of 88 /88
LUCRAREA PRACTICĂ NR. 1 Reprezentarea cifrică a mişcărilor de valori ca un bilanţ mobil Situaţia iniţială a unei întreprinderi se prezintă într-un bilanţ cu 15 posturi în activ şi 14 în pasiv. Să se prezinte influenţa operaţiunilor economice asupra bilanţului prin câte cel puţin un exemplu pentru fiecare egalitate bilanţieră. BILANŢ INIŢIAL Nr . cr t. Denumirea postului Suma Nr . cr t. Denumirea postului Suma 0. 1. 2. 3. 4. 5. 1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000 2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 800.000 3. Mijloace de transport 85.000 3. Prime legate de capital 9.000 4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 50.000 5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind imobilizările corporale 50.000 6. Ambalaje 35.000 6. Furnizori 250.000 7. Materiale de natura obiectelor de inventar 75.000 7. Efecte de plătit 75.000 8. Clienţi 200.000 8. Personal-salarii datorate 15.000 1

proiect bazele contabilitatii

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: proiect bazele contabilitatii

LUCRAREA PRACTICĂ NR. 1

Reprezentarea cifrică a mişcărilor de valori ca un bilanţ mobil

Situaţia iniţială a unei întreprinderi se prezintă într-un bilanţ cu 15 posturi în activ şi 14

în pasiv. Să se prezinte influenţa operaţiunilor economice asupra bilanţului prin câte cel puţin un

exemplu pentru fiecare egalitate bilanţieră.

BILANŢ INIŢIAL

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 800.000

3. Mijloace de transport 85.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 50.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

50.000

6. Ambalaje 35.000 6. Furnizori 250.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit 75.000

8. Clienţi 200.000 8. Personal-salarii datorate 15.000

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate

5.000

10. Efecte de primit de la

clienţi

90.000 10. Impozit pe profit 20.000

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen

scurt

50.000

15. Conturi la bănci în lei 199.000

16. Casa în lei 20.000

TOTAL ACTIV 1.489.000 TOTAL PASIV 1.489.000

1

Page 2: proiect bazele contabilitatii

Operaţiunea economică nr.1: Conform extrasului de cont se încasează de la un client

„A” suma de 50.000 lei.

Analiza contabilă: în urma acestei operaţiuni singulare elementul de activ „Conturi la

bănci în lei” creşte cu 50.000 lei, concomitent cu reducerea elementului de activ „Clienţi” cu

acceaşi sumă.

Bilanţ nr. 1

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 800.000

3. Mijloace de transport 85.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 50.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

50.000

6. Ambalaje 35.000 6. Furnizori 250.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit 75.000

8. Clienţi (200.000 –

50.000)

150.000 8. Personal-salarii datorate 15.000

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate

5.000

10. Efecte de primit de la

clienţi

90.000 10. Impozit pe profit 20.000

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen

scurt

50.000

15. Conturi la bănci în lei

(199.000 + 50.000)

249.000

16. Casa în lei 20.000

TOTAL ACTIV 1.489.000 TOTAL PASIV 1.489.000

2

Page 3: proiect bazele contabilitatii

1.489.000 + 50.000 – 50.000 = 1.489.000

A + X – X = P

Operaţiunea economică nr. 2: Se înregistrează creşterea capitalului subscris vărsat în

urma tranferului sumei de 17.000 lei.

Analiza contabilă: în urma acestei operaţii economice singulare elementul de pasiv

„Capital subscris vărsat” sporeşte cu 17.000 lei, concomitent cu reducerea elementului de pasiv

„Rezerve” cu aceeaşi sumă.

Bilanţ nr. 2

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat

(800.000 + 17.000)

817.000

3. Mijloace de transport 85.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve (50.000 – 17.000) 33.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

50.000

6. Ambalaje 35.000 6. Furnizori 250.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit 75.000

8. Clienţi 150.000 8. Personal-salarii datorate 15.000

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate

5.000

10. Efecte de primit de la

clienţi

90.000 10. Impozit pe profit 20.000

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen

scurt

50.000

15. Conturi la bănci în lei 249.000

3

Page 4: proiect bazele contabilitatii

16. Casa în lei 20.000

TOTAL ACTIV 1.489.000 TOTAL PASIV 1.489.000

1.489.000 = 1.489.000 + 17.000 – 17.000

A = P + X – X

Operaţiunea economică nr. 3: Conform facturii nr. 02908 din data de 10.01.2008 se

înregistrează primirea ambalajelor de la un furnizor neplătitor de TVA în valoare de 15.000 lei.

Analiza contabilă: în urma acestei operaţiuni economice singulare, elementul de activ

„Ambalaje” sporeşte cu 15.000 lei, concomitent cu sporirea elementului de pasiv „Furnizori” cu

aceeaşi sumă.

Bilanţ nr.3

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 817.000

3. Mijloace de transport 85.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 33.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

50.000

6. Ambalaje (35.000 +

15.000)

50.000 6. Furnizori (250.000 + 15.000) 265.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit 75.000

8. Clienţi 150.000 8. Personal-salarii datorate 15.000

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate

5.000

10. Efecte de primit de la

clienţi

90.000 10. Impozit pe profit 20.000

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen 50.000

4

Page 5: proiect bazele contabilitatii

scurt

15. Conturi la bănci în lei 249.000

16. Casa în lei 20.000

TOTAL ACTIV 1.504.000 TOTAL PASIV 1.504.000

1.489.000 + 15.000 = 1.489.000 + 15.000

A + X = P + X

Operaţiunea economică nr. 4: Se înregistrează achitarea obligaţiei de 15.000 lei faţă de

furnizorul de ambalaje pe baza ordinului de plată.

Analiza contabilă: în urma acestei operaţiuni economice singulare se diminuează

valoarea postului de pasiv „Furnizori” cu 15.000 lei, concomitent cu diminuarea postului de

activ „conturi la bănci în lei” cu aceeaşi sumă.

Bilanţ nr. 4

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 817.000

3. Mijloace de transport 85.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 33.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

50.000

6. Ambalaje 50.000 6. Furnizori (265.000 – 15.000) 250.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit 75.000

8. Clienţi 150.000 8. Personal-salarii datorate 15.000

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate

5.000

10. Efecte de primit de la

clienţi

90.000 10. Impozit pe profit 20.000

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

5

Page 6: proiect bazele contabilitatii

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen

scurt

50.000

15. Conturi la bănci în lei

(249.000 – 15.000)

234.000

16. Casa în lei 20.000

TOTAL ACTIV 1.489.000 TOTAL PASIV 1.489.000

1.504.000 – 15.000 = 1.504.000 – 15.000

A – X = P – X

Operaţiunea economică nr. 5: Se înregistrează obligaţiuni în valoare de 10.000 lei, plata

făcându-se astfel: 50% se achită imediat prin contul de disponibil la bancă în lei, iar 50% urmând

să fie plătit în cursul lunii.

Analiza contabilă: în urma acestui grup de operaţiuni economice inseparabile, elementul

de activ „Obligaţiuni” sporeşte cu 10.000 lei, elementul de activ „Conturi la bănci în lei” se

reduce cu 5.000 lei, concomitent cu sporirea elermentului de pasiv „Creditori diverşi” cu 5.000

lei.

Bilanţ nr. 5

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 817.000

3. Mijloace de transport 85.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 33.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

50.000

6. Ambalaje 50.000 6. Furnizori 250.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit 75.000

8. Clienţi 150.000 8. Personal-salarii datorate 15.000

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate

5.000

10. Efecte de primit de la 90.000 10. Impozit pe profit 20.000

6

Page 7: proiect bazele contabilitatii

clienţi

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen

scurt

50.000

15. Conturi la bănci în lei 234.000

16. Casa în lei 20.000

17. Obligaţiuni 10.000

TOTAL ACTIV 1.494.000 TOTAL PASIV 1.494.000

1.489.000 + 10.000 – 5.000 = 1.489.000 + 5.000

A + X – X” = P + X’

Operaţiunea economică nr. 6: Conform procesului verbal din 19.01.2008 se înregistrează

ieşirea din patrimoniu a unui mijloc de transport în condiţiile: valoarea de înregistrare a

mijlocului de transport în contabilitate de 40.000 lei, amortizarea până în momentul ieşirii

20.000 lei, valoarea rămasă neamortizată de 20.000 lei.

Analiza contabilă: în urma acestui grup de operaţiuni economice inseparabile, elementul

de activ „Mijloace de transport” se reduce cu 40.000 lei, apare elementul de activ „Cheltuieli

privind activele cedate şi alte operaţii de capital” cu suma de 20.000 lei, iar elementul de pasiv

„Amortizări privind imobilizările corporale” se reduce cu 20.000 lei.

Bilanţ nr. 6

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 817.000

3. Mijloace de transport

(85.000 – 40.000)

45.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 33.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind 30.000

7

Page 8: proiect bazele contabilitatii

imobilizările corporale

(50.000 – 20.000)

6. Ambalaje 50.000 6. Furnizori 250.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit 75.000

8. Clienţi 150.000 8. Personal-salarii datorate 15.000

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate

5.000

10. Efecte de primit de la

clienţi

90.000 10. Impozit pe profit 20.000

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen

scurt

50.000

15. Conturi la bănci în lei 234.000

16. Casa în lei 20.000

17. Obligaţiuni 10.000

18. Cheltuieli privind

activele cedate şi alte

operaţiuni de capital

20.000

TOTAL ACTIV 1.474.000 TOTAL PASIV 1.474.000

1.494.000 – 40.000 + 20.000 = 1.494.000 – 20.000

A – X + X’ = P – X”

Operaţiunea economică nr. 7: În favoarea furnizorului „K” se emite la data de

23.01.2008 un bilet la ordin cu scadenţa peste 30 de zile cu 50.000 lei, prin care se stinge o

obligaţie în valoare de 42.000 lei, diferenţa de 8.000 de lei reprezentând dobânda datorată.

Analiza contabilă: în urma acestui grup de operaţiuni economice inseparabile, elementul

de pasiv „Efecte de plătit” creşte cu 50.000 lei, elementul de pasiv „Furnizori” se reduce cu

42.000 lei, concomitent cu apariţia unui nou element de activ „Cheltuieli înregistrate în avans”

cu 8.000 lei.

8

Page 9: proiect bazele contabilitatii

Bilanţ nr. 7

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 817.000

3. Mijloace de transport 45.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 33.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

30.000

6. Ambalaje 50.000 6. Furnizori (250.000 – 42.000) 208.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit (75.000 +

50.000)

125.000

8. Clienţi 150.000 8. Personal-salarii datorate 15.000

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate

5.000

10. Efecte de primit de la

clienţi

90.000 10. Impozit pe profit 20.000

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen

scurt

50.000

15. Conturi la bănci în lei 234.000

16. Casa în lei 20.000

17. Obligaţiuni 10.000

18. Cheltuieli privind

activele cedate şi alte

operaţiuni de capital

20.000

19. Cheltuieli înregistrate în

avans

8.000

TOTAL ACTIV 1.482.000 TOTAL PASIV 1.482.000

9

Page 10: proiect bazele contabilitatii

1.474.000 + 8.000 = 1.474.000 + 50.000 – 42.000

A + X’ = P + X – X”

Operaţiunea economică nr. 8: Conform semnăturilor din statul de salarii se înregistrează

achitarea sumelor cuvenite în valoare totală de 15.000 lei a sumei de 11.500 lei, diferenţa de

3.500 lei reprezentând salarii neridicate în termen.

Analiza contabilă: în urma acestui grup de operaţiuni economice inseparabile, elementul

de pasiv „ Personal – salarii datorate” se reduce cu 15.000 lei, elementul de activ „Casa în lei” se

reduce cu 11.500 lei, iar elementul de pasiv „Drepturi de personal neridicate” sporeşte cu 3.500

lei.

Bilanţ nr. 8

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 75.000 1. Capital subscris nevărsat 100.000

2. Construcţii 120.000 2. Capital subscris vărsat 817.000

3. Mijloace de transport 45.000 3. Prime legate de capital 9.000

4. Materii prime 80.000 4. Rezerve 33.000

5. Materiale consumabile 75.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

30.000

6. Ambalaje 50.000 6. Furnizori 208.000

7. Materiale de natura

obiectelor de inventar

75.000 7. Efecte de plătit 125.000

8. Clienţi 150.000 8. Personal-salarii datorate

(15.000 – 15.000)

0

9. Clienţi incerţi sau în

litigiu

80.000 9. Drepturi de personal

neridicate (5.000 + 3.500)

8.500

10. Efecte de primit de la

clienţi

90.000 10. Impozit pe profit 20.000

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

100.000 11. Impozitul pe venit de natura

salariilor

25.000

12. Acţiuni 75.000 12. Asigurări sociale 35.000

13. Semifabricate 80.000 13. Creditori diverşi 5.000

10

Page 11: proiect bazele contabilitatii

14. Produse finite 100.000 14. Credite bancare pe termen

scurt

50.000

15. Conturi la bănci în lei 234.000

16. Casa în lei (20.000 –

11.500)

8.500

17. Obligaţiuni 10.000

18. Cheltuieli privind

activele cedate şi alte

operaţiuni de capital

20.000

19. Cheltuieli înregistrate în

avans

8.000

TOTAL ACTIV 1.470.500 TOTAL PASIV 1.470.500

1.482.000 – 11.500 = 1.482.000 – 15.000 + 3.500

A – X” = P – X + X’

11

Page 12: proiect bazele contabilitatii

LUCRAREA NR. 2

Sistemul de calcul contabil digrafic. Balanţa de verificare

Situaţia iniţială a unei întreprinderi se prezintă într-un bilanţ didactic cu 14 posturi în

activ şi 13 în pasiv. După deschiderea conturilor de activ şi de pasiv, se vor prezenta în jurnal un

număr de 10 operaţiuni economice pentru care se va indica egalitatea contabilă corespunzătoare.

După înregistrarea cronologică, se va proceda la sistematizarea soldurilor iniţiale şi a mişcărilor

din cursul lunii în Cartea mare, pe baza căreia se va întocmi balanţa de verificare cu patru serii

de egalităţi.

Societatea comercială S.C. LUX S.R.L., având ca obiect de activitate, producţia de

bunuri, prezintă la începutul exerciţiului financiar 2008, următorul bilanţ iniţial:

BILANŢ INIŢIAL

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Terenuri 8.000 1. Capital subscris nevărsat 20.000

2. Construcţii 50.000 2. Capital subscris vărsat 150.000

3. Mijloace de transport 50.000 3. Rezerve legale 15.000

4. Mobilier, aparatură

birotică, echipamente de

protecţie a valorilor

umane şi materiale şi alte

active corporale

25.000 4. Profit 20.000

5. Materiale consumabile 1.500 5. Amortizarea amenajărilor de

terenuri

7.500

6. Materiale de natura

obiectelor de inventar

3.000 6. Amortizarea construcţiilor 4.000

7. Semifabricate 5.000 7. Amortizarea altor imobilizări

corporale

5.500

8. Mărfuri 60.000 8. Furnizori 45.000

9. Ambalaje 2.500 9. Furnizori de imobilizări 25.000

10. Clienţi 45.000 10. Personal – salarii datorate 15.000

11. Decontări cu asociaţii 20.000 11. Asigurări sociale 8.500

12

Page 13: proiect bazele contabilitatii

privind capitalul

12. Conturi la bănci în lei 35.000 12. Ajutor de şomaj 2.500

13. Casa în lei 20.000 13. TVA de plată 10.000

14. Avansuri de trezorerie 3.000

TOTAL ACTIV 328.000 TOTAL PASIV 328.000

Deschiderea conturilor de ACTIV:

% = 891 328.000 328.000

2111 8.000

212 50.000

2133 50.000

214 25.000

302 1.500

303 3.000

341 5.000

371 60.000

381 2.500

411 45.000

456 20.000

5121 35.000

5311 20.000

542 3.000

Deschiderea conturilor de PASIV:

891 = % 328.000 328.000

1011 20.000

1012 150.000

1061 15.000

121 20.000

2811 7.500

2812 4.000

2814 5.500

13

Page 14: proiect bazele contabilitatii

401 45.000

404 25.000

421 15.000

431 8.500

437 2.500

4423 10.000

Operaţiunile contabile ce au avut loc în decursul lunii Mai 2010 au fost următoarele:

1) S-a încasat în data de 03.05.2010 de la acţionarii societăţii, în baza chitanţei nr.

568954 o valoare de 20.000 lei în numerar:

5311 = 456

A P

+ -

D C

20.000 20.000

2) În aceeaşi zi, s-a înregistrat creşterea capitalului vărsat de acţionarii societăţii, cu

20.000 lei:

1011 = 1012

P P

- +

C C

20.000 20.000

3) În data de 06.05.2010, se înregistrează creditul pe termen scurt, cu o valoare de

20.000 lei:

5121 = 5191

A P

+ +

D C

20.000 20.000

4) În data 13.05.2008, se achită faţă de furnizorul de mărfuri X, o obligaţie de 1.700 lei,

obligaţie achitată din contul de disponibil:

401 = 5121

P A

- -

D C

20.000 20.000

14

Page 15: proiect bazele contabilitatii

5) În data de 15.05.2010, se achiziţionează acţiuni cu o valoare totală de 10.000 lei care

reprezintă imobilizări financiare sub formă de interese de parcticipare, pentru care se

plăteşte imediat 50% din valoare din contul de disponibil:

263 = %

5121

269

A A P

+ - +

D C C

10.000 10.000

5.000

5.000

6) În aceeaşi zi a lunii, 15.05.2010, se înregistrează justificarea avansului de trezorerie

primit de angajatul Y în valoare de 2.000 lei pentru achitarea unei facturi în valoare

de 1.700 lei şi depunerea în casierie a diferenţei necheltuite, de 300 lei:

% = 542

401

5311

P A A

- + -

D D C

2.000 2.000

1.700

300

7) În data de 20.05.2010, se înregistrează, conform facturii nr. 806/20.05.2010

achiziţionarea unei construcţii cu preţul de achiziţie de 6000 lei şi TVA în valoare de

1140 lei:

% = 404

212

4426

A A P

+ + +

D D C

7.140 7.140

6.000

1.140

15

Page 16: proiect bazele contabilitatii

8) În data de 21.05.2010, se emite un Bilet la Ordin seria BC nr. 0005689 în valoare de

5.000 lei, în favoarea unui furnizor de mărfuri pentru amânarea cu 45 zile a unei

obligaţii în valoare de 4.500 lei, diferenţa de 500 lei reprezentând dobânda aferentă

celor 45 de zile:

% = 403

401

471

P A P

- + +

D D C

5.000 5.000

4.500

500

9) În data de 25.05.2010, se emite clientului Z, factura nr. 5565 în valoare de 11.900 lei,

reprezentând mărfuri în valoare totală de achiziţie 10.000 lei şi TVA, 1900 lei.

411 = %

707

4427

A P P

+ + +

D C C

11.900 11.900

10.000

1.900

10) În data de 28.05.2010, se înregistrează Avizul de Expediţie nr. 503/27.05.2010, în

valoare de 5355 lei, reprezentând materiale consumabile cu valoare totală de achiziţie

de 4.500 lei şi TVA în valoare de 855 lei:

% = 408

302

4428

A A P

+ + +

D D C

5.000 5.000

4.500

500

Observăm că total rulaj debitor = total rulaj creditor (103.095 lei = 103.095)

16

Page 17: proiect bazele contabilitatii

REGISTRU JURNAL MAI 2010

Nr.

crt.

Data Document Explicaţii Cont Sume

Debitor Creditor Debit Credit

1. 03.05.2010 Chit. nr.

568954

Încasare de

la asociaţi

5311 456 20.000 20.000

2. 03.05.2010 NC Vărsare

capital

subscris

nevărsat

1011 1012 20.000 20.000

3. 06.05.2010 Extras de

cont nr.1

Credit

bancar pe

termen scurt

5121 5191 20.000 20.000

4. 13.05.2010 Extras de

cont nr. 2

Plata

furnizor X

401 5121 1.700 1.700

5. 15.05.2010 Extras de

cont nr. 3

Achiziţie

acţiuni

263 %

5121

269

10.000 10.000

5.000

5.000

6. 15.05.2010 Dispoziţie

plată

Plata

furnizor

%

401

5311

542 2.000

1.700

300

2.000

7. 20.05.2010 FF 806 Achiziţie

construcţie

%

212

4426

404 7.140

6.000

1.140

7.140

8. 21.05.2010 BO 0005689 Plata

furnizor

%

401

471

403 5.000

4.500

500

5.000

9. 25.05.2010 FF 5565 Ieşire facturi 411 %

707

4427

11.900 11.900

10.000

1.900

10. 28.05.2010 AE 503 Achiziţie

materiale

consumabile

%

302

4428

408 5.355

4.500

855

5.355

TOTAL RULAJ LUNA MAI 2010 103.095 103.095

17

Page 18: proiect bazele contabilitatii

SISTEMATIZAREA SOLDURILOR INIŢIALE ŞI A MIŞCĂRILOR DIN TIMPUL LUNII

(CARTEA MARE)

D 1011 C D 1012 C

20.000 Sic 150.000 Sic

20.000 20.000

Rd 20.000 - Rc Rd - 20.000 Rc

Tsd 20.000 20.000 Tsc Tsd - 170.000 Tsc

Ø

Sfc 170.000

D 1061 C D 121 C

15.000 Sic 20.000 Sic

Rd - - Rc Rd - - Rc

Tsd - 15.000 Tsc Tsd - 20.000 Tsc

Sfc 15.000

Sfc 20.000

D 2111 C D 212 C

Sid 8.000 Sid 50.000

6.000

Rd - - Rc Rd 6.000 - Rc

Tsd 8.000 - Tsc Tsd 56.000 - Tsc

8.000 Sfd

56.000 Sfd

D 2133 C D 214 C

Sid 50.000 Sid 25.000

Rd - - Rc Rd - - Rc

Tsd 50.000 - Tsc Tsd 25.000 - Tsc 18

Page 19: proiect bazele contabilitatii

50.000 Sfd

25.000 Sfd

D 263 C D 269 C

Sid - - Sic

10.000 5.000

Rd 10.000 - Rc Rd - 5.000 Rc

Tsd 10.000 - Tsc Tsd - 5.000 Tsc

10.000 Sfd

Sfc 5.000

D 2811 C D 2812 C

7.500 Sic 4.000 Sic

Rd - - Rc Rd - - Rc

Tsd - 7.500 Tsc Tsd - 4.000 Tsc

Sfc 7.500

Sfc 4.000

D 2814 C D 302 C

5.500 Sic Sid 1.500

4.500

Rd - - Rc Rd 4.500 - Rc

Tsd - 5.500 Tsc Tsd 6.000 - Tsc

Sfc 5.500

6.000 Sfd

D 303 C D 341 C

Sid 3.000 Sid 5.000

Rd - - Rc Rd - - Rc

Tsd 3.000 - Tsc Tsd 5.000 - Tsc 19

Page 20: proiect bazele contabilitatii

3.000 Sfd

5.000 Sfd

D 371 C D 381 C

Sid 60.000 Sid 2.500

Rd - - Rc Rd - - Rc

Tsd 60.000 - Tsc Tsd 2.500 - Tsc

60.000 Sfd

2.500 Sfd

D 401 C D 411 C

45.000 Sic Sid 45.000

7.900 11.900

Rd 7.900 - Rc Rd 11.900 - Rc

Tsd 7.900 45.000 Tsc Tsd 56.900 - Tsc

Sfd 37.100

56.900 Sfd

D 403 C D 404 C

- Sic 25.000 Sic

5.000 7.140

Rd - 5.000 Rc Rd - 7.140 Rc

Tsd - 5.000 Tsc Tsd - 32.140 Tsc

Sfc 5.000

Sfc 32.140

D 408 C D 421 C

- Sic 15.000 Sic

5.355

Rd - 5.355 Rc Rd - - Rc

Tsd - 5.355 Tsc Tsd - 15.000 Tsc 20

Page 21: proiect bazele contabilitatii

Sfc 5.355

Sfc 15.000

D 431 C D 437 C

8.500 Sic 2.500 Sic

Rd - - Rc Rd - - Rc

Tsd - 8.500 Tsc Tsd - 2.500 Tsc

Sfc 8.500

Sfc 2.500

D 4423 C D 4426 C

1.000 Sic Sid -

1.140

Rd - - Rc Rd 1.140 - Rc

Tsd - 1.000 Tsc Tsd 1.140 - Tsc

Sfc 1.000

1.140 Sfd

D 4427 C D 4428 C

- Sic

1.900 855

Rd - 1.900 Rc Rd 855 - Rc

Tsd - 1.900 Tsc Tsd 855 - Tsc

Sfc 1.900

855 Sfd

D 456 C D 471 C

Sid 20.000 Sid -

20.000 500

Rd - 20.000 Rc Rd 500 - Rc

Tsd 20.000 20.000 Tsc Tsd 500 - Tsc

Ø

500 Sfd21

Page 22: proiect bazele contabilitatii

D 5121 C D 5191 C

Sid 35.000 - Sic

20.000 6.700 20.000

Rd 20.000 6.700 Rc Rd - 20.000 Rc

Tsd 55.000 6.700 Tsc Tsd - 20.000 Tsc

48.300 Sfd

Sfc 20.000

D 5311 C D 542 C

Sid 20.000 Sid 3.000

20.300 2.000

Rd 20.300 - Rc Rd - 2.000 Rc

Tsd 40.300 - Tsc Tsd 3.000 2.000 Tsc

40.300 Sfd

1.000 Sfd

D 707 C

- Sic

Rd - 10.000 Rc

Tsd - 10.000 Tsc

Sfc 10.000

22

Page 23: proiect bazele contabilitatii

BALANŢA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITĂŢI

Simbol

cont

Denumire cont Sold iniţial Rulaj curent Total sume Sold final

D C D C D C D C

1011 Capital subscris

nevărsat

0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0

1012 Capital subscris

vărsat

0 150.000 0 20.000 0 170.000 0 170.000

1061 Rezerve legale 0 15.000 0 0 0 15.000 0 15.000

121 Profit şi

pierdere

20.000 0 0 0 0 20.000 0 20.000

2111 Terenuri 8.000 0 0 0 8.000 0 8.000 0

212 Construcţii 50.000 0 6.000 0 56.000 0 56.000 0

2133 Mijloace de

transport

50.000 0 0 0 50.000 0 50.000 0

214 Mobilier, ap.

birotică, echip.

25.000 0 0 0 25.000 0 25.000 0

263 Interese de

participare

0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0

269 Vărsăminte de

efectuat pentru

im. financiare

0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000

2811 Amortizarea

amenajărilor de

terenuri

0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500

2812 Amortizarea

construcţiilor

0 4.000 0 0 0 4.000 0 4.000

2814 Amortizarea

altor im.

corporale

0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500

302 Materiale

consumabile

1.500 0 4.500 0 6.000 0 6.000 0

303 Materiale de

natura ob. de

inventar

3.000 0 0 0 3.000 0 3.000 0

341 Semifabricate 5.000 0 0 0 5.000 0 5.000 0

371 Mărfuri 60.000 0 0 0 60.000 0 60.000 0

381 Ambalaje 2.500 0 0 0 2.500 0 2.500 0

23

Page 24: proiect bazele contabilitatii

401 Furnizori 0 45.000 7.900 0 7.900 45.000 0 37.100

403 Efecte de plătit 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000

404 Furnizori de

imobilizări

0 25.000 0 7.140 0 32.140 0 32.140

408 Furnizori –

facturi nesosite

0 0 0 5.355 0 5.355 0 5.355

411 Clienţi 45.000 0 11.900 0 56.900 0 56.900 0

421 Personal –

salarii datorate

0 15.000 0 0 0 15.000 0 15.000

431 Asigurări

sociale

0 8.500 0 0 0 8.500 0 8.500

437 Ajutor de şomaj 0 2.500 0 0 0 2.500 0 2.500

4423 TVA de plată 0 1.000 0 0 0 1.000 0 1.000

4426 TVA

deductibilă

0 0 1.140 0 1.140 0 1.140 0

4427 TVA colectată 0 0 0 1.900 0 1.900 0 1.900

4428 TVA

neexigibilă

0 0 855 0 855 0 855 0

456 Decontări cu

asociaţii privind

capitalul

20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0

471 Cheltuieli

înregistrate în

avans

0 0 500 0 500 0 500 0

5121 Conturi la bănci

în lei

35.000 0 20.000 6.700 55.000 6.700 48.300 0

5191 Credite bancare

pe termen scurt

0 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000

5311 Casa în lei 20.000 0 20.300 0 40.300 0 40.300 0

542 Avansuri de

trezorerie

3.000 0 0 2.000 3.000 2.000 1.000 0

707 Venituri din

vânzarea

mărfurilor

0 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000

TOTAL GENERAL 328.000 328.000 103.095 103.095 431.095 431.095 374.495 374.495

24

Page 25: proiect bazele contabilitatii

LUCRAREA PRACTICĂ NR. 3

Clasificarea conturilor

Situaţia economică a unei societăţi comerciale se prezintă, la un moment dat, într-un

bilanţ cu 15 posturi în activ şi 14 posturi în pasiv. În cursul perioadei au loc 50 operaţiuni în care

sunt implicate conturi din următoarele categorii:

- conturi de active imobilizate şi circulante;

- conturi de resurse (proprii şi străine);

- conturi rectificative şi conturi de regularizare (de A şi de P);

- conturi de venituri şi de cheltuieli ale perioadei curente.

Se cere:

să se formuleze articolele contabile corespunzătoare pentru deschiderea conturilor de

activ şi de pasiv;

să se prezinte în Registru – jurnal articolele contabile corespunzătoare operaţiunilor

din cursul perioadei;

să se regularizeze, la sfârşitul lunii, taxa pe valoarea adăugată;

să se închidă conturile de venituri şi cheltuieli.

BILANŢ INIŢIAL

Nr.

crt.

Denumirea postului Suma Nr.

crt.

Denumirea postului Suma

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Construcţii 460.000 1. Capital subscris nevărsat 260.000

2. Mijloace de transport 730.000 2. Capital subscris vărsat 1.130.000

3. Materii prime 240.000 3. Rezerve legale 170.000

4. Materiale consumabile 120.000 4. Profit şi pierdere 410.000

5. Materiale de natura

obiectelor de inventar

250.000 5. Amortizări privind

imobilizările corporale

330.000

6. Mărfuri 760.000 6. Furnizori 820.000

7. Ambalaje 90.000 7. Furnizori de imobilizări 480.000

8. Clienţi 420.000 8. Personal-salarii datorate 370.000

9. Efecte de primit 160.000 9. Asigurări sociale 190.000

10. Asociaţi – conturi curente 200.000 10. Ajutor de şomaj 140.000

25

Page 26: proiect bazele contabilitatii

11. Decontări cu asociaţii

privind capitalul

410.000 11. Impozitul pe proft 350.000

12. Debitori diverşi 130.000 12. TVA de plată 180.000

13. Cheltuieli înregistrate în

avans

90.000 13. Impozitul pe salarii 100.000

14. Conturi la bănci în lei 540.000 14. Fonduri speciale – taxe şi

vărsăminte asimilate

130.000

15. Casa în lei 460.000

TOTAL ACTIV 5.060.000 TOTAL PASIV 5.060.000

Deschiderea conturilor de activ si de pasiv:

a) Deschiderea conturilor de activ:

% = 891 5.060.000 5.060.000

212 460.000

213 730.000

301 240.000

302 120.000

303 250.000

371 760.000

381 90.000

411 420.000

412 160.000

455 200.000

456 410.000

461 130.000

471 90.000

5121 540.000

5311 460.000

b) Deschiderea conturilor de pasiv :

891 = % 5.060.000 5.060.000

1011 260.000

26

Page 27: proiect bazele contabilitatii

1012 1.130.000

1061 170.000

121 410.000

281 330.000

401 820.000

404 820.000

421 370.000

431 190.000

437 140.000

441 350.000

4423 180.000

444 100.000

447 130.000

Operaţiuni în cursul perioadei:

1. Se înregistrează încasarea de la asociaţi, conform extrasul de cont, a aportului subscris

şi nevărsat în sumă de 80.000 lei.

5121 = 456 80.000

2. Se înregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris şi vărsat

conform încasării acestuia, cu suma de 80.000 lei.

1011 = 1012 80.000

3. Se înregistrează achiziţionarea unui mijloc fix – mobilier de birou conform facturii şi a

procesului verbal de recepţie, în valoare de 60.000 lei.

% = 404 60.000

214 50.420

4426 9.584

27

Page 28: proiect bazele contabilitatii

4. Se înregistrează recepţionarea materiei prime necesară desfăşurării producţiei conform

facturii şi notei de intrare – recepţie (TVA 19%) în valoare de 80.000 lei.

% = 401 95.200

301 80.000

4426 15.200

5. Se înregistrează darea în consum a unor materii prime pentru obţinerea de produse

finite, conform bonului de consum nr. 1, în valoare de 50.000 lei.

601= 301 50.000

6. Se înregistrează recepţionarea de mărfuri primite de la un furnizor, conform facturii şi

a NIR, în valoare de 129.710 lei, inclusiv TVA.

% = 401 129.710

371 109.000

4426 20.710

7. Se înregistrează vânzarea mărfurilor în numerar conform monetarului şi a bonului de

casă anexă, în valoare de 183.260 lei.

5311 = % 183.260

707 154.000

4427 29.260

8. Se înregistrează vânzarea mărfurilor către clienţi pe baza tichetelor de masă, în valoare

de 130.900 lei.

461 = % 130.900

707 110.000

4427 20.900

9. Se înregistrează vânzarea mărfurilor în valoare de 238.000 lei, conform facturii emise

unui client.28

Page 29: proiect bazele contabilitatii

411 = % 238.000

707 200.000

4427 38.000

10. Se înregistrează plata prin bancă a datoriei faţă de furnizorul de materie primă,

conform ordinului de plată depus, în valoare de 70.000 lei.

401 = 5121 70.000

11. Se încasează prin bancă conform cecului suma de 130.000 lei, reprezentând

contravaloarea facturii emise clientului.

5121 = 411 130.000

12. Se înregistrează factura emisă de furnizorul de tichete de masă pentru prestarea de

servicii, conform contractului încheiat între părţi, în valoarae de 23.800 lei.

% = 401 23.800

628 20.000

4426 3.800

13. Se înregistrează prin bancă încasarea contravalorii tichetelor de masă, conform

dispoziţiei de plată în sumă de 178.500.

5121 = 461 178.500

14. Se înregistrează recepţia de produse finite la cost producţie prestabilit conform

bonului de recepţie, în valoare de 100.000 lei.

345 = 711 100.000

29

Page 30: proiect bazele contabilitatii

15. Se livrează produse finite către clientul C, evaluate la un preţ negociat, conform

facturii şi a avizului de expediţie, în valoare de 142.800 lei.

411 = % 142.800

701 120.000

4427 22.800

16. Se înregistrează descărcarea gestiunii cu produse finite vândute clientului la cost de

producţie prestabilit, conform notei contabile, în valoare de 80.000 lei.

711 = 345 80.000

17. Se înregistrează diferenţele de preţ favorabile stabilite pentru determinarea costului de

producţie efectiv, în valoare de 15.000 lei, conform notei contabile.

348 = 711 - 15.000

18. Se înregistrează repartizarea diferenţelor de preţ asupra produselor finite livrate

clientului, în valoare de 20.000 lei, conform notei contabile.

711 = 348 - 20.000

19. Se înregistrează încasarea prin bancă a facturii emise clientului de produse finite,

conform biletului la ordin, în valoare de 142.800 lei.

5121 = 411 142.800

20. Se înregistrează trecerea din laboratorul de cofetărie de produse finite, în magazinul

propriu a unor produse finite evaluate la preţ de înregistrare, adaos comercial 30%,

TVA 19%, în valoare de 157.948 lei.

371 = % 157.948

345 102.100

378 30.630

4428 25.21830

Page 31: proiect bazele contabilitatii

21. Se înregistrează la sfârşitul lunii producţia neterminată, la cost de producţie efectiv, în

valoare de 20.000 lei.

331 = 711 20.000

22. Se înregistrează abonamente aferente perioadei viitoare (publicaţii de specialitate) în

valoare de 11.900 lei (TVA 19%).

% = 401 11.900

471 10.000

4426 1.900

23. Se înregistrează încasarea chiriei aferentă următorului trimestru, conform chitanţei

fiscale, în valoare de 17.850 lei.

5311 = % 17.850

472 15.000

4427 2.850

24. Se înregistrează rata scadentă în luna decembrie, din valoarea abonamentului făcut pe

întregul an, conform notei contabile în valoare de 3.000 lei.

626 = 471 3.000

25. Se înregistrează contarvaloare timbre poştale consumate, conform notei contabile în

valoare de 3.000 lei.

626 = 5321 3.000

26. Se înregistrează cumpărarea de timbre poştale, în valoare de 1.000 lei.

31

Page 32: proiect bazele contabilitatii

5321 = 5311 1.000

27. Se cumpără un mijloc de transport la un cost de achiziţie de 200.000, TVA 19%

conform facturii:

% = 404 238.000

2133 200.000

4426 38.000

28. Se înregistrează amortizarea lunară a mijlocului de transport, ştiind că durata de

amortizare este de 5 ani, respectiv 60 de luni (200.000/60 = 3.333 lei/lună).

6811 = 2813 3.333

29. Se înregistrează plata contravalorii mijlocului de transport, conform ordinului de plată

în valoarea de 238.000 lei.

404 = 5121 238.000

30. Se înregistrează vânzarea mijlocului de transport, după 3 ani la un preţ de vânzare

negociat de 357.000 lei, TVA 19 %, conform facturii.

461 = % 357.000

7583 300.000

4427 57.000

31. Se scoate din gestiune mijlocul de transport, conform notei contabile.

% = 2133 200.000

2813 119.988

6811 80.012

32. Se înregistrează plata ratei la împrumutul contractat şi obţinut pe termen scurt în

valoarae de 50.000 lei.

32

Page 33: proiect bazele contabilitatii

5121 = 5191 50.000

33. Se înregistrează plata dobânzii la împrumutul contractat, în sumă de 9.000 lei.

666 = 5198 9.000

34. Se înregistrează consumul de combustibil al mijlocului fix aflat în patrimoniu

societăţii, pe baza bonului de consum, în valoare de 12.000.

6022 = 3022 12.000

35. Se înregistrează factura primită privind consumul de energie electrică în valoare de

8.090 lei.

% = 401 8.092

605 6.800

4426 1.292

36. Se înregistrează cheltuiala cu salariile pentru un fond de salarii în sumă de 150.000 lei

conform recapitulaţiei statelor de plată.

641 = 421 150.000

37. Se înregistrează contribuţia societăţii la asigurările sociale (20,8%) şi la fondul pentru

accidente şi boli profesionale (0,15%).

6451 = % 31.445

43111 31.200

43112 225

38. Se înregistrează contribuţia societăţii la asigurările sociale de sănătate de 5,2%.33

Page 34: proiect bazele contabilitatii

6453 = 4313 7.800

39. Se înregistrează contribuţia societăţii la fondul de şomaj 0,5%.

6452 = 4371 750

40. Se înregistrează comisionul datorat de unitate către ITM de 0,75%.

635 = 4471 1.125

41. Se înregistrează reţinerile din salarii pentru asigurări sociale (10,5%), asigurări de

sănătate (5,5%), ajutor de şomaj (0,5%), impozit pe salarii.

421 = % 27.480

4312 15.750

4314 8.250

4372 750

444 2.730

42. Se înregistrează plata reţinerilor şi impozitelor aferente salariilor, precum şi a

comisionului perceput de bancă.

% = 5121 71.230

43111 31.200

43112 225

4312 15.750

4313 10.500

4314 7.800

4371 750

4372 750

444 2.730

447 1.125

627 40034

Page 35: proiect bazele contabilitatii

43. Se înregistrează cheltuielile privind amenzile şi penalităţile plătite, în numerar, în

valoare de 3.000 lei.

6581 = 5311 3.000

44. Se înregistrează plata parţială a TVA din decontul precedent, conform ordinului de

plată depus la bancă.

4423 = 5121 14.000

45. Se înregistrează scoaterea din gestiune a unui mijloc fix amortizat integral, la o

valoare de 10.000 lei.

281 = 212 10.000

46. Se înregistrează diferenţa din reevaluarea mijloacelor fixe 5.000 lei (valoarea de

inventar până în momentul reevaluării este de 25.000 lei).

212 = 105 5.000

47. Se înregistrează transferul diferenţelor din reevaluare în contul 1068 „Alte rezerve”.

105 = 1068 5.000

48. Se înregistrează trecerea la clienţi incerţi a creanţei de 6.000 lei.

4118 = 411 6.000

49. Se înregistrează constituirea unui provizion pentru deprecierea creanţei faţă de clientul

incert.

6814 = 491 10.00035

Page 36: proiect bazele contabilitatii

50. Se înregistrează regularizarea conturilor de TVA, contul 4426 (TVA deductibilă)

prezentând un rulaj de 90.486 lei, iar contul TVA colectată (4427) fiind de 170.810

lei, rezultă TVA de plată (4423) în valoare de 80.324 lei.

4427 = % 170.810

4423 80.324

4426 90.486

51. Se înregistrează închiderea conturilor de cheltuieli.

121 = % 381.665

601 50.000

626 6.000

628 20.000

6022 12.000

605 6.800

627 400

635 1.125

641 150.000

6451 31.445

6452 750

6453 7.800

6581 3.000

666 9.000

6811 83.345

6814 10.000

52. Se înregistrează închiderea conturilor de venituri.

% = 121 929.00036

Page 37: proiect bazele contabilitatii

701 120.000

707 464.000

711 45.000

7583 300.000

37

Page 38: proiect bazele contabilitatii

LUCRAREA PRACTICĂ NR. 4

Situaţiile financiare anuale

Pornind de la o balanţă de verificare pe rulaje se cere:

- formularea şi înregistrarea în Registrul-jurnal a 8 operaţiuni referitoare la plusuri şi

minusuri la inventariere, regularizarea provizioanelor, cheltuieli şi venituri

înregistrate în avans şi diferenţe de curs valutar;

- închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli;

- regularizarea TVA;

- determinarea şi înregistrarea impozitului pe profit;

- întocmirea balanţei de verificare finale;

- închiderea conturilor de Activ şi de Pasiv;

- redactarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere.

BALANŢA DE VERIFICARE PE RULAJE

Simbol

cont

Denumirea contului Sold iniţial Rulaje Sold final

Debitor Creditor Debitoare Creditoar

e

Debitor Creditor

1011 Capital subscris nevărsat 0 50.000 50.000 0 0 0

1012 Capital subscris vărsat 0 30.000 0 50.000 0 80.000

121 Profit şi pierdere 0 10.000 65.000 75.000 0 20.000

1621 Credite bancare pe termen lung 0 30.000 0 0 0 30.000

1682 Dobânzi aferente creditelor bancare

pe termen lung

0 5.000 0 0 0 5.000

201 Cheltuieli de constituire 4.000 0 0 0 4.000 0

2051 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci

comerciale şi alte drepturi şi valori

similare achiziţionate

1.500 0 0 0 1.500 0

2111 Terenuri 8.000 0 65.000 65.000 8.000 0

212 Construcţii 5.000 0 0 0 5.000 0

2133 Mijloace de transport 6.000 0 0 0 6.000 0

214 Mobilier, aparatură birotică,

echipamente de protecţie a

valorilor umane şi materiale şi alte

active corporale

1.500 0 0 0 1.500 0

262 Titluri de participare deţinute la

unităţi din afara grupului

0 0 15.000 0 15.000 0

38

Page 39: proiect bazele contabilitatii

269 Vărsăminte de efectuat pentru

imobilizări financiare

0 0 5.000 5.000 0 0

2801 Amortizarea cheltuielilor de

constituire

0 1.500 0 0 0 1.500

2805 Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, licenţelor, mărcilor

comerciale şi altor drepturi şi

valori similare

0 500 0 0 0 500

2812 Amortizarea construcţiilor 0 1.000 0 0 0 1.000

2813 Amortizarea instalaţiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor şi plantelor

0 3.000 0 0 0 3.000

301 Materii prime 4.500 0 15.000 0 19.500 0

3022 Combustibili 1.500 0 0 0 1.500 0

303 Materiale de natura obiectelor de

inventar

3.500 0 0 0 3.500 0

345 Produse finite 9.000 0 0 0 9.000 0

401 Furnizori 0 25.000 15.000 15.000 0 25.000

403 Efecte de plătit 0 4.000 0 0 0 4.000

404 Furnizori de imobilizări 0 0 0 65.000 0 65.000

4111 Clienţi 20.000 0 0 20.000 0 0

419 Clienţi - creditori 0 0 0 50.000 0 50.000

421 Personal – salarii datorate 0 10.000 0 0 0 10.000

4423 TVA de plată 0 0 0 14.250 0 14.250

4427 TVA colectată 0 0 14.250 14.250 0 0

456 Decontări cu asociaţii privind

capitalul

50.000 0 0 50.000 0 0

461 Debitori diverşi 5.500 0 89.250 0 94.750 0

462 Creditori diverşi 0 10.000 0 0 0 10.000

5121 Conturi la bănci în lei 55.000 0 85.000 35.000 105.000 0

5124 Conturi la bănci în valută 0 0 50.000 0 50.000 0

5191 Credite bancare pe terrmen scurt 0 20.000 20.000 15.000 0 15.000

5311 Casa în lei 25.000 0 0 15.000 10.000 0

6583 Cheltuieli privind activele cedate şi

alte operaţiuni de capital

0 0 65.000 65.000 0 0

7583 Venituri din vânzarea activelor şi

alte operaţiuni de capital

0 0 75.000 75.000 0 0

TOTAL 200.000 200.000 628.500 628.500 334.250 334.250

39

Page 40: proiect bazele contabilitatii

În cursul lunii au loc următoarele operaţiuni:

1. Se constată un plus de materii prime în valoare de 10.000 lei.

2. În urma inventarierii s-a constatat o lipsă de combustibili de 1.300 lei, imputabilă

gestionarului la o valoare actualizată de 2.400 lei, TVA 19%.

3. În cazul inventarierii imobilizarilor se constată în plus un aparat de măsură, evaluat la

valoarea de 17.000 lei.

4. La inventarierea casieriei, rezultă un plus de 500 lei.

5. Pentru stocul de produse finite existent, se înregistrează o depreciere de 1.000 lei

pentru care se constituie un provizion.

6. O creanţă de 1.700 lei, inclusiv TVA, este considerată incertă şi se constituie un

provizion pentru deprecierea acesteia.

7. Pentru bunurile vândute cu contracte de garanţie se constituie un provizion în valoare

de 10.000 lei.

8. În cazul valutei existente în contul bancar se înregistrează o diferenţă favorabilă

pentru $ de 2.000 lei şi o diferenţă nefavorabilă pentru € de 1.000 lei.

REGISTRU JURNAL

Nr.

Crt.

Înregistrări contabile Sume

Debit Credit

1. 301= 601

În urma inventarierii se constată un plus de materii

prime în valoare de 10.000 lei.

10.000 10.000

2.a 6022 = 3022

În urma inventarierii se constată o lipsă de

combustibili de 1.500 lei.

1.500 1.500

2.b 461 = %

7588

4427

Lipsa constatată se impută gestionarului la valoarea

actualizată de 2.000 lei, TVA colectată 19%

2.856 2.856

2.400

456

3. 2132 = 131

Se constată un plus la inventariere, a unui aparat de

măsură, evaluat la valoarea de 17.000 lei.

17.000 17.000

4. 5311 = 7588 2.500 2.50040

Page 41: proiect bazele contabilitatii

La inventarierea casieriei rezultă un plus de 2.500 lei.

5. 6814 = 3945

Pentru stocul de produse finite existent se

înregistrează o depreciere în valoare de 1.000 lei,

pentru care se constituie un provizion.

1.000 1.000

6. 6814 = 491

Se constituie un provizion pentru deprecierea unei

creanţe în valoare de 1.700

1.700 1.700

7. 6812 = 1512

Pentru bunurile vândute cu contracte de garanţie se

constituie un provizion în valoare de 10.000 lei

10.000 10.000

8.a 5124 = 107

Se înregistrează o diferenţă favorabilă pentru $ în

cazul valutei existente în cont, în valoare de 1.000 lei.

2.000 2.000

8.b 107 = 5124

Se înregistrează o diferenţă nefavorabilă pentru € în

cazul valutei existente în cont, în valoare de 1.000

1.000 1.000

9. 121 = %

6022

601

6812

6814

Închiderea conturilor de cheltuieli

4.200 4.200

1.500

10.000

10.000

2.700

10. 7588 = 121

Închiderea conturilor de venituri

4.900 4.900

11. 4427 = 4423

Regularizarea TVA

456 456

12. 691 = 4411

Se înregistrează impozitul pe profit datorat bugetului

de stat calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra

profitului brut de 700 lei

112 112

13. 121 = 691

Se înregistrează deducerea cheltuielilor privind

112 112

41

Page 42: proiect bazele contabilitatii

impozitul pe profit din profitul brut în suma de 112

lei.

14. 129 = %

1061

1068

457

Se înregistrează repartizarea profitului net în valoare

de 588 lei conform Hotărârii Consiliului de

Administraţie

588 588

100

180

308

15. 121 = 129

După aprobarea bilanţului, se înregistrează închiderea

contului 121 „Profit şi pierdere”

588 588

CARTEA MARE

D 1061 C D 1068 C

- Sic - Sic

100 180

Rd - 100 Rc Rd - 180 Rc

Tsd - 100 Tsc Tsd - 180 Tsc

Sfc 100

Sfc 180

D 107 C D 121 C

20.000 Sic

4.200 4.900

112

1.000 2.000 588

Rd 1.000 2.000 Rc Rd 4.900 4.900 Rc

Tsd 1.000 2.000 Tsc Tsd 4.000 24.900 Tsc

Sfc 1.000

Sfc 20.000 42

Page 43: proiect bazele contabilitatii

D 129 C D 131 C

Sid - - Sic

100

380

108 588 17.000

Rd 588 588 Rc Rd - 17.000 Rc

Tsd 588 588 Tsc Tsd - 17.000 Tsc

Ø

Sfc 17.000

D 1512 C D 2132 C

- Sic Sid -

10.000 17.000

Rd - 10.000 Rc Rd 17.000 - Rc

Tsd - 10.000 Tsc Tsd 17.000 - Tsc

Sfc 10.000

17.000 Sfd

D 301 C D 3022 C

Sid 19.500 Sid 1.500

10.000 1.500

Rd 10.000 - Rc Rd - 1.500 Rc

Tsd 10.000 - Tsc Tsd 1.500 1.500 Tsc

29.500 Sfd

Ø

D 3945 C

- Sic

1.000

Rd - 1.000 Rc

Tsd - 1.000 Tsc

Sfc 1.000

43

Page 44: proiect bazele contabilitatii

D 4423 C D 4427 C

14.250 Sic - Sic

456 456 456

Rd - 456 Rc Rd 456 456 Rc

Tsd - 14.706 Tsc Tsd 456 456 Tsc

Sfc 14.706

Ø

D 4411 C D 457 C

- Sic - Sic

112 308

Rd - 112 Rc Rd - 308 Rc

Tsd - 112 Tsc Tsd - 308 Tsc

Sfc 112

Sfc 308

D 461 C D 491 C

Sid 94.750 - Sic

2.856 1.700

Rd 2.856 - Rc Rd - 1.700 Rc

Tsd 97.606 - Tsc Tsd - 1.700 Tsc

97.606 Sfd

Sfc 1.700

D 5124 C D 5311 C

Sid 50.000 Sid 10.000

2.000 1.000 2.500

Rd 2.000 1.000 Rc Rd 2.500 - Rc

Tsd 52.000 1.000 Tsc Tsd 12.500 - Tsc

51.000 Sfd

12.500 Sfd

44

Page 45: proiect bazele contabilitatii

D 601 C D 6022 C

10.000 10.000 1.500 1.500

Rd 10.000 10.000 Rc Rd 1.500 1.500 Rc

Tsd 10.000 10.000 Tsc Tsd 1.500 1.500 Tsc

Ø

Ø

D 6812 C D 6814 C

1.000

10.000 10.000 1.700 2.700

Rd 10.000 10.000 Rc Rd 2.700 2.700 Rc

Tsd 10.000 10.000 Tsc Tsd 2.700 2.700 Tsc

Ø

Ø

D 691 C D 7588 C

2.400

112 112 4.900 2.500

Rd 112 112 Rc Rd 4.900 4.900 Rc

Tsd 112 112 Tsc Tsd 4.900 4.900 Tsc

Ø

Ø

45

Page 46: proiect bazele contabilitatii

BALANŢA DE VERIFICARE FINALĂ

- în RON-

Simbol

cont

Denumirea contului Sold iniţial Rulaje Sold final

Debitor Creditor Debitoare Creditoare Debitor Creditor

1012 Capital subscris vărsat 0 80.000 0 0 0 80.000

1061 Rezerve legale 0 0 0 100 0 100

1068 Alte rezerve 0 0 0 180 0 180

107 Rezerve din conversie 0 0 1.000 2.000 0 1.000

121 Profit şi pierdere 0 20.000 4.900 4.900 0 20.000

129 Repartizarea profitului 0 0 588 588 0 0

131 Subvenţii guvernamentale pentru

investiţii

0 0 0 17.000 0 17.000

1512 Provizioane pentru garanţii

acordate clienţilor

0 0 0 10.000 0 10.000

1621 Credite bancare pe termen lung 0 30.000 0 0 0 30.000

1628 Dobânzi aferente creditelor bancare

pe termen lung

0 5.000 0 0 0 5.000

201 Cheltuieli de constituire 4.000 0 0 0 4.000 0

2051 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci

comerciale şi alte drepturi şi valori

similare achiziţionate

1.500 0 0 0 1.500 0

2111 Terenuri 8.000 0 0 0 8.000 0

212 Construcţii 5.000 0 0 0 5.000 0

2132 Aparate şi instalaţii de măsurare,

control şi reglare

0 0 17.000 0 17.000 0

2133 Mijloace de transport 6.000 0 0 0 6.000 0

214 Mobilier, aparatură birotică,

echipamente de protecţie a

valorilor umane şi materiale şi alte

active corporale

1.500 0 0 0 1.500 0

262 Titluri de participare deţinute la

unităţi din afara grupului

15.000 0 0 0 15.000 0

2801 Amortizarea cheltuielilor de

constituire

0 1.500 0 0 0 1.500

2805 Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, licenţelor, mărcilor

comerciale şi altor drepturi şi

valori similare

0 500 0 0 0 500

2812 Amortizarea construcţiilor 0 1.000 0 0 0 1.000

2813 Amortizarea instalaţiilor, 0 3.000 0 0 0 3.000

46

Page 47: proiect bazele contabilitatii

mijloacelor de transport,

animalelor şi plantelor

301 Materii prime 19.500 0 10.000 0 29.500 0

3022 Combustibili 1.500 0 0 1.500 0 0

303 Materiale de natura obiectelor de

inventar

3.500 0 0 0 3.500 0

345 Produse finite 9.000 0 0 0 9.000 0

3945 Ajustări pentru deprecierea

produselor finite

0 0 0 1.000 0 1.000

401 Furnizori 0 25.000 0 0 0 25.000

403 Efecte de plătit 0 4.000 0 0 0 4.000

404 Furnizori de imobilizări 0 65.000 0 0 0 65.000

419 Clienţi - creditori 0 50.000 0 0 0 50.000

421 Personal – salarii datorate 0 10.000 0 0 0 10.000

4411 Impozitul pe profit 0 0 0 112 0 112

4423 TVA de plată 0 14.250 0 456 0 14.706

4427 TVA colectată 0 0 456 456 0 0

457 Dividente de plată 0 0 0 308 0 308

461 Debitori diverşi 94.750 0 2.856 0 97.606 0

462 Creditori diverşi 0 10.000 0 0 0 10.000

491 Ajustări pentru deprecierea

creanţelor - clienţi

0 0 0 1.700 0 1.700

5121 Conturi la bănci în lei 105.000 0 0 0 105.000 0

5124 Conturi la bănci în valută 50.000 0 2.000 1.000 51.000 0

5191 Credite bancare pe terrmen scurt 0 15.000 0 0 0 15.000

5311 Casa în lei 10.000 0 2.500 0 12.500 0

601 Cheltuieli cu materiile prime 0 0 10.000 10.000 0 0

6022 Cheltuieli privind combustibilul 0 0 1.500 1.500 0 0

6812 Cheltuieli de exploatare privind

provizioanele

0 0 10.000 10.000 0 0

6814 Cheltuieli de exploatare privind

ajustările pentru deprecierea

activelor circulante

0 0 2.700 2.700 0 0

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 112 112 0 0

7588 Alte venituri din exploatare 0 0 4.900 4.900 0 0

TOTAL 334.250 334.250 70.512 70.512 366.106 366.106

47

Page 48: proiect bazele contabilitatii

Închiderea conturilor de activ şi de pasiv

Nr.

crt.

Înregistrări contabile Sume (RON)

Debit Credit

1. 892 = %

201

2051

2111

212

2132

2133

214

262

301

303

345

461

5121

5124

5311

Închiderea conturilor de Activ

366.106 366.106

4.000

1.500

8.000

5.000

17.000

6.000

1.500

15.000

29.500

3.500

9.000

97.606

105.000

51.000

12.500

2. % = 892

1012

1061

1062

107

121

131

1512

1621

1682

2801

2805

2812

366.106

80.000

100

180

1.000

20.000

17.000

10.000

30.000

5.000

1.500

500

1.000

366.106

48

Page 49: proiect bazele contabilitatii

2813

3945

401

403

404

419

421

4411

4423

457

462

491

5191

3.000

1.000

25.000

4.000

65.000

50.000

10.000

112

14.706

308

10.000

1.700

15.000

Redactarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere

Bilanţ prescurtat

Nr.

rd.

Denumirea indicatorului SOLD LA

31.12.2007 31.12.2008

A. ACTIVE IMOBILIZATE

01 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

(ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)

3.500

02 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

(ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

33.500

03 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

(ct. 261+263+265+267-296)

0

04 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01+02+03) 37.000

B. ACTIVE CIRCULANTE

05 I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+341+345+346+/-

348+351+354+356+357+358+361/-368+371+/-378+381+/-

388-391-392-393-394-395-396-397-398-4091-4428)

41.000

06 II. CREANŢE (ct.267+296+4092+411+413+418+425+4282+

431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4

51+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)

96.018

49

Page 50: proiect bazele contabilitatii

07 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

0

08 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.

5112+512+531+532+541+542)

168.500

09 ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 05+06+07+08) 305.518

10 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 0

11 D. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-

O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+

166+177+168-169+269+401+403+404+405+408+419

+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4

428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462

+473+509+5186+519)

229.126

12 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE

NETE (rd.09+10-11-18)

76.392

13 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.

04+12)

113.392

14 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-

O PERIOADĂ MAI MARE DECÂT UN AN (ct.161+162+

166+177+168-169+269+401+403+404+405+408+419

+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4

428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462

+473+509+5186+519)

13.112

15 H. PROVIZIOANE (ct.151) 10.000

16 I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care: 17.000

17 - subvenţii pentru investiţii (ct. 131+132+133+134+138) 17.000

18 - venituri înregistrate în avans (ct.472) 0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

19 I. CAPITAL (rd.20+21+22), din care: 80.000

20 - capital subscris vărsat (ct.1012) 80.000

21 - capital subscris nevărsat (ct.1011) 0

22 - patrimoniu regiei (ct. 1015) 0

50

Page 51: proiect bazele contabilitatii

23 II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 0

24 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 0

25 IV. REZERVE (ct. 106) 280

26 Acţiuni proprii (ct.109) 0

27 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) 0

28 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117) 0

29 - profit 0

30 - pierdere 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI

FINANCIAR (ct.121):

20.000

31 - profit 20.000

32 - pierdere 0

33 Repartizarea profitului (ct.129) 0

34 CAPITALURI PROPRII –TOTAL (rd. 19+23+24+25-

26+27+28+29-30+31-32+33)

100.280

35 Patrimoniu public (ct. 1016) 0

36 CAPITALURI-TOTAL (rd. 34+35) 100.280

51

Page 52: proiect bazele contabilitatii

Contul de profit şi pierdere

Nr.

rd.

Denumirea indicatorului Realizări în perioada de

raportare

31.12.2007 31.12.2008

01 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05) 0

02 Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708) 0

03 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 0

04 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile a căror obiect de

activitate îl constituie leasingul (ct. 766)

0

05 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

nete(ct. 7411)

0

06 2. Variaţia stocurilor de produse finite (ct. 711) şi a producţiei

în curs de execuţie:

Sold C

0

07 Sold D 0

08 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi

capitalizată (ct. 721+722)

0

09 4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) 4.900

10 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-

07+08+09)

4.900

11 5.1. Cheltuieli cu materiile prime şi materialele

consumabile (ct. 601+602-7412)

-8500

12 Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+606+608) 0

13 5.2. Alte cheltuieli externe - cu energie şi apă (ct.605-7413) 0

14 5.3. Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 0

15 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17) din care: 0

16 - salarii şi indemnizaţii 0

17 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415) 0

18 7.1. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi

necorporale (rd. 19-20)

0

19 7.1.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813) 0

20 7.1.2. Venituri (ct. 7813) 0

21 7.2. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) 2.700

22 7.2.1. Cheltuieli (ct. 654+6814) 2.700

52

Page 53: proiect bazele contabilitatii

23 7.2.2. Venituri (ct. 754+7814) 0

24 8. Alte cheltuieli din exploatare (rd. 25+26+27+28) 0

25 8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.

611+612+613+614+621+622

+623+624+625+626+627+628-7416)

0

26 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

(ct. 635)

0

27 8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate (ct. 658) 0

28 Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de

entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.

666)

0

29 Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31) 10.000

30 - cheltuieli (ct. 6812) 10.000

31 - venituri (ct. 7812) 0

32 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.

11+12+13+14+15+18

+21+24+29)

4.200

33 PROFIT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- profit (rd. 10-32)

700

34 - pierdere (rd. 32-10) 0

35 9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) 0

36 - din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 0

37 10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate (ct. 763)

0

38 - din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 0

39 11. Venituri din dobânzi (ct. 766) 0

40 - din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 0

41 Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) 0

42 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41) 0

43 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi a

investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 44-45)

0

44 - cheltuieli (ct. 686) 0

45 - venituri (ct. 786) 0

53

Page 54: proiect bazele contabilitatii

46 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418) 0

47 - din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate 0

48 Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) 0

49 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48) 0

50 PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARĂ

- profit (rd. 42-49)

0

51 - pierdere (rd. 49-42) 0

52 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA

- profit (rd. 10+42-32-49)

700

53 - pierdere (rd. 32+49-10-42) 0

54 15. Venituri extraordinare (ct. 771) 0

55 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 0

56 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA

EXTRAORDINARĂ

- profit (rd. 54-55)

0

57 - pierdere (rd. 55-54) 0

58 VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 4.900

59 CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 4.200

60 PROFIT SAU PIERDEREA BRUTĂ

- profit (rd. 58-59)

700

61 - pierderea (rd. 59-58) 0

62 18. Impozitul pe profit (ct.691) 112

63 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.

698)

0

64 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A

EXERCIŢIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 60-61-62-63)

588

65 - pierdere (rd. 61+62+63-60) 0

54

Page 55: proiect bazele contabilitatii

55