31
13. predavanje Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

13. predavanje

Programiranje I – RIN

Računalništvo I – MA

Dogodkovno gnano programiranje

Page 2: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 213. predavanje

Vsebina Kaj je to dogodkovno gnano programiranje?

AWT

Okvir – Frame

Komponente

Risanje

Dogodki in poslušalci

Ravnatelj izgleda

Swing je še boljši!

Page 3: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 313. predavanje

Grafični Uporabniški vmesnIk

Lepe slikice, ki se pogovarjajo z uporabnikom

No, tudi kaj več.

Page 4: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 413. predavanje

AWT

AWT pomeni Abstract Window Toolkit.

AWT je del Java Foundation Classes (JFC)

je standardna zbirka klicev (API) za izdelavo grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI)

AWT je v resnici samo zbirka ovitkov (wrapper) okrog standardnih sistemski klicev za delo z okni

Page 5: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 513. predavanje

AWT - lastnosti

AWT je hiter (kliče sistemske klice).

Izgled AWT je odvisen od operacijskega sistema.

Nimamo popolnega nadzora nad obnašanjem komponent (klici zunanjih metod).

Page 6: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 613. predavanje

Okvir – Frame

Najenostavnejši razred za delo z okni.

Omogoča izdelavo okenskega programa v nekaj vrsticah.

Page 7: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 713. predavanje

Komponente

Gumb – Button

Napis – Label

Vnosno polje – TextField

Vnosno območje – TextArea

Kombo – ComboBox

Page 8: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 813. predavanje

Primer–moje prvo javansko okno

import java.awt.*;

public class MojePrvoJavanskoOkno extends Frame{

public MojePrvoJavanskoOkno (int x, int y){

setSize(x,y);

show();

} //MojePrvoJavanskoOkno

public static void main(String arg[]){

MojePrvoJavanskoOkno oo = new MojePrvoJavanskoOkno(100, 400);

}

} //MojePrvoJavanskoOkno

Page 9: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 913. predavanje

Primer–moje prvo javansko okno

•Primer prevedemo: javac MojePrvoJavanskoOkno.java

•Primer izvedemo: java MojePrvoJavanskoOkno

Page 10: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1013. predavanje

Okvir – ravnatelj izgleda Ravnatelji izgleda ali »po domače« Layout Managers določajo

obnašanje komponent na kontejnerju.

Poznamo več osnovnih ravnateljev, nove lahko pišemo sami.

Primeri:

BorderLayout (osnovni izgled, komponente so razvrščene na vse strani neba ter sredino)

GridLayout (kontejner je razdeljen na enake dele – mreža. Vsak del dobi svojo komponento)

GridbagLayout (najzahtevneši izgled, s pomočjo sider ter uteži se natančno določi položaj vsake komponente)

FlowLayout (komponente so nizane prosto od leve proti desni)

Page 11: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1113. predavanje

Primer – okno s komponentamiimport java.awt.*;

public class NovoOkno extends Frame{

public NovoOkno(int x, int y){

setSize(x,y);

setLayout(new BorderLayout());

Panel pp = new Panel ();

pp.setLayout(new GridLayout(3, 4));

pp.add(new Button("panel5"));

pp.add(new Button("panel4"));

pp.add(new Button("panel3"));

pp.add(new Button("panel2"));

pp.add(new Button("panel1"));

add(new Button("Okay"), BorderLayout.NORTH);

add(new Button("Okay"), BorderLayout.SOUTH);

add(pp, BorderLayout.CENTER);

add(new Button("Okay"), BorderLayout.EAST);

add(new Button("Okay"), BorderLayout.WEST);

show();

} //NovoOkno

} //NovoOkno

Page 12: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1213. predavanje

Primer - okno s komponentami

•Primer prevedemo: javac Okno1.java

•Primer izvedemo: java Okno1

Page 13: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1313. predavanje

Dogodki in poslušalci Dogodek v AWT je odziv na uporabnikovo akcijo oziroma

sprememba stanja določene komponente.

Dogodki so: klik miške, vnos v določeno polje, prenos komponente...

Dogodek se prenese iz izvornega objekta na t.i. poslušalca (Listener).

Izvorni objekt je objekt, s katerim je uporabnik interaktiral, poslušalec pa je objekt, ki je registriran, da posluša in prestreže določen tip dogodka.

Vsaki komponenti lahko za vsak tip dogodka dodamo poslušalca, ki se bo izvedel ob nastopu dogodka.

Page 14: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1413. predavanje

Dogodki in poslušalci, naprej Poznamo več vrst dogodkov, pomembnejši so:

ActionEvent se zgodi, ko npr. kliknemo na gumb uporabniškega vmesnika, izberemo opcijo v menuju,...

AdjustmentEvent se zgodi, ko premaknemo drsnik (Scrollbar);

FocusEvent se zgodi, ko komponenta dobi ali izgubi vnosni fokus;

KeyEvent se zgodi, ko uporabnik pritisne na tipko;

MouseEvent se zgodi, ko uporabnik pritisne na mišji gumb, ali pa miško premakne;

WindowEvent se zgodi, ko okno odpremo, minimiziramo, zapremo,...

ItemEvent se zgodi, ko npr. izberemo opcijo v seznamu, pritisnemo na gumb tipa CheckBox,...

TextEvent se zgodi, ko v TextArea ali TextField komponentah spremeni tekst

Page 15: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1513. predavanje

Dogodki in poslušalci, poslušalec Poslušalec je razred, ki ga izvedemo iz primernega adapter razreda

(Adapter) ali naredimo z implementacijo primernega Listener vmesnika.

Tako lahko za poslušanje dogodkom MouseEvent naredimo razred, ki je izpeljan iz razreda MouseAdapter ali razred, ki implementira vmesnik MouseListener.

MouseAdapter in MouseListener imata pet funkcij (mouseClicked, mouseEntered, mouseExited, mousePressed, mouseReleased), ki jih lahko prekrijemo, odvisno od tega, kakšen tip dogodkov želimo spremljati.

Page 16: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1613. predavanje

Primer – dogodkiimport java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class Poslusa extends Frame{

public Poslusa () {

Label lbl;

Button btn;

Poslusalec psl;

psl = new Poslusalec();

lbl = new Label("Ob pritisku na gumb se bo odprlo novo okno!");

add(lbl);

btn = new Button("Novo okno");

btn.addActionListener(psl);

add(btn);

System.out.println("dsdaf");

} //Poslusa

} //Poslusa

class Poslusalec implements ActionListener {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

System.out.println("AKCIJA!!!");

} //actionPerformed

} //Poslusalec

Page 17: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1713. predavanje

Primer - dogodki

•Primer prevedemo: javac Start.java

•Primer izvedemo: java Start

Page 18: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1813. predavanje

Primer – risanjeimport java.awt.*;

public class Avto extends Panel{

boolean prizgana = false;

public void luc(boolean p){

prizgana = p;

repaint();

}

public void paint (Graphics g){

g.drawLine(400,300,300,250);

g.setColor(Color.red);

g.fillRect(230,300,200,100);

g.fillRect(200,400,400,100);

g.setColor(Color.white);

if(prizgana){

g.setColor(Color.yellow);

g.drawLine(600, 450, 620, 430);

g.drawLine(600, 450, 620, 470);

}

} //paint

} // Avto

Page 19: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 1913. predavanje

Primer - risanje

•Primer prevedemo: javac Test.java

•Primer izvedemo: java Test

Page 20: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2013. predavanje

Primer – avto in garaža in še kaj..

public class Garaza extends Frame{

Avto avto;

boolean prizgana = false;

//poslusalci (“”, “1”)…

public Garaza(int x, int y){

avto = new Avto();

Button b1 = new Button("skrije zaslon");

Button b2 = new Button("Akcija");

Poslusalec psl1 = new Poslusalec();

Poslusalec1 psl2 = new Poslusalec1();

b1.addActionListener(psl1);

b2.addActionListener(psl2);

setSize(x,y);

setLayout(new BorderLayout());

add(b1, BorderLayout.NORTH);

add(b2, BorderLayout.SOUTH);

add(avto, BorderLayout.CENTER);

show();

} //Garaza

} //Garaza

Page 21: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2113. predavanje

Primer – avto in garaža in še kaj

•Primer prevedemo: javac OknoGaraze.java

•Primer izvedemo: java OknoGaraze

Page 22: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2213. predavanje

Swing je še boljši!

•Swing si bomo podrobneje ogledali v naslednji učni enoti.

•Nastal je kot posledica negodovanja programerjev na okorno

uporabo AWT.

•Swing je zelo počasen!

Page 23: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2313. predavanje

Swing - pregled

Zakaj, kako in kdo

Uporaba

Primer uporabe

Razlike med Swing in AWT

Trije priloženi izgledi

Page 24: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2413. predavanje

Swing - zakaj, kako in kdo

Sun in zavezniki

(Sun je umrl šmrc)

Oracle in zavezniki

JFC

AWT

Java 2D

Accessibility

Drag and Drop

Swing

Page 25: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2513. predavanje

Swing Uporaba

Analogna uporabi AWT komponent

Dodamo črko J

Dodatne komponente

Page 26: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2613. predavanje

Swing - primer uporabe

tree = new JTree(); list = new JList(items); button = new JButton("Pritisni");button.addActionListener(new ButtonListener());

Page 27: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2713. predavanje

Swing - Razlike med Swing in AWT

Vse komponente so napisane v Javi

AWT komponente so samo ovojnica

Enoten izgled na vseh platformah

Glej gor

Večji nadzor nad komponentami

Pluggable Look and Feel

Počasna in požrešna

Page 28: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2813. predavanje

Swing - Windows izgled

Page 29: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 2913. predavanje

Swing metal (Java) izgled

Page 30: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 3013. predavanje

Swing Motif izgled

Page 31: Programiranje I – RIN Računalništvo I – MA · Dogodkovno gnano programiranje Programiranje I 13.predavanje ©Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 4 AWT AWT pomeniAbstract

Dogodkovno gnano programiranje

Programiranje I© Branko Kavšek, Jernej Vičič prosojnica 3113. predavanje

Swing - naloga

Oglejmo si kodo: SwingApplet.html