PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR integrate personalizate pentru tinerii NEETs, incluzand in mod obligatoriu,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR integrate personalizate pentru tinerii NEETs, incluzand in mod...

 • PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

  PAGINA 1 DIN 27 9 FEBRUARIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Guvernul Romaniei

  Scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, instituita prin H.G. nr. 332/2014

  NOU!

  Dezvoltarea regionala, prin realizarea de investitii initiale care determina crearea de locuri de munca, indiferent de dimensiunea beneficiarilor si de valoarea investitiei.

  Intreprinderi mici, mijlocii sau mari, nou-infiintate sau in activitate

  Sunt eligibile investitiile care realizeaza locuri de munca in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor mentionate in “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat” prevazuta in Anexa 1 la Ghidul solicitantului. Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca. Pentru fiecare locatie a realizarii investitiei se vor crea cel putin 20 de locuri de munca dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati.

  Locurile de munca nou-create se mentin pentru o perioada minima de 5 ani in cazul intreprinderilor mari si de 3 ani in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.

  Variabila

  Maxim 37,5

  milioane euro -

  Regiunea

  Centru

  Minim 50% pentru regiunile Nord- Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord- Vest si Centru

  Minim 65% pentru Regiunile Vest si Ilfov

  Minim 85% pentru Bucuresti

  27 februarie 2015

  h ttp

  ://w w

  w .m

  fin a n te

  .ro /h

  g 3 3 2 .h

  tm l?

  p a g in

  a =

  d o m

  e n ii

 • PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

  PAGINA 2 DIN 27 9 FEBRUARIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Guvernul Romaniei

  Programele de finantare ale Departamentului Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni

  NOU!

  Pastrarea, afirmarea si promovarea identitatii etnice culturale lingvistice si religioase a romanilor de pretutindeni;

  Dezvoltarea legaturilor cu Romania ale romanilor de pretutindeni;

  Sprijinirea organizatiilor si a asociatiilor culturale reprezentative ale romanilor de pretutindeni;

  Consolidarea valorilor culturale si spirituale romanesti;

  Protejarea bunurilor culturale a monumentelor istorice religioase si culturale apartinand mostenirii culturale si spirituale romanesti din afara frontierelor Romaniei.

  Asociatia, fundatia, organizatia, institutia, persoana fizica sau juridica din strainatate si din Romania, legal constituite, in conditiile in care dezvolta programe si/sau proiecte in sprijinul romanilor de pretutindeni

  Acordarea unei atentii deosebite sprijinirii comunitatilor romanesti vulnerabile sau amenintate, care prezinta un risc ridicat de asimilare sau a caror componenta numerica este in continua scadere

  Cultura – „Constantin Brancusi”

  Mass–media – „Mihai Eminescu”

  Educatie – „Nicolae Iorga”

  Spiritualitate si traditie – „Andrei Saguna”

  Societatea civila – „Dimitrie Gusti”

  Proiectul propus prin cererea de finantare este considerat eligibil daca:

   Vizeaza pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase;

   este relevant pentru obiectivele DPRRP;

   Grupul/grupurile tinta si activitatile proiectului sunt in concordanta cu conditiile specifice si programele pentru care s-a organizat sesiunea de proiecte;

   Activitatile acestuia au legatura cu statutul sau obiectul de activitate al solicitantului.

  - 10%

  Cofinantare poate consta inclusiv in: resurse umane, spatiu, teren, autoturisme, produse consumabile, birotica, IT.

  24 februarie 2015

  h ttp

  ://w w

  w .d

  p rp

  .g o v .ro

  /g h id

  -d e -fin

  a n ta

  re -2

  /g h id

  -d e -fin

  a n ta

  re -4

  /

  http://www.dprp.gov.ro/ghid-de-finantare-2/ghid-de-finantare-4/

 • PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

  PAGINA 3 DIN 27 9 FEBRUARIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Internationalizarea clusterelor (COSME)

  NOU!

  Colaborarea mai stransa intre clustere si retele de afaceri la nivel transfrontalier si in afara limitelor sectoriale, precum si accelerarea dezvoltarii Parteneriatului Strategic European al Clusterelor, care sa conduca la cooperarea cluster elor in domenii de interes strategic, in special pentru dezvoltarea industriilor emergente

  Un consortiu poate fi realizat din minimum 3 clustere sau/si organizatii de retele provenite din 3 tari diferite

  Componenta 1 Sprijinirea actiunilor pregatitoare pentru stabilirea si conturarea de noi Parteneriate Strategice Europene ale Clusterelor (European Strategic Cluster Partnerships-ESCPs). Actiuni finantate:

   identificarea de parteneri strategici din Europa;

   realizarea de parteneriate;

   consultanta pentru a dezvolta o reprezentare juridica a consortiului.

  Componenta 2 Sprijin, testare si dezvoltare pentru prima implementare a unui Parteneriat Strategic European al Clusterelor. Actiuni finantate:

   activitati de cooperare cu tarile terte;

   activitati de promovare in comun si marketing al tarilor terte vizate;

   activitati internationale de matchmaking cu tarile terte, care implica membri ai parteneriatului, cum ar fi IMM-urile, pentru a facilita actiuni de tipul „cluster to-cluster” (C2C) si intalniri personalizate (B2B);

   programe de formare si activitati de monitorizare.

  Componenta 1 Maxim 187.500 euro/proiect Componenta 2 Maxim 450.000 euro/proiect

  Minim 25% 31 martie 2015

  h ttp

  ://e c .e

  u ro

  p a .e

  u /e

  a s m

  e /e

  n /c

  o s -c

  lu s te

  r-2 0 1 4 -3

  -0 3 -c

  lu s te

  r-g o -in

  te rn

  a tio

  n a l

  http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international

 • PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

  PAGINA 4 DIN 27 9 FEBRUARIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Masuri integrate pentru tinerii inactivi (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 1 SI AP 2) APEL NELANSAT

  1. Cresterea ocuparii tinerilor NEETs (care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare) someri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile

  2. Imbunatatirea nivelului de competente al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile

  3. Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la serviciul public de ocupare

  Pentru activitatile implementate in cadrul obiectivelor specifice 1 si 2: Entitati relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG- uri/ organizatii de tineret etc.) in parteneriat cu angajatori/ Angajatori

  Serviciul Public de Ocupare (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG- uri/ organizatii de tineret etc)

  Entitatile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global in domeniul antreprenoriatului

  Pentru activitatile implementate in cadrul obiectivului specific 3: MMFPSPV/ SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (inclusiv asociatii, ONG-uri ale tinerilor)

  Pentru obiectivele specifice 1 si 2, activitatile ce pot fi fin