PROGRAMUL OPERAإ¢IONAL PENTRU PESCUIT بکI AFACERI direcإ¢ia generalؤ‚ pescuit - autoritate de management

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAMUL OPERAإ¢IONAL PENTRU PESCUIT بکI AFACERI direcإ¢ia generalؤ‚ pescuit - autoritate...

 • DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  1

  PROGRAMUL OPERAIONAL PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME

  2014 2020

  PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE NR.5

  Stimularea comercializrii i prelucrrii

  Obiectiv specific 5.2: ncurajarea investiiilor n sectoarele prelucrrii i comercializrii Msura: IV.4 Prelucrarea produselor pescreti i de acvacultur

  GHIDUL SOLICITANTULUI

  Tipul apelului: Competitiv, cu termen limit de depunere Mai, 2017 Versiunea 3

 • DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  2

  CUPRINS

  1. LEGISLAIE A UNIUNII EUROPENE I NAIONAL, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE .............. 3

  2. PREVEDERI GENERALE ........................................................................................................................ 6

  3. CONDIII SPECIFICE PENTRU OBINEREA FINANRII .......................................................... 13

  3.1 Solicitani eligibili .................................................................................. 13

  3.2 Activiti eligibile..................................................................... 17

  3.3 Eligibilitatea proiectului .......................................................................... 16

  3.4 Cheltuieli eligibile ................................................................................. 20

  4. NTOCMIREA CERERII DE FINANARE ............................................................................................. 33

  4.1 ntocmirea Cererii de finanare / nregistrarea Cererii de finanare ....................... 33

  4.2 Lista documentelor din dosarul Cererii de finanare .......................................... 33

  4.3 nregistrarea cererii de finanare ................................................................ 37

  5.VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE I ELIGIBILITII CERERII DE FINANARE 39

  6. EVALUAREA I SELECIA CERERILOR DE FINANARE ................................................................. 40

  6.1. Evaluarea Cererilor de finanare ................................................................ 40

  6.2. Selecia Cererilor de finanare .................................................................. 41

  7. CONTESTAII ....................................................................................................................................... 46

  8. CONTRACTAREA ................................................................................................................................. 48

  8.1 Contractul de finanare ........................................................................... 48

  8.2. Obligaii specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanare) ..... 48

  8.3 Modificarea contractului de finanare .......................................................... 49

  9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI ........................................................................... 50

  9.1 Dovada cofinanrii ................................................................................ 50

  9.2 Derularea i verificarea procedurii de achiziii ................................................ 50

  9.3 Rambursarea cheltuielilor .......................................................................................................... 51

  9.3.1 Precizri referitoare la acordarea avansului ................................................. 51

  9.3.2 Plata ............................................................................................... 52

  10. MONITORIZARE I CONTROL ......................................................................................................... 53

  11. INFORMARE I PUBLICITATE ......................................................................................................... 55

  12. ANEXE ................................................................................................................................................ 56

 • DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  3

  1. LEGISLAIE A UNIUNII EUROPENE I NAIONAL, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

  Legislaie UE Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit i

  Afaceri Maritime i de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 i (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului i a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European i al Consiliului;

  Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime n ceea ce privete informaiile care trebuie trimise de statele membre, precum i n ceea ce privete caracteristicile tehnice ale msurilor de informare i de publicitate i instruciunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;

  Regulamentul de punere n aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaiuni;

  Regulamentul de punere n aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme n temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime n ceea ce privete informaiile care trebuie trimise de statele membre, precum i n ceea ce privete necesitile n materie de date i sinergiile dintre potenialele surse de date;

  Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

  Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;

  Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

  Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 2020;

  Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunitilor Europene.

  Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 n ceea ce privete perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit i afaceri maritime;

  Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operaional Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime pentru Romnia pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit i Afaceri Maritime n Romnia

 • DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  4

  Regulamentul 1379/2013 al Parlamentului European i al consiliului privind organizaea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur

  Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animal i produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002

  Legislaie naional

  Legea nr. 31/1990, privind societile comerciale, republicat cu modificrile i completrile ulterioare;

  Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale si ntreprinderile familiale, cu modificrile i completrile ulterioare;

  Ordonana Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaii i fundaii aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005 cu modificrile i completrile ulterioare;

  Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii, cu modificrie i completrile ulterioare;

  Hotrrea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea i funcionarea Autoritii pentru Administrarea Sistemului Naional Antigrindin i de Cretere a Precipitaiilor, cu modificrile ulterioare;

  Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;

  Legea 98/2016 privind achiziiile publice;

  Hotrrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cad