PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE ... tehnologice masini, utilaje si instalatii de -inclusiv

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE ... tehnologice masini, utilaje si instalatii de -inclusiv

 • PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

  PAGINA 1 DIN 30 8 IULIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Guvernul Romaniei

  Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata NOU!

  Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

  Intreprinderi mici si mijlocii

  Societati cooperative

  care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata si au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare

   achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul;

   achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

   achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

   achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

   achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;

   achizitionarea de electro si motostivuitoare;

   achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;

   achizitionarea de autoutilitare, cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost;

   certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;

   realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;

   achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare; etc.

  Maxim 135.000 lei

  Minim 10%

  15 iulie 2015, ora 20.00

  h ttp

  ://w w

  w .a

  ip p im

  m .ro

  /a rtic

  o l/p

  ro g ra

  m e

  /p ro

  g ra

  m e

  -n a tio

  n a le

  -2 0 1 5 /p

  ro g ra

  m u

  l-d e -d

  e z v o lta

  re -3

  5 1 -i-

  m o

  d e rn

  iz a re

  -a -a

  c tiv

  it-2 5 9 -3

  5 5 -ilo

  r-d e -c

  o m

  e rc

  ia liz

  a re

  -a -p

  ro d u s e lo

  r-3 5 1 -i-s

  e rv

  ic iilo

  r-d e -p

  ia -3

  5 5 -2

  5 9 -

  2 0 1 5

  http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-de-dezvoltare-351-i-modernizare-a-activit-259-355-ilor-de-comercializare-a-produselor-351-i-serviciilor-de-pia-355-259-2015 http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-de-dezvoltare-351-i-modernizare-a-activit-259-355-ilor-de-comercializare-a-produselor-351-i-serviciilor-de-pia-355-259-2015 http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-de-dezvoltare-351-i-modernizare-a-activit-259-355-ilor-de-comercializare-a-produselor-351-i-serviciilor-de-pia-355-259-2015 http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-de-dezvoltare-351-i-modernizare-a-activit-259-355-ilor-de-comercializare-a-produselor-351-i-serviciilor-de-pia-355-259-2015

 • PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

  PAGINA 2 DIN 30 8 IULIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Administratia Fondului Cultural National

  Concurs de proiecte culturale NOU!

  Sustinerea proiectelor culturale

  Persoane fizice autorizate, asociatii, fundatii, institutii publice de cultura, societati comerciale care deruleaza activitati culturale

  Domenii finantate:

   Patrimoniu cultural imaterial si interventie culturala

   Patrimoniu cultural material

  Prioritati pentru 2015:

   Sustinerea abordarilor alternative si neconventionale de promovare a patrimoniului.

   Incurajarea mobilitatii culturale pe teritoriul Romaniei (masura in care proiectul cultural este conceput pentru a putea fi realizat/prezentat si in alte contexte geografice si culturale de pe teritoriul Romaniei).

   Interventia in spatiul public si/sau facilitarea accesului la cultura.

  50.000 lei Minim 10% 31 iulie 2015

  h ttp

  ://w w

  w .a

  fc n .ro

  /m e

  d ia

  /A n u n t%

  2 0 la

  n s a re

  % 2 0 c o

  n c u rs

  % 2 0 P

  R O

  IE C

  T E

  % 2 0 C

  U L T

  U R

  A L E

  % 2 0 I%

  2 0 2

  0 1 5 %

  2 0 s e s iu

  n e a %

  2 0 %

  2 0 III.p

  d f

  Uniunea Europeana

  LIFE+ Cerere de propuneri 2015 NOU!

  Contributia la tranzitia catre o economie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon si rezistenta la schimbarile climatice, si la protejarea si imbunatatirea calitatii mediului si la oprirea si inversarea tendintei de declin a biodiversitatii

  Entitati publice, organizatii private comerciale, organizatii private non- comerciale, incluzand ONG- urile. Comisia acorda o atentie deosebita proiectelor transnationale in cazul carora cooperarea transnationala este determinanta pentru a garanta protectia mediului si a realiza obiective climatice.

  Sub-programul „Mediu”, caruia i se vor aloca pentru aceasta cerere 184.141.337 euro, are 3 domenii prioritare:

   mediu si utilizarea eficienta a resurselor;

   natura si biodiversitate;

   guvernanta si informare in domeniul mediului.

  Sub-programul „Politici climatice”, caruia i se aloca 56.670.000€, are 3 domenii prioritare:

   atenuarea schimbarilor climatice;

   adaptarea la schimbarile climatice;

   guvernanta si informare in domeniul climei

  Variabila Variabila 15 septembrie 2015 1 octombrie 2015 7 octombrie 2015 in functie de tipul de actiune si component a

  h ttp

  ://e c .e

  u ro

  p a .e

  u /e

  n v iro

  n m

  e n t/life

  /fu n d i

  n g /life

  2 0 1 5 /in

  d e x .h

  tm

  http://www.afcn.ro/media/Anunt%20lansare%20concurs%20PROIECTE%20CULTURALE%20I%202015%20sesiunea%20%20III.pdf http://www.afcn.ro/media/Anunt%20lansare%20concurs%20PROIECTE%20CULTURALE%20I%202015%20sesiunea%20%20III.pdf http://www.afcn.ro/media/Anunt%20lansare%20concurs%20PROIECTE%20CULTURALE%20I%202015%20sesiunea%20%20III.pdf http://www.afcn.ro/media/Anunt%20lansare%20concurs%20PROIECTE%20CULTURALE%20I%202015%20sesiunea%20%20III.pdf http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

 • PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

  PAGINA 3 DIN 30 8 IULIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  METRO Cash & Carry

  METRO Starurile Comunitatii NOU!

  Promovarea intreprinderilor care actioneaza responsabil din punct de vedere social in comunitate, demonstrand astfel capacitate de autodepasire si devenind un model pentru comunitate.

  Intreprinderi mici si mijlocii care au avut initiative de sustinere a comunitatii in care isi desfasoara activitatea

  Se pot inscrie in competitie firmele care au avut initiative de sustinere a comunitatii in care isi desfasoara activitatea, care demonstreaza :

   Preocuparea de a-i ajuta pe ceilalti prin actiuni filantropice

   Practici de afaceri responsabile social

   Programme care urmaresc binele angajatilor

   Curajul moral si dorinta de a genera schimbari pozitive in comunitate

   Preocuparea pentru dezvoltarea comunitatii locale

  Valoarea totala a premiilor este de 70.000 lei si se va acorda finalistilor dupa cum urmeaza:

  Locul 1:

  30.000 lei

  Locul 2:

  20.000 lei

  Locul 3:

  15.000 lei

  7 mentiuni in valoare totala de 4.900 lei, acordate sub forma unor vouchere de cumparaturi

  - 23 iulie 2015

  h ttp

  ://w w

  w .m

  e tro