of 20 /20
PROIECT DE LECŢIE Data: 18. 01. 2013 Unitatea şcolară: Colegiul Tehnic „Ştefan Milcu” Calafat Clasa: a IX-a Economic Profesor: Ciurea Elena Cristina Aria curriculară: Tehnologii Disciplina: Organizarea unitătii economice Unitatea de învăţare: „Particularitatile activitatii economice” Conţinutul învăţării: „Clasificarea întreprinderilorTipul lecţiei: Lecţie de comunicarea si însuşire a noilor cunoştinţe Timpul alocat: 50 min.

Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

Embed Size (px)

Text of Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

Page 1: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

  PROIECT DE LECŢIE

Data: 18. 01. 2013Unitatea şcolară: Colegiul Tehnic „Ştefan Milcu” CalafatClasa: a IX-a EconomicProfesor: Ciurea Elena CristinaAria curriculară: TehnologiiDisciplina: Organizarea unitătii economiceUnitatea de învăţare:  „Particularitatile activitatii economice”Conţinutul învăţării: „Clasificarea întreprinderilor”Tipul lecţiei: Lecţie de comunicarea si însuşire a noilor cunoştinţeTimpul alocat: 50 min.

Page 2: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

Competenţe specifice: 

C1: Definiţia întreprinderii;C2: Clasificarea întreprinderilor după statutul

juridic;C3: Clasificarea întreprinderilor după forma de

proprietate;C4: Clasificarea întreprinderilor după dimensiune;C5 : Clasificarea întreprinderilor după natura

cativităţii desfaşurate;C6: Clasificarea întreprinderilor după apartenenţă;

Page 3: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

Competenţe derivate: 

CD1: însuşirea noţiunii de întreprindereCD2: cunoaşterea clasificării întreprinderilor după statutul

juridic;CD3: cunoaşterea clasificării întreprinderilor după forma de

proprietate;CD4: cunoaşterea clasificării întreprinderilor după

dimensiune;CD5: cunoaşterea clasificării întreprinderilor după natura

cativităţii desfaşurate;CD6: cunoaşterea clasificării întreprinderilor după

apartenenţă;

Page 4: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

Strategia didactică:

Resurse procedurale: conversaţia , explicaţia, observarea, dialogul, portofoliul.

Resurse materiale: tabla, caiet notiţe

Procedee didactice: analiza , sinteza

Principii : intuitiei,sistematizării, continuităţii

• Forme de organizare: frontal, pe grupe de elevi si individual.

• Forma de evaluare: chestionarea frontala, observarea sistematica, instrumente de evaluare, portofoliul.

• Locul desfăşurării: sala de clasa

• Bibliografie: “Organizarea unitatii economice - Manual pentru clasa a IX-a”- Valentina Capota, Viorica Dorin, Steliana Nicorici, Editura Akademos Art, 2010

Page 5: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

1.Moment organizatoric/Pregătirea clasei pentru activitate(durata)

Stabileşte ordinea în clasă şi verifică prezenţa elevilor( – 2 min)

Se conformeaza cerintelor.

2. Verificarea temei(durata)

Verifică modul cum elevii au realizat tema (- 4min)

Prezintă şi justifică modul de rezolvare

3.Reactualizarea cunoştinţelor şi captarea atenţiei / Discuţie introductivă (pregătitoare) durata.

Adresează întebări frontal şi individual privitor la temele studiate anterior şi care au legătură directă cu lecţia de zi.( – 4 min)

Răspund şi pun întrebări legate de:Delimitări terminologice: întreprindere, societate, firm, unitate economică.

Page 6: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

4. Anunţarea conţinutului şi a planului de expunere (durata)

Scrie titlul şi obiectivele lecţiei pe tablă – ( 2 min).

Notează în caiete

5. Dirijarea învăţării(durata)

5.1: Definiţia întreprinderii;5.2.Clasificarea întreprinderilor după statutul juridic; 5.3.Clasificarea întreprinderilor după forma de proprietate;5.4.Clasificarea întreprinderilor după dimensiune;5.5. Clasificarea întreprinderilor după natura cativităţii desfaşurate;5.6. Clasificarea întreprinderilor după apartenenţă;

Activitate independentă:notează, răspund şi pun întrebări.

Page 7: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

5. Dirijarea învăţării(durata)

5.1. Intreprinderea este o unitate economică care dispune de personalitate juridică(titular de drepturi si obligaţii, având capacitatea de a săvârşi acte juridice)Fiind compusă dintr-un grup organizat de persoane care desfăşoară procese de muncă utilizand mijloace materiale (masini unelte, materii prime, echipamente etc.)în vederea realizării de produse şi servicii destínate vânzării pe piaţă şi obţinerii unui profit cât mai mare.

Activitate independentă:notează, răspund şi pun întrebări

Page 8: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

5. Dirijarea învăţării(durata)

5.2.După statutul juridic – întreprinderi individuale şi societati comerciale.5.3.După forma de proprietate – private , publice şi mixte.Intreprinderile private sunt :Intreprinderi individuale – aflate in proprietatea unei singure persoane , sau a unei familii care asigura concomitent capitalul, munca si conducerea activitatii .Patrimoniul acestui tip de intreprindere apartine unei singure persoane sau se afla in coproprietatea membrilor unei familii ,care pentru desfasurarea activitatii, pot utiliza unul sau mai multi salariati.

Activitate independentă:notează, răspund şi pun întrebări.

Page 9: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

5. Dirijarea învăţării(durata)

Societati comerciale, care pot imbraca urmatoarele forme:-scocietate in nume colectiv – ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.-societate in comandita simpla - ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati: comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor

Activitate independentă:notează, răspund şi pun întrebări

Page 10: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

5. Dirijarea învăţării(durata)

- societate in comandita pe actiuni – al carui capital social este impartit pe actiuni iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati: comanditarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor.- societate pe actiuni – ale carei obligatii sociale sunt garantate numai cu patrimoniul social , iar actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor - societate cu raspundere limitata - ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social , iar actionarii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Activitate independentă:notează, răspund şi pun întrebări

Page 11: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

5. Dirijarea învăţării(durata)

Intreprinderi publice – aflate in proprietatea statului si imbraca de regula forma de regii autonome, organizate de regula in ramurile strategice ale economiei nationale Intreprinderi cooperatiste – aflate in proprietatea totalitatii salariatilor sau a unei parti din acestia.Se infiinteaza pe baza dorintei de colaborare liber consimtite prin participatii egale ale cooperatorilor. Cooperativele pot fi de consum, productie, agricole etc. Intreprinderi mixte – aflate in proprietate mixta – publica si privata

Activitate independentă:notează, răspund şi pun întrebări

Page 12: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

5. Dirijarea învăţării(durata)

5.4. In functie de gradul de marime a intreprinderii exista :• Intreprinderi mari – peste 250 angajati• Intreprinderi mijlocii – cu 50 -249 angajati• Intreprinderi mici – cu 10-49 angajati• Microintreprinderi – max 9 angajatiPentru caracterizarea dimensiunii se pot lua in consideratie si urmatoarele : marimea cifrei de afaceri (valoarea adaugata) ,si ansamblul mijloacelor financiare ale intreprinderii (valoarea capitalului propriu).

Activitate independentă:notează, răspund şi pun întrebări

Page 13: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

5. Dirijarea învăţării(durata)

5.5.  După natura activităţii desfăşurate  există: întreprinderi agricole, de constructii, industriale, comerciale, prestatoare de servicii, bancare şi de asigurari.

5.6. După apartenenţă : întreprinderi nationale (se afla integral pe teritoriul unei ţări) şi multinationale ( au unităţi componente situate în cel puţin două ţări)

( – 25 min).

Activitate independentă:notează, răspund şi pun întrebări

Page 14: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observaţii

6. Asigurarea feed-backului(durata)

Argumentează necesitatea rezolvării unei fişe de lucru. În urma rezolvării face aprecieri verbale în legătură cu nivelul de rezolvare şi feed-backul lecţiei. Fisele se vor adauga la portofoliul personal al elevului alcatuit la disciplină. (– 10 min)

Sunt atenţi, ascultă indicaţiile şi rezolvă fişa de lucru. Reţin aprecierile, informaţiile şi recomandările.

Sau se pot realiza câteva interiviuri de angajare.

Page 15: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPEDESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

Observaţii

7. Tema pentru acasă/Explicaţii pentru continuarea activităţii acasă (durata).

8. Tema pentru acasă /Explicaţii pentru continuarea activităţii acasă.Dati 2 exemple de societati publice, 3 exemple de societăti comerciale nationale, 2 exemple de întreprinderi multinaţionale, câte 2 exemple de: scocietati de construcţii, bancare, prestatoare de servicii şi de asigurari.

( – 3 min)

Explică necesitatea continuării studierii conţinuturilor lecţiei, prin-o aplicaţie.

Noteză şi cer lămuriri.

Page 16: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

FIŞĂ DE LUCRUUnitatea didactică: „Organizarea unităţii economice”

Cerinţe: 1. Definiţi întreprinderea.2p2. Clasificaţi întreprinderile private.2p3. Clasificati întreprinderile după dimensiune.3p4. Clasificati întreprinderile după apartenentă. 2p Se acorda 1 punct din oficiu.

Page 17: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

 Rezolvarea fişei de lucru

1. Intreprinderea este o unitate economică care dispune de personalitate juridică(titular de drepturi si obligaţii, având capacitatea de a săvârşi acte juridice)Fiind compusă dintr-un grup organizat de persoane care desfăşoară procese de muncă utilizand mijloace materiale (masini unelte, materii prime, echipamente etc.)în vederea realizării de produse şi servicii destínate vânzării pe piaţă şi obţinerii unui profit cât mai mare.

2p

Page 18: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

 Rezolvarea fişei de lucru

2. Intreprinderile private sunt :• Intreprinderi individuale • Societati comerciale, care pot imbraca urmatoarele forme:-societate in comandita simpla - societate in comandita pe actiuni- societate pe actiuni - societate cu raspundere limitata -scocietate in nume colectiv 2p

Page 19: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

 Rezolvarea fişei de lucru

3. In functie de gradul de marime a intreprinderii exista :

• Întreprinderi mari – peste 250 angajati

• Întreprinderi mijlocii – cu 50 -249 angajati

• Întreprinderi mici – cu 10-49 angajati

• Microintreprinderi – max 9 angajati

Pentru caracterizarea dimensiunii se pot lua in consideratie si

urmatoarele : marimea cifrei de afaceri(valoarea adaugata),si ansamblul

mijloacelor financiare ale intreprinderii(valoarea capitalului propriu). 2p

Page 20: Proiect de Lectie Organizarea unitătii economice

 Rezolvarea fişei de lucru

4. După apartenenţă : întreprinderi naţionale (se afla integral pe teritoriul unei ţări) şi multinationale( au unităţi componente situate în cel putin doua ţări)

2p

Se acorda 1 punct din oficiu.