PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA A SCOLII stimularea creativitatii, ... gimnazial iar la Scoala Ursa sunt instruiti si educati 16 prescolari,30 elevi la invatamantul primar si 26 elevi in

  • Published on
    17-Feb-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Transcript

Nr.748./12.09.2016 Dezbatut in CP din data de 12.09.2016 Aprobat in CA din data de 14.09.2016 PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA A SCOLII GIMNAZIALE GIRCOV 2016-2021 CUPRINS I. DIAGNOZA 1.ARGUMENT / JUSTIFICAREA PROIECTULUI 2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN I EXTERN AL UNITII COLARE 2.1. INFORMAII DE TIP CANTITATIV 2.2. INFORMAII DE TIP CALITATIV 2.3. CULTURA ORGANIZAIONAL 2.4. ANALIZA PEST(E) 2.5. ANALIZA SWOT II. STRATEGIA 1. VIZIUNEA 2. MISIUNEA 3. INTE (SCOPURI) STRATEGICE 4. OPIUNI STRATEGICE 5. REZULTATE ATEPTATE 6. PROGRAME DE DEZVOLTARE III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 1. PLAN OPERAIONAL IV. MONITORIZAREA I EVALUAREA PROIECTULUI 1. MONITORIZAREA INTERNA 2. MONITORIZAREA EXTERN CONTEXTUL LEGISLATIV Baza conceptual a prezentului proiect de dezvoltare instituional o reprezint legislaia n vigoare : Legea Educaiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru,norme metodologice, alte acte normative referitoare la implementarea legii; Ordinele, notele, notificarile i precizarile M.E.C.T.S.; Programul de Guvernare 2012, capitolul XIII. Educatie; Metodologia formrii continue a personalului didactic din unitile de nvmnt preuniversitar Regulamentul de Organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar OMECTS nr.5606/31.08.2012, privind Metodologia de organizare i desfurare a Evalurii Naionale pentru elevii cls.a VIII a Ordonana de urgen OU 75/2005 privind asigurarea calitii n educaie Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.75 / 12.07.2005, privind asigurarea calitii n educaie Ordinul 4925/2005 si Anexa Ordinului 4714/23.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare i functionare a unit.din inv.preuniversitar O.M. 4595/2009, privind evaluarea personalului didactic din nvmntul preuniversitar Raportul ISJ OLT, privind starea nvmntului n anul colar 2015-2016 Programul managerial al ISJ OLT pe anul 2016-2017 Strategia managerial a ISJ OLT pentru anul colar 2016-2017 Raportul privind starea nvmntului la nivelul unitii n anul colar 2015-2016 Anexa la OMECTS nr.1409/29.06.2007 Strategia Ministerului Educatiei Cercetarii,Tineretului si Sportului, cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitare I. DIAGNOZA 1. ARGUMENT/JUSTIFICAREA PROIECTULUI DEVIZA COLII: ,,EDUCAIA ESTE CEL MAI DE PRE DAR PE CARE L POATE PRIMI OMUL PLATON ,,n Europa, dezvoltarea economic si social din ultima decad a demonstrat necesitatea crescnd a unei dimensiuni europene a educatiei si formrii. Mai mult, tranzitia ctre o economie bazat pe cunoastere, capabil de crestere economic durabil, cu locuri de munc mai multe si mai bune, cu un grad mai mare de coeziune social, aduce noi provocri n domeniul dezvoltrii resurselor umane,,. ( Declaratia de la Copenhaga) Proiectul de dezvoltare institutionala al unitatii scolare trebuie sa reflecte strategia educationala pe termen mediu, tinand cont de strategia educationala la nivel national, local, de evolutia economica a zonei in care care se afla situata scoala, de mobilitatea si cerintele profesionale ale pietii muncii. La baza intocmirii Proiectului de Dezvoltare Institutionala al Scolii Gimnaziale Gircov, au stat legile care guverneaza domeniul invatamantului(Legea Educatiei Nationale, Hotararile si Ordonantele emise de Guvernul Romaniei, precizarile si Programele elaborate de MECTS) precum si conditile concrete existente in zona in care se afla scoala. Activitatile din cadrul scolii se desfasoara in conformitate cu legile si Strategiile nationale care guverneaza invatamantul preuniversitar. Proiectul de Dezvoltare Institutionala este necesar pentru a ne cunoaste tintele si optiunile , resursele si pentru a stabili modalitatile de indeplinire a acestora, pentru ca activitatea noastra sa se desfasoare ordonat, in echipa si sa ducem la indeplinire misiunea propusa. Principiile pe care s-a fundamentat acest proiect sunt: 1. Centrarea actului educational pe elevii scolii: - strategii didactice abordate, - stimularea creativitatii, - modernizarea bazei materiale, - stimularea participarii la activitati extrascolare si extracurriculare menite sa largeasca orizontul elevilor. 2. Echilibru intre cerere si oferta: - oferta educationala tine cont atat de resursele umane si materiale de care dispune scoala, cat si de solicitarile elevilor si parintilor, precum si pe domeniile actuale de interes: - utilizarea calculatorului; - comunicarea intr-o limba moderna; - educatie pentru sanatate; - educatie civica. 3. Cooperare scoala comunitate. II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN I EXTERN AL UNITII COLARE 1.INFORMAII DE TIP CANTITATIV a) Titulatura oficial a colii: SCOALA GIMNAZIALA GIRCOV b) Adresa: coala este situat n localitatea Gircov, strada Scolii. Nr 17, telefon 0249519525, e-mail scoalagircov@yahoo.com i ofer servicii educaionale elevilor din comuna. Comuna Gircov este asezata in partea de sud a judetului Olt la nord de fluviul Dunarea i spre rasarit de orasul Corabia la o departare de 9 Km, de o parte si alta a soselei ce duce de la Corabia spre Islaz. Comuna se afla in zona temperata, cu cele mai favorabile conditii climaterice pentru dezvoltarea vietii omenesti. La sud de comuna Gircov curge fluviul Dunarea Comuna este compusa din satele Gircov si Ursa si se invecineaza la Nord cu proprietatile comunei Izbiceni ,la sud cu fluviul Dunarea, la est cu proprietatea comunei Giuvarasti iar la vest cu orasul Corabia. Comuna Gircov a luat fiinta pe timpul domnitorului Matei Basarab. La inceput a fost o grupare de citeva colibe de pescari cu o bisericuta aparte cladita in anul 1656 si situata in locul numit Bechet, dupa cum se numea si satul . In timpul dominatiei Olteniei de catre Austria, fiind timpuri nesigure, turcii facind dese incursiuni mai ales noaptea ,in partea stinga a Dunarii ,locuitorii acestui sat Bechet s-au adunat in jurul taberei unui general austriac numit Galitio pentru a fi mai bine ocrotiti. Dupa ocuparea Olteniei de catre turci in nul 1739 si desfiintarea taberei de santinela austriaca, locuitorii strinsi in jurul ei au ramas pe loc formind noul sat Mozolea .In al doilea razboi ruso-austriacturc din timpul Ecaterinei a II-a imparateasa Rusiei catre sfirsitul lui ,intre anii 1784-1791 razboiul purtindu-se pe linia Dunarii ,generalul rus Gurcoff si-a stabilit tabara chiar pe locul unde este asezata astazi comuna. Locuitorii satului Mozolea ,fortati de nesiguranta timpului si atrasi de perspectiva unui trai mai usor pe linga tabara ruseasca si-au mutat locuintele lor rudimentare linga tabara generalului Gurcoff. Dupa pacea de la Sistov si Iasi, rusii au plecat iar locuitorii ramanand pe locul taberei generalului Gurcoff pe care adaptindu-l la limbajul curat latin a devenit GIRCOV . Deci situata in decursul vremii ,potrivit vitregiei ei, in trei locuri diferite, pe o raza de 3 Km, comuna Gircov este reminescenta a trei comune: Mozolea, Bechet si Gircov . Scoala Gimnaziala Gircov este unitate cu personalitate juridica, avand urmatoarele structuri: - GPN Gircov - GPN Ursa - Scoala Gimnaziala Ursa c) Resurse umane Elevi In Scoala Gircov sunt instruiti si educati 32 prescolari,48 elevi la invatamantul primar si 58 elevi in invatamantul gimnazial iar la Scoala Ursa sunt instruiti si educati 16 prescolari,30 elevi la invatamantul primar si 26 elevi in invatamantul gimnazial . Rata abandonului scolar este 0. Promovabilitatea elevilor cu rezultate bune si foarte bune este de 85% In urma Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a in anul scolar 2015/2016 au fost urmatoarele rezultate: - media generala a fost 6,13 si un procent de promovabilitate de 64,7% -media la lb.romana a fost de 6,73 si la matematica de 5,53 iar promovabilitatea in procente a fost 82,35 % la lb. romana si de 64,7% la matematica.Nu au fost inregistrate contestatii.La Scoala Gircov promovabilitatea a fost de 69,23% iar la Scoala Ursa a fost 50%. Olimpiade la olimpiadele scolare eleva Barbu Andreeea din cls. a VI-a a obtinut ,,Mentiune-faza nationala- olimpiada ,,Universul Cunoasterii prin Lecturaiar la faza judeteana s-au obtinut :premiul I-Barbu Andreea-cls a VI-a,premiul al II-lea-Pena Radu-cls V-a si Gigea Alina-cls a VIII-a . Cadre didactice Scoala are in incadrare 24 cadre didactice dintre care 18 sunt titulare si 6 sunt suplinitori calificati, 11 au gradul didactic I,6 au gradul II,definitivat 4 si 3 debutanti. Personal didactic auxiliar un secretar si un contabil. Personal nedidactic-5 ingijitori Resurse materiale Scoala Gimnaziala Gircov are o cladire reabilitata in anul 2012,pe doua niveluri ,cu: - 8 sali de clasa -un CDI/laborator de informatica -o cancelarie -o incapere pentru lapte/corn -secretariat/contabilitate -birou director -grupuri sanitare in incinta scolii -teren de sport amenajat -o magazie combustibil -incinta centrale termice -arhiva GPN Gircov are o cladire cu : -3 Sali de clasa -cancelarie -sala lapte/corn -sala de sport -grupuri sanitare in incinta gradinitei Scoala Gimnaziala Ursa are o cladire in care sunt: - 4 Sali de clasa -un grup sanitar in incinta scolii -o magazie combustibil -cancelarie -sala lapte/corn -teren de sport-realizat si amenajat in anul 2016 GPN Ursa are o cladire in care sunt 2 Sali de clasa si un laborator de informatica Cele doua gradinite au locuri de joaca pentru copii special amenajate . Dotari Scolile si gradinitele sunt dotate cu mobilier adecvat iar in acest an scolar nu s-a achizitionat mobilier, nefiind necesar. Nu s-a achizitionat material didactic folosindu-se materialele didactice existente. Pentru orele de ed. fizica s-au achizitionat mingi necesare desfasurarii orelor in bune conditii. Laboratoarele de informatica - la Scoala Gircov laboratorul este dotat cu 15 calculatoare si la Scoala Ursa dotat cu 10 calculatoare-sunt functionale permitand desfasurarea orelor de TIC in bune conditii. Unitatile scolare sunt prevazute cu apa curenta iar incalzirea se face cu centrale termice Scoala Gircov ,GPN Gircov si GPN Ursa si cu sobe la Scoala Ursa. Sursele de finantare ale scolii sunt Consiliul Local si sponsorizari . 2. INFORMAII DE TIP CALITATIV Mediul de provenien a elevilor: elevii provin din familii cu pregtire superior i medie. Calitatea personalului didactic: calificat 100% i cu performane n activitatea didactic 60%. Relaii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. Comunicarea, circulaia informaiei: n coal exist o bun comunicare ntre elevi, cadre didactice, prini, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic i de ngrijire, precum i o bun circulaie a informaiei n ambele sensuri. Ambiana din unitatea colar: n coal exista o atmosfer de lucru, caracterizat prin implicare i responsabilitate, prin colaborare i sprijin reciproc. 3. CULTURA ORGANIZAIONAL Se caracterizeaz printr-un ansamblu de trsturi ce au ca valori dominante cooperarea, munca n echip, respectul reciproc, ataamentul fa de copii, ataament fa de profesie, entuziasm i dorina de afirmare. Regulamentul de ordine interioar a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesai i prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcionare a Unitilor de nvmnt Preuniversitar. n coninutul Regulamentului de Ordine Interioar sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar i a personalului nedidactic. Climatul organizaional este unul deschis, caracterizat prin dinamism i angajare, relaiile dintre cadre fiind colegiale, de respect i de sprijin reciproc. Directorul colii colaboreaz bine cu membrii colectivului, ine seama de sugestiile acestora i ia decizii cu privire la reducerea disfunciilor semnalate n activitatea colii. Toate aceste aspecte se reflect pozitiv n activitatea instructiv-educativ i n conduita cadrelor didactice. 4. ANALIZA PEST A. Factori Politico-Legali a) Legislaia muncii: permite angajarea de ctre coala a personalului calificat i a specialitilor pentru compartimentele deficitare ; nu permite eliberarea din funcie a cadrelor didactice cu performane sczute . b) Activitatea partidelor politice toate partidele politice promoveaz msuri si politici educaionale menite s continue dezvoltarea si modernizarea sistemului ; stimularea creterii natalitii prin facilitile acordate mamelor pentru creterea copiilor. c) Activitatea de lobby prinii reprezint un factor important n prezentarea realizrilor colii i a performanelor instructive-educative cadrele didactice din nvmntul primar colaboreaz cu grdiniele prezentnd principalele realizri n activitatea instructiv-educativ i performanele obinute de elevi. B.Factori economici a) Activitatea economic reducerea activitii economice a unor mari ntreprinderi influeneaz bugetele familiilor cu copii; apariia unor firme private cu productivitate bun ofer oprtuniti de sponsorizare a colii; b) Politica monetar i valutar fluctuaiile monedei naionale n raport cu valorile de referin afectez contractele de achiziii pe termen mediu i lung. c) Politica bugetar la nivel local politica bugetar este favorabil colii, asigurndu-se sursele financiare necesare asigurrii n condiii decente pentru desfurarea procesului instructive-educativ. d) Venitul disponibil al familiei scderea veniturilor familiei genereaz demotivarea elevilor C.Factori socio-culturali a)Atitudinea fa de munc: atitudine pozitiv fa de munc a majoritii elevilor si prinilor. b) Rata natalitii: scderea anual a numrului de copii din circumscripia colara creaz probleme de ncadrare cu personalul didactic. c) Nivelul educaional majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie si superioar. d) Probleme etnice n comunitate coexist armonios populaii de etnii diferite. e)Atitudine fa de religie coexistena panic ntre indivizi apainnd diferitelor religii. D.Factori tehnologici a)Dotarea, baza material cldire noua funcional Scoala Gimnaziala Gircov iar celelalte structuri au toate dotrile i utilitile necesare desfurrii procesului instructiv-educativ. acces la Internet i televiziune prin cablu. 5. ANALIZA SWOT I. CURRICULUM PUNCTE TARI coala dispune de documente curriculare oficiale: planuri-cadru, programe colare, metodologii de aplicare a programelor, ghiduri i standarde de evaluare. Curriculum la decizia colii diversificat, care ine cont de dorinele eleviilor, baza materiala i ncadrare ; Preocupari n direcia predrii cunotinelor prin introducerea softului educaional ; Surse informaionale bogate : manuale , auxiliare didactice, paracolare, PUNCTE SLABE Oferta CD a colii nu satisface n totalitate nevoile educaionale ale elevilor. Insuficiente resurselor materiale si financiare Insuficiente cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice prin CCD ( fara taxa ) si existenta celor cu taxe mari care sunt inabordabile. bibliotec, internet, televiziune prin cablu; Toate cadrele didactice calificate, majoritatea fiind titulare si cu garde didactice Elevi participanti la olimpiade si diverse concursuri scolare Parcurgerea ritmica a materiei Pregatirea suplimentara a elevilor pentru evaluarea nationala Buna colaborare cu Consiliul Local Existenta si functionalitatea CDI-ului Functionalitatea grupurilor sanitare conform standardelor OPORTUNITATI Majoritatea prinilor colaboreaz cu cadrele didactice n vederea procurrii de auxiliare i paracolare. Oferta mare de auxiliare didactice AMENINTARI Nu toi elevii au posibilitatea s-si procure auxiliare colare; Existena unor necorelaii ntre programele colare de la nvmntul permite o selecie riguroas n vederea achiziionrii Creterea exigenei prinilor fa de serviciile pe care le ofer coala, disponibilitatea acestora la colaborare Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea: autoritati locale, centrale. primar cu cele de la nvmntul gimnazial; Starea fizic precar a manualelor la unele obiecte. Scaderea populatiei scolare Elevii provin din medii culturale diferite Lipsa locurilor de munca in zona, fapt ce obliga oamenii sa apeleze la ajutoare sociale ce se rasfrange, in primul rand, asupra elevilor si, apoi, asupra scolii. II.RESURSE UMANE PUNCTE TARI Personal didactic titular calificat, majoritatea cu gradul didactic I; Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate compartimentele; Personal nedidactic constiincios si disciplinat; Elevi dotai pentru activitatea de PUNCTE SLABE Conservatorism n utilizarea metodelor activ-participative de predare-nvare-evaluare ; Valorificarea insuficient a datelor obinute n urma monitorizrii i controlului activitii didactice performan; Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pe o tematica divers; Cadrele didactice au abiliti n domeniul IT i preocupri pentru predarea leciilor asistat pe calculator. OPORTUNITI Legislaia muncii permite angajarea de ctre coal a personalului calificat pentru compartimentele deficitare; Prini care solicit i manifest interes pentru o pregtire de calitate; Alocarea unei sume importante de la bugetul de stat pentru formarea continu a cadrelor didactice. AMENINRI Fluctuaia personalului didactic suplinitor; Scderea numrului de copii din comuna creeaza probleme de ncadrare cu personal didactic. Creterea numrului de elevi provenii din familii monoparentale sau din familii emigrate n rile UE; Lipsa de timp a prinilor conduce la o slab implicare a familiei n viaa colii. III. RESURSE MARTERIALE PUNCTE TARI coala dispune de un local nou, spaios, amenajat cu toate utilitile necesare; coala si structurile dein autorizaie sanitara de funcionare; Baza material bun n continu modernizare; Realizarea de venituri extrabugetare din nchirieri de spaii, donaii i sponsorizri; coala dispune de o baz didactic bun, nnoita permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare didactice, parascolare; Conectarea la Internet si la televiziune prin cablu; Meninerea strii de funcionare prin activiti de ntreinere i reparaii periodice. Existenta unor proiecte cu finanare extern PUNCTE SLABE Lipsa unei evidene si a unui control n vederea recuperrii pagubelor realizate de ctre elevi; Unele cadre didactice nu i asum responsabilitatea gestionrii i ntreinerii bunurilor din sala de clas; Utilizarea incorect a utilitilor de ctre elevi. OPORTUNITI Descentralizarea finanrii i autonomia instituional permit o gestionare mai eficient a fondurilor; Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Prinilor pentru rezolvarea problemelor materiale curente Solicitrile de nchiriere a spaiilor colare n condiii avantajoase pentru coal; Alocarea de catre Primarie a fondurilor financiare necesare n vederea asigurrii de condiii materiale decente; Programe naionale de dotri cu material didactic pentru laboratoare i sala de sport i cu carte colar pentru biblotec. AMENINTARI Fluctuaiile monedei naionale n raport cu valutele de referin afecteaza contractile de achiziii pe termen mediu si lung; Bugetul limitat al comunitii locale fa de nevoile colii. IV.RELAII COMUNITARE I DE PARTENERIAT PUNCTE TARI Colaborarea cu Primaria, Politia , Grupul de pompieri, Oficiu pentru PUNCTE SLABE Numr mic de proiecte de parteneriat cu coli din municipiu i din protectia consumatorului; Colaborare bun cu preoii Bisericii; Colaborare cu Biblioteca comunala Relaii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Prinilor; Relaii de parteneriat cu colile din comunele invecinate. ar; Inconsecvena n promovarea imaginii colii n comunitate. OPORTUNITI Palet larg de oferte pentru proiectele de parteneriat; Asisten de specialitate n realizarea de proiecte de parteneriat; Lobby din partea prinilor privind realizrile i performanele colii; Deschiderea spre colaborare a instituiilor i organizaiilor din comunitatea local. AMENINRI Timpul limitat al prinilor conduce la o slab implicare a acestora n viaa colii; Perceperea eronat de ctre o parte a comunitii a problematicii vaste din activitatea colii. II. STRATEGIA 1. VIZIUNEA Ne propunem s devenim una din colile de prestigiu apreciat de ctre elevi, prini i comunitatea local pentru eficiena activitii instructiv-educative, asigurarea condiiilor materiale necesare unui nvmnt de calitate, asigurarea egalitii anselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite n activitatea de performan i pentru ancorarea colii n comunitatea local i european. 2. MISIUNEA coala Gimnaziala Gircov este o coal centrat pe promovarea valorilor i principiilor democratice, pe implicarea mai larg a comunitii n viaa colii i extinderea serviciilor colii pentru comunitate. Climatul educaional al colii este bazat pe performan, competiie transparent i onest, pe cooperarea i ncurajarea iniiativei individuale i a inovaiei didactice menite s susin dezvoltarea individual a fiecarui elev i egalitatea de anse prin educaie. 3. INTE STRATEGICE 1. Curriculum la decizia colii diversificat i atractiv, realizat prin consultarea elevilor i prinilor i cuprinderea fiecrui elev ntr-o form de educaie extracurricular; 2. ncadrarea cu personal didactic cu o nalt pregtire tiinific i metodic, receptiv la nou i interesat de perfecionare i formare continu; 3. Prevenirea eecului colar i includerea tuturor elevilor ntr-o form superioar de colarizare, creterea performanei colare. 4. Gestionarea, ntreinerea i meninerea funcionalitii patrimonului colii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri UE. 5. Promovarea imaginii colii n contextul climatului concurenial actual de descentralizare i autonomie instituional. 4. OPIUNI STRATEGICE inta strategic OPIUNEA STRATEGIC Opiunea curricular Opiunea financiar a dotrilor materiale Opiunea investiiei n resursa uman Opiunea relaiilor comunitare 1.Diversificarea curriculum-ului la Decizia colii prin consulatarea elevilor i a prinilor i cuprinderea tuturor elevilor ntr-o form de educaie extracurricular -Aplicare de chestionare elevilor i prinilor; -Creterea atractivitii si aplicabilitii opionalelor; -Activiti extracurriculare complementare. -Achiziionarea materialelor necesare prevzute n programele disciplinelor opionale; -Identificarea surselor de finanare; -Folosirea eficient a dotrilor existente. -Stimularea material a cadrelor didactice care realizeaz discipline opionale i activiti extracurriculare de calitate; -Extinderea parteneriatului cu prinii i implicarea acestora n pregtirea i desfurarea activitilor extracurriculare; -Extinderea parteneriatului cu instituii i ONG-uri 2.ncadrare cu personal didactic cu nalt pregtire tiinific i metodic, receptiv la nou i interesat de perfecionare i formare continu. -Eficientizarea procesului de predare-nvare prin utilizarea metodelor activ-participative; -valorificarea oportunitilor oferite de paleta larg de cursuri de formare. -Asigurarea sumelor necesare pentru perfecionare cu plata de la bugetul local; -Mrirea numrului de calculatoare pentru folosirea sistemului elecronic informatizat; -participarea la programe de formare n specialitatea cadrelor didactice de la gimnaziu; -perfecionareea cadrelor didactice n problematica managementului clasei; -elaborarea de -Colaborarea cu Casa Corpului Didactic pentru participarea la cursuri de formare n specialitate i metodica pregtirii specialitii; -Consultarea cadrelor didactice n vederea completrii materialului didactic. materiale i ghiduri metodice n comisiile de specializare. 3.Prevenirea eecului colar , creterea performanelor elevilor supradotai i includerea tuturor elevilor ntr-o form superioar de colarizare; -Realizarea nvmntului difereniat pentru asigurarea incluziuniicopiilor cu CES i prevenirea eecului colar ; -Cretera aportului diciplinelor opionale le asigurarea pregtiri de baz a elevilor ; -Realizarea de programe de pregtire suplimentar a elevilor capabili de performan. -Folosirea eficient a materialului didactic i a mijloacelor de nvmnt din dotare; -Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziionarea de noi mijloace de nvmnt i material didactic ; -Motivarea i stimularea material a cadrelor didactice ai cror elevi obin rezultate le competiiile naionale. -Transmiterea ctre licee i colile de arte i meserii a fiei de caracterizare psihopedagogic a absolvenilor ; -Activiti de parteneriat cu licee i scoli de arte i meserii n vederea cuprinderii tuturor absolvenilor clasei a VIII-a ntr-o form de nvmnt 4.Gestionarea, ntreinerea i meninerea funcionaliti patrimoniului colii , -Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce in de pstrarea i ntreinerea bazei materiale a -Proiecte de buget fundamentate care s acopere cheltuielile de ntreinere i reparaii; -asumarea rspunderii personalului didactic privind pstrarea patrimoniului -Colaborarea cu comitetele de prini ale claselor; -Implicarea Consiliului dezvoltarea acestuia prin accesarea fondurilor UE. colii; -Includerea n cadrul leciilor a elementelor educative de pstrare i ntreinere a bazei materiale a colii ; -Realizarea unor investiii n cadrul Programului Operaional , axa prioritar privind mbuntirea infrastructurii ,modernizare si dotare -Realizarea unei execuii bugetare echilibrate; -accesarea fondurilor UE/proiecte de modernizare si dotare a scolilor si gradinitelor -Realizarea programului de achiziii de bunuri i servicii n condiiile legii; -Aplicarea prevederilor regulamentului colar pentru recuperarea pagubelor produse de elevi. colii; -Implicarea membrilor consiliului de administraie n gestionarea bunurilor i recuperarea pagubelor; -Instituirea unui premiu n bani pentru motivarea elevilor i cadrelor didactice privind pstrarea bunurilor materiale ale colii. Reprezentativ al Prinilor n identificarea de noi surse de finanare. 5. Promovarea imaginii colii n comunitate -Implicarea elevilor i cadrelor didactice n popularizarea rezultatelor colii n rndul prinilor; -Se vor edita pliante i afie care vor cuprinde informaii despre realizrile colii; -Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoionale; -Asigurarea logisticii necesare pentru desfurarea activitilor de mediatizare i diseminarea a -Popularizare prin mass-media a factorilor implicai n activitile de parteneriat; -Motivarea participanilor prin acordarea de premii. -Implicarea prinilor n aciuni de promovare a imaginiii colii; -Realizarea unor activiti extracurriculare n parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Prinilor. -Se va asigura informarea comunitii locale prin intermediul mass-media local; -Realizarea de parteneriate pentru desfurarea de activiti culturale n comunitate. informaiilor; -Proiectul de buget va prevedea fonduri pentru premierea elevilor i formaiilor ctigtoare. III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PLAN OPERAIONAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUIONALA AN COLAR 2016 2017 PROGRAMUL DE MBUNTIRE A OFERTEI EDUCAIONALE A COLII TINT STRATEGIC: CD DIVERSIFICAT I ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR I PRINILOR ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMAN BUGET I SURSE DE FINANARE 1. Aplicarea de chestionare prinilor i elevilor referitoare la oferta de discipline opionale din anul colar trecut i propuneri pentru anul colar n curs - realizarea unui CD care s in seama i de propunerile elevilor i prinilor. Ian 2017 - director - nvtori - dirigini - elevi - prini -cadre didactice - chestionare - cel puin 3 propuneri vor fi incluse n CD 2. Prelucrearea datelor oferite de chestionare, prezentarea proiectului CD n Consiliul profesoral, n edinele cu prinii i n orele de dirigenie - proiect CD unanim apreciat de ctre elevi, prini i cadre didactice. Ian 2017 -director - baza de date - nvtori - dirigini - proiectul CD va fi aprobat cu peste 90% din voturi 3. Testarea opiunilor elevilor privind CD 2017-2018 - paleta larg a disciplinelor opionale ofer elevilor posibilitatea alegerii opionalului dorit Ian. 2017 - director adj. - nvtori - dirigini -tabele nominale cu opiuni - toi elevii vor opta pentru minium un opional din oferta CD PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE TINT STRATEGIC: NCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC CU O NALT PREGTIRE TIINIFIC SI METODIC, RECEPTIV LA NOU I INTERESAT DE PERFECIONARE I FORMARE CONTINU ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMAN BUGET I SURSE DE FINANARE 1. Identificarea cadrelor didactice care nu au participat la cursuri de perfecionare n specialitate i metodica predrii. -existena n colectiv de cadre didactice care nu au participat la perfecionare n ultimii 5 ani Sept 2016 -director -responsabil cu formarea continua cadre didactice -50% dintre profesori opteaz pentru participarea la un curs de formare -bugetul colii are asigurate sumele necesare pentru perfecionare cu plata de la bugetul local. 2.Informarea cadrelor didactice cu oferta de formare a CCD. -cadre didactice care i manifest interesul de participa la perfecionare. Oct. 2016 -director -responsabil cu formarea continua Cadre didactice -50% dintre profesori ndeplinesc condiiile de participare la formare 3.Participarea cadrelor didactice la activiti de formare continu -40% dintre profesori vor participa la un stagiu de formare n specialitate Ian.-iun. 2017 -director Cadre didactice -toate cadrele nscrise vor absolvi stagiul de formare PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGTIRII DE BAZ A ELEVILOR I DE CRETERE A PERFORMANELOR COLARE TINT STRATEGIC: PREVENIREA EECULUI COLAR, CRETEREA PERFORMANELOR ELEVILOR SUPRADOTAI I INCLUDEREA TUTUROR ELEVILOR NTR-O FORM SUPERIOAR DE COLARIZARE ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMAN BUGET I SURSE DE FINANARE 1. Aplicarea difereniata a sarcinilor de lucru pentru elevii cu probleme n nvare, elaborarea i realizarea palnului de intervenie personalizat, precum i a curriculum-ului adaptat. - promovarea real a tuturor elevilor Iunie 2017 - director -responsabili comisii metodice -cadre didactice - elevi - prini -cadre didactice - scderea cu 50% a numrului de corigeni 2. Organizarea, planificarea i realizarea pregtirii pentru performan - elevi foarte bine pregtii, capabili s obin rezultate de performan la concursurile i olimpiadele colare, inclusiv o calificare la faza naional iunie 2017 - director -responsabili comisii metodice - elevi - prini -cadre didactice - creterea cu 25% a numrului de premii - performane apreciate cu premii n bani/diplome PROGRAMUL DE REPARAII I ACHIZIII TINT STRATEGIC: GESTIONAREA, NTREINEREA I MENINEREA FUNCIONALITII PATRIMONIULUI COLII ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMAN BUGET I SURSE DE FINANARE 1.Gestionarea i ntreinerea patrimoniului din clase - ambient colar igienic i plcut 2016-2017 - nvtori - dirigini - elevi - prini -personal administrativ - scderea cu 50% a pagubelor realizate de ctre elevi - 2. Zugrvirea slilor de clas, a holurilor i grupurilor sanitare - crearea de condiii igienice n spaiul colar Aug.2017 - director - consiliul local -personal nedidactic - mediu ambiant igienic i estetic - consiliul local 3. Construirea unei gradinite noi in comuna Gircov -condiii optime pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ Aug.2017 - director - Consiliul Local -Mediu ambiant conform standardelor - consiliul local si fonduri UE(500000 euro) 4.Modernizare si dotare Scoala Ursa -condiii optime pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ Aug .2017 -director -Consiliul Local Conditii optime pentru realizarea procesului instructiv -educativ - consiliul local si fonduri UE(500000 euro) PROGRAMUL DE INCLUDERE A COLII N CIRCUITUL DE VALORI LOCALE , NAIONALE, EUROPENE INT STRATEGIC: PROMOVAREA IMAGINII COLII N COMUNITATE ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE PERFORMAN BUGET I SURSE DE FINANARE 1. Dezvoltarea de relaii de parteneriat cu diferite instituii - integrarea activitilor elevilor i cadrelor didactice n viaa comunitii Sem I - director - consilier proiecte i programe educative - elevi - prini - cadre didactice - creterea cu 15% anumrului de proiecte de parteneriat 2. Popularizarea prin intermediul mass-media a factorior implicai n activiti de parteneriat - comunitatea face cunotiin cu realitile i preocuprile colii 2016-2017 - director - consilier proiecte i programe educative - elevi - prini - cadre didactice - minimum o apariie pe sptmn n mass media local 3. Implicarrea prinilor n aciuni de promovare a imaginii colii, realizarea de serbri, carnavaluri, tombole - dezvoltarea relaiei col-familie 2016/2017 - director - consilier proiecte i programe educative - elevi - prini - cadre didactice - organizarea unor activiti ,serbari -participarea la activitati organizate la nivelul comunei 5. Realizarea unor relaii de parteneriat cu diferite coli din jude - schimb util de cunotine i experien Mai 2017 - director - elevi - prini - cadre didactice -majoritatea elevilor participani la activitatile din cadrul parteneriatelor 5. REZULTATE ATEPTATE A). CURRICULUM 1. Oferta de discipline opionale satisface cerinele elevilor i prinilor n procent de 90%. 2. Gama larg de activiti extracurriculare ofer posibilitatea ca fiecare elev s desfoare cel puin un tip de activitate n afara programului de coal. B). RESURSE UMANE 1. 80% din numrul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative i difereniate pe particulariti de vrst i individuale ale fiecrui elev; 2. 40% din numrul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puin un stagiu de formare n specialitate, metodica predrii specialitii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei. C). RESURSE MATERIALE I FINACIARE 1. Spaiul colar funcional la standarde ridicate de curenie i igien; 2. Reducerea cu cel puin 50% a pagubelor produse de elevi n unitatea colar. 3. Fonduri suplimentare obinute prin proiecte finanate n cadrul programelor naionale sau internaionale. D).RELAII COMUNITARE 1. Creterea cu 30% a numrului de convenii de parteneriat ncheiate cu unitile colare din jude; 2. ncheierea a cel puin 3 convenii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de proiecte pe diferite componente educaionale. 34 6. PROGRAME DE DEZVOLTARE Nr. Crt. Domeniul funcional Obiective propuse 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/2021 1. CURRRICULUM I VIAA COLAR Realizarea i aplicarea unui chestionar pentru cunoaterea intereselor elevilor i prinilor pentru disciplinele opionale; Elaborarea programelor pentru disciplinele opionale alese de elevi; Proiectarea activitilor extracurriculare i cuprinderea tuturor elevilor ntr-o form de activitate nonformal. 2. RESURSE UMANE Participarea cadrelor didactice la programe de formare; Creterea calitii procesului de predare-nvare i asigurarea educaiei de baz pentru toi elevii; Perfecionarea cadrelor didactice privind managementul clasei; Implicarea cadrelor didactice n activiti de cercetare pedagogic n vederea elaborrii de materiale metodice i instrumente de activitate didactic (fie, teste); Perfecionarea cadrelor didactice n utilizarea calculatorului i creterea numrului de lecii n Sistemul Educaional Informatizat. 3. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE Asigurarea condiiilor materiale optime pentru desfurarea procesului instructiv-educativ; Asigurarea finanrii pentru activiti de ntreinere i dezvoltare a patrimoniului; Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achiziionarea de materiale i pentru acordarea de stimulente materiale i premii pentru performane colare i didactice. 35 Gestionarea de ctre nvtori, dirigini i comitetele de prini ale claselor a patrimoniului din slile de clas; Realizarea proiectelor cu finantare UE prin care se va construi o gradinita noua in comuna Gircov iar la srtuctura Scoala Gimnaziala Ursa se va realiza modernizare si dotare 4. RELAII COMUNITARE Realizarea unui proiect de parteneriat cu Clubul copiilor si elevilor Corabia In cadrul proiectului -Promovarea valorii economice si sociale a resurselor de mediu-proiect implementat de Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina Parteneriat :scoala-primarie-politie-Let,s do it, Romania campanie de curatenie. Realizarea de campanii de strngere de fonduri n parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Prinilor. 36 V. MECANISME I INSTRUMENTE DE MONITORIZARE I EVALUARE 1. MONITORIZAREA INTERN NR. ACIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN NREGISTARREA REZULTATELOR INSTRUMENTE INDICATORI 1. Elaborarea i afiarea proiectului de dezvoltare instituional Director -efii comisiilor i catedrelor; -comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii Sept 2016 -produsul final PDI -fi de apreciere -criteriile de realizare a PDI 2. Curriculum la Decizia colii: proiectare i aplicare Director -efii comisiilor i catedrelor; 2016-2017 -proiect CD -fie de evaluare -standardele de evaluare 3. nscrierea la cursuri de formare Director -responsabil de formare continu Pe parcursul derulrii proiectului -in baza de date a scolii -liste de prezen la cursuri. -numr de cadre didactice inscrise. 4. Starea de funcionalitate a cldirii Director -nvtori, dirigini, elevi, personal administrativ -sptmnal -registrul de eviden a reparaiilor -analize, rapoarte - cheltuieli pentru reparaii curente. 5. Proiecte de parteneriat n derulare sau n pregtire Director -responsabil cu proiecte i programe educaionale i cadrele didactice -2016/2017 -n baza de date a colii -analize, fie de evaluare -numr proiecte 6. Imaginea colii reflectat n mass-media Director -responsabil cu promovarea imaginii colii -2016/2017 -in baza de date a scolii -situaii statistice -articole 2. MONITORIZARE EXTERN - Va fi realizat de reprezentanii ISJ , MENCS. 37 3. EVALUARE INTERN NR. ACIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN NREGISTAREA REZULTATELOR INSTRUMENTE INDICATORI 1. Disciplinele opionale realizate n urma chestionrii elevilor i prinilor Director Responsabili comisii -comisia pentru asigurarea i evaluarea calitii , efii comisiilor i catedrelor -la finalul aciunii(ian.2017) -n baza de date a colii -chestionare, fie de apreciere, fie de analiz a documentelor -descriptori de performan, numr persoane chestionate, numr discipline opionale realizate 2. Creterea calitii procesului de predare nvare reflectat n rezultatele elevilor -Director -cadre didactice -comisia pentru asigurarea i evaluarea calitii , efii comisiilor i catedrelor -semestrial -n baza de date a colii -analize, statistici -numrul cadrelor didactice formate, numrul elevilor promovai, mediocri i cu rezultate de performan 3. Situaia spaiilor de nvmnt i a cldirilor colare -Director -comisia pentru asigurarea i evaluarea calitii -semestrial -n baza de date a colii -analize, rapoarte -creterea/scderea cheltuielilor de ntreinere 4. Proiecte de parteneriat realizate Director -responsabil cu proiecte i programe educaionale. -semestrial -n baza de date a colii -analize -Numrul de proiecte de parteneriat aprobate 5. Realizri ale colii reflectate n mass media local i naional Director -responsabil cu promovarea colii -lunar -n baza de date a colii -statistici, rapoarte -numrul de apariii pozitive n mass-media 4.EVALUARE EXTERN Va fi realizat de reprezentanii ISJ , MENCS. DIRECTOR, Prof. DOBRE AURELIA

Recommended

View more >