of 18/18
PERSONALO VALDYMO SISTEMA Šiaulių Romuvos pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė Plateliai 2008-11-20

Programinę įrangą „Personalo valdymo sistema“ sudaro šios dalys: Darbuotojų kortelė

 • View
  65

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERSONALO VALDYMO SISTEMA Šiaulių Romuvos pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė Plateliai 2008-11-20. Programinę įrangą „Personalo valdymo sistema“ sudaro šios dalys: Darbuotojų kortelė Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabelis) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Programinę įrangą „Personalo valdymo sistema“ sudaro šios dalys: Darbuotojų kortelė

 • PERSONALO VALDYMO SISTEMA

  iauli Romuvos pagrindins mokyklos direktors pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvien

  Plateliai2008-11-20

 • Programin rang Personalovaldymo sistema sudaro ios dalys:

  Darbuotoj kortelDarbuotoj darbo laiko apskaitos iniaratis (tabelis)sakym registracijos urnalasTarifikacijos skaiiavimas

 • Darbuotoj kortel

 • Darbuotoj kortel

 • Darbuotoj darbo laiko apskaitos iniaratis (tabelis);

 • Darbuotoj darbo laiko apskaitos iniaratis (tabelis);

 • sakym registracijos urnalas

 • sakym registracijos urnalas

 • sakym registracijos urnalas

 • sakym registracijos urnalas

 • PVS diegimo privalumai:

  Problemos:

  darbuotoj IKT valdymo kompetencij tobulinimas; veiksmingesnis mokyklos dokument rengimas ir tvarkymas;

  darbo laiko snaud minimizavimas vartotojams;

  rutinini operacij supaprastinimas;

  Susisteminta, sukaupta informacija apie darbuotojus.

  negatyvus techninio personalo poiris naujovi valdymui;

  darbuotoj suinteresuotumas, nedelsiant teikti pasikeitusi informacij.

 • aSc TVARKARAI PROGRAMA

 • Mokykloje yra: 14 klasi14, 5 8 klasi24. Mokosi 1008 mokiniai. Dirba 81 mokytojas.

 • Kodl mokykloje buvo diegiama aSc tvarkarai programa?

  siekta tobulinti, modernizuoti ugdymo organizavim;Dl didelio klasi skaiiaus;Dl higienos norm;Planuota parengti tvarkarat iki rugsjo 2 d.;Siekta racionaliau kabinetus panaudoti.

 • Informacija apie mokomj dalyk:

  sunkus ar lengvas;ar reikalinga nam darb ruoa;dvigubo ilgio pamokos;kabinet skaiius.

 • Informacija apie klas:

  klass dalijimas grupes;keli klasi jungimas mobilias grupes;laisvas laikas klasms;pamokos.

 • Informacija apie mokytoj:

  mokytojo darbo krvis;kabinetas;laisvas laikas.

 • aSc tvarkarai programos naudojimo privalumai: lietuvika programos versija;nesudtingas programos valdymas;mokini krvio reguliavimas;laiko taupymas (sudarymas, spausdinimas);darbuotoj IKT valdymo kompetencij tobulinimas;l taupymas (mokymai i MSTP, licencijuota programa).

  Nuo rugsjo 1 d.vietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojami pradjome naudoti programin rang "Personalo valdymo sistema", kuri diegme savo mokyklos serveryje ir naudojame veiklos administravimo funkcij vykdymui.Pagrindinis PVS meniu.

  PVS administratorius sukuria vartotojus

  (direktorius,pavaduotojas,skyri vedjai...),

  j slaptaodius ir suteikia atitinkamas teises (rayti sakymus, skaityti, pildyti darbo laiko apskaitos iniarat ar pan. )

  Pateikiama bendra informacijaDuomenis galima perkelti i pedagog duomen bazs.

  Pateikiama bendra informacijaprimimo darb informacija, staasdiplomai,

  kvalifikacin kategorija,kvalifikacijos klimas

  Informacij galima redaguoti, trinti, spausdinti arba deaktyvuoti (laikinai paalinti)Darbuotojai surikiuojami pagal tipus:mokytojas,techninis personalas.

  Pildome standartinmis valandomis kontaktins+papildomos, viretatins, pavadavimo val..Valandos nurodomos su sutartiniu ymjimu, kur nustato teiss aktai.

  LR Vyriausybs 2004-01-27 nutarimas nr.78

  Spausdinant darbo laiko apskaitos iniarat jis suformuotas MS Excel fail formatu.i dalis skirta sakym raymui, registravimui.Rengia sakymus direktorius,pavaduotojas, skyri vedjai,soc. pedagogas.

  Raant sakymus tereikia upildyti atitinkamus laukelius : (dat,pavadinim,tekst, sakymo rengj, parinkti i srao su sakymu susijusius asmenis).

  Laiko sutaupome pasirengdami atskirus ablonus.

  Nebaigtas rayti sakymas rezervuojamas, rengjas gali j skaityti, koreguoti.Baigt sakym perkeliame sekretoriato vedjai, kuri priskiria numer ir, direktoriui patvirtinus, atspausdina.Galima sakym paieka pagal registr, dat ar susijusius asmenis.Diegiant IKT naudojim valdymui, auga poreikis tobulinti kompetencijas vairioms vartotoj grupms.

  Labai paprasta informacijos apie darbuotoja paieka:a.k., sodros pa. nr.,darbo staas (automatikai perskaiiuojamas bet kuriai datai),kvalifikacija, sakymai, darbo laikas...

  Kaita atsirado su sekretoriato personalo pasikeitimu.Vidurinje mokykloje buvo naudojama programa MIMOSA, taiau pagrindinje mokykloje tvarkaratis paprastesnis ir 2 metus buvo kuriamas nenaudojant programos.aSc progama naudojama antrus metus. Ji mums tinka, patenkina ms poreikius.Esant daug klasi, nemanomas lygiavertis tvarkaratis visoms. Kompiuteris patikrina keliolika tkst. variant.Pakaitomis dedamos sunkesns ir lengvesns pamokos.Galimyb operatyviai atlikti pakeitimus, pasikeitus mokytojui ar krviui per vasar.Disciplinos-matematika-apribojimai

  Klass-7c-pamokos-etika/tikyba-redaguoti

  laisvas laikasmokytojai-Akmenskien-laisvas laikas pamokos redagavimas