of 8 /8
DATA: UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: EDUCATOARE: NIVEL II (5-6 ani) – grupa mare; TEMA ANUALĂ : “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:” Zâmbetul mamei” TEMA ACTIVITĂŢII :” Surprizele Zânei Primăvara” DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Ştiinţe TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe şi deprinderi MIJLOC DE REALIZARE: joc logico-matematic FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual; SCOP: - Consolidarea şi verificarea capacităţii de recunoaştere,denumire şi utilizare a formelor geometrice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a )Cognitiv-informaţionale: - să descopere prin pipăire forma, grosimea şi mărimea pieselor din trusa Dienes; - să enumere atributele pieselor geometrice; - să grupeze piesele după formă, culoare, mărime şi grosime; - să descopere forma geometrică rătăcită prin negaţie logică; - să găsească asemănările şi deosebirile dintre cerc şi triunghi; - să verbalizeze acţiunile. b)Psiho-motorii : - să mânuiască cu îndemânare materialul din cadrul activităţii; - să manifeste capacitatea de a-şi controla mişcările şi gesturile în conformitate cu cerinţele activităţii; c)Afectiv-atitudinale: - să participe la activitate, manifestând interes si disponibilitatea de a îndeplini sarcinile propuse; - să respecte regulile şi partenerii de joc.

Proiect Didacticjoc Logico Matematic

Embed Size (px)

Text of Proiect Didacticjoc Logico Matematic

Page 1: Proiect Didacticjoc Logico Matematic

DATA: UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: EDUCATOARE: NIVEL II (5-6 ani) – grupa mare;TEMA ANUALĂ : “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:” Zâmbetul mamei”TEMA ACTIVITĂŢII :” Surprizele Zânei Primăvara”DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul ŞtiinţeTIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe şi deprinderiMIJLOC DE REALIZARE: joc logico-matematic FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual;SCOP:

- Consolidarea şi verificarea capacităţii de recunoaştere,denumire şi utilizare a formelor geometrice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a )Cognitiv-informaţionale:

- să descopere prin pipăire forma, grosimea şi mărimea pieselor din trusa Dienes;

- să enumere atributele pieselor geometrice;- să grupeze piesele după formă, culoare, mărime şi grosime;- să descopere forma geometrică rătăcită prin negaţie logică;- să găsească asemănările şi deosebirile dintre cerc şi triunghi;- să verbalizeze acţiunile.

b)Psiho-motorii: - să mânuiască cu îndemânare materialul din cadrul activităţii; - să manifeste capacitatea de a-şi controla mişcările şi gesturile în conformitate cu cerinţele activităţii; c)Afectiv-atitudinale: - să participe la activitate, manifestând interes si disponibilitatea de a îndeplini sarcinile propuse; - să respecte regulile şi partenerii de joc.

SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea numai cu ajutorul simţului tactil a formei, a mărimii şi a grosimii figurilor geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi); deducerea culorii.

ELEMENTE DE JOC: Mânuirea materialului, aplauze, surpriza, mişcarea.

REGULI DE JOC:  Pe rând copiii numiţi vor alege din cutie prin pipăire o piesă geometrică căreia îi vor preciza atributele (forma, mărime, grosime).

Page 2: Proiect Didacticjoc Logico Matematic

După ce vor fi scoase din cutie câteva piese se va face denumirea culorii acestora. Ele vor fi grupate după formă, mărime şi culoare, iar educatoarea va strecura o piesă “intrus”, copiii trebuind să o descopere folosind negaţia logică: nu este, nici.

STRATEGII DIDACTICE: a. Metode si procedee: conversaţia, exerciţiul,demonstraţia,explicaţia, problematizarea, jocul, Bula dublă. b. Material didactic: Trusa Dienes (48 piese), o cutie, planşa  “Bula dublă”. EVALUARE: - Evaluare continuă prin aprecieri; -Verificare orală, observarea permanentă a comportamentui, aprecieri stimulative, analiza răspunsurilor şi a produselor activităţii, corectarea imediată a răspunsurilor. DURATA: 25-30 minute.

BIBLIOGRAFIE:

- Neagu, M.; Beraru, G.- Activităţi matematice în grădiniţă,- îndrumar metodologic, Editura AS.S, 1995;- M.E.C.I. -Curriculumul pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Bucureşti,2008;- ***, Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Ed. Miniped, București, 2002;- ***, Activitatea integrată din Grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul Preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008;- Dumitrana,M.,-Activităţi matematice în grădiniţă- Editura Compania, Bucureşti, 2002.

EVENIMENTE

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFICSTRATEGII DIDACTICE   EVALUA

RE(Instru

Metode şi Mijloac  Forma de

Page 3: Proiect Didacticjoc Logico Matematic

DIDACTICE

procedee e de învă-ţământ

 organizare

mente şiindicatori)

I.Moment organizato-ric

 Asigurarea climatului psiho-afectiv necesar desfăşurării activităţii - pregatirea materialului didactic necesar activităţii.

Conversaţia

Frontal Observarea comportamentuluiiniţial al copiilor;

II. Captarea atenţiei

Acest moment se realizează prin apariţia Zânei Primăvara , care vine cu surprize , şi-i roagă pe copii să descopere pe rând surprizele aduse de ea şi să se joace cu ele: “ Bună dimineaţa, bine v-am găsit! Sunt primăvara timpurie, Cu rochiţa alb-verzuie Eu aduc zi ce mărţişor Şi Ziua Mămicilor. Vreau ca să le arătăm, Câte la grădiniţă-nvăţăm Şi mult să ne bucurăm.Am aici surprize multe,Vă rog să luaţi aminte!Scisoarea să o citiţiŞi să fiţi foarte cuminţi!Pe mămici să nu le supăraţi,Surprize să le pregătiţiPentru că voi le iubiţi.Acum, eu plec,dragii mei,Să vestesc în toată ţara,Că astăzi e ziua lor,E Ziua Mămicilor!”

Explicaţia

Conversaţia

Surpriza

Zâna Primăvara

Surpriza: cutia, coşuleţul

Frontal

Observarea comportamentuluicopiilor;

Stimularea interesului pentruactivitate;

III.Anunţarea temei şi a obiectivelor

Se citeşte scrisoarea de la Zână:

“ Dragi copii,     Eu ştiu că vă pregătiţi să sărbătoriţi Ziua Mămicilor şi în această cutie v-am adus nişte prăjituri.Azi va trebui să ghiciţi ce

ConversaţiaExplicaţia

Scrisoarea

Frontal Observarea comportamentuluicopiilor

Page 4: Proiect Didacticjoc Logico Matematic

prăjituri sunt în cutie, să le recunoaşteţi după mărime, formă, grosime, să le sortaţi în funcţie de formă, culoare, mărime, grosime, să le comparaţi.”

IV.Dirijarea învăţării

Ordonaţi pe scăunelele aşezate în semicerc copiii se grupează astfel: grupa cercurilor şi grupa pătratelor, grupa dreptunghiurilor, grupa triunghiurilor.Jocul începe cu următoarele versuri: „Prăjiturile colorate  În cutie sunt aşezate  Şi-aşteaptă să povestim,  Tot ce despre ele ştim”.

Explicarea şi demonstrarea jocului     Educatoarea explică copiilor conţinutul jocului: un copil numit de la fiecare grupă vine la masa unde este cutia cu piese din trusa Dienes, caută o piesă geometrică, o analizează fără a o vedea şi-i descrie atributele de formă, mărime şi grosime. Apoi, piesa(prăjitura) va fi scoasă din cutie, descrisă din nou, de data aceasta i se specifică şi culoarea. Ea va fi aşezată la vederea tuturor copiilor.Educatoarea stimulează curiozitatea copiilor prin versurile:„Cutiuţă colorată,Hai, arată-ne îndată,Ce-ai ascuns cu dibăcieCăci copii vor să ştie”.

Executarea jocului de probă

Explicaţia

Demonstraţia

Exerciţiul

Trusa Dienes (48 depiese), o cutie

Trusa Dienes (48 depiese), o cutie

Pe grupe

Pe grupe

Pe grupe

 Aprecierea verbală;

Observarea comportamentului copiilor;

Observarea comportamentului copiilor

Page 5: Proiect Didacticjoc Logico Matematic

Jocul de probă se va executa în scopul verificării înţelegerii regulilor de joc de către toţi copiii şi a respectării sarcinilor didactice.

Executarea jocului propriu-zisVarianta nr. 1:Se va da semnalul de începere a jocului. Dacă răspund corect, vor fi aplaudaţi, iar cei care întâmpină greutăţi vor fi ajutaţi de colegi sau de educatoare.Varianta nr. 2Formele rămase în cutie sunt răsturnate pe covor. Se va cere copiilor, să grupeze piesele după formă. La semnalul educatoarei copiii închid ochii iar aceasta ia o piesă şi o alătură altui grup. Se cere copiilor să descopere greşeala făcută folosind negaţia logică.De exemplu: Această piesă nu este mere, nu este groasă, nu este galbenă, nu este roşie, nici rotund , nici pătrat, nici triunghi.

Conversaţia

Problematizarea

Exerciţiul

Pe grupe

Aprecierea verbală, aplauze

Aprecierea verbală, aplauze

V.Obţinerea performanţei şi asigurarea feedback-ului

Complicarea jocului   Doi copii (câte unul de la fiecare grupă), vor descrie asemănările şi deosebirile dintre cerc şi pătrat.       Descrierea asemănărilor dintre cele două forme geometrice ( au aceeaşi culoare şi mărime);       Descoperirea deosebirilor dintre cele două forme geometrice (grosime şi formă).Ei vor raporta concluziile, iar educatoarea le va nota pe bule la panou.

Bula dublă planşa  “Bula dublă”, jetoane

Pe grupe Aprecierea rezolvării corecte a sarcinilor date

Aprecierea verbală, aplauze

Page 6: Proiect Didacticjoc Logico Matematic

VI.Evaluareaactivităţii

Copiilor li se propune să facă prăjituri aranjând în şir prin suprapunere piesele geometrice. Exemplu: o prăjitură rotundă, cu piese mari şi groase. Se repetă această probă pentru fiecare echipă în parte.

Explicaţia

Exerciţiul

Pe grupe Aprecierea rezolvării corecte a sarcinilor date

VII. Încheierea activităţii

Încheierea activităţii se face prin aprecieri asupra desfăşurării activităţii şi asupra comportamentului copiilor la activitate şi se intonează cântecul “Ghioceii” ca tranziţie spre activitatea practică .

Conversaţia

Frontal Aprecieri stimulati-ve, aplauze