire este de 300 mm. Cmineleauroluldeprotecieavanelordegoliredecureniideapideplutitori.Capacul cminului,prefabricat,permiterealizareaunuigoldeaccesdecalatfadepoziiavanei,lucruce mpiedicsedimentareamaterialuluinsuspensiepestearmturiledincmin,itotodatpermite evacuareaapeidinconductsauadmisiaapeinconduct,pentruegalizareapresiunilor,ncazde lucrri de reparaii la aduciune. Cminele se execut din beton armatclasa C20/25, avnd grosimea pereilor de 15cm, radierul de 20 cmi armare cu bare de oel beton PC52. Acoperirea armturilor cu beton este de minim 3,5 cm. 1.2.2.3.6Camine de aerisire-dezaerisire npunctelecelemainaltealeaduciuniis-auprevzutrobineteautomatedeaerisire-dezaerisire, montate n cmine de protecie.Caminele de aerisire sunt prevazute cu vane automate de aerisire/dezaerisire cu diametru ventilelor de aerisire de 150 mm. In schema de montaj este prevazut si un robinet Dn 150 mm pentru izolarea ventilului de aerisire. Pentru punctele de dezaerisire aflate sub nivelul lacului Someul Cald, au foast prevzute cmine de betondinelementeprefabricate,pentruafimontaterapidpeamplasament.Cmineleaurolulde protecie a vanelor de dezaerisire de curenii de ap i de plutitori. Capacul cminului, prefabricat, permite realizarea unui gol de acces decalat fa de poziia vanei, lucru ce mpiedic sedimentarea materialului n suspensie peste armturile din cmin, i totodat permite evacuarea aerului. Cminele se execut din beton armatclasa C20/25, avnd grosimea pereilor de 15cm, radierul de 20 cmi armare cu bare de oel beton PC52. Acoperirea armturilor cu beton este de minim 3,5 cm.Avnd n vedere necesitatea golirii conductei n condiiile de lac plin, a fost prevzut o conduct de legare a vanelor de aerisire cu presiunea atmosferic, pozat pe mal. 1.2.2.4Conducta de aduciune Tronson I i Punctul de racord de la priza Someul Cald RacordulcuconductadeaduciuneexistentdelabarajulSomeulCaldsevarealizalaunadin prizele existente n corpul barajului. ncorpulbarajuluiexistdouprizedeapalctuitedindouconducteDn1200mmparalele,la distande3800mmntreaxe,iacroraspiraieestecontrolatcucteunbatardou 2200x2700mm. Conducta de racord face legtura ntre conducta de aduciune de la Tarnia i una din prizele de ap existente i este realizat din OL Dn 1219x9,5 mm. Legtura cu conducta GRP se realizeaz la cota 422,50 cota radierului, dup masivul de ancoraj de la baza punctului de racord. De la aceast cot, conducta de racord urc la cota 431,95, 5 cm peste cota radierului prizei de ap, de unde pleac spre priza de ap. Soluiaderacordconstnintroducereauneiconductedemetalilegareaacesteiadeunadin aspiraiileexistente,etanarearealizndu-seprintr-unineldecauciuc.Nuafostprevzutsudarea conducteinoidecelevechi,pentruapermitedeplasrilerelativedatoriteforturilordinconducta nou.Etanareapunctuluideracordnuestecritic,presiuniledinconductidinlacnzonade racord fiind relativ egale. Pe zona batardoului se va realiza o diafragm de beton, cu dublu rol: De separare a prizei nr. 1 (dinspre mal stng) de apa din lacul Someul Cald Defixareaconducteideracord,pentrurealizareaetanriilambinareacuconductadin corpul barajului. Construciadesusinereaconducteimetaliceestealctuitdindoutronsoanedeturndemacara turn MTO 500, prinse la baz de o fundaie de beton. Fundaiaestealctuitdintr-oplacdebetonarmatcudimensiunile8,90x7,80x2,00m,pecare reazmtronsoaneledemacaraturn.Cotadefundareeste414,00,iestedictatdeconfiguraia terenului din vecintatea prizei. Construcia este realizat la 5,00 m de corpul barajului, la cota 418,00. Principalele elemente pe conducta de racord vor include: 150 mm diametru van de aerisire 1.2.2.4.1Punctul de racord de la Someul Cald Racordul cu conducta de aduciune existent de la barajul Someul Cald se realizeaz la prima din prizele existente n corpul barajului, respectiv la priza dinspre malul stng. n corpul barajului exist dou prize de ap alctuite din dou conducte Dn 1219x10 mm paralele, ladistande3800mmntreaxe,iacroraspiraieesteprevzutcucteunbatardou 2200x2700mm i un grtar des. Conducta de racord face legtura ntre conducta de aduciune de la Tarnia i una din prizele de ap existenteiesterealizatdinOLDn1219x11,9mm sifontaductilaDn1200mm.Legturacu conducta GRP se realizeaz la cota 422,47 cota radierului i 423,07 cot ax conduct, dup masivul deancorajdelabazapunctuluideracord.Delaaceastcot,conductaderacordurclacota 432.509 n ax, 9,5 mm peste cota axului prizei de ap, de unde pleac spre priza de ap. Soluiaderacordconstnintroducereauneiconductedemetalilegareaacesteiadeunadin aspiraiileexistente,etanarearealizndu-seprinsudareapeconturuldelegtur.Etanarea punctului de racord nu este critic, presiunile din conduct i din lac n zona de racord fiind relativ egale. Construcia de susinere a conductei metalice este alctuit dintr-un tronson de turn de macara turn MTO 500, prins la baz de o fundaie de beton. Fundaiaeste alctuitdintr-unmasiv de beton simplu cudimensiunile5,50x5,50x4,10m,pecare esteprinstronsonuldemacaraturn.Cotadefundareeste422,00,iestedictatdeconfiguraia terenului din vecintatea prizei (cota rocii este 423,30 i ncastrarea a fost prevzut pe 130 cm). Pe ozonspreruaufostprevzuteancore,pentrusiguran,rocadefundarepeaceastzonfiind alterat parial. Masivul de beton este realizat la 3,85 m de piciorul amonte al barajului, de la cota 422,00, n afara excavaiei n roc realizate pentru fundatia barajului. Principalele elemente pe conducta de racord includ: van de aerisire Dn 150 mmvan de izolare Dn 150 mm Reducie Dn 200/150 mm Van de golire Dn 200 mm CompensatordedilatareDn1200mm,pentruapermitedeplasrilerelativedatorit eforturilor din conducta nou. 1.2.2.4.2Conducta de aduciune ConductadeaduciuneTronsonIVncepedelapunctul4Aiesteprevzutnordinecu urmtoarele componente: Pies de legtur cu conducta GRP Pies de legtur cu flan, Dn 1200 mm, font ductil Teu pentru racordul de golire, cu flane, Dn 1219x10/219x10 mm, din OL Cot 900 din font ductil, cu flane Tronson de conduct cu flane, din font ductil, L=6595 mm Cot 900 din font ductil, cu flane Teu pentru racordul de aerisire, cu flane, Dn 1200/200 mm, din font ductil Tronson de conduct cu flane din font ductil, L=6595 mm Tronson de conduct cu flane din OL, prevzut cu compensator de dilataie, Dn 1219x11,9 mm, L=6935 mm Tronson de conduct cu flane din OL, Dn 1219x11,9 mm, L=1708 mm Aceast soluie de utilizare a conductelor din font ductil i din OL are urmtoarele avantaje: Permiteexecutareaunuitronsonrigidlanceput,cufontductil,careasigurstabilitatea parialantreguluisistem.Stabilitateaestecompletatdemasivuldeancorajdelabaz,de prinderile pe structura de reazem i de tronsonul de legtur cu priza, din OL. Permite realizarea unui cuplaj elastic cu structura barajului, prin utilizarea conductei din OL pe zona aerian i de legtur cu priza, precum i prin utilizarea compensatorului de dilataie. Permite trecerea de la cota aduciunii Tronson III, 423,07 (ax conduct) la cota de racord n priz, cota 432,521 (ax conduct), respectiv 9,45 m fr a fi necesar legarea de structura barajului i fr a fi necesar un sistem masiv de susinere a conductelor, conductele nsi asigurnd o parte de portan i rigiditate, precum i elasticitate n acelai timp. 1.2.2.4.3Conducte de font ductila (Df)eavadefontductilsuntdeClasaK9icompletatcuNF48-806.evileauocptueal intern de ciment cu un procentaj ridicat de silice sau o cptueal alternativ de protecie pasiv (inactiv).Elesuntimbrcateexteriorcuunstratdezincsialdoileastratdinlacdeasfalt.Ele sunt de 10 barr clasa presiunii nominale. 1.2.2.4.4Punctul de racord cu priza Someul Cald. Priza existent este amplasat n plotul 5 al barajului, spre versantul stng, i are dou prize, una n funciuneiunaderezerv.Prizelesuntprevzutelaintrarecughidajepentruungrtarrarin interior cu ghidaje pentru batardourile de izolare (nchidere). Cotapasareleideaccesdinfaaprizeieste431,70ipasarelaare1,0mlime,fiindprevzut cu balustrade de protecie. Cota pragului timpanului de acces este 431,90. DintimpaneledeaccesalecelordouprizepleacdouconducteDn1219x10mmctrecasade vanepoziionatpeparamentulavalal barajului. Dup intrarea n casa de vane, pe fiecare ramur existanaintedeacestelucrricteovanflutureDn1200mm,acionatemanual,pentruase schimba priza n funciune. DupceledouvaneexistdouteurideracordDn1422/1219,carefaclegturacentralcuo conduct Dn 1422x10 mm. naintedeceledouvane,subconductaDn1219mmsuntprevzutedoupunctedegolire,prin conducte i vane cu sertar Dn 300 mm. n aval de cminul de vane al prizei este adiacent un cmin de vane al aduciunii spre Gilu, cmin careconineoreducieDn1422/1219mm,ovanflutureDn1200mm,acionatmanualiun punct de aerisire/dezaerisire, prevzut cu robinet de izolare. DinplaneledeexecuieaprizeiexistentenbarajulSomeulCald,arezultatcpunctulde conectare il poate reprezenta timpanul de admisie tronson II. Priza de admisie este realizat din trei tronsoane: Timpan tronson I, care are o form dreptunghiular, cu limea de 2200 mm i nlimea de la 2600 mm la intrare la 1460 mm, pe o adncime de 830 mm Timpan tronson II, care are deasemeni o form dreptunghiular la intrare, dar se termin cu o form circular, Dn 1219 mm. Dimensiunile de intrare sunt 2200 mm laime i 1460 mm nlime iardimensiuniledeieiresuntcerccudiametrulDn1219mm.Acestaesteipunctuldecontur racord priz, pe care se va suda conducta circular Dn 1219x11 mm a aduciunii de la Tarnia. Timpan tronson III, care are o form circular pe toat lungimea, pn n camera de vane, pe paramentul aval al barajului. Pentru racord a fost prevzut un tronson de conduct din OL Dn 1219x11,9 mm, cu flane, care se foxeazpepoziiecuajutorulunorsuporilateralisudaideconductidetimpan.Conductas-a sudat pe conturul de legtur cu timpanul, dup care suplimentar s-au prevzut cordoane alternative de chit de etanare i frnghie. S-a cofrat ulterior un guler mprejurul conductei, pentru a se putea betona (prin injectare ) un guler debetondecca.30cmgrosime.nguleraufostprevzutearmturiconstructive,prinsede distanieri sudati de timpanul de admisie i de conducta metalic. Betonarea s-a realizat cu mortare de reparaii care nu se contract la ntrire.Dup realizarea conexiunii se monteaz i restul de conduct metalic, prinderile fiind prevzute cu flane. Pe consola de intrare s-au turnat 20 cm de beton, pentru a realiza suportul conductei. Conductele sunt prinse pe acest prag de beton cu platbande metalice prinse cu conexpanduri. 1.2.2.4.5Legtura ntre tronsoane LegturantreconductadeaduciuneTronsonIIIsiTronsonIVs-arealizatprintr-opies adaptoare cu flans din font ductil i o piesa de legatur font ductil / GRP (Viking Johnson). Unghiul de racord este de cca. 10 i 39, care este preluat cu devieri unghiulare de cca. 0,50 i pe traseul Tronsonului III. 1.2.2.4.6 Blocul de ancoraj M44-T3 Pentruracordareaaduciuniilacotaaxuluiprizeiexistente,afostnecesarurcareaconducteidela cota 423,07 (ax conduct) la cota 432,521 (ax conduct). Pentru aceasta a fost necesar prevederea a dou coturi la 900. Deoarece n aceste coturi apar fore datorate schimbrii de direcie, a fost necesar prevedereaunuimasivdeancorajlaprimulcotiancorareacotuluidelacota432,521(ax conduct) de tronsonul de turn de macara. Deoarece cota conductei de la cota 423,07 este cel mai jos punct, a fost necesar prevederea i a unui punct de golire a conductei, care a fost nglobat n masivul de ancoraj. Masivuldeancorajaredimensiunilenplande4,15x6,00mionlimemaximde3,50m, deoarece roca de baz are o variatie de cota abrupt. Masivul de ancoraj este realizat n dou etape. nprimaetaps-aturnatbetonulntrecotele420,08422,08,realizndu-seofundaiedesprijin pentru montarea pieselor metalice care vin nglobate n masiv. Masivul a fost ancorat cu ancore de legturderocadebaz,ndreptulteuluidinOL.Rostulntreceledouetapedeturnareeste prevzutcumustidelegturPC52,=32mm,L=3.00mla50cmdistanta,paralelcu marginile masivului i paralel cu conductele nglobate. Dup pozarea confeciilor metalice nglobate, s-a cofrat masivul i golul care formeaz cminul de golire, dup care s-a turnat betonul din etapa II. Betonul pentru execuia masivului de ancoraj este clasa C20/25. 1.2.2.4.7Piese nglobate n blocul de ancoraj M44-T3 nbloculdeancorajsuntnglobateteuldinOL1219cuieirelateral219,cotuldinfont ductil Dn 1200 i unghiul de 900, tronsonul de conduct Dn 200 mm i conducta PEID PE80 Dn 250mmPn6,pentrugolireacminului. n cminul de golire este prevzut o van fluture Dn 200 mm pentru golire. 1.2.2.4.8Cminul de golire Cminularedimensiunilenplande1,0x1,0inlimeade1,94m.Pereiicminului,spre exterior,au0,30mgrosimeisuntnearmati.AccesulncminsefaceprintreptedinOL20 mm zincate. Pentru a mpiedica colmatarea cminului, sunt prevzute dou plci de acoperire, din beton prefabricat. Plcile au dimensiunile de 1,40x0,70m, o grosime de 15 cm i sunt armate cu o plas tip Buzu, 6 mmiochiuri100x100mm,poziionatla5cmdeparteainferioar.Plcilesuntprevzutecu urechi de prindere pentru manevraea acestora. Betonul pentru execuia plcilor prefabricate est clasa C20/25. 1.2.2.4.9Structura de susinere Structura de susinere este alctuit din urmtoarele elemente: Fundaia Tronsonul de macara turn MTO 500 Grinzile din profile U pentru susinerea conductei Colierele de prindere a conductelor Tiranii de ancorare pe orizontal a conductelor. Fundaiaaredimensiunilenplan5,50x5,50inlimeade3,64mlacareseadaugo suprabetonare de 50 cm, pentru nglobarea prinderilor capetelor tronsonului de macara. Cota de fundare este 130 cm sub cota rocii de baz, respectiv 422,00. La poziionarea fundaiei s-au studiatplanuriledeexecuieabarajuluiSomeulCald,respectivexecuiaplotului5,pentruanu afectanvreunfeluvrajul.Conformplanurilorexistente,excavaiapentrufundaies-arealizatn afara amprizei excavaiilor pentru plotul 5. nfundaieaufostnglobatebuloaneledeprinderealeturnuluidemacara.Diametrulbuloanelea fost adaptat la dimensiunile gurilor de prindere din tlpile structurii metalice. Tronsonul de macara turn MTO 500 are distanele ntre axe de 3100 mm i lungimea tronsonului de 6000mm.Tronsonul,prinsprinbuloanedefundaie,permitexecuiauneistructuride6,0m nlime.PoziionareaconductelorlacotanecesarsefacepringrinziledinprofileUsudatedela cota superioar i nlimea de beton necesar a fundaiei. Tronsonul de turn existent s-a sablat i protejat anticoroziv prin grunduire i vopsire. Tronsonul de macara este prevzut pe interior cu scri de acces, care vor fi utilizate la ntreinere i exploatarea aduciunii. 1.2.2.4.10 Punct de aerisire-dezaerisire n punctul cel mai nalt al aduciunii s-a prevzut un robinet automat de aerisire-dezaerisire, montat ntr-un co de protecie.Punctuldeaerisireesteprevazutcuovanautomatdedezaerisirecudiametruventilelorde aerisirede150mm.InschemademontajesteprevazutsiunrobinetDn150mmpentruizolarea ventilului de aerisire. S-a prevzut o conduct din PEID care asigur funcionarea vanei de aerisire la presiunea atosferic normal. 1.2.2.4.11 Cminul de vane pentru priza Someul Cald. n cminul de vane exist la aceast dat dou vane cu operare manual. Pentru a se putea manevra din staia de tratare Gilu deschiderea prizei din lacul Someul Cald sau deschiderea conexiunii spre Tarnia, aceste vane trebuie s fie acionate electric, cu posibilitate de comand local i la distan.Deoarecelaaceastdatvaneleerauneoperabile(defecte)iblocatepepoziiasemideschis, situaia impunea schimbarea complet a acestor vane. ncminuldevanealaduciunii,navaldecminuldevanepriz,ncareexistovanfluture actionat manual, cu rol de nchidere a aduciunii, nu a fost prevzut nlocuirea acionrii manuale cuunaquatorelectric,deoarecenuestenecesarnprocesuldemanevrare.Roluldevande nchidere/deschiderealecelordoucaptriserealizeazdinvaneleprizei,vanadinavalavnd acum rol numai de van de linie (izolare). Instalaiile hidraulice din cminul de vane priz constau la aceast dat din cele dou conducte Dn 1200 mm care vin de la prize, pe care sunt montate dou vane fluture Dn 1200 mm, un teu Dn 1400 mmncapetelecruiaseleagconducteleDn1200mmcarevindelaprize.Capeteleteuluisunt nchise cu flane. n cminul de vane priz mai exist dou racorduri pentru golirea conductelor, din eavOLDn300mmprevzutecuvanesertar.Maiexistdeasemeniunracordpentruaerisire, montat pe teul Dn 1400 mm. VanelefluturenoiDn1200mmaufostprevzutecusistemedeacionareelectriceautomate. Actuatoarele vanelor vor avea posibilitatea comenzii locale prin panourile de comand integrate iar comandaladistanprinintermediulbuclelor de curent 4 20 mA se va realiza prin conexiuni la sistemul SCADA, n tabloul electric i de automatizare. Solutia propusa Solutiapropusanumodificadimensiunilecircuitulhidraulicsiinstalatiadegolire.S-aurmaritca lucrarile pe parte de constructie sa fie minime. S-au inlocuit cele 2 vane fluture existente din caminul amonte, cu 2 vane fluture DN1200, PN10, cu actionare electrica. Fazele de demontare pentru o vana au fost urmatoarele: -Se scot suruburile de prindere intre vana si teul demontabil -Sedecupeazacirca130mmdinteuldemontabil,sianumeflansaDN1200siopartedin conducta DN1200-Se demonteaza flansa oarba DN1400 -Se decupeaza circa 120mm din teul demontabil, si anume flansa DN1400 din dreptul flansei oarbe -Se decupeaza circa 120mm din teul demontabil, si anume flansa DN1400 ramasa Toate piesele decupate au fost asigura in timpul taierii (suporti, etc). Dupa decupare piesele au fost scoate din camin prin noul gol realizat cu dimensiunile de 1.45 x 6.60 mp.Piesaceamaimareesteteuldecupat,caresescoatepringolcubratulDN1200injos,avand astfel dimensiunile in plan de 1422mm x 1460mm. Vaneleflutureexistenteauolungimede400mmiarcelenoiau630mm.Dinacestmodivaufost necesare urmatoarele lucrari executate inainte de montarea vanelor fluture si a teurilor demontabile. Pieseledetrecereamontelacareesteconectatsicircuituldegolirenuautrebuitmodificatpt. piesele de montaj (la conducta se vad niste clini sudati, de unde tragem concluzia ca diametrul este mai mare dacat DN1200, iar racordurile conductele de golire nu ar mai avea loc daca se micsoreaza lungimea tronsoanelor amonte). Daca dupa vane este un cot sau un teu, eventualele diferente se pot acoperi.Pt.amarispatiulnecesarmontariinoilorvane,dela400mmla630mm,sevataiadin conductaDN1400ateuluifix,lacirca200mmdeperetespreamonte,ovirolaculungimeade 230mm. Dupa taiere se va trage axul teului cu 230mm spre aval si se va realiza pentru imbinare o sudura pe contur in V la 30 cu completare la radacina, din exterior. Sudura se va realiza in clasa a III-a de calitate iar controlul se va realiza cu ultrasunete. Reasamblarea teurilor demontabile prin sudura, se va face in camin, dupa montarea vanelor fluture. Se va realiza cu o sudura pe contur in V la 30 cu completare la radacina, din exterior. Sudura se va realiza in clasa a III-a de calitate iar controlul se va realiza cu ultrasunete.. Dacalareasamblareateurilordemontabilesevaconstataungradridicatdecoroziunesauacestea prezintadeformaricarenumaipermitpastrareaformeiinitiale,sevaluadeciziarealizariiunor piese noi cu aceleasi dimensiuni si grosimi de tabla. Proiectantul va asigura documentatia necesara la comanda beneficiarului. Atragem atentia echipei de montaj ca inainte se decupeze 230mm din conducta DN1400 sa verifice lungimeavaneiexistente(circa400mm)sieventualsacorectezedimensiuneadedecuparecu valorile gasite. Modificari la partea de constructie. Situatia existenta este urmatoarea: Caminul este din beton armat monolit cu peretii si placa superioara de 20 cm grosime. S-aprevazutuncapacmetalicpentruaccesulincaminde1500x1050mm.Capaculeste rezematpezidullateraliarpedirectialungaacaminuluisereazemapeogrindade300x200mm gabarit maxim. Pe restul lungimii de cca. 5500 mm s-au prevazut prefabricate de 1500x500 mm si 100 mm grosime. Peste prefabricate este turnata o sapa de grosime medie de cca.30 mm. Pentruscoatereasiintroducereaechipamentuluiseprevadurmatoarelelucrarilaparteade constructie: Scoaterea capacului metalic Spargerea sapei de beton Demontarea prefabricatelor pe toata lungimea caminului Taiereagrinziidinbetonmonolitpedeschidereaegalacuaprefabricateloradicape1408 mm Efectuarea lucrarilor de demontare montare Refacerea planseului superior consta in: Executiaunuicadrumetalicpeconturulcapaculuimetalicceconstaintr-uncadrudin platbandade8mmpecaresesudeazauncornier50x50x5mm,petreilaturi.Pelaturaundes-a demolat grinda din beton, se va monta un profil U120 ce se prinde de beton prin intermediul a doua placi din platband de 8 mm grosime si dimensiuni de 180x200 mm. Prinderea platbandei se va face cu minim 4 ancore de 120 mm lungime in beton si 12 mm diametrul. Remontarea prefabricatelorAsternerea unei sape de panta de cca.l 3 cm grosime peste prefabricate. Demolareagrinziiinterioaresevaexecutadacamonteurulconsideranecesaracestspatiude manevra. Demolarea se va face prin taiere pe contur abetonului, pe minim 10 cm adincime si apoi prin spargerea lui. Protecie contra coroziunii Protecia contra coroziunii: - Elementele metalice se vor proteja cu vopsea V3100 epoxy 3 in 1. - Vopsirea se va realiza conform specificatiilor furnizorului. Fitinguri mbinareaevilor se va face cu flane. mbinrile cu flane sunt rigide i sunt tipice pentru aplicaii supraterane ale conductelor. Setul pentru flane. Seturile de mbinare sunt valabile pentru mbinri cu flane fixe, acestea conin toate componentele pentru mbinarea cu flane. Garnitur cu guri pentru uruburi(IBC) grad de rezisten 80 IRHD Suruburi din oel moale (gradul 4.6), piulie i aibe acoperite cu protecie conform specificaiilor industriale pentru ap(WIS) 4-52-03 Garniturile EPDM sunt livrate pentru utilizri n aplicaii cu ap potabil. Vanele sunt prevzute cu flane pentru a permite montarea/demontarea uoar.SimbolurileflanselorstandardsuntPN16.PN10,PN25siPN40.Flanselefolositesuntmarcate PN16 1.2.3Obiectul1B2: Sistemul de recuperare a energiei1.2.3.1Prezentarea sistemului de recuperare a energiei n prezent aduciunea apei de la Someul Cald la Gilu se realizeaz prin ncrcarea conductei de aduciunenzonaprizeideapdelabarajulSomeulCald,nivelulapeinlacvariindntre cotele 437,00 (NME) i 441,00 (NNR) pentru debitul de 3 m3/s, reglajul fcndu-se cu vana de intrare n staia de tratare, nainte de microsite. Pentrudebitulde3mc/s,schemaiprincipiuldefuncionarealeSREtrebuiesasigurecota minim437,00laracordulcuconductadepriz,ceeaceimplicasigurareauneicote piezometrice minime la ieirea din SRE de 437,00+16,8m=453,80. Pentrudebitulde3mc/s,cotapiezometricmaximlaieireadinSREpoatefi 441,00+16,8m=457,80. Pentru cota maxim a apei 518,00 n rezervorul de capt, conducta de ap potabil pe tronsonul TarniaBarajSomeulCalddispunenpunctuldeamplasarealSistemuluideRecuperarea Energiei de o cdere brut maxim de 64,20 m (518,00 453,80 presiune de serviciu aval). Pentrucotaminimaapei515,00nrezervoruldecapt(1,0mpesteradierulrezervorului),se dispunenpunctuldeamplasarealSistemuluideRecuperareaEnergieideocderebrut minim de 61,20 m (515,00 453,80 presiune de serviciu aval). Presiunea static absolut n punctul de amplasare al SRE este de 77,50 m (518,50 441,00 cot ax conduct). Dimensionarea i verificarea hidraulic a sistemului s-a fcut pentru Q = 3 m3/s. Calculul energetic s-a fcut pentru Q = 1.5, 2.0, 2.2, 2.5 i 3 m3/s 1.2.3.2Cminul cu vana de reducere a presiunii DeoarecenfuncionareasistemuluidealimentarecuapastaieidetrataredelaGilupot exista situaii cnd SRE nu funcioneaz (reparaii, revizii, defeciuni, etc) n aval de SRE a fost prevzut o van de reducere a presiunii, care are urmtorul rol: Sistemdesiguranpentruevitareaapariieiunorpresiunipreamarilaracordulcu aduciunea existent (care suporta Pn6 n punctul de racord, iar presiunea dinamic efectiv ar fi cca. 62 mCA i cea static 81 mCA).Sistem de rupere a presiunii pentru cazul nefuncionrii SRE. DeoarecencazulfuncionriiSREvanaderupereapresiuniiprovoacpierderihidraulicen sistem,respectivpierderideenergie,s-aprevzutunby-passDn1200mmprevzutcuovan fluture. Pe durata functionrii SRE, att vana de rupere a presiunii ct i vana fluture de pe by-passsuntdeschise,decipierderiledesarcinsuntminime.PeduratanefunctionriiSRE,vana flutureestenchisicircuitultreceprinvanaderupereapresiunii,careasigurpresiunea necesar n aval. 1.2.3.3Amplasamentul sistemului de recuperare a energiei Sistemul de recuperare a energiei (microhidrocentrala) este amplasata la aproximativ 300 m aval decentralaCHETarnia,pemalulstangalrauluiSomeulCald,ntr-ozonaparinndSC HIDROCONSTRUCIA SA i n apropiere de staia de transformare de la CHE Tarnia. Incinta mprejmuit cuprinde cldirea SRE i modulul staiei de transformare. Cminul vanei de rupere a presiunii este amplasat n afara incintei. 1.2.3.4Caracteristici constructive. Construcia are urmtoarele caracteristici: lungime interioara 21,54 m limeinterioar 9,00 m nlime total interioar 8,25 m; arie utila 192,00 m2 ; arie construit 206,80 m2 ; volum construit 1780,0 m3. 1.2.3.5Constructii si instalatii Constructia dezvoltata pe subsol +parter are ca principala componenta sala microhidrocentralei. Cladirea MHC Tarnita are infrastructura alactuita dintr-o cuva de beton armat iar suprastructura este metalica cu inchideri (pereti si acoperis) din panouri termizolante. Microhidrocentrala este compusa din: Hala echipament hidrocentrala Platforma acces auto Camera dispecer Echipamentelemicrohidrocentraleisuntamplasatelanivelulsubsoluluilacota-1,25m. Infrastructuraestealcatuitadinperetidiafragmedebetonarmatde30cmcubulbidebetonde 60x60 cm in dreptul stalpilor metalici. Planseul este din beton armat pe suport de pietris si folie polietilena. Infrastructura este alcatuita dintr-o cuva de beton armat intre axele 1-6, intre cotele +1.65 si -1.25, cota de fundare este de -1.75. In aceasta cuva sunt amplasate: Circuitele hidraulice ale celor douaturbine; Elementele de racord ale circuitelor hidraulice cu conducta de aductiune si conducta de fuga, amplasate Dulapurile de automatizare si canalele de cabluri amplasate la cota -1.05 (cu 20cm peste cota radier); Spatii anexe pentru atelier de intretinere si spatiu de depozitare partial intre axele 5-6. Principalele dimensiuni ale elementelor infrastructurii sunt: Grosime radier 40cm; Grosime pereti30cm grosime; Fundatii pentru stalpii suprastructurii 60x60cm pe toata inaltimea infrastructurii; Datoritaniveluluiridicatalapeisubterane,aproximativ-1.50msubcotaterenului,s-auluat urmatoarele masuri pentru prevenirea infiltratiilor de apa:Pozitionaredeelementedeetansare,inrostulperimetraldebetonarelacota-1.25intre radier si pereti; Hidroizolatie exterioara; Colectareaeventualelorpierderideapaalecircuitelorhidraulicesauainfilatratiilorserealizeaza prinprevedereauneipantegeneralearadieruluisprerigola(desectiune10x10cm)amplasatain lungul peretelui longitudinal aval. In partea centrala a rigolei s-a prevazut o basa (50x50, h=50cm) din care apa este evacuta de o pompa sumersibila in exterior. Pentru a realiza continuitatea rigolei s-auamplasattevidinPVCcu=110x5.3pezonamasivuluideancorajavalsiafundatiilor stlalpilor. Panta generala a radierului, precum si panta din rigole se va realiza din beton de panta. Acesul de la cota +1.65 la cota -1.25 este realizat prin intermediul a doua scari metalice fixe. Pentru apermiteaccesulpersonaluluipesteconductelececompuncircuitulhidraulicsuntprevazutescari metalice demontabile. In axul 6 este prevazuta o fundatie continua pentru rezemarea placii de la cota +1.65 si a stalpiilor metalicii ai suprastructurii din acest ax. La cota +1.65 intre axele A-B si 5-6 este prevazut un planseu din beton armat ce are rolul de bloc de montaj si platforma de acces. Panourile de comanda si automtizare sunt amplasate la cota +1.65 pe oplacadebetonarmatpestezonadespatiianexepentruatelierdeintretineresispatiude depozitare, partial intre axele 5-6. Suprastructura metalica este astfel alcatuita incat sa permita sustinerea acoperisului cat si un pod rulantdecusarcinautilade5,5tsideschidereade8.00mnecesarmontarii,exploatariisi intretinerii celor doua turbine montate in zona de infrastructura a MHC-ului. Suprastructura este alcatuita din: Stalpiiprincipali2profilelaminateU18putindepartatesolidarizatecuplacute,rezultant unstalpcudimensiunilegenerale180x260mm.InaltimilestalpilorpeceledouaaxeA (h=6.70m) si B (h=5.60m) sunt diferite pentru a se realiza panta acoperisului de aproximativ 5%.Prindereastalpilorinfundatie se realizeaza prin intermediul a 6 buloane M20 gr6.6 la cota+1.25.Lacota+5.60suntamplasateconsolepentrusustinereagrinzilorderularea podului rulant. Partea superioara a stalpilor contine nodul de cadru rigid. GrinzitransversaledeformaIalcatuitedintablesudate(b=180mm,h=300mm, l=6490mm).Imbinareadintregrinzisistalpiestepozitionatainzonademomentminimal grinzilor si se realizeaza prin buloane. Pane profilelaminateU12pozitonate in directia longitudinala pe grinzile transversale, la pasde1.50m,pentrusustinereapanourilordeacoperis.Panelesuntconsideratecagrinzi continui simplu rezemate fiind sudate pe talpa superioara a grinzilor transversale. ContravantuirileverticaleinaxeleAsiBrealizatedinteavametalicapatrata80x3si asamblate prin sudura. Contravantuirea orizontala a acoperisului realizata din tiranti metalici din OB37, tensionati prin intermediul unor mansoane. Stalpisecundariinaxele1si72profilelaminateU12apropiaterezultandunstalpcu dimensiunile generale 110x120mm. La partea superioara este realizata o ariculatie culisanta pentru a permite deformarea pe verticala a grinzii transversale. Inchderilelateraledinpanourisandwich,ferestrelesiusilesuntpozitionatepeunscheletmetalic (retea rectangulara stalpi si rigle) realizata din teava patrata 80x3, pozitionate la fata exterioara a stalpilor principali si secundari. Plafonulla 5,35m inaltime libera din panouri termoizolante PUR de 8cm. S-a optat pentru acoperirea constructiei in sistem de sarpanta si invelitoare din panouri de acoperis termoizolante-PUR grosime 80 mm . Soclu va fi placat cu polistiren extrudat de 5 cm. 1.2.3.6Echipamentul hydro-mechanic Echipamentul hidromecanic const n principal din urmtoarele: 2 (dou) turbine hidraulice de tip FO 140/690; 2 (dou) generatoare asincrone orizontale GA 100/558; 2(dou)acionrihidraulicepentrureglajturbinincluzndigrupuldeuleisub presiune; 1 (una) instalaie de vane 2 (dou) ramificaii; 2 (dou) echipamente electrice. Sunt prevzute deasemenivane de izolare i manevr Un sistem de ridicat, pe cale de rulare, pentru manevrarea echipamentului hidromecanic. Capacitatea la crlig este de 5,5 tf Unsistemdeepuismentalapelorscursedininstalaie,carevorpompaapansistemulde canalizare al incintei. Un sistem de ventilaie care va asigura ventilarea ncperilor i deasemeni va permite meninerea constant a temperaturilor n camerele cldirii. Esteprevzutdeasemeniostaiedetransformareiunsistemdesincronizarecarepermite racordarea SRE la reeaua de distribuie a energiei electrice. 2Executia lucrrilor Proiectarea lucrrilor pentru Contractul 2 a fost realizat de LOUIS BERGER S.A. i U.T.C.B., ca Proiect conform condiiilor de contract FIDIC cartea galben. Proiectul la stadiul de Deseneeste reprezentatdeVolumulV(Volume5Drawings)dinDocumentaiadeLicitaieiarcondiiile tehnicedeexecuiesuntreprezentatedeVolumulIII(Volume3-Specifications)dinDocumentaia de Licitaie. ElaborareaunuiProiectTehnic,adocumentaiilorpentruobinereaavizeloriadetaliilorde execuie au fost n sarcina Antreprenorului de a fi proiectate, n concordan cu Caietul de Sarcini al investiiei (Requirements and General Technical Specifications). ScopulproiectuluitehnicafostdeaactualizaProiectulTehnicObiect1-elaboratlafaza anterioar licitaiei execuiei de lucrri de ctre LOUIS BERGER S.A. i U.T.C.B. ProiectulTehnicaavutcaobiectivenprincipalsdefineascsubobiectelecomponenteale Componentei1-SistemuldecaptareidetransportaapeidinlaculTarniaislecorelezecu funcionarea staiei de tratare Gilu, ca urmare a modificrilor de soluii impuse de avizele obinute pnladatademarriiinvestiieiischimbareatraseuluiconducteiprincipaledeaduciunefa de documentaiadeofertReabilitareaiModernizareaalimentriicuapicanalizarenzona Clujului.CaptareadinTarniaiaduciuneaprincipalimbuntireaprocesuluitehnologicla staia de tratare a apei Gilu, proiect ISPA 2000/RO/16/P/PE/008. ReferitorlasoluiiletehniceprezentatenProiectulTehnicelaboratladatanceperiiinvestiiei, pentruObiectul1Asefaceprecizareacsoluiiletehnicedeprincipiusuntconformecuoferta tehnicdelafazadelicitaieiProiectulTehnicelaboratdectreLOUISBERGERS.A.i U.T.C.B.,dars-ainutcontdeavizeleobinutepnladatanceperiiinvestiiei,lucruceaimpus adaptareaacestorsoluiilacerineledinavize.Dintreacesteavize,avizuldeGospodrireaApelor nr. 180 din decembrie 2000 prevede: instalarea unei aparaturi de msurare a debitelor i a volumelor de ap prelevate din lacul de acumulare Tarnia msurileilucrrilenecesarepentruinstituireazoneideproteciesanitar,nconformitate cu prevederile HG nr.930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar i hidrogeologic (care nlocuiete i abrog HG 101/1997). S-auluatnconsideraredeasemeniobservaiiledinAvizulCTAnr.1178/15.05.2001alSC HIDROELECTRICASA,SucursalaHIDROCENTRALECLUJ,cuprivirelaamplasareaunor reeledeutilitipeamplasamentullucrrilorirecomandareadeastudiaaltamplasamentpentru turnuldecaptare(amontedecelpropusesterecomandat)datoritocupriiterenuluicualte amenajri.Studiereaaltuiamplasament a fost dictat i de necesitatea instituirii zonei de protecie sanitar cu regim sever pe mal i de restriciile impuse n aceast zon. Deasemeni s-a luat n considerare FAX-ul nr. 2068 din 08.08.2003 al SC HIDROELECTRICA SA, SucursalaHIDROCENTRALECLUJ,princaresespecificinterdiciadeaafectastructurade rezistenabarajului,ceeaceaimpusmodificareacoteiaxuluiconducteidesifonare,cutoate implicaiile conexe. Schimbrile de soluie iniiale privitoare la Obiectul 1 au fost n principal urmtoarele: Obiect 1A:Captarea Tarnia (conform prevederi avize) 1.Datorit interdiciei de a afecta structura barajului, cota conductei de sifonare a trebuit sa fie pozatpestecotacoronamentului.Avndnvederecridicriletopoindicaucota carosabilului la coronament n zona de ncastrare n versant mal stng 525,08-525,30, acest lucru a impus ridicarea cotei axului conductei de sifonare de la cota 523,80 la cota 525,80 n dreptul coronamentului barajului i la 525,90 n dreptul camerei de vacuum. 2.Ridicareacoteiaxuluiconducteidesifonareareimplicaiiprivitorlacotaapeinlacul Tarnita de unde poate ncepe sifonarea. innd cont de efectul de rupere a coloanei de ap, rezult cota de la care se poate lua n considerare sifonarea respectiv cca. 520,00 m cot n lac considernd i pierderile de sarcin pe aspiraie. 3.inndcontdeschimbareacoteiconducteidesifonare,pentrupstrareaorizontalitii conductei Dn 1100 de la turn la camera de vacuum, a fost necesar supranlarea turnului de priz cu nc 2,10 m. 4.Avndnvederemoduldefuncionareasistemuluidecaptare(cupompedecaptare), amorsarea sistemului de sifonare se face prin pompare i nu prin pompe de vacuum (ceea ce ar fi i foarte dificil, innd cont de diametrul conductei de sifonare i lungimea acesteia), ca urmarenusejustificaexistenacamereidevacuum(nsensuldeamorsareaconducteide sifonare), ca urmare aceasta a fost prevzut s cuprind un punct de dezaerisire i aerisire i punctpentrucontrolulpresiunilordinconductadesifonare,pentruevitareaapariia vacuumului n conduct. 5.Pompele din turnul de captare funcioneaz n dou regimuri: Regimul de amorsare a conductei de sifonare, cnd este posibil sifonarea, dup care pompele sunt scoase din circuit n cazul cotelor n lac care impun pomparea, un regim de amorsare n prima faz, cu un Hpompare maxim=20,0 m, dupa care urmeaz un regim de funcionare cu H=variabil (1,0-14,0 m), funcie de nivelul apei in lac fa de cota de ncepere a sifonrii, avnd n vedere utilizarea efectul de sifonare n cazul pomprii Acestemoduridefuncionareauimplicatunsistemdecontrolalturaieipompelor,pentru pstrareaconstantadebitului,indiferentdenlimeadepompareipentrureducerea consumului de energie electric. Se poate observa c pompele nu lucreaz niciodat ntr-un singur punct de funcionare, deci randamentele hidraulice i randamentele sistemului vor fi variabile,funciedenecesitilefazeidepompareidenecesitilemomentuluidictatede cotele din lacul de acumulare. 6.Datoritprevederilorlegislative,terenulpecareseinstituiezonadeproteciesanitarcu regim sever, pe o raz de 25 m pe mal, trebuie s fie n proprietatea beneficiarului i liber de oriceconstruciecarenuestenecesarfuncionriicaptrii.Conformridicrilortopo,pe amplasamentul zonei de protecie sanitar intra la aceea dat, dac se pstra poziia turnului, oconstruciecarenuputeafidezafectat(aparinnddebarajulTarnia).Mutareaturnului de priz nspre amonte ar fi afectat doar dou barci, iar lungimea pasarelei de acces nu ar fi fostunimpiediment(cca.12,0mdeschidereliber).Caurmaredeciaavizului Hidroelectrica,turnuldecaptareafostmutatnamontedeamplasamentulpropusprin CaietuldeSarcini,pentruanuafectaconstruciileexistentepeterenulHidroelectricaSA, SH Cluj 7.PeconductaderefulareDn1100mmdelaturnuldeprizafostnecesarinstalareaunei aparaturidemsurareadebiteloriavolumelordeapprelevatedinlaculdeacumulare Tarnia, ca urmare a avizului Apelor Romne. 8.PelaculTarniaafostnecesarprevedereadelucrripentruinstituireazoneideprotecie sanitar,nconformitatecuprevederileHGnr.930din11august2005pentruaprobarea Normelorspecialeprivindcaracterulimrimeazonelordeproteciesanitari hidrogeologic (care nlocuiete i abrog HG 101/1997). Obiect 1B:Aduciunea principal de la Tarnia (conform modificare de traseu) Pentruobiectul1B,soluiiletehnicerealizatediferfadeofertatehnicdelafazadelicitaie, datoritoportunitiioferitedeposibilitateagoliriilaculuiSomeulCaldipozareaconducteide aduciunepetraseulvechiuluidrumjudeeandepemalulstng,careestecuprinsnchiuveta lacului. Aceast soluie tehnic nou referitoare la noul traseu al conductei de aduciune i modul de racord cu aduciunea existent a permis i mutarea sistemului de recuperare a energiei din avalul aduciunii nzonaamonteaaduciunii,cuconsecinefavorabileasupraconducteideaduciuneingeneral asupra ntregului sistem. Facem precizarea c aceast tehnologie de pozare a conductei de aduciune prin lacul Someul Cald este inedit n Romnia, ca urmare unele soluii tehnice prevzute la aceast dat vor trebuii studiate maidetaliatpentruevaluareatuturorimplicaiilor.Caexemplu,laaceastdats-aluatn considerare pe traseul aduciunii din chiuveta lacului ngroparea conductei n tranee spat, pn la generatoareasuperioaraconductei,iumplereatraneiiinc1,0mpestegeneratoarea superioar. Avnd n vedere c la operaiile de ntreinere n cazul pozrii clasice a aduciunilor sunt posibileutilizareaechipamentelordespatclasice(excavatoare,lopei,etc)darlapozareasub nivelul apei nu se pot folosi dect echipe de scafandri, este indicat cel mult execuia traneii, dar nu i umplerea acesteia, pentru a avea acces direct la conduct, neputnd fi folosite mijloace clasice de spat. Deasemeni, utilitatea cminelor de beton, cu capac, nu s-ar mai justifica ca protecie, pentru c acces nu ar mai fi dect subacvatic, iar accesul pentru reparaii i ntreinere ar fi mult complicat sub ap. Referitorlasoluiiletehnicepentruobiectul1B2,sefaceprecizareacsoluiiletehnicesunt conformecuofertatehnicdelafazadelicitaie,doarpoziiaesteschimbat.Desemenica modificare, cminul iniial de racord cu conducta de aduciune existent, nlocuit n soluia actual cucameraderacorddindreptulprizeidinbarajulSomeulCald,afostnlocuitcuuncminde rupere de presiune pentru sigurana funcionrii sistemului sau pentru cazul nefuncionrii SRE din diverse cauze. Principalele modificri sunt deci urmtoarele: 1.Conducta principal de aduciune a apei traseul acesteia a fost modificat astfel nct s fie pozat n chiuveta lacului Someul Cald, pe aliniamentul fostului drum judeean. 2.Caurmareaschimbriitraseuluiconductei,s-aeliminatcminulderacordcuaduciunea existent, aval de barajul Someul Cald i s-a nlocuit cu camera de racord n faa prizei de ap din baraj pentru aduciunea existent 3.Sistemulderecuperareaenergieipoziiaacestuiaafostmutatlacca.300mavalde barajul Tarnia, pe zona amonte a aduciunii principale de la Tarnia. La elaborarea detaliilor de execuie s-au urmrit n principal urmtoarele: Optimizareaturnuluidepriz,dinpunctdevedereatehnologieideexecuie(avndn vedereduratascurtdetimpncaretrebuiescexecutatelucrrileicondiionriletehniceaferente tehnologiilorfolositetimpideprizbetoane,timpnecesardeexcavaienrocfrutilizarea expozivilor, etc). Optimizareafuncionriisistemuluidecaptareitransportalapei,dinpunctdevedereal echiprii i funcionrii echipamentelor. ProiectantConsultantalAntreprenoruluiafostSTRABAGAG,cusediulnViena,Donau-City Strassenr.9,A1220VIENAiSucursalaROMNIA,Bucureti,Calea13Septembrienr.90, telefon 0314125021. SubproiectantnominalizatdelucrriafostS.C.RUXPROS.R.L.,cupunctdelucruB-dul Ferdinand nr. 90, Sector 2, Bucureti, ncepndcudatade01.10.2008subproiectantpentrulucrriledinsarcinaSCRUXPROSRLa devenit SC ECO AQUA DESIGN Bucureti. Subproiectani de specialitate pentru obiectele din cadrul Componentei 1 au mai fost : SCDANEXConsultSRLBucuretipentruparteadeinstalaiiiechipamente hidromecanice de la turnul de captare i rezervorul de rupere a presiunii S.C.ENERGOPROIECTS.R.L.Timioarapentruparteadebatardouridelaturnulde captare SCPROBITSRLBucuretipentru partea de instalaii electrice i automatizri, inclusiv cu racordul electric de la reeaua naional de distribuie de la turnul de captare, staia TRAFO i rezervorul de rupere a presiunii S.C.HYDROENGINEERINGS.A.Timioarapentruparteadeinstalaii,echipamente hidromecanice i automatizri de la Sistemul de Recuperare a Energiei, inclusiv cu racordul electric la reeaua naional de distribuie a energiei electrice. Subproiectani de specialitate pentru obiectele din cadrul Componentei 2 au mai fost : SCABSOLUTWATERPROCESSSRLBucuretipentruparteadeinstalaiii echipamente din staia de tratare Gilu S.C.SIALCOTRADINGS.R.L.Bucuretipentruparteadeinstalaii,echipamente, instalaii electrice i automatizri din staia nou de clorare. Lucrrilor de execuie a sistemului de captare i transport al apei din lacul Tarnia au fost atacate in august 2007. Lucrrileaufostcontinuatentreanii2007-2009dupaDocumentatiiledeExecutieintocmitede STRABAG AG i S.C. RUXPRO S.R.L. pentru fiecare obiect al Componentei I. Peparcursulexecuieiaufostelaborateplanededetaliupentrusituaiilecareaunecesitatacest lucruiaufostmodificateplaneleexistente,conformsituaieiexistentelamomentulexecuiei lucrrilor. Modificrile au fost cuprinse n Desene, Dispoziii de antier i n Note Tehnice. Componenta: 2 - mbuntirea procesului tehnologic n staia de tratare a apei de la Gilu 2.1Schema bloc a procesului tehnologic de la Staia de Tratare a Apei Printre obiectivele prioritare n derularea programului de investiii al CA Some S.A., se numr i asigurarea livrrii apei potabile ctre consumatori la cei mai nali parametri calitativi i cantitativi. SchemablocaprocesuluitehnologicdelaStaiadeTratareaApeiesteprezentatnfigura urmtoare: Ap sitatAp decantatAp filtrat DezinfectareFiltrareDecantareSitare Ap brutAp tratat Preparare i dozare reactivi chimici Procesultehnologicdetratareaapeiestecompusdinpatruproceseelementarencascad,strns dependentefuncionalunuldecellalt.Larndulsu,fiecareprocescareseregsetenschema bloc de mai sus este compus din alte subprocese tehnice. nvedereambuntiriiproceselor tehnologicelastaiadetratareaapeiGiluipentruobinerea parametrilor impusi de normele europene n vigoare, au fost realizate urmtoarele lucrri: oMontare debitmetru pe conducta de aduciune Dn 1200 mm de la Someul Cald (n cmin nou); oMontare van electric de izolare pe conducta de aduciune Dn 1200 mm de la Someul Cald(n cmin nou); oMontare acvator electric la vana cu acionare manual de pe conducta de aduciune Dn 1200 mm de la Gilu; oMontare acvator electric la vana cu acionare manual de pe conducta de aduciune Dn 1000 mm de la Gilu; oMontare debitmetre la intrarea n decantoare(n cmine noi); oMontare tablou electric i de automatizare TEADR n Staia de Reactivi dedicat controlului i achiziiilor de date pentru procesele de la decantoare i de la staia de reactivi; oControlul apei decantate; Montare echipamente de msur pentru urmrirea calitii apei: traductori de pH, turbiditate i conductivitate pentru fiecare decantor; oControlul apei filtrate; Montarea echipamentelor mecanice pentru colectarea probelor de ap din fiecare filtru i din rezervorul de ap filtrat; Montare echipamente de msur pentru parametri apei: traductori de pH, conductivitate, turbiditate i clor rezidual; Montare tabloul electric i de automatizare TEAF1,de la etapa nr. 1 de filtre; Montare tabloul electric i de automatizare TEAF2,de la etapa nr. 2 de filtre; Montare tabloul electric i de automatizare TEAF3,de la etapa nr. 3 de filtre; oPompe ap de splare; nlocuire pompe de ap pentru splarea filtrelor (pompe de ap), a vanelor de aspiraie i refulare i a clapetelor de reinere; Montare tablou electric i de automatizare TEAF4 pentru opompele de ap de splare; oAlimentarea cu ap brut a decantoarelor; nlocuirea vanelor cu acionare manual de intrare a apei brute n decantoare cu vane cu acvator electric(2 vane n cmine noi); Montare tablou electric i de automatizare TEAM n Staia de Microsite; oMontare echipamentelor noi de dozare pentru sulfatul de aluminiu; oMontare instalaie nou de dozare a soluiei de polielectrolit; oExtindere instalaie existent prin montareinstalaie nou de dozare a soluiei de var;oPreclorarea aval de compartimentul de microsite, n camera de colectare (instalaiile de clorare n cldirea staiei de clorare noi); oClorarea final, la intrarea n rezervorul de ap potabil (instalaiile de clorare n cldirea staiei de clorare noi). 2.2Obiectul2A:Instalaii,echipamenteiconstruciinoinstaiadetratareaapeidela Gilu Lucrrilesuntreprezentatedeinstalaiileiechipamentelenoiprevzutepentrumbuntirea procesului tehnologic la staia de tratare a apei Gilu. Lucrrile de montaj instalaii i echipamente au constat n : 1.ETAPA DE FILTRARE MECANIC PRIN MICROSITE oMontare debitmetru pe conducta de aduciune Dn 1200 mm de la Someul Cald; oMontarevanelectricdeizolarepeconductadeaduciuneDn1200mmdela Someul Cald; oMontareacvatorelectriclavanacuacionaremanualdepeconductadeaduciune Dn 1200 mm de la Gilu; oMontareacvatorelectriclavanacuacionaremanualdepeconductadeaduciune Dn 1000 mm de la Gilu; 2.ETAPA DE DECANTARE COLECTARE DATE DE OPERARE oMontare debitmetre la intrarea n decantoare; oMontaretablouelectricideautomatizareTEADRnStaiadeReactividedicat controlului i achiziiilor de date; oControlul apei decantate; Montare echipamente de msur pentru urmrirea calitii apei; 3.ETAPA DE FILTRARE