Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital .Proiect „STRATEGAL ... europene/internationale page 1
Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital .Proiect „STRATEGAL ... europene/internationale page 2
Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital .Proiect „STRATEGAL ... europene/internationale page 3
Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital .Proiect „STRATEGAL ... europene/internationale page 4
Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital .Proiect „STRATEGAL ... europene/internationale page 5

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital .Proiect „STRATEGAL ... europene/internationale

Embed Size (px)

Text of Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital .Proiect „STRATEGAL ......

 • Proiect cofinantat din Programul Operaional Capital Uman 2014-2020

  Proiect STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCAL- cod SMIS 2014+: 106636

  ANUN DE ANGAJARE MANAGER GAL

  PENTRU ASOCIAIA GRUPUL DE ACTIUNEA LOCAL STRATEGAL Asociaia Grupul de Actiune Local STRATEGAL organizeaz n perioada 14 27 noiembrie 2017 concurs pentru ocuparea postului Manager GAL. CONDIII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS Va putea participa la concurs persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are cetaenia romn, cetaenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia; b) cunoaste limba romn, scris i vorbit; c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale; d) are capacitate deplin de exerciiu; e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestata pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaile sanitare abilitate; f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrsirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legatur cu serviciul, care mpiedic nfaptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni savrsite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea. CONDIII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS a) Studii: studii superioare absolvite

  studii postuniversitare sau master n domeniul gestionrii programelor europene, managementul proiectelor

  b) Experien profesional general: minim 10 ani c) Experien profesional specific:

  minim 1 an experien n elaborarea/implementarea de strategii de dezvoltare locala minim 10 ani experien n elaborarea/implementarea/corodonarea/managementul

  proiectelor de infrastructura urban cu finantare nerambursabila din fonduri europene/internationale

  d) Alte competene: cunotine de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet i post electronic)

 • Proiect cofinantat din Programul Operaional Capital Uman 2014-2020

  Proiect STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCAL- cod SMIS 2014+: 106636

  ATRIBUII PRINCIPALE conform Fiei postului ataat prezentului anun

  CONINUTUL DOSARULUI Documentele solicitate candidailor pentru ntocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigur secretariatul comisiei de concurs: a) cerere de nscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz; c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri, copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor specifice; d) copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz; f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate; g) curriculum vitae. CALENDARUL DE DESFURARE A CONCURSULUI

  14 21 noiembrie 2017, orele 10:00 14:00 - depunerea dosarelor 21 noiembrie 2017 - afisarea rezultatelor seleciei dosarelor 22 noiembrie 2017, orele 10:00 12:00 - proba scris 23 noiembrie 2017, ncepnd cu ora 10:00 interviu 23 noiembrie 2017, ncepnd cu ora 12:00 afiare rezultate 24 noiembrie 2017, orele orele 10:00 14:00 - depunere contestaii 27 noiembrie 2017 - soluionare contestaii i afiare rezultate finale

  Dosarele de nscriere la concurs se vor depune la sediul Primriei municipiului Galai; persoan de contact: Han Costel, tel 0236323136, fax 0236323137, email: strategal2018@gmail.com. BIBLIOGRAFIE: 1. Ordonana nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea i funcionarea asociaiilor i fundaiilor actualizat 2017; 2. Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizat 2017;

  mailto:strategal2018@gmail.com

 • Proiect cofinantat din Programul Operaional Capital Uman 2014-2020

  Proiect STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCAL- cod SMIS 2014+: 106636

  3. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin HG nr. 93/2016; 4. Ghidul Condiii Generale pentru POCU 2014-2020 - Orientri privind accesarea finanrilor n cadrul Programului Operaional Capital Uman 2014-2020, cu modificrile i completrile ulterioare; 5. Ghidul Solicitantului Condiii Specifice de Accesare a Fondurilor Sprijin pregtitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Local - orae/ municipii cu populaie de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. 6. Ghidul Condiii Specifice privind depunerea i selecia Strategiilor de Dezvoltare Local - Etapa a II-a mecanismului DLRC cu toate anexele aferente; 7. Ordonana de urgen nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora 8. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 9. Programul Operaional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiii 9.1 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 - Sprijinirea regenerrii economice i sociale a comunitilor defavorizate din mediul urban. Orientri pentru grupurile de aciune local privind implementarea strategiilor de dezvoltare local la nivelul oraelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a mecanismului DLRC

 • Proiect cofinantat din Programul Operaional Capital Uman 2014-2020

  Fia postului: Manager GAL

  Proiect STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCAL- cod SMIS 2014+: 106636

  Aprob,

  .................... Preedinte GAL

  FIA POSTULUI

  1. Nume angajator Asociaia Grupul de Actiune Local STRATEGAL

  2. Denumirea postului Manager GAL

  3. Numele i prenumele salariatului ................................................

  4. Cerinele postului: a) Studii: studii superioare absolvite

  studii postuniversitare sau master n domeniul gestionrii programelor europene, managementul proiectelor

  b) Experien profesional general: minim 10 ani c) Experien profesional specific:

  minim 1 an experien n elaborarea/implementarea de strategii de dezvoltare locala minim 10 ani experien n elaborarea/implementarea/corodonarea/managementul proiectelor

  de infrastructura urban cu finantare nerambursabila din fonduri europene/internationale d) Alte competene: cunotine de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet i post

  electronic)

  5. Relaii: a) Ierarhice:

  de subordonare: Consiiliului Director al GAL de superioritate: asistent administrativ, facilitator, alti angajai GAL

  b) De reprezentare: Reprezint GAL n relaia cu terii pe domeniul specific de activitate aferent fiei postului

  6. Tipul funciei: Conducere Executie

  7. Timpul de lucru i locul de desfurare a activitilor: Durata muncii: fraciune de norm de 2 ore pe zi

 • Proiect cofinantat din Programul Operaional Capital Uman 2014-2020

  Fia postului: Manager GAL

  Proiect STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCAL- cod SMIS 2014+: 106636

  Perioada de lucru: perioad nedeterminat, ncepnd din 27 noiembrie 2017 Locul de desfurare a activitilor:

  la sediul GAL din Municipiul Galai, str. Combinatului nr 7-A, jud Galai teritoriul SDL aferent GAL, n funcie de necesiti

  8. Sarcini si responsabiliti specifice postului: ofer sprijin pentru stabilirea unui parteneriat ntre sectorul public, sectorul privat i societatea civil. lucreaz ndeaproape cu facilitatorul (expertul comunitar, mediatorul) angajat pentru a mobiliza i a organiza

  comunitatea marginalizat. comunic i informeaz permanent membrii Adunrii Generale, C.D. al GAL, precum i mass-media i publicul

  larg, mai ales prin e-mail, comunicate de pres i afie n zonele de interes (n spaiile administraiei locale, n zona marginalizat i n centrul oraului).

  este responsabil de pregtirea i organizarea edinelor GAL elaborarea i difuzarea agendei, a materialelor prezentate, dar i de elaborarea, mpreun cu asistentul administrativ, a listei de participani i a minutei edinelor organizate.

  va asigura informarea corespunztoare a reprezentanilor organismelor intermediare i/sau ai Autoritilor de Management POR i POCU.

  este princi

Recommended

View more >