of 8 /8
Proiect: Cercetarea de excelenţă academică prin implementarea celor mai bune practici europene CEEX-ACAD PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD&I Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative Perioada de desfăşurare: iulie 2010-februarie 2011 Conferinţa de închidere a proiectului 11 februarie 2011

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

  • Upload
    arnold

  • View
    40

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proiect: Cercetarea de excelenţă academică prin implementarea celor mai bune practici europene CEEX-ACAD. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative - PowerPoint PPT Presentation

Text of PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD...

Page 1: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

Proiect: Cercetarea de excelenţă academică prin implementarea celor mai bune practici europene

CEEX-ACAD

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICEAXA PRIORITARĂ 2 – CD&I

Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrativePerioada de desfăşurare: iulie 2010-februarie 2011

Conferinţa de închidere a proiectului11 februarie 2011

Page 2: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

Obiectivul general al proiectului:• Îmbunătăţirea managementului Institutului de Prognoză Economică şi atingerea unui

standard înalt al cercetării ştiinţifice fundamentale academice.

În acest scop, proiectul şi-a propus:• - Promovarea unei viziuni de ansamblu asupra evoluţiei şi tendinţelor cercetării şi

managementului în Spaţiul European al Cercetării şi în lume, urmărind în acelaşi timp formarea unei reţele de cercetare de excelenţă multidisciplinară cu universităţi din ţară şi din străinătate, pentru realizarea unor proiecte de cercetare în parteneriat, prin accesarea fondurilor naţionale şi internaţionale;

• - Identificarea unor direcţii şi idei, produse IT ce pot fi puse în practică imediat şi care vor susţine ameliorarea managementului şi imaginii IPE, care vor contribui la creşterea vizibilităţii şi a recunoaşterii internaţionale a cercetării ştiinţifice fundamentale de tip academic – şi care vor oferi suportul informaţional necesar fundamentării strategiei de dezvoltare pe termen lung a IPE.

2

Page 3: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

Ameliorarea managementului instituţional va avea în vedere ideile, tendinţele evidenţiate în principal ca urmare a derulării acelor faze ale proiectului care au vizat :

• - Îmbunătaţirea managementului instituţional – prin studiul activ al altor sisteme de cercetare şi a sistemelor de evaluare internaţionale,

• - Valorizarea rezultatelor cercetării – prin studiul impactului brevetării şi transferabilităţii, • - Accesul la instrumente financiare – prin crearea de noi parteneriate şi identificarea de axe de dezvoltare

cu potenţial de noutate şi originalitate în cercetare, • - Imagine şi promovare instituţională – prin accesul la un studiu de alegere a canalelor de comunicare şi

a dezvoltării unei comunicări eficiente,

3

Page 4: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul derulării proiectului au fost:

• Organizarea conferinţei de lansare a proiectului, desfăşurată în luna august 2010,• Compararea diferitelor sisteme de management ale instituţiilor europene de cercetare şi evidenţierea unor idei direct

aplicabile Institutului de Prognoză Economică,• Studiul rankingurilor internaţionale, a impactului şi influenţei acestora asupra managementului instituţiilor de cercetare,• Crearea unei aplicaţii on-line performante de afişaj a CV-urilor cercetătorilor, cu acces la diferite baze de date

internaţionale şi statistici conform rankingurilor,• Studierea aspectelor referitoare la brevetabilitate şi transferabilitate,• Determinarea unei strategii de parteneriat pentru accesarea fondurilor europene, • Determinarea unei strategii de implicare şi atragere a întreprinderilor în cercetare, pentru accesul la fonduri private,• Studiul comunicării, identificarea ţintelor şi canalelor de comunicare.• Organizarea conferinţei de închidere a proiectului, desfăşurată în luna februarie 2011.

4

Page 5: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

• Principalele rezultate:

– Realizarea unui studiu şi a unui raport pentru identificarea în cadrul sistemelor de management ale instituţiilor europene de cercetare a acelor idei care pot fi aplicate imediat în cadrul managementului IPE şi pentru evidenţierea tendinţelor de dezvoltare viitoare.

– Realizarea unui raport de identificare a importanţei rankingurilor internaţionale în spaţiul european şi în lume şi a tendinţelor viitoare, care va cuprinde concluzii pentru o strategie ulterioară a IPE.

5

Page 6: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

• Creşterea accesului la instrumente financiare, prin:– Identificarea potenţialii parteneri naţionali şi internaţionali pentru colaborarea privind cercetarea

ştiinţifică în domeniile de interes ale IPE, precum şi a ariilor tematice pentru viitoare proiecte şi conturarea unui portofoliu de domenii de cercetare pentru accesarea diverselor competiţii viitoare naţionale şi internaţionale;

– Elaborarea unei strategii de formare a unei reţele de cercetare de excelenţă, multidisciplinare, prin accesarea unor fonduri private şi, în acelaşi timp, prin atragerea intreprinderilor în parteneriate pentru accesarea fondurilor naţionale şi internaţionale.

• Îmbunătăţirea valorizării rezultatelor cercetării, prin:– Crearea unei aplicaţii on-line performante de afişaj a CV-urilor cercetătorilor cu acces la diferite baze

de date internaţionale şi statistici conform rankingurilor.– Brevetabilitate şi transferabilitate, prin identificarea în cadrul raportului a unor reguli de

brevetabilitate şi transferabilitate aplicabile IPE.

• Imaginea şi promovarea instituţională, prin realizarea unui raport pentru o campanie de comunicare şi prin intermediul discuţiilor din cadrul vizitelor de lucru efectuate la Bogazici University din Istanbul, Turcia şi la ESSEC din Cergy-Pontoise, Franţa.

• Achiziţia de active corporale, necorporale şi obiecte de inventar pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei (echipamente IT, inclusiv pentru conferinţe şi lucrul la distanţă, ş.a).

6

Page 7: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

Sustenabilitatea financiară

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată şi după terminarea finanţării FSE acordate prin implementarea următoarelor măsuri:

• Integrarea instituţională a rezultatelor proiectului,• Transferabilitatea rezultatelor proiectului către alte domenii/instituţii/centre de cercetare,• Atragerea unor noi finanţări pentru dezvoltarea unor reţele de excelenţă naţionale şi

internaţionale,• Valorificarea resurselor umane formate în cadrul proiectului prin includerea acestora, după

terminarea proiectului, în alte programe de cercetare avansată, finanţate din resurse proprii sau atrase de către instituţiile participante la proiect, programe unde vor avea sarcini în domeniul managementului de proiect, respectiv referitoare la coordonarea şi derularea proiectelor viitoare din IPE.

7

Page 8: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – CD & I

Proiectul Cercetarea de excelenţă academică prin implementarea celor mai bune practici europene (CEEX-ACAD), co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, are o valoare totală de 408.477 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 342.717 lei. Durata proiectului este de 6 luni.

Echipa de implementare a proiectului:• Dr. Marioara IORDAN - director de proiect• Prof. Univ. Dr., Membru Corespondent al Academiei Române, Lucian Liviu ALBU - responsabil

ştiinţific de proiect• Ec. Gheorghe POPA - responsabil financiar• Dr. Mihaela-Nona CHILIAN - responsabil resurse umane• Dr. Carmen Marilena UZLĂU - asistent de management• Drd. Tiberiu DIACONESCU - asistent IT

8