Click here to load reader

PROGRAMI - skole.hr

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROGRAMI - skole.hr

PowerPoint PresentationAUTOMEHANIAR - 6
FRIZER - 10
THK
• Matematika
• Povijest
• Geografija
• Likovna kultura-ovo je predmet koji je izabrala naša škola u drugim školama ne mora biti ovaj, moe biti neki drugi predmet
Elektrotehnika
• Tehnika kultura
• Kemija - predmet koji je izabrala naša školu, u drugim istim školama, ne mora biti ovaj predmet
Obrazovni program Broj
njemaki jezik
lijenika svjedodba
medicine rada
njemaki jezik
potvrda nadlenog
školskog lijenika
njemaki jezik
potvrda nadlenog
školskog lijenika
njemaki jezik
potvrda nadlenog
školskog lijenika
njemaki jezik
lijenika svjedodba
medicine rada
njemaki jezik
lijenika svjedodba
medicine rada
njemaki jezik
lijenika svjedodba
medicine rada
njemaki jezik
lijenika svjedodba
medicine rada
Turistiko-
hotelijerski
komercijalist
1 Hrvatski jezik 3 3 3 3
2 Povijest 2 2 - -
4 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
5 Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
6 Strani jezik I 3 3 3 3
7. Strani jezik II 3 3 2 2
8. Gospodarska matematika 3 3 2 2
9. Raunalstvo 2 2 - -
11. Biologija s higijenom i ekologija 2 - - -
12. Turistiki zemljopis - - 1 1
13 Povijest hrvatske kulturne baštine - - 2 -
14 Gospodarsko pravo - 2 - -
17 Statistika - - 2 -
20 Osnove turizma 2 - - -
22 Marketing u turizmu - - - 2
23 Recepcijsko poslovanje - - - 2
26 Kuharstvo sa slastiarstvom 3 4 4 4
27 Praktina nastava tjedno/ljetna 3/182 3/182 3/182 3
Opis poslova
• radi na poslovima banket-menadera
• organizira rad u kuhinji i restoranu, brine o tehnološkom procesu, tehniko- tehnološkoj opremljenosti i inventaru
• planiranje zaliha, nabava i preuzimanje reprodukcijskog materijala, te kontrola skladištenja i konzerviranja ivenih namirnica
• sastavljanje dnevnog jelovnika, dogovaranje i organiziranje domjenaka, banketa, sveanih ruaka i veera unutar i izvan objekta
• osmišljava prezentaciju nacionalnih jela i njegovu propagandu
• brine o prezentaciji i propagandi restorana, ekonominosti rada, estetskom izgledu jela i ureenju prostora
• kontrolira rad i financijsko poslovanje kuhinje i restorana
• pronalazi rješenja u specifinim zahtjevima gosta
•trajno se usavršava u struci i prati sve informacije neophodne za uspješno obavljanje navedenih poslova.
•Nakon završene srednje škole i poloenih ispita dravne mature moete nastaviti školovanje na nekom od sveuilišta u skladu s interesima i postignutim rezultatima.
•Postignuti uspjeh tijekom školovanja (opi uspjeh) vrednuje se pri upisu na fakultet i k tome se pribrajaju rezultati poloenih ispita DM.
*predmeti s obveznim vjebama
**škola utvruje sadraje izbornog
• Prednosti obrazovanja za elektrotehniara su: kvalitetno struno obrazovanje iz podruja elektrotehnike i raunalstva (profesionalno struno osposobljavanje), široko ope obrazovanje (matematiko i prirodoznanstveno), mogunost nastavka obrazovanja u podrujima tehnikih znanosti, mogunost samostalnog voenja poduzea u podruju elektrotehnike (raunalstva).
• Mogunost zapošljavanja je velika jer raunalna tehnika biljei najvei rast razvoja pa je prema tome poveana potranja za strunim kvalifikacijama ovog zanimanja.
• Uenici tijekom školovanja stjeu dostatna znanja za uspješno polaganje ispita Dravne mature ime ostvaruju mogunost upisa na eljene fakultete.
ELEKTROTEHNIAR
• odravanju elektroenergetskih strojeva;
•Elektrotehniari mogu raditi u komercijalnim poslovima obrade trišta i veleprodaji elektrinih proizvoda, opreme i elektro materijala.
•Svako zanimanje trai osobu s odreenim kvalitetama kako bi uspješno obavljala zadane poslove.
•Pri izboru budueg zanimanja vodite rauna o podruju interesa, a onda izaberite zanimanje iz podruja koje ukljuuje aktivnosti koje volite obavljati.
Tijekom školovanja konobar treba usvojiti postupke pripreme za
posluivanje, te razliite postupke i tehnike samog posluivanja jela i
pia. Mora poznavati pripadnost jela razliitim nacionalnim i
tradicionalnim kuhinjama. Zbog preporuke pojedinih vrsta jela, mora
dobro poznavati sastav i nain pripreme jela
Obavlja pripremne radove prije posluivanja.
Posluuje sve vrste jela prema sustavima posluivanja koji su uobiajeni
kod nas i u svijetu...
S obzirom da sudjeluje u izravnom kontaktu i s inozemnim i s
domaim gostima, treba poznavati strane jezike, osnove psihologije i
imati solidne osnove ope kulture.
U ovom zanimanju osobito je vana ukupna tjelesna spretnost,
urednost, komunikativnost, ljubaznost...
Hrvatski jezik 3 3 3
Povijest 2 - -
STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI
Gospodarska matematika 2 2 2
Raunalstvo 2 1 -
Biologija s higijenom i ekologija 1 2 -
Organizacija poslovanja
Ugostiteljsko posluivanje - 2 -
PRAKTINA NASTAVA
KUHAR
Kuhar priprema ili spravlja hladna i topla jela te kolae,
prema dnevnim menijima ili jelovniku. Pri tome, poštuje
recepte i koliinske normative za upotrebu pojedinih
namirnica u obrocima.
dressinge, tople napitke i jela poznatih svjetskih kuhinja.
Školovanje traje tri godine uz višesatnu tjednu praktinu
nastavu u dobro opremljenom školskom praktikumu.
Završeni kuhar moe se zaposliti u svim vrstama
ugostiteljskih objekata, prehrambenoj industriji ili sam
voditi ugostiteljski objekt.
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2 - -
Etika/Vjeronauk 1 1 1
Matematika 2 2 2
Elementi strojeva - 2 -
Elementi protoka - - 2
Praktina nastava grijanja i klimatizacije
STRUNA PRAKSA-godišnja
• moi izraditi, razumjeti i itati tehnike crtea
• poznavati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada
• znati izraditi elemente i sklopove za ureaj centralnog grijanja
• znati izraditi i pripremiti elemente za klimatizaciju i ventilaciju
• moi ugraditi razliite zrane ureaje
• moi nadzirati rad ureaja za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju,...
INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
- upoznat e elektrine ureaje ugraene u motorna
vozila i nauiti osnovne principe njihovog rada,
- nauit e koristiti ispitne i mjerne ureaje za
kontrolu ispravnosti sklopova i sustava za vozila,
- upoznat e alate, princip rada i postupke
rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila,
- razvijat e sposobnost utvrivanja neispravnosti na
motornom vozilu,
vozilu …
ugraenih u motornim vozilima,
strojeva i ureaja,
− upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao
funkcionalnu cjelinu,
diferencijala,
FRIZER
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2 - -
Matematika 2 2 -
Frizerstvo s estetikom i vlasuljarstvo 2 2 2
Vjebe iz frizerstva 3 3 3
Praktina nastava
STRUNA PRAKSA
obavljanje poslova:
regeneracije kose ene i muškarca;
privremenog i trajnog preoblikovanja kose;
pravljenje dnevnih, veernjih i revijskih frizura,
bojanje kose...
inozemstvu, te poštivati higijensko-sanitarne i
tehnike propise za siguran rad i ouvanje okoliša.
Frizeri trebaju biti kreativni, s izraenim smislom
za estetiku te nadalje vrlo komunikativni, strpljivi i
ljubazni s klijentima.