22
Proiect Lentile subtiri Coordonator: prof.Isabela Elena Ciurea

Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

b

Citation preview

Page 1: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Proiect

Lentile subtiri

Coordonator:prof.Isabela Elena Ciurea

Page 2: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Avantajele invatarii prin proiecte

Page 3: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

• elevii sunt mai interesaţi de informaţii si mai implicaţi ,stiind ca au de realizat un produs final;

• proiectele îi ajută pe elevi să-şi organizeze mai bine timpul şi să se autoevalueze;

• elevii înţeleg ceea ce învaţă mai rapid, mai profund, dezvoltându-şi atât cunoştinţele teoretice cât şi abilităţile practice;

• elevul îşi însuşeşte tehnici şi metode de lucru în echipa;

Page 4: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

•sarcinile de învăţare presupun elemente interdisciplinare, solicitând realizarea de conexiuni între cunoştinţe din diferite domenii, pentru rezolvarea problemelor;

•proiectele ii ajuta pe elevi sa-si formeze competentele cheie si ii pregatesc pentru secolul XXI

•elevul este implicat în stabilirea scopurilor şi a obiectivelor, în alegerea sarcinilor, formându-şi o imagine clară şi unitară a paşilor pe care trebuie să-i parcurgă în învăţare

Page 5: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Rezumatul proiectului

Proiectul trebuie sa contina informatii referitoare la:•Lentile subtiri (definitie,elementele unei lentile,tipuri de lentile,caracteristici ,constructii de imagini ale obiectelor in lentile subtiri,formulele lentilelor)•Fisele de lucru intocmite in urma efectuarii lucrarilor experimentale de determinare a distantei focale a lentilelor convergente si divergente (prelucrarea datelor experimentale se va face cu ajutorul calculului tabelar).

Page 6: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Rezumatul proiectului

Proiectul propus este orientat spre: - înţelegerea formarii imaginilor unor obiecte in lentile subtiri,pe baza fenomenului de refractie a luminii; - insusirea metodelor utilizate in investigatia experimentala ; -dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor; -starnirea interesului pentru fizica si stiinte ,in general; - munca in echipa pentru sinteza si asocierea informatiilor pentru crearea unor noi idei;

Page 7: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Competente specifice

•Identificarea si recunoasterea caracteristicilor lentilelor subtiri; •Determinarea pe cale experimentală a imaginii unui obiect in lentilele subţiri;•Determinarea pe cale grafică a imaginii unui obiect in lentilele subţiri;•Efectuarea de experimente simple pentru determinarea distantei focala a lentilelor convergente si divergente;•Prelucrarea datelor experimentale prin folosirea calculului tabelar(Excel) si realizarea unei prezentari in PPt de catre elevi ;

Page 8: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Rezultate asteptateLa sfarşitul proiectului elevii vor fi capabili sa:

•Defineasca lentilele ,sa identifice elementele lor si tipurile de lentile;•Explice formarea diferitelor tipuri de imagini in lentilele subtiri;•Reprezinte corect mersul razelor de lumina pentru determinarea pe cale grafica a imaginii unui obiect in lentile subtiri;•Realizeze experimente referitoare la studiul formarii imaginilor in lentile si pentru determinarea distantei focale, atat pentru lentile convergente ,cat si pentru lentile divergente;•Intocmesca o fisa de lucru si sa prelucreze datele experimentale, utilizand TIC.•Realizeze o prezentare in PPt ;• Sa-si imbunatateasca competentele de comunicare; de lucru in echipa,spiritul de initiativa,dorinta de afirmare;

Page 9: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Intrebarea cheie a curriculum-ului

Ce sunt lentilele? Cum pot sa masor convergenta unei lentile subtiri?

Page 10: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Intrebarea cheie a curriculum-ului

• Ce este o lentila?• Care sunt elementele ei?• Ce este o lentila subtire?• Ce sunt focarele principale ale lentilei?• Care sunt tipurile de lentile subtiri?• Ce este o lentila convergenta?Ce fel de focare are?• Ce este o lentila divergenta?Ce fel de focare are?• Ce fel de imagini au obiectele in lentilele convergente si

divergente?(in functie de pozitia obiectului)• Cum procedez pentru a masura distanta focala sau

convergenta unei lentile ?• La ce folosesc lentilele?

Page 11: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Evaluare-sumar

Page 12: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

• Evaluare iniţială

- fişă de evaluare iniţială –elevii răspund la întrebări – pentru a vedea ce ştiu deja despre tema propusă şi ce ar dori să afle; de asemenea contine intrebari cu privire la abilitatile de utilizare a calculatorului de catre elevi;

• Evaluare formativă - prezentarea planului proiectului ,a listei de verificare a continutului portofoliului proiectului si a fisei de punctaj a prezentarii;activitate de grup urmată de autoevaluarea abilităţilor de lucru în echipă , impartirea sarcinilor;-5 evaluari pe parcursul desfasurarii proiectului(file de jurnal);

•Evaluare finală- verificarea continutului portofoliului proiectului -fisa de punctaj al prezentariiObs.Toate aceste documente se gasesc in folderul Ajutor,creat in calculatorele elevilor

Page 13: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Desfasurarea proiectului

Proiectul s-a desfasurat pe parcursul a 7 ore (5 la scoala,integrate in

curriculum-ul obligatoriu si 2 acasa)

Page 14: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Detalii ale unitatii de invatare

Ora 1

Comunicare de noi cunostinte- Notiuni fundamentale legate de lentilele subtiriFormarea imaginilor in lentile subtiri 5 min.: Captarea atentiei(anuntarea temei,a competentelor specifice urmarite,a rezultatelor asteptate,eventual a cunostintelor anterioare) Distribuirea fiselor de evaluare initiala a activitatilor proiectului”Lentile subtiri” 40 minute: Comunicarea noilor cunostinte -conversatie euristica -demonstratie grafica si experimentala (experiment-formarea imaginilor in lentile subtiri convergente si divergente) - exercitii (reprezentarea mersului razelor de lumina,constructii de imagini in lentile) 5 min.:Fixarea cunostintelor si realizarea feed-back-ului 2 min:Distribuirea fiselor de evaluare a activitatii(file de jurnal 1)

Page 15: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Ora 2

Consolidare cunostinte predate in lectiile anterioare- Lentile subtiri (lectie in AEL) 3 min.: Captarea atentiei (anuntarea temei,a competentelor specifice urmarite,a rezultatelor asteptate) 35 minute: Desfasurarea lectiei Lentile subtiri in sistem AEL 10minute:Test de evaluare AEL 2 min:Distribuirea fiselor de evaluare a activitatii(file de jurnal 2)

Page 16: Proiec Didactic - Lentile Subtiri
Page 17: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Ora 3

Lectia experimentala – Determinarea distantei focala a unei lentile subtiri convergente 3 min.: Captarea atentiei (anuntarea temei,a competentelor specifice urmarite,a rezultatelor asteptate) 12 minute:Organizarea grupelor ,explicarea etapelor de lucru in investigarea experimentala(vezi modelul de fisa de lucru),impartirea sarcinilor in grup 25 minute: Efectuarea experimentului -investigatie experimentala -prelucrare date experimentale folosind calculul tabelar -analiza rezulatatelor si identificarea surselor de eroare 5 minute:Prezentarea rezultatelor obtinute. 5 minute :Completarea fisei de evaluare(file de jurnal 3)

Page 18: Proiec Didactic - Lentile Subtiri
Page 19: Proiec Didactic - Lentile Subtiri
Page 20: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Ora 4

Lectia experimentala – Determinarea distantei focala a unei lentile subtiri divergente 3 min.: Captarea atentiei (anuntarea temei,a competentelor specifice urmarite,a rezultatelor asteptate) 7 minute:Organizarea grupelor ,prezentarea modelului de fisa de lucru( vezi modelului de fisa de lucru),impartirea sarcinilor in grup 30 minute: Efectuarea experimentului -investigatie experimentala -prelucrare date experimentale folosind calculul tabelar -analiza rezultatelor si precizarea surselor de eroare 5 minute:Prezentarea rezultatelor obtinute. 5 minute :Completarea fisei de evaluare(file de jurnal 4)si distribuirea filei de jurnal 5 si a fisei de evaluare finala (tema pentru acasa)

Page 21: Proiec Didactic - Lentile Subtiri
Page 22: Proiec Didactic - Lentile Subtiri

Ora 7

Finalizarea de catre grupele de elevi a proiectului „Lentile subtiri”

5 min.: Verificarea continutului portofoliilor grupelor de elevi (vezi lista de verificare)

40 minute :prezentarea proiectelor de catre elevi(prezentari in P

realizarea de prezentari in PPt

Finalizarea de catre grupele de elevi a proiectului „Lentile subtiri”

5 minute: Evaluarea proiectelor pe baza continutului proiectelor si a fisei de notare a prezentarii

Observatie :Orele 5,6 pentru activitati desfasurate acasa-organizarea marterialelor si realizarea produselor finale